Proces verbal din 21.09.2018

Proces-verbal al ședinței de îndată din 21.09.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat azi 21.09.2018 cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar DAN DIACONU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 17 ;

Au absentat: Dugulescu Marius, Idolu Iulian, Ionescu Sorin, Blotiu Andra, Mateescu Ioan, Raluca Popescu, Gabriela Popovici, Ioan Szatmari, Luminita Tundrea, Taropa Lucian.

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna secretar Simona Dragoi.

Anexă

La Dispoziția nr.

Din data de: 20.09.2018

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării excedentului bugetar neutilizat aflat în sold la 31.08.2018.

DL. DIACONU: Avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării excedentului bugetar utilizat, avem și o anexă cu un proiect de hotărâre, foarte important și urgent. Se referă la modificarea H.C.L. nr. 313 din 2018 privind termenul de finalizare a contractului de finanțare, reabilitare a infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega.

DL.PRIMAR: Bună ziua! Primul punct pe ordinea de zi, cel principal, a apărut în momentul în care am putut afla că dispunem de aprox. 2.800.000 lei constituiți în urma excedentelor din lungul anilor, nu de anul trecut, care, până acum, nu erau vizibile. Am considerat că este urgent să putem să-i și folosim. Prin proiectul de hotărâre de astăzi, includem în bugetul nostru ca o nouă sursă de venituri, acești bani, titulatura pentru ei este din „Execuția conturilor bugetare și de disponibilități” și, evident, cînd îi includem, o facem cu prevederi bugetare conexe. Ei sunt propuși la acoperirea golurilor de casă. Noi îi vom putea folosi după aprobarea de astăzi, începând de luni, la ceea ce considerăm de cuviință că este cel mai urgent de plătit. Am avut dificultăți financiare pe care le-am depășit, a fost greu să ajungem spre finalul lunii septembrie, când știm că trebuie să încasăm sume importante, ca taxe și impozite locale, de la firme, de la persoane juridice. Fiecare ban este bine venit. Suma de 2.800.000 ne va ajuta ca luni să facem deja niște plăți din ei și sperăm să ne fie accesibili și 6.600.000 lei din rectificarea bugetară, aici am emis Dispoziția Primarului și în continuare mizăm pe încasări din ce în ce mai mari pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii. Contăm pe cel puțin 20.000.000 lei încasări. Toți aceștia la un loc, aprox.30.000.000 lei ne vor permite să fim mult mai liniștiți că nu creăm probleme nici unui partener. Noi am jucat totul pe muchie până acum, responsabil, pentru că n-am vrut să oprim nici unul din marile noastre proiecte. Știam că ne va fi greu, dar am asumat să mergem înainte cu tot ceea ce era important pentru oraș și am răzbit.

Pentru al doilea proiect este necesară încă o prelungire a proiectului Amenajarea malurilor Begăi, având în vedere că încă nu am început transportul public regular. Îl vom începe, avem dezlegare de la noua structură, Regia Autonomă de Administrare a Căii Navigabile, verbal și de la Autoritatea Navală Română, că putem deja să navigăm ca transport public regular. Oamenii care, până la urmă, dau socoteală, zic că nu mai este mult de așteptat, fiind vorba de zile până se publică în Monitorul Oficial noul regulament adoptat pentru navigarea pe căile interioare. Acesta este motivul pentru care încă nu se circulă în regim de navigare regulară. Avem dreptul la prelungire până în 31 decembrie ca măsură de siguranță. Sunt deja peste 30.000 de cetățeni, majoritatea timișoreni, care s-au plimbat cu vaporașele noastre și le apreciază foarte mult. Vă rog să votați aceste două proiecte.

DL. DIACONU: Supun la vot introducerea anexei pe ordinea de zi.

Deschid sesiunea de vot:

- 17 voturi pentru

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu:

- 17 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării excedentului bugetar neutilizat aflat în sold la 31.08.2018.

DL.ORZA: Voiam să rog, în legătură cu punctul 1, să primim o balanță analitică pentru viitoarele rectificări de buget, ca anexă la materialele legate de buget.

DL. DIACONU: Cred că le puteți primi în comisii.

Deschid sesiunea de vot:

- 17 voturi pentru.

PUNCTUL 1 ANEXĂ

1.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.313/ 15.06. 2018 privind modificarea H.C.L. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării                                                                         acestuia

DL.MOȘIU: Ca și clarificare: au fost discuții în legătură cu partea sportivă, care are loc pe canal, dacă s-a ajuns la o concluzie, la un sincronism între circulația călătorilor și a sportivilor. Să nu se incomodeze reciproc.

DL.PRIMAR: Am avut discuții și în această săptămână pe acest subiect. Domnul director al Regiei Autonome de Administrare a Căii Navigabile, Canalul Bega, domnul Tătar, spune că nu permite legislația internațională folosirea de ambarcațiuni fără tracțiune motorizată pe căile interioare navigabile, cum este Canalul Bega. Sportul se poate practica în intervale de timp dedicate pentru asta, antrenamentele vor putea să aibă loc, chiar competiții se vor putea organiza. Cei care folosesc hidrobiciclete și alte ambarcațiuni fără motor aduc exemple din alte țări europene, mai ales din Olanda, de coexistență pe ape de interior cu ambarcațiuni motorizate. Decizia nu este a noastră, eu îmi doresc să se poată face tot ce place timișorenilor pe Canalul Bega. Îmi doresc să găsim formule prin care să punem în valoare acest canal la cu totul alte cote, ceea ce înseamnă să putem avea în lungul canalului cât mai multe localuri. Pot fi făcute pontoane, la maluri și am văzut idei în acest sens foarte bune, cu puncte de lucru care nu trebuie să ocupe mult ca suprafață pe malul canalului. Și cu locuri de deservire pe pontonul respectiv. Toată lumea își valorifică astfel de ape. Au un farmec special aceste localuri care sunt plasate de o manieră neagresivă, dând un plus de aspect locului, fără să împieteze negativ asupra lui. Trebuie să ieșim din dogme.

DL.ORZA: Să înțelegem că doar cele fără motorizare nu au voie?

DL.PRIMAR: Deocamdată, da. Numai cele fără motorizare.

DL.ORZA: Dacă vine o firmă care își pune bărci motorizate pentru enterteiment, ele vor avea dreptul să circule?

DL.PRIMAR: Dacă îndeplinește condițiile legale. Intră pe anumite proceduri. O ambarcațiune fără motor nu le îndeplinește.

DL. DIACONU: Bănuiesc că bărcile motorizate au nevoie de un permis de conducere.

Deschid sesiunea de vot pentru acest proiect:

- 16 voturi pentru.

Cu acestea va multumesc pentru participare si declar inchisa aceasta sedinta.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

SIMONA DRAGOI


Viceprimar DAN DIACONU