Hotărârea nr. 99/2018

99/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 99/23.02.2018
privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-2838/08.02.2018, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2838/08.02.2018, al Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Primăria Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2838/08.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 - privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea 241/2001;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr.60/21.02.2017;
În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru repartizarea locuinţelor şi Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuinţe;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

LISTA PRIORITĂȚI - ANUL 2018

Poziția

Numele si prenumele solicitantului

Nr. inregistrare

Data inregistrare

Punctaj obtinut

criterii

vechime

Total

1

CHIE MARIN

DO696-428

24.02.1996

33

21

54

2

FEDOREAC VASILE ADRIAN

DO698-417

12.03.1998

32

19

51

3

CALES DUMITRU

DO6X-1915

14.03.2002

36

15

51

4

SAVA MIMI LAURA

DO699-1085

06.08.1999

32

18

50

5

ȘTEFAN FANICA

D82003-2402

22.04.2003

36

14

50

6

GORBE AUREL

DO696-2391

29.10.1996

26

21

47

7

CSIZSEC CRISTINA

DO698-391

09.04.1998

28

19

47

8

NEAGA NECULAI

D72002-8419

24.09.2002

32

15

47

9

KIBEDI FLORENTINA

D82003-4867

17.12.2003

33

14

47

10

DURA MARIAN VIOREL

D82004-4943

04.08.2004

34

13

47

11

LUNGU CĂTĂLIN DANIEL

D72006-7607

14.12.2006

36

11

47

12

TAUTEANU MIHAELA ELENA

D72009-2308

19.03.2009

39

8

47

13

BRICA MARIA

DO697-1240

22.05.1997

26

20

46

14

CORNEA ILEANA

D82005-4821

22.09.2005

34

12

46

151

WRBITSKY KOLOZSI GABRIEL EMERIC

DO697-1750

18.09.1997

25

20

45

16

KOSKA GEORGETA

PA8X-4397

14.12.2000

28

17

45

17

FOAME ANDRA LAURA

CT2014-2213

08.05.2014

42

3

45

18

GLAT VERONICA

DO696-2097

04.10.1996

23

21

44

19

AMARIEI CARMEN

D72002-10222

03.12.2002

29

15

44

20

TOBA CORINA

D72008-2516

11.04.2008

35

9

44

21

ROMANESCU PARASCHIVA

DP2010-214

21.01.2010

35

8

43

22

BUDA DORINA

DO698-1609

21.12.1998

23

19

42

23

LUKACS ALINA MONICA

D82002-1960

20.12.2002

27

15

42

24

BADEA IOANA

D72007-392

24.01.2007

31

11

42

25

STIUBE GABRIEL

D72008-4441

04.07.2008

33

9

42

26

POP MARIA

DP2012-3950

26.06.2012

37

5

42

27

TANASIE VICTORIA

DO695-3182

08.08.1995

19

22

41

28

JIANU MARIN

DO696-258

01.02.1996

19

22

41

29

DAB ȘTEFAN

DO697-576

10.03.1997

21

20

41

30

ALBU TEODORA

DO6X2-1925

14.03.2002

26

15

41

31

BACOSCA CECILIA

D72002-3887

10.05.2002

26

15

41

32

BANDIU LEMUEL SAMUEL

D82003-301

28.01.2003

26

15

41

33

MAIER AUREL

D82003-3971

11.06.2003

TJ

14

41

34

CORNEANU DOMITRU EUGEN

D82003-9338

02.12.2003

27

14

41

35

ARDELEAN GHEORGHE

D72004-5729

28.09.2004

28

13

41

36

MULLER ELENA

D82007-2989

03.07.2007

31

10

41

37

AIRINEI VIOREL

D72007-4130

06.08.2007

31

10

41

38

TODOR RAFAEL

CT2014-3191

01.07.2014

38

3

41

39

CREȚ NICOLETA

CT2015-4761

15.07.2015

39

2

41

40

NECHIFOR COCUTA ELENA

DO6X-3633

14.04.2000

23

17

40

41

CIURARIU DORINA

DO6X1-5476

12.09.2001

24

16

40

42

BALNOJAN ELISABETA

D82002-1721

18.12.2002

25

15

40

43

ROTARIU RODICA

D82003-1810

25.03.2003

26

14

