Proces verbal din 24.10.2018

Proces-verbal al ședinței ordinare din 24.10.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat azi 24.10.2018 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar DAN DIACONU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 25 ;

Au absentat: Ciprian Mihok, Sorin Ionescu

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si p. secretar domnul Caius Suli

Anexă

La Dispoziția nr. 1248 Din data de: 19.10.2018

 • 1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor Consiliului Local din 13.09.2018, 21.09.2018, 25.09.2018 , 08.10.2018 și 19.10.2018.

5                                    7                                      s

 • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al ”Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități”.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timișoara a unor suprafețe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.425/13.09.2018 - privind solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina, Boariu Andreea - Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, Honae Viktor și SC VH Urban Home SRL.

 • 8. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului teren- strada Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin înscris în CF nr. 426020 Timișoara cu nr. Top. 19801/1/1.

 • 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe reprezentând ”mobilier stradal cu ceas radio pilotat” în vederea casarii.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr. 438994- Timișoara.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisa în CF nr. 409038 Timișoara, nr.top.27521/1/1 cu suprafața de 6359 mp. în doua loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafața de 5718 mp. și Lotul 2 cu nr. top. 27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp. și dezlipirea parcelei de teren înscrisa în CF 436289 Timișoara cu suprafața de 2479 mp. în doua loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafața de 119 mp. și Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp. și alipirea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp. cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp., rezultând o parcela noua cu suprafața de 3001 mp., situata în Piața Prahova

 • 12.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 din HCL nr. 128 din 31.03.2017 -privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș, a terenului situat în Timișoara, str. C. Salceanu nr.11, înscris în CF nr. 416680 - Timișoara, nr. Top 6983/1/1/2, în suprafață de 2360 mp, pentru realizarea investiției - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități ”Speranța”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.443778 - Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor privind acceptarea donației terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. D. Dinicu.

 • 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a spațiului situat în Timișoara, Str. Alba Iulia nr.2.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. CLASOF 925 SRL.

 • 17. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului temporar disponibil la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, în suprafață de 25 mp, în vederea închirierii prin licitație publică, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor, pentru o perioadă de 3 ani.

 • 18. Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii auxiliare, în regim parter, a Liceului Teoretic Jean Louis Calderon, situată în Timișoara, str. Pestalozzi nr. 14, înscrisă în CF nr. 408939 Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafață de 137,35 mp, necesar accesului la spațiul din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol ”Petru Botiș”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56 în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției 5 Poliție.

 • 20. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp ale căminului și a terenului de acces, din str. Franz Liszt nr.3, Timișoara, aferent fostului Colegiu Tehnic ”Ion Mincu”, în vederea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

 • 21. Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr.14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 735mp, al Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str. Dunărea nr.9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosință gratuită.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest.

 • 24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, Splaiul N. Titulescu nr. 2, înscris în C.F. nr.404587 (C.F. vechi nr.8823), nr. Topo 17300, 17301 la prețul de vânzare de 1.440.000 lei.

 • 25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD 5 situat în Timișoara, str. Paul Chinezu, nr.2, et. parter, la prețul de 95.000 euro+TVA.

 • 26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de din ap. SAD3 aferent imobilului din Timișoara, str. Nistrului nr. 1, etaj parter, înscris în C.F. nr. 403680-C1-U24, nr. Topo 403680-C1-U24, la prețul de 235.000 euro.

 • 27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de aferentă ap. SAD 1, str. Splaiul Nistrului, nr.1, et. Subsol, la prețul de 50.000 euro.

 • 28. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD 11/C/II situat în Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr.1, jud. Timiș, la un preț de vânzare de 240.000 euro.

 • 29. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 359/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, înscris în CF nr. 400893 - C1-U5, nr.top.400893-C1-U5, la prețul de 1.501.258,00 lei.

 • 30. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 360/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj V, ap SAD 26, înscris în CF nr. 400893 - C1-U14, nr. Top 203/XXVIII, la prețul de 293.170,00 lei.

 • 31. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 361/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap SAD 2, înscris în CF nr. 400893 - C1-U34, nr. Top 400893-C1-U34, la prețul de 659.836,00 lei.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru Arhiepiscopia Timișoarei privind obiectivul Parohia Sfântul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca, nr. 24, Zona Soarelui, Timișoara.

 • 33. Proiect de hotărâre privind revizuirea prețurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/30.01.2018 aferente activităților de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru energia termică produsă în cogenerare și livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara, aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020”.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru Energie și Climă (Covenent of Mayors for Climate and Energy).

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației EUROCITIES pentru anul 2018.

 • 39. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

 • 40. Proiect de hotărâre privind numărul membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437640, nr. Cad. 437640, Timișoara.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. Cad. 437755, Timișoara.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. Cad. 437756, Timișoara.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construcții pentru servicii, depozitare și producție”, extras CF 444382, Timișoara.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic”, str. Oravița, nr. 2, Timișoara.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective, comerț și servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 și 405457, Timișoara.

'                       '                       '                       '                          5                          “                 s

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință unifamilială P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuințe înșiruite în regim de înălțime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timișoara.

 • 50. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 456/13.09.2018 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire supermarket Lidl” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara.

 • 51. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin HCLMT nr. 12/26.06.2012.

 • 52. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor unități de învățământ preuniversitar de stat, cuprinse în Anexa 1 la rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, începând cu anul școlar 2018 -2019.

 • 53. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar autorizată din Școala Primară ”Babel” în Școala Gimnazială ” Babel”.

 • 54. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019.

 • 55. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 - 2019.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timișoara.

 • 57. Adresa nr. SC2018 - 021486/14.09.2018 a SEDAKO GROUP privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 139/2007- privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002.

 • 58. Adresa nr. SC2018- 021156/11.09.2018 a Bega Minerale Industriale - privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.332/22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Servicii și comerț” - Calea Șagului nr. 141.

 • 59. Adresa nr. SC2018 - 020948/07.09.2018 a SEDAKO GROUP privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 414/27.07.2018 privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17 A, Timișoara.

 • 60. Informare nr. SC2018 - 24450/18.10.2018 privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara adoptate în semestrul I al anului 2018.

 • 61. Adresa nr. SC2018 - 21837/20.09.2018 a Compartimentului Guvernanță Corporativă privind solicitarea domnului Iapă Augustin-Cătălin de a se retrage din Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

 • 62. Adresa nr. SJ2018 - 5454/24.09.2018 - privind Dosar nr. 130/2014 - referitor la S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

 • 63. Adresa nr. SC2018 - 022652/01.10.2018 a Consiliului Județean Timiș privind solicitarea de prelungire pe o perioadă de 10 ani a dreptului de administrare asupra imobilului situat în Timișoara, Str. Războieni nr. 2.

 • 64. Adresa nr. SC2018-022927/03.10.2018 a S.C. Elba referitoare la procedura legală agreată de Consiliul Local pentru succesiunea Societății mixte ”Varroc Elba Electronics” în drepturile și obligațiile ce derivă din Contractul de concesiune nr.1/L/28.04.2014.

 • 65. Adresa nr. SC2018- 023211/08.10.2018 a d-nei Maria Grapini- europarlamentar privind activitatea de transport persoane, prin taximetrie.

 • 66. Adresa nr. SC2018 - 22975/04.10.2018 referitoare la ”Raportul privind starea și calitatea învățământului la Liceul Tehnologic Transporturi Auto”.

 • 67. Adresa nr. SC2018 - 022584/01.10.2018 a Grădiniței P.P. nr. 32 Timișoara referitoare la ”Raportul asupra calității educației din unitate pentru anul școlar 2017-2018”.

 • 68. Adresa nr.SC2018 - 022586/01.10.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 24 referitoare la ”Raport asupra calității învățământului pentru 2017 - 2018”.

 • 69. Adresa nr. SC2018 -023314/08.10.2018 a Colegiului Tehnic de Vest referitoare la Raport de activitate privind starea și calitatea învățământului - an școlar - 2017/2018.

 • 70. Adresa nr. Sc2018 - 023591/10.10.2018 a Colegiului Tehnic Electrotimiș privind Raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ.

 • 71. Adresa nr. SC2018 - 023468/09.10.2018 a Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” privind Raportul asupra calității educației, pentru anul școlar 2017 - 2018.

 • 72. Adresa nr. SC2018 - 023422/09.10.2018 a Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara referitoare la Raport privind starea și calitatea învățământului pentru an școlar 2017 - 2018.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 24.10.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1546/22.11.2010, încheiat cu Uniunea Națională pentru Progresul României - Organizația Județeană Timiș.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” și a cheltuielilor legate de proiect.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 101.029.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

DL.DIACONU: Bună ziua! Avem o solicitare din partea unor membrii ai orchestrei și corului de la Filarmonică de a se adresa Consiliului Local.

DL.PRIMAR: Bună ziua! Chiar dacă, în mod normal, la sfârșitul ședinței ar trebui să se ia '                                                        “                           5                5               5

cuvântul, propun să fiți de acord, în mod excepțional, înainte de a intra în ordinea de zi, să dăm cuvântul reprezentantului artiștilor de la Filarmonica “Banatul”.

DNA ȚUNDREA: Evident că le vom da cuvântul, rugămintea noastră este să se subsumeze acelei reguli pe care am stabilit-o pentru toți cei care iau cuvântul, de 3 minute.

DL.DIACONU: Bănuiesc că este unanimitate, nu mai supun la vot luarea cuvântului.

REPREZENTANT SINDICAT FILARMONICA: Vă mulțumim că ne-ați acordat această șansă, de a avea și un drept la replică în urma scrisorii adresate domnului director Gârboni, consilierilor, și de a face un mic sumar al evenimentelor care ne-au împins să facem acest gest extrem, de a face greva generală. Ideea de a deveni capitală europeană este un eveniment inedit și în această titulatură stă efervescența grevei noastre. Să devenim Capitală înseamnă să generăm o gravitație uriașă, trebuie să atragem valoarea, să fim gazde extraordinare pentru musafiri. Ca muzicieni, ne-am imaginat că este posibil să avem cei mai mari artiști ai lumii pe scena noastră. Pentru aceasta, trebuie să avem o sală pentru a ajunge la standardul de calitate pentru a putea cânta alături de cele mai sonore nume. Domnul director spune că la Filarmonică nu vrem să muncim sau că cei 66 de semnatari ai grevei sunt chiulangii. Adevărul este că articolul de lege pe care-l invocă d-nul Gârboni, art.1, care începe cu obligativitatea evidențierii orelor de muncă, nul contestăm, noi invocăm art.2 din aceeași lege și facem apel la morală și la bunul simț. Activitatea noastră specifică este reprezentată de orele când suntem pe scenă și avem o activitate colectivă, restul este reprezentat de studiul nostru individual. Războiul de la Filarmonică este între art.1 și art.2. Se poate face pace, dar sunt aduse și alte acuze. Dorim să ne ajutați, sunt 20 de întrebări. Dacă considerați că este normală renunțarea la colaborarea cu parteneri externi, anul acesta s-au tăiat toate turneele, noi avem nevoie de imaginea Timișoarei. De ce nu sunt luate în seamă deciziile unilaterale prin care se elimină din Regulamentul de Ordine Interioară sau nu se respectă R.O.F.-ul? De ce, din patru directori, pe care-i avem, niciunul nu este director artistic? De ce nu a funcționat pârghia de echilibru, cea a consiliului artistic, care nu reprezintă pe toți muzicienii? De ce eșuăm în a găsi cei mai buni artiști? Lipsesc din grilă cel puțin 20 de angajați. Avem nevoie de concursuri de foarte bună calitate ca să putem schimba aceste lucruri. Avem nevoie de cei mai buni muzicieni, cum să-i atragem dacă nu avem această tentație pentru un profesionist, de a fi solist? De ce resursele bugetare sunt vlăguite? Este foarte important cum cheltuim resursele bugetare. De ce apare în fișele posurilor secretul de serviciu? Ce caută secretul de serviciu într-o instituție de cultură? De ce marșăm pe cantitate și nu pe calitate când evaluăm o stagiune? Noi nu avem drepturi și obligații egale.

DL.PRIMAR: Pentru că avem o ordine de zi cu foarte multe proiecte de hotărâri de consiliu local, nu putem să lungim acum discuția pe această temă. Din respect pentru d-voastră, am fost cu toți de acord să interveniți la început. Vreau să spun ceea ce am mai spus și la întâlnirea pe care am avut-o cu toți cei ce sunt în protest. Se poate ajunge la înțelegere, de mâine veniți aici, la Primărie, la negocierea contractului colectiv de muncă și atunci când intrați în blocaje, așa cum v-am promis, o să vin să mă implic. Se pot rezolva problemele, prezența Filarmonicii pe afișe peste tot unde sunt artiști ai Filarmonicii este obligatorie, asta nu se mai discută, ci se execută. Este o greșeală care a fost făcută, să fie prezent corul sau orchestra în diverse concerte și să nu apară Filarmonica “Banatul” pe afiș. Oricine are dreptul legal de a fi partener, dar, Filarmonica trebuie să apară pe afiș la loc de frunte. În privința sporului, sunt îndeplinite condițiile pentru a primi acel spor, 15%, si îl veți primi.

DL.DIACONU: Avem pe ordinea de zi un număr de 79 de puncte și pe anexa la ordinea de zi 4 puncte.

DL.PRIMAR: Primul proiect este o solicitare de prelungire a contractului de închiriere din 2010, încheiat cu U.N.P.R.

Al doilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4 și a cheltuielilor legate de proiect”. Se impun anumite ajustări, primim aprox. 8 milioane euro, contravaloarea a opt astfel de tramvaie rezultate din acest proiect.

Vă rog să il acceptați pe ordinea de zi.

Al treilea proiect, privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 101.029.000 lei, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Este un împrumut pentru susținerea Societății de Termoficare în perioada care urmează. Este o O.U.G. scoasă special pentru acordarea de suport pentru societățile de termoficare în regim centralizat.

