Proces verbal din 28.02.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare din 28.02.2020

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL Incheiat azi 28.02.2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Cons. Luminița Tundrea

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 18

Au absentat: Raluca Popescu, Lucian Taropa, Ioan Mateescu, Andra Blotiu, Marius Dugulescu, Sorin Ionescu, Octavian Mazilu, Ciprian Mihok si Dan

Idolu

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispoziția nr. 271

Din data 21.02.2020

 • 1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 18.02.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.6, situat în imobilul din Timișoara, str. Dacilor nr.8, conform Sentinței Civile nr.4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în șnur cu Decizia Civilă nr.1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiș.

 • 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.1, situat în imobilul din Timișoara, B-dul Gen. Ion Dragalina nr.16, corp A, conform dispozitivului Sentinței Civile nr.10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timișoara, definitivă în șnur cu Decizia Civilă nr.328/20.03.2018 a Tribunalului Timiș.

 • 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.2, situat în imobilul din Timișoara, str.I. Preyer nr.24, etaj parter, conform dispozitivului Sentinței Civile nr.9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timișoara, definitivă prin Decizia Civilă nr.617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiș.

 • 5.    Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timișoara, str. București nr.15, sc.B, ap.2.

 • 6.     Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra Dr.SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timișoara, str. Canal Bega, nr. 1.

 • 7.    Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir

Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr.33.

 • 8.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini și a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • 9.    Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021.

Cvorum - Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 voturi)

 • 11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 pentru

persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

 • 12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

 • 13.   Adresa nr. SC2020-3651/14.02.2020 a Curții de Conturi referitoare la Raportul

privind finanțele publice locale ale județului Timiș pe anul 2018.

 • 14.   Adresa nr. SC2020- 3468/12.02.2020 a numiților Sugar Yvonne-Olga și Sugar

Teodor-David privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 741/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str.

Francesco Griselini,nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 15. Adresa nr. SC2020- 3465/12.02.2020 a numiților Marișescu Roman Gabriel și Marișescu Diana Elena privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 741/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str.

Francesco Griselini, nr.1 , ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 16.  Adresa nr. SC2020- 3470/12.02.2020 a numiților Munteanu Doru Arghir și Munteanu Ileana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 741/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Francesco Griselini, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 17.   Adresa nr. SC2020- 3400/13.02.2020 a numiților Kovacevic Irina și Nivic-Clujac Ljubica privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 733/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Nicolae Bălcescu, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 18. Adresa nr. SC2020- 3370/13.02.2020 a numiților Olaru Gheorghe și Olaru Viorica privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.812/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, 16 Decembrie 1989, nr.19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 19. Adresa nr. SC2020- 3338/12.02.2020 a numiților Cristea Lucian Mihai, Cristea Simona Mariela, SC Disemag SA privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 722/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Unirii , nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 20. Adresa nr. SC2020- 3356/12.02.2020 a numitelor Preotesoiu Karina și Dăescu Iasmina-Delia privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 712/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Regele Carol nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 21. Adresele nr. SC2020- 3098/11.02.2020 și nr.SC2020-4408/20.02.2020 a numitelor Cioabă Liliana -Simona și Cioabă Camelia privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 705/23.12.2019 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Dr. Iosif Nemoianu nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 22. Adresa nr. SC2020- 3105/11.02.2020 a numiților Miruna Oana Lungu, Ioan Lungu, Ramona Lungu, Daniela Georgeta Cătăneț, Radu Ioan Cătăneț, Andreea Laura Micșa,Olga Dobrovolny, Steliana Maria Iovi, Ionel Adrian Panican, Adrian Dumitru, Zbercea, Eleonora Tițiana Zbercea, Silviu - Alexandru Smaranda, Nicoleta Elena, Smaranda privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului, Local nr. 733/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Nicolae Bălcescu,nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 23. Adresa nr. SC2020- 2756/06.02.2020 a numiților Ardelean Iura-Raul, Tecar Ioan, Constantinescu Amalia Cristina, Arambașa Jena, Pordea Iulia, Belehuz Valeria,Cotiuga Răzvan Marius, Cotiuga Ramona Ioana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 726/23.12.2019 -privindmajorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Brașov nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 24. Adresa nr. SC2020- 2680/05.02.2020 a numiților Andrea Sorina Panduru și Theodor Virgil Panduru privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 733/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Nicolae Bălcescu, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 25. Adresa nr. SC2020- 2866/06.02.2020 a numiților Mărcuș Adrian și Mărcuș Octavia privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.689/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Bd. Iuliu Maniu nr.32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 26. Adresa nr. SC2020- 2654/05.02.2020 a doamnei Motica Adina Renate privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 741/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Francesco Griselini, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 27. Adresa nr. SC2020- 2507/04.02.2020 a S.C. Gabbro S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 778/23.12.2019 -privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Str. Doja, nr.35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 28. Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare comisiilor pe

domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ANEXĂ LA PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE 28.02.2020

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă mixtă cu regim deconstruire deschis adiacentă principalelor artere de trafic” Calea Torontalului FN, CF 410174, Timișoara.

