Proces verbal din 22.06.2018

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 22.06.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL

încheiat astazi 22.06.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar Imre Farkas

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 21 ;

Au absentat: Ioan Mateescu, Ionescu Sorin, Lucian Taropa, Raluca Popescu , Anda Blotiu, Marius Dugulescu; Popovici Gabriela, Chindris Laura;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar doamna Simona Dragoi

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 723 din 18.06.2018

Anexă

La Dispoziția nr. 723 Din data de: 18.06.2018

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 15.06.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe 5 ani a imobilului (SAD) și curte construcție în suprafață de 2100mp, situat în Timișoara, str. Păstorilor nr.1, către Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara pentru Formațiunea de Intervenție Rapidă pe Bază de Voluntariat ”SALVO”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a terenului cu suprafața de 418 mp. Nr. Top.30255/2 înscris în C.F. nr. 430568 Timișoara cu terenul cu suprafața de 454 mp. Nr. Cadastral 409408, nr. Top.vechi 30235 înscris în CF nr. 409408 Timișoara, str. Drubeta nr. 77 și str. Martir Dumitru

5             ~                                                             5

Jugănaru nr.2 rezultând parcela cu suprafața de 872 mp nr. Cadastral nou 446323.

 • 4. Proiect de hotărâre privind dezlipire-alipire parcelă și dare în administrare către Poliția Locală a parcelei înscrise în C.F. nr. 444784 din str. Renașterii nr. 28

 • 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului excedentar construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, din imobilul situat în Timișoara, str. Victor Hugo nr.104.

 • 6. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziașului, înscris în C.F. nr. 427784 Timișoara.

5            ~                                                                                             5

 • 7. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonei de promenadă pe raza municipiului Timișoara.

5

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad”.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Servicii și comerț” - Calea Șagului nr. 141, Timișoara.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință unifamilială P+M, garaj, anexă și împrejmuire teren”, str. Vulturilor nr.64, Timișoara.

 • 14. Adresa nr. SC2018 - 013940/14.06.2018 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

 • 15. Adresele nr. SC2018 - 012544/25.05.2018 și nr. SC2018-014079/15.06.2018

5

ale d-lui Ioan Goia - membru în Consiliul de Administrație al STPT.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul

Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

DL.IDOLU: Am așteptat 45 de minute și grupul de consilieri PSD consideră că nu se dorește desfășurarea acestei ședințe de plen și se retrage.

DL.PRIMAR: Domnule consilier, dar la d-voastră lipsesc foarte mulți, credeam că

mai vin, fiindcă nu aveați obiceiul să fiți reprezentați prin așa de puțini consilieri. DL.IDOLU: Nu vorbesc de prezență, ci de începerea lucrărilor. Cvorum pentru

organizarea unei ședințe există, dar nu se dorește începerea lucrărilor sesiunii de plen. A plecat domnul Mihoc.

DL.PRIMAR: Nu a plecat, este aici. Putem să începem.

DL.IDOLU:Rămânem.

DL.FARKAȘ: Propun să începem ședința de astăzi. Avem o anexă la ordinea de

zi.

DL.PRIMAR: Pentru că s-a solicitat o dezbatere publică pentru proiectul de la

poziția 7, “Proiect de hotărâre privind adoptarea unei hotărâri privind conferirea statutului de zonă de promenadă unui areal din municipiului Timișoara”, retrag proiectul și vom organiza dezbatere publică. El vine în prelungirea a ceea ce noi avem instituit, numai că se adaugă niște străzi la zona pe care o avem definită ca zonă de promenadă. Dar, dacă s-a dorit dezbatere publică, îl retrag și organizăm dezbatere publică.

DL.FARKAȘ: Votăm anexa la ordinea de zi a ședinței.

r>                                                                                                                                   5                  5

Deschid procedura de vot.

- 16 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 15.06.2018.

DL.FARKAȘ: Deschid procedura de vot:

18 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe 5 ani a imobilului (SAD) și curte construcție în suprafață de 2100mp, situat în Timișoara, str. Păstorilor nr.1, către Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara pentru Formațiunea de Intervenție Rapidă pe Bază de Voluntariat ”SALVO”.

DL.FARKAȘ: Deschid procedura de vot:

19 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a terenului cu suprafața de 418 mp. Nr. Top.30255/2 înscris în C.F. nr. 430568 Timișoara cu terenul cu suprafața de 454 mp. Nr. Cadastral 409408, nr. Top.vechi 30235 înscris în CF nr. 409408 Timișoara, str. Drubeta nr. 77 și str. Martir

9             ~                                                        9

Dumitru Jugănaru nr.2 rezultând parcela cu suprafața de 872 mp nr. Cadastral nou 446323.