40

44

IAKAB IOSIF

D82003-4885

11.07.2003

26

14

40

45

IORDACHE MIRCEA

D72007-3792

23.07.2007

30

10

40

46

FLOREA IONELA GABRIELA

CT2014-173

21.01.2014

36

4

40

47

RADU NICOLETA LOREDANA

DO695-3568

25.09.1995

17

22

39

48

CICOARE MARIA

PA8X-2757

13.09.2000

22

17

39

49

GRADINARU MARICICA

DO6X1-2027

15.03.2001

23

16

39

50

DOBOȘ MARIA

DO6X2-188

23.01.2002

23

16

39

51

NAN ILEANA

D72002-4270

21.05.2002

24

15

39

52

MIHAI MONICA

D82003-9382

03.12.2003

25

14

39

53

NICOLICI NICOLETA

D72004-2565

05.04.2004

26

13

39

54

CIAUSU ROXANA

DP2009-10638

03.11.2009

31

8

39

55

ONUT VIORICA

DP2011-3629

10.06.2011

33

6

39

56

ALEXA VOICHITA

CT2015-1793

24.03.2015

37

2

39

57

PALADE RAHEU\ ANISOARA

CT2015-6846

21.10.2015

37

2

39

58

BOGDAN LIDIA CAMELIA

CT2016-6012

24.10.2016

38

1

39

59

RUSU FLORENTINA ANDREEA

CT2017-6612

30.10.2017

39

0

39

60

BUTARU LIVIA

SC098-4468

03.04.1998

19

19

38

61

DOBOȘ ANGELICA

DO698-1387

09.11.1998

19

19

38

62

GAICI GORDANA DELIA

D72002-4521

28.05.2002

23

15

38

63

ALBU GHERGHINA

D82002-302

07.10.2002

23

15

38

64

LEACH TANASE LACRAMIOARA CODRUTA

D82005-2284

24.05.2005

26

12

38

65

STANESCU RAMONA PORTOCALA

D82005-5611

03.11.2005

26

12

38

66

MARTOCIAN LAURA GEANINA

D72009-12276

11.12.2009

30

8

38

67

DUTCA NARCISA MARIN ELA

CT2017-2433

06.04.2017

38

0

38

68

GALAN FLORIN

DO6X1-1729

27.02.2001

21

16

37

69

ZAKAR MIRCEA

DO6X-1911

06.03.2001

21

16

37

70

KOVACS PAUL

PA8X-1855

13.07.2001

21

16

37

71

BOTIU LENA

DO6X2-138

18.01.2002

21

16

37

72

MUCENICU RODICA

D72002-6127

08.07.2002

22

15

37

73

TIRZIU IONELA ADELINA

D82002-561

29.10.2002

22

15

37

74

GHERASA DORIN

D82003-2371

21.04.2003

23

14

37

75

STOICA GHEORGHE

D72005-1704

22.03.2005

25

12

37

76

GENDELON GIANINA

D72008-8825

17.12.2008

28

9

37

77

REMESIOAN

D72009-1415

19.02.2009

29

8

37

78

RADU COSMIN ADRIAN

DP2010-5959

28.06.2010

30

7

37

79

IGAS NICOLETA LUMINIȚA

DP2010-8441

07.10.2010

30

7

37

80

IENCI VASILICA LAVINIA

DP2012-6085

28.09.2012

32

5

37

81

COSTEA ANA

DO6X-2051

25.02.2000

19

17

36

82

OLARU SOFRONIEA

PA8X-1221

27.06.2000

19

17

36

83

PANAITE CONSTANTIN

D72002-10093

21.11.2002

21

15

36

84

MAGDIN DANIEL COSMIN

D72003-25

08.01.2003

21

15

36

85

OBRISTE MIRELA CARMEN

D82004-5906

15.09.2004

23

13

36

86

PETREA CRISTIAN

DP2009-12213

10.12.2009

28

8

36

87

NOVACOVICIU CRISTINA AURICA

DP2010-8096

24.09.2010

29

7

36

88

CUC ANA MARIA LOREDANA

DP2011-4280

06.07.2011

30

6

36

89

RAMETEA CARMEN

DP2012-6668

22.10.2012

31

5

36

90

FARCAS LIVIA MARINELA

CT2014-1443

26.03.2014

33

3

36

91

FIRA CLAUDIA RAMONA

CT2014-4750

15.09.2014

33

3

36

92

JAVAHER-RASHIDI UXURA MARIA

CT2014-5665

28.10.2014

33

3

36

93

FINTINEANU OANA ANA MARIA

CT2016-7142

14.12.2016

35

1

36

94

FERNBACHER LUCICA MONICA

CT2017-6820

06.11.2017

36

0

36

95

KOVACS LILIANA

DO697-1705

11.09.1997

15

20

35

96

NOVACOVICI VERONICA

DO799-3618

29.09.1999

17

18

35

97

CALDARAS AUREL

DO6X1-2048

16.03.2001

19

16

35

98

RADU FLOAREA

D82003-5561

25.07.2003

21

14

35

99

DOBRESCU ELISABETA

D82003-5914

05.08.2003

21

14

35

100

SALAK DANUTA

D72004-3335

