• Hotărârea 562/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  562/20.12.2017 privind constatarea initierii procedurii de expropriere la data de 30.01.2017 si imputernicirea Comisiei de Negociere cu Tertii sa negocieze cuantumul despagubirilor privind terenul situat in str. Bistrei nr. 5, inscris in CF 409017 Timisoara
 • Hotărârea 561/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  561/20.12.2017 Privind aprobarea contractului de cesiune a creantei Aquatim SA asupra Colterm SA catre Municipiul Timisoara
 • Hotărârea 560/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  560/20.12.2017 privind aprobarea Conventiei de justificare a avansurilor incheiata intre Municipiul Timisoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timisoara si E.ON Energie Romania S.A.
 • Hotărârea 559/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  559/20.12.2017 privind asumarea de catre Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare - primire a imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic din Municipiul Timisoara, incheiat intre R.A.D.E.F. „ RomaniaFilm " si Municipiul Timisoara
 • Hotărârea 558/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  558/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara str. 3 August 1919 nr. 31, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 557/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  557/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str.Piata Victoriei nr.8 , ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 556/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  556/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Ion Ghica nr.1, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 555/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  555/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str.Piata Victoriei nr.1, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 554/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  554/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Dr. Nicolae Paulescu nr. 1/Goethe nr. 2, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 553/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  553/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Motilor nr.1, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 552/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  552/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piata Victoriei, nr. 1B, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 551/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  551/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.18, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 550/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  550/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Gen. Henri Berthelot, nr.5, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijit
 • Hotărârea 549/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  549/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara, incepand cu data de 01.01.2018, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Hotărârea 548/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  548/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Timisoara
 • Hotărârea 547/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  547/20.12.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea 546/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  546/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru personalul din cadrul Directiei Fiscale a municipiului Timisoara
 • Hotărârea 545/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  545/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 "
 • Hotărârea 544/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  544/20.12.2017 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, catre populatie
 • Hotărârea 543/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  543/20.12.2017 privind aprobarea nivelului salariilor de baza pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Crese Timisoara
 • Hotărârea 542/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  542/20.12.2017 Privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 541/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  541/20.12.2017 Privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare pentru Casa de Cultura a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 540/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  540/20.12.2017 privind prelungirea contractului de inchiriere pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie decit accea de locuinta situat in Timisoara,Piata Romanilor nr.1-str.Stefan cel Mare nr.2, parter si subsol SAD4,catre Asociatia Luptatorilor din Timisoara Arestati in Revolutia din 1989-ALTAR 1989 si incheierea actului aditional
 • Hotărârea 539/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  539/20.12.2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei unor spatii din imobilul situat in Timisoara, str.Lorena nr. 35 aferente Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" pe o perioada de 25 ani, in vederea alocarii catre Liceul de Arte Plastice pentru desfasurarea activitatilor de invatamant
 • Hotărârea 538/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  538/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piata Victoriei nr. 1A, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 537/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  537/20.12.2017 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 536/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  536/20.12.2017 privind modificarea componentei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 535/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  535/20.12.2017 privind înfiinţarea la nivelul Municipiului Timişoara a Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • Hotărârea 534/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  534/20.12.2017 privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiul Timişoara pentru integrarea minorităţii rome aferent anului 2018
 • Hotărârea 533/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  533/20.12.2017 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2018, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate
 • Hotărârea 532/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  532/20.12.2017 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice si de autorizare a persoanelor juridice pentru indeplinirea functiei de administrator de imobile in Municipiul Timisoara
 • Hotărârea 531/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  531/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Eugeniu de Savoya nr.11 ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 530/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  530/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Anton Pann nr. 4, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 529/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  529/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 528/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  528/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Piaţa Marasesti nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 527/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  527/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Piaţa Badea Cartan nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 526/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  526/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str.Virgil Madgearu nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 525/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  525/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Take Ionescu nr.71, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 524/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  524/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul Take Ionescu nr. 73 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 523/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  523/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Calea Dorobantilor, nr. 57B, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 522/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  522/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul Regele Carol I, nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 521/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  521/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara ,B-dul Republicii nr. 8 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 520/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  520/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul Republicii nr. 11 ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite
 • Hotărârea 519/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  519/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Colonel Ion Enescu nr.8, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 518/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  518/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Dacilor nr.10, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 517/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  517/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Piata Alexandru Mocioni nr.3, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 516/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  516/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Eugeniu de Savoya nr.12 ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 515/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  515/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul. Revolutiei din 1989 nr. 7, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 514/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  514/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, str. Dr. Nicolae Paulescu nr. 2, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 513/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  513/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989 nr. 8, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 512/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  512/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Badea Cartan nr.6, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 511/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  511/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, B-dul. Revolutiei din 1989, nr. 3, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 510/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  510/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Bv. Revolutiei din 1989 nr. 4, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 509/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  509/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Str. Coriolan Brediceanu nr. 4, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 508/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  508/20.12.2017 privind aprobarea majorarii cu 400% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, Coriolan Brediceanu nr.2, ca urmare a constatarii starii tehnice neingrijite
 • Hotărârea 507/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  507/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire cladire P+2E cu doua apartamente si functiuni complementare", str. Munteniei nr. 43, Timişoara
 • Hotărârea 506/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  506/20.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă hale productie nepoluantă, birouri cu servicii conexe si împrejmuiri", DN69 - Calea Aradului, extravilan Timişoara
 • Hotărârea 505/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  505/20.12.2017 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată
 • Hotărârea 504/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  504/20.12.2017 privind stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburani aferentă autovehiculelor Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 503/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  503/20.12.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 502/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  502/20.12.2017 privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si a Statului de Functii la Sport Club Municipal Timisoara
 • Hotărârea 501/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  501/20.12.2017 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 500/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  500/20.12.2017 privind modificarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 75/01.03.2016
 • Hotărârea 499/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11
 • Hotărârea 498/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E- etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr.42
 • Hotărârea 497/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  497/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47
 • Hotărârea 496/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  496/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. dr. Ioan Mureşan, nr. 61-63"
 • Hotărârea 495/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  495/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Deliblata nr. 19, bl. C6"
 • Hotărârea 494/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  494/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Vasile Balmuş nr. 9-11"
 • Hotărârea 493/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  493/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Sirius nr. 32"
 • Hotărârea 492/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  492/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Aleea Azurului nr. 9"
 • Hotărârea 491/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  491/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Pădurarilor nr. 5"
 • Hotărârea 490/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  490/20.12.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Nicolae Labiş,bl. 1"
 • Hotărârea 489/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  489/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Splaiul Nicolae Titulescu, nr.10A"
 • Hotărârea 488/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  488/20.12.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achizitia de tramvaie noi si modernizarea depoului
 • Hotărârea 487/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  487/20.12.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 203 din 30.05.2017 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 486/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  486/20.12.2017 Privind aprobarea de către Consiliul Local a preţurilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea Contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare", asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal din data de 23.11.2017
 • Hotărârea 485/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  485/20.12.2017 privind declararea ca fiind de utilitate publică a lucrarilor aferente obiectivului de investiţie "Modernizare şi extindere la 4 benzi str. Mareşal Constantin Prezan (Lidia) - str.Venus"
 • Hotărârea 484/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  484/20.12.2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr. 5
 • Hotărârea 483/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  483/20.12.2017 privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului in suprafaţa de 10,77 mp, situat la demisolul imobilului din Timişoara, str. Ghe.Doja nr. 27 pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei Podium, asociaţia părinţilor din Liceul Teoretic „Grigore Moisil"
 • Hotărârea 482/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  482/20.12.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. SC2016-12094/26.05.2016
 • Hotărârea 481/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  481/20.12.2017 privind aprobarea tarifelor aferente lucrărilor de mentenanţă/întreţinere şi extindere a sistemului „Trafic Management şi supraveghere video", activitate delegată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 162/10.05.2016
 • Hotărârea 480/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  480/20.12.2017 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"
 • Hotărârea 479/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  479/20.12.2017 privind repartizarea ap.4 din str.Miloia nr.34 sc.B9 (fost Miloia bl.B9) catre Vichentie Florin
 • Hotărârea 478/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  478/20.12.2017 privind aprobarea vânzarii apartamentului nr. 24, situat în imobilul din Timişoara, B-dul Eroilor nr. 26, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 3375/30.03.2016 a Judecătoriei Timişoara şi a Deciziei Civile nr. 192/A/09.02.2017 a Tribunalului Timiş
 • Hotărârea 477/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  477/20.12.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. E.A. Pacha nr.1, SAD 6, catre Serviciul Public Crese si incheierea Contractului de Comodat
 • Hotărârea 476/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  476/20.12.2017 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a ap. nr.1/B , situat in Timisoara, str Stefan cel Mare nr. 25 et. parter, jud Timis, actual Piata Mitropolit Sterca-Sulutiu Alex nr 1/A, inscris in C.F. nr.401096-C1-U6, nr.topo 7097/I/B, la pretul de 72.235 lei
 • Hotărârea 475/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  475/20.12.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului Spaţiu comercial 3, aferent imobilului situat în Timişoara, B-dul Berthelot nr. 5 (actual Regele Carol I), înscris în C.F. nr. 400237-C1-U11, nr. Top 17190/XV, la preţul de vânzare de 19.000 euro
 • Hotărârea 474/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  474/20.12.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8, înscris în C.F. nr.429484 ,nr.topo 429484, la preţul de 65.000 euro
 • Hotărârea 473/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  473/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - familia ocupaţională ,, Administraţie", - conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • Hotărârea 472/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017
 • Hotărârea 471/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  471/20.12.2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei SIPOS ELENA
 • Hotărârea 470/2017 - Municipiul Timișoara - 20.12.2017