 • 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr.101/24.03.2009, modificat prin HCL nr.226/23.11.2012, HCL nr. 24/23.01.2015 și HCL nr.45/02.02.2016.

 • 3. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA.

 • 4. Privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Teatrul German de Stat Timisoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr. 3/I, situat in Timisoara, str. Marasesti , nr. 12, et. parter , jud. Timis, inscris in CF nr. 406164-C1-U6 , nr. cadastral 406164-C1-U6 , jud Timis , la prețul de vanzare de 100.000 euro.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap 3 situat in Timisoara, Bdul 6 martie, nr 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U1, nr top 415904-C1-U1 la pretul de vanzare de 50.000 euro , a ap 4 situat in Timisoara, Bdul 6 martie, nr 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U4, nr top 415904-C1-U4 la pretul de vanzare de 50.000 euro si a ap 5 situat in Timisoara, Bdul 6 martie, nr 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U5, nr top 415904-C1-U5 la pretul de vanzare de 100.000 euro.

 • 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap. SAD 16, situat in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis ,înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA.

 • 9. Adresa nr.SC2020 - 4646/24.02.2020 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale/prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.

 • 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului din Timișoara, str. General Dragalina,nr.22, ap. Spațiu Comercial, către Asociația Foștilor Deținuți Politici-Filiala Timiș.Cvorum-Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție11. Proiect de hotărâre privind radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109/27.03.2012.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiții ”SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizată ”dr. Victor Babeș” la Spitalul deBoli Infecțioase Victor Babeș, Timișoara, str. Gheorghe Adam, nr.13” Cvorum-Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020.

 • 14. Proiect privind aprobarea constituirii și utilizării fondului de rezervă bugetară afferent Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Timișoara pe anul 2020.

D-NA ȚUNDREA: Având în vedere că sunt doar 17 consilieri, domnul Szatmari va trebui să plece la ora 15, aș propune să luăm cu prioritate proiectele de la numerele 13 și 14 de pe anexa la ordinea de zi. Aș fi avut aceeași propunere legată de proiectele de la numerele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi care necesită 19 voturi, oricum, noi nu suntem 19, să vedem dacă d-nul Primar alege să le retragă.

Supun aprobării anexa la ordinea de zi:

Deschid procedura de vot:

- 16 voturi pentru.

PUNCTUL 13 DIN ANEXĂ

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020

D-NA ȚUNDREA: Cunoaștem cu toți situația dificilă, emoțională și de sănătate cu care se confruntă întreaga lume în prezent legată de incidența cazurilor de coronavirus. Consider că este o dovadă de responsabilitate socială să ne implicăm cât putem de mult și noi, consilierii locali și de aceea, doresc să aduc un amendament la proiectul de buget. Doresc să propun să desfășurăm o campanie de prevenție a apariției acestor îmbolnăviri în școli și anume, să alocăm un buget de aproximativ 5000 de lei pentru fiecare din cele 60 de unități de învățământ pentru a achiziționa produse de dezinfecție și de curățenie pentru a putea implementa această campanie de prevenție.

Se propune diminuarea valorii creditelor bugetare pentru anul 2020, de la cap.70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale”, alin.20.30.30 „Alte cheltuieli” cu suma de 320 mii lei și suplimentarea cu suma de 320 mii lei la cap.65.02. „Învățământ”, material de curățenie și dezinfectanți, pentru cele 60 de unități învățământ.

DL.PRIMAR: Suntem într-o situație specială și trebuie să rămânem cu speranța că lucrurile nu se vor agrava. Trebuie să luăm măsuri de prevenție, iar ceea ce spune doamna președintă de ședință se poate face. Să asigurăm fondurile pentru achiziționarea a ceea ce trebuie în vederea dezinfecției în școli. Vreau să precizez că am dat dispoziție la S.T.P.T. să se prevadă în toate mijloacele de transport în comun dispozitive de dezinfecție. Susținem amendamentul, iar dacă la punerea în practică se constată că altfel trebuie mișcați banii, aș ruga să se dea un mandat echipei tehnice în acest sens.