05.05.2004

22

13

35

101

CHIRCA ELENA

D82005-3907

05.08.2005

23

12

35

102

PIRVU IRINA LILIANA

D72009-4676

04.06.2009

27

8

35

103

CSENDES ZOLTAN

CT2015-2311

14.04.2015

33

2

35

104

DRAGULESCU-CERCEL SIMONA

CT2015-3980

22.06.2015

33

2

35

105

CSEKI IZABELLA

CT2015-6237

22.09.2015

33

2

35

106

MACAI ALINA MONICA

CT2016-33

11.01.2016

33

2

35

107

SILVESTRU MARIO

CT2016-6903

29.11.2016

34

1

35

108

NASTASE VASILE

CT2016-6930

05.12.2016

34

1

35

109

ALAS FLORIN

DO697-1598

03.05.1997

14

20

34

110

LUCACIU DOINA

D72002-6989

05.08.2002

19

15

34

111

RUS ADINA LIDIA

D72005-5862

13.12.2005

22

12

34

112

NICA ANAMARIA

D72008-7406

12.11.2008

25

9

34

113

BUNDURUS DOREL IOAN

DP2010-5234

03.06.2010

27

7

34

114

KEREKES SILVIA

CT2013-1232

05.02.2013

29

5

34

115

POPA CRISTIAN

CT2014-6212

19.11.2014

31

3

34

116

TILICA DANIELA ILEANA

CT2015-6561

07.10.2015

32

2

34

117

MUNTEAN CONSTANTA CLAUDIA

CT2016-113

14.01.2016

32

2

34

118

IBIS MADONA VANESSA

CT2017-7083

17.11.2017

34

0

34

119

ANDREI VIOREL

DO6X1-353

18.01.2001

16

17

33

120

STRIMBEANU MITRUTA

DO6X1-2743

08.05.2001

17

16

33

121

CHILIE FANICA CĂTĂLIN

D82004-1111

19.02.2004

20

13

33

122

CUC VIOREL

D72006-1945

24.03.2006

22

11

33

123

DAN CORNEL

D72006-7200

29.11.2006

22

11

33

124

LUCACI DANIELA

DP2010-6149

06.07.2010

26

7

33

125

TROFIN ANISOARA

DP2012-3782

18.06.2012

28

5

33

126

OTVOS MAGDOLNA

DP2012-4387

17.07.2012

28

5

33

127

SUCIU SIMONA

CT2013-2434

15.05.2013

29

4

33

128

ICHIM LUCRETIA

CT2014-4213

19.08.2014

30

3

33

129

VINTAN ELISABETA

CT2015-424

27.01.2015

30

3

33

130

FRANCZEN CU\UDIA CĂTĂLINĂ

CT2015-2042

30.03.2015

31

2

33

131

NISTOR ANDREEA

CT2015-5420

13.08.2015

31

2

33

132

BAITAR ZORANA

CT2016-6424

07.11.2016

32

1

33

133

CIRNEALA FLORIN RICA

CT2016-6590

15.11.2016

32

1

33

134

VIGH SIMONA

CT2017-4960

02.08.2017

33

0

33

135

JUSCA EMANUEL ROMULUS

CT2017-5533

11.09.2017

33

0

33

136

JUSCA IOAN ALIN

CT2017-5534

11.09.2017

33

0

33

137

KOVACS LADISLAU

D82004-7427

10.12.2004

19

13

32

138

PINZARI EUGENIA

D82005-125

14.01.2005

19

13

32

139

CIOAIA MARIA

D82007-3884

09.10.2007

22

10

32

140

DARMON FELICIAN CRISTIAN

CT2013-4215

05.09.2013

28

4

32

141

BENGHIU MADALINA ANDREEA

CT2014-4288

21.08.2014

29

3

32

142

FILIMON CRISTIAN

CT2015-571

30.01.2015

29

3

32

143

PETROV ANA MARIA

CT2015-6452

01.10.2015

30

2

32

144

CRACIUNEL RODICA

CT2017-1098

21.02.2017

32

0

32

145

GHINUTA ANCUTA ELENA

CT2017-6314

18.10.2017

32

0

32

146

CEAFALAU SANDEL

DO6X-2798

21.03.2000

14

17

31

147

NEDA BISERCA

D72002-6112

08.07.2002

16

15

31

148

PETRASCU PAUL

D82002-1738

19.12.2002

16

15

31

149

LUDINAS ZAHARIA

D72005-1606

17.03.2005

19

12

31

150

NISTOR ANA MARIA

D82006-579

21.03.2006

20

11

31

1/jUCU^—-

4


I

151

MUCENICII OVIDIU CIPRIAN

D82007-1020

20.03.2007

21

10

31

152

NOVACOVICIU AUREL

D72009-1233

12.02.2009

23

8

31

153

DAMIAN ANA MIHAELA

DP2010-5887

22.06.2010

24

7

31

154

IACOB IULIAN

CT2014-368

28.01.2014

27

4

31

155

JITIANU IULIANA

CT2015-4876

20.07.2015

29

2

31

156

CHITU MIHAELA ALINA

CT2015-5599

21.08.2015

29

2

31

157

