Hotărârea nr. 212/2020

212/04.06.2020 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 212/04.06.2020
privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020-12191/04.06.2020 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr SC2020-12191/04.06.2020 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 12191/04.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 12191/04.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2020;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/25.11.2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 decembrie 2006, actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, actualizată;
Având în vedere art. 129 alin. 1 şi alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 7 lit. d) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa - Agenda Culturala a Casei de Cultura Timișoara 2020

Nr crt

Denumirea manifestării

Perioada

Suma estimata, solicitata CLT

TIMIȘOARA TRADIȚIONALA

1.

FESTIVALUL INIMILOR- de a-XXXI -a -manifestare din calendarul UNESCO, cu participare internaționala

2020

350,000

2.

ZIUA TIMIȘOAREI

Marcarea intrarii trupelor romanesti in Timisoara si instaurarea administratiei romanești la 3 august 1919.

31 iulie-3 august

600,000

3.

“Ruga Timișoarei ”- ed a XXI- a

12-13 septembrie

80,000

4.

Seminar National de Coregrafie

2020

50,000

5.

“Timișoara, intre traditie si modernitate”

Realizare,editare, masterizare CD Ansamblul Timisul, CD muzica usoara -Muzica orasului meu Timisoara,concerte lectii de folclor in zona Metropolitana a Timisoarei, simpozioane

mai- octombrie

120,000

6.

Spectacolul anual al Ansamblului Timisul

decembrie

60,000

7.

Expozitia de pictura “Spiritualitate crestina in lumina si culoare”

2020

5,000

8.

8 Martie - spectacol dedicat zilei femeii

4 martie

45,000

9.

Manifestari dedicate Revolutiei din Decembrie 1989

decembrie

150,000

10.

Cultivarea trecutului militar al poporului roman, manifestari dedicate : Zilei Imnului, Zilei Drapelului, Zilei Armatei Romane, Zilei de 1 decembrie,etc

2020

30,000

11.

Festivalul Vinului , ed a XX-a

16 - 18 octombrie

200,000

12

1 decembrie- Ziua Nationala a Romaniei

1 decembrie

400,000

MANIFESTARI DECEMBRIE

decembrie

1000,000

13.

Targul de Craciun si Serbarile Craciunului

14.

Revelionul Seniorilor

15.

Revelion 2021

Tineri in timisoara

16.

Zilele StudentilorTimisoarei

Septembrie-octombrie

250,000

TIMIȘOARA TURISTICA

17.

Promovarea atracțiilor turistice locale si regionale

2020

80,000

18.

Tiparire materiale informative privind Timisoara

2020

80,000

Timișoara muzicaLA

19.

Festivalul de Opera si Opereta

Timișoara 2020, ed a XVI-a

- Ministagiune in aer liber

August septembrie

500,000

20.

Festivalul PLAI - eveniment pentru toate varstele,caracterizat prin diversitate

septembrie

300,000

Timișoara in carti

21.

Proiecte tiparite de publicatii si carti despre Timisoara si/ sau scrise de scriitori timisoreni

2020

100,000

22.

Tparire revista trimestriala

“ Anotimpuri literare ”

- Aparitii trimestriale

2020

70,000

23.

Concurs “ Timisoara peste 100 de ani ”-sesiune Helion- concurs de proza

2020

81,000

TIMISOARA JAZZ BLUES

24.

Festival International JAZZ TM

Septembrie-octombrie

150,000

25.

Festival Blues pentru Timisoara

August- octombrie

70,000

Timisoara citește

26.

Concurs de literatura dialectala banateana MARIUS MUNTEANU

Noiembrie-decembrie

15,000

Timișoara europeana

27.

Marcarea principalelor teme europene Saptamana Mobilitatii, Ziua Transportului Public, Ziua Voluntariatului, Ziua Minoritatilor, Ziua Serviciilor Publice -aActiuni de informare, educatie, voluntariat, preventive, derulate cu implicarea civica a tinerilor

2020

150,000

28.

