Proces verbal din 19.10.2018

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 19.10.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat azi 19.10.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar DAN DIACONU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 23 ;

Au absentat: Ioan Mateescu, Laura Chindris, Raluca popescu si Grigore Grigoroiu

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna secretar Simona Dragoi.

Anexă

La Dispoziția nr.1234 Din data de: 16.10.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicina fizica si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul ”Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19.10.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Timișoara și Universitatea Politehnica Timișoara.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art.9, alin.34, pct. 1 și 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație la HORTICULTURA SA.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” aprobat prin art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.377/17.07.2018.

 • 5. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiului Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - ”Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență și parcare subterană”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost

Beneficiu și a indicatorilor tehnico-economici aferenți   Proiectului

„Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” în cadrul POIM 20142020 axa prioritară 7 și a cheltuielilor legate de cofinanțarea acestuia.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind disponibilitatea terenurilor aferente Proiectului ” Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 - privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

Dl. DIACONU: Bună ziua! Avem 4 proiecte pe ordinea de zi și 11 puncte pe anexa la ordinea de zi. Toate având importanța și urgența clară din acest punct de vedere. Dau cuvântul d-lui Primar.

Dl. PRIMAR: Bună ziua. Nu o să vă prezint punctual toată anexa, decât dacă se dorește. Vreau să vă spun însă că pentru Miercuri avem deja 72 de proiecte, asta pe de o parte. Pe de altă parte sunt o mulțime de proiecte pe aceasă anexă care sunt legate de accederea la fonduri europene. Trebuie să depunem aceste completări la documentația pe care o avem, pe POIM de exemplu unde e vorba de zeci de milioane de euro pentru retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare. Rugămintea este să acceptați să le introducem pe ordinea de zi. Sunt toate lucruri foarte importante. Ați văzut, legate ba de Colterm ba de iluminatul în oraș de întreținerea iluminatului pentru că a fost o delegație de-a noastră la București și ni se cer câteva modificări în ceea ce noi am stabilit până acum, pentru a primi toate avizele să continuăm această activitate care merge foarte bine. Din 3600 de sesizări, 2100 au fost rezolvate în timpul acesta destul de scurt și trebuie să susținem ceea ce noi am decis deja, prin aceste modificări. Rugămintea este să acceptați aceste puncte suplimentare pe ordinea de zi. Vrem să facem schimbul acesta cu Universitatea Politehnica de ani de zile, stăm să reglementăm problema aceasta de terenuri acolo ca să-și poată și oamenii vedea de treaba lor și să intrăm într-o normalitate. A durat foarte mult din multe motive inclusiv că ei nu au putut să ne predea o anumită documentație la timp, ei au plătit specialistul cadastral, el nu știu ce a vrut după aceea, altă plată, în fine sunt tot felul de poticneli în lucruri mărunte pentru chestiuni importante și eu cred că nu trebuie să ne intereseze decât să lăsăm cât mai multe lucruri bune în urma noastră, evident cu respectarea legii dar acceptând și aceste proiecte suplimentare care în mod evident sunt lucruri de bine, nu e nimic care să comporte dispute, discuții care să expună pe cineva la nu știu ce răspunderi. Nu venim cu așa ceva.

Dl. IDOLU: Îmi revine ingrata misiune din nou de a spune adevărul. Se pare că adevărul supără și normalitatea deranjează. Am avut convocată ceea ce nu se întâmpla până în acest moment ședință de îndată și aproape de fiecare dată eu cel puțin și mare parte din colegii mei și nu mai vorbesc colegii din PNL și ceilalți, au participat și am înțeles problemele. Înțelegem, să nu credeți că nu înțelegem diferența între important și urgent. Sunt subiecte importante chiar dvs ați spus că de un an de zile vă chinuiți la un subiect cu Politehnica. Păi chiar așa de Vineri până Miercuri nu putem să facem schimb de teren? Vine de a se depune atât de târziu nu e a consiliului local, adică noi parcă suntem vinovați certați ni se dă peste degete că vin 11 proiecte suplimentare la o ședință extraordinară de îndată pe niște subiecte pe care le-am acceptat și le vom susține fără doar și poate. Adică suntem oameni v-am demonstrat și data trecută am discutat frumos. Susținem niște lucruri

