Proces verbal din 27.04.2020

Proces-verbal al ședinței de îndată din 27.04.2020

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Incheiat azi 27.04.2020 cu ocazia sedintei de indata a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar Dan Diaconu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 23

Au absentat:

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexa

la Dispoziția nr. 532

Din data de 24.04.2020

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020.

Cvorum - majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție (14 voturi).

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș.

Cvorum - majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție (14 voturi).

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ÎN PLEN DIN DATA DE 27.04.2020

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

  • 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizărilor oferite de personae juridice/fizice în scopul achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID - 19.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" Timișoara.

DL. DIACONU: Vă mulțumesc pentru prezența la plenul de îndată de astăzi 27 aprilie. Suntem 23 de consilieri locali prezenți pe platforma online a Consiliului Local. Astăzi avem 3 puncte pe ordinea de zi, la care, cu îngăduința dvs o să vă supun la vot posibilitatea de a adăuga alte 3 puncte. Toate sunt legate de timpurile pe care le trăim și sunt absolut urgente pentru spitalele care sunt în coordonarea Primăriei, sau care sunt sprijinite de Primăria Municipiului Timișoara. Astfel că pe Anexa la Ordinea de Zi avem 3 proiecte pe care am să vi le citesc:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

  • 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizărilor oferite de personae juridice/fizice în scopul achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID - 19.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" Timișoara.

E vorba de noul spital modular de la stadionul CFR.

Supun la vot includerea proiectelor de pe anexă pe ordinea de zi.

23 voturi pentru

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu.

23 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020.

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții, lansez procedura de vot.

21 voturi pentru

2 voturi împotrivă

Dacă persoanele care au votat împotrivă doresc să se audă, dacă nu vor fi înregistrate în sistemul de vot.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș.

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții, lansez procedura de vot.

23 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL.

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții, lansez procedura de vot.

18 voturi pentru

4 abțineri

Din nou dacă persoanele care s-au abținut doresc să se audă și vocal, dacă nu vor fi înregistrate prin votul electronic.

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții, lansez procedura de vot.

23 voturi pentru

DL. ORZA: Eu am votat pentru, voiam doar să pun o întrebare că am văzut că dăm așa din aproape în aproape sume de bani. Asta în funcție de solicitările lor, mă gândesc, de la spitale. Ei solicit volumul de sume de care au nevoie în etape.

DL. DIACONU: Da, ar fi și imposibil să facem altfel pentru că ritmul de internări și de îmbolnăviri este diferit.

DL. ORZA: Nu, dar mă gândeam să nu provoace anumite întârzieri fragmentarea asta, care repet, am înțeles că e cerută de către spitale, în funcție de situație și e greu de apreciat e evident, dar mă gândeam că poate intervin niște spații de timp care încurcă achizițiile și să nu fie perioade în care să nu fie acoperiți. În sensul acesta am spus.

DL. DIACONU: Noi încă avem o parte din alocări active, din alocările anterioare și ne apropiem de sfârșitul acelor alocări și ceea ce s-a cerut de către spitale pe perioada următoare este supus acum atenției dvs. Nu există nicio zi descoperită ca fonduri pentru niciunul din cele două spitale.

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizărilor oferite de personae juridice/fizice în scopul achiziționării produselor, serviciilor și echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID -19.

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții, lansez procedura de vot.

22 voturi pentru

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a materialelor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timișoara, în contextul actual de răspândire și creștere la nivel național a numărului cazurilor de infecție cu COVID - 19 către Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" Timișoara.

DL. DIACONU: Dacă nu sunt discuții, lansez procedura de vot.

22 voturi pentru

Acestea au fost punctele de pe ordinea de zi a ședinței în plen de îndată. Ne vom reîntâlni joi la ședința în plen ordinară. Datele de conectare vă vor fi transmise în cursul zilei de mine. Vă mulțumesc mult pentru prezență

DL. PRIMAR: Și eu vă mulțumesc și vă doresc o zi plăcută tuturor în continuare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Viceprimar DAN DIACONU

SECRETAR GENERAL

Jr. CAIUS ȘULI