DL.ORZA: Mai bine ar fi să facă Primăria achiziția pentru toate școlile, pentru că dacă dăm la școli, va face fiecare achiziția, unul o să uite, și prețul e mai bun daca face primăria.

DL.DIACONU: Dacă face Primăria, s-ar putea să nu mai existe epidemia în momentul în care reușim să terminăm noi achiziția.

DL.ORZA: Să facem în varianta de urgență...

DL.DIACONU: Partea de urgență o să o aveți mai departe la utilizarea fondurilor de rezervă și ține de Spitalul V.Babeș în general. Cel mai bine este ca fiecare școală să-și achiziționeze.

DL.ORZA: Ar fi mai ușor de controlat.

DL.PRIMAR: Ar fi mai bine să facem achiziția la nivelul primăriei. Noi am lansat iarăși o procedură, ne-am consultat și cu Curtea de Conturi și avem mecanisme să achiziționăm containere pentru cei care trebuie să intre în carantină. Avem deja 8 containere care, întâmplător, au fost achiziționate la Direcția de Asistență Socială și le punem la dispoziție pentru carantină, dacă va fi nevoie. Mai sunt încă două pe stoc, disponibile, pe care le vom achiziționa și vom mai achiziționa tot prin Direcția de Asistență Socială, 8 sau 10, vom vedea câte ne pot fi furnizate. Am vrea să ajungem să avem 20 astfel de containere care sunt mai speciale. Vom vedea dacă le cumpărăm global sau dăm fiecăruia.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot amendamentul:

Deschid procedura de vot:

- 18 voturi pentru.

DL.DIACONU: Am un amendament:

Introducerea în lista de investiții a următoarelor poziții:

 • a) Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare și comunicare facil pentru cetățeni - Credite bugetare: 160.000 lei / Credite de angajament: 800.000 lei

 • b) SF+PT viabilizare zonă cu destinație sportivă cuprinsă între Bv. Liviu Rebreanu - Str.Costică Rădulescu - Aleea FC Ripensia, în vederea realizării obiectivelor CNI - Credite bugetare: 250.000 lei

 • c) Alte studii și proiecte 70.02.50 - Credite bugetare: 200.000 lei

 • d) PUZ Regenerare urbană zona Calea Artadului Vest, sectorul cuprins între străzile: Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului - Credite bugetare: 100.000 lei

 • e) Studii și proiecte de regenerare urbană în zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins între străzile: Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului -Credite bugetare: 300.000 lei.

Sursa creditelor bugetare:

Diminuarea poziției Lucrări de energoalimentare...pentru autobuzele electrice -84.02.03.02 cu 500.000 lei și trecerea pe credite de angajament a aceleași sume.

Diminuarea poziției inel II închidere estică...HCL 564/2018 - 84.02.03.01 cu 510.000 lei și trecerea pe credite de angajament a aceleași sume.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot amendamentul.Deschid procedura de vot:

- 18 voturi pentru.

DL.MOȘIU: Eu cred că numărul de turiști din Timișoara se va mări, săptămânal, nu doar turismul de business. Felicit pe această cale Poliția Locală pentru cele două ture de cursanți pentru limba engleză - mă refer la agenții din teren din zona centrală. Cred că am putea fi mai practici, având în vedere că limba engleză nu este cunoscută de toți turiștii care vin la noi și aș dori să vin în întâmpinarea agenților stradali cu un translator de buzunar foarte performant care traduce în jur de 74 de limbi și dialecte. L-am testat și cred că ar fi un obiect util și foarte operativ pe care să-l aibă în dotare agenții de la Poliția Locală.

Pe această cale, aș dori să fac un amendament care, cred că este în asentimentul d-voastră:

Introducerea în Secțiunea de Funcționare, cap.61.02.03.04 - Translator portabil -12 bucăți ; credite bugetare: 25.000 lei

Sursa: Diminuarea sumelor aferente creditelor bugetare de la cap.84.02.03.01 -Pasarela Gelu - Crizantemelor cu 25.000 lei și trecerea lor pe credite de angajament.

DL.PRIMAR: Polițiștii locali ai Timișoarei fac cursuri de engleză, dar propunerea d-lui Moșiu este foarte bună și vă rog să o susțineți.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot amendamentul. Deschid procedura de vot:

- 18 voturi pentru.

DL.DIACONU: Am un amendament:

Vom avea un calendar de alegeri locale în această vară, ceea ce probabil va duce ședința de rectificare a bugetului destul de târziu în luna iulie iar peste vară vom avea de făcut lucrări importante la școli.