DL.FARKAȘ: Deschid procedura de vot:

17 voturi pentru

2 abțineri

5

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE

Proiect de hotărâre privind dezlipire-alipire parcelă și dare în administrare către Poliția Locală a parcelei înscrise în C.F. nr. 444784 din str. Renașterii nr. 28

DL.IDOLU: O întrebare, dacă îmi permiteți: acest teren de sport a fost inaugurat de domnul Primar, eu nu-l cunosc în mod direct, dar de la cei care îl vizitează, că acest teren corespunde și este sub sechestru până în 2021 și inclusiv puțurile de apă care alimentează bazinul de înot alăturat. Chiar nu găsim soluție pentru locuri de parcare ale Poliției Locale decât să distrugem ceva ce funcționează? Dacă are rost să distrugem ceva ce tocmai a fost inaugurat, plus problemele juridice pe acel teren, nu am avut timp să verific, informație proaspătă, că este sub sechestru. Nu mai bine rămîne o parcelă întreagă, dacă chiar este și mai târziu să se poată folosi acest teren de sport? Imi aduc aminte, când era viceprimar domnul Borza și acolo se organizau, înainte de modernizare tot felul de întîlniri între primărie și direcțiile coordonate de primărie. Era un loc foarte frumos, în care se întâlneau oamenii primăriei, oare chiar trebuie distrus?

DL.PRIMAR: Nu se distruge nimic, e zonă amenajată foarte bine, pe care am inaugurat-o, rămâne intactă. Este un capăt de parcelă înspre Poliția Locală care nu afectează funcționalitatea a ceea ce rămâne.

5

DL.IDOLU: Terenul de sport pe care l-ați inaugurat.

DL.PRIMAR: Nu poate fi așa, nici vorbă. Terenul de sport de acolo nu vrem să-l desființăm. Propun să sărim peste acest punct, domnule președinte de ședință, să supuneți la vot, să facem clarificările de rigoare. Mie nu mi s-a adus la cunoștință să fie vorba despre acel teren. Haideți să clarificăm.

DL.FARKAȘ: Cred că acel teren care a fost inaugurat, care are și vestiare,

...de aia nu ne atingem, este un capat de bazin unde este ..poftim?..unde este spatiu verde si cred ca despre acesta. Imediat cum e intrarea in spatele Politiei Locale e parcarea si terenul ce s-ar continua. Pur si simplu oamenii nu mai pot sa intre in curte cu masinile.

DL. IDOLU: Deci eu insist pentru colegi, pentru toti colegii consilieri, cred ca, mi se pare ca, nu este suficient un argument in caz ca distrugem un mijloc fix, proaspat inaugurat si cu functiune inca viabila. Haideti sa verificam mai bine, e vorba de sechestru si e vorba de un obiectiv care de curand a fost inaugurat; daca credem numai ca este asa, eu imi permit sa ma abtin, daca nu este nimeni aici care poate sa ne explice si sa-si asume raspunderea legalitatii acestui vot. Doamna Simona, ati vazut pe teren undeva?

DL. PRIMAR: Haideti, dati-mi voie va rog, retrag proiectul de pe ordinea de zi sa clarificam lucrurile, e mai bine asa, da!

DL. IDOLU: Unde mai puteati sa va afirmati, domnule Primar, decat acel teren, inteleg ca este cu covor sintetic, e frumos!

DL. PRIMAR: Nu stiu daca e bun, ca n-am jucat inca pe el, dar daca spuneti ca e vorba de un teren de fotbal evident ca nu o sa fiu de acord sa il desfiintam.

DL. IDOLU: Veti da gol si cu piciorul, nu numai cu capul.

DL. FARKAS: Multumesc frumos, atunci se retrage punctual numarul 4!

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului excedentar construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, din imobilul situat în Timișoara, str. Victor Hugo nr.104.

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot.

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziașului, înscris în C.F. nr. 427784 Timișoara.

9           ~                                                                                      9

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot. Proiectul a picat.

- 15 voturi pentru

- 4 abtineri

Punctul 7 a fost propus pentru dezbatere publica de domnul Primar, trecem la punctul numarul 8.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

9

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot.

- 14 voturi pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot. Cineva nu voteaza. Daca vreti sa va exprimati votul va rog frumos sa votati, ca sunt numai 18 si suntem 19 prezenti.

