Proces verbal din 31.01.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare din 31.01.2020

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL Incheiat azi 31.01.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Cons. Sorin Ionescu Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 21;

Au absentat: Radu Dimeca, Marius Dugulescu, Ioan Mateescu, Raluca Popescu, Octavian Mazilu si Ciprian Mihok

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispoziția nr.146

Din data 23.01.2020

 • 1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 14.01.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor înscrise în CF nr.448654 Timișoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 și CF nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE

S.R.L.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF nr.445989 Timișoara, nr.top.445989, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea MAS IMOB CONS S.R.L.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL înscris în CF nr.447817 în suprafață de 634 mp, teren intravilan destinat drumului public.

 • 5. Proiect de hotărâre privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020.

 • 6. Adresa nr. 556/14.01.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

cu privire la Raportul anual privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor care au acordat servicii

5                                                                    5                 5                        5

sociale, conform Legii nr. 34/1998, în anul 2019.

 • 7. Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ANEXĂ LA PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE 31.01.2020

 • 1. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Adriana-Cornelia Mărăscu.

 • 2. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Grozescu Emil Alexandru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere iluminat public în Parcul Botanic” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, Timișoara.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului  de închiriere nr.

958/15.02.2000 încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului  de închiriere nr.

1165/29.11.2000 încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str.Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp la suprafața de 5574 mp.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ”Zonă de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720,Timișoara.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru prima înscriere în carteafunciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE542/1, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public.

DL. IONESCU: Buna ziua! Supun la vot anexa la ordinea de zi din data de 31.01.2020. Va rog sa votati. Deschid procedura de vot.

 • -  18 voturi pentru

Supun la vot ordinea de zi in ansamblu.

 • -  15 voturi pentru

Cu voia dumneavoastra o sa incepem cu doua puncte din anexa la ordinea de zi.

PUNCTUL 1 AL ANEXEI

Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Adriana-Cornelia Mărăscu.

DL. IDOLU: Dau cuvantul domnului primar.

DL. PRIMAR: Buna ziua tuturor! Avem bucuria ca in prima parte a sedintei sa decernam cele doua titluri de cetatean de onoare unor personalitati pentru care Consiliul Local a decis cu ceva vreme in urma acordarea acestui titlu. Ii felicit pe cei doi, prezenti pentru a primi titlul, in cadrul nostru instituit procedural si va rog sa imi permiteti sa dau citire laudatio pentru doamna Adriana Marascu.

Doamna Adriana Mărăscu s-a născut la Timișoara și este licențiată în Științele 5                   5                                       5                          5             5

comunicării-ziaristică,la Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie, a Universității de Vest.

Este cel mai cunoscut jurnalist timișorean, care activează în domeniul social, dar și educațional, a cărei voce s-a făcut auzită la nivel local, regional și național, iar activitatea sa a fost remarcată și la nivel internațional. De aproape 25 de ani, cu profesionalism și dăruire, susține și promovează asistența socială și drepturile omului, ale copiilor și ale semenilor noștri din categoriile vulnerabile, parte importantă din comunitatea noastră.

Dovadă stau miile de reportaje, interviuri și emisiuni radio, apreciate prin impactul și mesajul lor, dar și premiile și distincțiile obținute pe parcursul atâtor ani de activitate.

Încă din a doua jumătate a anilor 90 a înțeles schimbările care au loc în societate și prin onestitate, deschidere, profesionalism, documentarea temeinică din teren, în locuri în care prea puțini au avut interesul să ajungă, canale, locuințe insalubre, spitale, orfelinate, azile, penitenciare a reușit să schimbe atitudini, prejudecăți, legi, să miște o comunitate întreagă. S-a implicat puternic în schimbări legislative: ”legea cu privire la violența domestică”, ”legea adopției”, legea privind ”bullying-ul în școli” etc.

A reprezentat cu onestitate și credință Timișoara, în toate competițiile, galele, evenimentele și proiectele naționale, având puterea de a arăta că ”omul nu e doar o cifră, un număr intr-o statistică” și că Timișoara este un bun exemplu de urmat. A stat adesea pe podium alături de alți jurnaliști consacrați din România, iar distincțiile și premiile obținute la nivel național, local și regional sunt o recunoaștere a implicării sale.

Pemiile pentru jurnalism, Premiile de Popularitate, Titlul de Ambasador al Adopției, Titlul de Ambasador al Binelui, Premiul Speranța sunt doar o mică parte a portofoliului.

