Proces verbal din 06.08.2020

Proces-verbal al sedintei de indata din 06.08.2020

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Incheiat azi 06.08.2020 cu ocazia sedintei de indata a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar DAN DIACONU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 21

Au absentat: Laura Chindris,Dan Idolu, Marius Dugulescu, Lucian Taropa, Luminita Tundrea, Ioan Mateescu

Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si secretar general Caius Suli;

Anexă

La Dispoziția nr. 938

Din data 05.08.2020

  • 1. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbana pentru Polul de Crestere Timisoara.

Anexa la ordinea de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului din str. Învă                  țătorului, însc

în CF 435177                                             ți CF 434063, din prop

administrarea Municipiului Timi                                    țoara în domeni

domeniul public al Municipiului Timi țoara.

  • 2. Proiect de hotarare prvind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “ Construire parcare supraetajata” str. Iosif Nemoianu nr. 3 Timisoara

Dl. DIACONU: Buna ziua! Ma bucur sa vad ca sunteti prezenti in numar mare.

Vom avea astazi 3 proiecte pe ordinea de zi. Unul pe cea normala si 2 pe suplimentara.

Astazi nu putem utilize sistemul de vot electronic ci vom avea un vot verbal.

Acum suspun la vot introducerea celor doua proiecte suplimentare pe ordinea de zi a sedintei de astazi.

  • - 20 voturi pentru ( unanimitate)

Supun la vot ordinea de zi in ansamblu cu cele 3 proiecte.

  • - 20 voturi pentru

PUNCTUL I AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbana pentru Polul de Crestere Timisoara.

DL. DIACONU: Exista un amendament pe care l am primit de la Directia de specialitate. Se introduc doua noi articole, art. 2 si art.3 -

Art. 2 - Se aproba coridorul integral de mobilitate pe Inelul 4 - Calea Torontalului, B-dul Cetatii - Calea Bogdanestilor - Gara de Nord - B-dul Dambovita - B-dul Liviu Rebreanu - Piata Gheorghe Domasnean - Calea Dorobantilor - str. Constructorilor- Calea Sever Bocu - str. Armoniei - Calea Aradului - str.Grigore Alexandrescu - Calea Torontalului

Art. 3 - Se aproba coridorul integrat de mobilitate pe Inelul 2 de circulatie - Calea Torontalului - Piata Consiliul Europei - str. Circumvalatiunii - podul Jiul - B-dul Vasile Parvan - spl. Nistrului - podul Ilsa - str. E. Baader - str.A. Demetriade Restul articolelor se renumeroteaza.

Supun la vot acest amendament.

  • - 21 voturi pentru (unanimitate)

Supun la vot proiectul in intregime

21 voturi pentru (unanimitate)

PUNCTUL 1 ANEXA

Proiect de hotărâre privind trecerea terenului din str. Învă înscris în CF 435177

țătorului, ți CF 4340 țoara în dom


administrarea Municipiului Timi

în domeniul public al Municipiului Timi țoara.

Dl. DIACONU: Daca nu sunt discutii supun la vot acest proiect.

  • - 21 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotarare prvind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “

Construire parcare supraetajata” str. Iosif Nemoianu nr. 3 Timisoara

Dl. DIACONU: Daca nu sunt discutii supun la vot acest proiect.

  • - 21 voturi pentru

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA

P. SECRETAR GENERAL

Viceprimar DAN DIACONU


JR. CAIUS SULI