Proces verbal din 14.01.2020

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 14.01.2020

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Incheiat azi 14.01.2020 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Cons. Gabriela Popovici

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 21;

Au absentat: Farkas Imre, Marius Dugulescu, Sorin Ionescu, Ioan

Mateescu, Ioan Szatmari si Simion Mosiu;

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispoziția nr. 53 Din data 09.01.2020

 • 1. Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 16.12.2019, 20.12.2019 și 23.12.2019. ’

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării Concursului de soluții cu tema ”Centrul pentru artă, tehnologie și experiment, MultipleXity”

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului înscris în CF nr. 446050 Timișoara, nr. top. 446050, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Stepănescu Lucian Ilie.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. Kober SRL.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timișoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către PIȚU IOV.

 • 6. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere în Cartea Funciară a străzilor din zona Kuncz.

 • 7. Privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 447825 cu suprafața de 76 mp. situată în Timișoara Piața Avram lancu nr.14 cu parcela cu nr. cadastral 443173 situată în Timișoara str. Cloșca nr.22 rezultând o parcelă nouă cu nr. cadastral nou 449190 cu suprafața 477 mp., proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 401/477 mp. și Guțu Valentin și Guțu Lavinia Daniela cotă 76/477 mp.

 • 8. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din municipiul Timișoara situate în Calea Șagului, str. Rusu Șirianu și Calea Stan Vidrighin fostă Calea Buziașului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spațiului cu altă destinație - SAD 5, situat în Timișoara, Piața Victoriei nr. 1B, către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 520/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2013 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997 și stabilirea chiriei și a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflației.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată.

 • 16. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89.

 • 17. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timișoara, pentru anul 2020.

 • 18. Adresa nr. SC2019 - 32436/13.12.2019 a Asociației de Proprietari Bd. 3 August 1919 nr.9 privind exonerarea de la plata supraimpozitului de 400%.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ANEXĂ LA PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE 14.01.2020

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din Municipiul Timișoara pe domeniul public.

 • 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh și a Devizului General pentru obiectivul ”Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr.1”

 • 3. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere în Cartea Funciară a străzilor din zona Kuncz (partea a Il-a).

D-na POPOVICI: Pe lângă ordinea de zi normală avem și o anexă la ordinea de zi. Supun aprobării anexa la ordinea de zi:

Deschid procedura de vot:

14 voturi pentru.

Supun la vot ordinea de zi în întregime:

Deschid procedura de vot:

16 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 16.12.2019, 20.12.2019 și 23.12.2019

D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot: -17 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării Concursului de soluții cu tema ”Centrul pentru artă, tehnologie și experiment, MultipleXity”

DL.ORZA: Am avut o discuție cu d-na arhitect și cu doamna din primărie care se ocupă de subiect și poate că ar fi interesant să aflăm, nu pun întrebarea legată de modalitatea, prin concurs, de a se obține proiectul, pentru obiectivul respectiv. Mi se pare foarte mare valoarea proiectării. Doream să știu care sunt explicațiile pentru valoarea mare a proiectării, aflată undeva la 5,5% din valoarea investiției.

DL.IDOLU: În primul rând, aceste tarife sunt orientative. Cea mai bună soluție este licitația, ca să afli raportul preț-calitate, un preț corect vis a vis de o lucrare de calitate. Cum se estimează proiectul la zecimală? Cred că suntem într-o logică a absurdului și nu avem voie să cădem într-o capcană în care noi aprobăm niște premii, ideea este generoasă, dar, de fapt, să ascundem o încredințare directă la o valoare deja.noi votăm azi valoarea contractului, fără nici o licitație. Este foarte bună ideea concursului de idei, de soluții, dar fără să punem valoarea aceasta putem premia locul I. Gândiți-vă că prin votul nostru de atăzi nu premiem un câștigător, ci încredințăm câștigarea unui contract în valoare la virgulă. Asta nu s-a întâmplat niciunde în lume, la virgulă, să estimezi și să semnezi un contract. Aprox. 10 milioane estimăm, nu știu cum au estimat valoarea investiției. Noi, de fapt, să votăm, peste 500 de mii de euro fără licitație, cred că este o greșeală, sub masca unui concurs de idei.