LARION ANA

CT2015-6590

07.10.2015

29

2

31

158

TICANET ADRIANA COSMINA

CT2015-6672

25.11.2015

29

2

31

159

DURAC CLAUDIA

CT2016-1148

04.03.2016

30

1

31

160

VERES VIORICA DOINA

CT2016-1761

31.03.2016

30

1

31

161

BERENEANT LAURA LIDIA

CT2016-3316

10.06.2016

30

1

31

162

MEGHES CONSTANTIN

CT2016-3515

22.06.2016

30

1

31

163

CANDOI LIVIU CRISTIAN

CT2016-5884

18.10.2016

30

1

31

164

BUCȘA ALISA ADRIANA

CT2017-6447

24.10.2017

31

0

31

165

GABOR LEONARDO

DT2006-1556

09.03.2006

19

11

30

166

MARIN IONUT

D82009-75

17.02.2009

22

8

30

167

DIACONU AURELIAN

DP2010-857

27.01.2010

22

8

30

168

ISFAN VALENTINA MARINELA

DP2010-2113

25.02.2010

23

7

30

169

BOZSODI ESZTER AURORA

DP2011-7402

23.11.2011

24

6

30

170

SZUCS LUCIANA

DP2012-4411

18.07.2012

25

5

30

171

MORICZ RODICA ELISABETA

CT2014-3656

18.07.2014

27

3

30

172

BUTARITA DANIELA MARIA

CT2014-4290

21.08.2014

27

3

30

173

LUPSAN IERONIM

CT2014-5378

14.10.2014

27

3

30

174

BEJAN CRINA

CT2015-2156

03.04.2015

28

2

30

175

CRISTA ANDREEA MIHAEUV

CT2015-5516

18.08.2015

28

2

30

176

NECHITOI VIOLETA MARIA

CT2015-6247

23.09.2015

28

2

30

177

ADAM CRISTINA

CT2015-7849

27.11.2015

28

2

30

178

AIOANEI FLORENTINA MIHAELA

CT2016-79

13.01.2016

28

2

30

179

AVRAMESCU ALINA ADRIANA

CT2016-6061

25.10.2016

29

1

30

180

PARASCHIV IOANA IULIANA

CT2016-6667

18.11.2016

29

1

30

181

SACHELARIDI ANA MARIA NARGHITA

CT2016-7145

14.12.2016

29

1

30

182

CONSTANTINESCU MIRELA IONEUX

CT2017-2038

24.03.2017

30

0

30

183

GEORGE CONSTANTIN

CT2017-2154

29.03.2017

30

0

30

184

BUGARSKY DANA

CT2017-5377

30.08.2017

30

0

30

185

ESCARIU EVDOCHIA

CT2017-7197

24.11.2017

30

0

30

186

COSTIN DORIN

D82006-126

26.01.2006

17

12

29

187

BOLBOS GRIGORE

D72008-8385

09.12.2008

20

9

29

188

ZLOTAR ILIE

D72009-1642

26.02.2009

21

8

29

189

LAZAR TRANDAFIR

DP2010-6366

15.07.2010

22

7

29

190

GALEA MARIA

CT2014-3136

27.06.2014

26

3

29

191

PATER ANTON

CT2014-4772

16.09.2014

26

3

29

192

CAMPAN MONICA

CT2015-2116

01.04.2015

27

2

29

193

ANGHEL EMILIAN TRAIAN

CT2015-8030

10.12.2015

27

2

29

194

MUNTEANU ȘTEFAN BOGDAN

CT2015-8046

11.12.2015

27

2

29

195

PRISECARIU LUCICA

CT2016-543

08.02.2016

27

2

29

196

IEPURE FLORENTINA LENUTA

CT2016-2670

10.05.2016

28

1

29

197

NICOLIN LOREDANA NINA

CT2016-5743

12.10.2016

28

1

29

198

SAVA MIRCEA

CT2017-1261

28.02.2017

29

0

29

199

BOJKINK EUGENIA ELENA

CT2017-2502

10.04.2017

29

0

29

200

VARNICERU MARIA CAMELIA

CT2017-3303

16.05.2017

29

0

29

201

CITOTEANU NARCISA MIRELA

CT2017-5100

11.08.2017

29

0

29

202

IOSIN ALICE EMANUELA

CT2017-6381

18.10.2017

29

0

29

203

CREȚ FLORIN

CT2017-6586

27.10.2017

29

0

29

204

BOȚI STELA

CT2017-7112

21.11.2017

29

0

29

205

TIMIȘ ADINA SICA

CT2017-7593

21.12.2017

29

0

29

206

DRAGAN ROBERT

D72008-6879

23.10.2008

19

9

28

207

PINTIUTA REMUS ADRIAN

D82008-3218

10.12.2008

19

9

28

208

GURGUI ION

D72009-714

25.02.2009

20

:8

28

209

RUSU ADRIANA

DP2012-1712

19.03.2012

23

_____5|

28

210

MARCOV MILOS

SC2012-17586

26.07.2012

23

5

28

211

DANO MIHAELA

DP2013-149

15.01.2013

23

5

28

212

NEGRU ALEXANDRA

Ct2014-6088

14.11.2014

25

3

