Proces verbal din 18.05.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare din 18.05.2020

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Incheiat azi 18.05.2020 cu ocazia sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar Dan Diaconu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți

Au absentat:

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar

Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispoziția nr.576 Din data 12.05.2020

 • 1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 30.04.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Timișoara la 31 Decembrie 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Moise Nicoară, nr. 11.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului inscris in CF nr.441128 Timisoara, de la 3065 mp (inscrisa in cartea funciara) la 2505 mp (suprafata masurata).

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, situat în Timișoara, str. Aluniș, nr.38, cabinet nr.2.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.637/2018 de aprobare a documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, cu modificările ulterioare ( HCL nr. 224/2019 ).

 • 9. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

 • 10. Solicitarea nr. SC2020-8915/15.04.2020 din partea USR Timișoara privind oprirea vânzării patrimoniului cultural tehnic (mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în lista de așteptare în vederea clasării ca obiecte istorice) deținut de Societatea de Transport Public Timișoara și punctul de vedere exprimat de Societatea de Transport Public prin Adresa nr. 10076/07.05.2020.

 • 11. Adresa cu nr. SC2020-4533/21.02.2020 a doamnei Nedelcu Anișca, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 686/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, BD. IULIU MANIU NR.48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 12. Adresa cu nr. SC2020-4548/21.02.2020 a numitelor TECUSCHI GABRIELA-ILEANA, BARBU ALINA-IOANA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 665/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, ANDREI MOCIONI NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 13. Adresa cu nr. SC2020-4592/21.02.2020 a numitilor CÎRSTOIU IULIANA, BAKK HARTWIG WOLF și MARIJANNE CORNELIA, ANDRIOAIA NISTOR și REGHINA, NITA STEFAN și RODICA CONSTANTA, IANICI ALEXANDRA, MARCOVICI TIBERIU și SANDA, POP NICOLAE și MARIA, BAJKA MARCEL și OANA, MATARINGA MIHAI și GRAF MONICA, OPRIS MIREL, DAMIAN BULZ BOGDAN, SC IMMOBILIARE ITALO ROMENA SRL, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 788/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. EPISCOP JOSEPH NISCHBACH NR 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 14. Adresa cu nr. SC2020-4279/19.02.2020 a d-nei POPI RAMONA-ANITA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 743/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. STEFAN CEL MARE NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 15. Adresa cu nr. SC2020-4475/20.02.2020 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI F. MERCY NR.4, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 651/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Florimund Mercy nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 16. Adresa cu nr. SC2020-4444/20.02.2020 a SC PRITAX INVEST SRL, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 767/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. ALBA IULIA NR.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 17. Adresa cu nr. SC2020-4455/20.02.2020 a SC TEX-TIM 3R S.A., SC TEXTINC S.A., SC PALICOAT SRL, BIROU NOTAR PUBLIC NEBELA ADRIANA MARIA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 722/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA UNIRII, NR. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 18. Adresa cu nr. SC2020-4452/20.02.2020 a SC TEX-TIM 3R SA , prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 783/23.12.2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, BD. REGELE CAROL I NR. 26, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 19. Adresa cu nr. SC2020-4271/19.02.2020 a d-lui BILC MARIAN, completată prin adresa nr. SC2020-5860/05.03.2020, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 717/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR.PALANCA NR.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 20. Adresa cu nr. SC2020-4273/19.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5862/05.03.2020, a d-nei LAZAR MIRELA-SIMONA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 717/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR.PALANCA NR.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 21. Adresa cu nr. SC2020-4274/19.02.2020 a d-nei SUGAR YVONNE OLGA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 708/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, MOTILOR NR.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 22. Adresa cu nr. SC2020-3926/18.02.2020 a d-lui STEINGASZNER ALEXANDRU IONEL, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 647/23.12.2019 privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, strada Avram Imbroane, Nr. 64-66, înscris în CF 405752, cu nr. topografic 3546/1 în suprafață de 38.458 mp proprietar STEINGASZNER GEZA PAVEL, STEINGASZNER ALEXANDRU IONEL și TEODORESCU MARTA, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017;

 • 23. Adresa cu nr. SC2020-4019/18.02.2020 a CABINETULUI DE AVOCAT COLCEA MIHAI ALEXANDRU, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 24. Adresa cu nr. SC2020-4065/18.02.2020 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI TIMIȘOARA, STR. Ep. A. Pacha Nr. 1, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 714/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 25. Adresa cu nr. SC2020-4071/18.02.2020 a CEREALCOM TIMIȘ SA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 723/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 26. Adresa cu nr. SC2020-3873/17.02.2020 a d-lui PASCAL MARICEL, completată prin adresa nr. SC2020-5187/27.02.2020, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului

Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 27. Adresa cu nr. CS2020-11/18.02.2020 a d-lui MIHNEA RADU, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 28. Adresa cu nr. SC2020-3775/17.02.2020 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI din Timișoara, STR. PAUL CHINEZU NR. 6, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 696/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. PAUL CHINEZUL NR. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 29. Adresa cu nr. SC2020-3775/17.02.2020 a d-nei ȘULI ANDREEA EDINA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 30. Adresa cu nr. SC2020-3820/17.02.2020 a numiților PLESEA ANGELICA, PLESEA ANITA, PLESEA ALINA, PLESEA GHEORGHE, PLESEA ELENA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 757/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. DACILOR NR. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită ;

 • 31. Adresa cu nr. SC2020-3867/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5181/27.02.2020, a d-nei LAZAR MIRELA SIMONA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 32. Adresa cu nr. SC2020-3868/17.02.2020 a d-lui LAZAR DOREL, completată prin adresa nr. SC2020-5183/27.02.2020, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 33. Adresa cu nr. SC2020-3869/17.02.2020 a d-nei TODUȚ ELENA, completată prin adresa nr. SC2020-5190/27.02.2020, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 34. Adresa cu nr. SC2020-3871/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5188/27.02.2020, a numiților DOBANDA PETRICA și GIURIAN SILVICA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 35. Adresa cu nr. SC2020-3872/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5185/27.02.2020, a numiților MANAFU OVIDIU STEFAN și MANAFU MILICA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 36. Adresa cu nr. SC2020-3876/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5182/27.02.2020, a numiților NEAGU PETRE și NEAGU STEFANIA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 37. Adresa cu nr. SC2020-3877/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5186/27.02.2020, a d-lui CADAREAN IOAN IULIAN, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 38. Adresa cu nr. SC2020-3879/17.02.2020 a CABINETULUI DE AVOCATURĂ BARIZ CRISTIAN prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 743/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. STEFAN CEL MARE NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 39. Adresa cu nr. SC2020-3832/17.02.2020 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI DIN TIMIȘOARA, BV. REGELE CAROL I NR.10, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 727/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Regele Carol I nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 40. Adresa cu nr. SC2020-3640/14.02.2020 a FILIALEI TIMIȘ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR și BAROULUI TIMIȘ , prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 693/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STRADA LUCIAN BLAGA Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 41. Adresa cu nr. SC2020-5005/26.02.2020 a SC REALTOR HOME MARKET SRL, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 42. Adresa cu nr. SC2020-5000/26.02.2020 a d-lui JARDA GHEORGHE prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 43. Adresa cu nr. SC2020-5001/26.02.2020 a numiților SOAMES ROBERT-COSMIN și SOAMES MARIANA prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 44. Adresa cu nr. SC2020-4998/26.02.2020 a d-lui MACRI NICODEMO și soția MESIANO GIULIA prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 45. Adresa cu nr. SC2020-5026/26.02.2020 a d-lui JARDA CRISTIAN, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 46. Adresa cu nr. SC2020-4997/26.02.2020 a d-lui FICKL EMIL, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 47. Adresa cu nr. SC2020-5163/27.02.2020 a SC BISTRA SRL, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 653/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Bd. Regele Carol nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 48. Adresa cu nr. SC2020-5145/27.02.2020 a d-lui CATARGIU CONSTANTIN prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 49. Adresa cu nr. SC2020-5372/02.03.2020 a CEC BANK S.A., prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 659/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, BD. REGELE CAROL I NR. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 50. Adresa cu nr. SC2020-5555/03.03.2020 a d-lui GEORGE RADU GABRIEL, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 51. Adresa cu nr. SC2020-5618/04.03.2020 a d-nei VINTILĂ ALINA DIANA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 777/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. 1 DECEMBRIE NR. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 52. Adresa cu nr. SC2020-6195/10.03.2020 formulată de către TERRA AGRICULTURE LAND S.R.L., prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 696/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. PAUL CHINEZUL NR. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 53. Adresa cu nr. SC2020-6306/10.03.2020 a SC STARETO SRL, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 711/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, DRAGALINA 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 54. Adresa cu nr. SC2020-6386/11.03.2020 a numiților OHANOVICI MARIA și AL-RIKABI ALI, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.

