Proces verbal din 07.07.2020

Proces-verbal al ședinței ordinare din 07.07.2020

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Incheiat azi 07.07.2020 cu ocazia sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar DAN DIACONU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 19

Au absentat: Dugulescu Marius, Idolu Dan, Blotiu Andra, Ionescu Sorin, Mateescu Ioan, Popescu Raluca, Szatmari Ioan, Tundrea Luminita

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

ANEXA

La Dispoziția nr.773 Din data 01.07.2020

 • 1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 25.06.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către CÂZAN CÂLIN-CLAUDIU și CÂZAN ALINA-MARIA, înscris în CF nr.449938 în suprafață de 35 mp, teren intravilan destinat drumului public.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SENCU ADRIANA COSMINA și IFTIMICIUC- SENCU DACIANA, înscris în CF nr.422927 în suprafață de 967 mp, teren intravilan destinat drumului public.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena- Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397 mp, teren neîmprejmuit.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr. 447389 Timișoara, în suprafață de 932 mp. teren.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020, către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.06.2018, 03.10.2018, și 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin Hotărârea Consiliului Local nr.177/07.04.2015.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea si implementarea proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului "Dotarea centrelor sociale "INOCENTIU M. KLEIN" si "SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID 19" cod SMIS 139116.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara"

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ”Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr.30 din Timișoara”, cod SMIS 121023 și a cheltuielilor aferente.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 și nr. 468/13.09.2018.

 • 13. Proiect de hotărâre privind abrogarea art.8, alin.2,3,5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare.

 • 14. Proiect de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sașiu UU18SDPJ563298417, cu numărul de înmatriculare B-105-JTA aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Refuncționalizare clădiri existente în ”Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”.

 • 17. Adresa nr. SC2020-013064/16.06.2020 a numiților Ispas Rodica, Apostol Ozana-Maria, Brăteanu Costin, Ardelean Anda, referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 724/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Lucian Blaga nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 • 18. Adresa nr. SC2020-013100/16.06.2020 a INVEST PAOLA S.R.L. referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020;

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DL.DIACONU: Astăzi avem pe ordinea de zi un număr de 18 proiecte și pe anexa la ordinea de zi un număr de 6 proiecte.

Supun la vot introducerea anexei la ordinea de zi pe ordinea de zi a plenului de astăzi, ordinea de zi și aprobarea Procesului verbal al ședinței din 25 iunie.

Supun la vot anexa la ordinea de zi:

 • 15 voturi pentru

4 abțineri.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 25.06.2020

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de câtre Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțârii la dreptul de proprietate de câtre CÂZAN CÂLIN-CLAUDIU și CÂZAN ALINA-MARIA, înscris în CF nr.449938 în suprafațâ de 35 mp, teren intravilan destinat drumului public

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de câtre Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțârii la dreptul de proprietate de câtre SENCU ADRIANA COSMINA și IFTIMICIUC-SENCU DACIANA, înscris în CF nr.422927 în suprafațâ de 967 mp, teren intravilan destinat drumului public

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Balașiu Octavian-Gheorghe și Bălaș Elena- Sînziana, înscris în CF nr.445818 în suprafață de 1397 mp, teren neîmprejmuit

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr. 447389 Timișoara, în suprafață de 932 mp teren

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 14.05.2020, către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere

D-NA POPOVICI: Vreau să spun că m-am abținut de la vot la acest proiect întrucât fac parte din acea comisie de atribuire și nu ar fi corect să votez pentru.

DL.DIACONU: Dar sunteți din partea Consiliului Local în comisie...

DL.FARKAȘ: Eu sunt președintele comisiei și am votat. Fiecare face cum dorește.

D-NA MARIȘ: Și eu fac parte din comisie și am votat.

DL.PRIMAR: Nu este vorba despre incompatibilitate sau de conflict de interese aici, exact cum spunea d-nul viceprimar. Sunteți acolo reprezentanți ai Consiliului Local și poziția de acolo o susțineți și aici.