DL.IDOLU: Având în vedere experiența nefericită de la precedenta ședință de vineri, în care, începînd de la două puncte „de îndată” de pe ordinea de zi am ajuns la patru și, cu bună-credință am vrut să asigurăm cvorumul și votul, ca ulterior văzând că mai sunt 11 puncte suplimentare, ne-am revoltat, vedem că, totuși, cea mai mare parte din acele puncte care nu au fost votate vineri, sunt cuprinse în ordinea de zi de azi. Ca să avem timp să le studiem și să ne sfătuim între noi, indiferent de apartenența politică. Ca oameni responsabili, dorim ca punctele, care, d-voastră sau administrația primăriei, eu cred că nici Primarul nu știa, poate a fost o victimă a aparatului primăriei, când, pe lângă două puncte la ședința „de îndată”, să apară 11 urgente, care, s-a dovedit că nu sunt urgente, între timp, aș vrea și vă propun, să le tratăm cu prioritate. Ordinea de zi pe care o avem, scrisă de niște funcționari din primărie, să o stabilim noi. Vă propun în acest sens, ca să discutăm cu prioritate toate punctele care au fost restante de vineri, toate punctele care par urgente, punctul pe care d-nul Culiță Chiș, cel mai harnic om din primărie, ne-a rugat să susținem, dacă toate aceste puncte sunt importante, urgente și credem în ele, iar s-a greșit la documentația privind reabilitarea, reparația tramvaielor pe fonduri europene, suntem de acord, greșeala este omenească, vă rog, domnule primar, să cenzurați, nu mai mult decât puteți, ineficiența aparatului administrativ sau cel puțin să nu o încurajați. Să votăm cu prioritate punctele care sunt urgente, în primul rând cele restante de vineri, chiar dacă sunt pe ordinea de zi suplimentară. Dacă este vorba despre un proiect european, am înțeles de la d-nul Chiș Culiță că în termen de 5 zile de la notificare, dacă nu depune completări la o documentație greșită, cred că votăm a treia oară, pierde finanțarea, să schimbăm această ordine de zi. Propun ca punctele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 47, restante de vineri, plus punctele de pe ordinea de zi suplimentară, nu am știut decât de cel cu reabilitarea tramvaielor, dar dacă și punctul nr.3, ca urmare a unei Ordonanțe de Urgență, este urgență, de ce să nu avem curajul să discutăm, de ce să fim birocrați, domnule Primar, sau, de ce să încurajăm o rigoare care ne duce la conflicte? Să vedem care sunt prioritățile județului și dacă depășim faza aceasta, haideți să mergem la faza a doua. Fiind de modă veche, am printat materialele de astăzi. Ca să înțeleagă lumea și presa că nu este o joacă, să citești și să decizi pentru niște proiecte de hotărâre care pot afecta viața cetățenilor, dar și liniștea noastră personală pentru a nu intra în zona penală, dacă nu se citesc niște lucruri. În etapa a doua, cer de acum înainte, aparatului Primăriei, Secretariatului tehnic, punctele care necesită voturi de două treimi, să fie puse în ordine cronologică. Adică să fie prioritare. Dacă vrem să votăm punctele prioritare, care, de obicei, sunt cele de patrimoniu, să le tratăm cu prioritate. Dacă sunt urgențe, nu suntem absurzi, proiectul privind aprobarea contractării unui împrumut, sunt convins că este foarte important, nu știu dacă este urgent, ne motivează cine a redactat nota de fundamentare. Dacă este urgent, să fim responsabili și să discutăm înainte, nu la sfârșit, la ora 10, când se termină această ședință. Sunteți de acord să-l discutăm cu prioritate, domnule președinte de ședință?

DL.PRIMAR: Eu nu pot decât să salut această poziție. La fel cum data trecută am fost foarte vehement, când nu s-au votat hotărâri extrem de importante, eu am tăria să spun răspicat că salut această atitudine constructivă.

DL.IDOLU: Domnule Primar, nu pe d-voastră vă întrebam, aveți calitate de invitat, ci pe colegii mei care trebuie să voteze. Data trecută chiar am făcut remarca, nu importanța subiectului, ci urgența acelei dezbateri. Se dovedește că n-a fost urgent vineri, din moment ce poate fi discutat și miercuri. Supun la vot votarea cu prioritate a subiectelor pe care tocmai le-am enunțat.

DL.DIACONU: Până săptămâna viitoare, când vine PSD-ul la conducerea ședinței, lăsați-mă să facem treaba asta.

DL.ORZA: Un singur lucru vreau să spun în completare, legat de votul în consiliu și de punctele citite care sunt prezentate ca urgență, se dorește foarte repede pe repede înainte să se voteze. S-a acreditat ușor ideea că votul în Consiliul Local este formal. Indiferent ce votezi sau nu votezi, nu este o problemă. Domnul Dancea a scris astăzi un articol despre motivarea achitării din cazul Poli. Citiți ce scrie acolo legat de Consiliul Local. Anume faptul că ar fi trebuit anchetat Consiliul Local pentru vot, pentru că Consiliul Local decide lucruri. Restul le aplică. Așa că nu mai considerați votul d-voastră o formalitate. Ne-a arătat dl.Idolu un teanc de hârtii, pe care nu știu câți le-a citit. Votul este legat de viața fiecăruia, indiferent de priorități și de lucrurile care se spun. Faptul că există o literă pusă într-o formă sau alta într-o hotărâre de Consiliu Local, vă poate schimba viața.

DL.DIACONU: Eu mă gândesc că suntem aici în unanimitate oameni responsabili, nu este frumos să ne certați.

Vă supun la vot introducerea punctelor de pe ordinea de zi suplimentară în ordinea de zi normală. Astfel, proiectele 2 și 3 de pe anexă, fiind urgente, celelalte, 1 și 4, rămânând la rândul lor. Supun la vot introducerea în această formă.

DL.IDOLU: Nu am înțeles, vă rog să repetați.

DL.DIACONU: Aveți patru proiecte pe ordinea de zi suplimentară, ați spus că urgențele legate de proiecte europene și credit le doriți a fi la început la vot. Dacă doriți și sediul U.N.P.R., îl punem și pe acela la început.

DL.IDOLU: Nu neapărat. Nu este o urgență sediul U.N.P.R., ci o necesitate. Numărul 3, despre care a spus dl.Primar că este o urgență, o să ne justifice și urgența. Nimeni, nici o companie privată nu ia credit de azi pe mâine. Toate punctele care au rămas restante de vineri, cu mențiunea că trebuie demonstrat că, dacă astăzi s-a putut, de ce trebuia vineri? Punctele 7, 8, 9, 10, 11,12, 47. Plus punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară, pentru că suntem oameni responsabili. Cred că dl.Primar este responsabil când spune că este urgent de azi pe mâine un credit.

DL.DIACONU: Sesiunea de vot este deschisă în această formă. Vă rog să votați.

24 de voturi pentru.

Votăm ordinea de zi în ansamblu:

25 de voturi pentru.

Înainte de a intra în ordinea de zi, avem de înmânat o diplomă de excelență.

DL.PRIMAR: Două diplome de onoare în sport sunt conferite de municipiul Timișoara, pentru domnii Danciu Alexandru Laurențiu și Balojin Zlatomir.

Sportivul Danciu Alexandru Laurențiu a fost selecționat în anul 2014 din comuna Pui, jud.Hunedoara, de către antrenorul secției de canotaj a Clubului Sportiv Municipal Timișoara, d-nul Balojin Zlatomir. Ascensiunea pe linie sportivă a fost foarte rapidă, în anul 2016 fiind selecționat în lotul național de juniori. Din 2018 este component al lotului olimpic al României. Menționăm câteva rezultate sportive deosebite ale sportivului: a fost component de bază a echipei olimpice a României. A obținut o performanță de excepție, vicecampion olimpic de tineret în proba de dublu rame. Este campionul mondial en-titre, obținând medalia de aur la campionatul mondial de juniori Cehia, 2018. Este dublu vicecampion european de juniori în proba de patru rame, edițiile 2017 și 2018 din Germania și Franța. Este vicecampion balcanic în proba de 8 plus 1 masculin, ediția 2016, Grecia. Este campionul național de seniori, edițiile 2016 și 2017. Performanțele sportive deosebite, dobândite sub coordonarea unui antrenor de excepție, dl. Balojin Zlatomir, îi certifică valoarea și îl înscrie în galeria canotorilor de viitor ai României.

DL.BÂRSAN: Solicit o scurtă intervenție.

DL.DIACONU: Supun la vot ca dl.Bârsan să ia cuvântul sau nu:

11 voturi împotrivă

10 voturi pentru

1 abținere.

Din păcate, nu se aprobă.

DL.BÂRSAN: Domnule președinte, Legea 52, art.8, vă obligă să-mi dați dreptul la cuvânt. Și Regulamentul de Funcționare al Consiliului Local, art.46, lit.c.

DL.PRIMAR: Dacă noi ne-am pune mintea cu astfel de oameni, ce ar trebui să se întâmple? Ei vin cu forța și împiedică lucrările Consiliului Local. Sunteți conștienți la ce vă expuneți? Nu vă dați seama ce faceți? Este o ședință oficială a Consiliului Local. Până unde mergeți cu inconștiența?

DL.BÂRSAN: Domnule președinte, controlați-vă invitatul. Legea vă obligă să-mi dați cuvântul. DL.DIACONU: Adresa d-voastră este pe ordinea de zi a Consiliului Local. Am supus la vot luarea cuvântului. Consiliul Local nu a aprobat acest lucru.

DL.BÂRSAN: Legea nu cere aprobarea Consiliului Local. Legea 52, art.8 îl obligă pe președintele de ședință să acorde cuvântul cetățenilor care participă din proprie inițiativă la ședințele publice. Suntem într-o ședință publică, particip de bună voie, vă rog să-mi acordați două minute. Vă rog să aplicați legea, să-mi acordați două minute ca să expun ceea ce am de spus. DL.DIACONU: Împotriva voinței Consiliului Local.

DL.BÂRSAN: Stimați consilieri, o să vă las o formulare scrisă, este referitor la ședința de săptămâna trecută, de vineri, în care Primarul Robu i-a catalogat pe cetățenii Timișoarei care nu apreciază realizările orașului, ca fiind “cretini”. Am venit aici să vă întreb dacă Consiliul Local este reprezentantul cetățenilor sau este Consiliul Local al lui Nicolae Robu? Cum este posibil ca în Timișoara, care tinde să fie Capitală Culturală Europeană....

DL.GRIGOROIU: Domnule Bârsan, haideți să nu transformăm ședința într-o dezbatere. Consilierii și-au exprimat un vot, lăsați-ne documentul și să ne continuăm ședința, avem 80 de puncte pe ordinea de zi.

DL.BÂRSAN: Tocmai ați răspuns, cum este posibil ca Primarul Timișoarei să facă ce vrea el? DL.DIACONU: S-a primit adresa d-voastră de către fiecare dintre consilieri.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor  Consiliului Local din 13.09.2018,

21.09.2018, 25.09.2018 , 08.10.2018 și 19.10.2018.

18 voturi pentru.

PUNCTUL 2 ANEXA AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4” și a cheltuielilor legate de proiect.

DL.IDOLU: Întrebare pentru dl.Chiș Culiță: care este schimbarea, ce aduce în plus această clarificare?

DL.CHIȘ: Proiectul a fost depus săptămâna trecută, nu este vorba despre greșeli, indicatorii tehnico-economici sunt aprobați.

DL. IDOLU: Da, dar aceștia nu sunt de formă, indicatorii tehnico - economici, sunt o parte important în proiect.

DL. CHIȘ: Da, ei au fost aprobați, doar forma...

DL. IDOLU: E vorba doar de editare.

DL. CHIȘ: Termenul este de 5 zile.

9

DL. IDOLU: Forma de editare este greșită?

DL. CHIȘ: Sigur că da, forma de editare așa cum am spus. Noi am spus, dl.consilier, că se aprobă investiția, ei vor să spunem că se aprobă investiția și indicatorii tehnico-economici și studiul

DL. IDOLU: Păi normal, așa trebuia să faceți. Cine scrie proiectele acestea, de nu știe că se adoptă proiectul și e normal că și indicatorii tehnico - economici.

DL. CHIȘ: La proiectele cu finanțare din bugetul local, în Legea 215/2001 nu se specific lucrul acesta.

DL. IDOLU: Păi da, dar trebuie să vă învățați și cu proiecte europene, dacă nu ați depus niciunul până acum, ar trebui să vă obișnuiți.

DL. CHIȘ: Pot să vă spun că am depus și că suntem premianți, avem câteva proiecte de success.

DL. IDOLU: Felicitări dl. Culiță Chiș, eu am mare încredere în capacitatea dvs.

DL. PRIMAR: Cum să nu depună dl. Chiș niciun proiect? N-a depus acum, pe noua axă de mobilitate 4, până săptămâna trecută, că abia s-a deschis axa de câteva luni și noi avem proiecte mari, sunt 60 de proiecte depuse, vi le-am citit odată la conferința de presă, ce e cu toate minciunile acestea ordinare că nu s-au depus proiecte?

DL. ORZA: Nu doar că avem o ședință lungă, nu începeți de acum să vă certați că iarăși grupul împotriva Timișoarei nu o să voteze și iarăși cad proiecte.

DL. PRIMAR: Dl. director Chiș care a fost lăudat mai înainte cum să nu știe să depună proiectele?

DL. ORZA: A glumit dl. Idolu.

DL. DIACONU: Vă mulțumesc frumos, dacă nu mai sunt discuții pe proiect haideți să trecem la vot. Am înțeles dezbaterea politică.

DL. IDOLU: Nu e dezbatere politică, eu mă gândesc acuma dacă e primul proiect și greșește.

DL. DIACONU: E politică.

DL. ORZA: Dl. Idolu, nu ați înțeles că Guvernul e la început cu proiectele.

DL. IDOLU: Dl. Primar a spus că a depus 60 de proiecte, deci știe.

DL. DIACONU: Nu ar fi bine nici să îl idolatrizăm pe dl. Culiță Chiș, mai ales dvs. dl. Idolu.

DL. ORZA: Păi da dl. președinte, trebuia să îi spuneți d-lui Primar asta, că l-a clonat la un moment dat. A spus că trebuie clonat dl. Culiță.

