Proces verbal din 18.05.2018

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 18.05.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL

încheiat astazi 18.05.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință -Cons. Gabriela Popovici

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 21 ;

Au absentat: Luminita Tundrea, Mazilu Octavian, Ionescu Sorin, Dan Idolu, Lucian Taropa, Raluca Popescu si Alin Nicusor Sarbu;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar doamna Simona Dragoi

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 602 din 15.05.2018

ORDINEA DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședința Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.03.2018 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public ” Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.251/27.06.2017.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere B-dul Sudului”.

Dna. POPOVICI: Bună ziua. Sunt prezenți la ședință 20 de consilieri din totalul de 27. Supun la vot includerea anexei în ordinea de zi a ședinței. -Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

  • -  4abtineri

Supun la vot Ordinea de zi în întregime.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

PUNCTUL 1:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, Aleea F.C. Ripensia nr.4-8”.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

  • -  3 abtineri

PUNCTUL 2:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.352/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Mareșal Alexandru Averescu nr.51, bl. E 14/2”.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 3:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.353/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Învățătorului nr.3, bl. B53, sc. A+B”.

Dna. POPOVICI: Supun la vot. -Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 4:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.354/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Măgura nr.6, Bl. 44, sc. A+B”.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 5:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, str. Surorile Martir Caceu nr.27, Bl. A2”.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 6:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.356/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil, B-dul Corneliu Coposu nr.18, bl. P5”.

Dna. POPOVICI: Supun la vot. -Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

-4 abțineri

PUNCTUL 9:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/08.05.2018 privind aprobarea cererii de finanțare ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I” și a cheltuielilor aferente.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:    16 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 8:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile :Aleea F.C. Ripensia, Bd. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. Învățătorului”, și a cheltuielilor aferente.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:      16 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor negociate în ședința Comisiei de Negociere cu Terții din data de 07.03.2018 cu

9          9                                    ®                            9

proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

4 abțineri

1 vot împotrivă

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public ” Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.251/27.06.2017.

Dl. PRIMAR: Vă rog să votați acest proiect. Are nevoie de 18 voturi, dvs știți ce probleme sunt cu iluminatul. Am plătit mulți bani la cei doi operatori și, după ce a expirat contractul noi am avut o hotărâre prin care am decis să trecem la RATT acest serviciu. Nu este încă rezolvat pentru că ne trebuie un aviz de la Consiliul Concurenței, care a dat un răspuns ce nu avea legătură cu ce am întrebat noi. Am revenit dar e nevoie de această ajustare, modificare și completare la studiul de oportunitate, ca să putem duce ce noi am decis aici, la bun sfârșit. Să avem servicii de mentenanță și extindere a iluminatului public în oraș. E în interesul tuturor să depășim odată această situație. Va costa mai puțin și vom avea servicii mai bune.

Dna. POPOVICI: Ne puteți spune ce solicitare ați făcut către Consiliul Concurenței și ce răspuns ați primit?

Dl. PRIMAR: Am cerut să ni se spună dacă este ajutor de stat sau nu, noi considerăm că nu reprezintă ajutor de stat această delegare, am cerut să ne avizeze favorabil delegarea. Ei au răspuns: dvs ați aprobat delegarea. Noi am cerut pentru contract, sigur că trebuia să aprobăm în consiliu că așa am făcut și cu celelalte, nu e prima delegare pe care o facem, am aprobat în consiliu condițiile în care vrem să delegăm, apoi ne-am adresat Consiliului Concurenței înainte de a semna contractul de delegare, evident semnare care nu se face fără toate avizele. Asta e ordinea pe care am mers de fiecare dată. Și la SDM și avem multe delegări. A fost o neînțelegere, ei au crezut că am pus în practică deja. Că am semnat și contractul. S-a discutat și la telefon și mi s-a spus că nu e nicio problemă, se va răspunde corespunzător. Cum s-a întâmplat cu toate celelalte. Nu e nimic nou. E alt domeniu.

Dna. POPOVICI: Încă se așteaptă răspunsul final?

Dl. PRIMAR: Da se așteaptă.

Dl. ORZA: Acesta e răspunsul generic, de genul: respectați legea. Ne vom trezi cu răspuns de genul: nu e bine ce ați făcut.

Dl. PRIMAR: Nu eu trebuie să răspund la astfel de întrebări ci voi trebuie să fiți aici. Vino sus! Fără explicații! Deci: Consiliul Concurenței a cerut ca la studiul de oportunitate să se adauge o secțiune cu un studiu de piață. În comisie a intrat acel studiu de piață și asta s-ar aproba la punctul 2, modificarea, completarea studiului de oportunitate cu acel studiu de piață cerut.