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

17 voturi pentru

1 abținere.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședințele Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.06.2018, 03.10.2018, și 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin Hotărârea Consiliului Local nr.177/07.04.2015

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea si implementarea proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si ai Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si

implementarea proiectului "Dotarea centrelor sociale "INOCENTIU M. KLEIN" si "SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID 19" cod SMIS 139116

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru.

DL.PRIMAR: Retrag proiectul nr.10 fiindcă au apărut niște aspecte care se pare că nu au fost suficient de bine clarificate.

DL.DIACONU: Proiectul nr.10 a fost retras.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ”Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr.30 din Timișoara”, cod SMIS 121023 și a cheltuielilor aferente

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr.

244/20.12.2016, nr.2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 și nr. 468/13.09.2018

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 18 voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind abrogarea art.8, alin.2,3,5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările ulterioare

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 17 voturi pentru

1 abținere.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sașiu UU18SDPJ563298417, cu numărul de înmatriculare B-105-JTA aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot: 19 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Refuncționalizare clădiri existente în ”Centru pentru Artă, Tehnologie și Experimente - MultipleXity”

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

18 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020-013064/16.06.2020 a numiților Ispas Rodica, Apostol Ozana-Maria, Brăteanu Costin, Ardelean Anda, referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 724/23.12.2019 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timișoara, Lucian Blaga nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

15 voturi pentru menținerea H.C.L.

 • 1 vot împotrivă

 • 1 abținere.

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2020-013100/16.06.2020 a INVEST PAOLA S.R.L. referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2020

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

 • 14 voturi pentru menținerea H.C.L.

 • 1 vot împotrivă

 • 2 abțineri

PUNCTUL 1 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului înscris în CF nr.32616 teren și construcție înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, județul Caraș Severin, proprietatea privată a Municipiului Timișoara, a inițierii procedurii de vânzare și a Studiului de oportunitate

DL.ORZA: Eu mi-am exprimat data trecută punctul de vedere legat de acest subiect.

PUNCTUL 2 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea analizării/negocierii cumpărării imobilului- construcții, situat în Timișoara , Intrarea Doinei nr. 2 în scopul mutării Secției de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara din imobilul din str. Mărășești nr.5

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

16 voturi pentru

1 vot împotrivă

1 abținere

PUNCTUL 3 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020

DL.DIACONU: Deschid procedura de vot:

16 voturi pentru

1 vot împotrivă

1 abținere.

DL. ORZA: Eu sustin in continuare punerea in valoare pentru atingerea obiectivului prin concesionare si renuntarea la ideea de a o pierde din proprietate.

DL. IDOLU: Sa inteleg ca este o propunere ce spune dl. Orza. Este o propunere care trebuie pusa la vot.

DL. PRIMAR: Haideti ca retrag acest proiect, pentru ca n-are rost sa mai continuam discutiile. Am discutat data trecuta si dupa parerea mea nu are rost sa mai continuam sa discutam acelasi lucru. Este evident ca nu se poate obtine o majoritate de voturi necesara si prin urmare, sa fim pragmatici il retrag.

DL. DIACONU: Spuneam ca va lanzez in procedura de vot. La proiectul 1 votati cum doriti, el nu va fi luat in considerare, proiectul se considera a fi retras.

Este cineva care are probleme in a vota? Intreb, pentru ca fiecare are dreptul sa nu voteze, doar sa nu fie vreo problema tehnica.

Va reamintesc tuturor ca daca doriti puteti sa comunicati verbal in cazul in care vreti sa se consemneze votul impotriva sau abtineri.

PUNCTUL 4 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid procedura de vot:

15 voturi pentru

1 abtinere

PUNCTUL 5 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit culturale/de tineret de interes local și proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021-Capitală Europeană a Culturii.

