Hotărârea nr. 158/2018

158/03.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiţiei propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara", str. Piata Regina Maria nr. 2
Hotararea Consiliului Local 158/03.04.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiţiei propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara", str. Piata Regina Maria nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 7253/28.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 7254/28.03.2018 al Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-7254/28.03.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7254/28.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 8, Obiectiv specific 2, Operaţiunea B - Unităţi de primiri urgenţe, prin care Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara" este preidentificata ca unitate prioritara conform evaluarii realizate de Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 şi cu cele 8 planuri regionale de servicii de sănătate;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Dotarea cu echipamente a Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara", prevazuti in Anexa 1.

Art. 2: Se aproba descrierea sumară a investiţiei pentru proiectul "Dotarea cu echipamente a Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara", prevazuta in Anexa 2.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbană, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara si Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara .

Art. 4: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”

300011 Timișoara, Str. losif Nemoianu Nr. 2

Tel: 0256-203303 Fax: 0256-201169, 0256-201976, 0256-201975

http://www.spital-copii-timisoara.ro

Anexa NR. 1

Nr. crt.

Denumirea

echipamentelor/dotărilor

Nr buc.

Date tehnice principale

Valoare estimata

RON fara TVA

1

Videolaringoscop (sistem complet pentru intubatii dificile) copii si adolescenți)

1

Monitor 7", rezoluție 1280x800 pixeli 2 camere incluse USB, HDMI, SD cârd Cablu conectare inclus, Lama videolaringoscop pentru intubatii dificile copii si adulti, tip Macintosh mărimi 0,1,2,3,4 Sonda ghid

Sonda pentru intubatii dificile Monitor pentru intubatie dificila

Videofibroscop de intubatie de 4 mm Endoscop semirigid pentru intubatii dificile retromolare              Sursa de lumina

portabila cu acumulator si încărcător Suport pentru 5 lame de videlaringoscop Suport pentru păstrare si dezinfectare fibroscop Suport si clema de fixare pentru suport Bonfils

307,190.00

2

Masuta de resuscitare nou nascuti (neonatologie)

1

Kit de resuscitare cu masca sau cu piesa in T Lampa de examinare incorporate Posibilitate de ajustare pe inaltime System de aspirație si resuscitare incluse in coloana principala

Ecran afișare funcții, color, minim 8" Blender aer/Oxigen intre 20-100% incorporat

43,000.00

3

Ventilator (aparat ventilare) neonatal

1

Aparat destinat nou-nascutilor (inclusiv celor prematuri) si copiilor

Sistem de ventilație controlata, invaziva si noninvaziva

Dotat cu umidificator si nebulizator

Ecran touch screen de minim 8"

145,628.10

Ventilație cu fracventa înalta Baterie reincarcabila de minim 200 minute

4

RMN

1

Aplicabil pentru cel puțin următoarele tehnici de imagistica si aplicații clinice: neurologie difuzie si perfuzie, imagistica abdominal, pelvina de corp si întreg si oncologica, ortopedie, vasculare Incluse antene: cap gat, coloana, corp, flexibila mare si flexibila mica

Incluse accesorii: interfon, system -pentru reducerea zgomotului, buton apel, accesorii de poziționare, saltea

Prevăzut cu aparat de ventilație si anestezie nonferomagnetica

Sursa de alimentare neintreruptibila prevăzută cu UPS sau echivalent

4,498,518.10

5

Aparat de radiologie mobil/portabil

1

Afisaj ecran touch-screen

Timp de expunere redus

Prevăzut cu acumulator pentru utilizarea in aplicații pediatrice de urgenta

Prevăzut cu braț extensibil

Flux de lucru rapid

Posibilitatea de transfer a imaginilor prin conectare USB

Generator de raze X de putere înalta

467,878.70

6

Carucior/troler/masuta mobila pentru medicamente + instrumente

2

Din otel inoxidabil

Prevăzut cu sertare sistem glisant silențios, blocare de siguranța, dispenser pentru medicamente, support mânuși, sistem colectare deșeuri medicale intepatoare, container inox pentru catetere, stativ din inox