Festivalul Copiilor - manifestari dedicate Zilei de 1 Iunie- concursuri online etc

27 aprilie - 1 iunie

20,000

MUZICA DE FANFARA

29.

Tmisoara Big Band- o fanfara pentru un oras European - participari la diverse evenimente ale comunitatii

2020

60,000

30.

Muzica de fanfara in parcurile Timișoarei ” - proiect de educație muzicala in spatii publice

2020

50,000

Timișoara inovatoare

31.

Bega Music Festival

2020

200,000

Timișoara in tara si pește

hotare

Timișoara artelOR

32.

Realizarea unor expoziții de arta plastica, a taberelor de sculptura, promovarea artelor vizuale,sustinerea artiștilor plastici timisoreni si a scolii de arta timisorene

2020

50,000

33.

Salonul anual de arta ,,Romul Ladea “

2020

20,000

34.

Tabara de creatie a artistilor plastici si expozitia taberei Romul Ladea

2020

40,000

timișoara teatrala

35.

Spectacole de teatru non- institutionalizat

2020

100,000

FILM PENTRU TIMIȘOARA

36.

Proiectii in aer liber si in spatii neconventionale

martie- noiembrie

100,000

timișoara multiculturala

37.

Festivalul Minoritatilor Etnice Ed a Vl-a

20 septembrie

150,000

38.

Ziua Pensionarilor

1 octombrie

50,000

Timișoara experimentea®

39.

BEGA BULEVARD - ed a XlII-a Concerte, expozitii,spectacole pe malul canalului Bega , un proiect de responsabilizare ecologica

Septembrie-octombrie

400,000

40.

Concurs ‘’Cele mai frumoase 100 de fotografii din Timisoara’’ si “TOP cele mai frumoase 10 clipuri video cu Timisoara

2020

50,000

41.

”Timisoara canta !”

- Proiect de promovare a valorilor interpretative timisorene in spatii publice

2020

350,000

42.

“Timisoara danseaza!”

Proiect de promovare a dansatorilor amatori, adepti ai unor stiluri diverse, in spatii publice

2020

50,000

43

Festivalul Cantaretilor Stradali

Octombrie-noiembrie

100,000

44.

Art Encounters

2020

83,000

45.

Flight Festival- componenta de muzica si cinematografie (Drive In si Muzica pe Bega)

2020

50.000

46.

Divertisment in Timișoara

2020

150.000

47

Seara Chitarelor

2020

20,000

48

Concurs de caricatura

2020

25,000

49

Alternative City

2020

50,000

50

Garana Jazz Festival

2020

100.000

GALA EXCELENTEI

51.

Gala Excelentei Timisorene

( premierea superlativelor pe anul 2019 in cultura, arta, educatie )

decembrie

150,000

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

NR. SC2020-Z03.06.2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2020-Z03.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara,

prin care se propune aprobarea aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

Facem următoarele precizări:

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a luat ființă conform HCL 173 din 30.06 1998 și este o institutie publică de cultură, care funcționeza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, fiind finanțată din venituri proprii și din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conține toate evenimentele importante și de tradiție ale orașului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timișoara. Având în vedere noile condiții generate de starea de urgență, starea de alertă și noile condiții de desfășurare a evenimentelor publice avem în vedere aprobarea evenimentelor a căror desfășurare în anul 2020 poate fi posibilă în acest moment.

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara cuprinde manifestări devenite deja tradiție în orașul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităților și Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timișoarei, Festivalul de Operă și Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timișoara, Ruga Timișoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă și Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenței Timișorene, Revelion 2020, dar și alte acțiuni și evenimente noi.

Timișoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al orașului nostru, susținut în primul rând de Primăria Municipiului Timișoara.

În conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

Autoritățile locale și comunitățile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcți ai câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii.

Manifestările din cadrul agendei culturale vor asigura Timișoarei o expunere media in contextul anului 2021 în care Timișoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii.

Municipalitatea timișoreană, prin direcțiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timișoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024.

Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administrația publică locală, iar orașul se mobilizează financiar, cultural și uman pentru beneficia de impactul economic, social și educațional asociat unei vitalități culturale ridicate.

La fel stau lucrurile și în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timișoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timișoara.

Având în vedere cele enumerate mai-sus, Agenda Casei de Cultură a Municipiului Timișoara trebuie să susțină și să țină cont de aceste strategii, în cadrul evenimentelor pe care le organizează.

Tinându-se cont de art. 20 și art. 21, alin. 1, lit. (a) și lit. (b) din Ordonanța nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, potrivit căreia: “ (1) Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării instituțiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel:

  • a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz;

  • b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și din alte surse;”; având în vedere Legea nr. 273/ din 29.06.2006 privind finanțele publice locale; având în vedere art. 36, alin.6, lit. (a), pct. 4 si 5 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală; conform OUG nr.189/25.11.2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public; având in vedere OUG 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*), privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale având în vedere OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale**) și potrivit Ordonanței nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri proprii și suvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, propunem aprobarea realizării acestui program, din cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie".

Finanțarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 și rectificat prin HCL 186/18.05.2020.

Detalii referitoare la Agenda Casei de Cultură a municipiului și la manifestările care se vor derula pe parcursul anului 2020 se află în materialul anexat.

Prin urmare

Având în vedere cele menționate mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe:

1. Aprobarea acțiunilor care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

2. Finanțarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, prevăzute în Anexa, care va fi parte integranta din HCL;

Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

Anexăm toate documentele depuse pentru susținerea acestui proiect de hotărâre.

Director

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean


Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Alina Iliescu


Biroul Organizare Evenimente

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr. SC 2020-/03.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a luat ființă conform HCL 173 din 30.06 1998 și este o institutie publică de cultură, care funcționeza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, fiind finanțată din venituri proprii și din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conține toate evenimentele importante și de tradiție ale orașului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timișoara.

Având în vedere noile realități sociale generate de starea de urgență, starea de alertă și alte condiții de derulare a evenimentelor publice formulăm această agendă culturală pe anul 2020, cuprinzând parțial acțiunile ce se pot desfășura în acest moment pe durata anului 2020.

Proiectele agendei manifestărilor culturale pentru anul 2020 sunt evenimente de anvergură și cu tradiție, ce promovează imaginea Timișoarei.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara cuprinde manifestări devenite deja tradiție în orașul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităților și Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timișoarei, Festivalul de Operă și Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timișoara, Ruga Timișoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă și Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenței Timișorene, Revelion 2020, dar și alte acțiuni și evenimente noi.

Timișoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al orașului nostru, susținut în primul rând de Primăria Municipiului Timișoara.

În conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

Autoritățile locale și comunitățile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcți ai câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii.

Manifestarile din cadrul agendei culturale vor asigura Timișoarei o expunere media in contextul anului 2021 în care Timișoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii.

  • 3.Alte informații

Municipalitatea timișoreană, prin direcțiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timișoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024.

La fel stau lucrurile și în ceea ce privește Strategia de tineret a municipiului Timișoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timișoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timișoara.

  • 4. Concluzii

Se consideră oportună aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara în forma atașată.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

DAN DIACONU

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean

    Anexa -  Agenda Culturala a Casei de Cultura Timisoara 2020

 

Nr crt

 

Denumirea manifestarii

Perioada

Suma estimata, solicitata CLT

 

TIMISOARA TRADITIONALA

 

 

1.

FESTIVALUL INIMILOR- de a-XXXI -a -manifestare din calendarul UNESCO, cu participare internationala

2020

350,000

2.

ZIUA TIMISOAREI

Marcarea intrarii trupelor romanesti in Timisoara si instaurarea administratiei romanesti la 3 august 1919.

31 iulie-3 august

600,000

3.

“Ruga Timisoarei ”- ed a XXI- a

 12-13 septembrie

80,000

4.

Seminar National de Coregrafie

2020

50,000

5.

