Proces verbal din 30.10.2018

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 30.10.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat azi 30.10.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar DAN DIACONU Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 22 ;

Au absentat: Ioan Mateescu, Sorin Ionescu, Raluca Popescu, Marius Dugulescu, Sandu Stefan;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna secretar Simona Dragoi.

Anexă

La Dispoziția nr. 1277 Din data de: 26.10.2018

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 24.10.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

 • 3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - "Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență și parcare subterană”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Mărginean Romulus, Zanzinger Werner-Manfred, Zanzinger Wolfgang-Robert, Denuntzio Romeo-Ladislau și Sima Valburga-Ramona.

 • 5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu terții, în vederea negocierii unui schimb de terenuri, între Primăria Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei.

 • 6. Proiect de hotărâre privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J. H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Zona activități piscicole, cazare, servicii, agrement, sport și realizare acces (CF 441953, cad. 441953)„ zona D1 balta extravilan, Timișoara.

 • 10. Adresa nr. SC2018 - 23956/15.10.2018 a Grădiniței cu Program Prelungit ”Notre Dame” privind Raportul anual de evaluare internă a calității.

 • 11. Adresa nr. SC2018 - 23852/12.10.2018 a Liceului Teologic Penticostal LOGOS referitoare la Raportul General privind Starea și Calitatea Educației pentru anul școlar 2017 - 2018.

 • 12. Adresa nr. SC2018 - 024159/16.10.2018 a Liceului Teoretic ”Vlad Țepeș” referitoare la Raportul anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2017 - 2018.

 • 13. Adresa nr. SC2018 - 24148/16.10.2018 a Liceului Dositei Obradovici privind Raportul de activitate pe anul școlar 2017 - 2018.

 • 14. Adresa nr. SC2018 - 024175/16.10.2018 a Consiliului Județean Timis - Direcția de Evidență a Persoanelor referitoare la Raportul de control încheiat la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 30.10.2018

 • 1. Adresa nr. SC2018 - 025155/26.10.2018 a Ordinului Arhitecților din România pe tema PUZ ” Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență și parcare subterană”.( referitor la punctul 3 al ordinii de zi)

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului compus din demisol+parter+ etajul I și teren aferent, situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr.24 în care funcționează Clinica de Obstetrică și Ginecologie a spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul “Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul “Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri A1, A2, si B ale Palatului Culturii”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate ”Achiziția de mijloace de transport mai putin poluante necesare imbunătățirii transportului public de călători din municipiul Timișoara - troleibuze” și a indicatorilor tehnico-economici” finanțate prin Fondul de Mediu”.

DL.DIACONU: Dau cuvântul domnului Primar înainte de a intra în discuțiile despre ordinea de zi, apoi domnului Căldăraru.

DL.PRIMAR: Bună ziua! V-aș ruga să fiți de acord ca înainte de a intra în ordinea de zi a ședinței, să ținem un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în tragedia de la “Colectiv”, având în vedere că astăzi se împlinesc trei ani. Acea tragedie trebuie să facă pe toată lumea cu responsabilități mai atentă și mai implicată, mai cu grijă față de modul de exercitare a atribuțiilor, astfel încît să nu se mai ajungă la astfel de nenorociri. Și reglementările în vigoare trebuie să fie foarte clare, instituțiile de control trebuie să-și facă datoria, dar cel mai important este ca cei implicați nemijlocit în gestiunea lucrurilor cu impact care implică multă populație, să o facă, să se implice, să se achite de responsabilități cu conștiința totală.

DL.DIACONU: Avem o ordine de zi cu 14 puncte și o anexă cu 5 puncte, toate cele 5 puncte fiind de urgență.

DL.IDOLU: Din nou repet, tot ceea ce este important aici nu înseamnă neapărat că este și urgent. Așa cum am solicitat în ședința din data de 8 octombrie, am dori la fiecare punct de pe ordinea suplimentară și insistăm să fie așa, o notă, cât de mică, măcar verbal, care să ateste urgența, nu importanța, toate fiind importante. Să știm care sunt termenele care ne condiționează să votăm în viteză, fără să avem materialele în față.

DL.PRIMAR: Domnule președinte de ședință, dacă îmi permiteți, subiectul de pe poziția nr.2, “Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului compus din demisol+parter+etajul 1 și teren aferent, situat în Timișoara, Bv.16 Decembrie 1989 nr.24 în care funcționează Clinica de Obstetrică și Ginecologie a spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara”.

De prin iunie nu mai există contract fiincă nu s-a ajuns la înțelegere cu proprietarul. Au fost ședințe de negociere ale comisiei de negociere cu terții, ultima întrunire în urma căreia s-a semnat un proces verbal de înțelegere, a avut loc săptămâna trecută. Nu se putea mai devreme, noi ne-am dorit mult mai devreme și a mai amâna este nepotrivit, fiindcă vorbim de o clinică spitalicească și cred că trebuie să funcționeze pe bază de contract. Considerăm că este urgent să se semneze cât mai repede contractul și astăzi este momentul prim în care se poate întâmpla acest lucru.

La poziția nr.3, indicatorii tehnico-economici - faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul “Reabilitare corp clădire școală D+P+2E din Timișoara, str.Regele Carol nr.11, colț cu str.Dragalina nr.8”.

DL.IDOLU: Să rămânem la punctul nr.2, dacă este cineva aici în comisia care negociază contractele de închiriere. Să știm ce s-a discutat, noi nu avem materialele în față, măcar să ni se aducă la cunoștință la ce tarif, pe ce perioadă...

DNA ȚUNDREA: Eu am fost și confirm că a fost o negociere lungă și foarte dificilă, reprezentantul proprietarului a cerut o chirie majorată cu 50% față de suma pe care o plătea inițial, a cerut 7.500, am negociat mult și în final am ajuns la o înțelegere să păstreze momentan chiria avută și să crească progresiv pe măsura prelungirii contractului peste un an sau doi. Ei nu au investit nimic. Promisiunea noastră a fost și parte din negociere că o să introducem pe rolul Consiliului Local proiectul de lege cât mai rapid, pentru că fundația proprietară nu mai avea contract din luna august.

DL.SÂRBU: S-a ajuns la o înțelegere și cred că reprezintă o urgență pentru ședința de astăzi.

DL.IDOLU: Noi trebuie să știm, fiindcă nu avem materialele în față.

DNA DRĂGOI: Sunt note justificative la proiectele pe care le aveți în dropbox. DL.IDOLU: Nu le avem. Dacă cineva a citit de aici din sală, să discutăm cinstit și transparent, nu că există pe dropbox, au venit acum, iar noi suntem pe drum, în trafic, nu stăm cu tableta lângă noi.

DL.DIACONU: La punctul 2, în primul an , o chirie de 5700 euro/lună, al doilea an, 5960 și al treilea an, 6500. Am promis în negociere că la 1 noiembrie vom avea contract. Următorul este imobilul la care, la furtună, acoperișul a zburat de tot, evident că nu s-a putut face un proiect de investiție doar pentru acoperiș, astăzi suntem pe acel imobil care, ulterior, va ajunge cu o mare parte dintre săli la Colegiul Bănățean, suntem cu un acoperiș de ondulină, absolut provizoriu. L-am construit ca să oprim degradarea clădirii, dar nu putem trece peste iarnă cu acel acoperiș, aici orice săptămână contează pentru a scoate la licitație de execuție lucrarea.