Propun trecerea sumei de 1 milion lei de la “Întreținere spații verzi” la “Reparații școli”.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot amendamentul:

Deschid procedura de vot:

- 18 voturi pentru.

DL.ORZA: Vreau să pun o întrebare legată de rezultatul dezbaterii publice, dacă s-au prins în buget solicitările punctuale ale cetățenilor din consiliile consultative de cartier.

DL.PRIMAR: Sunt avute în vedere în alocările pe care le avem.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de buget:

Deschid procedura de vot:

 • -  18 voturi pentru.

PUNCTUL 14 DIN ANEXĂ

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii și utilizării fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Timișoara pe anul 2020

D-NA ȚUNDREA: Deschid procedura de vot:

 • -  18 voturi pentru.

Revenind la lista principală, înțeleg că d-nul primar a renunțat la cele trei proiecte care au nevoie de un cvorum de 19 voturi.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 18.02.2020

D-NA ȚUNDREA: Deschid procedura de vot:

-18 voturi pentru.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează

Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timișoara, str. București nr.15, sc.B, ap.2

D-NA ȚUNDREA: Deschid procedura de vot:

18 voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timișoara, str. Canal Bega, nr. 1

D-NA ȚUNDREA: Deschid procedura de vot:

18 voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului, situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr.33

D-NA ȚUNDREA: Deschid procedura de vot:

18 voturi pentru.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini și a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara precum și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timișoara și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

D-NA ȚUNDREA: Deschid procedura de vot:

- 18 voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

D-NA ȚUNDREA: Deschid procedura de vot:

18 voturi pentru.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-2021

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

-18 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

-15 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020-3651/14.02.2020 a Curții de Conturi referitoare la Raportul privind finanțele publice locale ale județului Timiș pe anul 2018

D-NA TUND REA: O luăm la cunoștință.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 3468/12.02.2020 a numiților Sugar Yvonne-Olga și Sugar Teodor-David privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 741/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Francesco Griselini, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA TUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot:

 • 14 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 3465/12.02.2020 a numiților Marișescu Roman Gabriel și Marișescu Diana Elena privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 741/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Francesco Griselini, nr.1 , ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA TUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot:

 • 15 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 3470/12.02.2020 a numiților Munteanu Doru Arghir și Munteanu Ileana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 741/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Francesco Griselini, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA TUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot: 14 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 3400/13.02.2020 a numiților Kovacevic Irina și Nivic-Clujac Ljubica privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 733/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Nicolae Bălcescu, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 3370/13.02.2020 a numiților Olaru Gheorghe și Olaru Viorica privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 812/23.12.2019 -privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, 16 Decembrie 1989, nr.19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot: 14 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 3338/12.02.2020 a numiților Cristea Lucian Mihai, Cristea Simona Mariela, SC Disemag SA privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 722/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Unirii , nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot:

 • 14 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 3356/12.02.2020 a numitelor Preotesoiu Karina și Dăescu Iasmina-Delia privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 712/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Regele Carol nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot: 14 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Adresele nr. SC2020- 3098/11.02.2020 și nr.SC2020-4408/20.02.2020 a numitelor Cioabă Liliana -Simona și Cioabă Camelia privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 705/23.12.2019 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Dr. Iosif Nemoianu nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot: 14 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 3105/11.02.2020 a numiților Miruna Oana Lungu, Ioan Lungu, Ramona Lungu, Daniela Georgeta Cătăneț, Radu Ioan Cătăneț, Andreea Laura Micșa, Olga Dobrovolny, Steliana Maria Iovi, Ionel Adrian Panican, Adrian Dumitru Zbercea, Eleonora Tițiana Zbercea, Silviu - Alexandru Smaranda, Nicoleta Elena Smaranda privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.

733/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Nicolae Bălcescu, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot: 14 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 2756/06.02.2020 a numiților Ardelean Iura-Raul, Tecar Ioan, Constantinescu Amalia Cristina, Arambașa Jena, Pordea Iulia, Belehuz Valeria, Cotiuga Răzvan Marius, Cotiuga Ramona Ioana privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 726/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Brașov nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot: 14 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 2680/05.02.2020 a numiților Andrea Sorina Panduru și Theodor Virgil Panduru privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 733/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Nicolae Bălcescu, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 2866/06.02.2020 a numiților Mărcuș Adrian și Mărcuș Octavia privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 689/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Bd. Iuliu Maniu nr.32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot: 14 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 2654/05.02.2020 a doamnei Motica Adina Renate privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 741/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Francesco Griselini, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 2507/04.02.2020 a S.C. Gabbro S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 778/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Str. Doja, nr.35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot:

 • 14 voturi pentru

Trecem la puntele de pe anexa la ordinea de zi.