  470/20.12.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei MARCOV ZLATIBORCA
 • Hotărârea 469/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  469/21.11.2017 privind aprobarea Raportului final intocmit de Comisia de selectie, in vederea numirii noilor membri in Consiliul de Administratie la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.
 • Hotărârea 468/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  468/21.11.2017 privind aprobarea Raportului final intocmit de Comisia de selectie, in vederea numirii noilor membri in Consiliul de Administratie la S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.
 • Hotărârea 467/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  467/21.11.2017 privind darea in administrare catre Administratia Bazinala de Apa Banat, a terenurilor de sub albia minora a Canalului Bega, evidentiate in C.F. nr.404872-Timisoara, nr. topo. 17296/2, respectiv C.F. nr.416892-Timisoara, nr. topo.9509
 • Hotărârea 466/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  466/21.11.2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu" Timişoara, în calitate de administrator, a Sălii de operaţie nr 2 din blocul operator al Clinicii de Chirurgie Pediatrică situată în imobilul din str. Iosif Nemoianu, nr.2, către Universitatea de Medicină şi Farmacie „ Victor Babeş" Timişoara
 • Hotărârea 465/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  465/21.11.2017 privind aprobarea operatiunii de dezlipire a imobilului Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, inscris in C.F. Nr. 443311 Timisoara, str. Gheorghe Dima nr. 5, Timisoara
 • Hotărârea 464/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  464/21.11.2017 privind declararea ca fiind de interes public local a lucrarilor ce urmeaza a se realiza pe terenul din Timisoara, str. Astrilor
 • Hotărârea 463/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  463/21.11.2017 privind propunerea proiectului organizarii si functionarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019
 • Hotărârea 462/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  462/21.11.2017 privind propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" Timişoara cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi profesional
 • Hotărârea 461/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  461/21.11.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 460/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  460/21.11.2017 privind rectificarea suprafetei parcelei inscrisa in CF nr.429861 Timisoara
 • Hotărârea 459/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  459/21.11.2017 privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi din Municipiului Timişoara- parcuri şi scuaruri la 19 obiective respectiv: Parcul Muzeului, Parc Alpinet, Parc Botanic, Parc Campus Universitar, Parc Central (Scudier), Parc Centru Civic (Cetate), Parcul Copiilor, Parc Ilsa, Parcul Rozelor, Parcul Stadion, Parcul Tineretului, Parcul Universităţii, Parcul Vasile Pârvan, Scuar Bastion, Scuar Bihor, Scuar Doina, Scuarul Operei, Scuarul Piaţa Crucii, Piaţa Plevnei
 • Hotărârea 458/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  458/21.11.2017 privind constituirea Grupului de Lucru Local la nivelul Municipiului Timisoara pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor, precum si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia
 • Hotărârea 457/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  457/21.11.2017 privind aprobarea aderarii Municipiului Timisoara la Asociatia „Grupul de Actiune Locala Freidorf"
 • Hotărârea 456/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  456/21.11.2017 privind aprobarea platii cotizatiei de membru pe anul 2018 catre Asociatia „ORASE ENERGIE ROMANIA"
 • Hotărârea 455/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  455/21.11.2017 privind participarea Municipiului Timisoara ca membru afiliat la Bursa Romana de Marfuri
 • Hotărârea 454/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  454/21.11.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 453/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  453/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă cu funcţiuni mixte: servicii, turism, locuire colectivă şi funcţiuni complementare, intravilan Timişoara"str. Ioan Zaicu nr. 5, Timişoara
 • Hotărârea 452/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  452/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă locuire colectivă, servicii, comert si birouri", str. Calea Aradului nr. 1, Timişoara
 • Hotărârea 451/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  451/21.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Dezvoltare zonă mixtă: locuinte colective si servicii", str. Bucovinei, nr. 73, intravilan Timişoara
 • Hotărârea 450/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  450/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Stefan Octavian Iosif, Nr.34, inscris in CF408229, cu nr. topografic 7364,7365 in suprafata de 1020 mp(gradina, curte) proprietar SC SEVANDER GRUP SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 449/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  449/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Armoniei, Nr. 23, înscris în CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 în suprafaţă de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 448/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  448/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Calea Torontalului, Nr. 21, inscris in CF441112, cu nr. Cadastral CC533, CC534/1 in suprafata de 13398 mp proprietar Radulescu Sofia, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 447/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  447/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Calea Torontalului, inscris in CF402741, cu nr. Cadastral CC527/3/1 in suprafata de 2218 mp proprietar SC RHS COMPANY SA, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 446/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  446/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Strada Mihail Jora, nr. 2, inscris in CF419535, cu nr. topografic 419534, in suprafata de 707 mp proprietar SC ARCHICENTER SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 445/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  445/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Strada Zefirului, nr. 37, inscris in CF406753, cu nr. Cadastral 1592,1591(intravilan extins) in suprafata de 8506 mp proprietar SC MAGNUM RESIDENCE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 444/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  444/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Calea Torontalului (Str. A.Coman), inscris in CF409552, cu nr. Cadastral 50977 in suprafata de 4207 mp proprietar SC CIELLE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 443/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  443/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Textilistilor, Nr.9, inscris in CF402257, cu nr.cadastral 50484 in suprafata de 11719 mp, proprietar SC ARC MANAGEMENT ONE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr.266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 442/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  442/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Armoniei, Nr. 18, inscris in CF404385, cu nr. topografic 404385 in suprafata de 5749 mp (gradina si teren intravilan) proprietar SC KELLER IMMOBILIARE SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 441/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  441/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, strada Steaua, Nr. 30, inscris in CF 405515, cu nr. topografic 2121/646-648/6/1/12/b/1/a/1/18/a/1 in suprafata de 270 mp (curte) proprietar SC RO ALTO GRADIMENTO SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 440/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  440/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Strada Inocentiu Klein, nr.22, inscris in CF430759, cu nr. topografic 6480-6481, in suprafata de 1151 mp proprietar SC FONDAS INVEST SRL, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 439/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  439/21.11.2017 privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat in intravilanul Municipiului Timisoara, Strada Liviu Rebreanu, inscris in CF406583, cu nr. topografic 14169/3/1/2, in suprafata de 8332 mp, administrat de catre ASOCIATIA CLUBULUI SPORTIV FC SRBIANCA GIUCHICI, conform Hotararii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 314/2017
 • Hotărârea 438/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  438/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov"
 • Hotărârea 437/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  437/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. D. Dinicu"
 • Hotărârea 436/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  436/21.11.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie " Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. N.Stoica de Haţeg"
 • Hotărârea 435/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  435/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Martir Ioan Stanciu, nr.2 - Calea Martirilor 1989, nr. 31"
 • Hotărârea 434/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  434/21.11.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Ştiinţei nr.3 - 5"
 • Hotărârea 433/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  433/21.11.2017 privind transmiterea fara plata a unui microbuz marca Mercedes Benz 13+1 locuri si a unui autoturism marca Volkswagen Golf catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 432/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  432/21.11.2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii, ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timisoara
 • Hotărârea 431/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  431/21.11.2017 Privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara- familia ocupationala ,, Administratie, - conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • Hotărârea 430/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  430/21.11.2017 privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE si incheierea contractului de administrare
 • Hotărârea 429/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  429/21.11.2017 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 684/07.11.2016 pentru imobilul situat in Timisoara, Bv. Revolutiei 1989 nr. 12 in care functioneaza Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
 • Hotărârea 428/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  428/21.11.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradala si a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet in Municipiul Timisoara
 • Hotărârea 427/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  427/21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului cu suprafata utila de 769,00 mp din Caminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent fostului Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botis", situat in Timisoara, str. Calea Aradului nr. 56 in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis - pentru desfasurarea activitatii Sectiei 5 Politie
 • Hotărârea 426/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  426/21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 843,39 mp din - Caminul nr. 1 cu P+3 etaje al Colegiului Tehnic Azur, situat in Timisoara, str. Calea Martirilor nr. 64, in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis - pentru desfasurarea activitatii Sectiei 2 Politie
 • Hotărârea 425/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  425/21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 1019,19 mp si teren in suprafata de 510 mp din Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I, situat in Timisoara, str. Renasterii nr. 24/A in vederea atribuirii in folosinta gratuita catre Inspectoratul de Politie Judetean Timis - pentru desfasurarea activitatii sectiei 1 Politie
 • Hotărârea 424/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  424/21.11.2017 privind propunerea de schimbare a destinatiei spatiului in suprafata de 1562 mp, situat la etajul 2 si 3 din cladirea corp internat A al Colegiului Tehnic AZUR, Timisoara, str. Calea Martirilor nr.64, - pentru desfasurarea activitatii PALATULUI COPIILOR TIMISOARA
 • Hotărârea 423/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  423/21.11.2017 privind aprobarea " incheierii Contractului de schimb de retele agent termic primar intre Municipiul Timisoara si S.C. Alenia Arena SRL"
 • Hotărârea 422/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  422/21.11.2017 privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre S.C. EURO PRO EST S.R.L. - ARAD
 • Hotărârea 421/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  421/21.11.2017 privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre Gombos Andrei-Adrian si Gombos Bianca
 • Hotărârea 420/2017 - Municipiul Timișoara - 21.11.2017