5                                                                                                                                         5                             5

firești normale civilizate. Dar dacă avem o ședință ordinară Miercuri, se întâmplă ceva week-end ul acesta? Vă rog să mă înțelegți știm să facem diferența între important și toate sunt importante. Am venit la 13,45 încă nu veniseră materialele. E ora 14,27 sunt colegii, e Vineri după masă, venim aici dar începem cu întârziere ședința. Deci pentru că nu erau materialele. Nu ne putem juca așa să aprobăm în necunoștință de cauză, cei din administrația primăriei aleargă unul după altul ca să finalizeze documentația, primim telefoane.

Dl. PRIMAR: Pot să retrag punctul 1. Vă rog să înțelegeți că unele lucruri ni se cer de azi pe mâine, deci ne-au fost acum sesizate. Bun cel de pe prima poziție recunosc că l-am trecut având în vedere că e foarte mult de când ne străduim să rezolvăm și nu am putut și am zis să nu mai amânăm, dar nu se întâmplă nimic dacă lăsăm până Miercuri. Pot să-l retrag dar când e vorba despre lucruri care mi-au fost sesizate, noi așteptăm acuma, am vorbit la Prefectură să rămână peste program după noi ca să trimitem hotărârile de îndată ce le votăm să ne poată da număr și să putem să depunem documentația că sunt observații care au fost făcute pe documente depuse deja de noi. Sunt unele modificări de hotărâre, noi luând o hotărâre și nedându-ne seama că mai trebuia să scrie ceva, ni s-a făcut o sesizare la Instituția Prefectului și vrem să facem modificarea de rigoare, completarea mai bine zis să trimitem hotărârea adoptată pentru a deveni operațională. Sunt tot felul de lucruri de acest gen care chiar ne creează probleme dacă le amânăm că nu făceam ședința de îndată numai așa de flori de măr. Și vedeți că în ultima vreme avem multe ședințe și le

5                                                                    5                        5                                                                                                                          5                 5        5

avem tocmai pentru că sunt atâtea lucruri de făcut în oraș și vrem să le facem, să facem cât mai multe, tot ce se poate să fie făcut.

Dna. ȚUNDREA: Am o rugăminte. Este foarte adevărat că sunt foarte multe lucruri de făcut și cred că ați observat că am fost cât se poate de cooperanți la toate ședințele de

5                                    5                                                                                            .V                                      .V               5                                 5              5

îndată care au fost convocate. Eu mărturisesc că m-a întrebat un cunoscut câte ședințe de

5                 5

plen avem în luna Decembrie. Eu nu știu câte avem în luna Octombrie. Dar pe de altă parte domnule primar dacă dvs doriți concursul consiliului local ca niște jucători activi și pertinenți în legiferarea actelor normative locale, noi avem rugămintea să ne tratați ca atare. Da înțeleg că sunt multe probleme care apar ad-hoc dar haideți să nu încălcăm nici legea. Am recitit cred că a nu știu câta oară art.39 din Legea nr.215 care ne spune că ședințele ordinare au loc lunar, ședințele extraordinare în cazuri urgente, dar se convoacă cu 3 zile înainte presupunând că se convoacă cu aducerea la cunoștință a ordinei de zi, nu în ședință, această listă de 11 puncte. Noi nici nu știm despre ce e vorba am mai vorbit aici cu unii cu alții. Au zis stai să vezi aceea e urgentă pentru că...rugămintea noastră e ca de fiecare dată, pentru că fără organizare chiar nu facem nimic. Cu toții avem joburi cu toții știm ce înseamnă să ne organizăm eficient la locul nostru de muncă. Solicitarea pe care noi o facem, am discutat-o și cu dl. Idolu și cu colegii mei, este ca de fiecare dată când mai are loc o ședință extraordinară, fiecare proiect care se propune să fie însoțit de un mic preambul în care se explică de ce este urgent. E simplu. Și în justiție la fel dacă faci ordonanță președințială trebuie să justifici urgența. Altfel noi încălcăm și eu vă spun sincer poate colegii mei sunt mai puțin conștienți dar ca avocat vă spun sincer noi încălcăm repetat la fiecare ședință extraordinară sau de îndată legea. Acum nu dar poate peste un an, doi, trei cinci aceste lucruri ne vor fi imputate tuturor. Nu cred că își dorește cineva să sufere consecințele și nu e vorba de nimic rău sau nepotrivit pentru oraș, este vorba de necesitatea unei mai bune organizări. Deci repet solicitarea noastră este și e prezentă și dna. Secretar: de fiecare dată când se convoacă asemenea ședințe să se

