Proces verbal din 09.05.2018

Proces-verbal al ședinței de îndată din 09.05.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL

încheiat astazi 09.05.2018 cu ocazia ședinței de indata a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință -Cons. Dan Idolu

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 21 ;

Au absentat: Ioan Mateescu, Anda Blotiu, Luminita Tundrea, Mazilu Octavian, Radu Dimeca si Ionescu Sorin.

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar doamna Simona Dragoi

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 569 din 09.05.2018

ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în Timișoara, str. General Gheorghe Magheru nr. 23, cu suprafața de 523 mp.

Dl. IDOLU: Bună ziua! Vizavi de această convocare de îndată care rectifică o eroare de fundamentare a proiectului de ieri, cred că putem tot de îndată să începem ședința.

Dl. PRIMAR: Bună ziua! Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns convocării la ședința de îndată. Aseară m-a sunat dna. Caraman și mi-a spus că ne trebuie și cartea funciară. Cu această ocazie s-a constatat că deși această clădire e dintotdeauna a noastră ea niciodată nu a avut carte funciară. Și vă dați seama cât de greu a fost să rezolvăm această problemă, altfel luam un extras nu era nicio problemă. Dl. Nasleu s-a ocupat peste noapte, a mobilizat Black Light s-a lucrat până dimineața s-a găsit deschidere la OCPI, s-au făcut toate în regim de îndată acolo. Și iată suntem în postura de a putea gira ceea ce s-a făcut, prima înscriere în cartea funciară. Pentru aceasta este nevoie de aprobarea consiliului local. Și mai avem și 5 proiecte lucrate între timp de ieri similare cu cel de ieri. De ajustare a valorilor la niște blocuri în urma corecțiilor făcute la Agenția de Dezvoltare Regională. Deci sunt corecții mici dar acolo la sume de milioane ți se corectează și ce e după virgulă. Adică banii. Așa se lucrează și trebuie să se potrivească totul la marele fix. Nu e vreo modificare pe fond, sunt mici corecții valorice la 5 proiecte de reabilitare a blocurilor.

Dl. IDOLU: Acum 3 săptămâni ne transmitea dl. Primar că s-a rezolvat problema vaporeto pentru că avem sediu pentru Administrația Canalului Bega. Eu așa rețin, avem sediu vom pune la dispoziție. Întrebarea retorică, cum naiba de am oferit o clădire și am votat ieri în consiliu și primăria a pus-o la dispoziție, fără să fie intabulată? Revenim în trecut când de atâtea ori cei mai în vârstă știu, trebuie făcută inventarierea patrimoniului. Ajungem în situații de acest gen să se râdă la București că am pus-o la dispoziție dar nu era înscrisă. Îl felicit pe dl. Nasleu care rezolvă problemele de îndată. Dar poate-i învață pe domnii consilieri și pe dl. city manager să fie mai eficienți astfel încât dl. primar să nu fie pus în situații din acestea....

Dl. PRIMAR: Termenul este 17 Mai dar am zis să le bifăm și pe acestea.

Dl. IDOLU: Supun la vot Anexa la Ordinea de zi.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

0 vot împotrivă

0 abțineri.

Supun la vot Ordinea de zi în întregime.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 20 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în Timișoara, str. General Gheorghe Magheru nr. 23, cu suprafața de 523 mp.

Dl. IDOLU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

20 voturi pentru

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.340/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Aleea Săgeții nr. 5, sc. A+B".

Dl. IDOLU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru? Se numără voturile:

16 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.341/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Hărniciei nr. 3, sc. A+B+C".

Dl. IDOLU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:

16 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 3 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.342/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Muzicii nr. 10".

Dl. IDOLU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 4 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.343/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Intrarea Pogonici nr. 2, sc. A+B".

Dl. IDOLU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

3 abțineri

PUNCTUL 5 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.344/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Lacului nr. 32".

Dl. IDOLU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru

4 abțineri

PUNCTUL 6 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/03.04.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul ”Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara, Str. Piața Regina Maria nr.2.

Dl. IDOLU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 13 voturi pentru

3 abțineri

E nevoie de 14 voturi.

Dl. PRIMAR: A funcționat sistemul? Sunt 3 voturi lipsă. Nu e nenorocire, numai că pare nefiresc dacă celor 3 consilieri nu li s-a luat votul.

Dl. MIHOK: E vorba de măsuță de resuscitare pentru nou născuți? Nu ne dorim așa ceva? Ventilator pentru neonatal? Nu ne dorim. Videolaringoscop?

Dl. DIACONU: S-au probat indicatorii într-o ședință anterioară. El a fost și depus.

Dl. IDOLU: Suntem în 9 Mai. Acum aflu și știți cum ne-am întâlnit a venit dl. Iapă să spună că până în 10. Dacă noi nu ne întâlneam azi și îl înțeleg pe dl.

Mihok, are 100% dreptate, pentru un motiv administrativ generat de o eroare, ce se întâmpla? Dacă știam că în 10 e termenul limită și e un subiect atât de important de ce nu a fost pus? De ce nu am știut?

Dl. IAPĂ: Am greșit. Până în 15.

Dl. PRIMAR: Motivul de repetare e acela că 3 voturi nu au fost luate. De sistem.

Dl. IDOLU: Supun la vot reluarea votului.

Se numără voturile:    19 voturi pentru

Vă mulțumesc! Declar ședința închisă!

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR

Cons. DAN IDOLU SIMONA DRAGOI