  420/21.11.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Todea Gheorghe şi Todea Dorina
 • Hotărârea 419/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  419/31.10.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 - sesiunea a 2-a
 • Hotărârea 418/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  418/31.10.2017 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Alin Achim, membru al formaţiei Cargo
 • Hotărârea 417/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  417/31.10.2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii, ale Spitalului Municipal de Urgenta Timisoara
 • Hotărârea 416/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  416/31.10.2017 privind aprobarea închirierii imobilului situat în Timişoara, P-ţa Unirii nr. 7 pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ a Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau" clasele I-IV
 • Hotărârea 415/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  415/31.10.2017 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Amenajare strada prof. Mircea Neamtu"
 • Hotărârea 414/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  414/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă familială cu 2 apartamente", str. Apicultorilor nr. 4, Timişoara
 • Hotărârea 413/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  413/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, schimbare destinaţie imobil din anexă gospodărească în casă de locuit", zona Plopi Sud, Timişoara
 • Hotărârea 412/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  412/31.10.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă urbanizare - zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor artere de trafic", str. Samuil Micu nr. 9, Timişoara
 • Hotărârea 411/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  411/31.10.2017 privind aprobarea D.A.L.I. aferent obiectivului de investiţii FANTANA ORNAMENTALA DACIA
 • Hotărârea 410/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  410/31.10.2017 privind acordarea masei lemnoase rezultată din tăieri, ca ajutor suplimentar beneficiarilor de ajutor social conform Legii 416/2001
 • Hotărârea 409/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  409/31.10.2017 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Târgul de Turism al României în perioada 15-20 noiembrie 2017
 • Hotărârea 408/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  408/31.10.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 - privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni
 • Hotărârea 407/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  407/31.10.2017 privind aprobarea preţului pentru energia termică produsă în cogenerare şi livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara, aparţinând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
 • Hotărârea 406/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  406/31.10.2017 privind aprobarea "Actualizării Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Timişoara 2016"
 • Hotărârea 405/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  405/31.10.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Piaţa Adamachi nr.7 , înscris în C.F. nr. 436369, nr.topo 10277,10278 la preţul de 242.000 euro.
 • Hotărârea 404/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  404/31.10.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. Cafas S.R.L., S.C. Artex Imobiliara S.R.L., Iacob Leon şi Iacob Cornelia
 • Hotărârea 403/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  403/31.10.2017 privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş"
 • Hotărârea 402/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  402/31.10.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii
 • Hotărârea 401/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  401/31.10.2017 privind darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale, a imobilului-teren situat în Timişoara str. Renaşterii nr.28, înscris în C.F. nr.444784-Timişoara
 • Hotărârea 400/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  400/31.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/18.07.2014 privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. I. Plavosin nr. 21 catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara
 • Hotărârea 399/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  399/31.10.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor spatii pe o perioada de 10 ani, catre noua structură cu personalitate juridică DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA
 • Hotărârea 398/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  398/31.10.2017 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Pavlov nr. 19, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA cu contract de comodat pentru desfasurarea activitatilor specifice
 • Hotărârea 397/2017 - Municipiul Timișoara - 31.10.2017

