Hotărârea nr. 239/2020

239/25.06.2020 Privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 239/25.06.2020
Privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 9960/04.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10023/04.06.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic din data de 10.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 10023/04.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 535/20.12.2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consutativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Având în vedere prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
Având în vedere prevederile art. 502 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timişoara, prevăzut în Anexa 1.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


ANEXA 1 la H.C.L.M.T. nr..........

Lista membrilor Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara

Nr.

crt.

NUME / PRENUME

INSTITUȚIE / ORGANIZAȚIE

1.

Jr. Rodica Surducan

Director General - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

2.

Daniela Mariș

Consilier local - Consiliul Local al municipiului Timișoara

3.

Radu Popa

Șef Serviciu - Complex de Servicii pentru Copii ''Sf. Nicolae'' - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

4.

Amina Dragoescu

Șef Serviciu -Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități "Podul Lung" - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

5.

Ezstero Emese

Sef serviciu - Servicii de Management de Caz pentru Copil și Familie -Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

6.

Loredana Petrescu

Servicii de Management de Caz pentru Copil și Familie - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

7.

Mihaela Buzilă-Petrescu

Serviciul Strategii Programe - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

8.

Prof. Jugariu Simona Viorica

Director - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș

9.

Loredana Moigradean

Asistent medical - Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara - Secția Clinică Pediatrie

10.

Dr. Cristina Valea

Președinte - Fundația Pro Vita Medica

11.

Ada Diana Gabor

Fundația United Way România

12.

Oriana Goleanu

Fundația de Ajutor Medical Profilaxis

13.

Lavinia Hogea

Psiholog - Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara - Clinica Obstetrică Ginecologie

14.

Ionel Ciucure

Vicepreședinte - Fundația Umanitară Chosen România

15.

Gabriela Povian

Asociația Centrul Regional de Integrare Socială și Dezvoltare Umană CRIS-DU Areopagus

16.

Badea Cristina Liliana

Asistent Social - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Luis Țurcanu Timișoara

17.

Boldea Petria - Elena

Inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație -Inspectoratul Școlar Județean Timiș

18.

Țăranu Delia

Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara

19.

Kovacs Dragana

Școala Gimnazială nr. 6 Timișoara

20.

Palfalvi Rodica Loredana

Director adjunct - Școala Gimnazială nr. 7 "Sfânta Maria" Timișoara

21.

Străin Petru Claudiu

Director - Școala Gimnazială nr. 15 Timișoara

22.

Măran Daniela Voichița

Director - Școala Gimnazială nr. 21 Timișoara

23.

Filip Cristina Nicoleta

Director - Școala Gimnazială nr. 25 Timișoara

24.

Boldura Ana Maria

Profesor - Școala Gimnazială "Rudolf Walther"

25.

Marincu Zina Aspazia

Liceul Teologic Penticostal "Logos" Timișoara

26.

Istin Lia

Director - Liceul Waldorf Timișoara

*Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.comCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


27.

Tudor Nicolae Răileanu

Colegiul Tehnologic Electrotimiș Timișoara

28.

Belciug Calina Mihaela Loredana

Consilier școlar - Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I" Timișoara

29.

Părău Delia Mihaela

Director adjunct - Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură ”Casa Verde” Timișoara

30.

Bejan Simona Ecaterina

Director - Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara

31.

Avramescu Dinel

Agent șef adjunct de poliție - Secția 1 de Poliție

32.

Ostafie Mihaela

Agent șef principal de poliție - Secția 2 de Poliție

33.

Goloșie Adrian

Agent șef de poliție - Secția 3 de Poliție

34.

Gheorghescu Maria

Agent șef de poliție - Secția 4 de Poliție

35.

Mihalcsak Claudiu

Agent principal de poliție - Secția 5 de Poliție

36.

Dumitrașcu Romeo Ionuț

Inspector social - Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Mun. Timișoara -Sectorul Social - Filantropic și Misionar

37.

Itineanțu Petru

preot - Parohia Freidorf, zona Polonă

38.

Goia Cătălin

preot - Parohia Sf. Mc. Gheorghe, cartier Kuncz

39.

Alexandru Ranca

preot - Parohia Fratelia, cartier Fratelia

40.

Ligia Iunia Dugulescu

Președinte - Asociația Evanghelistică și de Caritate "Isus Speranța României"

41.

Crașovan Delia

Asistent social - Federația Caritas a Diecezei Timișoara

42.

Hanelore Plenert

Asistent Social - Societatea pentru Copii și Părinți

43.

Delia Bajireanu

Director programe - Organizația Salvați Copiii Timiș

44.