670/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, BV. 16 DECEMBRIE 1989 NR. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 55. Adresa cu nr. SC2020-7951/31.03.2020 a d-lui NEMESAN FLORIN, privind plângerea prealabila, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 743/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. STEFAN CEL MARE NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 56. Adresa cu nr. SC2020-6723/13.03.2020, privind plângerea prealabila, a d-nei PERNEAC-PÂRVU GHEORGHIȚA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 765/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. NICOLAE TITULESCU NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 57. Adresa cu nr. WW2020-563/16.03.2020 privind plângerea prealabila a numiților Șandor Aurel și Șandor Floare, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 651/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Florimund Mercy nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 58. Adresa cu nr. WW2020-561/16.03.2020 privind plângerea prealabila a d-nei Vintilă Alina, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 651/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Florimund Mercy nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 59. Adresa cu nr. CS 2020 - 41/103.04.2020 a doamnei FISCHMAN BEATRICE ROXANA referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local n5r. 686/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR.BD.IULIU MANIU NR.48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită și împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 678/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. IULIU MANIU NR. 65, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 60. Adresa cu nr. IF 2020 18541/31.03.2020 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara prin care ni se comunică Email-ul înregistrat cu nr. E22019 - 242/30.03.2020 al doamnei CIOVICĂ (fostă Cornea) IULIANA referitor la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 771/23.12.2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, EMANOIL UNGUREANU 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 61. Adresa cu nr. SC 2020 - 7171/19.03.2020 privind plângerea prealabila a doamnei BRATU DANA CRISTINA prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 770/20.12.2018 privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. 3 AUGUST 1919 NR.4, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite și a Hotărârii Consiliului Local nr. 774/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, 3 AUGUST 1919 NR.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ÎN PLEN DIN 18.05.2020

 • 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral nou 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral nou 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral nou 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020.

Dl. DIACONU: Buna ziua! Mare parte din punctele de pe ordinea de zi sunt adrese. Va supun la vot introducerea pe ordinea de zi a 5 puncte suplimentare.

Cine este pentru ?

 • - 21 voturi pentru

Cine este pentru oridnea de zi in ansamblu?

 • - 21 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI

1.Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 30.04.2020.

Dl. DIACONU: Supun votului acest punct. Cine este pentru?

 • - 21 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Timișoara la 31 Decembrie 2019.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • - 22 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Moise Nicoară, nr. 11.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -23 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului inscris in CF nr.441128 Timisoara, de la 3065 mp (inscrisa in cartea funciara) la 2505 mp (suprafata masurata).

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -23 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -24 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, situat în Timișoara, str. Aluniș, nr.38, cabinet nr.2.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -24 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -24 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINII DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.637/2018 de aprobare a documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, cu modificările ulterioare ( HCL nr. 224/2019 ).

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -20 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINII DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -20 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINII DE ZI

 • 10. Solicitarea nr. SC2020-8915/15.04.2020 din partea USR Timișoara privind oprirea vânzării patrimoniului cultural tehnic (mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în lista de așteptare în vederea clasării ca obiecte istorice) deținut de Societatea de Transport Public Timișoara și punctul de vedere exprimat de Societatea de Transport Public prin Adresa nr. 10076/07.05.2020.

Dl. MOSIU: As vrea sa vin cu o precizare, m am interesat de acest subiect, si nu este nicio problema avis-a-vis de piesele de asa zis patrimoniu pentru ca a fost votata de catre Ministerul Culturii o lista de 12 mijloace de transport in comun iar suplimentar au fost adaugate de catre STPT inca doua sau chiar trei utilaje care s a considerat ca sunt de importanta muzeala ca si tehnica din perioada respectiva.

Acestea sunt pastrate pantru a fi expuse deci nu exista vreun impediment sau mentiune ca se vinde vreo piesa care ar fi de interes sau de patrimoniu muzeal.