DL. DIACONU: Deschid procedura de vot:

15 voturi pentru

1 abtinere

PUNCTUL 6 AL ANEXEI ORDINII DE ZI

Proiect de hotărâre privind implementarea Programului Cultural Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii de către Municipiul Timișoara prin instituțiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DL. PRIMAR: As dori sa intervin aici inainte de vot cu cateva explicatii care cred ca sunt necesare, desi sunt convins ca dvs. consilierii ati urmarit declaratiile pe care le-am facut in ultima vreme, declaratii care au insemnat explicatii pentru ceea ce s-a intamplat.

In lungul timpului mereu au fost scandaluri vis-â-vis de ceea ce se intampla cu Asociatia Timisoara Capitala Cultural Europeana, cu se intampla la Asociatie.

In ultima perioada fiind deja aproape de 1 ianuarie 2021 cand ne asteptam si inca nu e luata nici o decizie de amanare, sa inceapa exercitiul nostru de Capitala Cultural Europeana, in loc ca lucrurile sa mearga mai bine au inceput sa escaladeze neintelegerile si in spatiul public. Toate acestea au facut ca Asociatia sa fie ineficienta, iar pe de alta parte sa se decredibilizeze in ochii comunitatii. Aceasta a ajuns la cote la care trebuia sa se faca ceva pentru a incerca o redresare.

Singurul lucru pe care l-am vazut de facut si Consiliul Director a agreat acest punct de vedere, a fost o modificare de statut, pentru ca de aproximativ jumatate de an in coace, parca, asta a fost perceptia mea asupra lucrurilor, la origine in conflictele permanente de acolo, a stat faptul ca statutul nu delimita prerogativele si responsabilitatile. Eu personal am avut discutii particulare si cu presedintele Consiliului Director si cu directorul executiv. Fiecare intalnire in particulare il invinuia pe celalalt si sablonul dupa care se petreceau lucrurile era cam urmatorul: ii spuneam presedintelui “domnul presedinte, nu e normal ca dvs. in ceasta postura sa exercitati atributii executive”. Dansul imi raspundea: “le-am facut pentru ca directorul executiv nu le face si trebuiau facute”. Aveam discutie cu directorul executiv, imi spunea: “cum sa le fac daca presedintele fara sa discute macar cu mine despre acele subiecte lua oameni din aparatul de executiv si trecea la treaba”.

In aceasta situatie am ajuns la o decizie in Conisliul Director care a fost sustinuta de toata lumea, de modificare a statutului. Sarcina de a genera modificarile revenindu-i profesorului Clipa, care a avut si o interventie foarte rationala in acea sedinta de Consiliu Director si a explicat ca pe toata planeta sunt niste principii de organizare a oricarei asociatii, societati comerciale, in care una este consiliul director si alta partea executiva. Dansul a generat o propunere de statut care nici nu mai avea trimitere la articolele initiale, pentru ca nu era, a explicat dl. profesor, ca ar fi rezultat un material greu de urmarit si atunci a mers pe principiul foarte valabil in ceea ce priveste normele de tehnica legislativa, se abroga statutul in forma lui initiala si se inlocuieste cu statutul urmator. N-a mai aparut pe fiecare articol, repet, ce se schimba, ce ramane la fel, ce se inlocuieste cu ce. Bun. Mie nu mi-a placut ca prima data cand ar fi trebuit sa discutam statutul m-am trezit ca defapt n-avem ce discuta.

Intrebandu-l pe dl. presedinte de ce nu avem ce discuta mi-a raspuns ca profesorul Clipa nu a predat proiectul. Dansul mi-a spus ca prima data a primit o varianta veche din 2012 si am muncit degeaba pe ea, apoi a primit cu cateva zile inainte o varianta needitabila si ii era foarte greu sa lucreze pe o foaie alba si in fine, am transmis aceste lucruri celor de la asociatie, s-a amanat cu o saptamana discutia, profesorul a primit intre timp varianta ultima in format editabil si am primit propunerea de statut care urma sa fie discutata in sedinta de Consiliu Director. Nu mi-a placut, dar n-am zis nimic, la inceputul sedinte, cand peste punctul care era cel mai important pe ordinea de zi, statutul adus la zi, s-a sarit si am stat din nou la aceleasi dispute, acuze, replici la replici.