DL.IDOLU: Nu este investiție, ci reparație.

DL.PRIMAR: S-a făcut o intervenție provizorie de reparație, acum vrem să facem lucrări de investiții, ca să punem în valoare tot acel spațiu pentru Colegiul Bănățean. DL.DIACONU: Să putem da drumul la lucrarea de execuție.

DL.IDOLU: Aveți caietul de sarcini? Noi nu l-am văzut. Vrem să aflăm care este urgența.

DL.PRIMAR: Intervenția de urgență s-a făcut. Acum trebuie aprobați indicatorii tehnico-economici, până nu sunt aprobați nu se mai poate avansa. După ce sunt aprobați, se merge pe procedură, se va face și licitație, pentru că se impune o intervenție cât mai rapidă și cu titlul de lucrări de investiții acolo, de anvergură mai mare. Nu avem bani să cuprindem totul, dar de îndată ce avem, vrem să și facem. Era bine să facem asta acum un an, de exemplu.

DL.IDOLU: 100% trebuie făcută această lucrare, dar a trecut un an și câteva luni. Eu întreb de ce nu a fost urgență pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în aprilie, mai, iunie, iulie, august, de ce acum în noiembrie, imediat? O să votăm pentru că este vorba de o școală de prestigiu, dar nu este în regulă acest mod de lucru. Urgența este urgență, furtuna a fost în iulie.

DL.DIACONU: Fiecare zi contează.

DL.IDOLU: Fiecare zi, dar cine a pierdut acele multe, multe zile în care nu s-a făcut nimic în Primărie?

DL.PRIMAR: S -au făcut alte lucruri, vă rog să înțelegeți că nu se doarme. Oricine poate vedea câte lucruri se întâmplă în oraș. Nu ajung toate la rând deodată. Este o imposibilitate tehnică. Nu doar acest proiect este urgent. Sunt urgente aproape toate. Sunt lucruri de făcut cu nemiluita. De îndată ce putem să le facem, vrem să le și facem, cât mai prompt.

DL.IDOLU: Corect, dar noi aprobăm acum indicatori tehnico-economici, aprobăm valori care vor sta la baza unei licitații, noi nu cunoaștem acei indicatori. Nu vorbesc de

5    “                                                 5

procedură, trebuie pus pe S.E.A.P., dezbatere publică, poate întoarce înapoi documentația A.N.A.P., dacă documentația nu este bună . De ce n-am făcut-o în mai? Este întrebare

"                                                      5

retorică și nu trebuie să mai răspundeți, nu are rost.

DL.PRIMAR: În luna mai s-au făcut alte lucruri. În primăvară s-a dat în lucru etapa de elaborare a acestei documentații, acum este gata, trebuie să o aprobăm pentru a putea trece la pașii următori. Propun să nu mai stăm atât. Aprobăm, bine, nu aprobăm, nu va fi sfârșitul lumii. Numai că fiecare zi pierdută are un efect negativ.

DL.IDOLU: Domnule primar, eu vorbeam cu d-nul președinte de ședință. Fiecare zi este importantă. Dacă îmi spuneți că în primăvară, când trecuseră nouă luni de la furtună, ați început să vă ocupați de documentație, e clar că suntem într-un concept greșit. Și noi vrem urgent, dar urgent, dar nu Consiliul trebuie să afle cu o oră înainte că este urgent. Când primăria a avut timp un an și jumătate. Urgent trebuia să fie și pentru d-voastră, nu numai pentru Consiliul Local.

DL.PRIMAR: Urgent a fost dintotdeauna, dacă nu ar fi fost urgent nu s-ar fi făcut. Știți câte stricăciuni au fost de la furtună? Știți că a trebuit să dăm 20 de milioane lei ca să le

5       5

remediem? Nu le puteam face toate deodată. Toate au fost urgente.

DL.IDOLU: Nu este vorba despre lucrări, ci de documentație.

DL.PRIMAR: Și documentațiile costă, nu puteam să dăm drumul și la lucrări de remediere pe teren în regim de urgență și la lucrări de proiectare, pentru toate trebuia să avem prevederi bugetare, să avem banii și să-i și plătim pe cei care fac lucrările, inclusiv lucrările de proiectare, toate costă. Nu s-a dormit. Nu este nicio problemă, trecem mai departe. Eu vă propun să fim mai eficienți, nu are rost să vorbim o oră și să nu aprobăm. DL.IDOLU: Deocamdată nu aprobăm, luăm la cunoștință despre urgență. DL.PRIMAR: Aprobăm includerea pe ordinea de zi.

DL.IDOLU: Corect, dar întâi trebuie să luăm la cunoștință.

“                                                                                                      5         5

DL.PRIMAR: La Palatul Culturii, cine ne spune? Știe cineva? Eu m-am întors acum o oră din Izrael. Știe cineva despre proiectul de la poziția 4?

DL.DIACONU: Proiectul este clar, cel de la Palatul Culturii, reabilitare pe zona dinspre str.Mărășești, reamenajare parter.

DL.IDOLU: Este clar că este important, noi acum aprobăm sume. Dar nu știm despre ce este vorba, e clar că este important. Votăm indicatorii micro-economici. Sunt convins că punctul nr.5 îl cunoaștem.

DL.PRIMAR: Am mai discutat subiectul acesta, avem o oportunitate ca pe fonduri suplimentare, ce nu au existat la dispoziția polului de creștere a regiunii noastre, să cumpărăm troleibuze. Inițial, știam că ne ajung banii pentru 30 de troleibuze. Acum, după corespondența pe care o avem cu M.D.R.A.P., rezultă că vom putea să luăm chiar mai multe, nu știm exact, la licitație se va afla câte, dar probabil vor fi sensibil peste 30, poate 40, 50, o să vedem. Trebuie aprobat acest studiu de oportunitate pentru că aici suntem contra-cronometru, este vorba despre bani care au primit altă destinație la nivelul M.D.R.A.P., și ei ne-au întrebat dacă vrem să beneficiem. Evident că da. Sunt fonduri suplimentare la care putem accede.

DL.IDOLU: Așa cum ne-a prezentat înainte de ședință d-nul Chiș, a fost foarte convingător și poate că pe scurt, într-o frază, două, prezentați urgența.

DL.CHIȘ: .. .pe masa Guvernului cererea de finanțare împreună cu Hotărârea de Consiliu Local.

DL.PRIMAR: Este o noutate, nu sunt fonduri de care să fi știut de acum un an. Acum a apărut, vrem sau nu vrem.

Proiectul nr.4 îl retrag eu de pe ordinea de zi suplimentară și va trebui să dea socoteală responsabilul de această zonă. S-a umplut paharul toleranței mele față de unii. DL.DIACONU: Supun la vot pe ordinea de zi a celor 4 puncte rămase de pe anexă.

DL.PRIMAR: Aș retrage proiectul nr.6, privind tarifele aplicate pentru parcare, pentru că va trebui să venim și cu niște schimbări față de ce a fost până acum și nu am apucat să ne ocupăm noi, d-nul director Chiș și cu mine de subiect.