Dl. DIACONU: S a luat la cunostinta

PUNCTUL 11 AL ORDINII DE ZI

 • 11. Adresa cu nr. SC2020-4533/21.02.2020 a doamnei Nedelcu Anișca, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 686/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, BD. IULIU MANIU NR.48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-17 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 12 AL ORDINII DE ZI

 • 12. Adresa cu nr. SC2020-4548/21.02.2020 a numitelor TECUSCHI GABRIELA-ILEANA, BARBU ALINA-IOANA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 665/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, ANDREI MOCIONI NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru

 • - 2 abtineri

PUNCTUL 13 AL ORDINII DE ZI

 • 13. Adresa cu nr. SC2020-4592/21.02.2020 a numitilor CÎRSTOIU IULIANA, BAKK HARTWIG WOLF și MARIJANNE CORNELIA, ANDRIOAIA NISTOR și REGHINA, NITA STEFAN și RODICA CONSTANTA, IANICI ALEXANDRA, MARCOVICI TIBERIU și SANDA, POP NICOLAE și MARIA, BAJKA MARCEL și OANA, MATARINGA MIHAI și GRAF MONICA, OPRIS MIREL, DAMIAN BULZ BOGDAN, SC IMMOBILIARE ITALO ROMENA SRL, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 788/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. EPISCOP JOSEPH NISCHBACH NR 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru

 • - 2 abtineri

PUNCTUL 14 AL ORDINII DE ZI

 • 14. Adresa cu nr. SC2020-4279/19.02.2020 a d-nei POPI RAMONA-ANITA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 743/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. STEFAN CEL MARE NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru - 2 abtineri

PUNCTUL 15 AL ORDINII DE ZI

 • 15. Adresa cu nr. SC2020-4475/20.02.2020 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI F. MERCY NR.4, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 651/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Florimund Mercy nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru

 • - 2 abtineri

PUNCTUL 16 AL ORDINII DE ZI

 • 16. Adresa cu nr. SC2020-4444/20.02.2020 a SC PRITAX INVEST SRL, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 767/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. ALBA IULIA NR.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru

 • - 3 abtineri

PUNCTUL 17 AL ORDINII DE ZI

 • 17. Adresa cu nr. SC2020-4455/20.02.2020 a SC TEX-TIM 3R S.A., SC TEXTINC S.A., SC PALICOAT SRL, BIROU NOTAR PUBLIC NEBELA ADRIANA MARIA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 722/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA UNIRII, NR. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru

 • - 3 abtineri

PUNCTUL 18 AL ORDINII DE ZI

 • 18. Adresa cu nr. SC2020-4452/20.02.2020 a SC TEX-TIM 3R SA , prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 783/23.12.2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, BD. REGELE CAROL I NR. 26, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -16 voturi pentru

 • - 1 vot impotriva

- 3 abtineri

PUNCTUL 19 AL ORDINII DE ZI

 • 19. Adresa cu nr. SC2020-4271/19.02.2020 a d-lui BILC MARIAN, completată prin adresa nr. SC2020-5860/05.03.2020, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 717/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR.PALANCA NR.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -16 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 20 AL ORDINII DE ZI

 • 20. Adresa cu nr. SC2020-4273/19.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5862/05.03.2020, a d-nei LAZAR MIRELA-SIMONA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 717/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR.PALANCA NR.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -16 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 21 AL ORDINII DE ZI

 • 21. Adresa cu nr. SC2020-4274/19.02.2020 a d-nei SUGAR YVONNE OLGA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 708/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, MOTILOR NR.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 22 AL ORDINII DE ZI

 • 22. Adresa cu nr. SC2020-3926/18.02.2020 a d-lui STEINGASZNER ALEXANDRU IONEL, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 647/23.12.2019 privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timișoara, strada Avram Imbroane, Nr. 64-66, înscris în CF 405752, cu nr. topografic 3546/1 în suprafață de 38.458 mp proprietar STEINGASZNER GEZA PAVEL, STEINGASZNER ALEXANDRU IONEL și TEODORESCU MARTA, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 23 AL ORDINII DE ZI

 • 23. Adresa cu nr. SC2020-4019/18.02.2020 a CABINETULUI DE AVOCAT COLCEA MIHAI ALEXANDRU, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 24 AL ORDINII DE ZI

 • 24. Adresa cu nr. SC2020-4065/18.02.2020 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI TIMIȘOARA, STR. Ep. A. Pacha Nr. 1, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 714/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 25 AL ORDINII DE ZI

 • 25. Adresa cu nr. SC2020-4071/18.02.2020 a CEREALCOM TIMIȘ SA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 723/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 26 AL ORDINII DE ZI

 • 26. Adresa cu nr. SC2020-3873/17.02.2020 a d-lui PASCAL MARICEL, completată prin adresa nr. SC2020-5187/27.02.2020, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului

Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 27 AL ORDINII DE ZI

 • 27. Adresa cu nr. CS2020-11/18.02.2020 a d-lui MIHNEA RADU, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 28 AL ORDINII DE ZI

 • 28. Adresa cu nr. SC2020-3775/17.02.2020 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI din Timișoara, STR. PAUL CHINEZU NR. 6, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 696/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. PAUL CHINEZUL NR. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 29 AL ORDINII DE ZI

 • 29. Adresa cu nr. SC2020-3775/17.02.2020 a d-nei ȘULI ANDREEA EDINA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-17 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 30 AL ORDINII DE ZI

 • 30. Adresa cu nr. SC2020-3820/17.02.2020 a numiților PLESEA ANGELICA, PLESEA ANITA, PLESEA ALINA, PLESEA GHEORGHE, PLESEA ELENA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 757/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. DACILOR NR. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită ;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -17 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 31 AL ORDINII DE ZI

 • 31. Adresa cu nr. SC2020-3867/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5181/27.02.2020, a d-nei LAZAR MIRELA SIMONA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 32 AL ORDINII DE ZI

 • 32. Adresa cu nr. SC2020-3868/17.02.2020 a d-lui LAZAR DOREL, completată prin adresa nr. SC2020-5183/27.02.2020, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 33 AL ORDINII DE ZI

 • 33. Adresa cu nr. SC2020-3869/17.02.2020 a d-nei TODUȚ ELENA, completată prin adresa nr. SC2020-5190/27.02.2020, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 34 AL ORDINII DE ZI

 • 34. Adresa cu nr. SC2020-3871/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5188/27.02.2020, a numiților DOBANDA PETRICA și GIURIAN SILVICA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 35 AL ORDINII DE ZI

 • 35. Adresa cu nr. SC2020-3872/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5185/27.02.2020, a numiților MANAFU OVIDIU STEFAN și MANAFU MILICA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 36 AL ORDINII DE ZI

 • 36. Adresa cu nr. SC2020-3876/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5182/27.02.2020, a numiților NEAGU PETRE și NEAGU STEFANIA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 37 AL ORDINII DE ZI

 • 37. Adresa cu nr. SC2020-3877/17.02.2020, completată prin adresa nr. SC2020-5186/27.02.2020, a d-lui CADAREAN IOAN IULIAN, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 706/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, PIATA TEPES VODA NR. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 38 AL ORDINII DE ZI

 • 38. Adresa cu nr. SC2020-3879/17.02.2020 a CABINETULUI DE AVOCATURĂ BARIZ CRISTIAN prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 743/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. STEFAN CEL MARE NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 39 AL ORDINII DE ZI

 • 39. Adresa cu nr. SC2020-3832/17.02.2020 a ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI DIN

TIMIȘOARA, BV. REGELE CAROL I NR.10, prin care se solicită revocarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 727/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Regele Carol I nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 40 AL ORDINII DE ZI

 • 40. Adresa cu nr. SC2020-3640/14.02.2020 a FILIALEI TIMIȘ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR și BAROULUI TIMIȘ , prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 693/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STRADA LUCIAN BLAGA Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 41 AL ORDINII DE ZI

 • 41. Adresa cu nr. SC2020-5005/26.02.2020 a SC REALTOR HOME MARKET SRL, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 6 abtineri

PUNCTUL 42 AL ORDINII DE ZI

 • 42. Adresa cu nr. SC2020-5000/26.02.2020 a d-lui JARDA GHEORGHE prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 6 abtineri

PUNCTUL 43 AL ORDINII DE ZI

 • 43. Adresa cu nr. SC2020-5001/26.02.2020 a numiților SOAMES ROBERT-COSMIN și SOAMES MARIANA prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 6 abtineri

PUNCTUL 44 AL ORDINII DE ZI

 • 44. Adresa cu nr. SC2020-4998/26.02.2020 a d-lui MACRI NICODEMO și soția MESIANO GIULIA prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 6 abtineri

PUNCTUL 45 AL ORDINII DE ZI

 • 45. Adresa cu nr. SC2020-5026/26.02.2020 a d-lui JARDA CRISTIAN, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 6 abtineri

PUNCTUL 46 AL ORDINII DE ZI

 • 46. Adresa cu nr. SC2020-4997/26.02.2020 a d-lui FICKL EMIL, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -15 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 47 AL ORDINII DE ZI

 • 47. Adresa cu nr. SC2020-5163/27.02.2020 a SC BISTRA SRL, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 653/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Bd. Regele Carol nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -15 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 48 AL ORDINII DE ZI