Jurnalista Adriana-Cornelia Mărăscu se numără printre cei mai onești, echilibrați și perseverenți jurnaliști ai Timișoarei, care și-a asumat, indiferent de obstacole, rolul de promotor al valorilor umane, culturale locale și naționale. Profesionalismul, deontologia, iubirea față de semeni, deschiderea, au ajutat-o să păstreze o realție strânsă cu toate instituțiile și majoritatea organizațiilor neguvernamentale, active în domeniul social, educațional și cultural, împreună cu care a adus plus valoare Timișoarei.

În concluzie, având în vedere prevederile legale expuse în actele administrative care au stat la baza conferirii Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, apreciem că acest titlu răsplătește activitatea deosebită a doamnei Adriana-Cornelia Mărăscu, prestată atât in calitate de jurnalist cât și în calitate de militant al respectării drepturilor omului.

O felicitam pe doamna Adriana Marascu si o invitam sa vina pentru a primi insemnele pentru acest onorant titlu!

DNA. MARASCU: Va multumesc foarte mult pentru incredere, pentru ca ati apreciat munca mea de 25 de ani! Prin tot ceea ce am facut am adus un plus valoare Timisoarei si am aratat ca orasul nostru are oameni valorosi si speciali. Va mulțumesc tuturor pentru ca sunteti alaturi de mine! As vrea sa mulțumesc domnului profesor universitar al Universitatii de Vest Timisoara care a facut propunerea ca eu sa primesc acest onorant titlu! Multumesc pentru libertatea cuvantului domnului Director! Multumesc familiei mele pentru sustinere! Multumesc!

DL. IONESCU: Felicitari stimata doamna Adriana Marascu!

PUNCTUL 2 AL ANEXEI

Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Grozescu Emil Alexandru.

DL. IONESCU: Domnule Primar, aveti cuvantul.

Dl. PRIMAR: Îmi face o deosebită plăcere să înmânez însemnele acestui titlu întrucât cunosc activitatea d-lui profesor, cunosc strădaniile sale pentru a face performanță și pentru a da sportivi performanți. Domnul Grozescu Emil Alexandru s-a născut la Timișoara, în urmă cu 87 de ani. A activat mai întâi ca sportiv -apropiat de toți marii performeri ai vremii de la Electrica -iar, din 1961, a îmbrățișat cariera de antrenor, prima dată la Clubul Sportiv Școlar din Timișoara și apoi la CS Politehnica Timișoara, activitate care i-a adus cele mai mari satisfacții ale vieții.

Mai mult decât atât, în perioada 1981-2000 s-a regăsit și în corpul de antrenori ai Lotului Național. Cariera sa însumează 332 de medalii (272 la nivel național, 48 la competiții balcanice, 7 la Campionate Mondiale și 5 la Campionate Europene), performanțe care îl situează în rândul celor mai importanți antrenori din istoria atletismului timișorean.

Prin mâna antrenorului Emil Grozescu au trecut, de-a lungul vremii, nume importante ale atletismului timișorean și românesc, cum sunt Mariana Chirilă, Maria Simeanu, sau regretata Georgeta Gazibara, toate cu rezultate de excepție în întrecerile internaționale.

Între anii 1968 și 2014 domnul profesor antrenor emerit Grozescu Emil Alexandru a activat și la Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timișoara unde a obținut în decursul anilor un număr de:

 • -     7 medalii la Campionatele Mondiale de atletism;

 • -     5 medalii la Campionatele Europene de atletism;

 • -     48 medalii la Campionatele Balcanice;

 • -     272 medalii la Campionatele Naționale ale României.

Domnul Grozescu Emil Alexandru a avut contribuții deosebite la dezvoltarea educației fizice și sportului în cadrul Universității Politehnice din Timișoara, precum și la obținerea de rezultate remarcabile cu studenții sportivi ai Clubului Sportiv Universitar Politehnica Timișoara în întrecerile naționale și internaționale, aducând un imens prestigiu - Clubului Sportiv Universitar Politehnica Timișoara-municipiului Timișoara - județului Timiș și României.

Meritele si rezultatele deosebite ale domnului Grozescu Emil Alexandru au fost precizate si in volumul ISTORIA ATLETISMULUI ROMANESC, carte editata de Federatia Romana de Atletism, iar distictiile domniei sale sunt precizate in volumul, CARTEA DE AUR ATLETISMULUI ROMANESC.

Pentru intreaga activitate profesionala domnului Grozescu Emil Alexandru i-au fost acordate, de-a lungul timpului, numeroase distincții, diplome și titluri atât din partea forurilor internaționale, cât și din partea instituțiilor Statului Român, dintre care amintim doar câteva: conferirea de către Președenția României, în anul 2004, a Ordinului Meritul Sportiv- clasa a III-a, Diploma de Excelență - Pentru merite deosebite in dezvoltarea mișcării atletice in Romania, acordata de Federatia Internationala de Atletism, în anul 2012, dar și distincția de Antrenor acreditat evidențiat - atletism acordată în anul 1980 de către Forul organizatoric al Editie a XII a Jocurilor Olimpice de la Moscova.