D-NA POPOVICI: Este cineva din aparatul Primăriei care poate să ofere aceste răspunsuri?

DL.DIACONU: Eu aș vrea să întreb ce înseamnă masca unui concurs de soluții, concursul fiind o procedură de achiziții publice pe sistemul electronic de achiziții publice, competitiv.

DL.IDOLU: Concurs de idei, care implică o soluție tehnică, care implicit dă și soluția pentru materiale, tehnologiile sunt complexe, ce vrem acolo, ce sisteme audio, ce materiale de construcții, pardoseli, iluminat, toate astea vreți să spuneți că dau la virgulă? Normal, concursul de idei ar trebui să dea o soluție tehnică, care evaluată față de alte 10-20 de soluții să dea o valoare. Orice proiectant știe să facă în baza unui deviz de lucrări valoarea lucrării. Dacă este licitație, este licitație. Dacă spunem că este 524.000 euro și votăm, nu mai spunem că am făcut concurs. Spunem că am votat încredințare directă 524.000 euro.

DL.SANDU: Am în față o notă de fundamentare a O.U.G.nr.85 din 13.09.2018 care se referea la abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice și dacă îmi amintesc bine este vorba de un guvern care vă aparținea. În cursul acestor expuneri de motive, să reamintesc, ponderea proiectării din valoarea unui proiect putea să fie de maxim 3%. În preambul este arătat că încadrarea în aceste costuri a implicat elaborarea unor proiecte de calitate îndoielnică care au dus la construcții cu durată mult mai mică decît cea estimată inițial și care necesita în timp un buget mărit pentru întreținere și reparații. Mai ales în situația de față, avînd în vedere importanța estetică și simbolică a acestui obiectiv și dacă ne uităm la toate clădirile care fac cinste acestui oraș, cred că o proiectare de bună calitate care presupune și un preț corect pentru această proiectare, este primul lucru și putem porni cu dreptul în acest demers. O valoare care este estimată în momentul de față la cca 5% din valoarea investiției, nu este o valoare foarte mare și cred că poate să-i aducă la masă pe acei proiectanți care sunt capabili ca de acești bani să ofere orașului ceva corespunzător. Consider că așa cum inclusiv guvernul d-voastră a stabilit la un moment dat, sunt obiective de mare importanță. Un proiect care are partea de proiectare în jur de 5% din valoarea investiției, nu este deplasat, și poate vom reuși să facem din nou în acest oraș lucruri care să fie demne de cele lăsate de înaintașii noștri.

DL.IDOLU: Nu am politizat acest subiect, eu am vorbit de cifre, date și logică. Nu guvernele hotărăsc o valoare. Dacă spuneam că pînă la 5,5 %, cel care a stabilit normele, a spus că până la 5,5 %, putem lăsa până la 5,5%, dar pentru asta trebuia să muncim la un caiet de sarcini în care impuneam niște condiții tehnice care să confere calitate, decență, frumusețe acelui obiectiv. Și dacă d-voastră spuneți că vom putea face construcții de calitate în Timișoara, eu vă contrazic, eu zic că și acum 100 de ani și în ultimii ani s-au făcut construcții de calitate, frumoase.