DL. DIACONU: Dacă nu mai sunt intervenții pe textul acestui proiect deschid procedura de vot.

DL. IDOLU: Poate nu e cel adevărat aici.

DL. MOȘIU: Fratele clonat îl mutăm la PSD, dl. Idolu.

DL. IDOLU: Nu am înțeles

DL. MOȘIU: Fratele clonat îl putem împrumuta la PSD.

DL. IDOLU: Dvs. veniți în original, din câte am înțeles. Toate datele sunt înspre asta, așa de mult mă susțineți înainte și după ședință încât nu știu ce să mai cred.

DL. DIACONU: Cu permisiunea dvs. aș opri această atmosferă plină de veselie și deschid sesiunea de vot pentru acest proiect.

23 voturi pentru

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 101.029.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

DL. PRIMAR. Doriți să explic urgența sau v-ați lămurit?

DL. IDOLU: Nu cred că dvs. sunteți cel mai potrivit, poate doamna Steliana.

DL. PRIMAR: Sigur că la toate sunt cel mai potrivit, dacă nu v-ați convins până acum.

DL. IDOLU: D-na Steliana ne dă informații mai pertinente și mai tehnice.

D-NA STANCIU: Bună ziua! Și dl. Primar a fost informat pas cu pas de tot ce am făcut.

DL. PRIMAR: Ei fac ce le spun eu pas cu pas și îmi dau feedback-ul că au făcut ce le-am cerut, ca să știți cum lucrăm.

D-NA STANCIU: Necesitatea acestui proiect o reprezintă termenul de depunere, care e 29 noiembrie și plafonul limitat de 450.000 lei. Am discutat inclusive ieri la Ministerul Finanțelor și astăzi la Direcția Generala a Finanțelor Publice să depunem acest material pentru a obține avizul Comisiei de autorizare. Toată documentația și pașii sunt precizați în această ordonanță. Nu este prima dată când avem un astfel de proiect și în 2015 am avut, cu atât mai mult că legea permite ca să achităm în avans către furnizorul de energie termică tot ce înseamnă cheltuieli curente: cărbune apă și toate cheltuielile necesare furnizării energiei termice în sezonul de iarnă.

DL. IDOLU: Mulțumesc d-na Steliana, pertinent, concisă și la obiect.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

24 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

23 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” aprobat prin art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.377/17.07.2018

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

21 voturi pentru

3 abțineri

DL. IDOLU: După ce am votat aș dori să fac totuși o observație și vedeți că am dat votul înainte ca să nu existe nicuio suspiciune. În referetul făcut de dl. Petre Ehegartner, care fără orice dubiu este un profesionist, se spune că dacă nu obținem acest vot preliminar, anterior obținerii licenței, societatea este pasibilă de amendă între 30 și 50 mii lei pentru că lucrează fără licență. Am o sumedenie de declarații ale domnului Primar, care spune ce succes a avut cu implementarea acestui proiect. Sigur că e bine că s-au schimbat, dar acum înțeleg că în afară de amenda între 30 și 50 mii lei pentru faptul că s-a lucrat fără licență, noi ne mai și lăudăm și spunem. E un fel de autodenunț. Sigur că trebuie făcut lucrul acesta. Îmi pare rău că am fost induși în eroare în trecut, acum 3-4 luni, când colega noastră Laura Chindriș a semnalat faptul că nu avem acest aviz, eu recunosc că am fost indus în eroare și acum putem îndrepta o greșeală, dar îmi pun întrebarea: cine va plăti amenda, pe care legea o prevede între 30-50 mii lei, că s-a lucrat fără licență. Și poate nu ar fi știut nimeni, poate nu băga nimeni de seamă dacă dl. Primar Nicolae Robu - am 4-5 declarații de presă - nu s-ar fi lăudat cum s-a intervenit la sistemul de iluminat, în mod ilegal. Sigur, noi suntem lângă dumnealui că e important, așa cum spunea, dar ar fi putut face lucrurile din timp astfel încât să nu ajungem în situația asta să votăm iarăși ceva ce am votat și am crezut că am votat complet și când colo ne dăm seama că am votat așa, la păcăleală.

DL. PRIMAR: Nu s-a votat la nicio păcăleală, eu am spus-o public și pentru că noi nu lucrăm noaptea ca hoții ci noaptea la vedere și este un lucru demn de toată lauda că din 3 mii și ceva de sesizări, au fost rezolvate deja peste 2000. Atâtea s-au strâns în lungul timpului și s-a aflat abia când s-a mers după o nouă aprobare că mai trebuie încă ceva și s-a ajuns la proiectul de hotărâre de astăzi. Cine ar putea să încerce măcar, lăsând gluma la o parte, să ascundă că s-au făcut aceste intervenții? Dacă se merge pe principiul care s-a plicat mult în România, că nicio faptă bună nu trebuie să scape nepedepsită atunci poate și fapta asta bună a STPT - ului ar trebui să ajungă să fie pedepsită, nu cumva să fie excepția de la regulă. Nimeni nu v-a ascuns nimic și nici nu vă va ascunde niciodată nimic, să fiți siguri de asta, pentru că votul dvs. contează, nu este un vot formal, apropos de intervenția d-lui consilier Orza și a fost apreciat întotdeauna ca atare, prin valoarea pe care o reprezintă, valoare juridică, conferită de lege.

DL. IDOLU: Fără doar și poate, de un an de zile orașul a rămas fără servicii. E foarte bine ca a venit acum dl. Nicu Bitea, apreciez munca lui, de la prima oră, când eu poate doar mă trezesc aflu că el deja e de două ore la lucru, dar la elo e entuziasm, e dorință, e entuziasm pentru a face treabă, dar noi ar fi trebuit să gândim și aparatul primăriei care a pus la dispoziție documentele, trebuia să lase în legalitate, nu să îl expunem, să fie pasibil de amendă. Eu vă spun consecințele: e amendă între 30-50 mii lei, se constituie prejudiciu, vine Curtea de Conturi și se îndreaptă împotriva directorului. Ce vină are omul ăsta să plătească banii aceștia? Noi trebuie să îl apărăm, noi trebuie să îl susținem nu să îl păcălim.

DL. ORZA: Păi nu nu.adică începutul propoziției este corect, problema e că și cine a votat intră.

DL. IDOLU: Eu recunosc că l-am votat de bună credință, că așa mi se părea.

DL. ORZA: Încă o dată la comisie am spus și am citit legea de față cu colegii.

DL. PRIMAR: Nu ați votat nimic greșit.

DL. ORZA: Acolo scria că nu se poate da fără acea licență ANRSC.

DL. PRIMAR: Nu e adevărat, nu scria. Nu se poate începe activitatea de un anumit nivel.

DL. ORZA: Era articolul clar acolo, l-am citit de față cu colegii de la iluminat.

DL. PRIMAR: Aveți toate avizele juridice că nu ați fi primit la vot dacă nu erau toate avizele juridice. Conform legii 215/2001, avizul de legalitate pe proiectele de hotărâre de consiliu local, în accepțiunea legii 215/2001 este dat de secretar. La noi, tocmai ca să fiți dvs. protejați, eu am cerut un aviz suplimentar de la Serviciul juridic, care nu e în subordinea Secretarului cum era altă dată și prin urmare se pronunță neinfluențat. Este un aviz care nu este cel cerut de lege. Îl aveți și pe cel cerut de lege, o spun încă o dată ca să fiu cât se poate de clar, din partea Secretarului. Acela este avizul cerut de lege și ca să fiți și mai liniștiți am cerut un aviz suplimentar.

DL. IDOLU: D-le Primar dvs. sunteți cel mai liniștit în tot jocul acesta, ne-ați spus-o de câteva ori că sunteți sufletește alături de noi, atunci când am greșit și au început investigațiile penale, dar nu aveți ce face, noi am votat. Eu vreau să merg mai departe. Colegul nostrum și omul care și-a luat o mare răspundere să conducă STPT-ul a acționat datorită votului nostru. Noi vom fi tot la fel, alături de dumnealui, dar când vine Curtea de Conturi și o să îi impute amenda, să sperăm că nu se întâmplă, ce o să îi spunem? Venim toți cu bani din buzunar să îl ajutăm, pentru că noi l-am împins spre acest demers sau o să spunem că am greșit, dăm din umeri. Haideți să ne gândim, când ni se spune că totul e ok, haideți să ne asigurăm că totul e în regulă, nu să expunem un om, director de societate, care e în subordinea Consiliului Local, nu a Primăriei, să greșească. Eu îmi asum greșeala votului de atunci, ca te atâtea ori, de bună credință și chiar m-am contrat cu colega Laura Chindriș, care a spus că nu există acel aviz, uitați că nu era. Nu era, nu aveam licență, măcar să fi tăcut din gură. Lucram noaptea ca specialiștii și făceam treabă, dar ne mai și lăudăm în toată presa, ca să ne amendeze și cine e vinovatul, e Nicu Bitea, săracul.

DL. DIACONU: Licența se obține în baza Hotărârii Consiliului local pe care ați dat-o. Hotărârea Consiliului Local pe care am dat-o presupune ca această licență să fie obținută în termen de 3 luni. Asta ați votat, nu ați votat lipsa licenței. Am votat cu toții la momentul respectiv și suntem în același grafic în momentul de față.

DL. PRIMAR: Dacă nu s-ar fi votat astăzi se putea ajunge la amendă. Deocamdată nu sunt condiții de aplicare a amenzii.

DL. IDOLU: S-a lucrat fără licență până acum, dar vom vota, stați liniștit d-le Primar.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiului Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara

DL. IDOLU: Este dl. Șerpe aici? Sunt ceva completări vis a vis de ce discutăm noi în ședințele AGA? Știu ideea, proiectul e ok, e ceva suplimentar ce noi nu știm și trebuie adus la cunoștința noastră?

DL. ȘERPE: Nu este nimic suplimentar. Am așteptat avizul Consiliului Concurenței și urmează cu data de luni, din câte am înțeles să preluăm în operare stația. Urmează mai departe tot ce am discutat să ne gândim la o modalitate de a valorifica.

DL. IDOLU: Vom fi operabili.

DL. ȘERPE: De luni. Noi nu putem ține închisă o zi stația pentru că altfel RETIM-ul nu mai are unde să ducă deșeurile și riscăm să blocăm puțin orașul.

DL. IDOLU: Felicitări dl. Șerpe!

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

19 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind disponibilitatea terenurilor aferente Proiectului ” Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Este un proiect de 18 voturi, vă rog să votați.

19 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 10 ANEXA LA ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - ”Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență și parcare subterană”

DL. IDOLU: Atâtea informații și atâta lobby s-a făcut pentru acest subiect în ultima vreme și am atâtea informații contradictorii, inclusiv de la Consiliul de Urbanism care s-a întâlnit acum două săptămâni și a dat vot negativ și care urmează să se întâlnească mâine. E o situație neclară. Întrebarea este, d-na Oprea, care este urgența pentru parcare la Spitalul Municipal, sau care este termenul până la care dvs ca și beneficiar, nu vorbesc de Primăria acum, puteți să amânați ca să discutăm. Am zeci de numere de CF, am materiale primite din diverse părți, dezmembrări, unificări, nu mai înțeleg nimic.

D-NA OPREA: Este vorba despre o parcare pentru Spital, nu numai pentru medici, pentru personal, pentru aparținători și pentru populație, pentru că nu este o parcare de 7 nivele. Acolo este o parcare subterană, pe două niveluri în subteran cu refacerea spațiului verde. Urgența este că noi trebuie să finalizăm un Plan Urbanistic Zonal pentru care avem un contract care expiră în luna decembrie și în avizul de oportunitate pe care l-am primit este specificat ca pentru parcarea subterană, care apare în acest aviz de oportunitate este nevoie de Hotărâre de Consiliu Local și pe de altă parte primim autorizația de construire pentru un buncăr, care etse neapărat necesar, că urmează să primim prin Banca Mondială un accelerator pentru spital, construcție care ni s-a permis să se realizeze doar în parcarea existentă, ceea ce înseamnă că peste o săptămână vom rămâne cu 20-30, foarte puține locuri de parcare și nu este normal ca un spital care are peste 1000 de angajați și pacienți

DL. IDOLU: Nu oportunitatea o discutăm. Termenul este decembrie

D-NA OPREA: Da, termenul de finalizare al Planului Urbanistic Zonal.

DL. IDOLU: Eu vă propun dragi colegi, având în vedere toate informațiile pe care le am acum, care sunt neclare, am văzut prima oară pe masă și au fost oameni de bună credință care au susținut acest proiect, dar probabil în necunoștință de cauză. Eu și la această oră sunt în necunoștință de cauză și dacă vă uitați pe schema din ultimii ani cum s-au dezmembrat parcelele și s-au unificat, e o îngrămădeală mare. Spre exemplu la ora actuală înm CF în Parcul botanic apare curte cu construcții. Eu vă spun ce știu eu. Dacă decembrie este termenul, undeva la mijlocul lunii noiembrie....

DL. DIACONU: Nu e decembrie termenul, e greșit total. Termenul de finaluzare a PUZ-ului e decembrie.

DL. IDOLU: Haideți să vedem în comisia de urbanism, mâine e consiliul urbaniștilor în care sunt arhitecți, drumari, arhitectul șef al orașului, Culiță Chiș. Au dat aviz negativ acum două săptămâni și ei știu că mâine vor fi puși în fața unui fapt împlinit. Ei au dat ca soluție alternativă Cazarma Oituz pentru parcare.

D-NA OPREA: D-le consilier noi avem un CF și avem aprobarea de la dvs pentru dezmembrare.

DL. PRIMAR: Ajungem la lucruri foarte grave. Vrea cineva să ne convingă să cumpărăm Cazarma U? Avem bani pentru așa ceva ca să facem jocurile de interese? Eu sper că se urmăresc ședințele noastre și de procuratură, dacă nu eu fac sesizare scrisă la procuratură să fie foarte limpede. Despre asta este vorba, o să schimbăm acel consiliu de boicotori ai orașului, nu toți, să nu fiu grești înțeles, în care unii sunt boicotori ai orașului și nu fac acolo decât jocurile unor grupuri de interese. S-a terminat cu asta. Dacă nu se autosesizează instituțiile statului, le voi sesiza eu. Chiar ne opunem să facem un nou corp la Spitalul Municipal, cu două niveluri de parcare ca să cumpărăm Cazarma U de la cineva care a făcut afaceri de milioane și nu are bani să o valorifice? Despre ce e vorba? Spun eu lucrurilor pe nume...despre asta este vorba.

