• Hotărârea 324/2020 - Municipiul Timișoara - 06.08.2020

  324/06.08.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATA", str. IOSIF NEMOIANU nr. 3, Timişoara
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul Timișoara - 06.08.2020

  323/06.08.2020 Privind trecerea terenului din str. Învăţătorului, înscris în CF 435177 şi CF 434063, din proprietatea Statului Român şi administrarea Municipiului Timişoara în domeniul privat şi ulterior în domeniul public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul Timișoara - 06.08.2020

  322/06.08.2020 privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creştere Timişoara
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  321/31.07.2020 Privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara", cod SMIS 124711
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  320/31.07.2020 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, respectiv forma actualizată a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"
 • Hotărârea 316/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  316/31.07.2020 Privind trecerea imobilelor - teren situate în Timişoara, P-ţa Victoriei nr.5, cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF nr.449905 Timişoara(CF vechi 90752) din proprietatea Statului Român prin RA URBIS în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  309/31.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  305/31.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SPORT MECHANICAL WORKSHOP S.R.L.
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  303/31.07.2020 Privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’ si a valorilor aferente
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  302/31.07.2020 Privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Primaria Municipiului Timisoara si Asociatia Prin Banat pentru implementarea proiectului ,,Refuncţionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Bariţiu’’
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  294/31.07.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ion Mătăsaru
 • Hotărârea 278/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  278/31.07.2020 privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/31.03.2020
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Timișoara - 31.07.2020

  273/31.07.2020 Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului din spl. Tudor Vladimirescu nr.32
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Timișoara - 22.07.2020

  272/22.07.2020 Privind modificarea art.1 si a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a uni număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Timișoara - 22.07.2020

  271/22.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între clădiri pe drum public", strada Siemens nr. 1, Timişoara
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Timișoara - 22.07.2020

  270/22.07.2020 Privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului de Proiecte Culturale si Administrare a Mostenirii Capitalei Culturale Europene al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Timișoara - 22.07.2020

  269/22.07.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Timișoara - 22.07.2020

  268/22.07.2020 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Timișoara - 22.07.2020

  267/22.07.2020 Privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local, la obiectivul de investiţii „Construire Pod peste Bega - str. Jiul "
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Timișoara - 10.07.2020

  266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  265/07.07.2020 privind implementarea Programului Cultural Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, de către Municipiul Timişoara prin instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  264/07.07.2020 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  263/07.07.2020 Privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  262/07.07.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  261/07.07.2020 Privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea analizării/negocierii cumpărării imobilului- construcţii, situat în Timişoara, Intrarea Doinei nr. 2 în scopul mutării Secţiei de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara din imobilul din str. Mărăşeşti nr. 5
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  260/07.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Refunctionalizare cladiri existente in "Centru pentru arta, tehnologie si experimente - MultipleXity", bv. Take Ionescu nr. 56-58 si 83, Timişoara
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  259/07.07.2020 Privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  258/07.07.2020 Privind consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sasiu UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  257/07.07.2020 Privind abrogarea art. 8, alin. 2, 3, 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  256/07.07.2020 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018, nr. 166/03.04.2018 şi nr. 468/13.09.2018
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  255/07.07.2020 aprobarea cererii de finanţare „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023 şi a cheltuielilor aferente
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  254/07.07.2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului ,,Dotarea centrelor sociale "INOCENŢIU M. KLEIN" si „SFANTUL FRANCISC" Timisoara in contextul crizei sanitare COVID19’’, COD SMIS 139116
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  253/07.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" pentru depunerea şi implementarea proiectului "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA" COD SMIS 139099
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  252/07.07.2020 privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 07.06.2018, 03.10.2018 şi 04.06.2019 cu proprietarii garajelor edificate pe terenurile declarate ca fiind de interes public local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/07.04.2015
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  251/07.07.2020 Privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 14.05.2020, către persoanele înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  250/07.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr. 447389 Timişoara în suprafaţă de 932 mp, teren
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  249/07.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Balaşiu Octavian-Gheorghe şi Bălaş Elena-Sîmziana, înscris în CF nr.445818 în suprafaţă de 1397 mp, teren neîmprejmuit
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  248/07.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SENCU ADRIANA COSMINA şi IFTIMICIUC- SENCU DACIANA, înscris în CF nr. 422927 în suprafaţă de 967 mp, teren intravilan destinat drumului public
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Timișoara - 07.07.2020