DL.PRIMAR: Discutați despre ceva ce nu face obiectul acestui proiect, m-am abținut pînă acum, am crezut că ați greșit în exprimare, dar sunteți în totală eroare. Nu este vorba despre concurs de idei, este concurs de soluții definit prin lege ca o procedură de achiziție competitivă, care se pretează la obiective complexe. La acest obiectiv nu avem decât creionat ceea ce trebuie să iasă. În cadrul competiției respective, arhitecții vin cu soluții să ne propună ce să ne facă în condițiile date. Noi am pus la dispoziție o locație, cu niște clădiri vechi, cu puțin teren construibil pe lângă ele, am dat niște specificații funcționale cu privire la ceea ce vrem să realizăm și mai departe, specialiștii în cadrul acestei competiții, vin cu ideile lor, privind ce trebuie făcut și cu proiectul. Pe toată planeta, așa se fac concursurile de soluții, cu un preț, care nu știu cum se stabilește, nu am stabilit eu. Sunt de acord cu d-voastră că atunci când se vorbește de estimări, nu se lucrează la nivel de zecimale, dar la noi și estimările se fac pe baza unor recomandări, normative, și atunci oamenii își iau niște măsuri de precauție, aplică procentele riguros și nu fac nicio rotunjire, să nu li se reproșeze că au rotunjit în sus sau în jos. Un arhitect ne poate explica acest aspect. La noi s-au tot adus reproșuri, de către Ordinul Arhitecților, mai ales, că nu organizăm concursuri de soluții și mergem tot pe licitații. Eu am spus că atunci când vor fi obiective mai speciale, vom face și noi concurs de soluții. Mereu se dă exemplul Clujului care organizează foarte frecvent concursuri de soluții. Dar astea se fac pe baza legii care spune în ce constă această competiție mai specială. Cred că cel mai bine ar fi să ne explice d-nul arhitect, mai detaliat.

DL.IDOLU: Nu înțeleg de ce de data aceasta nu s-a adoptat achiziționarea unui studiu de fezabilitate în care să se dea niște idei până la soluții tehnice, prinse într-un proiect în care să fie aprobați indicatorii tehnico-economici și în care, funcție de acel studiu, să fie o dezbatere publică între arhitecți, între specialiști, în primul rând și nu direct contractarea la sumă fixă.

Dl.IDOLU: Nu înțeleg de ce nu s-a ales să achiziționăm un SF în care se dau niște idei, până la soluții tehnice care sunt prinse într-un proiect în care să fie aprobați indicatorii tehnico-economici și în care, în funcție de acel studiu să fie o dezbatere între arhitecți și specialiști și nu direct contractarea la sumă fixă...acum urmează proiectarea.

Dl. PRIMAR: Nu e contractare directă, e o competiție. Vin participanții la competiție și proiectul cel mai bun va lua suma respectivă. E o competiție de calitate a proiectelor. Să ne explice dl. Arhitect. Nu e concurs de idei, nu e atribuire directă, concursul de idei este cu totul altceva, este concurs de soluții definit de lege ca procedură de achiziție.

Dl. ORZA: Nu mă refer la modalitate ci la cum s-a ajuns la valoare dar fiindcă ați vorbit de procedură citesc aici: în scopul evaluării proiectelor... autoritatea numește un juriu format din cel puțin trei membri persoane fizice independente față de concurenți, cu pregătire cu experiență în domeniu. La criterii: cel mai bun raport-calitate/preț, calitate/cost, costul cel mai scăzut, prețul cel mai scăzut. Eu deduc de aici că nu trebuia să apară valoarea. A, că dăm un premiu la câștigător, îi dăm 1000 de euro, la locul 2 .. .dar ca să obținem valoarea contractului din ce zice aici.

Dl. PRIMAR: Valoarea proiectului care se implementează calitate/cost. Ei nu-l realizează, ei îl proiectează în toate detaliile. Proiectul cel mai bun se premiază și se ține cont și de acest raport calitate/cost a ceea ce se construiește efectiv, nu a proiectului care e plătit prin premiu. Noi am mai făcut concurs de soluții, nu a venit nimeni.