In final, in loc sa incepem sa discutam pe statut, dl. presedinte a spus “nu putem discuta, pentru ca nu avem o varianta pe articole si nu discutam statutul”.

Atunci mi-am dat seama ca defapt nu se doreste modificarea de statut pentru ca statutul prevedea foarte clar ce prerogative are presedintele di directorul executiv si nu exista posibilitate de imixtiune, de suprapunere si atunci am luat decizia, care consider ca e singura sansa pentru ca noi sa nu ratam aceasta oportunitate de a fi Capitala Europeana a Culturii, preluarea la municipalitate a sarcinii implimentarii proiectelor, tuturor angajamentelor din dosarul de candidatura din acel timp. Evident, cand am anuntat lucrul acesta am spus si ca invit alaturi de noi si lansez si acum ideea oficial, partenerii care si pana acum au fost anagajti, Consiliul Judetean cu sarcinile pe care le are asumate in mode concret, Ministerul Culturii si Guvernul Romaniei.

Am primit intre timp feedback-uri, neoficiale este adevarat si aceasta formula este apreciata la nivelul forurilor care vor trebui sa isi spuna cuvantul, timpul este inaintat si trebuie sa dam drumul la proiectele culturale cu finantare nerambursabila. Atunci, aveti pe ordinea de zi propunerea ca in acest an proiectele acestea culturale cu finantare nerambursabila sa fie orientate pe angajamentele din dasarele de candidatura. Asta este particularitate si bineinteles vrem sa si suplimentam fondurile. In felul acesta, ONG-urile culturale au oportunitatea sa participe deja de acum la proiectul Capitala Culturala Europeana, mereu pana acum fiind exprimate nemultumiri ca se tin usile inchise, ca acest mare potential al orasului nu se poate manifesta pe proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana.

As vrea si am spus asta si as vrea sa agreati, oricum Primarul are prerogativa ca prin dispozitie sa numeasca acea comisie, ca jurizarea proiectelor sa fie facuta de experti si ati vazut ca am enumerat acolo cine cred eu ca trebuie sa faca parte, conducatorii sau inlocuitori ai lor desemnati de ei, ai principalelor institutii culturale ale orasului incepand cu Teatrul National, Opera Romana, Teatrul German, Teatrul Maghiar, Filarmonica si asa mai departe, reprezentati si ai Consiliului Local si ai Consiliului Judetean si Ministerului Culturii si personalitati culturale recunoscute ale orasului, ca sa redam increderea comunitatii noastre in proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana.

Este o mare raspundere asumata, dar s-a ajuns la ceasul al 12-lea, eu am evitat mereu sa fiu prezent in fata acolo, din spate nu stiu cine a sprijinit mai mult proiectul, evident cu dovezi, nu vorbe, dar fiind si actor politic nu am vrut ca toata aceasta hate-reala de care eu am parte ca actant politic sa se rasfranga asupra proiectului, dar acum am ales intre rele. Daca nu as fi recurs la aceasta decizie radicala comunitatea nu dadea doi bani. In 1 ani de zile s-au strans 100 de mii de lei, cateva zeci de mii de euro, nu vreau sa gresesc suma, zeci de mii de euro, pentru asociatie, pentru cel mai important proiect cultural al tarii chiar. Noi la cate un eveniment mai important reusim sa strangem atata sponsorizari, pentru ca avem credibilitate.

Totul va fi transparent in felul acesta, pentru ca, evident, noi lucram oricum dupa legea transparentei, suntem institutie publica, dar pe deasupra pentru ca avem aceasta inclinatie de a fi transparenti in tot ce facem si mereu am dat toate informatiile, chiar este un exces de comunicare, dar din dorinta de a nu exista suspiciuni.