28

213

BOȚI RALUCA DANEILA

CT2016-1837

05.04.2016

27

1

28

214

ARDELEAN CRISTINA MIHAELA

CT2016-2114

13.04.2016

27

1

28

215

MUT ALEXANDRA

CT2016-2248

18.04.2016

27

1

28

216

CIRNEALA VIORICA

CT2016-5913

19.10.2016

27

1

28

217

BADU MARIANA VERONICA

CT2017-1920

21.03.2017

28

0

28

218

ALBU CRISTIAN FLORIN

CT2017-2056

27.03.2017

28

0

28

219

VARGA DEZIDERIU

D82004-6705

26.10.2004

14

13

27

220

IONAS LADISLAU LUDOWIC

D72006-2577

19.04.2006

16

11

27

221

RADULESCU LILIANA SIMONA

D72006-6863

20.11.2006

16

11

27

222

CIUR DANA MARIANA

D82006-4344

30.11.2006

16

11

27

223

CIOABA GABRIELA

D72007-3418

06.07.2007

17

10

27

224

HAMZO ANDREI

DP2010-3682

14.04.2010

20

7

27

225

BOTGROS GHEORGHE

D72011-8018

16.12.2011

21

6

27

226

COZMA CLAUDIA DANIELA

DP2012-180

17.01.2012

21

6

27

227

KRAMER GABRIELA ELISABETA

DP2012-2538

26.04.2012

22

5

27

228

BADEA CRISTINA IOANA

CT2014-2774

05.06.2014

24

3

27

229

LUPU NICOLAE

CT2014-4788

16.09.2014

24

3

27

230

VIERIU JENICA

CT2014-5847

06.11.2014

24

3

27

231

CRETU MIHAI

CT2015-1310

02.03.2015

25

2

27

232

MOLNAR CRISTINA

CT2015-1892

24.03.2015

25

2

27

233

BIRI SUNITA

CT2015-5482

17.08.2015

25

2

27

234

MUSTETI VALENTINA IONEU\

CT2015-8075

14.12.2015

25

2

TI

235

NOVACOVICI MARIA

CT2016-6018

24.10.2016

26

1

27

236

COVACIU LOREDANA MARIA

CT2017-679

02.02.2017

26

1

27

237

STINGĂ RALUCA ADRIANA

CT2017-930

14.02.2017

27

0

TI

238

STATE MARIANA

CT2017-3087

08.05.2017

27

0

TI

239

SCHIPOR MARINELA CARMEN

CT2017-3214

11.05.2017

TI

0

TI

240

MICHI ȘTEFAN MARIUS

CT2017-5668

18.09.2017

TI

0

TI

241

PETROVICI VERONICA

CT2017-6493

25.10.2017

TI

0

27

242

CHIRA RALUCA ADRIANA

CT2017-6790

03.11.2017

TI

0

27

243

MAN LOREDANA NINETA

CT2017-7135

21.11.2017

TI

0

27

244

ENUS ELENA ZINICA

D72007-1409

13.03.2007

16

10

26

245

BORBELI NICOLA

DP2010-2108

25.02.2010

19

7

26

246

RABAN GHEORGHE IOAN

CT2014-1211

17.03.2014

23

3

26

247

REMENYI CORNEL

CT2014-5107

02.10.2014

23

3

26

248

LINGURAR RAMONA

CT2014-5454

16.10.2014

23

3

26

249

CZINEJENI

CT2014-5546

21.10.2014

23

3

26

250

BLANDU MARIAN DORU

CT2014-6325

24.11.2014

23

3

26

251

SCHEIN RODICA

CT2015-789

10.02.2015

24

2

26

252

IMIREANU SORINEL DANIEL

CT2015-2158

03.04.2015

24

2

26

253

ZSIGO FLORENTINA

CT2015-4976

22.07.2015

24

2

26

254

NAGY-VERDETE GIORGIANA ANGELA

CT2016-2432

25.04.2016

25

1

26

255

RUSCA CRISTINA FLORENTINA

CT2016-6161

28.10.2016

25

1

26

256

AVADANEI VIOREL

CT2016-6630

16.11.2016

25

1

26

257

MUNTEANU CALIN MARIAN

CT2016-6697

21.11.2016

25

1

26

258

HERKUCZ ANAMARIA

CT2017-2046

24.03.2017

26

0

26

259

IVAN ILEANA

CT2017-6512

25.10.2017

26

0

26

260

CODITA DENISA CRISTINA

CT2017-6562

26.10.2017

26

0

26

261

JUDELE VIOREL

CT2017-6667

31.10.2017

26

0

26

262

GABOR ZOLTAN

CT2017-6722

01.11.2017

26

0

26

263

BIGU CONSTANTIN

D82006-4195

16.11.2006

14

11

25

264

HUTANU CONSTANTIN

D72008-6202

29.09.2008

16

9

25

265

AVRAM MARIA MARCELA

CT2014-5401

15.10.2014

22

3

25

266

MARZA MARIA

CT2014-5623

24.10.2014

22

3

25

267

SLATARU ANDREEA

CT2015-6600

08.10.2015

23

2

25

268

BALAN FLORICA MARIOARA