- 14 voturi pentru

- 5 abtineri

Cineva s-a mai abtinut in afara de grupul..

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de Administrație la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot. Aceeasi..nu va functioneaza un aparat ? Prezenti 19 si cineva nu apasa. Bine.

- 14 pentru

- 5 abtineri

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare zona Constructorilor - I.I. de la Brad”.

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot.

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Servicii și comerț” - Calea Șagului nr. 141, Timișoara.

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință unifamilială P+M, garaj, anexă și împrejmuire teren”, str. Vulturilor nr.64, Timișoara.

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot.

- 19 voturi pentru

Urmatoarele adrese putem sa le luam la cunostinta.

DL. IDOLU: Daca imi permiteti !

DL. FARKAS: Cum sa nu?

DL. IDOLU: Cele doua adrese, chiar daca numai trebuie sa le luam la cunostinta, cum spuneti dumneavoastra, ar trebui sa avem un mijloc prin care luam la cunostinta. Pe tableta eu nu am primit aceste doua adrese. Daca dumnavostra le-ati primit, daca nu, v-as ruga sa ni le dati in scris, la mine nu apar.

DNA. SECRETAR: Punctul 14 si 15 sunt la inceput documentele, inaintea proiectelor de hotarare, daca va..

DL. IDOLU: Avem aceeasi tableta, daca nu, va rog sa ni le dati in scris si asa este corect, daca nu avem alt mijloc, asta e tot ce am eu.

DNA. SECRETAR: Plen ordinar..numai putin!

DL IDOLU: Aveti, dumneavoastra aveti cele doua adrese? Da nu mie, eu ridic problema. Este cineva care are? Cine are? Mai e..trei, patru.., deci inseamna ca n-a ajuns la toata lumea. V-as ruga cele care nu le avem, cred ca nu este un capat de tara..

DNA. SECRETAR: Uitati, 14 si 15!

DL. GRIGOROIU: Este acelasi cont, nu are cum sa nu ajunga la toata lumea.

DL PRIMAR: Tehnic unii sa aiba si altii sa nu aiba?! Nu se poate, deci tehnic nu se poate, pentru ca se acceseaza fix aceeasi inregistrare! Nu sunt inregistrari pentru fiecare, deci in final se ajunge, daca vreti, la acelasi avizier, sa ma exprim astfel, nu in termeni de specialitate.

DL. IDOLU: Da, le-am gasit pana la urma, dar da, aveti dreptate, imi cer scuze!

DL. PRIMAR: Vi s-au deschis doar canale de acces fiecaruia si o sa fie publice, oricine sa poata vedea toate acestea, apropo de transparenta. Am discutat cu domnul City Manager, trebuie sa facem ca toata lumea sa vada ce vedeti dumneavoastra si daca la un moment sunt postate doar partial si apoi se mai adauga ceva si trebuie sa vada toata lumea, sa lucram transparent.

DL. IDOLU: Nu pentru ca doriti sa lucrati transparent , pentru ca este obligatoriu conform Legii transparentei decizionale.

DL. PRIMAR: Noi dorim mai mult decat cere legea!

DL IDOLU: Nu, nu, nu, trebuia sa fie publicat undeva cu 30 de zile inainte, dar nu suntem absurzi, macar cu doua, trei zile inainte. Nu numai la consilieri, noi nu vorbim de Consiliul Local, ma uit la presa, care nu stia acest subiect. De unde ati luat la cunostinta, daca imi permiteti? N-ati avut. Cred ca domnul City Manager, cu tot respectul, domnul Primar, ar trebui sa ii faceti observatie din cand in cand, pentru ca pe formalism sunt lucruri serioase, foarte bune care se propun.

Aparatul Primariei de multe ori, de cele mai multe ori lucreaza corect, dar nu pe formalism, nu reusim sa comunicam cum trebuie. Multumesc!

DL. FARKAS: Putem sa trecem atunci la Anexa la ordinea de zi, la primul punct.

PUNCTUL 1 AL ANEXEI

Proiect de hotărâre privind emiterea a acordului de principiu pentru transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Județean Timiș a etajelor I și II ale căminului din r>                             9                  J                     9

str. Franz Liszt nr. 3, aferent Colegiului Tehnic ”Ion Mincu”, în vederea desfășurării activității Centrului Județean de Resurse și Asistență

9                                                  9                                                                 9                                                                   9                                 9

Educațională Timiș.

