Proces verbal din 25.03.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare din 25.03.2020

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL Incheiat azi 25.03.2020 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Cons. Dan Diaconu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 18

Au absentat:

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in situatii exceptionale, constatate de autoritatile autorizate

Dl.DIACONU : Am sa va invit pe rand in sala pentru a va exprima prezenta si opțiunea la propriul aparat . Deschid sesiunea de vot.

-   18 voturi pentru

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR GENERAL


Viceprimar Dan Diaconu

Caius Suli