“Timisoara, intre traditie si modernitate”

Realizare,editare, masterizare CD Ansamblul Timisul, CD muzica usoara - Muzica orasului meu Timisoara,concerte lectii de folclor in zona Metropolitana a Timisoarei, simpozioane

mai- octombrie

120,000

6.

Spectacolul anual al Ansamblului Timisul

decembrie

60,000

7.

Expozitia de pictura “Spiritualitate crestina in lumina si culoare”

2020

5,000

8.

8 Martie - spectacol  dedicat zilei femeii

4 martie

45,000

9.

Manifestari dedicate Revolutiei din Decembrie 1989

decembrie

150,000

10.

Cultivarea trecutului militar al poporului roman, manifestari dedicate : Zilei Imnului, Zilei Drapelului, Zilei Armatei Romane, Zilei de 1 decembrie,etc

2020

30,000

11.

Festivalul Vinului , ed a XX-a

16 - 18 octombrie

200,000

12

1 decembrie- Ziua Nationala a Romaniei

1 decembrie

400,000

 

MANIFESTARI DECEMBRIE

decembrie

1000,000

13.

Targul de Craciun si Serbarile Craciunului

 

 

14.

Revelionul Seniorilor

 

 

15.

Revelion 2021

 

 

 

TINERI IN TIMISOARA

 

 

16.

Zilele StudentilorTimisoarei

 Septembrie- octombrie

250,000

 

TIMISOARA TURISTICA

 

 

17.

Promovarea atractiilor turistice locale si regionale

2020

80,000 

18.

Tiparire materiale  informative privind Timisoara

2020

80,000 

 

TIMISOARA MUZICALA

 

 

19.

Festivalul de Opera si Opereta Timisoara 2020, ed a XVI-a

-          Ministagiune in aer liber

August

septembrie

500,000

20.

Festivalul PLAI - eveniment pentru toate varstele,caracterizat prin diversitate

septembrie

300,000

 

TIMISOARA IN CARTI

 

 

21.

Proiecte tiparite de publicatii si carti despre Timisoara si/ sau scrise de scriitori timisoreni

2020

100,000

22.

Tparire revista trimestriala

 “ Anotimpuri literare ”

-          Aparitii trimestriale

2020

70,000

23.

Concurs “ Timisoara peste 100 de ani ”- sesiune Helion- concurs de proza

 

2020

81,000

 

TIMISOARA  JAZZ  BLUES

 

 

24.

Festival International JAZZ TM

 

Septembrie- octombrie

150,000

25.

Festival Blues pentru Timisoara

 

 August- octombrie

70,000

 

TIMISOARA CITESTE

 

 

26.

Concurs de literatura dialectala banateana MARIUS MUNTEANU

 

Noiembrie- decembrie

15,000

 

TIMISOARA EUROPEANA

 

 

27.

 

Marcarea principalelor teme europene Saptamana Mobilitatii, Ziua Transportului Public, Ziua Voluntariatului, Ziua Minoritatilor, Ziua Serviciilor Publice  -aActiuni de informare, educatie, voluntariat, preventive, derulate cu implicarea civica a tinerilor

2020

150,000

28.

 

Festivalul Copiilor - manifestari dedicate Zilei de 1 Iunie- concursuri online etc

27 aprilie - 1 iunie

20,000

 

MUZICA DE FANFARA

 

 

29.

Tmisoara Big Band- o fanfara pentru un oras European - participari la diverse evenimente ale comunitatii

2020

60,000

30.

Muzica de fanfara in parcurile Timisoarei ” - proiect de educatie muzicala in spatii publice

2020

50,000

 

TIMISOARA INOVATOARE

 

 

31.

Bega Music Festival

2020

200,000

 

TIMISOARA IN TARA SI PESTE HOTARE

 

 

 

TIMISOARA ARTELOR

 

 

32.

 

Realizarea unor expozitii de arta plastica, a taberelor de sculptura, promovarea artelor vizuale,sustinerea artistilor plastici timisoreni si a scolii de arta timisorene

2020

50,000

33.