 • 48. Adresa cu nr. SC2020-5145/27.02.2020 a d-lui CATARGIU CONSTANTIN prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -15 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 49 AL ORDINII DE ZI

 • 49. Adresa cu nr. SC2020-5372/02.03.2020 a CEC BANK S.A., prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 659/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, BD. REGELE CAROL I NR. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-15 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 50 AL ORDINII DE ZI

 • 50. Adresa cu nr. SC2020-5555/03.03.2020 a d-lui GEORGE RADU GABRIEL, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 692/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. GHEORGHE LAZAR NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-15 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 51 AL ORDINII DE ZI

 • 51. Adresa cu nr. SC2020-5618/04.03.2020 a d-nei VINTILĂ ALINA DIANA, prin care se solicită revocarea HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL nr. 777/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. 1 DECEMBRIE NR. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 52 AL ORDINII DE ZI

 • 52. Adresa cu nr. SC2020-6195/10.03.2020 formulată de către TERRA AGRICULTURE LAND S.R.L., prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 696/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. PAUL CHINEZUL NR. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 53 AL ORDINII DE ZI

 • 53. Adresa cu nr. SC2020-6306/10.03.2020 a SC STARETO SRL, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 711/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, DRAGALINA 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 54 AL ORDINII DE ZI

 • 54. Adresa cu nr. SC2020-6386/11.03.2020 a numiților OHANOVICI MARIA și AL-RIKABI ALI, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 670/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, BV. 16 DECEMBRIE 1989 NR. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 55 AL ORDINII DE ZI

 • 55. Adresa cu nr. SC2020-7951/31.03.2020 a d-lui NEMESAN FLORIN, privind plângerea prealabila, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 743/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. STEFAN CEL MARE NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 56 AL ORDINII DE ZI

 • 56. Adresa cu nr. SC2020-6723/13.03.2020, privind plângerea prealabila, a d-nei PERNEAC-PÂRVU GHEORGHIȚA, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 765/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara,   STR. NICOLAE

TITULESCU NR.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 57 AL ORDINII DE ZI

 • 57. Adresa cu nr. WW2020-563/16.03.2020 privind plângerea prealabila a numiților Șandor Aurel și Șandor Floare, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 651/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Florimund Mercy nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 58 AL ORDINII DE ZI

 • 58. Adresa cu nr. WW2020-561/16.03.2020 privind plângerea prealabila a d-nei Vintilă Alina, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 651/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Florimund Mercy nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 59 AL ORDINII DE ZI

 • 59. Adresa cu nr. CS 2020 - 41/103.04.2020 a doamnei FISCHMAN BEATRICE ROXANA referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local n5r. 686/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR.BD.IULIU MANIU NR.48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită și împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 678/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, STR. IULIU MANIU NR. 65, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 60 AL ORDINII DE ZI

 • 60. Adresa cu nr. IF 2020 18541/31.03.2020 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara prin care ni se comunică Email-ul înregistrat cu nr. E22019 - 242/30.03.2020 al doamnei CIOVICĂ (fostă Cornea) IULIANA referitor la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 771/23.12.2019 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, EMANOIL UNGUREANU 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 61 AL ORDINII DE ZI

 • 61. Adresa cu nr. SC 2020 - 7171/19.03.2020 privind plângerea prealabila a doamnei BRATU DANA CRISTINA prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 770/20.12.2018 privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. 3 AUGUST 1919 NR.4, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite și a Hotărârii Consiliului Local nr. 774/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, 3 AUGUST 1919 NR.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-16 voturi pentru

- 4 abtineri

PUNCTUL 1 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

 • 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral nou 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral nou 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral nou 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

-18voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 2 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 3 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”.

Dl. DIACONU: Supun votului acest proiect. Cine este pentru?

 • -18 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 4 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

DL.DIACONU: Există un amendament, el nefiind înainte de începerea ședinței, îl voi citi și vă rog să îl votăm verbal. Este vorba de un amendament pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr.Victor Babeș și este vorba de alocarea de fonduri pentru finanțarea cheltuielilor de capital în valoare de 250 mii lei pentru achiziționarea de urgență a unui sistem de fenotipare biologică în timp real, cu mai multe elemente, sistem care ține de pandemia Covid, făcând diferite tipuri de analize. Sursa sumelor este același capitol din zona de investiții.

Dacă sunt discuții cu privire la amendament?

Dacă cineva se abține sau este împotrivă?