9                                     9

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot. Votam.

DL. IDOLU: Prin exceptie, asa cum am spus de atatea ori, subiecte care sunt de interes social sau in interesul finantarii europene a proiectelor, chiar daca este pe suplimentar si n-am apucat sa luam la cunostinta, sa dezbatem intre noi, colegii consilieri, vom vota acest punct. Multumesc!

DL. DIACONU: Faceti-o, ca sunt doar 17 voturi!

DL. FARKAS: Deocamdata sunt 18 prezenti si 17 voturi. Da, suntem 19, deci

acum a trecut cu 18 si o abtinere.

- 18 voturi pentru

- 1 abtinere

Va multumesc!

PUNCTUL 2 AL ANEXEI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul ”Bilanț real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara aferent anului 2017”.

DL. FARKAS: Deschid procedura de vot.

DL. IDOLU: Daca imi permiteti, din nou, merge repede, dar e domnul Emil Serpe, fata de care am un mare respect, efortul pe care il face, sa ne spuna in doua cuvinte, ca am citit materialul, dar la ce ne foloseste acest bilant defapt, ca si concluzie, ca noi aprobam un studiu de bilant, dar la ce ne foloseste? Da, dar la ce ne foloseste pana la urma? Faceti o analiza interna? Se traduce in politica tarifelor sau ce se intampla? Spuneti-ne pe limba noastra!

DL. PRIMAR: Haideti la microfon,domnul Serpe, domnul director, sa se poata si

inregistra ce ne spuneti!

DL. IDOLU: Chiar cu buna credinta, domnul Serpe!

DL. SERPE: E bilantul obligatoriu, noi in fiecare an avem obligatia de a face bilantul energetic al intregului sistem energetic din Timisoara de la surse de productie, transport,distributie si furnizare. De altfel, pierderile aprobate si avizate de catre ANR rezultate din bilant, ele ar trebui traduse si in pretul de cost..

DL. IDOLU: Asta voiam, sunt preturile ...

DL. SERPE: Exact!

DL. IDOLU: Pierderile induse?

DL. SERPE: Daca exista o diferenta intre pierderile aprobate, pentru ca ANRSC aproba pierderile incluse in tarif. Exista o diferenta intre pierderile respective si pierderile reale, date de bilantul aprobat de catre ANR, ele se traduc in pierderi induse tehnologic care se pot deconta de catre UAT.

DL. IDOLU: In afar de noi, care votam ca si, sa zicem, organ legislativ, e cineva care verifica, specialist de la o autoritate de stat acest bilant?

DL. SERPE: ANR-ul.

DL. IDOLU: ANR-ul!? Asta va rog, spuneti-ne, pentru ca noi ne luam o raspundere legislativa formala, dar asta se va regasi in date economice ale societatii si in subventii ar trebui de la Primarie sau Guvern pentru pierderile induse.

DL. SERPE: Da, bineinteles!

DL. IDOLU:Am gresit.

DL. SERPE: Nu, inainte, imi cer scuze! Bilantul e avizat de catre ANRSC, anul trecut au trecut responsabilitatile catre ANR, in momentul de fata ANR-ul avizeaza astfel de bilant. In momentul asta am primit o hartie de la ANR ca sunt in reorganizare, dar daca bilantul este intocmit de o societate autorizata de catre ANR are toata responsabilitatea de corectitudine.

DL. IDOLU: Deci, noi ne luam raspunderea formala, legislativa, dar nu cea tehnica, ca n-avem capacitatea decat sa va credem pe cuvant, dar daca e o autoritate sau societate autorizata isi ia raspunderea, nu noi ne luam raspunderea pentru tarife. Multumesc!

DL. SERPE: Chiar pe prima pagina a bilantului apare autorizatia ANR si toate avizele ANR ale societatii. Multumesc!

DL. FARKAS: Va multumesc frumos! Continuam cu procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot.

- 16 voturi pentru

- 1 abtinere Continuam cu o adresa.

PUNCTUL 3 AL ANEXEI

Adresa nr.SC2018- 014055/15.06.2018 S.C.ADH MATKONS S.R.L privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 227/24.04.2018 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirelor umane situate pe Calea Buziașului, Str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara.

Dna. SECRETAR: Este altă societate cea care formulează plângerea față de ce a fost în ședințele anterioare. A fost cu privire la hotărâre dar acum plângerea o formulează o altă societate. Aveți pe tablete punctul de vedere al Direcției Clădiri Terenuri prin care se menține inițiativa avută prin hotărâre și prin urmare propun menținerea.