Despre asta este vorba si va rog sa agreati aceste asumari, sa dam drumul la aceste proiecte, lucru pe care oricum l-am fi facut. Cu asta inchei. Stimati colegi, noi trebuia sa dam drumul la proiectele cu finantare nerambursabila. Specificitatea este ca acum le dam drumul, lasand un timp un timp pentru studierea bitbook-ului si redam spunand ca ce vrem sa se prezinte in competitia de proiecte, sunt proiecte care se regasesc in bitbook sau sunt consonante cu ceea ce avem noi, iar pana cand se aseaza lucrurile, pentru ca vom avea nevoie si de aprobarea departamentului Capitalei Culturale al Comisiei Europene, pana cand se aseaza si obtinem giruri oficiale, nu pe canale informale, sigur ca noi nu stam pe loc. Mergem inainte pe aceasta formula, care repet, oricum ar fi functionat prin Casa de Cultura a Municipiului; dar noua structura ce trebuie creata era oricum un angajament indiferent ce se intampla sau ce se va intampla cu asociatia.

Noi trebuia sa avem un centru, sa cream la un moment dat, acum o facem mai repede, un centru de proiecte culturale si administrare a mostenirii Capitalei Culturale Europene. Suntem obligati sa avem, ne-am angajat sa avem o astfel de structura care sa duca mai departe dupa anul in care va fi exercitiul de Capitala Culturala, mostenirea. V-am spus totul. Despre contributia la finantare ce sa va spun, ca Primaria este. Isi gasesc tot felul de personaje, nu vreau sa le calific, sa vorbeasca prostii. Tot am tras de asociatie sa depuna niste documente ca sa platim si cotizatia pe trimestrul incheiat in 30 iunie, dar intotdeauna se da aceasta cotizatie dupa ce se prezinta documentele. Abea ieri le-am primit, prin urmare cotizatia va intra maine in conturi.

DL. PRIMAR: Dacă sunt întrebări eu vă stau la dispoziție.

DL. ORZA: Dl. primar a povestit despre ce s-a întâmplat acolo în interior. Sigur că unii știu lucrurile astea, alții nu le știu. Au fost redate din pledoaria d-lui Primar părțile esențiale și voiam să spun doar că, așa cum se spune în preambul aici, intenția noastră a orașului de a se înscrie în competiție data din 2010 și în 2011 cred a avut loc o întâlnire la sala 2 unde au fost invitați oamenii care aveau de spus un cuvânt în cultura locală. Doar atât vreau să spun legat de acea întâlnire, am sesizat încă de atunci o sumă importantă de orgolii care erau deja născute înainte de a fi declarați câștigători ai acestui titlu. Probabil că peste aceste orgolii de atunci s-a așternut și - să nu ne ferim să spunem lucrul acesta - un anumit interes financiar legat de acest proiect, cred că cele două lucruri se îmbină destul de bine astăzi și din păcate rezultanta e cea care a fost redată, cum spuneam, de dl. primar.

DL. PRIMAR: Ați sesizat corect dl. consilier și concluzia mea este aceeași.