DL. DIACONU: Nu se construiește nicio parcare acum. Este vorba de acordul Consiliului Local, un acord de principiu cu privire la o parcare subterană, fără afectarea spațiului verde din Parcul Botanic. Nu suntem nici măcar la faza de Studiu de Fezabilitate al parcării.

DL. PRIMAR: La PUZ suntem oameni buni și tocmai asta este ideea, ca la suprafață să rămână spațiu verde și atunci se merge în subteran. Stăm pe loc cu acest proiect, cum spune d-na manager. Eu sunt supărat nu pe intervenția d-lui Idolu ci pe ceea ce fac unii membrii ai acelui consiliu.

DL. ORZA: Pentru că s-a pomenit de PUZ, ca tehnică standard de ce existând un PUZ acolo, de ce nu ni se cere să modificăm PUZ-ul cu parcarea? Noi practic ne antepronunțăm.

D-NA OPREA: Acum lucrăm la PUZ și în avizul de oportunitate, care este o etapă în planul urbanistic Zonal ni se solicită.

DL. ORZA: Neinteligibil.

D-NA OPREA: Nu pot să finalizez PUZ - ul fără hotărârea dvs.

DL. IDOLU: E o procedură atipică, noi aprobăm PUZ-ul.

DL. DIACONU: Nu, nu aprobăm niciun PUZ. PUZ-ul se referă la extinderea și modernizarea Spitalului Municipal. Principalul obiectiv al acestui PUZ este construirea noului corp de la Clinicile Noi și respectiv autorizarea în toate condițiile a buncărului. În cadrul acestei propuneri de PUZ există o propunere de parcare subterană. Procedurile nu pot continua mai departe dacă Consiliul Local nu își dă acordul ca această parcare să fie parte a PUZ-ului. E un simplu moment, după care veți aproba și PUZ-ul.

D-NA OPREA: Am obligația de a obține de la dvs. aprobarea de principiu.

DL. ORZA: Solicitarea e neprocedurală.

DL. PRIMAR: Vă rog să ascultați procedural: în avizul de oportunitate întotdeauna, înainte de a se trece la elaborarea PUZ-ului se trec niște obligații. Una dintre obligațiile trecute, când s-a dat avizul de oportunitate este ca acolo să se facă această parcare pe două niveluri, cu aprobarea Consiliului Local. Drept urmare, ca să se facă pasul următor trebuie să se dea această aprobare pentru a se îndeplini obligația stabilită prin avizul de oportunitate. Asta este procedura. A cerut-o Consiliul respectiv împreună cu Direcția de Urbanism în momentul în care s-a cerut certificat de urbanism și s-a dt certificat de urbanism pentru întocmirea PUZ-ului, dar evident cu aviz de oportunitate în vederea elaborării PUZ-ului. Când se cere aviz de oportunitate, se trec conform legii o serie de obligații pentru cel care formulează solicitarea. Printre acele obligații este aceasta: o aprobare a Consiliului Local pentru această idee care urmează să fie prinsă. Aceasta este procedura, că altfel ne învârtim într-un cerc vicios și ținem pe loc o investiție extrem de importantă. Nu se pot face pașii următori.

D-NA OPREA: Vă citesc din avizul de oportunitate: parcările necesare investiției se vor asigura pe parcela beneficiarului de preferat la subsol, amplasarea locurilor de parcare necesare investiției pe parcela Municipiului Timișoara se va putea realiza doar cu condiția obținerii acordului Municipiului Timișoara pentru domeniul public, copie HCL conform Legii 215/2001, respectând legislația în vigoare. Deci face parte din condițiile impuse în Avizul de Oportunitate pentru a obține PUZ-ul pe care l-am plătit din fondurile spitalului, fonduri pe care le-am cheltuit nejustificat dacă dvs. nu ne dați acordul.

DL. DIACONU: Lucrurile sunt mult mai simple din punctul acesta de vedere. PUZ-ul este inițiat de către Spitalul Municipal care nu este proprietarul Parcului Botanic. Normal că în avizul de oportunitate se cere acordul proprietarului care este Consiliul Local.

DL. IDOLU: Eu aș propune, având în vedere ambiguitatea, eu nu sunt lămurit, înțeleg că termenul este decembrie, haideți cine dorește dintre dvs. să fim mâine la acest consiliu cu specialiști, drumari, arhitecți, arhitectul șef al orașului, dl. Culiță Chiș și haideți să mai vedem ce se întâmplă. Să vedem și să ne elucidăm. Eu am o hârtie cu dezamembrări de parcele, de adăugiri.

DL. DIACONU: Ce legătură are dezmembrarea cu momentul acesta?

DL. IDOLU: Dacă cineva știe clar ce se întâmplă? Eu vă respect. Dacă nu era presiunea atât de mare...

DL. PRIMAR: Nu am vrut să spun încă o dată ce am spus la microfon. Era ieșit și am observat după aceea că altfel nici nu spuneam în absența d-lui consilier Idolu. D-le consilier, ascultați să vedeți despre ce e vorba? Nu e nicio ambiguitate, nu e absolut nimic. Vă rog să ascultați. Procedura legală prin care se ajunge la PUZ este următoarea: se depune o solicitare pentru certificat de urbanism. În certificatul de urbanism, dacă se agrează să se facă PUZ, se dă unh aviz de oportunitate în acest sens. Asta este denumirea legală. În avizul de oportunitate se pun obligații. În avizul nostru de oportunitate, pe care d-na manager-ă a Spitalului Municipal îl are acolo și a vrut să vi-l arate, scrie acolo printre obligații, obligația de a avea aprobarea Consiliului Local pentru această idee de a se face parcarea și ca să se poată discuta mai departe ideea PUZ-ului trebuie să se îndeplinească și această condiție și celelalte. Nu e nimic ambiguu. Cineva v-a dezinformat. Despre asta este vorba, despre îndeplinirea uneia dintre obligațiile din avizul de oportunitate. Alții au obligația să amenajeze un drum pe proprietatea proprie și să îl doneze Primăriei, cum a fost la Isho. La Nepi, obligația de a face calea ferată și de a o dona Primăriei. Sunt fel și fel de obligații care se dau prin avizele de oportunitate. Aici este asta o obligație. Nu e nimic ambiguu, nu e chiar nimic delicat în toată povestea.

DL. IDOLU: Din nou revin. Ce se întâmplă dacă discutăm peste două săptămâni când avem întâlnirile, ne elucidăm în comisii, nu neapărat comisiile formale. Haideți să stăm de vorbă, să punem cap la cap CF-urile. Ce se întâmplă, înțeleg că deadline-ul e decembrie.

D-NA OPREA: Până atunci trebuie să avem PUZ-ul.

DL. IDOLU: Suntem în 24 octombrie, până în decembrie mai sunt 2 luni. Avem timp, dna Olimpia. Avem timp să stăm de vorbă, să fim lămuriți că e totul legal și corect vis a vis de anumite lucruri că noi nu suntem roboței aici. Nu suntem funcționari în subordinea Primăriei. Noi suntem oameni care avem informații, avem principii, avem păreri și față de toate acestea la un loc trebuie să votăm în cunoștință de cauză. Eu vă respect și mă bucur că se face ceva. Chiar vreau să se facă, dar să fim siguri că votăm ceva corect. Fără știința dvs. se pot ascunde lucruri și alte inerese.

D-NA OPREA: Eu am nevoie de parcare pentru spital.

DL. IDOLU: Nimeni nu zice că nu aveți nevoie, dar cred că ar trebui să stăm noi cu dvs. cu arhitectul șef, fără discuție formală în ședință, să ne lămurească cineva de la urbanism.

5       ?                                   5                                              5               5    5

DL. DIACONU: Despre ce ar trebui să vă lămurească?

DL. IDOLU: De exemplu: este sit arheologic jos sau nu?

DL. PRIMAR: Nu este niciun sit arheologic. Când se fac lucrările se află dacă este sit arheologic și se face cercetare arheologică. Cine poate să spună acum?

DL. IDOLU: Este înregistrat ca sit arheologic? E nomenclator? Este. Este zonă de spațiu verde? Este.

DL. PRIMAR: Retrag proiectul de pe ordinea de zi, o să spun timișorenilor că nu mai putem face clădirea la spitalul Municipal, pentru că astea sunt la pachet: clădire plus parcare în subsol. Asta trebuie să facem d-le consilier? Pentru ce să îl retragem? Îl retrag, dar tot ce ați spus nu are nicio legătură cu realitatea. Absolut tot ce ați spus. Nu e nicio încurcătură la CF-uri, nu e nicio problemă decât atât, că e obligația dată prin avizul de oportunitate, de a se obține aprobarea Consiliului Local, proprietar pe teren, să se întâmple ce am spus.

DL. IDOLU: Atunci de ce vă deranjează, nu l-am avut nici măcar în comisii. Eu sunt la comisia de urbanism, Lucian Căldăraru e acolo, noi nu am avut proiectul și acum am semnat.

DL. PRIMAR: Cum nu l-ați avut la comisii? Acesta chiar a fost.

DL. SANDU: Dl. Idolu știu că am discutat întotdeauna în cadrul comisiei extrem de pragmatic și eficient și în folosul orașului ceea ce trebuie sau nu trebuie, e important sau nu. Având în vedere situația total specială a obiectivului, să nu uităm că discutăm despre Spitalul Municipiului Timișoara, vorbim despre o necesitate care trebuie să fie pe ordinea de zi a oricărui spital din ziua de azi. Nu știu dacă vreodată ați fost pus în situația să mergeți să conduceți un bolnav sau să luați un bolnav de la acest spital și să vedeți ce se întâmplă în momentul în care căutați un loc de parcare. Eu în calitate de consilier am fost abordat de cunoștințe din oraș, care mergând cu o fractură...

DL. IDOLU: Sunt 100% de acord cu tine, nu vorbesc de oportunitate.

DL. SANDU: La urma urmei la art. 1 ni se cere acordul asupra realizării unei parcări subterane pe terenul înscris. Bineînțeles că până la finalizarea lucrării, acest obiectiv va trebui să mai treacă prin toate cerințele și normele și condițiile legale pentru edificarea construcției. Sunt n pași care vor trebui făcuți și care vor stabili la fiecare moment dacă este oportun sau nu, legal sau ilegal, în ce condiții se poate face, cum, soluții tehnice, soluții de protejare a spațiului verde din parc ș.a.m.d. dar haideți să pornim de la nevoia urgentă a acestui oraș. Acolo e nevoie de o parcare și nu la 700 de m de un spital ci chiar în buza spitalului pentru că e vorba de transportul unui bolnav care nu neapărat trebuie să ajungă la spital cu salvarea. De multe ori vin cu mașinile proprii și știți bine că nu pot intra în curtea spitalului și creem o serie de neplăceri, creem minute de întârziere care pot fi fatale în anumite cazuri. Știm cu toții că e nevoie de chestia aceasta, de ce să ne cramponăm, de ce să o amânăm, de ce să o lăsăm pe altă dată când în acest timp se pot rezolva și alte proiecte și fiți convinși că până să fie acea parcare funcțională, drumul prin îmbârligata noastră legislație va fi extrem de complicat.

DL. DIACONU: Înainte de a vă da cuvântul vreau să vă reamintesc că în cadrul acestui PUZ, dacă vă dați acordul, urmează o dezbatere publică, urmează un vot al Consiliului Local de aprobare a PUZ-ului, urmează o dezbatere publică pe indicatorii tehnico-economici, dacă se va ajunge acolo, pe această parcare, un vot al Consiliului local pe indicatorii tehnico economici, dacă se va ajunge acolo, la nivel de studiu de fezabilitate pentru această parcare, deci cel puțin încă alte 4 momente în plus față de acest acord absolut de principiu ca acest PUZ să poată merge mai departe.

DL. DUGULESCU: Dragi colegi și colege, eu când am auzit de acest proiect m-am bucurat foarte mult, pentru că dacă avem un minus în Timișoara, acesta este lipsa parcărilor subterane. M-aș bucura ca fiecare spital să aibe câte o parcare subterană și centrul să aibe mai multe parcări subterane și în toate locurile unde este nevoie de o asemenea parcare subterană. Mie îmi pare rău că nu votăm astăzi și proiectul de oportunitate și finanțarea să fim cu 7 pași în față, dar văd că la primul pas ne tot dăm cu stângul în dreptul. Așa nu vom ajunge niciunde. Aveți 14 voturi d-le Primar, 2 voturi de la PMP le dăm pentru, vă rog încă doi consilieri, mai avem nevoie de două voturi să trecem odată proiectul acesta că tot batem pasul pe loc. Eu nu văd care ar fi problema și nu mi-e frică să fie vreo chestie penală și să răspundem noi cu privire la asta, pentru că nu e vorba de licitații directe, nu e vorba de a se da bani. Haideți să facem niște pași în direcția bună, că batem pasul pe loc. Când vrei să oprești o treabă cauți să vezi dacă nu și-a uitat vreunul vreun sit arheologic. știm bine cum a fost și cu autostrăzile. Până trece autostrada pe unde trebuie se tot găsește câte un obiect și acolo nu se poate săpa. Haideți să facemn pași, mai doi colegi, mai două voturi. Sunt cvonvins că dl. Dr. Mazilu va vota și mai e nevoie de un vot să trecem odată proiectul acesta.

DL. DUGULESCU: Sunt convins ca domnul doctor o sa voteze, domnul Mazilu, mai un vot si sa trecem o data proiectul asta. O sa stam pana la 12 noaptea aici si din pacate nu discutam despre chestiuni importante, in loc sa felicitam ca se misca ceva, noi incercam sa punem frane.

DL. IDOLI ... Vis-a-vis de oportunitate, deci 100% toti suntem suparati ca nu sunt locuri de parcare subterane ...

DL. SANDU: Noi oportunitatea trebuie sa ne-o aratam acum!