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot pentru includerea celor patru puncte de pe anexă pe ordinea de zi:

21 de voturi pentru.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, fără punctul 6 de pe ordinea de zi principală. Deschid sesiunea de vot:

21 de voturi pentru.

DL.IDOLU: Vă rog, data viitoare, jumătate de pagină măcar, o explicație vis a vis de urgență.

DL.ORZA: Legat de ce spune d-nul consilier, folosim, unii dintre noi, foarte des termenul “urgență” în mod diferit, în sensul că îl asociem ca un sinonim al importanței. Cred că este o eroare. Noi trebuie să discutăm din punct de vedere al administrației publice, pentru că din punct de vedere al dorinței, toate lucrurile sunt urgente. Aș dori să o rog pe d-na Secretar să ne spună, cum este definită “urgența” în administrație. „Forța majoră” are o definiție, „urgența”, la fel. Noi suntem la o ședință de Consiliu Local care se convoacă în baza forței majore și a urgenței. Ca să lămurim termenii.

DNA DRĂGOI: Nu este vorba despre o folosire abuzivă. “Urgența” presupune adoptarea unui act administrativ care nu suferă amânare până la o ședință ulterioară. Motivarea “urgenței” se face în notele justificative pe care d-voastră le aveți atașate în dropbox, atâta vreme cât s-a renunțat la proiecte în formă de hârtie. În notele justificative, în câteva rânduri, colegii prezintă “urgența”.

DL.IDOLU: Arătați-mi un document în care se prezintă în nota justificativă “urgența”. Noi nu avem materialele, dar eu nu am văzut niciodată să scrie că este urgența motivată. Cum a zis d-nul Chiș înainte, da. 3 noiembrie. Este urgent. În rest, această “urgența” este relativă.

DL.ORZA: Un proiect de HCL care intră în procedură de urgență are apostila care specifică acest lucru și argumentația din partea direcției de specialitate.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 24.10.2018

9

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

21 de voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

DL. DIACONU: Eu as avea un amendament aici, nu stiu daca mai sunt alte amendamente.

Se introduce in lista de investitii pozitia ET+DALI+PT+DTAC Reabilitare Ateliere Bulevardul Take Ionescu 56-58 cu buget local 50.000 lei si credite de angajament 150.000 lei.

Se diminueaza suma de 50.000 lei de la Capitolul: 70.02.50 Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale - Elaborare Studii de Urbanism.

Deschid sesiunea de vot pentru amendament:

 • -  22 voturi pentru.

Deschid sesiunea de vot pentru proiectul in ansamblu:

 • -  22 voturi pentru.

Va multumesc!

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - ”Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență și parcare subterană”.

DL. DIACONU:Inteleg ca aici sunt cateva amendamente, va rog!

DL. IDOLU: In primul rand un punct de vedere si trebuie sa repetam ceea ce am discutat foarte pe scurt vineri in data de 19 cred cand a cazut, pentru ca a venit iar asa, chipurile fiind urgent. Cum? S-a retras? Nu, s-a retras miercuri in 24. Vineri a cazut, in 24 am rugat sa se retraga tocmai pentru a nu fi pusi in situatia sa cada din dorinta principiala de a avea, de a sustine un proiect de sanatate, chiar daca fortat un pic legat si de alt gen de infrastructura, respectiv parcarea auto.

Sa ne aducem aminte toata lumea si de aici isi doresc si sunt critici, unii vocal, altii intr-un mediu mai inchis vis-a-vis de numarul locurilor de parcare in oras si fiecare ne dorim, in toate platformele polictice a fost cuprins ca ne dorim sa avem mai multe locuri de parcare supraetajate, subterane, supraterane si asa mai departe; deci plecam de la o linie general acceptata, pe firul rosu este ca toata lumea isi doreste acest lucru, fara sa mai discutam de extinderea Spitalului Municipal care fara doar si poate trebuie realizata.

N-am inteles legatura cu parcarea de 600 de locuri si mai ales ca domnul Primar atunci chiar a spus in timpul sedintei de plen ca e si pentru cetatenii de pe strada. Sigur, el, acea parcare trebuie sa deserveasca conform, ca sa indeplineasca conditii de ligibilitate pe sanatate strict personalului si pacientilor, dar in afara de asta, eu trebuie sa precizez cateva lucruri care as dori sa ramana inregistrate.

N-am inteles si poate n-am avut timp si pricepere, chiar daca am discutat cu domnul Arhitect Sef, cu domnul Primar, cu alte persoane din primarie, in nici un caz nu pot sa discut cu directoarea Spitalului Municipal, care zicea ca are intalnire cu mine, dar eu nu mi-am dat intalnire cu dumneaei, deci n-am ce sa discut si domnul Primar stie despre ora 10 vineri, daca nu mi-am dat intalnire am vorbit cu dansul si a ramas ca discutam la telefon.

N-am inteles aceasta contradictie intre suprafete si numere CF; deci, in material si nu intru in detalii, sunt convins ca fiecare ati citit in nota de expunere, in proiectul de hotarare apare un numar CF 403839 care la un moment dat in CF-ul anexat este in suprafata de 7500 de metri, dupa care in CF anexat materialului care e parte din dosar doamna Simona, deci noi nu putem sa ne facem ca nu vedem, e 446217 in suprafata de 14817 metri patrati. Mie mi s-a parut o neconcordanta, dar n-am mai cautat, insemna sa ne ducem la cadastru sa verificam.

In al doilea rand, sigur ce am spus mai devreme, nu inteleg de ce neaparat nu puteam face cu cinste si transparent, sa propunem, sa aprobam un PUZ direct pentru parcare auto, nu e nici o rusine, chiar e foarte bine, e de mandri, puncta si domnul Primar in palmaresul dumnealui de cariera la inchiderea mandatului de Primar, noi la randul nostru am contribuit cu ceva la viata orasului, deci n-am inteles de ce trebuie sa amestecam cu Spitalul Judetean, Municipal scuze, dar sunt multe de spus, multe intrebari, multe nelamuriri si incertitudini, dar cert este, noi am discutat, ne dorim acest obiectiv, dar totusi, nu ne punem intrebarea: de ce procedura aceasta atipica? Trebuie sa o spun chiar daca am discutat inainte, trebuie sa fim transparenti.

Stiti ce scrie in certificatul de urbanism? Domnul arhitect este aici, Arhitect Sef ; deci propunerea este Oprea Maria Olimpia, stiti ce scrie in certificatul de urbanism? „Obtinerea avizului de oportunitate si elaborare PUZ in baza avizului de oportunitate obtinut”. Domnule nici gramatical, suna aiurea.

Domnul Primar, ati promis ca o sa schimbati impreuna cu domnul arhitect aceasta formularistica daca vreodata se mai intampla; deci noi dam un aviz de oportunitate astfel incat conform Legii 350/2001 domnul Arhitect Sef sa redacteze un aviz de oportunitate aprobat conform legii de Primarul unitatii teritoriale adminitrative. E ciudat de ce se cere acest aviz, dar ca responsabilitate am dorit ca noi, Consiliul Local, in principiu aviz de oportunitate de principiu, dar o sa imi permit sa fac un amendament.