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă principalelor artere de trafic” Calea Torontalului FN, CF 410174, Timișoara.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 15 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr.101/24.03.2009, modificat prin HCL nr.226/23.11.2012, HCL nr. 24/23.01.2015 și HCL nr.45/02.02.2016

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 14 voturi pentru

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 15 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Teatrul German de Stat Timisoara

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. nr. 3/I, situat in Timisoara, str. Marasesti, nr. 12, et. parter , jud. Timis, inscris in CF nr. 406164-C1-U6 , nr. cadastral 406164-C1-U6, jud Timis, la prețul de vanzare de 100.000 euro

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 15 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 16 voturi pentru

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap 3 situat in Timisoara, Bdul 6 martie, nr 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U1, nr top 415904-C1-U1 la pretul de vanzare de 50.000 euro , a ap 4 situat in Timisoara, Bdul 6 martie, nr 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U4, nr top 415904-C1-U4 la pretul de vanzare de 50.000 euro si a ap 5 situat in Timisoara, Bdul 6 martie, nr 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U5, nr top 415904-C1-U5 la pretul de vanzare de 100.000 euro

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 15 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc A, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis , înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, a suprafetei de 44,21 mp, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA

PUNCTUL 9 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Adresa nr.SC2020 - 4646/24.02.2020 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale/prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

D-NA ȚUNDREA: Trebuiesc nominalizați doi consilieri. Eu o propun pe d-na Gabriela Popovici.

D-NA ȚUNDREA: Îl propun pe dl. Grigoroiu.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot cele două propuneri. Inițiez procedura de vot: 16 voturi pentru

PUNCTUL 10 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului din Timișoara, str. General Dragalina, nr.22, ap. Spațiu Comercial, către Asociația Foștilor Deținuți Politici-Filiala Timiș.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 16 voturi pentru

PUNCTUL 11 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109/27.03.2012

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 16 voturi pentru

PUNCTUL 12 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiții ”SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizată ”dr. Victor Babeș” la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș, Timișoara, str. Gheorghe Adam, nr.13”.

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot:

 • 16 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI Interpelările consilierilor locali

D-NA ȚUNDREA: Dacă aveți interpelări, vă rog să le formulați.

DL. SÎRBU: Eu am doar o rugăminte. Din ce mi-am notat punctul 24 nu a fost supus aprobării. Se poate verifica?

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020- 2680/05.02.2020 a numiților Andrea Sorina Panduru și Theodor Virgil Panduru privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 733/23.12.2019 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Nicolae Bălcescu, nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot:

15 voturi pentru

Revenim la interpelările consilierilor locali. Dorește cineva să susțină și verbal aceste interpelări? Dacă nu, vă mulțumesc frumos pentru colaborare. Dau cuvântul d-lui Primar.

DL. PRIMAR: Nu se poate să nu vorbim despre ceea ce s-a anunțat între timp, oficial. Sunt confirmate două cazuri de bolnavi de coronavirus. O persoană este din Maramureș, s-au făcut aici analizele, iar cealaltă persoană este din Timișoara și vor urma procedura, vor sta în carantină, sub tratament la Spitalul de Boli Infecțioase. Rog să se înțeleagă că toate anunțurile trebuie să fie făcute de echipa de la nivel național și chiar dacă se mai află unele lucruri, cei care află sunt rugați de către mine, acum, să dea dovadă de responsabilitate și să nu comunice nimic până nu avem certitudinea. Certitudinea o avem atunci când au ieșit autoritățile naționale să spună. Nici măcar autoritățile medicale locale nu sunt împuternicite să facă astfel de anunțuri. Cu atât mai mult nu trebuiesc făcute pe bază de informații pe surse. Rugămintea mea este să dăm cu toții dovadă de responsabilitate, acolo unde e certitudine desdigur că nu se ține secret, dar să nu ajungem să anunțăm și cazuri care până la urmă nu sunt confirmate.

D-NA ȚUNDREA: Mulțumesc pentru colaborare și vă doresc un sfârșit de săptămână excelent.

DL. PRIMAR: Mulțumesc d-na președintă de ședință. Ați condus foarte bine și oprativ.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cons. LUMINIȚA ȚUNDREA

SECRETAR GENERAL, Jr. CAIUS ȘULI