Dl. ARHITECT -MULTIPLEXITY: Ordinul a fost contractat pentru a finaliza tema de concurs și pentru a sprijini organizarea concursului, nu suntem la prima experiență, metodologia pe care s-a mers este similară cu cea de la alte concursuri, procedura este recunoscută în Europa și în lume, aceasta se aplică concursurilor de soluții de arhitectură când avem de-a face cu investiții publice. Noi aprobăm premiile, pe acestea le vedeți în materialele suport. Pentru locul I- atribuirea contractului de proiectare, acesta se face prin negociere, premiile II și III sunt de 50 mii respectiv 30 de mii de lei. Premiile le decide un juriu internațional pe care-l propune Ordinul Arhitecților, format din profesioniști și din reprezentanți ai primăriei și ai profesiei. Pentru cei care au dubii în privința juriului, se poate verifica componența juriului în concursurile de până acum. Valoarea onorariului este estimată și se bazează pe un procent de calcul și este ceva ieșit din comun nici măcar pentru onorariile din România. Dacă vorbim de faptul că vrem să atragem cât mai multe forțe creative și poate concurenți din afara granițelor cred că trebuie să avem un onorariu atractiv. Estimat și asta nu înseamnă că această valoare va fi scrisă în contractul de proiectare.

Dna. ȚUNDREA: Firma câștigătoare este sau nu este obligată să facă proiectare? Avem un concurs de soluții care nu sunt proiecte ci doar soluții de design la care se adaugă achiziția publică. Poate nu se semnează contractul, noi suntem limitați de anumite cerințe. Vă spuneam, aceea de sumă maximă pentru care se poate face concurs de soluții și nu licitație. Există posibilitatea ca firma care câștigă acest concurs presupunând că am da premiile și ulterior am negocia prețul contractului, ce se întâmplă? Proiectul propus de câștigător rămâne în proprietatea primăriei? Primăria îl poate realiza și cu un proiectant local?

Dl. ARHITECT -MULTIPLEXITY: Absolut. Primăria are drepturi asupra utilizării soluțiilor. Acest lucru ar fi imposibil practice. Teoretic e posibil dar nu e de dorit să ai un proiect făcut de cineva și realizat de altcineva. Nici un birou care vine cu resurse pe partea de spațiu public, de scenario de organizare de rezistență consolidare a clădirilor existente, nu renunță la contract ulterior. Fiindcă investiția făcută pentru a participa, e atât de mare încât ar fi absurd.

Dna. ȚUNDREA: Deci premiul nu acoperă costul de participare?

Dna POPOVICI: Cuantumul premiului I, contrazice cerința de raport preț-calitate. Poate echipa care are un proiect bun va ajunge la concluzia că aceste costuri sunt prea mari. Și poate veni cu o soluție care din punct de vedere financiar este sub acest nivel. De ce punem noi din start suma de 500 mii? Poate o echipă de arhitecți, în urma unui calcul va concluziona că valoarea proiectului este de 8 milioane de euro și că proiectul nu valorează 500 de mii ci 480 de mii. Faptul că s-a fixat suma din start, nu mi se pare corect. Soluțiile eficiente se găsesc și nu cred că vor afecta actul artistic și creativitatea participanților. Mi se pare normal să vină cu estimarea costurilor. Nu să se dea pe tavă că atât costă proiectul. Trebuie să se țină cont și de costuri.

Dl. IDOLU: Nu se specifică, e vorba și de proiect de instalații? De încălzire? Ar fi fost correct să avem un proiect de arhitectură. După care vin structuriștii, instalatorii. Cred că putem diminua, premiul să fie pentru arhitectură. De asta e Ordinul Arhitecților și nu proiectul în întregime. Putem premia un proiect de arhitectură la un cost rezonabil. Să nu intrăm în detalii tehnice. Care sunt în sarcina structuriștilor.