 

Salonul anual de arta ,,Romul Ladea “

2020

20,000

34.

 

Tabara de creatie a artistilor plastici si expozitia taberei Romul Ladea

2020

40,000

 

TIMISOARA TEATRALA

 

 

35.

Spectacole de teatru non- institutionalizat

2020

100,000

 

FILM PENTRU TIMISOARA

 

 

36.

Proiectii in aer liber si in spatii neconventionale

 

martie- noiembrie

100,000

 

TIMISOARA MULTICULTURALA

 

 

37.

 

Festivalul Minoritatilor Etnice

Ed a VI-a

20  septembrie

150,000

38.

Ziua Pensionarilor

1 octombrie

50,000

 

TIMISOARA EXPERIMENTEAZA

 

 

39.

 

BEGA BULEVARD – ed a XIII-a

Concerte, expozitii,spectacole pe malul canalului Bega , un proiect de responsabilizare ecologica

  Septembrie- octombrie

400,000

40.

 

Concurs ‘’Cele mai frumoase 100 de fotografii din Timisoara’’ si “TOP cele mai frumoase 10 clipuri video cu Timisoara

2020

50,000

41.

 

”Timisoara canta !”

-          Proiect de promovare a valorilor interpretative timisorene in spatii publice

2020

350,000

42.

 

“Timisoara danseaza!”

Proiect de promovare a dansatorilor amatori, adepti ai unor stiluri diverse, in spatii publice

2020

50,000

43

Festivalul Cantaretilor Stradali

Octombrie- noiembrie

100,000

44.

Art Encounters

2020

83,000

45.

Flight Festival- componenta de muzica si cinematografie  (Drive In si Muzica pe Bega)

2020

50.000

46.

Divertisment in Timisoara

2020

150.000

47

Seara Chitarelor

2020

20,000

48

Concurs de caricatura

2020

25,000

49

Alternative City

 

2020

50,000

50

Garana Jazz Festival

2020

100.000

 

GALA EXCELENTEI

 

 

51.

 

Gala Excelentei Timisorene

 ( premierea superlativelor pe anul 2019 in cultura, arta, educatie )

 

decembrie

150,000

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                       

JUDETUL TIMIŞ                                                                             

MUNICIPIUL TIMISOARA

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara                                                    

NR. SC2020-__________/03.06.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind  aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020

 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

 

 Consiliul Local al Municipiului Timişoara

 

 

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2020-________/03.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020  a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara,

 

prin care se propune aprobarea aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020

 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

 

Facem următoarele precizări:

 

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie  publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara. Având în vedere noile condiții generate de starea de urgență, starea de alertă și noile condiții de desfășurare a evenimentelor publice avem în vedere aprobarea evenimentelor a căror desfășurare în anul 2020 poate fi posibilă în acest moment.

           

                  Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2020, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi.

 

                 

Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara.

 

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

 

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii.

    Manifestarile din cadrul agendei culturale vor asigura Timișoarei o expunere media in  contextul anului 2021 în care Timișoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii.

 

Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014  privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

 

Acest lucru demonstrează faptul că, cultura este o prioritate de dezvoltare pentru administraţia publică locală, iar oraşul se mobilizează financiar, cultural şi uman pentru beneficia de impactul economic, social şi educaţional asociat unei vitalităţi culturale ridicate.

 

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara.

 

Având în vedere cele enumerate mai-sus, Agenda Casei de Cultură a Municipiului Timişoara trebuie să susţină şi să ţină cont de aceste strategii, în cadrul evenimentelor pe care le organizează.