Claudia-Andreea Canea

Asistent social - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș

45.

Daniel Tut

Pastor - Biserica Creștină Baptistă Ghetsimani - Calea Martirilor nr. 96, Timișoara

46.

Danuț Leonte Prichici

Pastor - Asociația Religioasă Centrul Aletheia - Biserica Aletheia

47.

Dr. Simona Ecaterina Dude

Cabinet medical HGT Med SRL

48.

Dr. Ionica Oana Ciucure

Cabinet medical Dr. Stoian SRL

49.

Dr. Claudia Ștefănescu

Cabinet medical Dr. Ștefănescu Claudia

50.

Anca Menina Danci

Director executiv - Fundația de Abilitare Speranța

51.

Adela Vlad

Rotary Club Timișoara Ripensis

DIRECTOR GENERAL, JR. RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII-PROGRAME, CODRUȚA DARIDA


ÎNTOCMIT, ROXANA BONCEA MIHAELA BUZILĂ-PETRESCU

*Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.comCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr./     2020

REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situatiei actuale

Administrația publică locală respectă, promovează și garantează drepturile cetățenilor și implicit drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile legale cu privire la drepturile copilului, respectiv art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Ordonanța nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevede la art. 502 alin. (3): "în realizarea obiectivelor proprii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale".

Conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată:

(1)Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității si de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. Direcția de Asistență Socială Timișoara a făcut demersurile necesare pentru nominalizarea reprezentanților instituțiilor publice. In măsura în care instituțiile menționate și-au desemnat reprezentanții, persoanele în cauză sunt prevăzute în anexă.

Potrivit art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale: "structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști, alți membri ai comunității, în vederea sprijinirii autorităților administrației publice locale și furnizorilor de servicii sociale în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității".

Prin HCLMT 535/20.12.2017 s-a constituit Consiliul Comunitar Consutativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, a serviciilor sociale și a comunității de la nivel local, în situații ce privesc copiii, se va constituii Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile menționate mai sus:

> Se aprobă modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara, prevăzuta in Anexa I.

  • 3. Alte informații - Nu este cazul

  • 4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr. 9960/04.06.2020

Raport de specialitate privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara

Administrația publică locală respectă, promovează și garantează drepturile cetățenilor și implicit drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile legale cu privire la drepturile copilului, respectiv art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Prin HCLMT 535/20.12.2017 s-a constituit Consiliul Comunitar Consutativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara prin adresa nr. 9217/22.05.2020 a făcut demersuri de actualizare a componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului, conform art. 7 și 8 al Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin HCLMT nr. 535/20.12.2017, iar în baza răspunsurilor primite s-a actualizat componența Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

Ordonanța nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevede la art. 502 alin. (3): "în realizarea obiectivelor proprii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale".

Conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată:

  • (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității si de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

  • (2) În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști. Rolul acestor structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cat și de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivități.

  • (3) Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilește prin acte emise de către autoritățile administrației publice locale.

  • (4) Pentru a-și îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Potrivit art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale: "structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști, alți membri ai comunității, în vederea sprijinirii


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


autorităților administrației publice locale și furnizorilor de servicii sociale în soluționarea nevoilor de servicii sociale ale comunității".

Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, a serviciilor sociale și a comunității de la nivel local, în situații ce privesc copiii, se impune constituirea Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara.

Misiunea Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara este de a contribui la identificarea nevoilor și resurselor comunității locale și la promovarea implicării acesteia în soluționarea problemelor sociale ale comunității care privesc copiii, sau după caz, formulează propuneri autorităților competente, prin informare, sfătuire, acompaniere, mediere, recomandare. Scopul Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara este de a veni în sprijinul comunității locale în vederea creșterii calității vieții copiilor și familiilor acestora. Rolul Consiliului Comunitar Consultativ este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor globale ale colectivității în situații ce privesc copiii și familiile acestora.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile art. 114 ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Ordonanței nr. 86/2004 pentru 2 modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, art. 50 alin. (3),

PROPUNEM:

1. Modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara, prevazuta in AnexaI.

DIRECTOR GENERAL JR. RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII-PROGRAME, CODRUȚA DARIDA


ÎNTOCMIT, ROXANA BONCEA MIHAELA BUZILĂ-PETRESCU

Nr._______/_____2020

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

 

Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.       Descrierea situatiei actuale

 

Administrația publică locală respectă, promovează și garantează drepturile cetățenilor și implicit drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile legale cu privire la drepturile copilului, respectiv art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Ordonanța nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevede la art. 502 alin. (3): ″în realizarea obiectivelor proprii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale″.

Conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată:

(1)Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității si de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara a făcut demersurile necesare pentru nominalizarea reprezentanţilor instituţiilor publice. În măsura în care instituţiile menţionate şi-au desemnat reprezentanţii, persoanele în cauză sunt prevăzute în anexă.

            Potrivit art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale: ″structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale comunităţii″.

Prin HCLMT 535/20.12.2017 s-a constituit Consiliul Comunitar Consutativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

 

2.       Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

            Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, a serviciilor sociale și a comunității de la nivel local, în situații ce privesc copiii, se va constituii Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara.

            În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile menționate mai sus:

Ø  Se aprobă modificarea componenței  Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara, prevazuta in Anexa I.

3.      Alte informații – Nu este cazul

 

4.      Concluzii

              Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara.           PRIMAR,                                                                                                             VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU                                                                                                     FARKAS IMRE   

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

jr.RODICA SURDUCAN

 

Nr. 9960/04.06.2020

            

                                                                                                                                                                                                                                                  

Raport de specialitate

privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara

 

Administrația publică locală respectă, promovează și garantează drepturile cetățenilor și implicit drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile legale cu privire la drepturile copilului, respectiv art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Prin HCLMT 535/20.12.2017 s-a constituit Consiliul Comunitar Consutativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara prin adresa nr. 9217/22.05.2020 a făcut demersuri de actualizare a componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului, conform art. 7 și 8 al Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin HCLMT nr. 535/20.12.2017, iar în baza răspunsurilor primite s-a actualizat componența Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului.

Ordonanța nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, prevede la art. 502 alin. (3): ″în realizarea obiectivelor proprii, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica comunitatea în identificarea, prevenirea și soluționarea la nivel local a problemelor sociale″.

Conform prevederilor art. 114 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată:

(1)Autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității si de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

(2)În acest scop pot fi create structuri comunitare consultative cuprinzând, dar fără a se limita, oameni de afaceri locali, preoți, cadre didactice, medici, consilieri locali, polițiști. Rolul acestor structuri este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cat și de a răspunde nevoilor globale ale respectivei colectivități.

(3)Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilește prin acte emise de către autoritățile administrației publice locale.

(4)Pentru a-și îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Potrivit art. 6 lit. nn) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale: ″structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale comunităţii″.

Pentru a veni în sprijinul autorităților locale, a serviciilor sociale și a comunității de la nivel local, în situații ce privesc copiii, se impune constituirea Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul municipiului Timișoara.

Misiunea Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara este de a contribui la identificarea nevoilor și resurselor comunității locale și la promovarea implicării acesteia în soluționarea problemelor sociale ale comunității care privesc copiii, sau după caz, formulează propuneri autorităților competente, prin informare, sfătuire, acompaniere, mediere, recomandare. Scopul Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Timișoara este de a veni în sprijinul comunității locale în vederea creșterii calității vieții copiilor și familiilor acestora. Rolul Consiliului Comunitar Consultativ este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor globale ale colectivității în situații ce privesc copiii și familiile acestora.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile art. 114 ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Ordonanței nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, art. 502 alin. (3),

 

PROPUNEM:

 

1.      Modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timișoara, prevazuta in AnexaI.

 

 

DIRECTOR GENERAL

JR. RODICA SURDUCAN

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU STRATEGII-PROGRAME,                                           ÎNTOCMIT,

        CODRUȚA DARIDA                                                                    ROXANA BONCEA

                                                                                                      MIHAELA BUZILĂ-PETRESCU        

 

 

                                                                                                            ANEXA 1 la H.C.L.M.T. nr. …..….         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lista membrilor Consiliului Comunitar Consultativ

 cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului

la nivelul municipiului Timișoara

 

Nr. crt.

NUME / PRENUME

INSTITUȚIE / ORGANIZAȚIE

1.

Jr. Rodica Surducan

Director General - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

2.

Daniela Mariș

Consilier local – Consiliul Local al municipiului Timișoara

3.

Radu Popa

Șef Serviciu - Complex de Servicii pentru Copii ″Sf. Nicolae″ - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

4.

Amina Dragoescu

Șef Serviciu –Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ″Podul Lung″ - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

5.

Ezstero Emese

Sef serviciu – Servicii de Management de Caz pentru Copil și Familie - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

6.

Loredana Petrescu

Servicii de Management de Caz pentru Copil și Familie - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

7.

Mihaela Buzilă-Petrescu

Serviciul Strategii Programe - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

8.

Prof. Jugariu Simona Viorica

Director - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș

9.