Dl. ARHITECT -MULTIPLEXITY: Una e că toți concurenții vin cu oferte financiare, pe lângă soluția de concurs ei vin cu oferta financiară care se punctează. Ne va ajuta să scădem din valoare a maximă. Toate concursurile sunt de soluții integrate. Din prima etapă a proiectării dejă echipa include un concept pe partea de rezistență, instalații, eficiență energetică. Toate acestea trebuie să fie correlate pentru a da o soluție integrată care să fie funcțională. Concurenții vin cu planuri 1:200, cu detalii tehnice, prin temă sunt solicitați să prezinte detalii care susțin soluția lor. Pot apărea detalii chiar și 1:5, 1:10. Eu În urma acestei proceduri de concurs, am soluții integrate cu diferite specialități care ilustrează un mod de abordare și o soluție funcțională, structurală pe partea de instalații de sustenabilitate pentru obiectiv.

Dl. IDOLU: Poate fi scoasă apoi lucrarea la licitație în baza acestui concurs?

Dl. PRIMAR: Documentația care se predă de către câștigător este documentația în baza căreia se face licitația pentru execuție. Proiectul este integrat nu e numai architectural.

Dl. ARHITECT -MULTIPLEXITY: Se poate trece la negocierea pentru contractului de proiectare și apoi am caiet de sarcini, detalii de execuție în baza cărora pot face execuția lucrărilor în sensul de a construi.

Dl. PRIMAR: Nu e numai proiect architectural este integrat.

Dl. IDOLU: Dar până la punerea în execuție ai nevoie de detalii de execuție.

Dl. PRIMAR: Detaliile de execuție se dau, sau nu? Că soluțiile tehnice se dau.

Dl. ARHITECT -MULTIPLEXITY: În etapa de proiectare se dau toate detaliile de execuție. În etapa de concurs, se dau detalii care sunt să le spunem caracteristice sau exemplificatoare pentru o soluție inovatoare sau pentru o soluție...

DL. PRIMAR: Asta ține de aceeași procedură. Nu se mai licitează un alt proiectant. Este cum am spus eu, se predă documentația cu detalii de execuție pentru care se efectuează licitația. Sunt două etape: într-o primă etapă se stabilește câștigătorul și mai departe, acel câștigător al proiectului integral, parcurge etapa a doua cu detaliile de execuție. Nu se mai organizează licitație pentru a contracta un alt proiectant care să facă un proiect tehnic cu detalii de execuție. Asta am vrut eu să spun. E corect dl. arhitect, da?

DL. ARHITECT: Așa este.

DL. PRIMAR: Încă o precizare am de făcut. Legea îți cere ca această procedură numită concurs de soluții să fie organizată de cineva care e contractat prin licitație, printr-o procedură competitivă. În urma unei proceduri competitive a câștigat Ordinul Arhitecților această poziție de organizator al concursului de soluții. Nu Primăria îl organizează, mai departe îl organizează în numele primăriei câștigătorul acelei proceduri competitive, în speță Ordinul Arhitecților, ca să înțelegem procedura în ansamblul ei.

DL. ORZA: Varianta asta de achiziție publică, tocmai pentru că în general când faci licitații se alege prețul cel mai mic. Dacă ați fost atenți la articolul pe care l-am citit, se vorbește de raport calitate - preț, adică poate câștiga licitația, adică achiziția publică cineva care dă o variantă mai scumpă, dar mai de calitate și de aceea se alege concursul de soluții. N-am înțeles de ce în comisia de jurați trebuie să fie persoane independente, dar trec peste asta. Fiind un juriu, el va alege din ce soluții se depun acolo cea mai bună variantă, care poate fi cea mai scumpă din punct de vedere al costului proiectării, că nu trebuie să diminuăm valoarea investiției în sine, care poate rezulta în urma licitației de execuție, dar nu neapărat în varianta proiectării la o calitate inferioară ca să iasă bani mai puțini pentru investiția totală. Eu vă propun ca suma respectivă să nu fie trecută, să spunem doar premiul 1 valoarea de proiectare care va rezulta din ceea ce va decide juriul ca și câștigător. Aceea să fie valoarea de proiectare.