 

Tinându-se cont de art. 20 şi art. 21, alin. 1, lit. (a) şi lit. (b) din Ordonanţa nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, potrivit căreia: “ (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării instituţiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel:

    a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz;

    b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse;”; având în vedere Legea nr. 273/ din 29.06.2006 privind finanţele publice locale; având în vedere art. 36, alin.6, lit. (a), pct. 4 si 5  din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală; conform OUG nr.189/25.11.2008  privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; având in vedere OUG 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*), privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale având în vedere OUG nr. 51 din 11 august 1998 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale**) şi potrivit Ordonanţei nr. 9/23.01.1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi suvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, propunem aprobarea realizării acestui program, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie".

 

Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, cuprinsă în bugetul local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 și rectificat prin HCL 186/18.05.2020.

 

            Detalii referitoare la Agenda Casei de Cultură a municipiului şi la manifestările care se vor derula pe parcursul anului 2020 se află în materialul anexat.

 

 Prin urmare


Având în vedere cele menţionate mai sus,

 

PROPUNEM:

 

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe:

 

1.      Aprobarea acţiunilor care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre;

 

2.    Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa, care va fi parte integranta din HCL;

Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii si in limita bugetului aprobat.

 

 

Anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea acestui proiect de hotărâre.

 

 

 

 

 

Director                                                                                        Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara                                  Casa de Cultura a Municipiului Timisoara                                                   

Pavel Dehelean                                                                            Alina Iliescu

           

 

 

 

Biroul Organizare Evenimente

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr. SC 2020-____________/03.06.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020

 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara

 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

 

1.      Descrierea situaţiei actuale


         Casa de Cultură a Municipiului Timişoara a luat fiinţă conform HCL 173 din 30.06 1998 şi este o institutie  publică de cultură, care funcţioneza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local, de la capitolul Cultură. Agenda culturală a Casei de Cultură, care conţine toate evenimentele importante şi de tradiţie ale oraşului, se votează anual de către Consiliul Local al municipiului Timişoara.

Având în vedere noile realități sociale generate de starea de urgență, starea de alertă și alte condiții de derulare a evenimentelor publice formulăm această agendă culturală pe anul 2020, cuprinzând parțial acțiunile ce se pot desfășura în acest moment pe durata anului 2020.

                   

         Proiectele agendei manifestărilor culturale pentru anul 2020 sunt evenimente de anvergură şi cu tradiţie, ce promovează imaginea Timişoarei.

 

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate
     

                  Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru, dintre care enumerăm: Festivalul Bega Bulevard, Festivalul Minorităţilor şi Gastronomiei, Festivalul Inimilor, 3 August- Ziua Timişoarei, Festivalul de Operă şi Operetă din Parcul Rozelor, Film pentru Timişoara, Ruga Timişoarei, Festivalul Baroc, Târgul de Iarnă şi Sărbătorile Crăciunului, Gala Excelenţei Timişorene, Revelion 2020, dar şi alte acţiuni şi evenimente noi.

                 

Timişoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al oraşului nostru, susţinut în primul rând de Primăria Municipiului Timişoara.

 

În conformitate cu obiectivele asumate, activităţile desfăşurate de oraşul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătăţească sfera de cuprindere, diversitatea şi dimensiunea europeană ale ofertei culturale.

 

Autorităţile locale şi comunităţile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcţi ai câştigării titlului de Capitală Europeană a Culturii.

    Manifestarile din cadrul agendei culturale vor asigura Timișoarei o expunere media in  contextul anului 2021 în care Timișoara este desemnată Capitală Europeană a Culturii.

 

 

 

 

 

3.Alte informaţii

 

Municipalitatea timişoreană, prin direcţiile de specialitate trebuie să implementeze Strategia culturală a municipiului Timişoara, aprobata prin HCL 535 din data: 31.10.2014  privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024.

La fel stau lucrurile şi în ceea ce priveste Strategia de tineret a municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 574 din 27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timisoara pentru perioada 2014 - 2020 a municipiului Timişoara.

 

4. Concluzii


          
Se consideră oportună aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara în forma atașată.

 

 

PRIMAR

 

NICOLAE ROBU

 

 

 VICEPRIMAR                                                                                       

 DAN DIACONU                                                                                                                                                                                                    

     

 

 

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean