Hotărârea nr. 294/2020

294/31.07.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Mătăsaru
Hotararea Consiliului Local 294/31.07.2020
Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Mătăsaru


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 16099 din 16.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 16099 din 16.07.2020, al Direcţiei Comunicare - Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 20.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 16099/16.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din data de 18.10.2016;
Având în vedere prevederile 129 alin.(13) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Articol unic: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Mătăsaru, pentru întreaga activitate artistică şi pedagogică.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA - DIRECȚIA COMUNICARE - RELAȚIONARE NR. SC2020 -/16.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ion Mătăsaru

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr SC2020 - _______

din 16.07.2020, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului loan Mătăsaru,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa cu nr . SC2020-015874 din 14.07.2020, a domnului Dan Diaconu - viceprimar al municipiului Timișoara;

În conformitate cu Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, aprobat prin HCL nr.138 din data de 18.10.2016;

Având în vedere prevederile 129 alin.(13) din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ În temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;

Ioan Mătăsaru s-a născut la 09 aprilie 1943 la Luduș (jud. Mureș) și este absolvent atât al Conservatorului din București, cât și al Conservatorului de la Roma.

După absolvirea Conservatorului din Capitală, domnul Ioan Mătăsaru a plecat în Italia unde și-a continuat studiile muzicale. A revenit în tara, unde începe sa lucreaze ca profesor de muzica, iar în 1976 s-a mutat la Timisoara.

În România personalitatea domnului Ioan Mătăsaru este legata de formarea și dezvoltarea grupului Flores din Timișoara, între anii 1979 și 1993. Sub bagheta si indrumarea maestrului Flores devine cel mai important grup muzical de copii al Romaniei. Multe personalitați ale lumii muzicale actuale, cu originea în Timișoara, au avut la baza formarea în grupul Flores.

În anul 1993 revine în Italia, unde s-a ocupat de pedagogie muzicală, infiintând și grupul Il Piccolo Coro.

A fost distins cu titlul de “Cetățean de Onoare” al orașului Giulianova, iar provincia Teramo alege ca imn piesa compusă de maestru “Cantec de dragoste pentru Teramo”

Maestrul Mătăsaru este o personalitate de prim rang atât a comunității muzical - artistice Românești și Timișorene cât și a comunității muzical - artistice a provinciei Teramo din Italia.

În concluzie, având în vedere întreaga carieră muzical - artistică, conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ioan Mătăsaru, ar răsplăti întreaga sa activitate și ar contribui la promovarea Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ioan Mătăsaru, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Executiv

Alina Pintilie

Intocmit

Ciprian Nyari

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020 - 11267/25.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ioan Mătăsaru

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

  • 2.

Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” se acordă în baza HCL nr. 138 din data de 18.10.2016. Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara și se decernează categoriilor de personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Timișoara, în țară și străinătate.

  • 3. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

  • 4.

Imaginea Timișoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, este construită și reprezentată la nivel local, național și internațional de personalitățile ei culturale, artistice, sportive, de medici, ingineri, specialiști cu rezultate deosebite, veterani de război, persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente grave, sau, prin sacrificiul suprem, au salvat viețile concetățenilor lor.

Menirea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” este aceea de a-i descoperi, de a-i pune în valoare și de a acorda recunoșterea meritată tuturor acelora care și-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Timișoara și promovării imaginii acestuia.

Domnul Ioan Mătăsaru este unul din cei mai buni pedagogi muzicali din țară, fiind cel care a pus bazele Ansablului de chitare Flores pe lânga Palatul Copiilor din Timișoara. S-a născut la data de 09 aprilie 1943, Luduș (jud. Mureș)

Notorietatea profesorului fiind cunoscută atât pe plan național, cât și internațional, domnul Ioan Mătăsaru este îndreptățit să primească acest titlu pentru întreaga activitate artistică.

  • 5. Alte informații:

  • 6. Concluzii

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara” domnului Ioan Mătăsaru, pentru întreaga activitate artistică și pedagogică și supun dezbaterii Consiliului Local documentația aferentă.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


Direcția Comunicare-Relaționare, Director Executiv

Alina Pintilie

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                           

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2020 – 11267/25.05.2020

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara

domnului Ioan Mătăsaru

__________________________________________________
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.       Descrierea situaţiei actuale

2.        

Titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” se acordă în baza HCL nr. 138 din data de 18.10.2016. Titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi se decernează categoriilor de personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Timişoara, în ţară şi străinătate.

3.       Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

4.        

Imaginea Timişoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, este construită şi reprezentată la nivel local, naţional şi internaţional de personalităţile ei culturale, artistice, sportive, de medici, ingineri, specialişti cu rezultate deosebite, veterani de război, persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente grave, sau, prin sacrificiul suprem, au salvat vieţile concetăţenilor lor.

Menirea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” este aceea de a-i descoperi, de a-i pune în valoare şi de a acorda recunoşterea meritată tuturor acelora care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Timişoara şi promovării imaginii acestuia.

Domnul Ioan Mătăsaru este unul din cei mai buni pedagogi muzicali din ţară, fiind cel care a pus bazele Ansablului de chitare Flores pe lânga Palatul Copiilor din Timișoara. S-a născut la data de  09 aprilie 1943, Luduş (jud. Mureş)

Notorietatea profesorului fiind cunoscută atât pe plan naţional, cât şi internaţional, domnul Ioan Mătăsaru este îndreptăţit să primească acest titlu pentru întreaga activitate artistică.

5.    Alte informaţii:

 

6.       Concluzii

 

 

Ţinând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara” domnului Ioan Mătăsaru, pentru întreaga activitate artistică și pedagogică şi supun dezbaterii Consiliului Local documentaţia aferentă.

 

PRIMAR,                                                                                    VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                                                             DAN DIACONU

                                                                                   

 

 

 

Direcţia Comunicare-Relaţionare,

Director Executiv

     Alina Pintilie

ROMÂNIA                                                                                                                           

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMĂRIA - DIRECŢIA COMUNICARE - RELAŢIONARE                                                                        

NR. SC2020 – _______/16.07.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara

domnului Ion Mătăsaru

 

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr SC2020 – _______ din 16.07.2020, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ioan Mătăsaru,

 

Facem următoarele precizări:

 

Având în vedere adresa cu nr . SC2020-015874 din 14.07.2020, a domnului Dan Diaconu – viceprimar al municipiului Timișoara;

În conformitate cu Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, aprobat prin HCL nr.138 din data de 18.10.2016;

Având în vedere prevederile 129 alin.(13) din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ

În temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;

 

Ioan Mătăsaru s-a născut la 09 aprilie 1943 la Luduş (jud. Mureş) și este absolvent atât al Conservatorului din Bucureşti, cât și al Conservatorului de la Roma.

 

După absolvirea Conservatorului din Capitală, domnul Ioan Mătăsaru a plecat în Italia unde și-a continuat studiile muzicale. A revenit în tara, unde începe sa lucreaze ca profesor de muzica, iar în 1976 s-a mutat la Timisoara.

 

În România personalitatea domnului Ioan Mătăsaru este legata de formarea și dezvoltarea grupului Flores din Timișoara, între anii 1979 şi 1993. Sub bagheta si indrumarea maestrului Flores devine cel mai important grup muzical de copii al Romaniei. Multe personalitați ale lumii muzicale actuale, cu originea în Timișoara, au avut la baza formarea în grupul Flores.

 

În anul 1993 revine în Italia, unde s-a ocupat de pedagogie muzicală, infiintând și grupul Il Piccolo Coro.

A fost distins cu titlul de “Cetăţean de Onoare” al orașului Giulianova, iar provincia Teramo alege ca imn piesa compusă de maestru “Cantec de dragoste pentru Teramo”

 

Maestrul Mătăsaru este o personalitate de prim rang atât a comunității muzical – artistice Românești şi Timișorene cât și a comunității muzical – artistice a provinciei Teramo din Italia.

 

În concluzie, având în vedere întreaga carieră muzical – artistică,  conferirea  Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ioan Mătăsaru, ar răsplăti întreaga sa activitate și ar contribui la promovarea Municipiului Timişoara.

 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ioan Mătăsaru, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

           

Director Executiv

Alina Pintilie

 

 

 

 

Intocmit

Ciprian Nyari