Proces verbal din 15.06.2018

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 15.06.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL

încheiat astazi 15.06.2018 cu ocazia ședinței extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar Imre Farkas

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 20 ;

Au absentat: Raluca Popescu , Gabriela Popovici, ;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar Simona Dragoi

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 700 din 12.06.2018

ORDINEA DE ZI:

Anexă

La Dispoziția nr.700 Din data de: 12.06.2018

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 22.05.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor situate în Calea Torontalului, nr. cad. Cc 715/1/13/13 și nr. cad Cc 715/1/12/13.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor situate în str. Uranus nr.14, înscrise în CF 446324 Timișoara, CF 446325 Timișoara și retragerea dreptului de folosință asupra terenului înscris în CF 446325 Timișoara.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului înscris în CF nr.418671 Timișoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafața 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafața de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafața de 108 mp. și Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafața de 124 mp. situat în Timișoara str. Câmpului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor de dezlipire și alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic ”arh.Ion Mincu” în vederea reglementării situației juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren din Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 13, ieșirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 13/A și instituirea unui drept de servitute de vedere.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Timișoara și Gherasim Milica.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de catre Municipiul Timișoara a terenurilor situate în str. Ovidiu Cotruș nr. 19 A, ce fac obiectul renunțarii la dreptul de proprietate de catre S.C. EUROWINDOW S.R.L.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 1/10 din imobilul situat în Timișoara, str. Ceahlău, nr. 16, jud. Timiș, înscris în C.F. nr. 421478, nr.cadastral CAD:C1, top 304 cu prețul de 50.000 euro.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului casă cu 1 etaj, situat în Timișoara, str. Virgil Madgearu nr. 35, jud. Timiș, evidențiat în C.F. nr.414495, nr. cadastral CAD:C1, top:11999 la un preț de vânzare de 305.000 euro, pentru suprafața utilă de 554,80 mp.

 • 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Societății de Transport Public Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

 • 12. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr.1 cu P+3E al Colegiului Tehnic ”AZUR”, situat în Timișoara, Calea Martirilor nr. 64 și atribuirea în folosință gratuită către Palatul Copiilor Timișoara.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere cu nr. 693/16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56A în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14.

 • 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic județean.

 • 15. Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara ".

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiție ”Amenajarea pistei de skateboard în Parcul Central din Municipiul Timișoara”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal Constantin Prezan(Lidia) -Str. Venus”.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție ”SF+PT Complex sportiv Zona Lipovei(bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajări interioare și exterioare) str. Verde, Silistra - Zona Lipovei, Timișoara”.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, str. Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic ”Zona rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara.

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificare Plan Urbanistic Zonal nr.104/27.03.2007 - ”Zona de locuințe cu funcțiuni complementare” extravilan Timișoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA.

 • 24. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea ”PIEȚE” S.A.

 • 25. Adresa nr. 777/31.05.2018 înregistrată la noi cu nr. SC2018 -012812/31.05.2018 și nr. 12813/31.05.2018 a Sindicatului Liber al Salariaților din PMT și din Serviciile Publice aflate în subordinea CLMT cu privire la acordarea voucherelor de vacanță.

 • 26. Adresa nr.SC2018 - 13160/06.06.2018 a Mitropoliei Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei privind solicitarea de sprijin în vederea înființării Liceului Teologic Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanu”.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

DL.FARKAȘ: Înainte de a intra în ședința extraordinară de astăzi, avem un

9                                                                             5             5                                                                              >

eveniment deosebit. Vom decerna titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Timișoara domnului Alin Achim, titlu care a fost votat prin H.C.L. nr. 418 din 31.10.2017.

DL.PRIMAR: Începem cu decernarea însemnelor titlului de „Cetățean de Onoare” al orașului pentru un membru al trupei „Cargo”, care ne-a scăpat la momentul în care am făcut aceste oficii pentru ceilalți membrii, dar care are aceleași merite ca și restul membrilor. Astăzi facem corecția de rigoare.