5                                                                                                                                                                                                                                                5                 5

justifice la fiecare proiect urgența. Ați spus si dvs. punctul 1, de ce e urgent? Dl. PRIMAR: Am spus că asta se poate amâna .

Dna. ȚUNDREA: Dvs cunoașteți proiectele pentru că vă sunt aduse la cunoștință. Noi

9                                                                            5       5 -V                              -V                                                                                                   5         5

venim de la joburile noastre, am studiat ce ni s-a trimis pe e-mail, am discutat între noi, dar venim de la joburile noastre și ne trezim cu acestea puse în față.

Dl. PRIMAR: Uitați-vă ce înseamnă aceste proiecte. Noi avem de ales între a fi eficienți.

Ce credeți că ne departajează? Pentru că dincolo de toate prostiile pe care le debitează unii care, mă rog scriu nu știu de ce ca să aibă și ei o ocupație, dincolo de tot ce se aruncă în spațiul public de niște oameni la care nu știu când te uiți, auzi niște sunete nu vreau să le

5          -V                                   5                                                                    5                                          5  7                        5

reproduc aici, Timișoara este performantă. De ce? Pentru că alții se pierd în birocrație se pierd în tot felul de formalități. Pe când noi am fost pragmatici am mers pe drumul cel mai scurt către înfăptuirea de obiective. Avem de ales între a face performanțe a lăsa ceva în urma noastră și a tot găsi chichițe că legislația românească parcă e gândită special încât întotdeauna să se poată găsi tot felul de chichițe astfel încât societatea românească să funcționeze cât mai prost astfel încât atunci când cineva vrea, să poată să acuze pe unul care chiar face, de ce vrea el și de vină este legislația nu cel ce o utilizează. Să luăm punct cu punct, păi oare ar trebui să vă îngrijorați dna consilier mai degrabă că cineva poate vine să ceară socoteală de ce s-a ratat oportunitatea de aducere de bani mulți în oraș. Pentru că, nu e chiar așa cum spuneți dvs, pentru că nu depinde de noi, apar oportunități aproape peste noapte. Noi vrem să fim pe fază. Nu suntem de vină pentru o mulțime de lucruri care apar. Dimpotrivă. Ar trebui să vă mândriți că Timișoara a absorbit 95,34% din fondurile pe care le putea absorbi pe exercițiul 2007-2013. Asta e realitatea! Nu bazaconiile pe care le colporteaza tot felul de cretini despre performanta Timisoarei in accederea de fonduri europene.

Noi vrem sa absorbim tot la fel maximul din ce se poate, evident prin ce permite legea si asta presupune sa reactionam. Si se impun in timp aducerea de ajustari. Care e motivul pentru care sa nu fim de accord cu aprobarea solicitarii de finantare in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in conditiile nu stiu cui pe un program national de cadastru. Asta e un program national.

Sunt niste chestiuni de principiu si de linie de conduita. Si la sedinta trecuta am avut discutii si repet ce am spus atunci.

Vrem razboi intre cele doua grupuri, cel majoritar sic el nemajoritar si Consiliul Local si in replica din Consiliul Judetean?

La asa ceva vrem sa ajungem? Haideti sa colaboram pentru a face cat mai multe lucruri bune pentru oras si judet.