DL. IDOLU: Subtereane, supraterane, atat doar ca fiind termen luna decembrie de ce nu a venit in martie, de ce nu a venit in aprilie? Sigur, s-a intamplat in octombrie. Care este dubiul meu? Vis-a-vis de informatiile care le am, nu vis-a-vis de oportunitate, fara doar si poate.

DL. SANDU: Oportunitatea o votam, domnul Idolu!

DL. IDOLU: Vis-a-vis de alte lucruri. Probabil mi-a zis domnul Primar ca nici macar dumnealui nu stie. Sunt lucruri care se intampla in general. In particular..

MANAGER SPITAL: De ce nu spuneti despre ce e vorba? As vrea sa stiu si eu!

DL. IDOLU: Doamna Oprea sunteti invitata, nu! Va rog frumos puteti lua loc in sala. Ati spus perfect oportunitatea si o sustinem si v-am asigurat de sprijinul nostru. Eu am cerut doar un ragaz, impreuna cu directoarea spitalului sa vedem nevoile spitalului, pentru ca proiectul asta o data plecat, s-ar putea ca votul nostru de astazi, bun, de buna credinta, toata lumea vrea acelasi lucru, noi nu vorbim de fondul problemei, vorbim de forma, pentru ca doua saptamani sa stam, n-am discutat, noi n-am discutat intre noi, n-am vorbit cu specialisti. Asa in weekend, ca ne-a venit duminica dupa-masa pe ordinea de zi si cu zeci de telefoane dimineata sa votam subiectul asta. Asta nu e mod de lucru.

Marius, deci e vorba nu de fond, toata lumea vrea chestia asta, dar hai sa vedem daca nu e altceva ce nu e in regula. Eu am informatii ca .

DL. DUGULESCU: ..Spuneti, ca eu voi fi primul care o sa ma opun! Convingeti-ma!

DL. IDOLU: Trebuie sa ma elucidez, am teancuri, am dosar vis-a-vis de acele terenuri, cum sau dezmembrat, cum s-au unificat si sunt.doamna dvs. nu aveti treaba cu asta, asta Primaria nu dvs. Dumneavoastra foarte bine faceti-va proiectul, e vorba ..

DL. PRIMAR: Ce a facut Primaria? Le-a dezmembrat, le-a unificat cum a trebuit sa se faca parcela pe care sa se construiasca un spital cu parcare dedesubt.

DL. IDOLU: Inclusiv faptul ca e un PUZ care a expirat in 2012 la care se face trimitere in material si sunt si erori care sunt omenesti. Daca a expirat in 2012 nu ne mai povestiti de el. Noi trebuie ...

DL. PRIMAR: Se face un nou PUZ acum, domnul consilier, se face un nou Puz si ca sa se poata ajunge la PUZ trebuie indeplinite obligatiile din avizul de oportunitate.

DL. IDOLU: Deci noul..

DL. PRIMAR: Ca nu pot fi proiectate pentru elaborarea PUZ-ului, despre asta e vorba.

DL. IDOLU: Ne-am enervat inutil pe un subiect si in pare rau ca doamna directoare n-a inteles rolul dumneaei de directoare e respectat si are dreptate 100%, fiecare ar tine la locul lui de munca, dar eu vreau sa spun altceva. Ne-am incrancenat inutil, eu am spus ca sa ne protejam, sa nu fie nimic in neregula.

Termenul este decembrie, am ..

DL. PRIMAR: Ce ar putea fi in neregula sa se construiasca ...al Primariei, nu privat, nu semiprivat, nici cum, un spital al Primariei, cu parcare?

DL. IDOLU: Noi nu ne-am intalnit la comisie, a fost Consiliu de Urbanism in care a fost si Arhitectul Sef si a votat negativ, de ce.

DL. PRIMAR: Nu e adevarat ca a votat negativ, acesta s-a dat, aviz de oportunitate cu aceste obligatii, domnul consilier si are de ..

DL. IDOLU: .Si eu doresc spital extins, am votat vineri, ne-ati chemat de indata si am lasat toate treburile, cu balneo-fizio, cu ORL, asta a aparut un subiect in care toata lumea suna pe toata lumea ..

DL. PRIMAR: Pentru ca vrem sa .De aia suna probabil, doamna directoare, care stim cat se implica, probabil ca a facut apel la toti consilierii, nu in interes personal; ca a face o noua cladire cu 6 etaje pentru Spitalul Municipal si a face o parcare pe doua niveluri subterane a Spitalului Municipal, nu e a altcuiva, dar daca niste minti ratacite as spune, exista planuri sa fie a lor parcarea se insala, va fi parcarea Spitalului Municipal.

DL. IDOLU: Deci faceti declaratia publica acum, domnul Primar?

DL. PRIMAR: Acum am facut-o, este o investitie publica a Municipiului Timisoara, nu e a nici unui privat, eu n-am stire de intentia cuiva.

DL. IDOLU: Cele doua nivele subterane la Spitalul Municipal prinse in proiect, nu exista o alta intentie din miscarile de terenuri pentru altceva in zona aceea?

DL. PRIMAR: Pe fantana? Fantana de ce n-am facut-o acolo? Anul acesta.

DL. IDOLU: Domnul Primar, haideti sa nu ne mai lungim ca mai avem inca 30 de puncte..

DL. PRIMAR: Nu-i locatia pe care sa o.

DL. IDOLU: Nu mai exista nici un alt interes in afara de Spitalul Municipal in Parcul Botanic?

DL. PRIMAR: Acest PUZ. Nu exista decat ce se discuta. Nu are nici o legatura una cu alta.

DL. IDOLU: Deci mai este un alt PUZ in lucru.

DL. ORZA: Haideti sa dezamorsam chestia. Eu acum am inteles cu decembrie sau nu stiu ce. Cand este, cand mai este o sedinta de Consiliu Local?

DL. DIACONU: Nu stiu cand va fi o sedinta de Consiliu Local, s-a avansat foarte gresit din pacate acest termen de decembrie. In decembrie contractul..

DL. ORZA: Nu stiu, l-am auzit aici, nu stiu de el.

DL. DIACONU: Va rog sa va linistiti, toata lumea! In decembrie expira contractul cu proiectantul. Asta inseamna pentru Spitalul Municipal ca PUZ-ul trebuie sa fie aprobat, nu ca in decembrie ...

DL. ORZA: Da, da, corect!

DL. DIACONU: Pana la aprobarea PUZ-ului mai sunt o suta de mii de pasi, inclusiv dezbaterea publica, inclusiv aprobarea in ..

DL. ORZA: Comisia asta la care tot fac referire mai mult sau mai putin laudativ, inclusiv domnul Primar, de maine, nu putem sa asistam la ea sa vedem despre ce e vorba si dupa aia sa votam?

DL. DIACONU: Comisia cere acordul Consiliului Local, nu Comisia, avizul de oportunitate.

DL. IDOLU: De indata ni s-a cerut vineri, de indata, fara sa fim imformati. Noi miercuri cerem informatii suplimentare, ca n-am vorbit pana acum si nu vreau sa ascult informatii de pe surse, domnul Primar, eu v-am cerut acum, mi-ati spus ca pe PUZ-ul asta nu se face nimic, poate pe alt PUZ, dar nu despre asta e vorba, dar vrem lucrul asta, intelegeti ca toata lumea vrea, dar haideti sa ne edificam, sa nu regretam dupa aia si sa ne spuneti “ Voi Consiliul ati votat, eu sunt solidar sufleteste alaturi de voi, dar voi ati votat”.

DL. SANDU: Domnul Idolu, dar va pun totusi o intrebare. Noi trebuie sa trecem acum prin Consiliu un acord care sa apartina Spitalului Municipal privind edificarea acelei parcari. Credeti ca pe acel teren, care este proprietatea Primariei un altcineva, oricine ar fi el, poate sa edifice acea parcare fara a avea acordul Consiliului? Deci, indiferent ce s-ar intampla altcineva nu are cum sa construiasca acea parcare pentru ca tot la Consiliu ar ajunge, indiferent ce ar fi in spate. Si la urma urmei acest punct pe ordinea de zi ne cere efectiv un aviz de oportunitate. La urma urmei este de bun simt, de ce vreti dvs. Un spital in 2018 fara parcare este ..

DL. IDOLU: Discutati de oportunitate, e clar ca .Nu despre aia e vorba.

DL. ORZA: Da, dar nu e nimeni de la urbanism, ca vorbim de jumatate de ora.

DL. PRIMAR: Am sunat pe Arhitectul Sef si este bolnav.

DL. IDOLU: Nu stam de aia. Esti in Comisia de Urbanism, Lucian, ai discutat asta? Ai discutat cu cineva? Lucian, nu ai discutat! A..tu cu tine,da! Deci eu cu mine am discutat,da.

DL. CALDARARU: In 2009 s-a elaborat un studiu pe toata Timisoara, posibilitatile sau oportunitatile de constructie de parcari terane, subterane.

DL. IDOLU: Dorim si criteriile .

DL. CALDARARU: Parcul Botanic era trecut acolo. E vorba de vreo 7000 de metri patrati de spatiu verde pe care ulterior subteran sa se contruiasca, iar spatiul verde sa ramana spatiu verde. Nu stiu de ce facem disertatii de genul acesta, adica sunt suspiciuni, vreau sa le recunosc, domnule hai sa le spunem, eu va acuz ca vreti sa faceti asta acolo.

DL. IDOLU: Acum e o dezbatere in necunostinta de cauza ..

DL. CALDARARU: Cum a spus domnul Viceprimar, mai avem de trecut multe etape pana sa ajungem la..

DL. IDOLU: Lucian, suntem in Comisia de Urbanism, noi doi, cu Titi Sandu, Nelu Szatmari, la care Arhitectul Sef n-a venit. N-am avut. Vineri a fost de urgenta, de atunci il vedem acum, acum vedem materialul, atunci n-am apucat nici sa-l vedem. Noi nu cerem nimic ...

DL. DIACONU: Nu va suparati.S-au scris articole de presa despre asta, ziariștii l-au citit de pe site.

DL. IDOLU: .Noi vrem ..

DL. DIACONU: E pe site.

DL. IDOLU: Tehnic vrem sa discutam asezat pentru acest proiect, dar ca sa eliminat orice suspiciune, care planeaza nu asupra mea si nici asupra lui Lucian Caldararu, asupra Primariei si nici a Spitalului.

DL. PRIMAR: Da' spuneti ce suspiciune domnule, ca facem o cladire noua a Spitalului cu parcare, noi o facem, titularul investitiei este Primaria, despre ce suspiciune vorbiti? Zau daca pot sa inteleg despre ce suspiciune vorbiti, este o investitie a Primariei!

DL. IDOLU: Am cerut sa avem o discutie cu specialisti, sa fim siguri ca este in regula.

DL. PRIMAR: Ce sa fie in regula?

DL. IDOLU: Bine, atunci facem ca de obicei, votam in nestiinta de cauza si e ok. Eu o sa ma abtin. Colegii mei voteaza conform constiintei, sigur colegul meu Tavi Mazilu l-am incurajat sa voteze daca e vorba de spital, pentru spital, dar nu pentru altceva.

DL. PRIMAR: Nu, nu, stati putin! Doamna manager a spus, locurile de parcare care se vor crea vor fi folosite pentru spital si ce este in plus va reprezenta parcare cu acces public al vizitatorilor pacientilor si al cetatenilor, parcare publica a Primariei, nu a altcuiva.

DL. IDOLU: Domnul Primar, din nou, a 70-a oara spun, oportun este extinderea Spitalului Municipal cu parcare aferenta, nu despre asta este vorba. Vrem sa amanam, dar nu trebuie, eu ma abtin, faceti ce vreti, votati cum vreti, eu o sa ma abtin , dar ideea era sa ne elucidam exact vis-a-vis de situatia cadastrala a zonei, de toate restrictiile de constructie acolo, pentru ca sa nu luam decizii ca de atatea ori votam a 3-a oara pentru tramvaie, votam a 7-a oara pentru..

De fiecare data votam si reparam. Haideti sa ..daca pana in decembrie e termen, daca saptamana viitoare inceput de noiembrie ne intalnim, ca si colegi, cu specialistii nostri din Primarie, cu specialisti urbanisti, ma gandesc ca ..nu va fi un proiect corect. Ce este pe langa cu terenurile, avem curajul asta, cu cei de la cadastru, cu cei de la spatii verzi, cu cei de la monumente, haideti da' sa vorbim. Nu trebuie sa mai gresim si sa reparam de 70 ori si dupa aia , mai am 3 zile ca ..

DL. PRIMAR: Domnul consilier acum.doar daca Consiliul este de acord sa se faca inclusiv parcare de catre Primarie, Primarie care face si cladirea aferenta.

Asta se inregistreaza acolo, ce spun eu, asta se voteaza. Da? Ca cere avizul de oportunitate in mod obligatoriu o astfel de aprobare ca sa se poata face pasii urmatori in spre aprobarea PUZ-ului, proces de durata, cum domnul Viceprimar a explicat. Asta, nu altceva. Toti pasii nu se pot face decat daca CF-urile sunt in regula, decat daca, sigur, in momentul in care se ajunge sa se vada daca e avizul de la monumente, daca se face cercetarea arheologica, se da descarcare arheologica, nu se poate face altfel, dar astia sunt pasi ulteriori, noi suntem in faza avizului de oportunitate, indeplinirii obligatiilor din avizul de oportunitate. Asta e stadiul si stam pentru asta de o ora.

DL. SANDU: Dragi colegi de la PSD, problema se pune defapt foarte simplu. Proprietarul terenului este intrebat daca este de acord ca pe acel teren care il are in proprietate cineva, in cazul de fata Spitalul Municipal Timisoara sa faca o constructie, parcare, atat.

DL. DIACONU: Nici macar sa faca, sa fie prinsa in PUZ, aia nu inseamna...

DL. ORZA: Domnul consilier, domnul coleg, dincolo de clisee e urmatoarea problema: ca eu as fi vrut sa intreb ori pe cineva de la mediu, ori pe cineva de la urbanism, sau poate si dvs. ceva legat de subiectul asta si n-am cui sa pun intrebarea asta acum. Vi se pare normal? Multumesc!