Va propun un amendament daca sunteti de acord. Noi nu putem sa ne suprapunem sub nici o forma Legii 350/2001, nu putem sa ne suprapunem peste competentele si obligatiile de serviciu ale emitentilor de avize, ca or monumente, ca or fi mediu, eu stiu care sunt, toti cei cuprinsi in certificatul de urbanism; deci noi nu dam primii hotarare, ca apoi acei emitenti de avize sa se foloseasca de aceasta hotarare; parerea mea, eu m-am gandit la asta si miercuri si vinerea trecuta, vinerea trecuta habar nu aveam defapt, stiam ceva in mare; ca in baza hotararii de Consiliu Local care e obligatorie dupa aia sa zica ca au emis avizele pentru ca asa a zis Consiliu Local. Nu!

Consiliul Local in principiu da aviz de oportunitate si va rog sa fiti de acord, ca ne dorim lucrurile acestea, dar in anumite conditii si daca imi permiteti sa citesc: acest acord, deci acest acord, acord de principiu de oportunitate nu trebuie sa conditioneze si / sau, sa influenteze obtinerea celorlalte avize sau acorduri solicitate prin certificatul de urbanism conform legii sau altfel supus, celelalte institutii si autoritati publice si private al caror acord/aviz s-a solicitat prin certificatul de urbanism nu se pot prevala, adica ceilalti, nu se pot prevala de acest acord in indeplinirea atributiilor legale si emiterea acordurilor/ avizelor solicitate conform legii; deci, ca sa intelegeti, am discutat si cu domnul Primar, i-am dat acest material inainte. Sigur, multe sunt chestii de sintaxa, adica cum sa ceri aviz ca sa poti elibera PUZ si aviz, ca noi suntem obisnuiti sa aprobam PUZ, ca pana acum Arhitectul Sef emitea aviz de oportunitate, ceilalti dadeau avizele respective, Primarul oricare ar fi semneaza, de la comuna pana la municipiu sau capitala tarii si Consiliul Local aproba PUZ-ul.

Acum noi dam inainte ca sa ne dovedim, sa dovedim credinta noastra in acest proiect, suna cam aiurea, dar asta este. Deci, as vrea si cred ca sunteti de acord, ca acest aviz nu va influenta si nu va conditiona nici un emitent de avize legal cuprins chiar in certificatul de urbanism emis de Primarie, sa se foloseasca de acest vot al nostru, ca sa, la o adica, daca ceva e in neregula, sa zicem la monumente, ca e sit arheologic, povesti, sau de la spatii verzi, sa nu zica “a hotarat Consiliul, eu n-as da, dar trebuie sa dau ca asa a hotarat Consiliul”, asa mai neaos povestit si cred ca am convenit oarecum, noi colegii impreuna cu domnul Arhitect Sef inainte si cu domnul Primar ca e corect acest punct de vedere, pentru ca noi votam inaintea celor care dau avize. E impropriu, deci avizul nostru e defapt aviz de principiu de oportunitate.

Domnul Adi Orza sigur are alta parere, dar eu am expus punctul meu de vedere si al unora dintre noi.

DL. ORZA: Deci, domnul consilier, cu tot respectul, daca imi permite domnul presedinte: avizul de oportunitate il da Primaria Municipiului Timisoara in urma procesului verbal al unei sedinte a acelei Comisii tehnice de amenajare a teritoriului si asa mai departe. Acel aviz de oportunitate face parte din restul avizelor de PUZ si Consiliul Local voteaza PUZ-ul in ansamblul lui.

Eu nu stiu in ce, care e articolul legii in baza careia faceti dumneavoastra amendamentul.

DL. IDOLU: Tocmai , eu am spus ca nu fac apel la lege, tocmai ce am zis ca e o procedura atipica, dar pana una alta daca nu vrem sa blocam acest proiect, mergand pe procedura atipica..

DL. ORZA: Eu sunt dispus sa votez PUZ-ul care contine chestiile astea.

DL. IDOLU: Categoric o sa votez si PUZ-ul, ca nu se poate sa nu votam PUZ-ul, ca aia e calea cea mai dreapta, cea mai sigura si cea mai legala, transparenta, dar daca e imperativ, ni se solicita un aviz de principiu de oportunitate, care intr-adevar..

DL. ORZA: Inca o data...

DL. IDOLU: Care defapt ...

DL. ORZA: E o inventie..

DL. IDOLU: E o inventie, clar..

DL. DIACONU: In primul rand nu e vorba de un aviz, e vorba de un acord, e o mare diferenta..

DL. IDOLU: Acord..

DL. DIACONU: Chiar o mare diferenta.

DL. IDOLU: E acordul acesta de principiu atipic, ca nu l-am dat pana acum niciodata, care sta la baza emiterii de aviz, dar v-am citit chiar si in certificat.

Facem un mic compromis astfel incat sa nu ne suprapunem peste emitentii legali de avize sau nu facem?

DL. ORZA: Eu sunt de acord cu dumneavoastra, dar de ce nu face comisia de amenajare a teritoriului, cea care e chemata sa dea acest aviz de oportunitate sa il dea?

DL. PRIMAR: Acea Comisie se pronunta, domnul Chis. Toate lucrurile despre care vorbiti se intampla, dar s-a cerut de catre Arhitectul Sef sa existe acordul prealabil al Consiliului ca proprietar al terenului, ca acolo sa se poata face aceasta extensie, spital plus parcare. Este scris in avizul de oportunitate. Mai departe se vor intampla absolut toate lucrurile. Ne invartim pe un cerc vicios. Daca ma intrebati pe mine, parerea mea este ca nici nu ar fi trebuit sa se dea un acord in Consiliu, eu n-am nici o retinere sa semnez eu pentru un aviz de oportunitate ca Municipiul Timisoara pe proprietatea lui sa faca o parcare subterana, ca despre asta vorbim, ca aici ne cramponam. Municipiul Timisoara face o parcare subterana pe terenul lui si e a lui parcarea, nu e a altcuiva, este ceva de neintles sa stam atata timp la un subiect ca si acesta. Eu impartasesc propunerea pe care domnul consilier Idolu a facut-o, dar n-a formulat-o mai succint ca sa poata fi exact amendament, dar ca idee o impartasesc.

Bun! Prezentul acord nu influenteaza emiterea de avize conforme reglementarilor in vigoare, sau ceva, ca n-am apucat sa scriu, dar voiam sa vin cu o formulare mai scurta a ideii pe care dansul a expus-o aici, ca defapt asta era ideea.

DL. IDOLU: Deci, fara doar si poate, ce zice Adi Orza am, e evident ca aceea este calea scurta si transparenta si 100% corecta, dar ce spun eu este ca putem face un compromis de idei pana la urma, deci cand spunem acord de principiu de oportunitate, defapt spunem ca suntem de acord cu realizarea acestui obiectiv, cu mentiunea din nou spun, ca nu influenteaza si nu conditioneaza emitentii legali de avize sa respecte Legea 350/2001, ca e simplu, ca o fi Arhitectul Sef, ca e mediu, ca sunt monumente, nu mai stiu cine din Primarie, instalatiile subterane, echipamente, dar e formula prin care putem debloca acest proiect.

DL. MOSIU: Domnul coleg, mai succint, mai tradu o data scurt.