CT2015-8175

17.12.2015

23

2

25

269

BARBULOVIC BEATRICE LOREDANA

CT2016-2960

23.05.2016

24

1

25

270

BOTANCEI OANA IOANA

CT2016-3819

16.07.2016

24

1

25

271

GOIAN CECILIA

CT2016-5040

08.09.2016

24

1

25

272

MATHEIS ALEXANDRU

CT2016-5262

21.09.2016

24

1

25

273

ANDRONIC RADU

CT2017-1091

21.02.2017

25

0

25

274

VARSENDAN PETRU MARCEL

CT2017-1882

20.03.2017

25

0

25

275

COJOACA OANA ALEXANDRA

CT2017-4711

20.07.2017

25

0

25

276

VICOL EVA ROZALIA

CT2017-6745

02.11.2017

25

0

25

277

BULETIC ILEANA

D72006-239

18.01.2006

12

12

24

278

OCHIANU ANGELICA MONICA

DP2012-3457

01.06.2012

19

5

24

279

CRISTEA DUMITRU ADRIAN

CT2014-4347

25.08.2014

21

3

24

280

PASCA ADRIAN DUMITRU

CT2014-5306

10.10.2014

21

3

24

281

GALEA ALEXANDRU

CT2014-6107

14.11.2014

21

3

24

282

MACOVEI VIORICA

CT2015-96

15.01.2015

21

3

24

283

BEJAN LUMINIȚA

CT2015-1135

23.02.2015

22

21

24

284

BEJAN RRA

CT2015-1137

23.02.2015

22

2

24

285

PETRESCU PETRU

CT2015-5706

27.08.2015

22

2

24

286

GEORGE ELENA

CT2015-6177

21.09.2015

22

2

24

287

URSU DANA DORINA

CT2016-727

16.02.2016

23

1

24

288

SURDU ELENA

CT2016-2317

20.04.2016

23

1

24

289

ARDELEAN MADALINA PETRONELA

CT2016-3794

05.07.2016

23

1

24

290

GHIEBAURA REBECA

CT2016-6771

24.11.2016

23

1

24

291

CIRPACI MANDRA

CT2017-80

10.01.2017

23

1

24

292

UTOIU CONSTANTIN EMILIAN

CT2017-719

03.02.2017

23

1

24

293

CIOVIRNACHE ADRIAN

CT2017-2392

05.04.2017

24

0

24

294

SZABO SUZANA ISABEUX

CT2017-3277

15.05.2017

24

0

24

295

BACRIS RAMONA FLORINA

CT2017-4231

28.06.2017

24

0

24

296

HOLEAC MELANIA NARCISA

CT2017-5473

05.09.2017

24

0

24

297

CIMPAN LUMINRA

CT2017-5922

29.09.2017

24

0

24

298

MIHAI VASILE

CT2017-6003

04.10.2017

24

0

24

299

PARADICZA IONELA RAMONA

DP2012-3568

07.06.2012

18

5

23

300

BADEA RAMONA ALINA

CT2014-90

15.01.2014

19

4

23

301

HAPAU VASILE

CT2014-1695

10.04.2014

20

3

23

302

KOLANYOS NICOLETA MAGDALENA

CT2014-4142

12.08.2014

20

3

23

303

ȘTEFAN CONSTANTIN

CT2014-6367

26.11.2014

20

3

23

304

NOVACONI ADRIANA

CT2015-85

13.01.2015

20

3

23

305

IANOS CLAUDIA MARIA

CT2015-3546

04.06.2015

21

2

23

306

CURELEA ION

CT2015-3694

10.06.2015

21

2

23

307

RANCOV ELISEI-DRAGOMIR

CT2015-5090

28.07.2015

21

2

23

308

DUMA ADRIAN RÂUL

CT2015-6158

18.09.2015

21

2

23

309

AXINI ELENA

CT2015-7648

20.11.2015

21

2

23

310

PITUC VASILE

CT2015-7968

07.12.2015

21

2

23

311

NICULA CRISTINA

CT2015-8009

09.12.2015

21

2

23

312

KOINOK ANDREI ȘTEFAN

CT2016-318

27.01.2016

21

2

23

313

JURCA SEBASTIAN

CT2016-1565

23.03.2016

22

1

23

314

BURCSA MINDRA

CT2016-1733

30.03.2016

22

1

23

315

HAJDU ILONA

CT2016-4779

25.08.2016

22

1

23

316

FARKAS ROZALIA

CT2016-6042

25.10.2016

22

1

23

317

COMAN VALENTIN

CT2016-6557

15.11.2016

22

1

23

318

JAMAL EDDIN MOH FARES

CT2017-1337

02.03.2017

23

0

23

319

SUCIU NICOLAE

CT2014-6439

28.11.2014

19

3

22

320

LIVINT VIOREL

CT2014-6623

12.12.2014

19

3

22

321

TATARU RADU CRISTIAN

CT2016-2179

15.04.2016

21

1

22

322

ADAM STELIANA

CT2016-2959

23.05.2016

21

1

22

323

GRAUR CLAUDIU

CT2017-847

09.02.2017

22

0

22

324

STINGĂ DORINA SILVIA

CT2017-931

14.02.2017

22

0