  397/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017
 • Hotărârea 396/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  396/17.10.2017 privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timisoara
 • Hotărârea 395/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  395/17.10.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/04.07.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Timiş (Lider de Parteneriat - Partener 1), Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dumbrăviţa (Partener 2) şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timişoara (Partener 3) pentru realizarea în comun a proiectului „MODERNIZARE DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului (Km. 2+725) Sens giratoriu-Centura Timişoara, Sens giratoriu- Autostrada A1 (Km. 12 + 975)", în vederea accesării fondurilor nerambusabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1- Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T (depunerea proiectelor prin aplicaţia MySMIS)
 • Hotărârea 394/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  394/17.10.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu)-Centura Timişoara şi Centura Timişoara- Autostrada A1 (km. 12+975)", SMIS 111992 şi a cheltuielior legate de proiect ce vor fi asigurate de către UAT Judeţul Timiş, în calitate de Lider de Proiect , în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS)
 • Hotărârea 393/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  393/17.10.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLMT nr. 162/10.05.2016, modificată prin HCLMT nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii
 • Hotărârea 392/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
 • Hotărârea 391/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  391/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
 • Hotărârea 390/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  390/17.10.2017 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea negocierii cuantumului chiriei aferente imobilului situat în Timişoara, Piatra Craiului nr. 3, în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii din aparatul de specialitate al Primarului şi cei ai serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local
 • Hotărârea 389/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  389/17.10.2017 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 388/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  388/17.10.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate
 • Hotărârea 387/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  387/17.10.2017 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2018
 • Hotărârea 386/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  386/17.10.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani, a imobilului situat in Timişoara, str. Martir Cernăianu, nr.31 catre Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru desfasurarea activitatii Centrului de Incluziune Socială
 • Hotărârea 385/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  385/17.10.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Todea Gheorghe şi Todea Dorina
 • Hotărârea 384/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  384/17.10.2017 privind acceptarea donaţiei şi aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilităţi la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialişti în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E"
 • Hotărârea 383/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  383/17.10.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2017 -2018
 • Hotărârea 382/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  382/17.10.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş
 • Hotărârea 381/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  381/17.10.2017 privind transcrierea înmatriculării autovehiculelor pe numele Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanţi aferentă autovehiculelor Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 380/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  380/17.10.2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice "Inocenţiu M. Klein"
 • Hotărârea 379/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  379/17.10.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/ 29.01.2008 - privind aprobarea locaţiilor în care se poate autoriza desfăşurarea de spectacole şi manifestări cultural-artistice şi sportive pe raza municipiului Timişoara
 • Hotărârea 378/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  378/17.10.2017 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „URB-Inclusion- Faza II" - Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect
 • Hotărârea 377/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  377/17.10.2017 privind aprobarea funcţionării provizorie până în data de 30.11.2017, a activităţii serviciilor de piaţă (comerţ cu legume, fructe, flori) din Piaţa Badea Cârţan în Piaţa Traian
 • Hotărârea 376/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  376/17.10.2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş si Municipiul Timişoara in vederea realizarii accesului la reţeaua de fibră optică
 • Hotărârea 375/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  375/17.10.2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru accesul la sistemul de management al traficului rutier, semnat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 374/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  374/17.10.2017 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD 2 , aferent imobilului situat in Timişoara, strada General Grigorescu nr. 6, et. P , inscris in CF. 404452-C1-U4 , nr. top. 404452-C1-U4, la preţul de vânzare de 629.734 lei + TVA
 • Hotărârea 373/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  373/17.10.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului S.A.D3,aferent imobilului situat în strada General Grigorescu nr.6, etaj P, înscris în C.F. nr.404452-C1-U6, nr.topo 404452-C1-U6 şi a cotei de 15/261 mp teren în folosinţă, la preţul de 275.147,00 lei +TVA
 • Hotărârea 372/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  372/17.10.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului SAD2, situat în strada Dacilor nr.1, etaj P+S, înscris în C.F nr.411110-C1-U2, nr. topo 411110-C1-U2, la pretul de vânzare de 290.264, 00 lei
 • Hotărârea 371/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  371/17.10.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului Spaţiu comercial 3,aferent imobilului situat în Timişoara, B-dul Berthelot (actual Regele Carol I) nr.5, înscris în C.F nr.400237-C1-U11, nr. Top17190/XV
 • Hotărârea 370/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  370/17.10.2017 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD3, aferent imobilului situat in Timişoara, strada Emanuel Ungureanu nr. 15, et parter , inscris in CF 404398-C1-U13 , nr top 404398-C1-U13
 • Hotărârea 369/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  369/17.10.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Moldovan Valeriu-Ionel, Moldovan Cătălina, Neaga Marcel-Florin şi Neaga Ramona-Codruţa
 • Hotărârea 368/2017 - Municipiul Timișoara - 17.10.2017

  368/17.10.2017 privind conferirea post - mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Aurorei Elena Heim
 • Hotărârea 367/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  367/15.09.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD3, aferent imobilului situat in Timişoara, strada Emanuel Ungureanu nr. 15, et. parter , inscris in CF. 404398-C1-U13 , nr. top. 404398-C1-U13
 • Hotărârea 366/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  366/15.09.2017 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea negocierii achiziţionării construcţiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A. înscrise în CF 406469 Timişoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 14168/4/2, în vederea demolării acestora
 • Hotărârea 365/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  365/15.09.2017 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 • Hotărârea 364/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  364/15.09.2017 privind punerea la dispozitia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020" a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
 • Hotărârea 363/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  363/15.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul Timiş, în perioada 2014-2020" - localitatea Timişoara
 • Hotărârea 362/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  362/15.09.2017 privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM "Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020"
 • Hotărârea 361/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  361/15.09.2017 privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 316 /03.08.2017 - privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învaţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara pentru anul şcolar 2017-2018 cu Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4
 • Hotărârea 360/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  360/15.09.2017 privind completarea art. 1 din HCLMT nr. 309 din data de 28.07.2017 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 261/20.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 359/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  359/15.09.2017 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor publice din Timişoara şi Mako"- acronim ROHU-IMPULSE
 • Hotărârea 358/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  358/15.09.2017 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „Noi tehnologii în prevenirea, diagnosticul şi tratamentul cancerului în regiunea Timiş - Békés - Arad" - acronim HURO-ONCO-TEAM
 • Hotărârea 357/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  357/15.09.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/27.06.2017 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru anul 2017
 • Hotărârea 356/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  356/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc B-dul. Corneliu Coposu, nr.18, bl.P5 "
 • Hotărârea 355/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  355/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2 "
 • Hotărârea 354/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  354/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B "
 • Hotărârea 353/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  353/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică bloc str. Învăţătorului, nr.3, bl. B53, sc.A+B"
 • Hotărârea 352/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  352/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 51, bl. E14/2 "
 • Hotărârea 351/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  351/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc Aleea F.C. Ripensia, nr. 4-8 "
 • Hotărârea 350/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  350/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr. 11 "
 • Hotărârea 349/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  349/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr.4 "
 • Hotărârea 348/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  348/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil Aleea Cascadei, nr.1 "
 • Hotărârea 347/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  347/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Felix, nr.23, bl.75"
 • Hotărârea 346/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  346/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Liniştei, nr.17, bl.92 "
 • Hotărârea 345/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  345/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.66, bl.119 "
 • Hotărârea 344/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  344/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Lacului, nr.32 "
 • Hotărârea 343/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  343/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B "
 • Hotărârea 342/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  342/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Muzicii, nr.10 "
 • Hotărârea 341/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  341/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Hărniciei, nr. 3, sc. A+B+C "
 • Hotărârea 340/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  340/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil Aleea Săgeţii, nr.5, sc.A+B "
 • Hotărârea 339/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  339/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Mureş, nr.129 "
 • Hotărârea 338/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  338/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr. 20, bl. 28 "
 • Hotărârea 337/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  337/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.2, bl.97 "
 • Hotărârea 336/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  336/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.7
 • Hotărârea 335/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  335/15.09.2017 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Statului de funcţii şi Organigramei Serviciului Public Creşe Timişoara
 • Hotărârea 334/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  334/15.09.2017 privind modificarea Organigramei si Statului de functii la Casa de Cultură a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 333/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  333/15.09.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 270/28.07.2017 - privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara
 • Hotărârea 332/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selecţie - componente integrale şi a Profilelor personalizate ale consiliilor de administraţie pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
 • Hotărârea 331/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  331/15.09.2017 privind repartizarea ap.15 din str. Miloia bl.B9, către Grăvilă Ovidiu Tiberiu
 • Hotărârea 330/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  330/15.09.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara , strada Emanuel Ungureanu, nr. 9 , et. parter, ap. SAD 2A, jud. Timis, înscris în CF nr 400136-C1-U18, nr. top. 400136-C1-U18, la preţul de vânzare de 74.150 euro .
 • Hotărârea 329/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  329/15.09.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara , strada Emanuel Ungureanu, nr. 9, et. parter, ap. SAD 2B, jud Timis, înscris in CF nr 400136-C1-U19, nr top 400136-C1-U19 , la preţul de vânzare de 72.689 euro .
 • Hotărârea 328/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  328/15.09.2017 privind modificarea Contractului de inchiriere nr.1592/11.01.2016 incheiat cu INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS
 • Hotărârea 327/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  327/15.09.2017 privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timişoara, str. Piaţa Unirii nr. 7 în care îşi desfăşoară activitatea clasele I-IV ale Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau"
 • Hotărârea 326/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  326/15.09.2017 privind prelungirea atribuirii in folosinţă gratuită a spaţiului din Timişoara, str.Dorobanţilor nr.42, către Asociaţia Femeilor Rome "PENTRU COPIII NOŞTRI"
 • Hotărârea 325/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  325/15.09.2017 privind atribuirea in folosinţă gratuită a spaţiului din Timişoara, str. P-ta Sfantul Gheorghe nr. 4, SAD 4, către Directia Judeteana pentru Cultura Timis
 • Hotărârea 324/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  324/15.09.2017 privind darea în folosinţă gratuită a bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică în scopul şi cu destinaţia desfăşurării procesului de învăţământ
 • Hotărârea 323/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  323/15.09.2017 privind declararea ca fiind de interes public local a terenului Municipiului Timişoara cu nr. top. 27095/3, înscris în C.F. 406967 Timişoara
 • Hotărârea 322/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  322/15.09.2017 privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr.topo.1243/1/9/1/1/1/1 înscris în CF nr.409479 Timişoara si alipirea imobilelor cu topo.1235 înscris în CF nr.409456 Timisoara , nr.topo.1236 înscris în CF nr.409476 Timişoara , nr.topo.1237 înscris în CF nr.409462 Timişoara , nr.topo.1243/1/8 înscris în CF nr.409472 Timisoara , nr.topo.1243/1/9/1/1/1/1 înscris în CF nr.409479 Timişoara , nr.topo.1243/1/9/2 înscris în CF nr.409473 Timişoara şi nr.topo.1243/2/2/2 înscris în CF nr.414910 Timişoara .
 • Hotărârea 321/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  321/15.09.2017 privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 407468 Timisoara cu nr. top. 407468 din str. Renasterii, nr.28
 • Hotărârea 320/2017 - Municipiul Timișoara - 15.09.2017