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.

DL.ORZA: Am o întrebare referitoare la rectificare: tabletele pentru elevii care au bursă, sunt cu probleme sociale, la ce capitol au fost prinse? Sau se iau din bugetul deja existent?

DL.DIACONU: A fost trimisă o adresă către școli prin care se iau din bugetul existent, iar la următoarea rectificare, după ce vom avea exact datele legate de sumele prin care s-a realizat achiziția, putem să rectificăm cu suma exactă bugetul fiecărei școli. În paralel, există și o inițiativă de achiziție din partea Ministerului Educației. Toate școlile au fost anunțate că pot face această achiziție din fondurile existente în acest moment, iar când avem suma exactă pe fiecare școală, după achiziție, vom face rectificarea.

DL.ORZA: Aș face un comentariu legat de tablete, ele vor rămâne la școli și după ce va trece pandemia, dar la o școală vor fi două, la alta trei, la alta, zece, cred că ar trebui să facem cu bugetul în așa fel încât să se cumpere cam pentru o clasă aceste tablete, ele să poată fi folosite apoi, de exemplu, la laboratorul de informatică, dar să fie pentru o clasă întreagă, fiindcă dacă sunt câte două, pot fi aruncate într-un dulap, pentru că acest număr diferit nu va reprezenta ceva substanțial la fiecare școală. Dacă sunt 1000 de copii aferenți acestei decizii, să vedem cum se împart pe școli și să luăm la fiecare școală câte 25-30 de bucăți.

DL.DIACONU: Sunt aprox.1200 de copii în această situație, nu vom avea în nici o școală un număr foarte mic de tablete. Nu știm cum va fi din toamnă și s-ar putea ca aceste tablete să fie folosite de aceeași elevi din toamnă.

DL.DIACONU: Tabletele vor fi achiziționate, vor fi date în comodat elevilor în perioada asta, apoi vom vedea, dacă va fi nevoie, vom completa în toamnă cu o nouă achiziție.

DL.PRIMAR: Și Ministerul Educației a anunțat că va achiziționa astfel de echipamente, ulterior vom vedea, putem să mai facem o achiziție dacă va fi cazul, să completăm, astfel încât utilitatea lor să fie maximizată.

DL.MOȘIU: Fiind achiziționate de școală, ele vor fi date pe inventar, rămânând ulterior în cadrul laboratoarelor de informatică, pentru că nu pot fi donate copiilor, fiind luate pe inventar de cineva.

DL.DIACONU: Votăm proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, împreună cu amendamentul:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 5 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020

DL.DIACONU: 18 voturi pentru

1 abținere.

DL.PRIMAR: Ați văzut că am ajuns la Victor Babeș la 38 de internați în momentul de față, au fost 24 de ore foarte bune, în care nu s-a mai îmbolnăvit nimeni și nu a mai fost nici un deces. Drept urmare, trendul pozitiv, în sensul de însănătoșire, continuă. Peste două săptămâni, vom vedea consecințele acestei relaxări. În Timișoara nu au fost probleme.

DL.ORZA: Aș vrea să știu, numai din presă am aflat, care este problema trotuarelor, din punctul de vedere al legalității, noi, primăria, Urbanismul nu a cerut aviz de la Monumente și cei de la Monumente au spus că trebuia să cerem? Dacă am fi cerut, era o problemă care nu era rezolvabilă, sau care este nemulțumirea Direcției de Cultură, nu înțeleg exact.