Dimensiuni minim 50x60x85 mm

54,520.00

7

Pulsoximetru (Monitor noninvaziv de hemoglobina)

1

Echipament cu funcționalitate multipla de pulsoximetru staționar si mobil Permite masurarea semnalului pacientului in situații de perfuzie redusa

Ecran color LCD-TFT cu reglare gravitaționala a afisajului in funcție de poziția monitorului Posibilitatea vizualizării trend-urilor parametrilor masurati

Permite monitorizarea parametrilor: SpO2, puls, index perfuzie, hemoglobina, concentrația de oxigen Funcționare pe accumulator intre 1-3 ore Conectare wireless

39,104.00

8

Analizor markeri inflamatori

1

Analizorul sa fie prevăzut cu imprimanta termica integrate Analizorul sa fie prevăzut cu ecran color cu touch screenAnalizorul sa fie prvazut cu taste pentru printare si rulare testeAnalizorul sa fie prvazut cu slot pentru citirea cipului de identificare al tipului de test ce conține informații despre: lot, data expir.Prevazut cu scanner integratTeste ambulate individual pentru determinări rapideValabilitate testelor sa fie de minim 2 ani de la data productieiTestele sa fie prevăzute cu un cod de bare pentru identificarea tipului de test, a lotului si a datei de expirTest rapid pentru determinarea cantitativa a procalcitoninei (PCT), a proteinei C reactive (CRP), a markerului D-Dimer, NT-ProBNP, cTnl, Mioglobina , CK-MB, H-FABP, 3 ini (cTnl,Myo,CK-MB), AFP, din sânge integral, ser sau plasmaTest rapid pentru determinarea cantitativa a hemoglobinei glicozilate din sânge integral Test rapid pentru determinarea cantitativa a MAU din urina

9,500.00

9

Analizor biochimie

1

Timp cat mai scurt de obținere a rezultatelor Sa nu necesite centrifuga externa sau interna pentru ca operațiunile suplimentare duc la pierderea de timp foarte prețios in unitatea de primiri urgente Tipărirea automata a rezultatelor Calibrarea automata, fara intervenția factorului uman

Panel reactivi pentru cel puțin următoarele determinări necesare in regim de urgenta: biochimie generala, lipide serice, insuficienta renala, insuficienta hepatica, electroliti/metabolite (panel extins), Proteina C reactiva

49,350.00

10

Analizor urina (Analizor sediment urinar)

1

Parametri de testare pentru cel puțin: creatinina, leucocite, hematii

Metoda de măsurare prin fotometrie de reflexive cu senzor

15,040.00

11

Monitor de respirație portabil (capnograf) 1 buc

1

Prevăzut cu alarma acustica si vizuala Prevăzut cu senzot pulsoximetrie pediatric, infant, nou născut, de unica folosința - minim 20 bucati/tip senzor

Linie orala/nazala CO2 destinata noi-nascutilor si infant

18,000.00

TOTAL

12

5,647,728.90

Manager
EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”, str. Piața Regina Maria nr. 2

  • 1.  Descrierea situației actuale

în vederea depunerii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, obiectiv specific 8.2 - îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumară a investiției.

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara” se urmărește atingerea obiectivului specific 7.1 "îmbunătățirea infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitalicești de urgența” al Strategiei Naționale de Sănătate 2014- 2020 aprobată prin HG nr. 1028/18.11.2014, în vederea eficientizării serviciilor integrate centrate pe pacient și a tratamentului patologiilor complexe care necesită o abordare integrata.

Prin proiect se propune suplimentarea echipamentelor/dotarilor medicale din cadrul secției de Unitate Primire Urgente a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu”, prin achiziția de echipamente sub forma mijloacelor fixe/obiectelor de inventar.