DNA. MARIS: Domnul presedinte si eu vreau sa spun cateva cuvinte si vreau sa va spun dvs. domnule consilier Idolu. Eu chiar nu inteleg, dvs. ati spus ca sunteti de acord, ca trebuie sa facem, e foarte bine sa facem, este nevoie de o astfel de parcare, trebuie sa se modernizeze spitalul, deci sunteti de acord. Ceea ce eu nu inteleg este de ce va impotriviti acum, pentru ca noi asta facem, dam un acord de..

DL. IDOLU: Doamna nu ati inteles. Eu nu ma impotrivesc, dvs. nu ati inteles nimic. E vorba de altceva, e vorba de documentare, de consultare. Daca vineri a fost urgent pe lista si ca toate punctele astea am demonstrat ca nu sunt urgenta. Daca ati inteles ce am discutat noi pana acum de o ora. Nici unul din acele puncte. Nu se termina lumea, inclusiv acesta ca trebuie, tocmai a spus doamna, pana in decembrie. De ce a fost vineri dupa masa, urgent, asa. Doamna, nu am nici o.., eu am zis ca nu mai vorbesc, nu ma impotrivesc la nimic, am zis ca ma abtin si va rog sa votati si colegii mei vor vota comform constiintei lor, dar sa aiba grija ulterior ce o sa fie ca nu ..de ce sa nu ne consultam? Eu nu inteleg!

DNA. MARIS: Noi ne dam un acord acum.

DL. IDOLU: Cum a zis Dugulescu, a zis perfect. Domnule e un obiectiv important, dar nu e nimeni de vina ca ni l-a bagat vineri dupa masa, ca n-ai fost aici si acuma fara o..

DNA. MARIS: Da' nu despre asta e vorba. Discutam daca sunteti de acord si daca noi ne dam acordul.. nu discutam de ce va fi in continuare, de avizele care vin, normal ca sunt avize care..

DL. IDOLU: Doamna ati vazut ca am votat tot pana acum, apreciind ca sunt lucruri importante, dar nu au fost urgente vineri? Acest lucru e cu atat mai putin urgent, ca are termen decembrie si e foarte important spitalul cu parcarea..

DNA. MARIS: De ce sa prelungim noi..

DL. IDOLU: Voiam o consultare vis-a-vis de toata zona aceea in care este cel putin dubioasa situatia terenurilor.

DL. PRIMAR: Bun! N-avem treaba cu restul parcului. Domnul consilier, ca sa fie clar, ca este mult prea tarziu. Consilierii locali PSD au libertate sa voteze conform constiintei?

DL. IDOLU: Categoric da!

DL. PRIMAR: Fara a da socoteala ulterior ca ..?

DL. IDOLU: Decat in fata legii si a dvs.

DL. PRIMAR: Aia e alta socoteala, acolo dam cu totii.

DL. IDOLU: Acolo le spuneti la toti ca noi raspundem, nu dvs.

DL. PRIMAR: Nu, eu raspund pentru faptele mele intotdeauna si nu m-am eschivat niciodata si asa e corect, ca fiecare sa raspunda pentru ce face el, dar aici, zau daca eu pot intelege ce legatura are situatia restului parcului cu PUZ-ul care sa permita construirea cladirii spitalului si a unei parcari subterane, in principiu a spitalului, dar locurile excedentare deschise publicului, parcare a Primariei. Accentuez a 10-a oara, nu a altcuiva.

DL. DIACONU: Cu sau fara libertatea de constiinta a consilierilor PSD trebuie sa va spun ca acest proiect a cazut o data, iar in cazul in care, nu a cazut acum, a mai cazut o data, iar in cazul in care va fi respins si astazi tot PUZ-ul acesta pleaca pentru anul viitor. A cazut vineri.

DL. PRIMAR: Nu atat ca pleaca, expira contractul domnul consilier, ca despre asta e vorba. Contractul cu proiectantul expira.

DL. IDOLU: Pe 31 decembrie expira, 15 decembrie, mai avem doua luni. Haideti sa ne intalnim saptamana viitoare..

DL. SANDU: Domnul Idolu stiti bine ca in decembrie nu mai creste nici iarba in Romania.

DL. IDOLU: Sa stii cand a fost vorba de vaporase si voi ati fugit de la vot, erati PD atunci, noi am venit si am votat si in 27 decembrie.

DNA. CHINDRIS: Domnul Diaconu, am o intrebare: pe langa acest HCL vad ca in document este solicitat si avizul Arhitectului Sef, exista? Ca noi nu l-am vazut.

DL. DIACONU: Ceea ce votam noi astazi este unul dintre avizele necesare pt PUZ, nu un aviz, un HCL, un acord din partea Consiliului Local.

DNA. CHINDRIS: Am inteles lucrul acesta.

DL. DIACONU: Pentru ca PUZ-ul sa fie si la momentul in care veti aproba, ca vom aproba noi PUZ-ul, nu altcineva, la momentul respectiv toate acele avize trebuie sa existe, pentru ca nu ajunge in Consiliul Local fara respectivele avize.

DNA. CHINDRIS: Dar nu este vorba despre PUZ aici. Pe langa HCL-ul acesta este necesar si avizul Arhitectului Sef. Il avem? Ca ele merg mana in mana.

DL. DIACONU: Nu e un aviz care ar trebui depus la acest HCL, e un aviz pentru PUZ in general.

DNA. CHINDRIS: Pai da, dar..

DL. DIACONU: In avizul de oportunitate banuiesc ca exista, nici nu stiu daca exista ca nu am nici o idee, dar ..

DL. PRIMAR: Va pot spune. Este vorba despre o lista de obligatii, printre care si aviz din partea Arhitectului Sef si evident ca exista avizul Arhitectului Sef.

DL. DIACONU: Nu e referitor la acest HCL.

DL. PRIMAR: Nu este aviz pe acest proiect, este un aviz independent, ca acolo spune “ sa existe aprobarea Consiliului Local, sa existe avizul Arhitectului Sef”, sa existe mai stiu eu cate, le are doamna Olimpia Oprea aici pe lista. Toate acele obligatii tin de avizul de oportunitate si daca sunt indeplinite se face pasul urmator.

DNA. CHINDRIS: Pai exact in avizul de oportunitate ne cere avizul Arhitectului Sef.

DL. PRIMAR: Da, exact.

DL. DIACONU: Avizul CTATU.

DNA. CHINDRIS: Dar am la articolul 6 din documentul depus pe site.

DL. DIACONU: Doar ca e vorba de avizul Arhitectului Sef, in paranteza CTATU, iar ca sa ajunga discutia in CTATU si sa existe un vot pe tema asta proprietarul respectivului teren, adica Municipiul Timisoara reprezentat prin Consiliul Local, trebuie sa isi dea sau nu acordul de principiu pentru acea parcare.

DL. IDOLU: Eu va propun sa nu riscam un asemenea obiectiv important la care eu tin foarte mult, sa ne intalnim saptamana viitoare, cum ne-am intalnit si vineri de indata. De intata miercurea, joia viitoare ne edificam, ne sfatuim intre noi, fara factori perturbatori si stam de vorba. E prea mare riscul sa, e prea mare miza ca sa riscam un vot negativ. Toata lumea tine la acest proiect daca il judecam strict Spitalul Municipal, cu ceea ce prevede, toate functiunile, nu mai discutam. Eu cred ca e mai intelept sa nu spunem ca votam vineri dupa-masa de indata si aflam ca pana in 15 decembrie, nu 31 decembrie, m-a corectat doamna directoare si ne intalnim la inceput de noiembrie si dam verde, sau eu stiu, cu corectii.

De ce sa riscam? Eu tin la acest proiect, tin la parcari, eu critic Primaria ca nu sunt parcari si toata lumea de aici pe ascuns sau pe fata critica. In sfarsit avem macar pentru medicii de la Spitalul Municipal, dar daca nu suntem pe deplin edificați, vis-a-vis intr-adevar, sunt factori perturbatori. Haideti sa fim lucizi!

DL. PRIMAR: Haideti ca e tarziu! Retrag proiectul.

DL. DIACONU: Doar ca plen vom avea foarte probabil in 31. Plen vom avea in 31, insemnand saptamana viitoare, oricum il vom avea miercurea viitoare. O sa va rog sa va intalniti cu aceasta comisie de specialisti luminati, arhitecti, urbanisti si din nou iluminati..

DL. IDOLU: Si viceprimari..

DL. DIACONU: Viceprimarul, ce..

DL. IDOLU: Domnule Primar sunteti de acord ca maine, daca aveti timp si timpul va permite, la ora, nu stiu, 10, 11, cand considerati dumneavoastra sa ne intalnim sa discutam acest subiect.

DL. PRIMAR: Absolut, sunt de acord! Intotdeauna am fost deschis.

DL. IDOLU: Sunteti de acord intr-o sedinta informala, fara nimeni din afara, fara presa, fara functionari. Sa stam de vorba..

DL. ORZA: Dar nu venim la Comisia pacii?

DL. IDOLU: Eu vorbesc inainte de Comisia aia, ca sa nu fim iarasi, din nou, perturbati. Inainte si stam si la Comisie, care poate spune, sunt specialisti. Domnul Primar sunteti de acord, colegi suntem de acord?

DL. PRIMAR: Sunt de acord, dar..

DL. IDOLU: Chemam specialistii care ne pot elucida.

DL. PRIMAR: Vreau sa va spun un lucru: aduceti pe cine vreti, dar niciodata....

DL IDOLU: Eu nu aduc pe nimeni.

DL. PRIMAR:. nu o sa ma iau dupa acei specialisti care ..

DL. IDOLU: Arhitectul Sef al orasului.

DL. PRIMAR: Au alte interese decat interesele publice ale Timisoarei. Avem destui specialisti pe care vreau sa ii si scoatem din .

DL. IDOLU: Domnul Primar, ma lasati sa termin.

DL. PRIMAR: .Care nu le reprezinta..

DL. IDOLU: Arhitectul Sef, seful de la spatii verzi, seful de la monumente, seful de la spitale si scoli, astia sunt specialisti. Aveti vreo putere asupra lor?

DL. PRIMAR: Nu, nici vorba.

DL. IDOLU: Specialistii din Primarie, n-am vorbit de alti specialisti. Stam de vorba cu calm, cu liniste.

DL. PRIMAR: De acord, stam de vorba! Haideți ca...

DL. IDOLU: Va consultati agenda si spuneti-ne daca sa venim sau nu.

DL. PRIMAR: Domnul consilier, consilierii judeteni PNL nu au facut asa ceva niciodata in Consiliul Judetean, au votat proiecte de pe ordinea suplimentara si o spun vor vota si de acum. Cateodata acolo sunt si mai multe decat avem noi. Le-am spus “nu conteaza, daca e de bine pentru judet votati”. Uite, e aici liderul grupului de consilieri judeteni, Nicu Bitea, omologul dumneavoastra acolo, niciodata, intrebati pe domnul presedinte Dobra noi nu am blocat proiectele bune pentru judet.

Am primit telefon de la Nicu Bitea cand a fost cazul, mi-a spus ca unii colegi nu ar vrea sa voteze, am facut o consultare rapida sa vedem despre ce e vorba, am spus “ E de bine? Votati! Atat conteaza, daca e de bine sau nu-i de bine.” Si mi-ar placea sa vad aceeasi atitudine, ori, vad inconsecventa.

La inceput am apreciat si nu m-am ferit sa o spun public, puteam sa tac, pana la urma suntem adversari si puteam sa tac sa nu va laud, ori eu am fost sincer cum sunt intotdeauna si am spus cuvinte frumoase la inceput, asa de pe pozitia adversa pe care ne aflam politic. Imi pare foarte rau ca acuma facem caz din, zau ca nu pot sa inteleg din ce defapt, cand e vorba despre un lucru atat de simplu, in fine, retrag proiectul de pe ordinea de zi si sunt dispus sa ne intalnim, consultam agenda, ne intalnim fara nici o problema. Intotdeauna am fost deschis la discutii, la dialog, propun sa trecem mai departe, ca mai sunt inca multe.

DL. DIACONU: Multumesc, 47!

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație la HORTICULTURA SA.

DL. DIACONU: 47! Ati cerut toate alea de vineri sa fie acum.

Deschid sesiunea de vot.

 • -  22 voturi pentru.

Multumesc! Ne reintoarcem la 2.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

 • -  23 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a 9          “                                      “                 9             9                                   9                             9

Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al ”Servicii specializate la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități”.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 24 voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 23 voturi pentru.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timișoara a unor suprafețe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 24 voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr.425/13.09.2018 - privind solicitarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara de trecere din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiului Timișoara a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal, situate în Parcul Rozelor, Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

Doua persoane nu au votat.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 -privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea

Guvernului României nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Boariu Gheorghe, Boariu Zoița-Cristina, Boariu Andreea - Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, Honae Viktor și SC VH Urban Home SRL.

9

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului teren- strada Academician Aurel Bărglăzan și str. Vidin înscris în CF nr. 426020 Timișoara cu nr. Top. 19801/1/1.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe reprezentând ”mobilier stradal cu ceas radio pilotat” în vederea casarii.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru.

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr. 438994- Timișoara.

9

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezlipire a parcelei de teren înscrisă în CF nr. 409038 Timișoara, nr.top.27521/1/1 cu suprafața de 6359 mp. în două loturi, Lotul 1 cu nr. top. 27521/1/1/1 cu suprafața de 5718 mp. și Lotul 2 cu nr. top.

27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp. și dezlipirea parcelei de teren înscrisa în CF 436289 Timișoara cu suprafața de 2479 mp. în doua loturi, Lotul 1 cu nr.top.27519/1 cu suprafața de 119 mp. și Lotul 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp. și alipirea lotului 2 cu nr. top.27519/2 cu suprafața de 2360 mp. cu Lotul 2 cu nr. top.27521/1/1/2 cu suprafața de 641 mp., rezultând o parcela noua cu suprafața de 3001 mp., situata în Piața Prahova 12.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 din HCL nr. 128 din 31.03.2017 - privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș, a terenului situat în Timișoara, str. C. Salceanu nr.11, înscris în CF nr. 416680 - Timișoara, nr. Top 6983/1/1/2, în suprafață de 2360 mp, pentru realizarea investiției - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilități ”Speranța”.

