Proces verbal din 09.08.2018

Proces-verbal al ședinței de îndată din 09.08.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat azi 09.08.2018 cu ocazia ședinței de indata a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință - Viceprimar IMRE FARKAS

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți

Au absentat: Dugulescu Marius, Raluca Popescu, Grigore Grigoroiu, Ciprian Mihok, Sorin Ionescu , Ioan Mateescu, Lucian Taropa, Ioan Szatmari si Octavian Mazilu.

Din partea executivului participa domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna secretar Simona Dragoi

Sedinta a fost convocata prin dispozitia primarului municipiului Timisoara Nr. 948 din data: 08.08.2018

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ”Îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență”, Apel: POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD Apel 422/8 - Unități primiri urgențe și a indicatorilor tehnico - economici - faza PT.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafața de 34 mp. înscrisa în CF nr. 446235 Timișoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafața de 907 mp. înscrisa în CF nr. 446110 Timișoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafața de 1310 mp. înscrisa în CF nr. 423761 Timișoara și cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafața de 1290 mp. înscrisa în CF nr. 423745 Timișoara situate în Timișoara Blv. C.D.Loga nr.42-44 pentru Clinica de Balneologie și Recuperare Medicala, rezultând o parcelă cu suprafața de 3541 mp cu număr cadastral nou 446700, și trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timișoara.

ANEXA

La ordinea de zi a ședinței în plen din data de 09.08.2018

 • 1. Raportul de audit financiar nr. SC2018 - 013369/07.06.2018 al Camerei de Conturi Timiș și Decizia nr. 20/2018 a Camerei de Conturi Timiș, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-018411/03.08.2018

 • 2. Adresa nr. SC2018-018681/07.08.2018 a Camerei de Conturi Timiș, Decizia nr. 39/4 a Camerei de Conturi Timiș și Raportul de follow -up nr. SC2018 -014696/21.06.2018, al Camerei de Conturi Timiș.

 • 3. Adresa nr. SC2018-018686/07.08.2018 a Camerei de Conturi Timiș, Decizia nr. 40/2 a Camerei de Conturi Timiș și Raportul de follow -up nr. SC2018 -014698/21.06.2018, al Camerei de Conturi Timiș.

 • 4. Adresa nr. SC2018-018552/06.08.2018 a Camerei de Conturi Timiș, Decizia nr. 41/2 a Camerei de Conturi Timiș și Raportul de follow -up nr. SC2018 -014581/21.06.2018, al Camerei de Conturi Timiș.

 • 5. Adresa nr. SC2018-018670/07.08.2018 a Camerei de Conturi Timiș, Decizia nr. 42/4 a Camerei de Conturi Timiș și Raportul de follow -up nr. SC2018 -014693/21.06.2018, al Camerei de Conturi Timiș.

 • 6. Adresa nr. SC2018-018675/07.08.2018 a Camerei de Conturi Timiș, Decizia nr. 60/4 a Camerei de Conturi Timiș și Raportul de follow -up nr. SC2018 -0146095/21.06.2018, al Camerei de Conturi Timiș.

~                                                                                   5

 • 7. Adresa nr. SC2018-018672/07.08.2018 a Camerei de Conturi Timiș, Decizia nr. 69/4 a Camerei de Conturi Timiș și Raportul de follow -up nr. SC2018 -014695/21.06.2018, al Camerei de Conturi Timiș.

 • 8. Adresa nr. SC2018-018554/06.08.2018 a Camerei de Conturi Timiș, Decizia 5 ~

nr. 74/4 a Camerei de Conturi Timiș și Raportul de follow -up nr. SC2018 -014584/21.06.2018, al Camerei de Conturi Timiș.

 • 9. Adresa nr. SC2018-018678/07.08.2018 a Camerei de Conturi Timiș, Decizia nr. 105/4 a Camerei de Conturi Timiș și Raportul de follow -up nr. SC2018 -014583/21.06.2018, al Camerei de Conturi Timiș.

DL. FARKAS: Vă mulțumesc pentru răbdare. Avem o Anexă la ordinea de zi care cuprinde adreseloe Curții de Conturi Timiș referitoare la rapoartele de follow up. S-a prelungit perioada până în 31.01.2019. Sunteți de acord să votăm anexa și să le și luăm la cunoștință pe toate. Întâi votăm anexa la ordinea de zi și apoi le luăm la cunoștință.

Deschid procedura de vot:

17 voturi pentru

Trecem la ordinea de zi:

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului

_

Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ”Îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență”, Apel: POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD Apel 422/8 - Unități primiri urgențe și a indicatorilor tehnico - economici - faza PT

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot:

-18 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire a parcelei cu nr. cadastral 446235 cu suprafața de 34 mp. înscrisă în CF nr. 446235 Timișoara cu parcela nr. cadastral 446110 cu suprafața de 907 mp. înscrisă în CF nr. 446110 Timișoara, cu parcela cu nr. top. 111 cu suprafața de 1310 mp. înscrisă în CF nr. 423761 Timișoara și cu parcela cu nr. top. 110, cu suprafața de 1290 mp. înscrisă în CF nr. 423745 Timișoara situate în Timișoara Blv. C.D.Loga nr.42-44 pentru Clinica de Balneologie și Recuperare Medicală, rezultând o parcelă cu suprafața de 3541 mp cu număr cadastral nou 446700, și trecerea în domeniu public a terenului înscris în CF nr. 446235 Timișoara.

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot:

-18 voturi pentru

Vă mulțumesc frumos și acum chiar că vă doresc o vacanță plăcută.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Jr. SIMONA DRĂGOI


9                                       9                   9      7

Viceprimar IMRE FARKAS