Câteva repere ale activității domnului Alin Achim, cu care s-a afirmat: Studiază vioara de la vârsta de 8 ani iar mai târziu, este fascinat de muzica rock. Astfel, la 16 ani își formează prima formație, mai târziu activând și în alte trupe rock locale. În anul 1997, domnul Achim se alătură formației „Cargo”, una dintre cele mai mari nume ale rock-ului românesc. Alături de „Cargo”, înregistrează albume de succes: „Ziua vrăjitoarelor” (1998), „Colinde” (2000), „Bagă-ți mințile în cap”(2000), „Spiritus sanctus” (2003), „Cargo 22”(2007), etc. Formația este premiată de Casa de producție Media Pro Music cu dublu disc de aur, fiind nominalizată la MTV Europe Music Awards la categoria „Best Romanian Act”. Pentru albumul „Cargo 22” este distinsă cu un nou disc de aur. În cei peste 32 de ani de activitate, „Cargo” a fost mereu aproape de cei aflați în nevoi, participând și la acțiuni în scop caritabil. După 13 ani alături de „Cargo”, Alin Achim pune bazele unui proiect personal, iar după scurt timp revine în trupă, continuând activitatea începută acum 20 de ani alături de colegii săi cu care s-a consacrat și identificat ca artist. Cu prilejul aniversării a 30 de ani de existență, în decembrie 2015, președintele Klaus Iohannis i-a decorat pe membrii trupei „Cargo” cu Ordinul „Meritul cultural în rang de cavaler” pentru promovarea muzicii rock în România. Municipalitatea Timișoara a decernat titlul de „Cetățean de Onoare”, conform H.C.L.nr.552 din 2015.

Vom decerna titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Timișoara, titlu votat de H.C.L.nr.418 din 31.10.2017 domnului Alin Achim, membru al formației

~                                                            5

„Cargo”, care, conform documentației depuse, este îndreptățit să primească titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Timișoara, pentru contribuția deosebită adusă la promovarea muzicii rock în România și îmbogățirea patrimoniului acestui gen muzical, pentru remarcabilele interpretări muzicale care au contribuit la promovarea imaginii municipiului Timișoara în țară și străinătate.

DL.FARKAȘ: Propun să votăm Anexa la ordinea de zi.

Cine este pentru?

- 19 voturi pentru

- 1 abtinere

DL. FARKAS: Si acum sa trecem la ordinea de zi, la primul punct.

Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 22.05.2018.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 de voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor situate în Calea Torontalului, nr. cad. Cc 715/1/13/13 și nr. cad Cc 715/1/12/13.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenurilor situate în str. Uranus nr.14, înscrise în CF 446324 Timișoara, CF 446325 Timișoara și retragerea dreptului de folosință asupra terenului înscris în CF 446325 Timișoara.

9

DL. FARKAS: Domnul Orza, da , va rog frumos! Luati un microfon!

DL. ORZA: Merge da! E o chestiune normala cred, cea ceruta de Fundatia Rudolf Steiner care gestioneaza activitatea acolo la Waldorf din punctul de vedere al fundatiei si care ne roaga sa introducem urmatorul amendament, care ar trebui sa sune asa: „In cazul in care proiectul ...”, pentru ca ceea ce facem noi aici e legat de un proiect european, „In cazul in care proiectul constructie si dotare Liceul Waldorf Timisoara POR 10/ 10, 1b nu se realizeaza Fundatia este repusa de drept in situatia anterioara in ceea ce priveste dreptul de folosinta asupra terenului”; deci asta e. Adica, daca nu se pune in practica proiectul, pentru ca nu vom sti daca se califica la punctaje si asa mai departe, atunci din nou o sa aiba ei dreptul de folosinta pe bucata care am scos-o pentru acest proiect.

DL. FARKAS: Multumim frumos! Propun la vot amendamentul domnului Orza. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri? Multumesc frumos!

- 20 voturi pentru

Acum propunem proiectul integral la vot. Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului înscris în CF nr.418671 Timișoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafața 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafață de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 108 mp. și Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 124 mp. situat în Timișoara str. Câmpului.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor de dezlipire și alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic ”arh.Ion Mincu” în vederea reglementării situației juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timișoara.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren din Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 13, ieșirea din indiviziune, alipirea parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp, cu parcela cu nr. top. 9915, din Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 13/A și instituirea unui drept de servitute de vedere.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri? Am avut si dezbatere publica pe acest proiect

- 15 voturi pentru

- 5 abtineri

Proiectul a picat.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul Timișoara și Gherasim Milica.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 18 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de câtre Municipiul Timișoara a terenurilor situate în str. Ovidiu Cotruș nr. 19 A, ce fac obiectul

