Proces verbal din 23.11.2018

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 23.11.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat azi 23.11.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar DAN DIACONU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți ;

Au absentat: Andra Blotiu, Dan Idolu, Sorin Ionescu, Laura Chindris, Lucian Taropa, Ioan Mateescu, Gabriela Popovici, Octavian Mazilu,

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna secretar Simona Dragoi.

Anexă

La Dispoziția nr. 1475 Din data de: 20.11.2018

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței   Consiliului Local al Municipiului Timișoara

din data de 16.11.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta", Apel: POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate -Cod APEL 422/8 - Unități primiri urgențe și a indicatorilor tehnico-economici - Faza PT.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr. 439181 - Timișoara, nr. Top.2206/1 - 2207 -2208/1/2.

 • 4. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului în suprafață de 1019,19 mp, situat în Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I, din Timișoara, str. Renașterii nr. 24/A și a terenului în suprafață de 595 mp., precum și atribuirea acestora în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, pentru desfășurarea activității Secției nr. 1 Poliție.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 369/30.12.1998, încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență ”PIUS BRÂNZEU” Timișoara -Policlinica pentru Sportivi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1212/18.01.2001, încheiat cu SC EL SERV RENOVATOR SRL.

 • 7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuirea directă a spațiului cu altă destinație situat în Timișoara str. Janos Bolyai nr.4, pe o perioadă de 5 ani către Parohia Romano-Catolică Timișoara I Cetate.

 • 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, strada Memorandului nr. 59, înscris în C.F. nr. 438521 (C.F. vechi 5241), nr. Topo 10106, la prețul de 125.000 euro.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 si a cheltuielilor aferente.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20", cod SMIS 121249 și a cheltuielilor aferente

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str.Maslinului nr.11 sc.A,B, Str. Cernauti nr.10:12:14, str.Topologului nr.5 sc.A,B, Str. Topologului nr.1,sc.A, str.Arges nr.4,B-dul Cetatii nr.30,str.Rasaritului nr.5” și a cheltuielilor aferente.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 339/02.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici -faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. Mureș, nr. 129”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 338/02.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici -faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.20, bl.28”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici -faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. Arieș, nr. 20”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/23.02.2018 de aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. Oglinzilor 16-18”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici -faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str.Gheorghe Lazăr nr.36”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici -faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil Intrarea Iulia Simu nr.12, bl.8C”.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C” și a chletuielilor aferente.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) și parcări” rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timișoara.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012 ”privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare.

 • 22. Adresa nr. SC2018 - 026584/09.11.2018 a S.C. Optilux SRL referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 554/20.12.2017- privind aprobarea majorării cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Dr. Nicolae Paulescu nr.1/Goethe nr.2, ca urmare a constatării tehnice neîngrijite.

 • 23. Adresa nr. SC2018 - 026769/12.11.2018 a domnului Agoston Odon referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 484/19.10.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Piețe S.A. Timișoara.

 • 24. Adresa nr. SC2018 - 026878/13.11.2018 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Timiș privind Decizia nr. 54/15.02.2018 și Raportul de follow-up nr. 5361/28.09.2018 la Drumuri Municipale S.A.

 • 25. Adresa nr. SC2018 - 025760/02.11.2018 a Grădiniței cu Program Prelungit nr.11 privind Raportul anual de Evaluare Internă.

 • 26. Adresa nr. SC2018 - 25774/02.11.2018 a Liceului Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” -referitoare la Raporul privind starea și calitatea învățământului.

 • 27. Adresa nr. SC2018 - 25806/02.11.2018 a Liceului Tehnologic Azur referitoare la Raportul privind starea calității învățământului.

 • 28. Adresa nr. SC2018 - 26692/12.11.2018 a Liceului Tehnologic Transporturi Auto referitoare la raportul de activitate pe semestrul al II-lea, anul școlar 2017 - 2018.

 • 29. Adresa nr. SC2018 - 027055/15.11.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 19 ”Avram Iancu” referitoare la Raportul general privind starea și calitatea învățământului din Școala Gimnazială nr. 19 , pentru anul școlar 2017 - 2018.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

Dl. PRIMAR: Proiectele care necesită 18 voturi le retrag. Punctele: 11, 15, 16, 17, 18, 19. Și cele de pe anexă. Nu știu ce se întâmplă cu colegii de la PSD și ALDE.

Dl. ORZA: Asigurarea cvorumului ține de majoritatea celor care se află la putere. Nu cred că sunt vinovați cei de la PSD fiindcă am stat atât.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Aprobarea Procesului Verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 16.11.2018.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la servicii medicale de urgenta", Apel: POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - Cod APEL 422/8 - Unități primiri urgențe și a indicatorilor tehnico-economici - Faza PT.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20", cod SMIS 121249 și a cheltuielilor aferente.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 339/02.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici -faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. Mureș, nr. 129”.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 338/02.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici -faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.20, bl.28”.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici -faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. Arieș, nr. 20”.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru.

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) și parcări” rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timișoara.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012 ”privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 026584/09.11.2018 a S.C. Optilux SRL referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 554/20.12.2017- privind aprobarea majorării cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat în Timișoara, str. Dr. Nicolae Paulescu nr.1/Goethe nr.2, ca urmare a constatării tehnice neîngrijite.

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru.

S-a menținut.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 026769/12.11.2018 a domnului Agoston Odon referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 484/19.10.2018 privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Piețe S.A. Timișoara.

9

Dl. DIACONU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru.

1 abținere

S-a menținut.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 026878/13.11.2018 a Curții de Conturi a României - Camera de

9

Conturi Timiș privind Decizia nr. 54/15.02.2018 și Raportul de follow-up nr. 5361/28.09.2018 la Drumuri Municipale S.A.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 025760/02.11.2018 a Grădiniței cu Program Prelungit nr.11 privind Raportul anual de Evaluare Internă.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 25774/02.11.2018 a Liceului Tehnologic ”Ion I.C. Brătianu” -referitoare la Raporul privind starea și calitatea învățământului.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 25806/02.11.2018 a Liceului Tehnologic Azur referitoare la Raportul privind starea calității învățământului.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 26692/12.11.2018 a Liceului Tehnologic Transporturi Auto referitoare la raportul de activitate pe semestrul al II-lea, anul școlar 2017 - 2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2018 - 027055/15.11.2018 a Școlii Gimnaziale nr. 19 ”Avram Iancu”

9

referitoare la Raportul general privind starea și calitatea învățământului din Școala Gimnazială nr. 19 , pentru anul școlar 2017 - 2018.

Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

Vă mulțumesc pentru prezență!

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR


SIMONA DRAGOI


Viceprimar DAN DIACONU