  247/07.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către CĂZAN CĂLIN-CLAUDIU şi CĂZAN ALINA-MARIA, înscris în CF nr. 449938 în suprafaţă de 35 mp, teren intravilan destinat drumului public
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  246/25.06.2020 Privind acordarea unui drept de administrare către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, a construcţiei P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timişoara str. Demetriade nr.1
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  245/25.06.2020 Privind schimbarea denumirii din Unitate Primire Urgenţe în SECŢIA CLINICĂ UNIVERSITARĂ DE PRIMIRI URGENŢE - UPU, din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  244/25.06.2020 privind aprobarea suplimentării Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/04.06.2020
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  243/25.06.2020 privind aprobarea actiunilor pe anul 2020 din cadrul Programului cultural ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii 2021" si incheierea contractului de finantare cu Asociatia ,,Timisoara - Capitala Europeana a Culturii"
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  242/25.06.2020 pentru repingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF nr. 32616 teren şi construcţie înscrisă în CF nr. 32616-C1 situate în intravilan sat Măru, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş Severin, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, a iniţierii procedurii de vânzare şi a Studiului de oportunitate
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  241/25.06.2020 Privind alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 407178, având nr. top. 29296/2/1/1/2/1, CF vechi nr. 53931, în suprafaţă de 12.549 mp, CF nr. 405562, având nr. top. 29296/2/1/1/1 , CF vechi 118633, în suprafaţă de 1870 mp, CF nr. 408235, având nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, în suprafaţă de 19.233 mp Timişoara, terenuri situate în străzile Orion -Luminii - Lidia
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  240/25.06.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  239/25.06.2020 Privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  238/25.06.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Timişoara şi Asociaţia „Călător prin România"
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  237/25.06.2020 Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect şi a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş"
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  235/25.06.2020 privind aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale desfăşurată în Zona 1 a Judeţului Timiş, în baza contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  234/25.06.2020 Privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deşeurilor reziduale şi a deşeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA, în Staţia de Sortare Deşeuri a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  233/25.06.2020 Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţíului cu altă destinaţíe decât aceea de locuit din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr,3 ap.SAD 1/B , jud Timis, , înscris in C.F nr. 401417--C1-U4, nr.topo 401417-C1-U4, la pretul de vânzare de 49.210 euro
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  232/25.06.2020 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  231/25.06.2020 Privind modificarea art.1 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  230/25.06.2020 Privind prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD INVEST SRL
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  229/25.06.2020 Privind prelungirea contractelor de inchiriere aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.339/2011
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  228/25.06.2020 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 89/28.02.2020 privind radierea poziţiei nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109/27.03.2012
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  227/25.06.2020 Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  226/25.06.2020 Privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara, str. Herculane, nr. 139
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Timișoara - 25.06.2020

  225/25.06.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către TOTH GHEORGHE, înscris în CF nr. 449591 în suprafaţă de 6275 mp, teren intravilan destinat drumului public
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Timișoara - 19.06.2020

  224/19.06.2020 privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp" prin PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană"
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Timișoara - 19.06.2020