DL. IDOLU: Am mai incercat sa explic o data..

DL. MOSIU: Ok, faceti amendamentul, dar mai scurt.

DL. IDOLU: Deci intrebarea retorica e: de ce trebuia sa ne dam ..?

DL. ORZA: Cititi ce scrie in urmanism! Mai cititi o data!

DL. IDOLU: In ce?

DL. ORZA: Ati citit chestia aia cu acordul acordului..

DL. IDOLU: A , in certificatul de urbanism e ridicol ce scrie aici!

DL. ORZA: Nu, dar va rog sa il cititi! La asta facem referire, nu la altceva..

DL. IDOLU: ..de urbanism sa vedeti si urgenta, este in 06.07.2018 emis, nu s-a obtinut nici un aviz pana la ora actuala si spune asa: plan de incadrare in zona, cine este emitentul, Oprea Maria Olimpia, care nu inteleg ca e spital si noi vorbim de Primarie, de asta n-am inteles atunci atitudinea doamnei directoare care incerca, bun. Obtinerea avizului de oportunitate si elaborarea PUZ, in baza avizului de oportunitate obtinut. Te apuca rasul, da. Da' haideti sa trecem si peste asta, noi vrem sa rezolvam o situatie. Daca s-a gresit aici, s-a emis un certificat de urbanism cel putin gramatical, da, Noni Mosiu imi face semn ca ..

DL. MOSIU: Sa trecem peste moment, hai sa ne intoarcem la ale noastre, faceti amendament.

DL. IDOLU: A cerut colegul meu..

DL. MOSIU: OK, faceti amendamentul clar.Nu, nu, certificatul e o poveste, ce putem face, asta e redactarea, mai sunt si altele, o sa fac o observatie la anexe, dar sa depasim momentul, doar atat voiam,

DL. DIACONU:Puteti formula amendamentul?Dar sa nu fie aviz, sa fie acord, ca asa e. DL. IDOLU: Consiliul Local emite acordul de de principiu de oportunitate, acord, scuze, acord de principiu, pai daca pana acum toate materialele sunt..si in certificatul de urbanism scrie oportunitate. Haideti sa nu-l modificam.

DL. PRIMAR: Avem articolul 1, sa nu uitam de unde plecam: “ se da acordul asupra realizarii”, bla, bla, bla. La sfarsit trebuie adaugat ce spuneti dumneavoastra “prezentul acord nu..” si asa mai departe, cum vreti sa formulati, nu conditioneaza, nu influenteaza.

DL. IDOLU: La articolul 1, da?

DL. PRIMAR: Da, la sfarsit, dupa..

DL. IDOLU: Prezentul acord de principiu ..

DL. PRIMAR: Dar nu e de principiu, e numai acord.

DL. IDOLU: Acord, nu vreti de principiu.

DL. PRIMAR: Dar nu ca nu vreau, e acord.

DL. IDOLU: Bun, prezentul acord de oportunitate..

DL. PRIMAR: Nu, e acord. Avizul e de oportunitate.

DL. IDOLU: Vedeti certificatul de urbanism ce spune . Plecam de la ideea ca.

DL. PRIMAR: Asa cere legea, aviz de oportunitate si s-a conditionat emiterea avizului de oportunitate de mai multe lucruri, printre care si de acordul Consiliului Local si acum vorbim de acest acord care e preliminar.

DL. IDOLU: Domnul Primar, am ..avizului. Stiu ca sunteti obosit si noi suntem obositi, dar aici..

DL.PRIMAR: Nu sunt, ca eu ..

DL. IDOLU: E o greseala, o greseala pe care incercam sa o indreptam. Bun, hai sa ii spunem acord..

DL. PRIMAR: Dar asa e terminologia. Este acord, nu e aviz, avizul de oportunitate .

DL. IDOLU:.il redacteaza Arhitectul Sef si il aproba Primarul. Acord e clar. Acor de ce? Doamna Simona, daca erati atenta cand se scriau hartiile astea nu era nevoie sa ne dati sfaturi acum.

DNA. SECRETAR: Daca imi permiteti ..

DL. IDOLU: Trebuia sa fiti atenta atunci cand ati bagat asemenea hartii.

DNA. SECRETAR: In certificatul de urbanism se redacteaza acel aviz de oportunitate prealabil PUZ-ului, conform prevederilor Legii 350.

DL. IDOLU: Inseamna ca doamna Simona Dragoi are dreptate, atunci blocam proiectul, daca spune ca e ilegal ce trebuie facut, sa ne spuna.

DNA. SECRETAR: Certificatul este intocmit, avizul de oportunitate solicitat. Prin certificat e altceva.

DL. PRIMAR: Eu nu sunt obosit chiar daca m-am sculat in zori, ca nu cunosc starea de oboseala pana la varsta asta nu mi s-a intampla sa cunosc ce inseamna oboseala. Haideti sa ne ascultam, ca daca nu ne ascultam nu ne intelegem. Avizul de oportunitate este cel care va fi emis de domnul Arhitect Sef si evident asumat de mine. Ca sa se ajunaga la emiterea avizului de oportunitate, oportunitate pentru ce? Oportunitate sa se treaca la elaborarea PUZ-ului. E oportun sa facem PUZ pentru acest obiectiv de investitii? Asta spune avizul de oportunitate. Ca sa se ajunga acolo, Arhitectul Sef a prevazut si nevoia unui acord prealabil al Consiliului Local pentru realizarea acestui obiectiv de investitii. Cum mi-a explicat mie ? Ca l-am intrebat “ dar de ce”? Ca eu nu as fi trecut acest acord. El mi-a explicat in felul urmator si eu cred ca putem accepta explicatia, ca sa fim si eficienti, ca nimeni cred ca nu are nimic impotriva obiectivului, deci el mi-a explicat asa: pai daca noi cheltuim bani sa facem PUZ-ul, ca se plateste cineva sa faca PUZ-ul acela si la sfarsit Consiliul zice “pai eu nu vreau acest obiectiv de investitii”, cine raspunde ca sau cheltuit acei bani?

Aici e singura logica pe care o putem accepta. Evident ca n-o sa ajunga Consiliul Local sa spuna ca nu vrea sa se faca o noua cladire la Spitalul Municipal, stim cu totii cat de necesara este o noua cladire acolo si o parcare conexa care va avea mai multe locuri decat strictul necesar daca tot o facem.

DL. IDOLU: Nu mai spuneti asta, ca e pe..

DL. PRIMAR: Eu spun, ca noi trebuie ....

DL. IDOLU: E pe fonduri europene..

DL. PRIMAR: Sa asumam tot ce facem.

DL. IDOLU: Haideti sa incercam acum. Doamna Secretara trebuia ..

DL. PRIMAR: Da' nu-i nimic de ascuns, domnul consilier, cum sa nu spun, o spun cu mandrie chiar.

DL. IDOLU: Daca sunt bani europeni..

DL. PRIMAR: Nu sunt europeni, o facem pe venituri proprii, totul.

DL. IDOLU: Bun!

DL. PRIMAR: Nu sunt bani europeni, facem pe venituri proprii. Daca vom putea la un moment sa comutam cu funantare europeana vom comuta, cum am facut si cu alte obiective.