DL. ORZA: Sigur că dincolo de lucrurile astea și cred că dl. primar își aduce aminte de întâlnirea pe care am avut-o cu președinta comisie de cultură la Parlamentul European care a zis printre altele, deși nici ei nu știau atunci cum vor face lucrurile astea, urmau să le stabilească într-un regulament, ziceau că și dacă vom construi un sediu nou de operă nu înseamnă că vă vom numi Capitală culturală. Ce credea dânsa că e important era să reușim cei implicați să transmitem în rândul opiniei publice un sentiment de mândrie și de contribuție a fiecăruia în sensul că să simtă fiecare cetățean că face parte din acest proiect, care, așa cum s-a spus de-a lungul timpului și s-a spus și astăzi aici, nu e doar al orașului nostru, e și al regiunii și al României și atunci sigur că toate aceste sensibilități, frustrări, orgolii, interesear trebui să treacă în planul doi față de ceea ce se poate întâmpla în continuare cu acest important proiect care ar putea fi, să zicem, de departe, proiectul nr. 1 al orașului nostru, cu tot ce înseamnă adiacent, infrastructură ș.a.m.d. pentru viitorul orașului. Situația a fost prezentată din interior, ce mă deranjează pe mine e faptul că Consiliul Local a fost cumva omis din toată acestă epopee, astăzi suntem chemați să votăm un regulament pe care eu nu l-am văzut, a venit foarte târziu, nu am apucat să mă uit peste el, dar deduc din ce am văzut pe acolo că e regulamentul Casei de Cultură cu proiectele finanțate. Nu știu dacă s-a mai adăugat la el ceva specific pentru Capitala culturală, am văzut undeva o frază care spune de strategia pe 2014-2024, dar noi suntem deja la 6 ani de la momentul acela, adică se vede că este ceva întocmit în pripă și nu spun asta neapărat ca o critică pentru că nu mai e nevoie de critică în momentul acesta ci e nevoie de contribuție, dar revin la treaba cu Consiliul local, având în vedere toate aceste elemente, cred că era important să, vedeți până la urmă nu a venit niciodată nimeni în fața consiliului local să spună ce se întâmplă. Chiar nu a fost. Eu am fost la toate ședințele și nu au fost informări de genul acesta. Consiliu local a votat toate finanțările și pentru casa de cultură ș.a.m.d., dar pentru imaginea în sine și pentru sănătatea acestui proiect cred că era important ca fiecare consilier să fi simțit și el că face parte din ceea ce se întâmplă. Poate că lucrurile vor mai multă transparență din partea celor care au gestionat în momentul de față aceste lucruri, poate că ar fi fost evitate cele neplăcute și noi acumj trebuie să votăm în pripă acest regulament care până la urmă va deveni esențial în derularea acestui concept. Spunea dl. primar că se alege între două rele. Eu nu sunt fan al acestui concept de ”două rele”, nici în politică nu am gândit așa și nici în viața mea de zi cu zi, dar cu tot respectul și cred că pledoaria mea se vede că nu e una antagonică sau de rea credință, chiar țin la subiectul acesta și vreau să ajut cu ce pot, chiar și printr-un vot, dar chiar nu știu ce e în regulamentul acesta.

DL. PRIMAR: Cred că dl. viceprimar vă poate spune care sunt modificările.

DL. ORZA: Nu, dar preferam să nu mi se spună așa direct ca și cum am sta la un bar la tejghea și mi se spune.

DL. DIACONU: E foarte simplu și de asta îmi permit să spun că nu suntem la un bar, suntem la ședință și oamenii se uită la noi și pot să vă și spun. În fapt vorbim de regulamentul privind finanțările nerambursabile pe legea 350. Faptul că ați văzut acolo strategia 2014-2024, aceea este strategia noastră culturală, votată în consiliul local și baza caietului de candidatură pentru titlul de Capitală Culturală Europeană. Cu sau fără titlul de Capitală Culturală Europeană noi ne îndeplinim strategia culturală, astfel că asta a rămas una dintre priorități și e normal să fie. De asemenea, având un singur regulament de finanțare nerambursabilă, acolo avem și strategia de tineret, fondurile pentru tineret, iar acum se adaugă un al treilea pilon esenția care e reprezentat de dosarul de candidatură, obiectivele și prioritățile lui, astfel încât operatorii culturali independenți pot depune proiecte care se încadrează în obiectivele dosarului de candidatură. Altfel, din punct de vedere structural, cererile de finanțare a elementelor care țin de procedura pe legea 350 nu există modificări în regulament ci pur și simplu din punct de vedere al obiectivelor, a priorităților și a criteriilor se adaugă și vor fi lansate spre finanțare, obiectivele care țin de dosarul de candidatură. Cu alte cuvinte, operatorii culturali independenți, în limita sumei de 3 milioane de lei care a fost propusă spre finanțare depun proiecte care se încadrează în prioritățile din dosarul de candidatură. Regulamentul nu se referă la lucruri pe care le implementăm noi ci se oferă finanțarea pe legea 350 pentru organizații neguvernamentale culturale pentru a îndeplini obiective din caietul de candidatură.