  223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  222/04.06.2020 privind reducerea capitalului social al Societăţii de Transport Public Timişoara SA
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  221/04.06.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4, la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  220/04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  219/04.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  218/04.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 prin care a fost aprobat „Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 217/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  217/04.06.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis
 • Hotărârea 216/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  216/04.06.2020 Privind aprobarea derulării proiectului ROOF - Faza 2, finanţat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara la implementarea proiectului şi a contribuţiei Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în acest proiect
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  215/04.06.2020 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara pentru anul 2020
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  214/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa"
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  213/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii ,, Retehnologizare/reabilitare reţea primară de termoficare în Municipiul Timişoara. Etapa 1(zona centrală şi zona Constantin cel Mare)"
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  212/04.06.2020 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2020 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  211/04.06.2020 Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  210/04.06.2020 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  209/04.06.2020 Privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  208/04.06.2020 Privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor de acces la şi în incinta Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţ㠄Dr.Victor Popescu" Timişoara
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  207/04.06.2020 privind aprobarea menţinerii pe poziţie a celor 20 de containere sociale în vederea continuării activităţii sociale pentru persoanele fără adăpost
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  206/04.06.2020 Privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  205/04.06.2020 Privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 10.12.2019, către persoanele înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  204/04.06.2020 Privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către A.N.L., destinate închirierii exclusiv pentru tineri specialişti în sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L. aflate în administrarea Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  203/04.06.2020 Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  202/04.06.2020 privind prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractului de închiriere nr. 690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA -NOTINGER TEODORA
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  201/04.06.2020 Privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în zona de est, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, pe o perioadă de 3 ani
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  200/04.06.2020 Privind închirierea spaţiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi a unui copiator, respectiv un copiator în spaţiu (amplasament) disponibil din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  199/04.06.2020 Privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr. 32
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  198/04.06.2020 Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Bd. 3 August 1919, nr. 3 înscris în CF 406865 Timişoara, nr. topografic 5711
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  197/04.06.2020 Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str.Bujorilor nr.23 înscris în CF 449244 Timişoara, nr. topografic 1700/635-637, 1701/635-637/1
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  196/04.06.2020 Privind privind dezlipirea şi alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 298/29.05.2019, care revocă Hotătârea Consiliului Local nr. 83/12.03.2019, precum şi darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale a imobilului -teren în suprafaţă de 362 mp., conform Hotărârii Consiliului Local nr. 401/31.10.2017, în vigoare
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  195/04.06.2020 Privind aprobarea folosinţei cu titlu gratuit a terenului de sport, din incinta Bazei Sportive, situată în Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17a, înscrisă în CF 409218 Timişoara, de către Biserica Creştină Baptistă nr. 1 BETEL Timişoara pentru desfăşurarea serviciilor divine, pe perioada stării de alertă
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  194/04.06.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor intravilane înscrise în CF nr. 449880 Timişoara în suprafaţă de 804 mp, respectiv CF nr. 449881 Timişoara, în suprafaţă de 3810 mp, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AGRO-CEN S.R.L prin Bude Zlatinca, în calitate de asociat şi administrator al societăţii şi trecerea acestora din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara având destinaţia de drum şi protecţie canal
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  193/04.06.2020 Privind declararea de interes public local a imobilului situat în Timişoara, str. Gheorghe Doja nr.29, înscris în CF nr.436014 Timişoara cu nr. top 11774, 11775 şi înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea acestui imobil din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea emiterii a unei hotărâri de guvern
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  192/04.06.2020 Privind aprobarea modelului de Contract de atribuire în folosinţă gratuită şi Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  191/04.06.2020 Privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Timişoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialişti din domeniul sănătăţii"
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  190/04.06.2020 Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  189/04.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Timișoara - 04.06.2020

  188/04.06.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  187/18.05.2020 privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  185/18.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  183/18.05.2020 Privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara, Piaţa Agroalimentară Timişoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral nou 449984 în suprafaţă de 7508mp cu construcţia C1-Piaţa Agroalimentară Timişoara 700 şi C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral nou 449985 în suprafaţă de 3141mp cu construcţia C1-Piaţa şi Lotul 3 cu număr cadastral nou 449986 în suprafaţă de 5803mp teren pentru drum
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  182/18.05.2020 Privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  181/18.05.2020 Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2019)
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  180/18.05.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  179/18.05.2020 Privind prelungirea contractului de Concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, situat în Timişoara, str. Aluniş, nr.38, cabinet nr.2
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  178/18.05.2020 privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  177/18.05.2020 Privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului inscris in CF nr.441128 Timisoara, de la 3065 mp. (inscrisa in cartea funciara) la 2505 mp. (suprafata masurata)
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  176/18.05.2020 Privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Moise Nicoară nr.11
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Timișoara - 18.05.2020