22

325

DESPOTOVICI MIHAELA ANGELICA

CT2017-3492

23.05.2017

22

0

22

326

PATER REMUS

CT2017-5946

02.10.2017

22

0

22

327

ODOCHIE ANDREEA

CT2017-6917

09.11.2017

22

0

22

328

GABOR MARGARETA

CT2013-5203

04.11.2013

17

4

21

329

GALEA ANA MARIA

CT2014-5445

16.10.2014

18

3

21

330

MIOC MARCEL DAN

CT2015-1413

05.03.2015

19

2

21

331

OCNEANU LUCIA

CT2015-1703

17.03.2015

19

2

21

332

LACATUS VASILE

CT2015-7812

26.11.2015

19

2

21

333

CHILIE COSMIN

CT2015-7973

02.12.2015

19

2

21

334

MISCO FLORIN

CT2015-1174

22.03.2016

20

1

21

335

OLARU CONSTANTIN

CT2017-2027

23.03.2017

21

0

21

336

BRATTAN (GAROVAT) ELENA

CT2017-2261

31.03.2017

21

0

21

337

URSU CONSTANTIN FLORIN

CT2017-2622

14.04.2017

21

0

21

338

RUSU ALIN IONUT

CT2017-4781

25.07.2017

21

0

21

339

BELEU MARCEL NECULAE

CT2017-5473

25.08.2017

21

0

21

340

BUDA VASILE RADU

CT2017-6626

30.10.2017

21

0

21

341

TOLUS FLORENTINA LACRAMIOARA

CT2017-6633

30.10.2017

21

0

21

342

SERDANOV ALINA LIUBITA

CT2017-7524

18.12.2017

21

0

21

343

RADUCA FLORENTINA MIRELA

DP2009-8159

02.09.2009

12

8

20

344

PADURARIU VASILE

DP2009-9740

12.10.2009

12

8

20

345

IENCI FLOARE

CT2013-1123

27.02.2013

16

4

20

346

STOICA MARIUS

CT2013-5868

17.12.2013

16

4

20

347

RADU NICOLAE

CT2014-2668

02.06.2014

17

3

20

348

GAIȚA FLORENTINA

CT2016-3206

06.06.2016

19

1

20

349

GAICI ANETA ELISABETA

CT2016-4759

24.08.2016

19

1

20

350

MOLCUTESCU MARIA

CT2017-132

11.01.2017

19

1

20

351

MATHE ANDREI

CT2017-526

27.01.2017

19

1

20

352

VERNICU DANIELA ADRIANA

CT2017-2237

30.03.2017

20

0

20

353

GHERMAN GHEORGHE

CT2017-4138

22.06.2017

20

0

20

354

DODU NICUSOR

CT2017-6440

23.10.2017

20

0

20

355

GHERGUT MIHAI

DP2010-2031

24.02.2010

12

7

19

356

POPI CRISTINA

DP2012-4239

10.07.2012

14

5

19

357

CORN EA AURELIA

CT2013-3019

18.06.2013

15

4

19

358

IONESCU ADRIAN VALENTIN

CT2013-5294

07.11.2013

15

4

19

359

BALITA FLAVIUS

CT2014-2202

08.05.2014

16

3

19

360

CSEH IOAN ADRIAN

CT2014-4690

10.09.2014

16

3

19

361

GHIEBAURA RAZVAN

CT2016-6768

24.11.2016

18

1

19

362

ABRAHAM CORNELIU SEBASTIAN

CT2017-3179

10.05.2017

19

0

19

363

ENE VIOREL

CT2017-3397

18.05.2017

19

0

19

364

CRUDU MARIA

CT2017-4875

28.07.2017

19

0

19

365

TOPLICIANU NICU GABRIEL

CT2013-5608

29.11.2013

14

4

18

366

COBZARU ADRIANA

CT2014-5369

14.10.2014

15

3

18

367

LACATUS LUCRETIA

CT2015-837

13.02.2015

16

2

18

368

STANCU OVIDIU

CT2015-3006

13.05.2015

16

2

18

369

NOVAC DOINA

CT2015-3080

15.05.2015

16

2

18

370

RITU VICTORIA

CT2015-8070

14.12.2015

16

2

18

371

PUSCASU FLORICEL

CT2016-709

16.02.2016

17

1

18

372

VARGA ROMEO TEODOR

CT2016-5817

14.10.2016

17

1

18

373

ANDRAS MARIA

CT2017-303

16.01.2017

17

1

18

374

BOBAITA CONSTANTIN

CT2017-4987

04.08.2017

18

0

18

375

TUDOR RAMONA

CT2017-5460

05.09.2017

18

0

18

376

FRINCU VALI

CT2017-5795

25.09.2017

18

0

18

377

BODIIRMA

CT2017-6368

19.10.2017

18

0

18

378

CALDARARU ALEXANDRA NELI

CT2017-6411

20.10.2017

18

0

18

379

CAPAT DEN ISA ROXANA

CT2017-6510

25.10.2017

18

0

18

380

CALDARAS LUMINIȚA

CT2017-6627

30.10.2017

18

0

18

381

SACALA DENISA ALEXANDRA

CT2017-6851