DL.PRIMAR: Am răspuns în conferința de presă de vineri, noi am fost supuși la un boicot continuu, începând cu centrul istoric, nu mai vreau să intru în detalii, am spus în conferința de presă, nu vreau să reiau aici ceea ce am spus acolo, am citit din avizul pe care îl avem. Există tot ce trebuie pentru o lucrare de reparație. Totul a plecat de la acea incalificabilă intoxicare, că noi vrem să punem aceste pavele pe strada M.Luther, de acolo a plecat discuția, când, de fapt, am cerut să se amenajeze pe teren, nu pe hârtie, ce propun arhitecții care lucrează pentru acest contract, soluțiile propuse de către ei au fost mai multe, le-am cerut să amenajeze acolo unde trotuarul este destul de larg, lângă Palatul Dicasterial, pentru ca în final să pot să spun că, din ceea ce propun ei, consultându-mă și pentru asta cu destul de multă lume, s-a ajuns la o soluție pentru restul zonei. Tot acolo s-a stabilit cum să fie piatra naturală care se pune pe frontiera centrului istoric. Aici eu am cerut să se pună exact cea din centrul istoric, ca să nu fie discuții, pentru că în centrul istoric, pe mijlocul străzilor Savoya, Blaga și Alecsandri, avem piatră naturală, dintr-o carieră românească și am spus să fie tot asta și pentru unitate. Am stabilit că așa ceva trebuie să fie pe M.Luther, până la Piața Sf. Gheorghe, cum ar fi frontiera centrului istoric care este pavat, mai puțin acele străzi care au fost doar reparate în regim de forță mjoră, după ce ele fuseseră distruse și sunt încă amenajate cu bitum, cu asfalt. Vom avea, la momentul potrivit, nu avem resurse nelimitate, un proiect care și acolo va pune piatră naturală. Inclusiv în P-ța Victoriei vom ajunge să punem piatră naturală. În tot centrul istoric, arhitecții, coordonați de marele arhitect Sturdza, au greșit când au ales acea piatră, ei au ales-o, nu eu am ales-o, iar acum, pe frontiera acestui areal, nu mai este bună? Există o plângere penală, de aceea, noi am ezitat foarte mult să facem cunoscute documentele pe care le avem, vrem să le prezentăm în fața celor care vor cerceta, însă, am decis ca în conferința de presă de vineri, să citesc câte ceva din avizele pe care le avem.

DL.ORZA: Deci există un proiect în care se specifică clar ce fel de piatră se pune acolo...

DL.PRIMAR: Am citit în conferința de presă de vineri exact ce scrie acolo. Piatra pe care o punem se încadrează perfect acolo. Să punem la loc asfaltul și pietrele care au fost? Atât îi duce mintea pe unii. Asta și-ar dori ei, readucerea la forma inițială. Dar nu îi ia nimeni în seamă pentru că fac abuzuri. O să le facem noi plângere penală pentru suferința pe care o cauzează de ani de zile multor cetățeni ai Timișoarei de pe acele străzi cu piatră cubică, unde nu e nimic istoric, sunt case obișnuite și unde nu suntem lăsați să modernizăm străzile și să folosim acea piatră pentru centrul istoric, pentru că nu se găsește. S-a scos din multe locuri piatra care a fost pusă într-o anumită epocă, pentru că era mai bine decât să fie pământ și noroi.

DL.CĂLDĂRARU: A fost și o dezinformare pe Facebook referitor la aceste dale că sunt din beton, ceea ce este o minciună grosolană.

DL.PRIMAR: Am discutat pe șantier și cu bicicliștii care spuneau toți că sunt foarte mulțumiți că sunt treceri line de la trotuar peste carosabil, aceasta fiind o dorință veche, legitimă, a bicicliștilor, însă cu unii proiectanți nu am putut să îndeplinim, pentru că nu au dorit să facă proiectul cu trecere lină, spunând că ei se îngrijesc de integritatea corporală a bicicliștilor. Sub aspectul legalității, d-nul director Culiță are juriști cu care lucrează și mi-a spus că totul este în regulă.

DL.CĂLDĂRARU: Vreau să vă întreb dacă astăzi a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

DL.PRIMAR: Știu la ce vă referiți, nu m-a informat nimeni că ar fi fost convocată până în perioada în care am fost în ședință. O să iau legătura cu doamna prefect, am avut o discuție preliminară săptămîna trecută, consider că trebuie completată acea listă de unități administrativ-teritoriale din care să se poată veni în Timișoara fără formular completat. Cred că trebuie să avem în vedere conectivitatea naturală dintre localități și sunt localități la doi pași de unde vin cetățenii, pentru că acolo trăiesc. Și atunci trebuie să completăm acea listă, pentru că nu se aduce în completarea ei nici un pericol pentru Timișoara. În Hotărâre se aprobă o listă de localități. A fost o scăpare și trecem peste ea.

DL.CĂLDĂRARU: Cetățeanul nu cunoaște faptul că un U.A.T. înseamnă comună plus satele aferente comunei.

DL.PRIMAR: Trebuie explicat și pentru polițiști până la nivel de localități componente ale U.A.T.-urilor.

DL.ORZA: Eu solicit să facă Direcția Tehnică către Consiliul Local o informare privind lucrarea din centru, fiindcă suntem și noi întrebați și aș dori să primim în ședința viitoare această informare privitoare la poiect, investiție, etc.

DL.PRIMAR: Voi cere să se facă o informare.