  175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  174/30.04.2020 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilului înscris în CF nr. 434065 în suprafaţă de 2726 mp
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  173/30.04.2020 Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara şi declararea de interes public local a terenului înscris în CF nr. 408235, nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafaţă de 19233 mp, teren situat în Timişoara, strada Orion -Luminii
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  172/30.04.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului în suprafaţă de 208 mp, înscris în CF nr. 439621 Timişoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AS RESIDENCE SRL prin împuternicit Jabri Tabrizi Sohail şi SC A&V CONSTRUCT SRL prin împuternicit Ciuta Viorel şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  171/30.04.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz" Timişoara prin POR 2014-2020
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  170/30.04.2020 privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului situat în str. Ştefan cel Mare nr.55 Timişoara
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  169/30.04.2020 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  168/30.04.2020 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 377/17.07.2018
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  167/30.04.2020 Privind aprobarea operaţiunii de apartamentare a imobilului din str. Iancu Văcărescu nr. 18 (Cinematograf ARTA)
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  166/30.04.2020 Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a unui număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  165/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  164/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  163/30.04.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila"
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  162/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ZONĂ MIXTĂ SERVICII/COMERŢ ŞI LOCUINŢE COLECTIVE PARCELELE CF nr. 400214 si 405377 (nr. cad. vechi Cc576/23/2; 576/23/3 si Cc576/23/1/1; 576/23/1/2) intravilan mun. Timişoara
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  161/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada Dr. Grigore T. Popa nr. 28, Timisoara
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  160/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - DEZVOLTARE ZONĂ DE INSTITUTII DE INVATAMANT, SERVICII, LOCUIRE SI ZONA DE RECREERE, str. PASTORILOR nr. 20, Timişoara
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  159/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cladire locuinte colective cu functiuni mixte la parter S+P+3E+Er", strada Simion Barnutiu nr. 53, Timisoara
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  158/30.04.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.14/14.01.2020 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  157/30.04.2020 Privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2021
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  156/30.04.2020 Privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  155/30.04.2020 Privind aprobarea cererii de finanţare "Construire sală de sport la Şcoala Generală nr.25 din Timişoara", cod SMIS 122504, şi a cheltuielilor aferente
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  154/30.04.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  153/30.04.2020 Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  152/30.04.2020 Privind aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara aferent anului 2019 "
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  151/30.04.2020 Privind stabilirea cuantumului despăgubirii pentru cauză de utilitate publică şi exproprierea terenului situat în str. Mureş nr.52
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  150/30.04.2020 Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1599/02.05.2017 încheiat cu S.C. NEUROPSHY MED S.R.L.
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  149/30.04.2020 Privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat în favoarea Societăţii de Caritate Blythswood România, Filiala Banat înscris în CF nr.432098, top.4544/1/b, în suprafaţă de 900 mp, atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/29.07.2003
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  148/30.04.2020 Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -ap.SAD2, aferent imobilului situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12 ,parter , înscris în CF.402842-C1-U6, nr.topo 17267/XII , la preţul de vânzare de 155.000 euro
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  147/30.04.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 5, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 7, jud. Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr. 7, parter, jud Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr. top. 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp. teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii, inscris in CF nr 408159, nr top 17149, la un preţ de vanzare de 139.000 euro
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  146/30.04.2020 Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter, evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Timișoara - 30.04.2020

  145/30.04.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.442229 Timişoara, nr.cad.442229 şi CF nr.446074 Timişoara, nr.cad.446074 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Bega Invest Societate pe Acţiuni
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Timișoara - 27.04.2020

  144/27.04.2020 Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID - 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Timișoara - 27.04.2020

  143/27.04.2020 Privind acceptarea sponsorizarilor oferite de persoane juridice/fizice in scopul achiziţionării produselor, serviciilor şi echipamentelor destinate combaterii pandemiei COVID-19
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Timișoara - 27.04.2020

  142/27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Timișoara - 27.04.2020

  141/27.04.2020 privind aprobarea graficului de plăţi aferente contractului de achiziţie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu TDR Energy SRL
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Timișoara - 27.04.2020

  140/27.04.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Timișoara - 27.04.2020