Dl. ORZA: Cei de la Juridic au luat o frază de la Consiliul Concurenței și au trecut-o ca de la ei, că solicită realizarea unei analize din care să rezulte prețurile.

Dl. PRIMAR: Au preluat, probabil că așa e procedura. S-a greșit că nu s-a făcut asta de la început. Vă rog să votați ca să rezolvăm cât mai repede. Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:         18 voturi pentru

2 abțineri

Dl. PRIMAR: Vă mulțumesc.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și extindere B-dul Sudului”.

9

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

2 abțineri

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

Dl. PRIMAR: Retrag punctul 14 de pe anexă. Mai sunt niște lucruri de ajustat acolo. Îl repunem Marți.

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finanțare nerambursabilă încheiate între Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații fără scop patrimonial, pe anul 2018.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:           14 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr.CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 constituite in baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/19.04.2018.

Dl. MOȘIU: Am făcut o obiecție. Sper că sunteți de acord. Lunar să primim programul activităților în desfășurare și viitoare ale Asociației Timișoara-Capitala Europeana a Culturii 2021 de la Direcția Comunicare. Și să fie publicat în presă. A fost o comunicare deficitară la nivel de asociație, primărie, public. Trebuie să fim în cunoștință de cauză și la anumite activități importante să primim invitații pentru a vedea cum se folosesc acești bani.

Dl. PRIMAR: E corect, va trebui mai multă transparență. Au fost exprimate numeroase nemulțumiri. Eu aștept răspuns la solicitările de clarificare de la Ministerul Culturii. Nu putem da banii fără să știm că suntem pe drumul cel bun. Iar noi dorim lucruri în acord cu angajamentele luate și cu așteptările Comisiei Europene de Monitorizare. Nu am primit răspunsul punctual la problemele ridicate de Ministerul Culturii. Vă rog să votați proiectul pentru că noi trebuie să ne facem datoria să dăm banii să monitorizăm ce se întâmplă cu banii pe care-i dăm dar să nu creăm o situație în care în mod incorect s-a dus vorba despre bani când nu era vorba despre bani. Nici un lucru nu a fost întârziat sau blocat din cauză că primăria nu a dat banii la timp. A durat mult până s-a creeat la nivel guvernamental mecanismul de finanțare dar am plătit ce era de plătit, de fiecare dată, nu am dat la anumite termene anumiți bani pentru că ei s-ar fi acumulat în pușculița asociației fără sens. Banii se dau când e pentru ce să fie folosiți. Asta e realitatea și eu am clarificat am prezentat dovezi privind plățile. Noi dăm banii și avem grijă să monitorizăm ce se întâmplă cu ei. Va trebuie să vi se prezinte și dvs. un raport ca să vedeți ce se întâmplă cu banii alocați.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

5 abțineri

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea în administrare a Spitalului Clinic CF Timișoara, situate în Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15.

Dna. POPOVICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Timișoara și Gherasim Milica.

9                   9

Dl. PRIMAR: Retrag punctele 12 și 13 indignat de ceea ce face aparatul primăriei și cu riscul de a păți ce au mai pățit și alții de a pierde în instanță pentru că suntem într-o țară cu o mulțime de absurdități printre care și acelea că aprioric se dă câștig de cauză aproape am putea spune unei persoane fizice, într-un litigiu cu o autoritate publică. Și de asta profită foarte mulți, că simt că autoritatea este legată de mâini și de picioare. Și își fac de cap atunci. Este inadmisibil, acest domn Gherasim, este disperat de când se tot tergiversează realizarea acestui schimb. Punctul 13 vizează lucruri trecute prin Comisia de Negociere. Nu au nimic care să împiedice și se tot învârt așa după plop și dna. juristă a plecat cu proiectele nici nu le avem tipărite. Că a plecat acasaă cu proiectele asupra ei.

Dl. ORZA: E formulat foarte general. Trebuia să spună terenul x persoana y. Pentru asta împuternicim comisia. Așa e: unor persoane.

Dl. PRIMAR: În materiale apare care persoane. Cine a făcut titlul a considerat că nu contează persoana. Dar e cunoscută.

Dna. POPOVICI: Vă mulțumesc! O zi bună!

PRESEDINTE DE SEDINTA                   SECRETAR

Cons. GABRIELA POPOVICI               SIMONA DRAGOI