  320/15.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017
 • Hotărârea 319/2017 - Municipiul Timișoara - 03.08.2017

  319/03.08.2017 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Pasaj Popa Şapcă"
 • Hotărârea 318/2017 - Municipiul Timișoara - 03.08.2017

  318/03.08.2017 pentru respingerea Proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017
 • Hotărârea 317/2017 - Municipiul Timișoara - 03.08.2017

  317/03.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 316/2017 - Municipiul Timișoara - 03.08.2017

  316/03.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învaţământ preuniversitar din Municipiul Timişoara pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 315/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  315/28.07.2017 privind stabilirea sediului social al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 314/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  314/28.07.2017 privind modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan
 • Hotărârea 313/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  313/28.07.2017 privind aprobarea achiziţionării a 3 (trei) vehicule pentru orice tip de teren (autospeciale şi autoutilitară) prin procedura de licitaţie deschisă
 • Hotărârea 312/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  312/28.07.2017 privind însuşirea Raportului de evaluare întocmit la solicitarea Municipiului Timişoara prin Primar, de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L.& S.C.CONSULTIM S.A. în vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului situat în Timişoara, strada Romulus nr. 32, etaj subsol şi parter, ap. Restaurant, înscris în C.F. nr. 413788-C1-U6, nr. topo 413788-C1-U6
 • Hotărârea 311/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  311/28.07.2017 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Automotivest
 • Hotărârea 310/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  310/28.07.2017 pentru modificarea articolului 2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 246/27.06.2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIŞOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timisoara
 • Hotărârea 309/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  309/28.07.2017 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 261/20.12.2016 - privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 308/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  308/28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară
 • Hotărârea 307/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  307/28.07.2017 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de consilier juridic din cadrul Biroului Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 306/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  306/28.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă industrială, servicii şi depozitare", str. Ovidiu Cotruş CF 427323, extravilan Timişoara
 • Hotărârea 305/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  305/28.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Şagului DN 59 KM 8+950, Timişoara
 • Hotărârea 304/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  304/28.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire 2 case unifamiliale în regim P+M (1E) şi garaje auto", str. Chişodei nr. 2, Timişoara
 • Hotărârea 303/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  303/28.07.2017 pentru aprobarea modificării articolului 2 din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 178/08.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential, locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", str. Livezilor nr. 71-73, Timişoara
 • Hotărârea 302/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  302/28.07.2017 privind aprobarea „D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30" din Timişoara, str. Astrilor, nr. 13
 • Hotărârea 301/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  301/28.07.2017 privind aprobarea obiectivului de investitii ŤProiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorieť
 • Hotărârea 300/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  300/28.07.2017 privind aprobarea documentatiei ET+ audit energetic+DALI+SF, si realizarea obiectivului de investitii Ť ET+ auditenergetic+DALI+SF+PT+DDE - Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu -Dr. Liviu Gabor colt cu str, Braila"
 • Hotărârea 299/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  299/28.07.2017 privind Aprobarea documentatiei „AUDIT ENERGETIC + EXPERTIZA LOCALA CORP VECHI + DALI + SF, si realizarea obiectivului de investitii "AUDIT ENERGETIC + EXPERTIZA LOCALA CORP VECHI + DALI + SF + PT + AC GRADINITA P.P. NR. 33, TIMISOARA, JUD. TIMIS"
 • Hotărârea 298/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  298/28.07.2017 privind realizarea de noi fântâni publice forate în municipiul Timişoara
 • Hotărârea 297/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  297/28.07.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 296/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  296/28.07.2017 privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociaţiei LIKE pentru anul 2017
 • Hotărârea 295/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  295/28.07.2017 privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociaţiei Eurocities pentru anul 2017
 • Hotărârea 294/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  294/28.07.2017 privind aprobarea actiunilor sportive cuprinse in programul propriu " Ziua Timisoarei 2017 " organizat de Biroul Sport-Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 293/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  293/28.07.2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2017 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar㠄PĂDUREA BISTRA"
 • Hotărârea 292/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  292/28.07.2017 privind aprobarea volumului şi a preţurilor de referinţă şi de pornire în licitaţie a 7933 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 291/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  291/28.07.2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara"
 • Hotărârea 289/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  289/28.07.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara
 • Hotărârea 288/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  288/28.07.2017 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 287/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  287/28.07.2017 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 286/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  286/28.07.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/7 deţinută de Scwartz Ana Veronica şi a cotei de 2/7 deţinută de Friedman Luciana Carmela din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1, aferente imobilului din Timişoara, strada Ştefan cel Mare nr.10, etaj parter, înscris în C.F. nr. 402877-C1-U19, nr. topo 6854/XIV, curte (teren)173 mp, la preţul de vânzare de 50.000 euro
 • Hotărârea 285/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  285/28.07.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. GREEN ACRES TIMIŞOARA S.R.L.
 • Hotărârea 284/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  284/28.07.2017 privind aprobarea achiziţionării unei autospeciale pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi şi transmiterea prin contract de comodat cu titlu gratuit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş
 • Hotărârea 283/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  283/28.07.2017 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea terenului cu nr. top. 29290, înscris în CF 428068 Timişoara si nr. top. 29297/1, înscris în CF 426527 Timisoara, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Timisoara, în vederea edificării unui parc
 • Hotărârea 282/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  282/28.07.2017 privind suspendarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009 modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2012 privind vanzarea terenurilor aferente imobilelor constructii dobandite in temeiul Legii 112/1995
 • Hotărârea 281/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  281/28.07.2017 privind retragerea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic „Henri Coandă" fost Grup Şcolar „ Henri Coandă" asupra imobilelor înscrise în CF nr. 409456, CF nr. 409476, CF nr. 409462, CF nr. 409472 şi CF nr. 409479 precum şi înscrierea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra acestor imobile şi asupra imobilului înscris în CF nr. 414910
 • Hotărârea 280/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  280/28.07.2017 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 4/09.01.2009 incheiat cu Dr. SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional
 • Hotărârea 279/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  279/28.07.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Emanoil Gojdu nr. 13, etaj subsol, ap. S.A.D1, înscris în C.F. nr. 400938-C1-U10, nr.topo 17178/XVI, la preţul de vânzare de 21.000 euro
 • Hotărârea 278/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  278/28.07.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.
 • Hotărârea 277/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  277/28.07.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Jianu Sever-Radu-Iancu şi Jianu Georgeta
 • Hotărârea 276/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  276/28.07.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Peppel Eva-Leontine-Theresia
 • Hotărârea 275/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  275/28.07.2017 privind alocarea unui număr de 3 încăperi cu suprafaţa de 61 mp situate la parterul Căminului nr. 2 din str. Lorena, nr. 35 aferent Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" către Şcoala Gimnazială nr. 16 "Take Ionescu"
 • Hotărârea 274/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  274/28.07.2017 privind alocarea pe o perioadă de 5 ani a unui număr de 7 săli de clasă situate la etajul III al clădirii din strada Ulmului nr. 2, aferentă Colegiului Tehnic „Ion Mincu" către Şcoala Gimnazială nr. 24
 • Hotărârea 273/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  273/28.07.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 10 ani, către S.C HORTICULTURA S.A, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în Timişoara, str. Emanuel Ungureanu, nr. 5
 • Hotărârea 272/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  272/28.07.2017 privind trecerea terenului înscris în CF 438994 - teren pentru drum, din domeniul privat al Municipiului Timisoara în domeniul public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 271/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni
 • Hotărârea 270/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  270/28.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara
 • Hotărârea 269/2017 - Municipiul Timișoara - 28.07.2017