5

Dl. FARKAS: Nu s-au prelungit contractele și am preluat noi.

Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 13 voturi pentru

-3abtineri

PUNCTUL 4 ANEXA

Raportul de activitate nr. SC2018 - 12217/29.05.2018 al domnului Viceprimar Imre Farkas privind deplasarea la Szeged, în Ungaria, în perioada 24-27 mai 2018.

Dl. FARKAS: S-a luat la cunoștință.

5          5

Am împlinit 25 de ani de la înfrățire. Și avem un tramvai care poartă numele orașului nostru.

5

PUNCTUL 5 ANEXA

Adresa nr. SC2018 - 014416/20.06.2018 a domnului consilier Idolu Iulian Daniel referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 293/22.05.2018 - privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018.

Dl. IDOLU: Îmi pare rău că este pusă pe ordinea de zi suplimentară. Nu era o grabă. Fără să vreau, abdic de la convingerea că e nevoie de studiu. Așa cum eu am nevoie și dl. Mihok și dl. Căldăraru are nevoie. Am avut o ședință de consiliu în

5                                           5                                                                                                                                      5               5

care însuși dl. Primar a spus că retrage de pe ordinea de zi pentru că nu erau îndeplinite niște condiții legale. La sfârșit a spus că nu mai retrage că s-a supărat că nu am votat niște lucruri. Drept consecință a acelei hotărâri care încalcă legea și poate că nu trebuia să ajungem aici și față de consecințele care au urmat, toate subsecvente acestui act administrativ, mă văd obligat să fac această plângere. Dar nu vă cer acum să votați pentru sau contra. Că nu ați apucat să citiți. Vi s-a adus la cunoștință azi dimineață. Eu vă recomand să citiți. Să vă gândiți dacă e bine ce a fost. Am discutat cu dl. Director, înțelege, nu e vina societății, e vina consilierilor d-lui Primar care s-au ocuopat de convocarea AGA. Că dl. Lulciuc cred că a fost, care a convocat, a făcut oficiile de convocare, nu era, și-a asumat prin bunăvoință lucrul acesta și nu a știut, până la urmă trebuia convocată legal. Nu insist să decideți acum fiindcă nu ați citit. Consultați materialul că nu vreau să fim în

5                                                                        5

ilegalitate. Gândiți-vă că orice material administrativ subsecvent acestei decizii este nul. Nu poate fi opus niciunei părți. Ce consecințe economice va avea în continuare nu cred că vreți să vi le asumați. Eu unul nu.

5

Dl. MIHOIK: Dl. Idolu mă faceți să mă simt ca acasă în sensul că soția mea știe

5                                                                                                                              5

mai bine decât mine ce am făcut și ce nu am făcut ce am citit și ce nu am citit.

5

Dl.IDOLU: Vă felicit. V-am văzut gata de plecare. Ați spus că vă grăbiți, m-a întristat când am văzut că părăsiți sala și v-au sunat să fiți înapoi ca să fie 18 voturi, dar mă bucur că citiți. Ați citit plângerea?

Dl. MOȘIU: Convocatorul a apărut pe site-ul societății de transport. Convocarea nu e făcută de consilieri ci de Președintele Consiliului de Administrație.

5                                                                                                                    5

Dl.IDOLU: Tocmai pentru asta am apreciat faptul că unul din tinerii colegi a luat rolul Președintelui Consiliului de Administrație. El trebuia după lege să convoace. Spune legea cu 30 de zile înainte, cu publicare. Citiți legea. Prin convocare directă cu acceptul tuturor membrilor AGA. Dar nu vreau acum să dezbat.

Dl. PRIMAR: Dl. Consilier, așa este! M-am supărat atunci pe o nouă demonstrație împotriva Timișoarei făcută de grupul dvs. Dar mi-am manifestat supărarea numai după ce am fost asigurat că s-a făcut convocarea corect legal cu 30 de zile înainte. Și că ce a făcut dl. Lulciuc a fost doar o sensibilizare a celor apropiați ca să nu uitați. Dar nu ce a făcut el a reprezentat convocarea. Convocarea a fost făcută oficial așa cum prevede legea. După ce mi s-a spus asta am renunțat la retragerea de pe ordinea de zi. Nu de supărarea pe care o aveam.