Indicatorii de proiect ce fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, conform Ghidului Solicitantului, sunt:

• Număr unități de primiri urgențe/ compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar)

Valoarea estimata a echipamentelor medicale achiziționate prin proiect = 5.647,73 mii lei, la care se adauga TVA in valoare de 1.073,07 mii lei, conform Anexei 1 care cuprinde descrierea tehnica si valoarea estimata a echipamentelor care se doresc a fi achiziționate prin proiect, in funcție de ofertele puse la dispoziție de reprezentanții Spitalului, conform nevoii identificate in cadrul secției de Unitati Primire Urgente.

Descrierea sumară a investiției este prevăzută in Anexa 2.

  • 3.  Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a indicatorilor tehnico-economici prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiției prevăzută in Anexa 2, pentru proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”

PRIMAR, NICOLAE ROBU


MAG


W SERVICIU, LENA NICOARĂ


Cod FO53-03,Ver.l

Anexa 2 la H.C.L. nr.

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Titlu proiect:

"Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”

Amplasament:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Piața Regina Maria nr. 2

Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

Beneficiar:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara

  • 1.  Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara este principalul furnizor de servicii medicale cu profil pediatric din zona de vest a României, cu o activitate profesionala diversificata ce acoperă toată gama specialităților pediatrice.

Unitatea de Primire a Urgențelor (U.P.U) din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara a fost înființată în anul 2000, si funcționează în clădirea principală a celor două Clinici de Pediatrie, la parter, asigurându-se astfel un acces rapid și ușor spre camera de resuscitare.

Clădirea in care isi desfasoara activitatea secția „Unitate Primiri Urgente” si care face obiectul proiectului, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Piața Regina Maria, nr. 2.

De-a lungul anilor activitatea U.P.U s-a intensificat treptat, de la 1401 pacienți prezentați (în perioada septembrie-decembrie 2000) la peste 27.000 de pacienți în 2016, respectiv 30.045 pacienți in anul 2017.

Din informațiile primite de la Spital, dintre pacientii care s-au prezentat la secția de primire urgente in anul 2017, 17.405 pacienți au necesitat spitalizare de zi sau spitalizare continua.

  • 2.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin dotarea cu echipamente medicale a secției de Unitati Primire Urgente :

reducerea timpilor de intervenție, diagnostic si tratament in regim de urgenta pentru pacientii care apeleaza la serviciile unitatii de primire urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu”

suplimentarea echipamentelor utilizate pentru intervenția in regim de urgenta, prin achiziția unor echipamente care nu exista in prezent in cadrul secției UPU

  • 3. Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Termenul de implementare a pipiedului de la semnarea contractului de finanțare nerambursabila: 15 luni.

ȘEF SERVICIU,          ,   '

MAGDALENA NICOARĂj\J

CONSILIER* //

GABRIELA/V/OLOSCIUC

ROMANIA                Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-7254/28.03.2018

JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2018-7254/28.03.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”, str. Piața Regina Maria nr. 2

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană nr. SC2012-7254/28.03.2018 conform căruia este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”, str. Piața Regina Maria nr. 2;

In conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) și alin. 4 Ut a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată : (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

în baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, obiectiv specific 8.2 - îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu ni*. SC2018-7254/28.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”, str. Piața Regina Maria nr. 2

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu”, și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.l


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR. SC 2018-

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”, str. Piața Regina Maria nr. 2

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții "Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici (Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect (Anexa 2),

Facem următoarele precizări: în conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, obiectiv specific 8.2 - îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect.

Urmare a transmiterii de către Spital, a listei de echipamente necesara a se achiziționa suplimentar fata de cele existente in cadrul secției Unitati Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara, insotita de oferte din partea furnizorilor/producatorilor de echipamente medicale, s-au stabilit următoarele:

  • - indicatorii tehnico - economici, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

  • - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea 8.2, operațiunea A, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - Anexa 1 și a descrierii sumare a investiției - Anexa 2, pentru proiectul "Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara", îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU, MAGDALENA NȚ

SEF BIROU PROIECTE DIVERSE DANIELĂ GȚHNEA

CONSILIER

gabriela/


LOSCIUC


Cod FO53-01,Ver.l