  269/28.07.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2018
 • Hotărârea 268/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  268/04.07.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Timiş (Lider de Parteneriat - Partener 1), Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dumbrăviţa (Partener 2) şi Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timişoara (Partener 3) pentru realizarea în comun a proiectului „MODERNIZARE DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului (Km. 2+725) Sens giratoriu-Centura Timişoara, Sens giratoriu- Autostrada A1 (Km. 12 + 975)", în vederea accesării fondurilor nerambusabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1- Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T (depunerea proiectelor prin aplicaţia MySMIS)
 • Hotărârea 267/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  267/04.07.2017 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 165/08.05.2017 - privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 266/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  266/04.07.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 265/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  265/04.07.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general
 • Hotărârea 264/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  264/04.07.2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr.69/2000 - a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 263/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  263/04.07.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timişoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr. 24, inscris in CF 423716, nr. top 395/b/2/a/2 catre FUNDATIA TIMISOARA ’89
 • Hotărârea 262/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  262/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017
 • Hotărârea 261/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  261/04.07.2017 privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activităti nonprofit de interes local, pe anul 2017
 • Hotărârea 260/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  260/04.07.2017 privind aprobarea Procesului Verbal nr. CCMT 2461/28.06.2017 al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timisoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 constituite in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1130/27.06.2017
 • Hotărârea 259/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  259/04.07.2017 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, sectorului de drum DN 6 km 560+100 - 564+730
 • Hotărârea 258/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  258/04.07.2017 privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului cu nr.cad.De317/1/7 - drum de exploatare având suprafaţa de 4565 mp
 • Hotărârea 257/2017 - Municipiul Timișoara - 04.07.2017

  257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017
 • Hotărârea 256/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  256/27.06.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind suspendarea H.C.L. nr.275/2009 modificata prin H.C.L nr. 169/2012 privind vanzarea terenurilor aferente imobilelor constructii dobandite in temeiul Legii 112/1995
 • Hotărârea 255/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  255/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PUZ - Zonă mixtă", str. Calea Torontalului, Nr. F.N, ,C.F. 439091, C.F. 439161, C.F. 439162, C.F. 441344, C.F 441345, C.F. 441330, Timişoara
 • Hotărârea 254/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  254/27.06.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara
 • Hotărârea 253/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  253/27.06.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 1019,19 mp şi teren în suprafată de 510 mp din - Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I, situat în Timişoara, str. Renaşterii nr. 24/A - în spaţiu pentru desfăşurarea activitaţii specifice de ordine publică a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş - secţia 1 Poliţie
 • Hotărârea 252/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  252/27.06.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, sectorului de drum DN 6 km 560+100 - 564+730
 • Hotărârea 251/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  251/27.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"
 • Hotărârea 250/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  250/27.06.2017 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016 si Hotararea Consiliului Local nr.21/07.07.2016
 • Hotărârea 249/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  249/27.06.2017 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabilă incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii sau fundatii fară scop patrimonial, pe anul 2017
 • Hotărârea 248/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  248/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe şi funcţiuni complementare", Intravilan, Zona Mehala, C.F. 408132, nr. cad. 408132 (nr. cad. vechi A574/1/3) , C.F. 408133, nr. cad. 408133 (nr. cad. vechi A574/1/6), C.F. 435097, nr. cad. 435097 (nr. cad. vechi A574/1/5/1), C.F. 435095, nr. cad. 435095 (nr. cad. vechi A574/1/5/2), Timişoara
 • Hotărârea 247/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  247/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe colective şi functiuni complementare", str. Iancu Flondor nr. 8-10, Timişoara
 • Hotărârea 246/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  246/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ZONA ILSA, TIMIŞOARA" bd. Take Ionescu, nr. 46B, Timisoara
 • Hotărârea 245/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  245/27.06.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr. 613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT nr. 187/10.05.2016
 • Hotărârea 244/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  244/27.06.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. şi a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/20.05.2014
 • Hotărârea 243/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  243/27.06.2017 privind modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA) din ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015, pentru obiectivul de investitie „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47
 • Hotărârea 242/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  242/27.06.2017 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru anul 2017
 • Hotărârea 241/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  241/27.06.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"
 • Hotărârea 240/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  240/27.06.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara , strada Lucian Blaga nr.3, subsol, ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.402617-C1-U1, nr.topo 402617-C1-U1, la preţul de vânzare de 786.276,00 lei
 • Hotărârea 239/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  239/27.06.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, Piaţa Unirii nr.9, etaj parter, ap.SAD4, înscris în C.F. nr.400983-C1-U10, nr.top 400983-C1-U10, la preţul de vânzare de 25.000 euro
 • Hotărârea 238/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  238/27.06.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, ap. SAD12, înscris în C.F. nr. 400669-C1-U44, nr.topo 400669-C1-U44, la preţul de vânzare de 78.800 euro
 • Hotărârea 237/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  237/27.06.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada Episcop Augustin Pacha nr.1, ap. SAD12, înscris în C.F. nr. 400874-C1-U39, nr. topo 400874-C1-U39, la preţul de vânzare de 350.000 euro
 • Hotărârea 236/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  236/27.06.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Ispirescu nr. 5, înscris în C.F. nr. 415677, nr. topo 415677, la preţul de vânzare de 42.000 euro
 • Hotărârea 235/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  235/27.06.2017 privind schimbarea destinaţiei imobilului- spălătorie şi atelier în regim parter şi teren construit şi neconstruit în cotă de 629,00mp/ 28.189,00 mp, situat în incinta imobilului în care a funcţionat Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş" din Calea Aradului 56 în Spaţiu petru desfăşurarea activităţii de interes public şi atribuirea către Serviciul de Ambulanţă Timiş
 • Hotărârea 234/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  234/27.06.2017 privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 693 /16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14
 • Hotărârea 233/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  233/27.06.2017 privind atribuirea în folosinta gratuita a imobilului din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 6, SAD 4 către ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "POLUL DE CRESTERE TIMISOARA" si incheierea contractului de comodat
 • Hotărârea 232/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  232/27.06.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Caminul nr. 2 al Colegiului Tehnic Energetic Regele Ferdinand I, situat în Timişoara, str. Renaşterii nr. 24/A către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Secţiei 1 Poliţie
 • Hotărârea 231/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  231/27.06.2017 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1502/14.06.2007 , incheiat cu AGENŢIA NAŢIONALA ANTIDROG -CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE ,EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG TIMIŞOARA şi incheierea actului aditional de prelungire
 • Hotărârea 230/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  230/27.06.2017 privind alipirea imobilului cu nr. cadastral 414266(nr.top vechi 5834/2) in suprafata de 2500mp cu imobilul cu nr. cadastral 444613 in suprafata de 250mp rezultand imobilul cu nr. cadastral 444781 avand suprafata de 2750mp - Centrul Reformat Timisoara
 • Hotărârea 229/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  229/27.06.2017 privind rectificarea suprafetei terenului înscris în C.F. nr. 431044 Timisoara, cu nr. top. 1915/635-637,1914/635-637, de la 2877 mp (din acte) la 2790 mp (măsurată)
 • Hotărârea 228/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  228/27.06.2017 privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 426754 Timisoara cu nr. top. 2206/2 din str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 11
 • Hotărârea 227/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  227/27.06.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren, care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. Timişoara
 • Hotărârea 226/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  226/27.06.2017 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. C. Brâncoveanu nr. 148
 • Hotărârea 225/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  225/27.06.2017 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 357/2013 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenului situat în bv. 16 Decembrie 1989 nr. 55
 • Hotărârea 224/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  224/27.06.2017 privind modificarea Contractului de Concesiune nr. 2 /170/01.04.2004 incheiat cu Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.
 • Hotărârea 223/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  223/27.06.2017 privind închirierea prin licitaţie publică a două amplasamente situate în incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 222/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  222/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.T.T., numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie
 • Hotărârea 221/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  221/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie
 • Hotărârea 220/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  220/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie
 • Hotărârea 219/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  219/27.06.2017 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 218/2017 - Municipiul Timișoara - 27.06.2017

