Hotărârea nr. 272/2020

272/22.07.2020 Privind modificarea art.1 si a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a uni număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun
Hotararea Consiliului Local 272/22.07.2020
Privind modificarea art.1 si a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a uni număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-10943/15.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-10943/15.07.2020 al Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.07.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-10943/15.07.2020;
Având în vedere Adresa nr. SC2020-10943/20.05.2020 a Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi, prin Serviciul Proiecte Edilitare prin care ne informează că intenţinează să achiziţioneze un număr de 22 refugii moderne pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu art. 297 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.1şi implicit a Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020, urmare a excluderii unui număr de 22 locaţii, conform Anexei la prezenta hotărâre, în sensul concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a unui număr de 513 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-10943/15.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea art.1 și Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a uni număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

Prin HCLMT nr.166/30.04.2020 s-a aprobat concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67 a unui număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timișoara .

În acest sens s-a anexat un tabel cu 535 de locatii cu refugii de călători de pe raza Municipiului Timișoara .

Prin adresa nr. SC2020-10943/20.05.2020 Direcția Generală D.P.P.R.U., prin Serviciul Proiecte Edilitare ne aduce la cunoștință că intenținează să achiziționeze un număr de 22 refugii moderne pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate .

Luând în considerare cele menționate mai sus este necesară modificarea art.1 și implicit a Anexei nr.1 la HCLMT 166/30.04.2020 prin excluderea unui număr de 22 refugii/locații, acestea urmând a fi modernizate de instituția noastră .

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea art. 1 și a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020, astfel se aprobă concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 513 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

DIRECTOR, FLORIN RĂVĂȘILĂ

SEF BIROU, CĂLIN N. PÎRVA


ÎNTOCMIT,

DUMITRAȘCU VIOREL


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-10943/15.07.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 și Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a uni număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

Prin HCLMT nr.166/30.04.2020 s-a aprobat concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67 a unui număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timișoara .

În acest sens s-a anexat un tabel cu 535 de locatii cu refugii de călători de pe raza Municipiului Timișoara .

Prin adresa nr. SC2020-10943/20.05.2020 Direcția Generală D.P.P.R.U., prin Serviciul Proiecte Edilitare ne aduce la cunoștință că intenținează să achiziționeze un număr de 22 refugii moderne pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate .

Luând în considerare cele menționate mai sus este necesară modificarea art.1 și implicit a Anexei nr.1 la HCLMT 166/30.04.2020 prin excluderea unui număr de 22 refugii/locații, acestea urmând a fi modernizate de instituția noastră .

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea art. 1 și a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020, astfel se aprobă concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 513 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

PRIMAR,

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR, FLORIN RĂVĂȘILĂ

Anexa la HCL...............

Nr. crt.

STATIE

LINIA

LOCAȚIA

Valoarea justa totala mijloc fix(lei)

1

Agronomie

E1

Calea Aradului in fata la USAMVBT

2839,2

2

Ap.Petru și Pavel

L14, L40

Cal. Sever Bocu intersecție cu str.Sf Ap. Petru si Pavel sens Div.9 Cavalerie

16.343,40

3

Bd.L.Rebreanu

L32, L.33, L33B, E1, E8

In fata la Magazinul Profi ( Sagului)

14.114,40

4

Catedrala Mitropolitana

L33, L33B, E3

Bv. Regele Ferdinand in fata Catedrala

23.030,40

5

Cl. Torontalului

L.4, L7

Bucla C.Torontalului

2599.20

6

Complex Studențesc

E2, E3, L15, L16

Str.Cluj cu V. Pârvan sens T. Grozavescu

2839.,20

7

Gara de Nord

L3, E1, E3, E4B, L11, L14, L18

vis-a-vis de Gara de Nord

2839,2

8

I. C. Brătianu

L 16

Bv. I. Bratianu intersectie cu str. 20 Decembrie 1989

13.374,00

9

Iuliu Mall

L 40

Bv. Antenei langa Iulius Mall

2839,2

10

P-ta 700

L11, L14, L18, L4 B

Spitalul Militar

12.331,20

11

P-ta Balcescu

E8

Piata Balcescu

2839,2

12

P-ta Libertatii

L1, L2, L4, L6

Piata Libertatii spre Piata Traian

2599,2

13

P-ta Marasti

L13, L11, L14, L18

Piata Marasti

5198,4

14

P-ta Mocioni

L 32, L33, L33B, E7

Piata Mocioni sens I. Maniu

7132,8

15

P-ta R. Maria

L 11, L14, L18

Electro Vechi

6405,6

16

P-ta V.Economu

E4, E 4B, L11

Simion Barnutiu în fata la Banca Transilvania

12.331,20

17

Parcul Copiilor

E2, E 7, L15

Parcul Copiilor spre Complexul Studentesc

7132,2

18

Politia Jud. Timis

L 11, L17, L46

În fata Pol. Jud. Timis

7132,8

19

Prezan(bucla)

L15

Bucla C. Prezan

6165,6

20

Spitalul Județean

E2, L16

McDonalds

12,331,20

21

T. Grozavescu

L15, L16

Posta Centrala

9972

22

Univ. De Vest

E3, E 7, E8 , L16

U.V.T

11.515,20