DL. PRIMAR: Eu de asta nu am dat drumul mai departe până nu aprobăm valoarea premiilor. Legea achizițiilor publice spune că trebuie stabilit prețul. Ordinul Arhitecților, organizatorul concursului, când a făcut estimarea, a făcut-o în euro și apoi a convertit din euro în lei matematic, la cursul zilei respective aceasta este suma rezultată. E destul de ciudat să vorbești de estimare și să dai o cifră cu zecimale.

DL. ORZA: De aceea am spus că valoarea premiului este valoarea de proiectare. Premiile pot fi date fără nicio legătură cu subiectul respectiv.

DL. PRIMAR: Nu, deci trebuie știut de cel care vine la competiție. Trebuie să știe cât e premiul, că e de lucru aici.

DL. ORZA: Noi practic ce am făcut: am estimat că 10 milioane va fi valoarea investiției, am aplicat procentul maxim de la MLPAT, dar poate câștigă unul care face aceeași valoare de investiiție cu 4% și el chiar câștigă în urma jurizării.

DL. PRIMAR: Da, dar în concursul de soluții trebuie să spui suma și dl. arhitect ne spunea că în final se poate negocia cu câștigătorul, cât să fie premiul încasat, în funcție de evaluarea pe care comisia o mai face atunci. Așa e definită procedura prin lege. Noi discutăm aici ca și cum ar fi o licitație. Nu e licitație.

DL. IDOLU: D-le primar, haideți să încercăm să ieșim din bariera pe care o avem fiecare. Dacă ați spus mai devreme că e raport preț - calitate, dl. arhitect a spus că duce lucrarea până la detalii de execuție urmând ca în etapa a doua, în aceeași bani sau nu, cu care câștigă concursul, dar noi nu avem de unde să știm valoarea, pentru că dacă fiecare vine cu oferta tehnică, concept, o soluție și valoarea proiectării, este clar că nu pot să cadă toți pe aceeași valoare. E imposibil teoretic.

DL. ARHITECT: La orice procedură de achiziție publică există un buget. Nu există procedură de achiziție publică fără buget. Noi am spus valoarea estimată. În al doilea rând, așa cum am mai spus, se vine cu o ofertă financiară de către concurenți, care poate fi și substanțial mai mică sau nu, dar acela e criteriu de descalificare, dacă vine cu o valoare care e peste cea maxim estimată. E important ca premiul 1 să fie atribuirea proiectării și vă spun de ce e important, deoarece denotă seriozitate din partea achizitorului. E la fel de normal să existe o valoare estimată pentru această lucrare. Nu este nimic anormal la acest lucru.

DL. IDOLU: Dl. primar, sunt convins că noi gândim la fel. La orice licitație trebuie să existe un preț de referință, valoarea estimată a achiziției și poate să rămână asta, dar cu rugămintea mea să nu fie două milioane cinci sute două mii, să fie două milioane cinci sute, dacă sunteți de acord. Asta ar fi un amendament, măcar să rotunjim suma și în al doilea rând, premiul întâi să fie valoarea contractului proiectului câștigător, valoarea de achiziție, care presupun că este și în ofertă, valoarea premiului câștigător, pentru că astfel are libertatea și și responsabilizează pe ofertant pentru că știe că e în competiție cu altcineva, să vină și cu un preț și cu calitate. Sigur, fără să facă rabat la calitate, pentru că eu mă gândesc că un arhitect are un orgoliu propriu profesional, are o demnitate. Poate nu face rabat la calitate, poate face rabat la preț. Deci nu putem să îi impunem premiul 1 să fie prețul acesta cu virgulă. Prețul estimativ al achiziției să fie 2 milioane jumate, punctul unu al amendamentului și punctul doi premiul unu este valoarea de achiziție a contractului. Mi se pare simplu, logicv, nu știu de ce trebuie să complicăm lucrurile. Asta ne dorim noi ca cetățeni ai orașului și asta își doresc și arhitecții care fac oferta.

DL. PRIMAR: Rotunjirea sumei, după părerea mea, se poate face, că e vorba de o estimare și e firesc să operăm cu o cifră rotundă.