  139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  138/31.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  137/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă spaţii servicii şi comerţ", Calea Buziaşului nr. 9E, Timişoara
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  136/31.03.2020 Privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în bv. L.Rebreanu aferent staţiei de distribuţie carburanţi în favoarea S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  135/31.03.2020 Privind acordarea unui drept real de administrare către Consiliul Judeţean Timis a unor suprafeţe de terenuri: din CF nr. 425270 Timişoara, Piaţa Tebea, nr. top. 514/1, suprafaţa de 299 mp din totalul suprafeţei de 7164 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.3, din CF nr. 449048 Timişoara, Str. Louis Barthou, nr. top. 538, suprafaţa de 140 mp din totalul suprafeţei măsurate de 5993 mp înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.2, din CF nr. 404791 Timişoara, B-dul 23 August, nr. top. 141, suprafaţa de 287 mp. din totalul suprafeţei măsurate de 26663 mp. înscrisă în cartea funciară, conform anexei nr.1 aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean situate în Timişoara , B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  134/31.03.2020 Privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF 419860 şi CF 435411 Timişoara, proprietatea Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  133/31.03.2020 privind amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinaţie de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere şi/sau concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi operatorii economici a căror activităţi economice au fost suspendate conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 1/17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21 martie 2020
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  132/31.03.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 200.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  131/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  130/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERŢ, BIROURI, CAZARE ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU", Timişoara, Calea Torontalului, F.N. (C.F. 449 160)
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  128/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  127/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  126/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Extindere, amenajare si schimbare destinatie casa de locuit P rezultand bar si service auto in regim P+1E cu incadrare in functiunea zonei de depozitare si prestari servicii, conf PUG Timisoara", str. Calea Şagului nr. 173, Timişoara
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  125/31.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.316/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara"
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  124/31.03.2020 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara"
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici"
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  122/31.03.2020 Privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  121/31.03.2020 privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  120/31.03.2020 privind desemnarea şi aprobarea mandatului reprezentanţilor Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Acţionarilor la întreprinderile publice la care deţine calitatea de acţionar unic, majoritar ori la care deţine controlul
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  119/31.03.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  118/31.03.2020 Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  117/31.03.2020 Privind modificarea Statului de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive - CERC
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  116/31.03.2020 privind aprobarea menţinerii valabilităţii tarifelor actualizate aferente serviciului „Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 162/10.05.2016
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  115/31.03.2020 privind completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018, modificată şi completată, precum şi stabilirea cotei-părţi ce revine municipiului Timişoara din închirierea unor bunuri
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  114/31.03.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timisoara, Piata Traian, nr. 4, jud. Timis , înscris în C.F. nr 429408 , nr. top 5747 la pretul de vanzare de 200.000 euro
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  113/31.03.2020 privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractelor de închiriere nr. 1598/2017 şi nr. 1600/2017 a spaţiilor SAD.2 şi SAD.3, situate în imobilul din Timişoara, str. Dacilor , nr. 8 , încheiate cu SC FLD PROFESSIONAL SRL Consiliul Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  112/31.03.2020 Privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247/23.04.2019
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  111/31.03.2020 privind înfiinţarea Portului Timişoara şi Administraţiei Portului Timişoara - "Canal Bega"
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  110/31.03.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  109/31.03.2020 Pentru abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 şi nr. 492/24.09.2013 privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  108/31.03.2020 Privind repartizarea apartamentului 15 din str. Miloia, bl. B7 către Tâlvan Andreea Zenuţa
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  106/31.03.2020 Privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de împrumut de folosinţă-comodat nr. 1/16.10.2015 încheiat cu LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timiş
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  105/31.03.2020 Privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 431659, înscris în CF nr. 431659 Timişoara, în suprafaţă de 13946 mp., situat în Timişoara Piaţa Badea Carţan în patru loturi: Lotul 1 cu nr. cadastral nou 447985 cu suprafaţa de 5347 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 447986 cu suprafaţa de 5403 mp, Lotul 3 cu nr. cadastral nou 447987cu suprafaţa de 3165 mp, Lotul 4 cu nr. cadastral nou 447988 cu suprafaţa de 31 mp
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  104/31.03.2020 privind dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr.412177-Giroc, conform PUZ
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  103/31.03.2020 Privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara B-dul Regele Carol I nr. 36
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  102/31.03.2020 Privind vânzarea apartamentului nr. 2, situat în imobilul din Timişoara, str. I. Preyer nr. 24, etaj parter, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 9794/28.09.2018 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 617/A/16.05.2019 a Tribunalului Timiş
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  101/31.03.2020 Privind vânzarea apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, B-dul. Gen. Ion Dragalina nr. 16, corp A, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 10548/17.10.2017 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 328/20.03.2018 a Tribunalului Timiş
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  100/31.03.2020 Privind vânzarea apartamentului nr. 6, situat în imobilul din Timişoara, Str. Dacilor nr. 8, conform Sentinţei Civile nr. 4436/28.03.2019 a Judecătoriei Timişoara, definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 1323/21.10.2019 a Tribunalului Timiş
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Timișoara - 31.03.2020

  99/31.03.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Luca Novac
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Timișoara - 27.03.2020

  98/27.03.2020 privind aprobarea protocolului de cooperare între Municipiul Timişoara şi Universitatea Politehnica Timişoara
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Timișoara - 27.03.2020

  97/27.03.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general şi Anexa 1 Indicatori de proiect pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Timișoara - 27.03.2020

  96/27.03.2020 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare Calea Şagului (Tronson cuprins între strada Ana Ipatescu cu limita administrativa a Municipiului Timisoara)"
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Timișoara - 27.03.2020

  95/27.03.2020 privind modificarea proiectului ,,Înnoirea flotei de tramvaie - Etapa III" si a cheltuielilor legate de proiect, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 232/23.04.2019
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Timișoara - 27.03.2020