Nu e santaj ci e doar prezentarea alternative la abordarea constructive pe care eu vi-o propun si la care d-vs ati marsat de un numar de ori.

Dl. DIACONU: Cele mai urgente sunt primele doua... hotararile sunt deja redactate si trebuie sa ajunga la prefectura.

Dl. PRIMAR: Retrag punctele 1 si 3 de pe ordinea suplimentara pentru ca acestea nu sunt urgente.Le-am prevazut ca sa scurtam sedinta viitoare pentru ca deja sunt 72 de puncte si probabil ca vor mai aparea pana miercuri.

Dl. DIACONU: Supun la vot ordinea de zi suplimentara fara punctele 1 si 3. Cine este pentru ?

 • -  15 voturi pentru

 • -   3 voturi impotriva

5 abtineri

Va supun la vot ordinea de zi in ansamblu. Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al clinicii de recuperare, medicina fizica si balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul ”Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență”.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

23 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara.

5                                  5                                              5

D -na BLOTIU: Eu am un amendament la acest punct. Daca se poate sa existe o precizare ca participantii sa aibe minim 40 de puncte necesare pentru a putea intra in concurs.

Dl. BLOTIU: E o cutuma si se va aplica si la piete, cum se va aplica peste tot . Nu a fost o regula scrisa insa am aplicat o peste tot si o aplicam si aici.

Consecinta este ca vor ramane posture neocupate.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art.9, alin.34, pct. 1 și 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale.

Dl. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Cine este pentru ?

- 15 voturi pentru

- 6 abtineri

PUNCTUL 4 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” aprobat prin art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.377/17.07.2018.

Dl. PRIMAR: Domnilor consilieri, nu create un precedent care va fi pagubos pentru toata lumea. Haideti sa fim rationali.

Dl. EHEGARTNER: Onorat consiliu, domnule primar, domnule presedinte de sedinta, in legatura cu aceasta necesara modificare pot sa va spun urmatoarele lucruri. In urma depunerii documentatiei de catre SNTP, la autoritatea de reglementare s-au facut niste obiectii scrise, in sensul ca am fost convocati pentru lamurirea unor lucruri de natura juridical. Erau chestiuni de forma pentru a respecta cu scrupulozitate terminologia juridica prevazuta in textul legii si modificarea care s a cerut este chiar extreme de evidenta. Trebuia sa se faca distinctive clara intre atribuirea de serviciu sau atribuirea delegarii de gestiune. Fondul contractului nu este contestat, restul documentatiei este bine intocmit. Problema de urgent rezida din faptul ca suntem la limita de a expira avizul dat de consiliul concurentei. Acesta este motivul pentru care se cere interventia rapida. In cazul in care aceasta modificare care , evident trebuie sa treaca prin Consiliul Local ca parte integranta din contractual de delegare a gestiunii, noi vom putea trimite saptamana viitoare aceasta anexa si documentatia va fi aprobata obtinand licenta pentru acest serviciu public extrem de important.

Cu cativa ani in urma eram si eu in locul dumneavoastra si stiu ce inseamna atitudine politica si cred ca sunteti cu totii constienti ca este vorba de un lucru de care suntem responsabili in final.

Noi am reusit in ultima perioada, mai putin de 2 luni jumatate sa reducem foarte mult aceste reclamatii care sunt de natura a ingrijora pe multi dintre cetatenii Timisoarei. Acestea fiind precizarile facute, va rog sa dati un vot cu responsabilitatea pe care o aveti fata de cetatenii Timisoarei

Dl. DIACONU: Dupa cum vedeti si din referat, ne apropiem de date limita aici, iar intalnirea a avut loc in data de 17, acum 2 zile, toate lucrurile au ajuns intr - o stare de urgenta pentru ca avizul Consiliului Concurentei spunea ca trebuie obtinuta licenta in termen de 90 de zile, termen care se scurge. E absolut necesara obtinerea unei astfel de hotarari din toate punctele de vedere.