DL. IDOLU: Valoarea de achiziție a contractului asta își doresc și ei, ați auzit. Cum să dăm mai mult? Gândițivă la situație!

DL. PRIMAR: Nu, nu, mai mult nu se poate da, categoric.

DL. IDOLU: ...se negociază și suma în funcție de oferta lor, să fie premiul 1 valoarea de contract a proiectării. E foarte simplu și logic, e ca și o bătrânică pe care vrei să o ajuți să treacă strada cu forța. Dacă nu vor să fie două milioane cinci sute de mii și vor cu 1 milion opt sute de mii, de ce să ne luăm răspunderea că trebuie neapărat două milioane jumate?

DL. ARHITECT: Pentru că legea achizițiilor publice spune că la concursul de soluții, printre alte date pe care le dai în anunț, să fi și numărul și cuantumul premiilor. Nu poți să dai altfel anunțul pentru concursul de soluții. E în legea achizițiilor publice, nu e inventat.

DL. IDOLU: Așa cum e scris acum aici e greșit scris. Am spus care să fie valoarea achiziției, am stabilit-o noi prin amendamentul unu.

D-NA ȚUNDREA: Să nu stabilim o valoare fixă, asta era ideea.

DL. PRIMAR: Valoarea nu poate fi depășită, sunt de acord să o rotunjim, dar nu putem să facem lucruri care nu sunt în acord cu legea că nu îl va publica nimeni pe SEAP. Se merge pe procedură și se verifică conformitatea cu legea. Trebuie stabilit premiul 1 este atât, premiul 2 este atât, premiul 3 este atât. Numărul premiilor și cuantumul premiilor sunt obligatorii în această etapă. Nu se poate da drumul la competiție fără. Sigur că în accepțiunea aceasta că este o valoare maximă. Domnul arhitect ne spune, eu vă mărturisesc că nu știu dacă e așa, dar îl cred pe cuvânt, ne spune că se poate negocia de către comisia care organizează concursul de soluții și valoarea premiului înainte de comunicarea rezultatului.

DL. IDOLU: D-le primar vă dați seama că dacă vor fi 5 concurenți și asta e valoarea premiului 1 toți vor veni cu valoarea premiului 1? Vom avea valori egale.

DL. ARHITECT: Din punctul nostru de vedere, al OAR, nu trebuie să fie o valoare fixă și nu e o valoare fixă. Dacă din punctul dvs. de vedere este mai rezonabil să se scrie valoarea maximă, e perfect în regulă, nu e asta o problemă, repet încă o dată, cei care vin la concurs cu oferta financiară, își fac oferta financiară știind că vor câștiga puncte și au șanse să câștige și în baza valorii. Noi nu vrem ca lumea să își coboare valorile în mod iresponsabil.

DL. ORZA: Din acte se înțelege că e o valoare fixă. Dvs nu ați citit proiectul de hotărâre.

DL. ARHITECT: Eu îmi dau seama din discuția asta pe care o aveți, dar noi am scris estimată. Acesta este un aspect și alt aspect este că valoarea aceasta de proiectare de care vorbim cuprinde absolut toate specialitățile de care este nevoie în această proiectare, instalații sanitare, termice ș.a.m.d.

DL. PRIMAR: Încă o dată, că nu v-ați exprimat suficient de clar atunci când eu am ridicat problema detaliilor de execuție. Deci câștigătorul concursului de soluții predă documentația, cum ne-ați explicat, fără detalii de execuție într-o primă etapă. După care, tot el, nu se mai face o licitație pentru a contracta alt proiectant, vine și dezvoltă detaliile de execuție. Întrebarea este: în cadrul premiului primit?

DL. ARHITECT: Corect. Confirm.

DL. PRIMAR: Deci este așa cum am zis eu prima dată, dar v-ați exprimat ambiguu și inclusiv eu am înțeles după aceea că detaliile de execuție se plătesc ulterior. Ele se plătesc odată cu premiul respectiv.