DL. PRIMAR: Eu sunt de acord cu dvs., evident că ideal ar fi fost să nu fie nevoie de explicațiile pe care dl. viceprimar vi le-a dat acum sau de ceea ce eu v-am mai spus sau vă voi mai spune, dar vedeți cum au decurs lucrurile, eu mi-am dorit să nici nu ajungem la un astfel de punct. Și mie îmi repugnă să alegem între rele, îmi doresc să ajungem o dată să alegem cel mai bun lucru dintr-o mulțime de lucruri bune. Aici, din păcate, s-a ajuns la această situație și acum ce să facem? Trebuie să dăm drumul oricum la finanțarea nerambursabilă pe proiecte, cum am făcut în anii precedenți pe orice teme. Acum venim și focalizăm pe teme din ”bitbook” și atunci asta e tot ce facem diferit în momentul de față, dar acest puțin aparent pe care îl facem va însemna pași importanți în achitarea noastră de sarcini pe care le avem asumate. Nu toată lumea înțelege că acesta este un proiect asumat de țara noastră. Noi nu am câștigat competiția de capul nostru cu cine am găsit să mergem să ne concurăm. România și-a asumat să ofere capitala, una din cele 3 capitale europene ale culturii pentru 2021. Și mai departe s-a organizat competiția în țară. țara noastră nu se poate deroba de răspunderile pe care și le-a asumat inițial, acum când se apropie momentul când chiar trebuie exercitat acest titlu. Sigur că răspunderea cea mai mare, nemijlocită, o avem noi și în orice formulă organizatorică răspunderea numărul 1 revine municipalității și când spunem municipalitate am și avut grijă să explic la un moment dat că înțeleg și consiliul local și partea executivă. Noi împreună acționă. E adevărat ce spuneți, ar fi trebuit să fie informări mai dese cu ce se întâmplă la asociație, pentru că s-au dat bani mulți și de aici s-au dat banii, din aprobări ale consiliului local. Dacă socotim și ce investim noi fără a fi o aprobare scoasă în evidență ce facem pentru Capitala Culturala, în zona infrastructurii, atunci contribuția noastră probabil că se ridică undeva la 97% din totalul fondurilor. Dacă socotim numai ce s-a întâmplat pe zona culturală și cu cheltuielile de funcționare incluse și atunci în permanență noi am fost la peste 80%- 90% contributori în ansamblul de funcționare. Eu vreau parteneriat în continuare, cum am spus cu Consiliul județean, cu Ministerul Culturii și cu Guvernul României. Este firesc să mergem în acest parteneriat, acum nu mai stăm pe loc. Noi putem face ceea ce vă este propus să facem acum imediat. DL. ORZA: Eu nu pun la îndoială sub nicio formă nici ce a spus dl. viceprimar, nici ce spune dl. Primar, spun doar că noi zicem cumva mai direct sau indirect că asociația și cei implicați până acum nu au fost suficient de transparenți, dar nici situația de astăzi nu e ca atare și atunci am zis că poate ar fi important să dăm un exemplu. E un reset important de abordare a gestionării proiectului și atunci ar trebui să începem și noi cu dreptul. Cineva mă întreba ce e cu organigrama, mă gândesc că o fi legat de chestia asta, habar nu am. Știți bine că și cu organigrama, chiar la începutul mandatului dvs. eu am spus și am luat cuvântul, în calitate de proaspăt contracandidat, că e menirea primarului să își gândească lucrurile astea și am votat pentru, doar că atunci știam ce e și acum nu știu.

DL. PRIMAR: V-am spus și acum, acest centru de proiecte și administrare a moștenirii capitalei culturale atât apare acum, nu apar detalii. Detaliile vin pe parcurs, după ce se înființează.

DL. ORZA: Da, numai că ați văzut când vine organigrama, bvine scris, vin niște explicații, acum chiar nu e nimic. E orb total votul și de asta zic că pornim la drum tot pe stilul acesta. Era ok să dăm un exemplu și de ce cred că era important să dăm un exemplu, dacă tot e în antiteză cu ce s-a întâmplat până acum pentru că tocmai spuneam că e un proiect pe țară și atunci nici cei de la guvern nu au încredere, habar nu am, că văd tot timpul că aici la Timișoara e ceva în neregulă cum se gestionează lucrurile, că se ceartă x cu y, că au frustrări x contra y.