9                                                                                                                                   9                          ~

renunțârii la dreptul de proprietate de câtre S.C. EUROWINDOW S.R.L.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 1/10 din imobilul situat în Timișoara, str. Ceahlău, nr. 16, jud. Timiș, înscris în C.F. nr. 421478, nr.cadastral CAD:C1, top 304 cu prețul de 50.000 euro.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului casă cu 1 etaj, situat în Timișoara, str. Virgil Madgearu nr. 35, jud. Timiș, evidențiat în C.F. nr.414495, nr. cadastral CAD:C1, top:11999 la un preț de vânzare de 305.000 euro, pentru suprafața utilă de 554,80 mp.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Societății de Transport Public Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri? Proiectul a cazut.

- 16 voturi pentru

- 4 abtineri

DL. PRIMAR: Stimati colegi, nu stiu daca stiti, trebuie sa casam lucruri care incarca societatile si Primaria si fiecare institutie. Daca aveti nelamuriri intrebati despre ce e vorba, vi se vor da raspunsuri, dar sa nu casam ceva ce incurca peste tot

DL. FARKAS: Doreste cineva sa intrebe ceva sau continuam?

DL. PRIMAR: Ce sa zic? Eu credeam ca vrem sa ajutam, RATT-ul, SPPT-ul sau cum se cheama ..sa se ocupe de lucrurile de care are a se ocupa pentru servicii mai bune in Timisoara.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației etajelor 2 și 3 din Căminul nr.1 cu P+3E al Colegiului Tehnic ”AZUR”, situat în Timișoara, Calea Martirilor nr. 64 și atribuirea în folosință gratuită către Palatul Copiilor Timișoara.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere cu nr. 693/16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56A în care se desfășoară activitatea Grădiniței

9             ~                                                                                                               9                                                                     9

cu Program Prelungit nr. 14.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

Si v-as propune daca sunteti de acord fiind un cvorum de 20 de consilieri prezenti sa trecem la anexa ordinei de zi unde sunt 18 puncte, daca sunteti de acord, 18 voturi.

PUNCTUL 2 AL ANEXEI

Proiect de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Proceselor Verbale de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiate între R.A.D.E.F. ”RomâniaFilm” și Municipiul Timișoara, în baza Protocolului nr. SC2017 - 30832/08.12.2017.

DL. FARKAS: Cine este pentru?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ANEXEI

Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare denumire firma în Contractul de închiriere nr. 1575/21.02.2014 în baza Rezoluției nr. 12269/10.05.2017 a Oficiului Registrului Comerțului Timiș.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ANEXEI

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. asupra terenului situat în Calea Buziașului, înscris în C.F. nr. 427784 Timișoara.

DL. FARKAS: Cine este pentru? Fiind o sedinta extraordinara, imi pare rau, pai..am inteles, multumim frumos!

DL. BRANCOVAN: .......(neinteligibil din sala) puneti asa pe site acuma?

DL. FARKAS: Punctul numarul 4, despre punctul numarul 4 vorbim? Deocamdata am citit punctul numarul 4. Am inteles!

DL. PRIMAR: Patrimoniul municipiului dat temporar la RATT si reluat sa nu stea in paragina pentru ca nu mai facem depou.

DL. BRANCOVAN: ......(neinteligibil din sala)...justificati urgenta!

DL PRIMAR: Urgenta este ca daca ne intalnim vrem sa rezolvam cat mai multe probloeme, daca ne intalnim. Respectam legea, legea are spirit clar, pentru unii

legea trebuie sa fie frana in calea rezolvarii problemelor orasului...... Că dacă nu e

frâna pusă atunci se obțin rezultate prea multe.

Dl. FARKAS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

Dl. PRIMAR: Bravo! Haideți să lăsăm terenul cu ambrozie pe el. Ca să fim mulțumiți. Trebuie să știe cetățenii ce facem noi de fapt aici. Și o să-i informăm

5  5        5    5              ±5

foarte bine. Oricum se schimbă Codul Administrativ în curând și vom decide fără

5

18 voturi și aici și la Consiliul Județean. Dar până se schimbă vom avea grijă și noi în Consiliul Județean o să avem și noi grijă în alte părți unde mereu am fost constructivi și replica PSD iată care este: stimați timișoreni PSD vă oferă ambrozie, terenuri lăsate de izbeliște. Asta vă oferă PSD. Aș înțelege dacă s-ar da un teren spre privați cu semne de întrebare, la privați, dar când este terenul municipiului dat unei societăți a municipiului și nu face nimic, dar e teren care stă plin de buruieni, nu mai pot înțelege.