DL. PRIMAR: Executia e alta socoteala, va rog sa ma urmariti. Arhitectii care vor veni in competitie sigur vor fi si firme in asociere. Cei care vin cu solutia, unii vin sa spuna: “eu va propun sa faceti urmatoarele amenajari acolo si sa mai construiti ceva cu demisol si parter si asta va costa 1 milion de euro pentru realizare”, zic niste cifre la intamplare. Alta propunere venita de la alt competitor este sa se faca demisol si doua etaje pe langa amenajarea cladirilor vechi, amenajare facuta si ea in alta viziune si acest al doilea competitor vine si spune: “ ce va propun eu va costa 1 milion 500 de mii de euro” si asa mai departe.

Comisia formata cum a explicat dl. arhitect analizeaza propunerile sub toate aspectele, arhitectural, functional si prin prisma pretului evident si zice: “cea mai buna solutie prezentata in competitie este cea cu numarul 2”. Bun, daca e asa, competitorul respectiv primeste premiul de 2 milioane 500 de mii de lei, eventual se mai negociaza, eu nu vad cum se mai negociaza, ca asta e pret care se anunta pe SEAP la lansarea competitiei si mai departe trece la generarea detaliilor de executie si cand s-a terminat si cu asta se organizeaza licitatia pentru executie. Corect este, domnul arhitect?

DL. ARHITECT: Corect.

DL. PRIMAR: Asta este specificitatea, ca tocmai pentru a atrage in competitie proiectanti de valoare se merge pe aceasta formula care de diferita de licitatii, formula care spune “tu muncesti sa faci un proiect, daca castigi atatia bani castigi pentru acel proiect”. E putin alta logica decat la licitatii. Eu aveam un singur dubiu, daca detaliile de executie le face castigatorul, stiam ca el le face, daca le face in baza premiului sau se platesc in plus. In baza premiului se elaboreaza si detaliile de executie.

DNA. POPOVICI: Supunem la vot proiectul. De o ora dezbatem acest subiect. Deschid procedura de vot. Votam.

- 14 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului înscris în CF nr. 446050 Timișoara, nr. top. 446050, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Stepănescu Lucian Ilie.

DNA. POPOVICI: Deschid procedura de vot. Votam.

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. Kober SRL.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timișoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către PIȚU IOV.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere în Cartea Funciară a străzilor din zona Kuncz.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere în Cartea Funciară a străzilor din zona Kuncz (partea a II-a)

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI

Privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 447825 cu suprafața de 76 mp. situată în Timișoara Piața Avram Iancu nr.14 cu parcela cu nr. cadastral 443173 situată în Timișoara str. Cloșca nr.22 rezultând o parcelă nouă cu nr. cadastral nou 449190 cu suprafața 477 mp., proprietari Municipiul Timișoara-Domeniu Privat cotă 401/477 mp. și Guțu Valentin și Guțu Lavinia Daniela cotă 76/477 mp.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din municipiul Timișoara situate în Calea Șagului, str. Rusu Șirianu și Calea Stan Vidrighin fostă Calea Buziașului.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  17 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spațiului cu altă destinație - SAD 5, situat în Timișoara, Piața Victoriei nr. 1B, către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  18 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 520/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2013 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997 și stabilirea chiriei și a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflației.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  19 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Zona sportivă și de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara”.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara”.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale Fundația Timișoara 89.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timișoara, pentru anul 2020.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINII DE ZI

Adresa nr. SC2019 - 32436/13.12.2019 a Asociației de Proprietari Bd. 3 August 1919 nr.9 privind exonerarea de la plata supraimpozitului de 400%.

DNA. POPOVICI: Luam la cunostinta.

PUNCTUL 1 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din Municipiul Timișoara pe domeniul public.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh și a Devizului General pentru obiectivul ”Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr.1”.

DNA. POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. Votam.

- 15 voturi pentru

Cu acestea va multumesc pentru pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR GENERAL


Cons. GABRIELA POPOVICI


CAIUS SULI