  94/27.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A.
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Timișoara - 27.03.2020

  93/27.03.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Timișoara - 27.03.2020

  92/27.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Timișoara - 25.03.2020

  91/25.03.2020 Privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  90/28.02.2020 Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  89/28.02.2020 Privind radierea poziţiei nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/27.03.2012
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  88/28.02.2020 Privind atribuirea spaţiului din Timişoara, str.General Dragalina, nr.22, ap.Spaţiu Comericial, către ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI - FILIALA TIMIŞ
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  87/28.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SAD 14, situat in Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr. 10, sc A, et II, judeţ Timis, înscris în C.F. nr 401035-C1-U25, nr top 364/XIV, la pretul de vanzare de 110.000 euro + TVA si a ap SAD 16, situat in Timisoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr 10, sc B, et II, jud Timis, înscris în C.F. nr 401035-C1-U21, nr top 364/XVI, la pretul de vanzare de 60.000 euro + TVA
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  86/28.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Ap. 3 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U1, nr. top 415904-C1-U1 la pretul de vanzare de 50.000 euro, a Ap. 4 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U4, nr. top 415904-C1-U4 la pretul de vanzare de 50.000 euro si a Ap. 5 situat in Timisoara, B-dul 6 Martie, nr. 4, jud. Timis, evidentiat in CF 415904-C1-U5, nr. top 415904-C1-U5 la pretul de vanzare de 100.000 euro
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  85/28.02.2020 Privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  84/28.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 3/I, situat in Timisoara, str. Marasesti, nr. 12, et. parter, jud. Timis, inscris in CF nr. 406164-C1-U6, nr. cadastral 406164-C1-U6, jud. Timis, la preţul de vanzare de 100.000 euro
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  83/28.02.2020 Privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru Teatrul German de Stat Timisoara
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  82/28.02.2020 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  81/28.02.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012, nr. 24/23.01.2015 şi nr. 45/02.02.2016
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  80/28.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta cu regim de construire deschis adiacenta principalelor artere de trafic", Calea Torontalului FN, CF 410174, Timişoara
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  79/28.02.2020 Privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  78/28.02.2020 Privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  77/28.02.2020 Privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  76/28.02.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  75/28.02.2020 Pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  74/28.02.2020 privind închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  73/28.02.2020 Privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  72/28.02.2020 Privind prelungirea Contractului de concesiune nr.66/08.12.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Dr. Dronca Eugenia Cristina, situat în Timişoara, str. Bucuresti nr.15, sc.B, ap.2
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  71/28.02.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Timisoara pe anul 2020
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Timișoara - 28.02.2020

  70/28.02.2020 Privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  69/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, Str. Izlaz, nr. 40, Timişoara"
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  68/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitare linii de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, traseul 4 - B-dul Cetăţii"
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  67/18.02.2020 Privind acordarea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara lui Gelu Mircea Stan
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  66/18.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul " Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale in municipiul Timişoara, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin"
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  65/18.02.2020 privind modificarea şi aprobarea condiţiilor specifice eliminatorii pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie specifice de poliţist local, la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  64/18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  63/18.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Centru Pedagogic WALDORF", str. Uranus nr. 14, Timişoara
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  62/18.02.2020 Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru elaborarea PUZ -EXTINDERE ZONA INDUSTRIALĂ ŞI REGLEMENTARE DRUMURI DIN TIMIŞOARA, CALEA STAN VIDRIGHIN, NR.9A, conform Certificatului de Urbanism nr.1004 din 25.03.2019
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  61/18.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. Cabinet Medical Dermato-Venerologie , situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I ,nr 5, et.I, judeţ Timis , înscris în C.F. nr 400237-C1-U2, nr top 17190/VIII, jud. Timis, la preţul de vanzare de 53.000 euro Consiliul Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  60/18.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemtiune la intenţia de înstrăinare a ap. Spatiu comercial 7 , situat in Timisoara, str I. Ghica, nr 5, et. subsol, judeţ Timis , înscris în C.F. nr 415559-C1-U7, nr top 415559-C1-U7 , la pretul de vanzare de 33.000 euro
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  59/18.02.2020 privind modificarea modelului de contract de vânzare-cumpărare, Anexă, la Hotărârea Consiliului Local nr. 543 din 12.11.2019 - privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. I. Negulici nr. 34/A
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  58/18.02.2020 Privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara S.A. a imobilului teren înscris în C.F. nr.447772
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  57/18.02.2020 Privind vânzarea terenului în suprafaţă de 1932 mp situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 420110 Timişoara, C.F. vechi nr. 513 Freidorf, nr. top. 392/11/b şi 400/a/1/1/1 către Macovei Floriţa
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Timișoara - 18.02.2020