Dl. PRIMAR: Eu va rog sa votati, acestea sunt urgente si nu stiam mai devreme de ele. Cele care nu erau urgente le am retras. Am reactionat prompt in sensul doleantelor dumneavoastra.

Dl. DIACONU: Supun la vot acest proiect.

- 16 voturi pentru

- 3 abtineri

Acest proiect a fost respins.

Dl. PRIMAR: Prezenta e de 19 consilieri in sala. Haideti, mai dati 2 voturi sa depasim proiectul acesta. Nu se votează pentru nu știu ce terți, să existe temeri, neliniști, că ar fi ceva incorect sau cu interese necurate. Nu venim cu astfel de interese, totul e curat și este în interesul orașului, atâta tot. Haideți cu abținerile aceste, transformați-le într-un vot, că

5             “                                                  5                     5                                         “                                    5                                             “

noi ajutăm proiectele bune pe care vreți să le promovați. Am fost deschiși întotdeauna. Eu nu vreau să ies iarăși ofensiv, am vrut conlucrare. Sunt obligat ca reprezentant al cetățenilor să lupt pentru interesele lor. Nu este evident că este în interesul cetățenilor și pentru bunul mers al orașului Timișoara să se întâmple lucrurile acestea? Da că nu punem puțină conștiință în ceea ce facem, nu o să ne meargă bine. Bun, asta este.

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiului Timișoara” către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, precum și aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara

DL. DIACONU: Și aici avizul Consiliului Concurenței a venit ieri sau alaltăieri,

5                                                                                                             5                                                                                     “

stația de sortare rămâne fără operator.

DL PRIMAR: Vă dați seama ce se întâmplă? Vin toate gunoaiele din oraș pentru sortare și nu e cine să opereze. Noi nu puteam să venim cu această hotărâre înainte de a avea avizul Consiliului Concurenței. Uitați-vă la data lui, acum ne-a venit. Avem noi vreo

5                       5                                             "

vină pentru asta? Vrem să lăsăm gunoaiele munte acolo la Colterm, lângă stație, că ele vor fi duse acolo și vor sta acolo că nu va avea cine să opereze stația. Haideți să fim

5                                                                                                                                .V                             5                              5 oameni responsabili! Asta chiar este ultra urgentă. Cine e de vină că nu a cvenit nimeni la licitație sau vrem să facem jocurile de interese ale unora și altora? Nu putem exclude nici o asemenea variantă. Vă rog să îl votați.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

-  16 voturi pentru

-  3 abțineri

5

Proiectul a fost respins.

Le mai supun la vot în continuare, că toate sunt de 18 voturi?

DL. PRIMAR: Da, le supunem pe toate. Nu e nimic, rămâne și pentru istorie așa cum rămâne și pentru cetățenii Timișoarei că avem mecanisme de comunicare. Să afle

5 .V                                 5                               5

lumea cum servește fiecare interesul orașului.

5                                                                                  5

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara asupra realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timișoara, pentru elaborare PUZ - ”Extindere și modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgență și parcare subterană”

DL. PRIMAR: Deci nu vrem să extindem Spitalul Clinic Municipal de Urgență , cu o clădire cu 7 nivele, cu două niveluri subterane de parcare. Nu vrem să facem asta. Eu încă mai sper că vrem cu toții. Haideți să vedem dacă vrem cu toții.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

- 16 voturi pentru

- 2 abțineri

5

Proiectul a fost respins.

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu și a indicatorilor tehnico-economici aferenți Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

DL. PRIMAR: Acesta este un proiect pe POIM, de 28 de milioane de euro. Vrem 28 milioane de euro pentru Timișoara pentru sistemul de termoficare? Eu cred că ar trebui să vrem cu toții.

5

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

- 15 voturi pentru

- 3 abțineri

5

DL. PRIMAR: Proiectul a trecut, dar unii nu doresc 28 de milioane de euro.