În concluzie, având în vedere prevederile legale expuse în actele administrative care au stat la baza acordării titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Timișoara și care reprezintă activitatea deosebită, a domnului Grozescu Emil Alexandru, prestată atât la catedră cât și în calitate de antrenor emerit, considerăm că acordarea acestui titlu ar rasplati intreaga sa activitate, care a contribuit la promovarea Municipiului Timișoara atât în țară cât și în străinătate.

Dl. EMIL ALEXANDRU GROZESCU: Doresc să-mi exprim bucuria mare pe care mi-ați făcut-o. Vreau să va spun un lucru: cu sprijinul autorităților locale și județene, din 1961 până în 2014, Timișoara a avut mereu minim un campion la nivel național la atletism. Totuși, acesta nu a diminuat meritele sportivilor: Au ajuns la nivel național și, de acolo, au luptat mai sus. Au ajuns la Balcaniadă, la Europene și la Mondiale. Au avut valoare mare. Mulțumesc pe această cale tuturor factorilor de decizie care au făcut posibile victoriile înregistrate de sportive.

D-NA POPOVICI: Domnule președinte, vă rog să acordați permisiunea reprezentanților Consiliului elevilor de la Liceul Lenau să se adreseze Consiliului Local pentru că au lucruri interesante de spus. Este prezent președintele Consiliului elevilor, împreună cu câțiva colegi care îl susțin.

DL.PRIMAR: Mă bucur că elevii de la Lenau își doresc condiții din ce în ce mai bune, Liceul Lenau fiind liceul în care am investit cel mai mult și am făcut cele mai multe lucruri. Amintesc că minunata clădire de pe Ghe. Lazăr a fost supusă unei reparații capitale, reabilitări pe fonduri europene, că am luat o măsură grea, radicală și am eliberat clădirile în care a funcționat Liceul Mincu și am acordat acel spațiu Liceului Lenau. Am amenajat o fostă hală în paragină, încât să-și poată desfășura acolo activitatea în condiții cât s-a putut de bune. Amintim că primul campus școlar, nou, de după Revoluție, se face pentru Liceul Lenau, lucrările fiind în curs de derulare.

DL.ANDREI ȚOANCĂ: Am venit astăzi în fața d-voastră pentru a atrage atenția că la școala de pe strada Ghe. Lazăr unde ne desfășurăm noi orele, se lucrează din 2014. Șantierul va începe în timpul orelor noastre, dimineața la ora 8. Nu cred că este un mediu optim pentru a învăța în timp ce în exteriorul clădirii se lucrează la fațadă. Dorim să vă rugăm să acordați o atenție specială și școlii Mincu, clădirea pe care a primit-o școala noastră, pentru că afară școala arată ca un câmp de război. Înăuntru arată bine, dar afară nu arată deloc bine. Ținînd cont că este într-o zonă centrală, merită să se termine.

D-RA OANA CRIȘAN: În calitate de reprezentant al elevilor, am venit pentru o altă problemă, legată de timpul pauzelor de recreere, unde școala de pe Ghe. Lazăr are spațiul infim pentru numărul ridicat de elevi, nu intră lumina soarelui, iar de cînd au început lucrările pentru reabilitarea fațadei, elevii nu pot părăsi incinta școlii. Dorim să găsim o soluție pentru ca elevii să poată ieși la aer în timpul pauzelor, ținând cont că zona din jurul școlii este pietonală și pînă acum nu a reprezentat nici un risc pentru elevi.

DL.MOȘIU: Aș dori să întreb, nu este bine că se renovează fațada ? Am luptat doi ani pentru asta, dacă aveți soluții...

DL.ȚOANCĂ: Soluția ar fi să nu se lucreze în timpul orelor de curs.

DL.MOȘIU: Acum este iarnă, eu, întâmplător sunt și constructor, după ora cinci îngheață, nu se lucrează, nici un constructor nu-și permite să plătească oamenii trei ore.

DL.IONESCU: Eu sunt covins că reprezentanții școlii și constructorii vor găsi cele mai bune soluții, astfel încât nici procesul de învățământ să nu fie afectat și nici procesul de renovare.