DL. DIACONU: Eu stiu daca sa votam asta. Deschid sesiunea de vot.

DL. PRIMAR: Da, pai sigur noi votam. Da? Consiliul Judetean nu a realizat pana acum nimic pentru acesti copii si pentru parintii lor, noi dam terenul si am dat spatii si facem tot ce trebuie sa ajutam aceasta categorie aflata in dificultate. Uite si acum suntem constructivi, an de an am dat tot ajutorul si am pus si spatii la dispozitie, totul pentru Consiliul Judetean, ca sa dam exemplu de cum se face administratia publica in interes public, nu in interes politic si nici in interesul mai stiu eu cui, grupuri sau persoane.

DL. DIACONU:

- 20 voturi pentru.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.443778 - Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 23 voturi pentru.

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor privind acceptarea donației terenului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. D. Dinicu.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 24 voturi pentru.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a spațiului situat în Timișoara, Str. Alba Iulia nr.2.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 24 voturi pentru.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. CLASOF 925 SRL.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 23 voturi pentru.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului temporar disponibil la Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, în suprafață de 25 mp, în vederea închirierii prin licitație publică, în scopul amplasării unui bufet de incintă pentru comercializarea de produse alimentare destinate elevilor, pentru o perioadă de 3 ani.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 23 voturi pentru.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii auxiliare, în regim parter, a Liceului Teoretic Jean Louis Calderon, situată în Timișoara, str. Pestalozzi nr. 14, înscrisă în CF nr. 408939 Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 24 voturi pentru.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 4 ani a terenului în suprafață de 137,35 mp, necesar accesului la spațiul din Căminul nr. 1 cu P+3 etaje al fostului Liceul Tehnologic Agricol ”Petru Botiș”, situat în Timișoara, str. Calea Aradului nr. 56 în vederea atribuirii în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru desfășurarea activității Secției 5 Poliție.

9                      9 r                           9                                    9             9                     9

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 24 voturi pentru.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe o perioadă de 10 ani, a etajelor I și II cu suprafața construită de 1430 mp ale căminului și a terenului de

acces, din str. Franz Liszt nr.3, Timișoara, aferent fostului Colegiu Tehnic ”Ion Mincu”, în vederea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Timiș pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

9                                                     9                                                9                           9                         9                                    9

DL. PRIMAR: Alta mostra stimati colegi liberali si UDM-isti, votati! Noi ajutam Consiliul Judetean sa isi poata desfasura activitatea.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru

DL. IDOLU: Deci este pentru un serviciu public, nu e pentru un partid sau o institutie publica.

DL. PRIMAR: Spitalul nu e de interes public. E vorba de adevar, domnul consilier.

DL. GRIGOROIU: Spitalul Municipal e anexa la PSD sau ?

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr.14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 22 voturi pentru.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață de 735mp, al Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str. Dunărea nr.9, aflat în proprietatea publică a municipiului Timișoara, pentru desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, pentru o perioadă de 1 an, prin atribuire în folosință gratuită.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 23 voturi pentru.

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 23 voturi pentru.

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din

Timișoara, Splaiul N. Titulescu nr. 2, înscris în C.F. nr.404587 (C.F. vechi nr.8823), nr. Topo 17300, 17301 la prețul de vânzare de 1.440.000 lei.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru.

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD 5 situat în Timișoara, str. Paul Chinezu, nr.2, et. parter, la prețul de 95.000 euro+TVA.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de din ap. SAD3 aferent imobilului din Timișoara, str. Nistrului nr. 1, etaj parter, înscris în C.F. nr. 403680-C1-U24, nr. Topo 403680-C1-U24, la prețul de 235.000 euro.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru.

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de aferentă ap. SAD 1, str. Splaiul Nistrului, nr.1, et. Subsol, la prețul de 50.000 euro.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 20 voturi pentru.

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD 11/C/II situat în Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha, nr.1, jud. Timiș, la un preț de vânzare de 240.000 euro.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.

- 21 voturi pentru.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 359/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj SUBSOL, ap SAD 1, înscris în CF nr. 400893 - C1-U5, nr.top.400893-C1-U5, la prețul de 1.501.258,00 lei.

Dna. CHINDRIȘ: Nu înțeleg de ce avem proiectul acesta din nou pe ordinea de zi, în ideeea în care a fost picat deja de două ori. Conform regulamentului nostru ar trebui să intre abia peste 12 luni.

Dl. DIACONU: A căzut doar o singură dată.

Dna. CHINDRIȘ: Da, dar teza a doua cea de neexercitare a mai căzut o dată.

Dl. DIACONU: Nu. Neexercitarea în sine a fost un proiect de hotărâre de neexercitare, care nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a se pune în practică neexercitarea dreptului de preemțiune. După care a fost întocmit un proiect de către un consilier, sau un grup de consilieri, e un proiect diferit, cu privire la respingerea respectivului.

Dna. CHINDRIȘ: Dar e și neexercitare, deci revocarea hotărârii de exercitare și neexercitarea care a picat de fapt într-un plen. Eu nu înțeleg dacă este eligibil proiectul acesta pe ordinea de zi de azi, sau nu e de fapt eligibil.

Dl. DIACONU: Proiectul este inițiat de către un consilier, este un proiect nou, care a căzut o singură dată, puteți să-l mai respingeți o dată acum și asta e.

Dl. DIMECA: Eu l-am inițiat pentru că formularea a fost greșită prima dată și data trecută pentru că nu a fost clarificat subiectul, a rămas că cei de la Camera de Comerț discută cu dl. Idolu, se lămuresc despre ce e vorba, eu am fost la fața locului și am văzut exact situația și cu dl. Căldăraru știm despre ce e vorba pentru că am și fost la un moment dat în structura Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț. Știm subiectul am zis că-l promovez eu în cadrul acestei ședințe, nu a picat decât o singură dată, data trecută, când dl. Idolu a ridicat niște întrebări și le-a clarificat cu conducerea camerei.

Dna. CHINDRIȘ: Dar țin minte plenul din vară când a fost doamna de la Camera de Comerț și nu a trecut neexercitarea.

Dl. DIMECA: A fost formularea invers făcută. Și a fost refăcută. Deci în momentul de față formularea e: neexercitarea. Atunci era cu exercitarea.

Dna. CHINDRIȘ: Nu. A fost o neexercitare în faza inițială.

9                                                                                                               »

Dl. DIMECA: Sincer să fiu din echipa de la Juridic, formularea este cea corectă, cea care a fost pentru ultimele două ședințe de consiliu local. Acum e ok.

Dna. CHINDRIȘ: Dar de fapt vorbim de același subiect. Este exact același subiect dar formulat puțin altfel. Mă leg de legalitate aici.

Dl. DIMECA: E același subiect în final, să nu exercităm dreptul de preemțiune, ținând cont că data trecută în discuția pe care am avut-o am realizat că capacitatea noastră și dacă am vrea și dacă ar fi interesant și vă spun că nu e interesant, că e degradat. În privința legalității e ok.

Juridicul a dat avizul că altfel nu avea cum să intre. Deci formularea a fost făcută de echipa de la Juridic.

Dna. CHINDRIȘ: Nu știu personal am dubii că este eligibil pus pe ordinea de zi de azi proiectul, conform regulamentului nostru unde avem articol clar care ne spune: din moment ce un subiect cade de două ori, pe ordinea de zi mai poate fi repus doar după 12 ședințe ordinare. Din regulament e articolul.

Dl. DIMECA: Ca și formulare cum am spus, prima dată a fost formulat într-un fel, a doua oară a fost formulat după propunerea pe care am făcut-o eu. Deci prima dată a fost trecut în cadrul consiliului, în modul strict, eu v-am făcut o singură dată propunerea, data trecută și acum am revenit pentru că atunci a picat, dar pe formularea pe care a fost ultima dată. Atenție că cele 3 dăți au avut, o formulare prima dată, două formulări ultimele două dăți.

Dna. CHINDRIȘ: Să înțeleg că de fapt avem aceeași Mărie cu altă pălărie?

Dl. DIMECA: Sigur că atunci a fost formularea într-un anumit fel la prima noastră ședință a noastră a consiliului local de la sfârșitul lunii August parcă, iar celelalte două care au fost la propunerea mea, au fost formulate cum au spus cei de la Juridic pentru că prima oară a fost îmbârligat cu formularea de exercitare când de fapt noi avem formularea de neexercitare. Dna. CHINDRIȘ: Este practic a treia oară când intră subiectul?

Dl. DIMECA: Nu. Este a doua oară cu formularea corectă. Sunt formulări diferite, deci de asta a și putut să intre. Are avizul celor de la Juridic. Deci să știți că are toate avizele.

Dl. SANDU: Există legislația care ne obligă să ne exprimăm o poziție referitoare la poziția față de preemțiune, în cazul proprietăților care se doresc a fi vândute. Ar fi aberant să amânăm pentru 6 luni sau pentru diferite perioade de timp nici nu contează cât, exprimarea unei asemenea poziții, pentru că ar prejudicia dreptul proprietarilor de a-și valorifica proprietatea. Deci este oricum aberantă o amânare a exprimării a acestui drept.

Dl. DIACONU: Actul căruia I se cere revocarea este un HCL de exercitare în acest moment. Că așa am știut noi să votăm, să ne exercităm dreptul de preemțiune fără buget.

Dl.ȘULI: Deci este un alt proiect de hotărâre. Proiectul ce-l votăm acum, a mai fost o singură dată. Acum este a doua oară.

Dna. CHINDRIȘ: Cel din vară ce a fost de fapt?

Dl.ȘULI: Cel din vară a fost o neînțelegere a dvs și a ieșit un proiect de exercitare a dreptului de preemțiune.

Dna. CHINDRIȘ: Dacă ne uităm acum la procesul-verbal din vară, avem neexercitarea dreptului de preemțiune și toată teza respectivă, proiect picat. Am mai avut plenul de luna aceasta cred că a fost din nou, nu în Septembrie.

Dl.ȘULI: În Septembrie a fost un alt proiect, adică acesta care e pe masă.

Dna. CHINDRIȘ: Așa și a picat. E același subiect. E ok? Din punct de vedere juridic? Dl.ȘULI: Eu zic că da.

9

Dna. CHINDRIȘ: Dar este contrar regulamentului nostru de funcționare.

Dl.ȘULI: Dvs. În momentul în care trebuie să vă exercitați sau nu dreptul de preemțiune, acolo sunt niște termene în mod normal care curg, în defavoarea noastră întotdeauna. Trebuie să respectăm acele termene pe care nu le respectăm, asta e toată minunea.

Dna. CHINDRIȘ: A fost revocare de HCL. Și alt proiect pe neexercitare.

Dl. DIACONU: Oricum e confuz. Adică dacă azi cade din nou acesta, ne exercităm, nu știu cum ne exercităm, dar...

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

1 vot împotrivă

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 360/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj V, ap SAD 26, înscris în CF nr. 400893 - C1-U14, nr. Top 203/XXVIII, la prețul de 293.170,00 lei.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 361/06.07.2018 și neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Timișoara, Piața Victoriei nr. 3, etaj PARTER, ap SAD 2, înscris în CF nr. 400893 - C1-U34, nr. Top 400893-C1-U34, la prețul de 659.836,00 lei.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru Arhiepiscopia Timișoarei privind obiectivul Parohia Sfântul Nicolae, Bd. Iosif Bulbuca, nr. 24, Zona Soarelui, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind revizuirea prețurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/30.01.2018 aferente activităților de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru energia termică produsă în cogenerare și livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara, aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Dna. CHINDRIȘ: Aș vrea vă rog să observați că aici avem aviz ANRSC de mărire a prețului, ceea ce este ok. Deci practic din punct de vedere al legalității se poate factura în viitor prețul acesta. Ca să țineți cont, la următorul proiect unde nu avem acest aviz în fapt.

Dl. DIACONU: Da dar aici vorbim de un aviz ANRE cerut prin lege.

Dna. CHINDRIȘ: ANRSC. Pentru justificarea prețului și este ok. Deci practic se justifică din punct de vedere legal acest preț pentru COLTERM. Acum că este oportun sau nu este o cu totul altă descuție.

Dl. SANDU: Este o diferență, pentru că aici stabilim un preț, îl stabilim și rămâne bătut în cuie pe când la punctul următor este vorba de Planul de evoluție a prețurilor ceea ce nu înseamnă o dată concretă de aplicare. Deci noi nu stabilim de la o anumită dată aplicarea unui preț ci doar previzionăm evoluția prețului care poate să se întâmple sau poate să nu se întâmple.

Dna. CHINDRIȘ: Vă contrazic mai departe la următorul subiect.

Dl. DIACONU: Eu vă contrazic acum avizul este de la ANRE pentru că ANRE este instituția care avizează prețul pe energie termică și îl vedeți la proiectul 40, Aviz ANRE nr. 52/2018. Nu mai suntem la ANRSC cu energia termică de vreo 2 ani de zile.

Dna. CHINDRIȘ: Oricum voiam să subliniez.

9

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020”.

Dna. CHINDRIȘ: Acest plan de tarifare se depune în cadrul unui proiect, pe POIM , un proiect binevenit pentru noi toți. Doar că s-a scăpat din vedere un lucru important. Prin strategia de preț aprobată printr-un proiect pe POIM trebuie să se genereze un efect pozitiv pentru timișoreni și pentru utilizatorii, pentru abonații AQUATIM. Da, dar unde este efectul pozitiv prin majorarea unui tarif la apă?

Dl. SANDU: Nu totul trebuie privit prin prisma prețului. Dvs întotdeauna când alegeți un produs, un serviciu vă uitați doar la preț?

Dna. CHINDRIȘ: Gândiți-vă că se majorează prețul cu 25%, este foarte mult.

Dl. SANDU: Calitatea serviciului și anumite particularități și tehnologii nu țin neaparat doar de preț. De exemplu vorbim de energie verde, prețul e întotdeauna mai mare decât la energia clasică și totuși este de preferat.