Dl.IDOLU: Nu vreau să fiu conflictual dar ceea ce spun acum sper să înțeleagă domnii consilieri. Oare când se va constata nelegalitatea, vă veți debarasa iarăși de cei care au luat o decizie la sugestia dvs? O să spuneți nu știu, ei răspund, eu nu garantez pentru nimeni.

Dl. PRIMAR: Eu vă spun că nu garantez pentru nimeni. Mie mi s-a spus că s-a făcut convocarea și se poate verifica dacă e așa sau nu. Iar dacă cineva dezinformează, răspunde pentru asta. E adevărat că dl. Lulciuc nu a vorbit decât cu colegii mai apropiați dar nu el a făcut convocarea.

Dl.IDOLU: E exemplul pozitiv, omul care a avut mintea limpede și a spus: colegi ceva nu e în regulă. Un băiat serios, dar procedura trebuia începută cu 30 de zile înainte prin publicare în Monitorul Oficial. Așa cum e la Colterm, la SDM. Nu se întâmplă la Piețe. Vorbesc de convocare în Monitorul Oficial. Convocarea nesemnată, neasumată de nimeni pe site-ul primăriei nu este legală. Scrie clar Monitorul Oficial sau o publicație de răspândire națională. Nu suntem habotnici, nu am vrut să ajungem aici. Dar Dl. Lulciuc e exemplul pozitiv față de ceilalți care nu au sesizat. Și cel mai grav consilierii dvs v-au indus în eroare. De care v-aș ruga să vă debarasați atunci când instanța va confirma ceea ce spun. Cum la Colterm se poate și la STPT nu?

Dl. LULCIUC:    Într-adevăr conform legii Președintele Consiliului de

Administrație face convocarea, eu în urma convocării mi-am notat și am văzut că

5                                                        ~                                                                                                              5

se apropie data ședinței am mai avut de adăugat un punct pe ordinea de zi la STPT, neștiind exact care sunt membrii din AGA la STPT am preferat să trimit un e-mail către toți membrii consiliului local odată cu ce aș vrea să se adauge pe ordinea de zi și ca să vă amintesc de convocare.

5

Dl. IDOLU: Ați procedat colegial. Așa am aflat că e ședință AGA. Dar nu așa e procedura. Monitorul Oficial. Altfel e nulă de drept. Vă apreciz dl. Lulciuc. Dl. Moșiu văd că-i patronează pe colegi. Avem timp 30 de zile. Că vom mai avea ședințe. Eu nu vreau să fiu împotriva colegilor.

Dl. FARKAS: S-a luat la cunoștință!

5          5

Dl. PRIMAR: Scrie în lege că se poate face și transmisă în format electronic. Prin scrisoare recomandată sau în format electronic. Eu nu am prerogative nu m-am amestecat în convocare. Nu am stabilit când să fie și cine să o facă. Trebuie făcută

5

conform statutului și conform actului constitutiv. Eu știu că așa s-a făcut. Nu e 5                                                                                                                      5                            5

problema mea. Convocarea se publică în Monitorul Oficial Partea a IV-a și într-un ziar de tiraj local. Din localitatea unde se află sediul societății. Sau din cea mai apropiată localitate. S-a modificat de art.1 pct.12 din OUG 82/2007. Și înțeleg că vine modificarea. Dacă toate acțiunile societății sunt nominative convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau dacă actul constitutiv permite prin scrisoare transmisă în format electronic. Eu asum tot ce intră în prerogativele mele. Nu intră în prerogative nu am ce să asum.

PUNCTUL 6 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998, rezultată ca urmare a desfășurării unei selecții ulterioare în anul 2018.

Dl. FARKAS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

2 abțineri

5

PUNCTUL 7 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 340/15.09.2017 cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 234/09.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Aleea Săgeții nr.5, sc.A+B”.

Dl. FARKAS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru

3 abțineri

5

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 341/15.09.2017 cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 235/09.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Hărniciei nr.3, sc. A+B+C”

DL. MOȘIU: Aș dori să fac o observație. Ce înseamnă “descriere sumară a

r>                          5                                                                                       5

investiției”? E o expresie foarte ciudată când e vorba de blocuri. La blocuirle cu 8 etaje sunt anumite caracteristici tehnice ale materialului, la cele cu 4 la fel. Mi se pare ciudat. Poate cineva să ne lămurească, fiind vorba de o chestier tehnică, nu știu dacă cuvântul acesta este potrivit. Să ne spună cineva, cine a conceput asta.