Loredana Moigradean

Asistent medical – Spitalul Clinic Județean de Urgență ″Pius Brînzeu″ Timișoara - Secția Clinică Pediatrie

10.

Dr. Cristina Valea

Președinte - Fundația Pro Vita Medica

11.

Ada Diana Gabor

Fundația United Way România

12.

Oriana Goleanu

Fundația de Ajutor Medical Profilaxis

13.

Lavinia Hogea

Psiholog - Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara - Clinica Obstetrică Ginecologie

14.

Ionel Ciucure

Vicepreședinte - Fundația Umanitară Chosen România

15.

Gabriela Povian

Asociația Centrul Regional de Integrare Socială și Dezvoltare Umană CRIS-DU Areopagus

16.

Badea Cristina Liliana

Asistent Social - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Luis Țurcanu Timișoara

17.

Boldea  Petria – Elena

Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie - Inspectoratul Școlar Județean Timiș

18.

Țăranu Delia

Școala Gimnazială nr. 1 Timișoara

19.

Kovacs Dragana

Școala Gimnazială nr. 6 Timișoara

20.

Palfalvi Rodica Loredana

Director adjunct - Școala Gimnazială nr. 7 ″Sfânta Maria″ Timișoara

21.

Străin Petru Claudiu

Director - Școala Gimnazială nr. 15 Timișoara

22.

Măran Daniela Voichița

Director - Școala Gimnazială nr. 21 Timișoara

23.

Filip Cristina Nicoleta

Director - Școala Gimnazială nr. 25 Timișoara

24.

Boldura Ana Maria

Profesor - Școala Gimnazială ″Rudolf Walther″

25.

Marincu Zina Aspazia

Liceul Teologic Penticostal ″Logos″ Timișoara

26.

Istin Lia

Director - Liceul Waldorf Timișoara

27.

Tudor Nicolae Răileanu

Colegiul Tehnologic Electrotimiș Timișoara

28.

Belciug Calina Mihaela Loredana

Consilier școlar - Colegiul Tehnic Energetic ″Regele Ferdinand I″ Timișoara

29.

Părău Delia Mihaela

Director adjunct – Liceul Tehnologic de Silvicultură și Agricultură ”Casa Verde” Timișoara

30.

Bejan Simona Ecaterina

Director – Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara

31.

Avramescu Dinel

Agent șef adjunct de poliție - Secția 1 de Poliție

32.

Ostafie Mihaela

Agent șef principal de poliție - Secția 2 de Poliție

33.

Goloșie Adrian

Agent șef de poliție - Secția 3 de Poliție

34.

Gheorghescu Maria

Agent șef de poliție - Secția 4 de Poliție

35.

Mihalcsak Claudiu

Agent principal de poliție - Secția 5 de Poliție

36.

Dumitrașcu Romeo Ionuț

Inspector social - Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Mun. Timișoara – Sectorul Social – Filantropic și Misionar

37.

Itineanțu Petru

preot - Parohia Freidorf, zona Polonă

38.

Goia Cătălin

preot - Parohia Sf. Mc. Gheorghe, cartier Kuncz

39.

Alexandru Ranca

preot - Parohia Fratelia, cartier Fratelia

40.

Ligia Iunia Dugulescu

Președinte - Asociația Evanghelistică și de Caritate ″Isus Speranța României″

41.

Crașovan Delia

Asistent social - Federația Caritas a Diecezei Timișoara

42.

Hanelore Plenert

Asistent Social - Societatea pentru Copii și Părinți

43.

Delia Bajireanu

Director programe - Organizația Salvați Copiii Timiș

44.

Claudia-Andreea Canea

Asistent social - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș

45.

Daniel Tut

Pastor - Biserica Creştină Baptistă Ghetsimani - Calea Martirilor nr. 96, Timişoara

46.

Danuț Leonte Prichici

Pastor – Asociația Religioasă Centrul Aletheia -  Biserica Aletheia

47.

Dr. Simona Ecaterina Dude

Cabinet medical HGT Med SRL

48.

Dr. Ionica Oana Ciucure

Cabinet medical Dr. Stoian SRL

49.

Dr. Claudia Ștefănescu

Cabinet medical Dr. Ștefănescu Claudia

50.

Anca Menina Danci

Director executiv - Fundația de Abilitare Speranța

51.

Adela Vlad

Rotary Club Timișoara Ripensis

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,

JR. RODICA SURDUCAN

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU STRATEGII-PROGRAME,                                                    ÎNTOCMIT,

        CODRUȚA DARIDA                                                                          ROXANA BONCEA

                                                                                                                 MIHAELA BUZILĂ-PETRESCU