Dna. CHINDRIȘ: Puteți să ne asigurați acum că după implementarea proiectului, calitatea apei va fi mai bună?

Dl. SANDU: Calitatea serviciului în ansamblu.

Dna. CHINDRIȘ: Poate nu se justifică cu prețul respectiv. Ideea e că nu este, ca să înțelegeți, nu este obligatoriu...

Dl. SANDU: Dacă am fi fost noi cei în măsură să stabilim nivelul finanțării, proiectul în sine, caracteristicile proiectului, am fi avut noi banii aici în spate într-un sac și în urma unei dezbateri în consiliul local am fi venit noi cu găleata și am fi dat banii societății. Noi suntem doar o părticică în procesul de derulare a acestui proiect. Sunt alții cei care trebuie să decidă pe baza datelor care li se oferă dacă proiectul este eligibil sau nu dacă corespunde nevoilor sau nu dacă corespunde standardelor. Nu suntem noi în măsură, noi trebuie să ne facem doar feliuța noastră de treabă.

24385 Așa este aveți dreptate dar vreau să spun că pentru obținerea proiectului nu avem nevoie să majorăm planul tarifar. Proiectul se poate implementa și cu planul tarifar existent. Gândiți-că că indicatorii de monitorizare ai AQUATIM vor fi numărul de abonați noi, la un preț mare cați se vor abona?

Dl. DIRECTOR PRODUCȚIE-DEZVOLTARE AQUATIM: S-a Indus ideea că nu e necesară această aprobare. Este o condiție absolut necesară, pentru ca consiliul local să dea această hotărâre, este ultima hotărâre de care avem nevoie înainte de AGA la ADI care a fost fixată pentru data de 2 ale lunii viitoare adică săptămâna viitoare pentru ca să putem semna împreună cu U.E. pentru Județul Timiș acest proiect de 180 de milioane de euro care nu face altceva decât să aducă României conformarea pe care a semnat-o la intrarea în U.E. în 2007. Vreau să vă mai spun că nu e prima dată când se dă această aprobare de plan tarifar. Noi Aquatim suntem la al treilea mare contract pe fonduri europene. și amintesc aici ISPA prin care s-a reabilitat integral Stația de Epurare de la Timișoara și care vă spun că este o mândrie între stațiile de epurare din țară, pe care ați văzut-o și a fost testată cu brio la problemele care au fost de schimbări climatice și ploi masive de acum doi ani. Am dus și v-am cerut și ați aprobat pentru Programul operațional POS Mediu în care am accesat 118 milioane tot aprobarea planului tarifar, în care noi am adus pentru județ 118 milioane. Acest proiect important, fără aprobarea dvs nu obține finanțarea. Este o condiție esențială ca în toată aria de operare să avem același tarif. Uniunea Europeană nu va da acești bani și vă spun că schema de finanțare este 85% Uniunea Europeană, 13% Guvernul României și 2% consiliile locale. Deja dvs ne-ați dat aprobarea de cofinanțare și a indicatorilor din proiect. Fără această aprobare din păcate nu putem semna. Sunt 44 de operatori la ora actuală în țară, au semnat 6, Clujul semnează în această săptămână și mi s-a spus că dacă depunem aprobarea AGA la ADI în urma aprobării hotărârii consiliului local în toată aria de operare, să ne pregătim și noi de semnare în maxim 3 săptămâni. Este extraordinar de important pentru tot ce se va întâmpla în viitorul apropiat pentru calitatea serviciilor atât în Timișoara cât și în localitățile din județ care vizează acest proiect. Și vă spun că sunt 45. Importanța proiectului este în primul rând pentru a evita infrigementul. Dacă noi nu vom avea acest proiect, sumele care le vom returna Uniunii Europene vor fi infinit mai mari. Trebuie să avem șansa pentru că următorul termen pentru infringement este 31 Decembrie 2018. Și așa bate la ușă. Dar dacă ne va găsi Uniunea Europeană cu contracte semnate, probabil că va închide ochii. Stăm de doi ani jumate și sperăm că vom reuși să trecem peste această aprobare a dvs ca să putem obține semnarea cererii de finanțare.

Dna. CHINDRIȘ: Majoritatea abonaților Aquatim sunt din Timișoara, 90%?

Dl. DIRECTOR PRODUCȚIE-DEZVOLTARE AQUATIM: Nu. În aria de operare situația se prezintă în felul următor: avem în jur de 310.000 de abonați în Timișoara și în localitățile pe care le deservește Timișoara, că probabil că știți că alimentăm din sursele de apă din Timișoara și câteva localități periurbabe iar în restul ariei de operare care înglobează v-am spus în jur de.de fapt sunt 55 de UAT-uri, în 45 din acestea vom face lucrări, 55 cu satele aferente, sunt 129 de localități, iar ceilalți care sunt conectați sunt aproape egalul Timișoarei.

Dna. CHINDRIȘ: Care sunt conectați în prezent? Că pe site aveți alte .

Dl. DIRECTOR PRODUCȚIE-DEZVOLTARE AQUATIM:  În prezent și cu ajutorul

acestui proiect.

Dna. CHINDRIȘ: În viitor va fi de fapt. Vreau să știu, asupra cărei populații se răsfrânge mai mult această mărire?

Dl. DIRECTOR PRODUCȚIE-DEZVOLTARE AQUATIM: Din cele 180 de milioane de euro, pentru Timișoara se alocă 51 de milioane de euro în condițiile în care Programul Operațional POIM 2014-2020 se referă la localități peste 2000. Adică zonelor rurale. Noi am reușit să convingem UE că este foarte important să reabilităm în Timișoara și vă dau date dacă nu e prea mult ce vă spun: 36 de km de rețea de apă, 29 de km de rețea de canal, un incinerator care în premieră va rezolva problema nămolului, care nu are soluție în acest moment și reconstrucția aproape în întregime a principalei surse de apă din Timișoara STA Bega. Unde vom investi 12,5 milioane de euro pentru că la finalizarea acestui program toată zona periurbană a Timișoarei va fi alimentată din Timișoara.

Dna. CHINDRIȘ: În derularea proiectului Aquatim își va susține cheltuielile neeligibile din fondul de investiții pe care-l are realizat conform legii? Că știu că este strict reglementată dezvoltarea.

Dl. DIRECTOR PRODUCȚIE-DEZVOLTARE AQUATIM: Tot ce e neeligibil sau va fi declarat neeligibil se va susține de către Aquatim din sursele proprii.

Dna. CHINDRIȘ: Ok, din fondurile acelea speciale pentru investiții. La planul acesta tarifar care prevede o majorare este obligatoriu pentru sustenabilitatea proiectului? Sau de ce se majorează?

Dl. DIRECTOR PRODUCȚIE-DEZVOLTARE AQUATIM: El rezultă așa cum știți, din analiza cost-beneficiu. Analiza cost-beneficiu înseamnă de fapt care este sănătatea financiară a operatorului ca să poată duce la bun-sfârșit un astfel de plan de 180 de milioane de euro, în condițiile în care pentru ISPA Aquatim a plătit din bancă fără nicio susținere 12,5 milioane de

euro, pe Programul POS Mediu 15,5 milioane de euro. Și un amănunt : nu a mai crescut prețul la apă din 2014 așa cum vedeți în informare. Nici măcar cu inflația.

Dna. CHINDRIȘ: Da dar cu inflația se poate majora. Dar acesta nu e un argument să se majoreze acum mai ales că...

Dl. ORZA: Mă bucur că s-a pomenit de ISPA fiindcă nu toți cunosc eforturile care s-au făcut dea lungul timpului în investiții. Vorbim de 180 milioane de euro sumă care depășește cu mult investițiile făcute de primărie pe fonduri europene. Haideți să votăm. Normal ar fi să nu plece lumea din sală.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor pentru Energie și Climă (Covenent of Mayors for Climate and Energy).

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 16 voturi pentru

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2018.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației EUROCITIES pentru anul 2018.

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

9

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

17 voturi pentru

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind numărul membrilor Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

17 voturi pentru

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437640, nr. Cad. 437640, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437755, nr. Cad. 437755, Timișoara.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ANEXA, AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE TEREN”, Pavel Jumanca, FN, identificat prin CF 437756, nr. Cad. 437756, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

18 voturi pentru

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinte si servicii in regim P+10E”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 64, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

16 voturi pentru

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Construcții pentru servicii, depozitare și producție”, extras CF 444382, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

17 voturi pentru

PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacent unei artere principale de trafic”, str. Oravița, nr. 2, Timișoara.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective, comerț și servicii”, Str. Armoniei nr. 16, parcelele 405446, 405447, 405448, 405449, 405450, 405453, 405454, 405455, 405456 și 405457, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință unifamilială P+2E”, str. Odobescu nr. 54, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuințe înșiruite în regim de înălțime P+1E”, str. Odobescu nr. 56, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din articolul 2 din Hotărârea

Consiliului Local nr. 456/13.09.2018 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire supermarket Lidl” str. Eroilor de la Tisa colț cu str. Ștefan cel Mare, Timișoara.

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin HCLMT nr. 12/26.06.2012.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

16 voturi pentru

PUNCTUL 59 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor unități de învățământ preuniversitar de stat, cuprinse în Anexa 1 la rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, începând cu anul școlar 2018 -2019.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

16 voturi pentru

1 abținere

PUNCTUL 60 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar autorizată din Școala Primară ”Babel” în Școala Gimnazială ” Babel”.

9                                                                                  9

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

17 voturi pentru

PUNCTUL 61 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019.

Dna. TÂRZIU: Aș dori să mă retrag din Consiliul de Administrație de la Colegiul Ana Aslan. Dna. Mariș mă va înlocui.

Dl. DIACONU: Am făcut eu o împărțire. Astfel că împărțirea e următoarea: la Colegiul Casa Verde Silvicultură - Agricultură îl rog pe dl. Szatmari să meargă, în plus, la F.S. Nitti dl. Sîrbu, la Colegiul Ana Aslan în locul d-nei Târziu dna. Mariș și dna. Șipoș dacă puteți să-i completați pe cei doi care sunt acum, la Azur în lipsă am propus-o în plus pe dna. Bloțiu, la Leonida pe dl. Taropa în plus, la Ungureanu pe dl. Sîrbu în plus, la Coandă pe dl. Sandu în plus, la Electrotimiș pe dna. Țundrea în plus, la Liceul de Arte Plastice e doar dna Bloțiu dar trebuie să fie trei, l-am propus pe dl. Căldăraru, pe dl. Grigoroiu, la Calderon ca reprezentant al Primarului în locul dnei. Lăudatu, pe dna. Elena Samoilă.

Supun la vot amendamentul

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

PUNCTUL 62 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018 - 2019.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

PUNCTUL 63 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de angajare a asistenților personali ai copiilor sau persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal din municipiul Timișoara

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

PUNCTUL 64 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 021486/14.09.2018 a SEDAKO GROUP privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 139/2007- privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002.

Dl. DIACONU: Supun la vot .

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

PUNCTUL 65 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018- 021156/11.09.2018 a Bega Minerale Industriale - privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.332/22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Servicii și comerț” — Calea Șagului nr. 141.

Dl. DIACONU: Supun la vot .

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru

PUNCTUL 66 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 020948/07.09.2018 a SEDAKO GROUP privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 414/27.07.2018 privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Bloc locuințe colective” str. Dumitru Kiriac nr. 17 A, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot .

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru

PUNCTUL 67 AL ORDINEI DE ZI:

Informare nr. SC2018 - 24450/18.10.2018 privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara adoptate în semestrul I al anului 2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 68 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 21837/20.09.2018 a Compartimentului Guvernanță Corporativă privind solicitarea domnului Iapă Augustin-Cătălin de a se retrage din Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 69 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SJ2018 - 5454/24.09.2018 - privind Dosar nr. 130/2014 - referitor la S.C.

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 70 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 022652/01.10.2018 a Consiliului Județean Timiș privind solicitarea de prelungire pe o perioadă de 10 ani a dreptului de administrare asupra imobilului situat în Timișoara, Str. Războieni nr. 2.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 71 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018-022927/03.10.2018 a S.C. Elba referitoare la procedura legală agreată de Consiliul Local pentru succesiunea Societății mixte ”Varroc Elba Electronics” în drepturile și obligațiile ce derivă din Contractul de concesiune nr.1/L/28.04.2014

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 72 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018- 023211/08.10.2018 a d-nei Maria Grapini- europarlamentar privind activitatea de transport persoane, prin taximetrie.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 73 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 22975/04.10.2018 referitoare la ”Raportul privind starea și calitatea învățământului la Liceul Tehnologic Transporturi Auto”.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință

PUNCTUL 74 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 022584/01.10.2018 a Grădiniței P.P. nr. 32 Timișoara referitoare la

9                                                           9

”Raportul asupra calității educației din unitate pentru anul școlar 2017-2018”.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință

PUNCTUL 75 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr.SC2018 - 022586/01.10.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 24 referitoare la ”Raport asupra calității învățământului pentru 2017 - 2018”.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 76 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 -023314/08.10.2018 a Colegiului Tehnic de Vest referitoare la Raport de activitate privind starea și calitatea învățământului - an școlar - 2017/2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 77 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. Sc2018 - 023591/10.10.2018 a Colegiului Tehnic Electrotimiș privind Raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 78 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 023468/09.10.2018 a Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” privind Raportul asupra calității educației, pentru anul școlar 2017 - 2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 79 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 023422/09.10.2018 a Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara referitoare la Raport privind starea și calitatea învățământului pentru an școlar 2017 - 2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 1- ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1546/22.11.2010, încheiat cu Uniunea Națională pentru Progresul României - Organizația Județeană Timiș.

Dl. CĂLDĂRARU: Propun un amendament. Prelungirea contractului cu UNPR pe 2 ani de zile. Dl. DIACONU: Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru? Se numără voturile: 15 voturi pentru Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 4- ANEXA LA ORDINEA DE ZI: Adresa nr. WW2018-002779/24.10.2018 a domnului Nicolae Bîrsan. Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

Vă mulțumesc! Declar ședința închisă.

PRESEDINTE DE SEDINTA

P. SECRETAR


Jr. CAIUS SULI


Viceprimar DAN DIACONU