  218/27.06.2017 privind înfiintarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru aceasta
 • Hotărârea 217/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  217/30.05.2017 privind aprobarea programului cultural prioritar Timişoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 pentru anul 2017, a criteriilor organizatorice şi valorice anuale, a valorii finanţării
 • Hotărârea 216/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  216/30.05.2017 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2017 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK
 • Hotărârea 215/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  215/30.05.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind rectificarea suprafetei terenului înscris în C.F. nr. 431044 Timisoara, cu nr. top. 1915/635-637,1914/635-637, de la 2877 mp (din acte) la 2790 mp (măsurată)
 • Hotărârea 214/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  214/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERŢ, SERVICII, BIROURI „OPEN VILLE" - Modificare UTR 2"str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara
 • Hotărârea 213/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  213/30.05.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosinta gratuita a imobilului din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 6, SAD 4 către ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "POLUL DE CRESTERE TIMISOARA" si incheierea contractului de comodat
 • Hotărârea 212/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptari pentru S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara
 • Hotărârea 211/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  211/30.05.2017 privind apobarea Scrisorii de Aşteptări pentru Regia Autonomă de Transport Timişoara
 • Hotărârea 210/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptari pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.
 • Hotărârea 209/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  209/30.05.2017 privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 208/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  208/30.05.2017 privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 474/10.10.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/14.03.2017
 • Hotărârea 207/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  207/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Complex rezidenţial de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter", str. Iuliu Maniu nr. 35, Timişoara
 • Hotărârea 206/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  206/30.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013", Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara
 • Hotărârea 205/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  205/30.05.2017 privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 • Hotărârea 204/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  204/30.05.2017 privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara prin Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017- 2019" în vederea achiziţionării a 3 (trei) autovehicule prin acest program
 • Hotărârea 203/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  203/30.05.2017 privind prelungirea perioadei necesare finalizării Contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 202/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  202/30.05.2017 privind repartizarea ap. 31 din str. Miloia bl.B1 sc.A către Duma Mirela Sanda
 • Hotărârea 201/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  201/30.05.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, ap. SAD12, înscris în C.F. nr. 400669-C1-U44, nr. topo 400669-C1-U44, la preţul de vânzare de 78.800 euro
 • Hotărârea 200/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  200/30.05.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada Episcop Augustin Pacha nr.1, ap. SAD12, înscris în C.F. nr. 400874-C1-U39, nr. topo 400874-C1-U39, la preţul de vânzare de 350.000 euro
 • Hotărârea 199/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  199/30.05.2017 privind respingerea dezmembrării imobilului inscris in CF nr. 426754 Timisoara cu nr. top. 2206/2 din str. Ion Ionescu de la Brad, nr.11
 • Hotărârea 198/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  198/30.05.2017 privind respingerea modificării Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 357/2013 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenului situat în bv. 16 Decembrie 1989 nr. 55
 • Hotărârea 197/2017 - Municipiul Timișoara - 30.05.2017

  197/30.05.2017 privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A
 • Hotărârea 196/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  196/12.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129/11.03.2014 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 369/18.07.2014 - referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 195/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  195/12.05.2017 privind aprobarea participării Teatrului German de Stat Timisoara (TGST) la Proiectul european (RE)DISCOVERING EUROPE (583762-CREA-1-2017-1-HR-CULT-COOP1) în cadrul Programului EUROPA CREATIVĂ
 • Hotărârea 194/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017
 • Hotărârea 193/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  193/12.05.2017 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Păun Ion Otiman
 • Hotărârea 192/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  192/12.05.2017 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Lider de Proiect pentru depunerea a două cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) - Cod apel POCU/AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1., pentru Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare a zonelor urbane marginalizate (ZUM) Freidorf şi Ronaţ
 • Hotărârea 191/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  191/12.05.2017 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Partener de proiect pentru depunerea unei cereri de finanţare pentru Proiectul „EcoBusiness Danube", finanţat din FEDR prin Programul Transnaţional Dunărea 2014 - 2020
 • Hotărârea 190/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  190/12.05.2017 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Timişoara, a proiectului sportiv ’’Cupa Timisoara - Centre de Juniori’, turneu international de fotbal
 • Hotărârea 189/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  189/12.05.2017 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania
 • Hotărârea 188/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  188/12.05.2017 privind atribuirea de către Consiliul Local a Contractului pentru activitatea de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ", către COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A., în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016
 • Hotărârea 187/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  187/12.05.2017 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1474/15.09.2005 incheiat cu CEC BANK SA - SUCURSALA TIMISOARA si încheierea Actului aditional de prelungire
 • Hotărârea 186/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  186/12.05.2017 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1326/22.05.2002 incheiat cu SC „MOBISTAR RO" SRL si incheierea Actului aditional de prelungire
 • Hotărârea 185/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  185/12.05.2017 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA si încheierea Actului adiţional de prelungire
 • Hotărârea 184/2017 - Municipiul Timișoara - 12.05.2017