DL.PRIMAR: Nu putem să facem ce vreți voi, dragi elevi, pentru că ar fi spre răul vostru și al celor ce vin după voi, dacă am proceda astfel. Când este vorba despre școli, este extrem de greu să faci reabilitări pentru că nu sunt spații adecvate pentru mutarea elevilor, în vederea efectării lucrărilor în mod nestingherit, și, pe de altă parte, a face lucrări cu elevii în clădire este un lucru extrem de greu și, în anumite privințe, pentru un anumit tip de lucrări, ar fi și ilegal. La exterior nu ne putem permite, după ce am reușit cu greu să avem o firmă dispusă să facă lucrările, noi vom continua lucrările, de dimineață și până la cât se poate lucra. Vom reda orașului o clădire cu un aspect excepțional. La Mincu nu putem face toate lucrurile deodată, dar vom face să arate totul foarte frumos.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 14.01.2020

DL.IONESCU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor înscrise în CF nr.448654 Timișoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 și CF nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE S.R.L .

DL.IONESCU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul

Timișoara, a terenului înscris în CF nr.445989 Timișoara, nr.top.445989, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea MAS IMOB CONS S.R.L

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

 • 19 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL înscris în CF nr.447817 în suprafață de 634 mp, teren intravilan destinat drumului public

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

 • 20 voturi pentru

Cu permisiunea dvs. trecem la punctul 11 de pe anexa la ordinea de zi întrucât necesită 19 voturi.

PUNCTUL 11 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE542/1, proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

20 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, pentru anul 2020

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. 556/14.01.2020 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cu privire la Raportul anual privind acordarea serviciilor de asistență socială si utilizarea subvențiilor acordate asociațiilor si fundațiilor 9                               9                                                             9                                                                  9                 9                        9

care au acordat servicii sociale, conform Legii nr. 34/1998, în anul 2019

DL. IONESCU: O luăm la cunoștință.

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Extindere iluminat public în Parcul Botanic” si a cheltuielilor legate de proiect

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

 • 19 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcții, a Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

 • 20 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 958/15.02.2000 încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timisoara

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

20 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timisoara

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de închiriere și a termenului de prelungire a contractelor de închiriere încheiate pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român sau în proprietatea Municipiului Timișoara, precum și aprobarea modelului contractului de închiriere pentru locuințele construite de către ANL, destinate închirierii

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

 • 19 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

 • 20 voturi pentru

PUNCTUL 9 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 înscris în CF nr. 404575 Timișoara, situat în Timișoara str. Leonard nr.13, de la suprafața de 6069 mp la suprafața de 5574 mp

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru

PUNCTUL 10 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ”Zonă de locuințe individuale mici și locuințe colective mici și funcțiuni complementare”, CF 428720, Timișoara

DL. IONESCU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru

Întrucât ordinea de zi a fost epuizată trecm la interpelările consilierilor locali.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI Interpelările consilierilor locali

D-NA POPOVICI: Grădinița cu program săptămânal a început să fie reabilitată în anul 2008. Este o structură a Grădiniței PP14. Am fost și am vizitat această grădiniță în 15 ianuarie. Nici acum lucrările nu au fost finalizate. Am să vă trimit fotografiile pe grupul de informări consilieri ca să vedeți cum arată pe interior. Nu au acces la etajul 2 iar acest lucru face ca cei 125 de copii de la grădinița cu program săptămânal, ei sunt duși luni dimineața și luați vineri dupămasa, nu au acces la etajul 2, mânâncă cvele 3 mese pe zi pe coridor. Constructorul catre a început lucrarea a intrat în faliment iar din acel moment, cu toate că directoarea grădiniței a făcut nenumărate drumuri și intervenții la primărie, situația a rămas în coadă de pește. Toți acei copii provin din familii cu resurse materiale foarte reduse, un exemplu concret, tata singur își crește băiețelul de 4 ani și lucrează la pizzerie noaptea. Acesta este doar un caz din cele 125 de cazuri de copii care sunt la această grădiniță cu program săptămânal. În condițiile în care bugetul municipiului Timișoara nu a fost finalizat, solicit introducerea unui capitol pentru terminarea lucrărilor la această grădiniță. Este imperios ca după 12 ani de la începerea lucrărilor să fie o dată și pentru totdeauna terminate.

DL. PRIMAR: Eu nu știu care sunt problemele acolo. Mulțumesc penmtru sesizare. Nici într-un caz lipsa alocării de fonduri nu este cauza pentru care lucrările se întind pe o perioadă așa de lungă de timp. Ne vom interesa și vom vedea, este inadmisibil să se tegiverseze aceste lucrări. Probabil sunt complicații, poate au fost de ordin juridic, dar vom lămuri lucrurile și vom face tot ce ne stă în putință pentru a da și acelei grădinițe aspectul și funcționalitatea firească.

DL. IONESCU: dacă nu mai sunt interpelări declar închisă ședința, vă mulțumesc și vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cons. SORIN IONESCU

SECRETAR GENERAL, Jr. CAIUS ȘULI