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” în cadrul POIM 20142020 axa prioritară 7 și a cheltuielilor legate de cofinanțarea acestuia

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

- 15 voturi pentru

- 2 abțineri

5

PUNCTUL 9 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

- 15 voturi pentru

- 2 abțineri

5

PUNCTUL 10 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind disponibilitatea terenurilor aferente Proiectului ”Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”

DL. DIACONU: Toate proiectele care au trecut până acum nu au niciun sens dacă acesta cade. Este un proiect care necesită 18 voturi pentru.

DL. PRIMAR: E vorba de punerea la dispoziție a terenului pentru ceea ce ne propunem prin acest proiect. Vă rog să votați. E vorba de 28 de milioane de euro. Cineva va răspunde pentru asta și nicidecum nu vor răspunde cei ce susțin.

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Nu mai suntem 18.

DL. PRIMAR: Atunci nu își mai are obiectul. Amândouă sunt de 18 voturi, cele pe care le mai avem și nu are rost să le punem la vot.

Stimați timișoreni, încă o mostră de conduită politico - administrativă. Nu sunt eu îndreptățit când spun că PSD reprezintă partidul împotriva Timișoarei? Defapt aici nu vorbim de țară, vorbim de ceea ce se întâmplă în Timișoara. Noi nu am vrut să politizăm acest act administrativ. Discutăm despre aducerea a 28 de milioane de euro pentru retehnologizarea Colterm. Are vreo tentă politică un astfel de proiect? Nu e normal să fie susținut, indiferent de apartenența politică de către toți? Poate cineva să argumenteze de ce nu susține un astfel de proiect? De ce vrea să nu vină 28 de milioane de euro în Timișoara? Păi eu cred că timișorenii vor ajunge - și am mai spus o dată lucrul acesta -dacă această conduită continuă, lumea va da cu pietre efectiv după cei ce se comportă atât de ostil cu orașul. Eu spun lucrurilor pe nume. Ce vrem, încrâncenare în oraș sau vrem să trăim în bună înțelegere între noi, susținând lucrurile bune și respingând ce e rău. Dacă mi se spunea că e o prostie, că nu vrem să se retehnologizeze pentru că nu știu ce lucru rău se întâmplă prin retehnologizare, puteam să înțeleg, dar când nu e absolut nimic negativ ci numai și numai pozitiv în aceste proiecte. E normal să nu fie votate, numai pentru a ți se pune bețe în roate? Este evident că performanța în administrație îți atrage și susținere de la cetățeni. Păi și atunci ce facem? Îi boicotăm pe cei care fac performanță, ca să vină în locul lor cei incapabili de performanță? Cetățenii nu vor permite așa ceva, dimpotrivă, vor fi și îndârjiți pe deasupra să penalizeze pe cei care se poziționează împotriva intereselor orașului. Am un gust foarte amar. De puține ori mi s-a întâmplat, de 6 ani de când sunt Primar, să am așa un gust amar ca și acum. Am crezut că am depășit epoca primitivă și primitivismul politic. Am crezut că putem să ne ducem disputele politice pe arena politică și în administrație să votăm numai și numai prin prisma intereselor orașului, respectiv ale județului. Noi, Partidul Național Liberal așa am făcut. Am susținut în Consiliul Județean, nici măcar nu a fost necesar să mă roage dl. președinte Dobra, pur și simplu, când colegii mi-au prezentat ordinea de zi, am stabilit că susținem tot ce era de bine și evident că atunci când considerăm că sunt lucruri care nu sunt în regulă, nu votăm. Cred că așa trebuie să facem politică în administrație, în anul 2018. Nu suntem în democrația incipientă de după 1990 când totul era cu încrâncenare privit. M-au dezamăgit total acești concitadini, nici nu pot să le spun colegi de arenă politică pentru că nu se comportă ca niște colegi ci se comportă ca niște dușmani ai orașului.

PUNCTUL 11 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLMT nr. 480/08.10.2018 -privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara și inaintarea catre Guvernul României a propunerii privind completarea Anexei la

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

DL. DIACONU: Acest proiect a fost retras.

Vă mulțumesc. Declar închisă această ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Jr. SIMONA DRĂGOI


9                                         9                    9      ”

Viceprimar DAN DIACONU