Hotărârea nr. 41/2020

41/07.02.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Cristian Măcelaru
Hotararea Consiliului Local 41/07.02.2020
Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Cristian Măcelaru


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 2635 din 04.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 2635 din 04.02.2020, al Direcţiei Comunicare - Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 04.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 2635 din 04.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi
comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din data de 18.10.2016;
Având în vedere prevederile 129 alin.(13) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC : Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Cristian Măcelaru, pentru întreaga activitate artistică, recunoscută la nivel naţional si internaţional.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA - DIRECȚIA COMUNICARE - RELAȚIONARE

NR. SC2020 - 2635/04.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Cristian Măcelaru

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2020 - 2635 din 04.02.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Cristian Măcelaru.

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, aprobat prin HCL nr.138 din data de 18.10.2016;

Având în vedere prevederile 129 alin.(13) din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ

În temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;

Cristian Măcelaru (n. 15 martie 1980, Timișoara, România) este un dirijor român, director muzical și dirijor al Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo, California (din august 2017) și dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Koln (începând cu stagiunea 2019/2020).

Cristian Măcelaru s-a format ca violonist în România, în orașul Timișoara. „Am crescut într-o familie cu 10 frați în care era un program foarte bine definit vizavi de școală și studiul muzical -declară artistul. La sfârșitul clasei a doua am început să cânt în orchestra bisericii. Activitățile din casă se reduceau la făcut focul și ce era strict necesar pentru că eram cel mai mic. Din clasa a cincea m-am axat foarte mult pe concursuri naționale și internaționale de vioară. Dimineața eram la școală, iar ziua studiam.” Toți cei 10 frați urmau acest program: școală dimineața, studiu muzical în restul zilei. De la vârsta de 17 ani, s-a stabilit în Statele Unite ale Americii.

Măcelaru a intrat în atenția publicului american în februarie 2012, când a dirijat Chicago Symphony Orchestra ca înlocuitor al lui Pierre Boulez în spectacole apreciate pozitiv de critici. Câștigător al Premiului Solti pentru Dirijori în 2014, după ce obținuse în 2012 Premiul Solti pentru Dirijori în devenire, o onoare prestigioasă care nu mai fusese acordată decât o singură dată în istoria Fundației Solti. A participat la desfășurarea programelor Tanglewood Music Center și Aspen Music Festival, studiind sub David Zinman, Rafael Fruhbeck de Burgos, Oliver Knussen și Stefan Asbury. Studiile sale principale au fost cu Larry Rachleff la Rice University, unde a obținut masteratul ca dirijor și violonist de performanță. A absolvit studii universitare la vioara de performanță la Universitatea din Miami. Violonist realizat la o vârstă fragedă, Măcelaru a fost cel mai tânăr concertmaestru din istoria Orchestrei Simfonice din Miami debutând la Carnegie Hall la vârsta de 19 ani. De asemenea, în august 2017, Cristian Măcelaru a preluat poziția de director muzical al Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo de la Santa Cruz - cel mai vechi eveniment de acest fel dedicat creației noi în Statele Unite ale Americii.

Pe lângă Philadelphia Orchestra, Măcelaru dirijează cu regularitate orchestre de top din America de Nord precum: Chicago Symphony, Filarmonica din New York, Filarmonica din Los Angeles, Orchestra Simfonică Națională, San Francisco Symphony, Saint Louis Symphony, Toronto Symphony și Detroit Symphony. În sezonul 2016/2017, a condus Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks în două programe separate și a debutat cu Royal Concertgebouw Orchestra, WDR Sinfonieorchester Koln, Weimar Staatskapelle, Royal Flemish Philharmonic și New Japan Philharmonic cu Anne-Sophie Mutter ca solistă. În ultimele sezoane, apare la Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony Orchestra, Gothenburg Symphony, Filarmonica din Rotterdam, City of Birmingham Symphony Orchestra, Halle Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, BBC Symphony Orchestra Londra, Orchestre National de France Paris si Orchestre National de Lyon.

În concluzie, având în vedere activitatea artistică deosebită, a domnului Cristian Măcelaru, conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, ar rasplati intreaga sa activitate si ar contribui la promovarea Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Cristian Măcelaru, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Executiv

Alina Pintilie întocmit

Ciprian Nyari

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020 - 2635/04.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Cristian Măcelaru

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1.  Descrierea situației actuale

Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” se acordă în baza HCL nr. 138 din data de 18.10.2016. Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara și se decernează categoriilor de personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Timișoara, în țară și străinătate.

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Imaginea Timișoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, este construită și reprezentată la nivel local, național și internațional de personalitățile ei culturale, artistice, sportive, de medici, ingineri, specialiști cu rezultate deosebite, veterani de război, persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente grave, sau, prin sacrificiul suprem, au salvat viețile concetățenilor lor.

Menirea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” este aceea de a-i descoperi, de a-i pune în valoare și de a acorda recunoșterea meritată tuturor acelora care și-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Timișoara și promovării imaginii acestuia.

Domnul Cristian Măcelaru, este născut la Timișoara in anul 1980, director muzical și dirijor al Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo, California (din august 2017) și dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Koln (începând cu stagiunea 2019/2020), câstigator al Premiul Grammy, alături de violonista Nicola Benedetti. la categoria "Cea mai bună interpretare instrumentală solo" pentru albumul Wynton Marsalis (Concertul în re major pentru vioară și orchestră și Suita pentru vioară), interpretat alături de Orchestra din Philadelphia, premiu care se acordă solistului și dirijorului.

Devenind un adevarat ambasador al Timișoarei și al României, domnul Cristian Măcelaru este îndreptățit să primească acest titlu pentru întreaga activitate artistică, recunoscută la nivel național și internațional

  • 3. Alte informații:

Având în vedere notorietatea domnului Cristian Măcelaru, fiind unul din cei mai reprezentativi dirijori ai generației sale, dirijor principal al WDR Sinfonieorchester (Orchestra Simfonică din Koln), domnia sa desfăsurânduși activitatea artistică cu precădere pe plan internațional, contribuind astfel la promovarea imaginii municipiului Timișoara in străinătate, propun promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara” fără anexarea xerocopiei actului de identitate si a declarațiilor aferente.

  • 4.  Concluzii

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara” domnului Cristian Măcelaru, pentru întreaga activitate artistică, recunoscută la nivel național și internațional, și, supun dezbaterii Consiliului Local documentația aferentă.

PRIMAR,                                    VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                               DAN DIACONU

Direcția Comunicare-Relaționare, Director Executiv

Alina Pintilie