  56/18.02.2020 Privind vânzarea terenului în suprafaţă de 716 mp situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 443692 Timişoara nr. top. 765/2, 311/b/42/9/2, către Lupeş Rodica Maria şi Lupeş Mircea
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  55/07.02.2020 Privind obligativitatea prezentarii meniului, minim bilingv în unităţile de alimentaţie publica din Municipiul Timisoara
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  54/07.02.2020 privind declararea imobilului -Corp A şi teren în suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului nr. 56, înscris în CF nr. 444738 Timişoara cu nr. cad 444738 ca bun de interes local şi înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea acestuia din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  53/07.02.2020 Privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea cumpărării construcţiilor situate în spl. Tudor Vladimirescu 16A afectate de construirea podului din str. Jiul
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  52/07.02.2020 Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 - privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice "Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara "- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  51/07.02.2020 Privind rectificarea suprafeţei si geometriei imobilului cu nr. cad. 401653, având nr. top 10/2/1,10/2/2,10/2/5, înscris în CF nr. 401653, Timişoara şi ulterior alipirea cu imobilul înscris în CF449544 Timişoara, având nr. top 11/3, rezultând un imobil în suprafaţă de 2210 mp. care se va dezlipi în trei imobile din care un imobil este teren aferent cinematografului Timiş iar două sunt terenuri aferente căilor de acces la blocuri
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  50/07.02.2020 privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Comisiei de Negociere cu Terţii, în vederea analizării/negocierii ofertei de închiriere a spaţiului din imobilul situat în Bv. Revoluţiei nr. 2 - Str. Cicio Pop nr.2, aflat în proprietatea Companiei Naţionale Poşta Română S.A., în scopul asigurării procesului de învăţământ în condiţii optime al unor unităţi de învăţământ
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  49/07.02.2020 Privind declararea zilei de 19 aprilie ca „Ziua Phoenix"
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  48/07.02.2020 Privind aprobarea Convenţiei de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timişoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara şi E.ON Energie România S.A.
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  47/07.02.2020 Privind aprobarea volumului şi a preţurilor de referinţă şi de pornire în licitaţie a 145 mc. masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara şi a încheierii Contractului de prestări servicii de valorificare prin licitaţie a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea Municipiului Timişoara, între Municipiul Timişoara şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Timiş
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  46/07.02.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 18/A/II , situat in Timisoara, B-dul Tineretii , nr. 10, et. subsol si parter , jud. Timis, inscris in CF nr. 410682-C1-U6, nr. cadastral 410682-C1-U6 , jud Timis, la preţul de vanzare de 200.000 euro
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  45/07.02.2020 Privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 33920 mp. cu nr. cadastral 448204 înscris în CF nr. 448204 Timişoara, situat în Timişoara str. Amforei nr.6, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 32345 mp. nr. cadastral nou 449534 şi Lotul 2 cu suprafaţa 1575 mp. nr.cadastral nou 449535 şi alipirea Lotului 2 cu parcela cu suprafaţa de 9669 mp. cu nr. cadastral 447687 înscrisă în CF nr. 447687 Timişoara, ambele parcele proprietatea Municipiului Timişoara-Domeniu Privat, rezultând o parcelă cu suprafaţa de 11244 mp. cu nr. cadastral nou
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  44/07.02.2020 Privind aprobarea finanţării din cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de către unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale şi a contractului de finanţare aferent, încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  43/07.02.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Societatea Drumuri Municipale Timisoara SA si Directia Politia Locala Timisoara
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  42/07.02.2020 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru obiectivul obiectivul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E-etapa I Sc. Gimnazială (Generală) nr. 25",Timişoara, str. Cosminului nr. 42
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  41/07.02.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Cristian Măcelaru
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  40/07.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinta P+1E cu garaj", str. Crisan nr. 35, Timişoara
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  39/07.02.2020 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ŞI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN PROPRIETATE ŞI FAŢADĂ, AMPLASARE TOTEM, AMENAJARE ACCESE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, ORGANIZARE DE ŞANTIER", Str. Nicolae Andreescu, CF447321, CF 447320, CF 447319, CF447318, CF447317, Timişoara
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  38/07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncţional Kuncz"
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  37/07.02.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului- Adam Mickiewics"
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  36/07.02.2020 Privind modificarea Statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  35/07.02.2020 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  34/07.02.2020 Privind repartizarea apartamentului 38 din str. Miloia nr.52 sc.A (fost Miloia bl.B1 sc.A) către Sitariu Alexandru
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Timișoara - 07.02.2020