DL. PRIMAR: Nu o să mai fie certuri. O să se lucreze transparent și acum regulamentul este cunoscut, nu e nimic ascuns, totul va fi pe site, nu vor mai fi motive. Consiliul Local este forul suprem de decizie, eu ca primar pun în execuție. Se apropie vacanța, lumea pleacă în concediu, nu vom avea cvorum și riscurile erau prea mari, de aceea am decis să mergem mai accelerat chiar dacă nu e varianta ideală de abordare. Eu nu mai am de adăugat nimic.

DL. ORZA: Nici eu.

DL. DIACONU: Dacă nu mai sunt alte discuții vă anunț că d-ra Raluca Popescu este pe speaker alături de noi pentru vot și vă lansez spre aprobare cele trei proiecte.

 • -14 voturi pentru

 • -1 abținere

DL. PRIMAR: Eu aș dori să vă mulțumesc pentru votul dat în favoarea acestor proiecte extrem de importante într-un moment critic al proiectului nostru, al tuturor de capitală culturală europeană. Veți vedea că unii încearcă din răsputeri să politizeze subiectul, s-a încercat acapararea politică și în fine nici nu vreau să mai continui discuția pe acest subiect. Eu vă rog să ne comportăm vis a vis de acest proiect detașat de apartenența noastră politică. Eu am dovedit că sunt capabil de asta în totți acești ani și nu am politizat sub nicio formă proiectul și o voi dovedi și în continuare. Mi-ar plăcea să văd respect față de acest proiect major din partea tuturor și nu mă refer numai la dvs, consilierii municipali ci din partea tuturor celor care simțim ceva pentru Timișoara, pentru România!

DL. GRIGOROIU: Eu am avut o problemă tehnică. Nu știu dacă mi s-a înregistrat votul. Sunt pentru toate cele trei proiecte. Mi-a picat wi-fi-ul și am trecut pe date mobile.

DL. DIACONU: Probabil nu s-a înregistrat votul pentru că e un număr mai mic de voturi decât cei prezenți.

DL. PRIMAR: Dacă mai este cineva care a avut probleme tehnice, dl. președinte de ședință a întrebat și atunci.

DL. DIACONU: Asta înseamnă 15 voturi pentru și io abținere pentru toate cele trei proiecte.

D-NA SIPOS: Eu aș avea o intervenție în legăptură cu o sesizare făcută de o asociație de pe str. Corneliu Coposu nr. 24. Este înregistrată de anul trecut, vă pot spune și numărul de înregistrare. M-au căutat și au solicitat o intervenție pentru că este vorba de o reparație de trotuar. Este înregistrată sesizarea de anul trecut.

DL. PRIMAR: Coposu 24 ați spus?

D-NA SIPOS: Da. Este o asociație de proprietari și numărul de înregistrare est 2019 - 000634/14.03.2019. locuiesc mai multe persoane în vârstă și este foarte degradat trotuarul. Dacă se poate să verificați ce s-a întâmplat cu adrersa.

DL. PRIMAR: Mi-am notat, voi verifica și spun cu această ocazie că din păcate avem un număr destul de mare de trotuare care necesită intervenții și încercăm să facem față nevoii de a le repara și pe acestea pentru că așa cum ați spus și dvs. vis a vis de Coposu 24 și în alte părți sunt cetățeni mai în vârstă, mame cu căruciorul care folosesc trotuarele și sunt persoane cu dizabilități de asemenea și e neplăcut să fie denivelări sau mai rău de atât.

D-NA SIPOS: Vă mulțumesc!

DL. DIACONU: Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru votul de astăzi și vă urez o zi bună!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Viceprimar DAN DIACONU

SECRETAR GENERAL, Jr. CAIUS ȘULI