DL. IDOLU: Deci dupa articolul 1 punct si virgula, “acest acord”, fara “de principiu”, fara “de oportunitate”, fara de ce zice doamna Dragoi, care trebuia sa verifice ce avem in mapa, nu sa ne puna sa.., sa ne atraga atentia noua sau emitentilor ca nu trebuie certificatul de urbanism nu-i in regula.

Deci, “acest acord nu trebuie sa conditioneze si/ sau sa influenteze obtinerea celorlalte avize sau acorduri solicitate prin certificatul de urbanim.” Atat, hai sa zice sa nu mai, mai departe.

DL. PRIMAR: E in regula. Din punctul meu de vedere e in regula.

DL. IDOLU: Si mai pun un punct: “nu se pot prevala de acest acord” si e foarte corect ca asta e ca o conduita a functionarilor Primariei, “in indeplinirea atributiilor legale si emiterea acordurilor/avizelor solicitate”. Cred ca este de bun simt si nu vrem sa obligam noi prin votul nostru pe nimeni sa nu-si faca datoria.

DL. PRIMAR: Eu personal sunt de acord.

DL. ORZA: Uite, de exemplu, de pe site-ul Primariei va citesc un aviz prealabil de oportunitate la spitalul de pe Torontalului. “Avand in vedere procesul verbal intocmit urma Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism CTATU se emite urmatorul aviz de oportunitate” si vine tot ..da, da,da.

DL. PRIMAR: Si acum e... E o treaba in plus argumentata doar de ceea ce v-am spus.

DL. ORZA: Stiu, stiu si aici nu scrie temerea care e acum, dimpotriva, zice “aprobarea avizului nu obliga autoritatea publica locala, implicit aprobarile ulterioare..” ; deci, acolo nu obliga si aici trebuie sa dam inainte, eu asta nu inteleg.

DL. IDOLU: Am zis ca e atipica, e o situatie atipica.

DL. PRIMAR: Si aici e dupa. E inainte de a se trece la elaborarea PUZ-ului in baza avizului de oportunitate. Intelegeti?

DL. ORZA: Defapt ziceam, nu era nevoie sa se ceara....a Consiliului Local

DL. PRIMAR:. comisia.

DL. ORZA: .face fara acest aviz sau acord sau cum denumim acum.

DL. PRIMAR: Dar v-am spus de ce il vrea, ca el zice: “dar daca Consiliul o sa spuna noi nu vrem spital si nu vrem parcare, atunci studiul, elaborarea PUZ-ului e o prostie”.

DL. ORZA: Pai si asta v-am citit, ca la ala spunea ca “ domnule, nu suntem obligati sa il facem in final”..

DL. PRIMAR: Pai sigur ca da ! S-a asumat. Uite ca mai trebuie si asumari, dar acum nu vedeti ca toata lumea e speriata de bombe?! Stiti la ce ma refer cand spun “bombe”. Toata lumea ..

DL. ORZA: .. cu bombele, numai ca nu trebuie luate bombele si date la altii.

DL. PRIMAR: Nu date, dar cand e vorba.. Oameni buni, daca e vorba sa constuim noi Primaria un spital si o parcare pentru noi, nu pentru nu stiu cine, pentru noi, pentru Municipiul Timisoara, investitie publica 100%.

Nu inteleg cui, de ce ii este frica.

DL. ORZA: Pai nu, dar care e problema .PUZ-ul sa il votam, ca il votam, deci votam PUZ-ul. De ce trebuia sa se mai bage si chestia asta, ca tot vorbim de ..birocratica a.

DL. PRIMAR: .dar daca nu se aproba PUZ-ul si o sa spuna Curtea de Conturi, e o prostie, inca o data, o sa spuna Curtea de Conturi..

DL. ORZA: Dar cand a mai zis?

DL. PRIMAR: .Ascultati-ma! Deci, eu va spun ce mi-a spus el mie, Arhitesctul Sef, da? “Pai de ce nu ati intrebat mai intai Consiliul Local, ca sa nu cheltuiti bani pe PUZ? “ Nu vedeti? Numai va dau un exemplu: studiul de fezabilitate dupa cum bine stim se poate in principiu finaliza cu doua variante.

Dl. PRIMAR: Studiul de Fezabilitate, după cum bine știm se poate în principiu finaliza cu două variante: că se poate face ceva, că e fezabil, sau că nu e fezabil. Ei dacă în România faci un studiu de fezabilitate și specialiștii ajung la concluzia, că numai ei pot ajunge, ajung la concluzia că nu se poate face, că nu e justificat să se facă ceva, chiar dacă tehnic ar fi posibil, la noi ți se impută cheltuielile că ai plătit un studiu de fezabilitate, că tu trebuia să știi dinainte că așa pricep unii.

Dl. ORZA: Există situații și putem da multe exemple absurde de cum gândesc unele instituții ale statului, dar eu vin și vă întreb: să zicem sau cum să spun? Care este siguranța că dacă se votează acordul se va vota PUZ-ul? Că de exemplu o să vă certați cu PSD până la momentul când se votează PUZ-ul și cade la vot. E degeaba acordul.

Dl. PRIMAR: Evident că nu e nicio siguranță. Nu e mai eficient să votăm că așa sunt pornite lucrurile, chiar dacă să fim toleranți poate sunt pornite greșit cu un exces de avizare poate, bine. Dar haideți să trecem pentru asta. Nu e mai important să lăsăm Timișoarei un spital și o parcare în zona centrală? Haideți să mergem și să facem treaba aceasta, eu sunt de acord cu amendamentul propus de dl. Idolu.

Dna. POPOVICI: S -au făcut tot soiul de referiri la dl. Arhitect Șef, haideți să profităm de prezența dânsului în sală să ne explice de unde a pornit toată dezbaterea aceasta. Ar trebui să ascultăm și părerea dânsului. Să auzim ce are de spus totuși.

Dl. CIURARIU: Bună ziua. Prin atribuțiile stabilite de Legea nr.215, consiliul local are inițiativă și hotărăște asupra utilizării acestui teren. Din această cauză Comisia m-a sfătuit, ca pentru a declanșa procesul de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, să avem un acord din partea celui care decide și hotărăște conform legii asupra terenului. Dacă acest teren era în curtea Spitalului Municipal discuția aceasta nu avea loc. Dar terenul acesta nu e în curtea Spitalului Municipal și atunci singurul decident asupra acestui acord este consiliul local. Prin aceasta noi am prevăzut acest acord și eu sunt de acord cu poziția ce s-a exprimat aici a d-lui primar, că cineva trebuie să decidă direcția în care mergem și dacă există această precauție care în vremurile pe care le trăim, eu o înțeleg, de a preciza în mod expres în hotărârea de consiliu că acest acord nu poate fi folosit mai departe decât ca o confirmare că acest demers este necesar Municipiului Timișoara, așa cum îl formulați mie mi se pare cât se poate de corect și precaut. Nu am altă problemă, avizul de oportunitate își are calea lui conform Legii 350, hotărârea dvs de aprobare a unui PUZ își are calea ei conform Legii 350 dar inițierea acestui proces după Avizul de oportunitate care e prima etapă, nu poate aparține decât decidentului conform legii care sunteți dvs. Dl. IDOLU: Aveți idee când finalizați elaborarea PUZ și ajunge la noi în consiliu? Dl. CIURARIU: În condiții normale și cu toate avizele obținute, la anul în primăvară. Dl. IDOLU: În primăvară, cât? Mai sau?