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în str. Ocsko Terezia, cu nr. Cad.437178 înscris în CF 437178 Timișoara - Parcul Copiilor ”Ion Creangă”.

Dl. DIACONU: Acest punct vine ca urmare a faptului că Spitalul de Balneologie și Parcul Copiilor se află pe aceași parcelă. E normal ca clinica să obțină propria parcelă mai ales că acolo se accesează fonduri europene. Pentru ambulatoriul de specialitate. Acest proiect e din 7 Mai. E o separare între parc și clinică. Gardul rămâne tot acolo, între ele.

Dl. FARKAS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 6:

Proiect de hotărâre privind oportunitatea înființării începând cu anul școlar 2018 - 2019 a Liceiului Teologic Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanu”, cu nivelurile liceal, gimnazial, primar, nivel preșcolar program prelungit, care să funcționeze în imobilul din str. Liviu Rebreanu nr. 35.

9

Dl. PRIMAR: Acolo funcționează o școală confesională în regim privat. Ea este una gestionată sau sub tutela Mitropoliei Banatului. Este o fundație care se ocupă de această școală creștin-ortodoxă. Se dorește transformarea acestei școli într-o

5                                 5                                                                            5                                                                                        5

școală de stat, dar transformarea nu se poate face pentru că nu este o procedură pentru așa ceva. Și cei ce s-au ocupat de problemă au descoperit pe la Ministerul Educației să se înființeze o școală de către municipalitate, cu acest profil. Iar în pasul următor, elevii, după ce vine ARACIP, după ce se dă autorizație de funcționare provizorie, elevii să fie transferați aici. Mai departe e problema Ministerului Educației și va fi gestionată de Inspectoratul Școlar. Dar noi trebuie să inițiem această înființare. Ea se reflectă în rețeaua școlară aprobată după ce aprobăm acest proiect. Apoi trebuie să solicităm actualizarea rețelei școlare prin includerea și a acestei noi școli. Aceasta după ce ARACIP dă autorizație provizorie.

Dna. ȚUNDREA: Noi suntem pentru acest proiect. Noi am depus un proiect de hotărâre deoarece lor încă nu li s-a prelungit contractul de administrare. Dacă se dorește înființarea acestui liceu, rugăm primăria să sprijine demersurile reprezentanților Școlii Antim Ivireanu pentru prelungirea contractului de administrare. Dumnealor sunt într-un vid legislativ în privința ocupării spațiului respectiv.

Dl. PRIMAR: Acesta e sprijinul pe care-l putem oferi. În această situație în care sunt nevoi pentru școli de stat, nu putem da din patrimoniu către școlile private. Dacă școala se transformă în școală de stat atunci va și rămâne în acea clădire. Nu

5                                                                               5                                                                               5

știu dacă dvs ați putea merge în fața părinților să le explicați de ce nu pot folosi patrimoniul statului, transferat la administrația publică locală, pentru a se da prioritate unei școli private. Eu nu pot da un răspuns în acest sens. Eu am cuvinte de laudă la acea școală. Acolo s-au făcut lucruri remarcabile are multe merite acea

5

unitate școlară. Școala este căutată de mulți părinți care vor să-și dea copiii acolo, ea are tot sprijinul meu dar aceasta e formula prin care-I putem ajuta stand cu fruntea sus.

Dna. ȚUNDREA: În acest context suntem conștienți că e nevoie de spații, însă lucrul de calitate trebuie apreciat. Să nu uităm că ciclul primar a fost acreditat să funcționeze la același nivel cu o școală de stat. Statul nu mai poate duce povara tutror nevoilor dintr-o comunitate. Administrația locală trebuie să fie deschisă la

5

noi parteneriate la sprijinul oamenilor de bine care se implică. Acei oameni stau fără contract valabil, e un vid legislativ și noi trebuie să ne încadrăm în prevederile legale.

Dl. FARKAS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 7:

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a terenurilor situate în Zona Stadionului Dan Păltinișanu conform Certificatului de Urbanism nr.1925/2018.

