Proces verbal din 08.05.2018

Proces-verbal al ședinței de îndată din 08.05.2018

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL

încheiat astazi 08.05.2018 cu ocazia ședinței de indata a

Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Președinte de ședință -Cons. DAN IDOLU

Din cei 27 de consilieri au fost prezenți 25 ;

Au absentat: Ioan Mateescu, Mazilu Octavian ;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar doamna Simona Dragoi

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 556 din 08.05.2018

DL.IDOLU: Deschid lucrările ședinței de plen de astăzi care a fost convocată „de îndată”, cu un singur punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Ministerului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă ”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, spațiul de 105,41 mp., situat în str. General Magheru nr. 23, Municipiul Timișoara, Județul Timiș.

Am înțeles că este undeva în zona Aleii Ghirodei, cred că este o locație potrivită, este aproape de Bega, un spațiu care nu a fost utilizat eficient până în prezent. Este bine că se face un pas administrativ în acest sens, după multe erori de management, formal al proiectului. Am vorbit ieri cu Ministrul Dezvoltării, care a reiterat urgența acestui act administrativ pentru a se putea adopta în Guvern o hotărâre care să înființeze această regie. Vor fi discuții în piața publică, dar este evident că este un pas. Grupul PSD face acest pas ca de fiecare dată pentru finalizarea cu succes a proiectelor inițiate în orice mandat al oricărui primar din Timișoara. Vă asigur că colegii mei de la PSD vor vota un asemenea banal de contract de comodat și ne pare rău că nu a fost făcut mai demult.

DL.PRIMAR: Vreau să vă mulțumesc că ați răspuns în număr mare convocării „de îndată” la acestă ședință. Nevoia ședinței a apărut după o discuție pe care am avut-o ieri cu doamna Secretar de Stat, Caraman, și am considerat că nu mai trebuie să așteptăm după viitoarea ședință ordinară de Consiliu Local și am mizat pe faptul că veți da curs rugăminții de a veni pentru a rezolva această problemă. Probabil că mâine, în ședință de Guvern se va adopta hotărârea cu pricina, ceea ce ne va permite ca într-un timp scurt, eu estimez că începând cu 1 iunie, să putem să folosim vaporașele, atât pentru navigare în sistem public de transport regular cât și în regim de agrement.

DL.IDOLU: Trebuie să mai fac o completare: am primit pe ordinea de zi suplimentară un proiect de hotărâre, înțeleg că este termen 17.05., nu am multe date, dar îmi fac datoria să vă cer votul, în primul rând dacă sunteți de acord cu ordinea de zi suplimentară:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare “Îmbunătățirea eficienței energetic în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I” și a cheltuielilor aferente

Nu am apucat să citesc, eu mă voi abține.

DL.PRIMAR: Noi am depus un număr important de proiecte, pentru 75 de blocuri care urmează să fie eficientizate energetic, pe fonduri europene. În procesul de evaluare, la cererea de finanțare care face obiectul acestei hotărâri, s-a constatat că valoarea nu este corectă. Am aprobat printr-un H.C.L. o anumită valoare și nu este chiar corectă, sunt ajustări mici ale valorii lucrărilor respective. Avem termen 17 mai să prezentăm o aprobare în Consiliul Local a noilor valori, dar am considerat că fiind vorba doar despre o corecție de valoare la un proiect pe care noi l-am aprobat în Consiliul Local, dacă tot ne-am întâlnit, putem să facem și lucrul acesta.

DL.IDOLU: Supun la vot includerea pe ordinea de zi suplimentarea cu acest subiect.

Deschid procedura de vot: - 20 de voturi pentru.

  • -  1 vot impotriva

  • -  3 abtineri

Supun la vot întreaga ordine de zi a ședinței de astăzi:

Deschid procedura de vot: - 25 de voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Ministerului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă ”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, spațiul de 105,41 mp., situat în str. General Magheru nr. 23, Municipiul Timișoara, Județul Timiș.

9                         9

DL.IDOLU: - 24 de voturi pentru.

PUNCTUL 1 DIN ANEXĂ

I.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare “Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I” și a cheltuielilor aferente.

DL.IDOLU: Este vorba despre aprobarea unei diferențe de valoare a contractelor, pe care eu nu am văzut-o, nu știu.

Deschid procedura de vot:

  • -  15 voturi pentru

  • -  6 abțineri

Întrucât este o ședință “de îndată”, nu este loc și timp pentru interpelări.

DL.PRIMAR: Mulțumiri tuturor, și aș vrea să fac un anunț: s-a încheiat licitația pentru contractarea unui operator pentru servicii de telefonie. Licitația a fost câștigată de operatorul “Orange” și în cadrul licitației era prevăzut să se furnizeze și tablete pentru d-voastră. Era un lucru care trebuia făcut mai demult, dat noi am fost mai parcimonioși și nu am făcut cheltuieli în beneficiile noastre. Veți primi tabletele.

DL.ORZA: În 2005, împreună cu dl.director Bodo, care a făcut o analiză a costurilor, cu hârtia, cu tonerul, cu toate materialele care se dădeau consilierilor locali și a ajuns la concluzia că în doi ani se amortizau la vremea aceea, nu erau tablete, erau niște laptopuri, un fel de tablete cu ecran rabatabil. Urma să se instaleze pe ele softul de vot, adică să votăm prin ele, să putem descărca materiale pentru că erau tot timpul discuții atunci și că nu se primesc materialele cu trei zile înainte. Vinerea urma să se primească pentru comisiile de marți. Unii spuneau ca sunt plecați din oraș și atunci puteau să aibă tableta la ei și să le intre toate materialele de ședință pe computerul personal. Sper că se va face lucrul acesta cu ele, altfel, vor fi doar niște tablete pe care le primim și o să le utilizăm în scopuri personale. Acolo să existe Legisul, Hotărârile de Consiliu Local, să se poată descărca materialele de ședință. Să se facă niște soluții “soft”, se pot găsi soluții pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească pe tabletă. Din păcate, atunci, nu s-a votat, considerându-se că este bine să nu votăm un lucru de genul acesta. D-nul director Bodo a venit în fața Consiliului Local și a arătat că în doi ani de zile, doar din hârtiile pe care le primim în față și tonerele care se schimbă la copiator, se amortiza acea investiție.

DL.IDOLU: Domnule Orza, cred că se poate rezolva această problemă cu d-nul city manager.

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR


Cons. DAN IDOLU


SIMONA DRAGOI