Dl. CIURARIU: Ține de avize nu ține de noi. Avizele colaterale.

5                                                           5

Dl. IDOLU: Puteți lămuri situația CF -urilor că între 7500 metri și 14000 metri e o

5                                                5                                                                                                                         5

diferență.

5

Dl. CIURARIU: Dl. Consilier nu va ajunge în fața dvs acest proiect pentru aprobare PUZ, care automat devine operațional și îmi permiteți să dau autorizație și să construim, până când nu vom avea situația juridică. Nu are cum.

Dl. PRIMAR: Nu e o inadvertență, un CF se referă la zona pe care se face construcția noii clădiri și alt CF se referă la zona sub care se construiește parcarea subterană. Că e alăturată, e adiacentă, dar e alăturată. Sunt două CF -uri diferite.

Dl. IDOLU: Atunci din nou, modul de redactare și ce înțelepți am fost că am respins Miercuri în 24, am mai stat să ne gândim, că aflăm tot mai multe lucruri. Deci eu îmi mențin amendamentul și voi vota pentru, cu acest amendament, e un acord eu îi zic de principiu, insist să spun de principiu, că suntem de accord cu realizarea acestui obiectiv fără obstrucționarea derulării.

5

zv

Dl. ORZA: În art.1 se vorbește de acord. Nu are rost să mai faceți amendament.

5                                                                                                                                5

Dl. IDOLU: Nu mai căutăm acul în carul cu fân, cine a greșit acum. Dar ulterior trebuie să ne arate că dacă vorbim de un proiect de extindere spital și parcare și vorbim de două PUZ uri că nu mai înțelegem nimic. Scuze două CF uri, sigur că ....

Dl. PRIMAR: Este un PUZ. Obiectivul de investiții le acoperă pe ambele.

Dl. IDOLU: Vineri nu aveam nimic în față. Miercuri am mai început să înțelegem, între timp ne-am documentat vedem că și acum sunt lucruri care trebuie documentate, haideți pentru un aviz eu insist să-i spun de oportunitate dar în hârtie o să-i spunem acord și atât, înțelegerea mea este că suntem de acord să se realizeze și atât.

Dl. ORZA: Nu mai are rost să faceți sub forma asta amendamentul că în articolul 1, scrie

5                                                                                                                                                   "

exact acord. Ziceți acord de principiu, nu are rost să faceți amendament.

Dl. IDOLU: Orice am spune tot rău e. Eu am spus clar: în condițiile în care nu influențează sau condiționează emiterea de avize.

5                                                     5

Dl. DIACONU: Supun la vot acest amendament, al d-lui Idolu.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 22 voturi pentru

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -20 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Mărginean Romulus, Zanzinger Werner-Manfred, Zanzinger Wolfgang-Robert, Denuntzio Romeo-Ladislau și Sima Valburga-Ramona.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 2 - ANEXĂ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului compus din demisol+parter+ etajul I și teren aferent, situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr.24 în care funcționează Clinica de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 3 - ANEXĂ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul “Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8”.

Dl. MOȘIU: O clarificare, că nu am înțeles. Scrie Reabilitare corp cladire scoala D.+P.+2E.(inlocuire acoperis nou) din Timisoara, str. Regele Carol, nr. 11 colt cu str. Dragalina, nr. 8. Înlocuire acoperiș, nu acoperiș nou.

Dl. DIACONU: Această paranteză e dată de .. .e pusă pentru că acoperișul acolo nu mai există și pentru că așa a fost aprobat obiectivul de investiții. Deoarece Pentru componenta de acoperiș am primit bani de la Guvern. Noi vorbim aici de un proiect de investiții care cuprinde și consolidările și reabilitările.

Dl. MOȘIU: Am înțeles: înlocuire acoperiș.

Dl. DIACONU: Nu știu dacă putem schimba acum denumirea sub care a fost....

Dl. MOȘIU: Scrie înlocuire acoperiș nou. Cum să înlocuim un acoperiș nou?

Dl. DIACONU: Nu sună bine dar așa a trecut prin toate forurile de până acum și nu știu dacă e bine.

Dl. PRIMAR: Trebuie să se facă o corecție de tip eroare materială de peste tot, că e o eroare materială. Nu înlocuim acoperișul nou. Realizare acoperiș nou.

Dl. MOȘIU: Adăugăm, Realizare acoperiș nou, dar nu înlocuire.

Dl. PRIMAR: Vom face corecțiile în consecvență. Undeva s-a strecurat așa. E corectă observația dvs.

5

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 5 - ANEXĂ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul Timișoara - troleibuze” și a indicatorilor tehnico-economici, finanțate prin Fondul pentru Mediu

Dna. CHINDRIȘ: Pe această cale vreau să le mulțumesc celor care au luat act de adresa

9                                                                                                     5

mea și au pus în circuit acest proiect și au realizat toate documentele necesare pentru realizarea dosarelor în vederea obținerii finanțării. Nu am văzut proiectul dar sper că este totul în regulă și se vor accesa cei 25 de milioane de euro pentru orașul nostru.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu terții, în vederea negocierii unui schimb de terenuri, între Primăria Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Ortodoxă Română

FT1» •            •

a Timișoarei.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului rTi»    •

Timișoara.

9

Dl. DIACONU: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu”.

Dna. POPESCU: În proiect scrie că Primăria are un contract cu firma privată Reinbrucker pentru a organiza concursul. Sunt premiate primale 3 poziții. Cu premii în valoare de 30 de mii de euro. Cu ce sumă e plătită firma privată și de ce nu organizează departamentele din primărie concursurile?

Dl. DIACONU: Aceasta a fost formula pe care am avut-o de a scoate la licitație pe SEAP concursul de soluții și organizare a concursului de soluții. Ne așteptam ca la această licitație să participe și Ordinul Arhitecților, din păcate nu a participat. A participat o singură companie care a câștigat organizarea concursului de soluții. Premiul I e de fapt acordarea proiectului tehnic.

Dna. POPESCU: Noi premiem primele trei poziții dar practic o folosim doar pe prima.

Dl. DIACONU: Da, dar orice concurs de soluții, că altfel nu există birouri de arhitectură "                                                                                  9    ~

care să vină dacă doar unul singur va câștiga. Adică în momentul concursului de soluții se vine cu ...

Dl. PRIMAR: La concursul de soluții e obligatorie contractarea organizatorului prin licitație.

9

Dl. DIACONU: Pregătirea concursului de soluții înseamnă un studiu istoric un releveu, studii de specialitate și o expertiză. Lucruri pe care nu le poate face Direcția Urbanism în mod direct, apoi organizarea concursului de soluții înseamnă plata juriului, onorariului fiecăruia din juriu, invitarea acestora, iarăși din punctul nostru de vedere nu știu dacă există formula legală ca primăria să facă direct aceste plăți. Cu alte cuvinte da e necesară prezența unei firme nu știu să vă spun care e suma.