  33/07.02.2020 Privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu suprafaţa de 1206 mp. cu nr. top.18572/1 înscris în CF nr. 412355 Timişoara, situat în Timişoara str. Liliacului nr.16, în două loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 603 mp. nr. cadastral nou 446878 şi Lotul 2 cu suprafaţa 603 mp. nr.cadastral nou 446879 proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 1/2 şi Rotariu Petru cotă 1/2 pentru ieşire din indiviziune
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  32/31.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona de locuinţe individuale mici si locuinte colective mici si funcţiuni complementare", CF 428720, Timişoara
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  31/31.01.2020 privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top. 26833/1/1/1/1 inscris in CF nr. 404575 Timisoara, situat in Timisoara, str. Leonard nr. 13, de la suprafata de 6069 mp. la suprafata de 5574 mp.
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  30/31.01.2020 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  29/31.01.2020 Privind modificarea Anexei 1 si 2 la Hotararea Consiliului Local nr.608/10.12.2019 - privind aprobarea modelului contractelor de inchiriere si a termenului de prelungire a contractelor de inchiriere incheiate pentru locuintele aflate in proprietatea Statului Roman sau in proprietatea Municipiului Timisoara, precum si aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru locuintele construite de catre ANL, destinate inchirierii
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  28/31.01.2020 Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  27/31.01.2020 Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 958/15.02.2000 încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  26/31.01.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  25/31.01.2020 Privind validarea listei terenurilor disponibile şi libere de sarcini din inventarul Municipiului Timişoara-domeniul privat, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pentru anul 2020
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  24/31.01.2020 Privind aprobarea documentaţiei pentru prima înscriere în cartea funciară a terenului aferent străzii Aurel Pop, drum cu nr. cad. DE 542/1, proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  23/31.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL înscris în CF nr. 447817 în suprafaţă de 634 mp, teren intravilan destinat drumului public
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  22/31.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 445989 Timişoara, nr. top. 445989, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea MAS IMOB CONS S.R.L.
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  21/31.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.448654 Timişoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 şi CF nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE S.R.L.
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Timișoara - 31.01.2020

  20/31.01.2020 Privind aprobarea proiectului "Extindere iluminat public in Parcul Botanic" si a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  19/14.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh şi a Devizului General pentru obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 "
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  18/14.01.2020 Privind aprobarea Normelor pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  17/14.01.2020 Privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2020
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  16/14.01.2020 Privind suplimentarea cu 5 porţii de hrană gratuită de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorului privat de servicii sociale Fundaţia Timişoara 89
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  15/14.01.2020 Privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  14/14.01.2020 Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  11/14.01.2020 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 520/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2013 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997 şi stabilirea chiriei şi a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflaţiei
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  10/14.01.2020 Privind prelungirea contractului de închiriere nr.1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L.
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  9/14.01.2020 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie -SAD.5 situat în Timişoara, Piaţa Victoriei nr.1B, către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  8/14.01.2020 privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din Municipiul Timisoara situate in Calea Sagului, str. Rusu Sirianu si Calea Stan Vidrighin fosta Calea Buziasului
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  7/14.01.2020 Privind aprobarea operaţiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 447825 cu suprafaţa de 76 mp. situată în Timişoara Piaţa Avram Iancu nr. 14 cu parcela cu nr. cadastral 443173 situată în Timişoara str. Cloşca nr. 22 rezultând o parcelă nouă cu nr. cadastral nou 449190 cu suprafaţa 477 mp. proprietari Municipiul Timişoara-Domeniu Privat cotă 401/477 mp. şi Guţu Valentin şi Guţu Lavinia Daniela cotă 76/477 mp.
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  6/14.01.2020 Privind operaţiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz (partea a II-a)
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  5/14.01.2020 privind operaţiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  4/14.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timişoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către PIŢU IOV
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  3/14.01.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  2/14.01.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în CF nr.446050 Timişoara, nr.top.446050, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către STEPANESCU LUCIAN ILIE
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Timișoara - 14.01.2020

  1/14.01.2020 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema "Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", Timişoara