07.11.2017

18

0

18

382

GHENCEA ALEXANDRU ȘTEFAN

CT2017-7333

05.12.2017

18

0

18

383

HARAGA AURORA

CT2017-7435

12.12.2017

18

0

18

384

PARASCAN ANA

DP2011-2000

29.03.2011

11

6

17

385

VARGA AGNETA

CT2014-6270

21.11.2014

14

3

17

386

LAKATOS ISTVAN ERNO

CT2014-6338

25.11.2014

14

3

17

387

DRAGOI OCTAVIAN DAN

CT2015-1319

18.03.2015

15

2

17

388

ACIBOTARITA CIPRIAN ILIE

CT2015-3824

17.06.2015

15

2

17

389

CRISAN IOSIF

CT2016-3034

26.05.2016

16

1

17

390

STANESCU REMUS

CT2016-6202

31.10.2016

16

1

17

391

BOT LAURA CARU\

CT2017-1385

03.03.2017

17

0

17

392

MISCO LOREDANA CRISTINA

CT2017-7203

24.11.2017

17

0

17

393

NICHITA FERNANDA

CT2017-7602

22.12.2017

17

0

17

394

SAVU ION NICOUXE

CT2016-4134

20.07.2016

15

1

16

395

GHEORGHE CALIN

CT2017-3357

17.05.2017

16

0

16

396

VARNICERU GEORGE CRISTIAN

CT2017-4128

22.06.2017

16

0

16

397

SZABO MELINDA

CT2017-4571

13.07.2017

16

0

16

398

SANDRU MIRCEA GAVRIL

CT2017-5157

18.08.2017

16

0

16

399

CIOVIRNACHE OVIDIU

CT2017-5290

25.08.2017

16

0

16

400

MILOS IOANA

CT2017-7590

21.12.2017

16

0

16

401

KUZACK HELGA

CT2013-5386

15.11.2013

11

4

15

402

MIHAI SILVERA MELAN IA

CT2016-4371

01.08.2016

14

1

15

403

CONSTANTIN PETRICA

CT2017-2130

28.03.2017

15

0

15

404

IOVI PETRU

CT2014-1385

25.03.2014

11

3

14

405

TOPLICEANU ILIE MARCEL

CT2017-4794

25.07.2017

14

0

14

406

IOVI IASMIN DORIN

CT2017-1154

23.02.2017

12

0

12

407

CERNOVSCHI SIMINA

CT2017-5615

14.09.2017

12

0

12

408

TOFEI DANIEL

CT2017-7063

17.11.2017

12

0

12

409

MARIN LAURENTIU

CT2017-5425

04.09.2017

11

0

11

410

CZINE BUSZI ROXANA ANAMARIA

CT2017-6143

10.10.2017

11

0

11

Pt. DIRECTOR,

MIHAI BONCEA


Pt. ȘEF BIROU, SIMONA BĂLAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. SC2018-2838/08.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere că a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2018, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2017 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii, se impune înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR.,

IMRE FARKAS


Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROU LOCUINȚE

Nr. SC2018-2838/08.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2018;

În conformitate cu H.C.L.M.T. nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, a fost întocmită lista de priorități pentru anul 2018, la stabilirea ordinii de prioritate luându-se în considerare cererile depuse în cursul anului 2017 și cele depuse în anii anteriori pentru persoanele care au depus formularul de reactualizare a cererii.

La întocmirea listeli de priorități s-au respectat prevederile Legii locuinței nr. 114/1996 -republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 -privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 114/1996 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 - privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată și modificată prin Legea 241/2001.

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre „privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2018 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

Pt. DIRECTOR,                                  Pt. ȘEF BIROU,

Mihai Boncea                                      Simona Bălan