Dl. PRIMAR: L-am întrebat pe dl. Ciurariu și mi-a spus că așa se procedează, se contractează un organizator al concursului de soluții care are de făcut lucruri, pe care și dacă din alte puncte de vedere legale de exemplu Direcția de Urbanism ar avea dreptul să le facă, nu are cu cine. Nu are resursa umană care să știe să facă ce presupune un concurs de soluții. În privința premierii așa sunt concursurile de soluții, e o procedură mai specială, altfel decât licitațiile, este o procedură mai specială în care se premiază lucrările de pe primele locuri nu doar se declară varianta câștigătoare care se adoptă și implementează ulterior. Așa se fac prin lege concursurile de soluții.

Dl. MOȘIU: Probabil că celelalte vor fi expuse ambiental pe locația respectivă.

Dl. PRIMAR: Cu certitudine.

Dl. DIACONU: Efortul e mult mai mare pentru proiectanți să participle la un concurs de soluții, nu depune doar o ofertă financiară și una tehnică depune sensibil mai multe lucruri pentru care lucrează.

Dl. PRIMAR: Trebuie să fie răsplătit pentru asta chiar dacă nu câștigă el. El face o muncă de elaborare, când depui la licitație o ofertă acolo sigur este componenta financiară este componenta tehnică așa cum cere legea dar componenta tehnică e destul de sumară în sensul că demonstrezi prin ea că răspunzi caietului de sarcini. Pe când la concursul de soluții trebuie să vii cu rezultatul unei elaborări este o muncă de proiectare făcută chiar în contextul concursului. Și atunci să nu fie o cheltuială degeaba că doar unu câștigă și merge mai departe, legiuitorul a stabilit că se dau premii și pentru celelalte lucrări care merită.

Dl. IDOLU: Credeți că este posibil ca valoarea contractului cu societatea organizatoare, cea care selectează de fapt proiectele și care până la urmă premiază indirect, are opțiunea principală cea adevărată nu cea formală, că probabil primăria va apărea. E posibil ca valoarea contractului acestei societăți să fie mai mare decât valoarea premiilor acordate arhitecțiilor câștigători? E retorică dar trebuie să avem mare grijă să nu ne facem de rușine.

5

Dl. DIACONU: Valoarea contractului este de 98 de mii de lei din care premiul nu mai știu.

5

Dna. POPESCU: Toate premiile deci locurile 1,2 și 3 sunt în valoare de 32 sau 33 de mii de euro. Așa am calculat.

5

Dna. BICA: Valoarea contractului cu firma este de 98500 la care se adaugă TVA, premiul I cel care va câștiga contractul de proiectare este 112 mii lei plus TVA, premiul II și III 23.350 fix fără TVA și 14010 premiul III.

Dl. DIACONU: Acesta e concurs de soluții nu concurs de desene. Ceea ce înseamnă

5

proiecte tehnice nu desene.

Dl. PRIMAR: În general se face concurs de soluții la obiectivele mai pretențioase, mai sensibile. De exemplu s-a făcut concurs de soluții pentru locația de vizavi de primărie de la fostul Liceu de Arte Plastice. În regim privat dar s-a făcut concurs de soluții chiar dacă este o investiție privată, concurs internațional. Pentru marile obiective care se realizează pe planetă cam peste tot se lucrează cu concurs de soluții. Aici nu e un mare obiectiv dar e unul mai sensibil. Și de aceea am hotărât noi să mergem pe ideea unui concurs de soluții. Ia mai mult timp dar pe de altă parte vezi din etapa aceasta cam ce urmează să se facă, pentru că aici se și stabilește ce se face, altminteri generezi în structurile interne în aparatul de specialitate generezi niște idei și vine proiectantul și sigur răspunde cerințelor din caietul de sarcini face ceva ce este în consonanță cu acele idei dar nu ai prea mare control asupra a ceea ce rezultă. Aici îți rezultă exact și din punct de vedere al aspectului toată volumetria, dispunerea, o mulțime de lucruri ți le prezintă așa cum o să se și facă ulterior. Nu poți să mergi la orice cu concurs de soluții pentru că e mai greoi și te costă mai mult și nu doar atât că te costă dar ia timp

Dl. DIACONU: Ideea e că se face concurs de idei.

Dl. ORZA: E important să facem treburi din acestea zic eu având Facultatea de Arhitectură. Și cea mai bună idee că de fapt concursul de proiecte se face tot pentru a vedea sau a avea o arie mai mare de selectare a unor idei. Nu pui Direcția de Urbanism că poate are o viziune mai restrânsă să zicem. Dar concursul de idei dacă-l faci te costă și mai puțin evident, scoți de acolo cea mai bună idee și faci licitație pe proiectare și poate e și mai ieftin. Eu asta ziceam.

5

Dl. IDOLU: De fapt creezi și o emulație în mediul studențesc, universitar. Apropo eu am organizat așa ceva cu Facultatea de Arhitectură câțiva ani, în care o excursie, locul I era o pereche la Paris. Vă dați seama că o excursie de acest gen, mai mult de 1000 de euro nu costa, dar toate ideile acestea și competiția stimulează studenții și ideile au fost preluate de profesioniști până la urmă.

Dl. DIACONU: Am o întrebare. Premiul II și III nu sunt puțin cam mari? Din câte îmi amintesc diferența era mai mare.

5

Dl. IDOLU: Cred că sunt mai mici decât ia organizatorul oricum, nu?

Dl. ORZA: E sigur că trebuie să plătim locul II și III? E obligatoriu?

Dl. DIACONU: Concursurile de soluții au acest element. Ele au început să fie folosite și în România, s-au folosit câteva la București pentru obiective de mare importanță ca și concursurile de soluții și acum e unul în desfășurare cu Președintele Ordinului

5             5                                                                                                      5                                                     5

Arhitecților. Nu există altă posibilitate. Nu va veni nimeni, că nu vin cu un desen ci vin cu detalii inclusiv de materiale, oamenii trebuie să muncească minim o lună pentru oferta aceasta.

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

4 abțineri

5

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare INELUL II de circulație, sector cuprins între str. A.

Demetriade și Bv. J. H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Zona activități piscicole, cazare, servicii, agrement, sport și realizare acces (CF 441953, cad. 441953)„ zona D1 balta extravilan, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 23956/15.10.2018 a Grădiniței cu Program Prelungit ”Notre Dame” privind Raportul anual de evaluare internă a calității.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

5           5

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 23852/12.10.2018 a Liceului Teologic Penticostal LOGOS referitoare la Raportul General privind Starea și Calitatea Educației pentru anul școlar 2017 - 2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

9           9

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 024159/16.10.2018 a Liceului Teoretic ”Vlad Țepeș” referitoare la Raportul anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2017 - 2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 24148/16.10.2018 a Liceului Dositei Obradovici privind Raportul de activitate pe anul școlar 2017 - 2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

5

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 024175/16.10.2018 a Consiliului Județean Timis - Direcția de

9

Evidență a Persoanelor referitoare la Raportul de control încheiat la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

9

PUNCTUL 1- ANEXĂ

Adresa nr. SC2018 - 025155/26.10.2018 a Ordinului Arhitecților din România pe tema PUZ ” Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență și parcare subterană”.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

9           9

Cu acestea va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA


p.SECRETAR


Viceprimar DAN DIACONU


Jr.SIMONA DRAGOI


24