Dna. ȚUNDREA: Care 7? Dar Dl. Primar eu.. .așa de la țară. Nu am lucrat cu

9                                                                                                                                                    5                         5

tablete. Nu apare. Ultimul pe ordinea de zi.o să mă uit pe Dropbox.

Dl. PRIMAR: Aveți tablete. Obișnuiți-vă.

5                                            5            5

Încă avem probleme în zona de patrimoniu. Recent ne-am trezit cu o clădire dată terților către Biblioteca Județeană, care nu era intabulată. E vorba de o primă intabulare și aici.

5

Dna. ȚUNDREA: Nu, eu nu știu.

9                                               >                    5

Dl. FARKAS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 16 voturi pentru

4 abțineri

5

PUNCTUL 1:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza

Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Dl. FARKAS: Supun la vot. Ceea ce votăm acum, durata, este pe 3 luni.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru.

Dl. PRIMAR: Retrag punctul 16 de pe ordinea de zi.

DL. PRIMAR: Mergem pe formula cu 3 luni și retrag celălat proiect care prevedea prelungirea cu 6 luni.

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre:

20 voturi pentru

Revenim la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic județean

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

20 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație

D-NA ȚUNDREA: Ne-ar putea da dl. Viceprimar câteva explicații la acest proiect?

DL. DIACONU: Doar explicațiile pe care le cunosc și eu. Hotărârea este...până în anul 2012 când s-au plătit ritmic și complet subvențiile către Colterm.... (neinteligibil) produc în continuaere pierderi induse din punct de vedere

financiar. Adică dobânzi la creditele luate la momentul respectiv sau penalități la facturile neplătite până la momentul respectiv. Noi considerăm că este obligația legiuitorului de stat să acopere astfel de pierderi pentru că bugetul local din 2012 și până acum și-a făcut datoria din toate punctele de vedere. Ca atare adăugăm la celelate hotărâri de consiliu local și această sumă, sperând că la un moment dat Guvernul va fi convins.

D-NA ȚUNDREA: Mulțumesc frumos.

r>                                                                                5

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

20 voturi pentru

DL. PRIMAR: Este o situație foarte critică la Colterm. Ne încarcă cumplit. Știți că acum avem 3.200.000 de plătit lună de lună, până în septembrie, pentru certificatele verzi. Mai avem de plătit majorarea de capital. Sunt sume foarte mari. Avem de plătit pentru RATT 1, 5 milioane pe lună pentru procesul pierdut în administrația precedentă cu ANAF-ul, acel proces cu TVA. Ne este realmente foarte greu să funcționăm. Eu nu înțeleg de ce, după ce s-au dat atâtea ajutoare din bugetul centralizat al statului către societăți similare cu Colterm-ul, după ce au făcut minusuri și iarăși au primit și iarăși au făcut minusuri, noi care funcționăm pe plus, Coltermul cu toate contractele pe care le mai are și e aici dl. Director Șerpe și știe că foarte des îl mai iau eu în primire, pentru că se poate mult mai mult, dar noi deocamdata funcțuionăm pe plus, ca diferență între venituri și cheltuieli, dar dacă nu se intervine, fie și cu un credit din Trezorerie, nu vom putea face față. Penalitățile și majorările cresc foarte mult de loa o lună la alta și nu le putem plăti din veniturile curente și așa avem o preocupare cumplită și numai eu știu cum împart banii în fiecare dimineață și mă uit la fiecare mie de lei, când altă dată nu mă preocupau sumele din 5 cifre. Lăsam să le distribuie Direcția economică. Acum sunt atent la fiecare bănuț, eu personal, pentru că avem foarte multe cheltuieli de acoperit. Toamna trecută, furtuna ne-a adus o cheltuială de 20 de milioane care evident că nu au fost planificate, nu a avut-o nimeni în vedere. Numai de acolo vă dați seama ce preocupare am primit în gestiunea bugetului nostru. Am primit la sfârșit de an, când nu mai puteam face cheltuieli, altminteri le făceam pentru că aveam facturi destule și bun de plată dat pentru foarte multe plăți, am primit niște sume care înh total au ajuns la vreo 5 milioane de lei care numai bine au constituit un excedent bugetar. Așa că din cauza acelui pretins excedent bugetar nu putem lua credit din trezorerie. Avem rata de îndatorare de sub 8%. Faptul că alții în țară au datorii foarte mari, din precauție Guvernul nu mai aprobă credite. Drept urmare, s-a votat și pentru cei cu rată de îndatorare de 29,5% și pentru noi care avem sub 8%. E foarte foarte greu să ne desfășurăm activitatea pentru că avem sume uriașe angajate pe proiectul Capitală Culturală Europeană a Culturii și eu fac diligențe și am făcut și săptămâna aceasta. Am avut o întâlnire cu Ministrul Finanțelor, cu doamna Prim Ministru, cu domnul vice Prim ministru Stănescu, dar deocamdată nu s-a schimbat nimic. Vă spun doar că e păcat, e păcat să continuăm cu problemele la Colterm. În fiecare zi am discuții ba cu cei de la E-on, ba cu furnizorul de cărbune ș.a.m.d.

5                                                                ~                                                                                    5

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

487 din 20.12.2017 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

DL. FARKAS: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara "

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

20 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiție ”Amenajarea pistei de skateboard în Parcul Central din Municipiul Timișoara”

D-NA ȚUNDREA: Dacă îmi permiteți, am avea o întrebare. Noi am discutat înainte pe fiecare proiect și suma propusă de 500.000 de euro mi se pare foarte mare pentru acest proiect. Nu vorbesc în nume personal, vorbesc în numele grupului nostru și aș dori dacă se poate să se facă o revizuire a acestei sume pentru că, așa cum ați spus și dvs. Trebuie să cumpăniți fiecare bănuț. Mulțumesc frumos.

DL. PRIMAR: Doamna consilier, a fost un subiect discutat și la ~                                                                                               5

întâlnirea.....(neinteligibil) Licitația fixează prețul. Noi trebuie să mergem cu

prețuri plafon. Acestea sunt prețuri plafon. La licitație câteodată se compactează la 50%, alteori la 60%, se vor și scoate de către Guvernul PSD așa numitele standard

~                                            ~                       5                                                                                                    5

de cost. Pentru că ce se constată? Alții fac estimarea, când elaborează studiul de fezabilitate după așa numitele standarde de cost, care își au și ele istoria lor. Se ajunge la un preț și multă lume s-a prins și noi am pățit-o. Am organizat pentru biciclete de 10 ori licitație până să vină cineva. Se scot la licitație și nu se prezintă nimeni. Pentru că din start suma prezentată nu este atractivă. În momentul în care este atractivă este competiție și încearcă fiecare să vină cu un preț cu care să câștige, pentru că degeabă cerem noi și rămânem pe dinafară. Deci sumele acestea nu noi le stabilim. Ele sunt rezultate dintr-o procedură. Noi stabilim un plafon, aceasta este alocarea maximă pe care o dăm.

D-NA ȚUNDREA: Mulțumesc frumos.

r>                                                                                  5

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

20 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal

9                                                      9                                                                                                 9

Constantin Prezan(Lidia) - Str. Venus”

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

20 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție ”SF+PT Complex sportiv Zona Lipovei(bazin de înot acoperit, bazin de înot în aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajări interioare și exterioare) str. Verde, Silistra -Zona Lipovei, Timișoara”

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

18 voturi pentru

2 abțineri

5

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Reconfigurare și extindere zonă servicii și depozitare existentă; dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, str. Calea Buziașului, nr. 126, Timișoara

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

20 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic ”Zona rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziașului, Timișoara

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificare Plan Urbanistic Zonal nr.104/27.03.2007 - ”Zona de locuințe cu funcțiuni complementare” extravilan Timișoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea ”PIEȚE” S.A

DL. FARKAS: Supun la vot proiectul de hotărâre.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. 777/31.05.2018 înregistrată la noi cu nr. SC2018 -

012812/31.05.2018 și nr. 12813/31.05.2018 a Sindicatului Liber al Salariaților din

5                                                                                                                                                                                  5

PMT și din Serviciile Publice aflate în subordinea CLMT cu privire la acordarea voucherelor de vacanță

5

DL. FARKAS: O luăm la cunoștință

5          5

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2018 - 13160/06.06.2018 a Mitropoliei Banatului -Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei privind solicitarea de sprijin în vederea înființării Liceului Teologic Ortodox ”Sfântul Antim Ivireanu”

DL. FARKAS: O luăm la cunoștință. Vă mulțumesc frumos pentru prezență și vă urez weekend plăcut.

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR


Viceprimar FARKAS IMRE


SIMONA DRAGOI