D-NA BELMUSTAȚĂ: Blocurile despre care este vorba în acest poiect de hotărâre sunt cu 4 etaje, nu sunt cu 8 etaje și în descrierea sumară a investiției sunt cuprinse caracteristicile tehnice ale blocului, respective blocul este cu 4 etaje, câte apartamente, din ce este făcut.

DL. MOȘIU: Păi vorbim de investiție, nu de bloc. Dvs ne spuneți despre descrierea blocului, aici scrie descrierea sumară a investiției.

~                                                                                                             5

D-NA BELMUSTAȚĂ: Descrierea sumară a investiției, adică a blocului.

9                                                                                            5        >

DL. SANDU: Sunt ceva date și despre soluția tehnică?

DL. PRIMAR: Este vorba despre obiectivul în care se face investiție de modernizare și eficientizare energetică.

DL. MOȘIU: Deci este defapt descrierea sumară a obiectivului în care se face investiția?

5

D-NA BELMUSTAȚĂ: Exact, a obiectivului.

DL. PRIMAR: Asta am înțeles eu din ce a spus d-na.

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

14 voturi pentru

2 abțineri

5

PUNCTUL 9 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/15.09.2017 cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236/09.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Muzicii nr.10”

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

14 voturi pentru

2 abțineri

PUNCTUL 10 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343/15.09.2017 cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 237/09.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Intrarea Pogonici nr.2, sc. A+B”

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

14 voturi pentru

2 abțineri

5

PUNCTUL 11 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ”REDISCOVER - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” -Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al comisiei Europene(fonduri FEDR) și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

16 voturi pentru

PUNCTUL 12 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ”THE ROLE OF MODAL INTERCHANGE TO FOSTER A LOW-CARBON URBAN MOBILITY” -MATCH-UP în cadrul Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara în acest proiect

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

16 voturi pentru

PUNCTUL 13 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/08.05.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 246/18.05.2018 privind aprobarea cererii de finanțare ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I” și a cheltuielilor aferente

9               9

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

14 voturi pentru

3 abțineri

9

PUNCTUL 14 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea aprobarea proiectelor de tineret cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului

Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2018

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

14 voturi pentru

3 abțineri

9

DL. LULCIUC: Aș avea eu la diverse de adăugat și mă bucur că sunt câțiva colegi de la PSD în sală, să vă amintesc că luni este AGA la Societatea Drumuri Municipale Timișoara.

DL. SANDU: Mulțumim, ca de fiecare dată, dragă coleg.

DL. IDOLU: Acolo chiar mergem de plăcere, că sunt oameni serioși.

DL. LULCIUC: Sunt convins că și la Societatea de Transport veneați de plăcere.

DL. ORZA: Și înainte de ședință, dl. Primar a fost informat de către cei de la

9                                        9             9   ~

Waldorf și domnii viceprimari știu de asemenea, executivul Primăriei a făcut în ultima perioadă eforturi, s-au votat două proiecte de hotărâri pentru ca Primăria să depună în final un proiect cu finanțare la ADR Veste, pe POR 10. Din păcate astăzi nu a intrat pe ordinea de zi ultima hotărâre de preluare a studiului de fezabilitate pentru că cei de la comisia tehnică au fost, din punctul meu de vedere, extrem de neînțeles nedând avizul chiar și cu condiții pentru obținerea avizelor până la autorizația de construcție, pentru că, evident, avea legătură cu faptul că unii au fost chemați la DNA, în cu totul și cu totul alt context. E greu să îi explici lucrurile astea public și să fii în pielea unui funcționar. Pe de altă parte totuși e bine să decantăm lucrurile și să încercăm să vedem că sunt situații în care chiar se fac

5                                                                                                                                    5

lucruri ok pentru comunitate și fronda asta pe care o fac unii, repet îi înțeleg, ar trebui să se întâmple altfel și nu să evităm să ne asumăm niște lucrrui perfect legale. Eu sper să existe o ședință de plen convocată, probabil vor fi și alte lucruri care se vor dezbate și să rezolvăm și chestiunea asta, pentru că repet, se poate da fără niciun fel de probleme. Am discutat cu unii membrii din comisie, care au insistat să se dea acest aviz, dar persoanele care au avut situații de genul acesta s-au ridicat și au plecat. Îi înțeleg, dar nu înțeleg fronda față de lucruri care chiar nu au niciun fel de problemă din punct de vedere legal.

DL. IDOLU: Le e teamă să mai semneze administrația centrală și cea locală.

5                                      5

Despre asta este vorba.

DL. PRIMAR: Am să vă răspund direct la obiect. V-aș ruga să veniți la o ședință convocată probabil de îndată, pentru că am vorbit cu doamna directoare de la waldorf și mi-a spus că îmi garantează că va veni cu toate avizele și atunci ne roagă să facem efortul de a sprijini promovarea proiectului. Evident că noi ne dorim proiectul, cred că am dovedit asta, dar oamenii au într-adevăr reținerea de a semna. Apropos de ce spunea dl. consilier Idolu, ne confruntăm cu o foarte mare problemă cu garajele. Vrem să amenajăm civilizat spațiile dintre blocuri. Am dovedit ce facem, nu cred că regretă nimeni, foarte foarte rar mai e câte unul care a avut garaj și regretă că nu îl mai are după ce a văzut ce amenajări frumoase am făcut între blocuri. Este alt standard efectiv. Ei bine, acum suntem în situația în care

~                                                                5

sunt garaje cu ușile luate, oamenii au zis că sunt de acord, că înțeleg că nu au nicio scăpare, dar vor despăgubire. Despăgubirile nu le putem acorda decât celor carer au clauză în contract și ei merg în instanță pentru despăgubire. Aparatul de specialitate al primarului nu dă undă verde pentru demolare pe motiv că este un litigiu, dar litigiul vizează altceva și anume acordarea despăgubirii. Noi avem un contract în care scrie că la 30 de zile de când ești înștiințat că e de interes public terenul respectiv îl eliberezi. Prin urmare, noi ar trebui să intervenim și să punem în aplicare. Avem și o hotărâre de declarare a interesului public pe teren, care a rămas valabilă după ce a fost atacată în instanță, drept urmare există toată acoperirea legală. Altfrel ce facem? Vine mâine cineva și se instalează cu ce vrea el aici în mijlocul sălii de consiliu și noi stăm și spunem că nu putem că se deschide un proces legat de o revendicare financiară a lui. Nu au nicio legătură lucrurile. Ocuparea domjeniului public este una și revendicarea de către el a unei despăgubiri este alta. Nu vor să semneze. Ce pot eu să le fac?

DL. ORZA: Aveți dreptate și sigur că nu discutăm acum chestii de fond, dar este bine să se înțeleagă. Dacă stai de vorbă cu politicieni în cadru privat, toți vor recunoaște că legislația ar trebui schimbată, dar public nimeni nu are tăria de caracter, sau foarte puțini au tăria de caracter să spună lucrurile astea. Toate instituțiile statului funcționează gripat, datorită faptului că au teama, pe exemple întâmplate, că va veni cineva să îi acuze de abuz în serviciu, datorită aceste definiri absolut exhaustive a acestui lucru. Nimeni nu apără funcționarii publici. Lupta împotriva corupției poate să continue foarte bine fără să existe definit așa vag abuzul în serviciu, dar nimeni nu are curaj să spună lucrurile acestea și în final se va bloca și din o dorință de a face bine României vom face rău României în final.

5                                            5

Sunt oameni care spun și în Primăria Timișoara, că nu mai semnează nimic și nu avem decât să pierdem toate proiectele europene. Nu mai facem niciun proiect european. Trebuiesc separate lucrurile: corupția e una și chestia cu abuzul în serviciu e alta. Din păcate, dublul limbaj al unor politicieni aflați la conducere încurajează astfel de lucruri din perspectiva unui câștig politic derizoriu.

DL. PRIMAR: Dacă îmi permiteți un comentariu. Eu cred că tunurile au fost puse întotdeauna greșit. Eu nu cred că tunurile trebuiesc puse pe procurorii care aplică legea. Dacă au o plângere trebuie să facă cercetare. Toată concentrrarea a fost acolo. Cred că dacă legea nu e bună, legea nu e făcută de procurori, e făcută de Parlament. Trebuie să se facă legi neinterpretabile astfel încât să se poată aplica corect, fără victime colaterale, oameni de bună credință, care nu din vina

7                                                                   7                                                                       5   ~

procurorilor sunt încadrați într-un anumit fel ci din vina legii, care așa e ea. Trebuie să ne și asumăm. Noi ne asumăm foarte multe lucruri aici pentru că altfel nu putem face nimic. Asta nu înseamnă că trebuie să facem ilegalități.

DL. FARKAS: Vă mulțumesc frumos: Declar ședința închisă. Să aveți o

5                                                                                5               5                                                           5

dupăamiază plăcută!

PREȘEDINTE,

SECRETAR,

Jr. SIMONA DRĂGOI


Viceprimar FARKAS IMRE