  184/12.05.2017 privind alipirea imobilului cu nr. cad.407464 (nr.topo.vechi 5618) înscris în CF nr. 407464 (CF vechi nr.16778) Timişoara, cu imobilul cu nr.cad.407465(nr.top.vechi.5619) înscris în CF nr.407465 (CF vechi nr.16778)Timişoara, din bulevardul Take Ionescu nr.56 şi nr.58. Beneficiar Primăria Municipiului Timişoara pentru R.A.T.T-Bulevardul Take Ionescu nr.56-58
 • Hotărârea 183/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  183/08.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 182/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  182/08.05.2017 privind aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
 • Hotărârea 181/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  181/08.05.2017 privind modificarea denumirii lucrarilor aprobate cu H.C.L. nr. 79/09.09.2016 pentru executia serviciului de intocmire a documentatiei de proiectare din ŤD.A.L.I.ť pentru obiectivul de investitii ŤExtindere si reabilitare imobilť situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timisoarať in ŤD.A.L.I.ť pentru obiectivul de investitii ŤExtindere si reabilitare imobil - respectiv: Demolare si reconstruire corp C7-functiunea propusa: bar de vara; demolare corpuri: C4, C5, C6-situate in corpul B. Consolidare, extindere pe verticala corp C2 de la Sp+P+1E la Sp+P+2E+M, refunctionalizare/schimbarea destinatiei spatiilor in spatii pentru alimentatie publica (restaurant-bar) la subsol +parter si birouri la etaj 1+etaj 2+ mansarda. Creare 4 accese la parter (corp C2) din exterior (str. V. Alecsandri). Realizare lift exterior din curtea inerioara. Amenajare curte interioara: scena, pavaj, terasa (alimentatie publica) pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timisoarať
 • Hotărârea 180/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  180/08.05.2017 privind constituirea Comisiei de analiză, a cererilor de atribuire teren asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000
 • Hotărârea 179/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  179/08.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificarea limitei de implantare a constructiei", Calea Torontalului, DN 6, km 564+600 stg., Timişoara
 • Hotărârea 178/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  178/08.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu rezidential, locuinţe colective în regim de înălţime P+2E", str. Livezilor nr. 71-73, Timişoara
 • Hotărârea 177/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  177/08.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona de locuinte si functiuni complementare", C.F. 425057, 424268, Timişoara
 • Hotărârea 176/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  176/08.05.2017 privind aprobarea finanţării din bugetul local al Municipiului Timişoara, a proiectului sportiv ’’Internationalele de Badminton ale Romaniei’’
 • Hotărârea 175/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  175/08.05.2017 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2017
 • Hotărârea 174/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  174/08.05.2017 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional 2017-2019" în vederea achiziţionării a 3 (trei) autovehicule prin acest program
 • Hotărârea 173/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  173/08.05.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 aferentă spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cu adresa în Timişoara Bulevardul Regele Carol I, nr. 19,etaj parter, ap. SAD 1, înscris în C.F. nr. 411400-C1-U16 , nr. topo 411400-C1-U16, la preţul de 80.000 euro
 • Hotărârea 172/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  172/08.05.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa în Timişoara, strada 3 August nr. 25, înscris în C.F. nr. 423401, CAD:C1, nr. topo 5742, la preţul de 90.000 euro
 • Hotărârea 171/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  171/08.05.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 aferentă spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara Bulevardul Regele Carol I, nr. 21, etaj parter: ap. SAD3-înscris în C.F. nr. 411401-C1-U9 şi nr. topo 411401-C1-U9, ap. SAD4-înscris în C.F. nr. 411401-C1-U10 şi nr. topo 411401-C1-U10, ap. SAD5-înscris în C.F. nr. 411401-C1-U11 şi nr. topo 411401-C1-U11 şi ap. SAD6-înscris în C.F. nr. 411401-C1-U12 şi nr. topo 411401-C1-U12 la preţul de vânzare de 50.000 euro.
 • Hotărârea 170/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  170/08.05.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 aferentă spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cu adresa în Timişoara Bulevardul Regele Carol I, nr.21, parter, ap.SAD7, înscris în C.F. nr.411401-C1-U13 , nr.topo 411401-C1-U13, la preţul de 7.000 euro
 • Hotărârea 169/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  169/08.05.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada Matei Corvin nr.4, ap.1 (Spaţiu alimentaţie publică), înscris în C.F. nr.413128-C1-U5, nr.topo 445/I, la preţul de vânzare de 85.000 euro
 • Hotărârea 168/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  168/08.05.2017 privind prelungirea Contractelor de inchiriere nr.1586/25.07.2014 si nr.1587/25.07.2014, incheiate cu PFA IVONICIU PAUL IOAN
 • Hotărârea 167/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  167/08.05.2017 privind apartamentarea imobilului din Timişoara, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14
 • Hotărârea 166/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  166/08.05.2017 privind aprobarea contului de executie la 31 Decembrie 2016 al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 165/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  165/08.05.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 164/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  164/08.05.2017 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Georg Lecca
 • Hotărârea 163/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  163/08.05.2017 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Tiberiu Dimitrie Babeu
 • Hotărârea 162/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  162/08.05.2017 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Constantin Lupaşcu
 • Hotărârea 161/2017 - Municipiul Timișoara - 08.05.2017

  161/08.05.2017 privind respingerea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului în care funcţionează Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida" în vederea trecerii acestuia din domeniul public al Municipiului Timişoara şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Domeniul Public al Statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştinţifice pentru Universitatea de Vest Timişoara
 • Hotărârea 160/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  160/24.04.2017 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea terenului cu nr. top. 23488, înscris în CF 439110 Timişoara, din proprietatea Statului Român şi administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, în domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 159/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  159/24.04.2017 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara
 • Hotărârea 158/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  158/24.04.2017 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea terenului cu nr. top. 431986 înscris în CF 431986 Timişoara, CF vechi 2681 Freidorf, nr. top. 1057-1063/34-36, 1064, 1071, 1076/1-2/2/5, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 157/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  157/24.04.2017 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2017 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 156/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  156/24.04.2017 privind transmiterea cu titlu gratuit a autoturismului DAEWOO NUBIRA cu numar de inmatriculare TM 02 PMT, numar inventar 4030 , valoare de inventar 46523,00 lei , in proprietatea Directiei Politia Locala Timisoara
 • Hotărârea 155/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  155/24.04.2017 privind aprobarea normativului de cheltuieli pentru dotarea Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara cu autovehicule şi alte vehicule necesare desfăşurării activităţilor specifice
 • Hotărârea 154/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  154/24.04.2017 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 • Hotărârea 153/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  153/24.04.2017 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului German de Stat Timişoara
 • Hotărârea 152/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  152/24.04.2017 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Teatrului Maghiar de de Stat Csiky Gergely Timişoara
 • Hotărârea 151/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  151/24.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 150/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  150/24.04.2017 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Filarmonicii Banatul Timişoara
 • Hotărârea 149/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  149/24.04.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective, servicii, comert", Bd. Iosif Bulbuca nr. FN, CF 432853, CF 432854, Timişoara
 • Hotărârea 148/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  148/24.04.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hala depozitare si birouri", Calea Mosnitei, C.F. 428610,Timişoara
 • Hotărârea 147/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  147/24.04.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru construire locuinţe de serviciu şi servicii suport în regim S+P+10E+Er de către Regia Autonomă de Transport Timişoara
 • Hotărârea 146/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  146/24.04.2017 privind aprobarea finantării din bugetul local al Municipiului Timisoara, a proiectului sportiv "Horia Colibăşanu pleacă în cea mai performantă ascensiune românească pe Everest"
 • Hotărârea 145/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  145/24.04.2017 pentru modificarea contractului - cadru de finanţare nerambursabilă pentru proiecte de sport şi a Anexei nr.1 la contractul - cadru privind categoriile de cheltuieli pentru actiunile/activitatile sportive, aprobate prin HCLMT nr.436/16.10.2015
 • Hotărârea 144/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  144/24.04.2017 privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2017
 • Hotărârea 143/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  143/24.04.2017 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de partener şi co-finanţării Proiectului „Utilizarea Infrastructurii Verzi ca sistem de management pentru reabilitarea habitatelor", acronim „TiCs Ginet", în cadrul Programului Interreg VA România-Ungaria
 • Hotărârea 142/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  142/24.04.2017 privind stabilirea cheltuielilor indirecte şi profitul pentru preţurile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 104/31.03.2017 - privind atribuirea contractului pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, către S.C Drumuri Municipale Timişoara S.A, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016
 • Hotărârea 141/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  141/24.04.2017 privind denumirea Bazei de antrenament a Stadionului Dan Paltinisanu, situata pe Aleea F.C. Ripensia Timisoara, dupa numele fostului fotbalist ADRIAN STOICOV
 • Hotărârea 140/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  140/24.04.2017 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, în suprafata de 2446 mp., identificat prin CF 444149, nr. cad. 444149, în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim S+P+6E - 30 de unităţi locative, destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate şi aprobarea contractului între Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Municipiul Timişoara şi Direcţia de Sănătate Publică
 • Hotărârea 139/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  139/24.04.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 aferentă spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cu adresa în Timişoara Bulevardul Regele Carol I, nr. 19, etaj parter, ap. SAD1, înscris în C.F. nr. 411400-C1-U16 , nr. topo 411400-C1-U16, la preţul de 80.000 euro
 • Hotărârea 138/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  138/24.04.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa în Timişoara, strada 3 August nr. 25, înscris în C.F. nr. 423401, CAD:C1, nr. topo 5742, la preţul de 90.000 euro
 • Hotărârea 137/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  137/24.04.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 aferentă spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara Bulevardul Regele Carol I, nr. 21, etaj parter: ap. SAD3 - înscris în C.F. nr. 411401-C1-U9 şi nr. topo 411401-C1-U9, ap. SAD4 - înscris în C.F. nr. 411401-C1-U10 şi nr. topo 411401-C1-U10, ap. SAD5 - înscris în C.F. nr. 411401-C1-U11 şi nr. topo 411401-C1-U11şi ap. SAD6-înscris în C.F. nr. 411401-C1-U12 şi nr. topo 411401-C1-U12 la preţul de vânzare de 50.000 euro.
 • Hotărârea 136/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  136/24.04.2017 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 aferentă spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cu adresa în Timişoara Bulevardul Regele Carol I, nr. 21, parter, ap. SAD7, înscris în C.F. nr. 411401-C1-U13 , nr. topo 411401-C1-U13, la preţul de 7.000 euro
 • Hotărârea 135/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  135/24.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de navigaţie pe Canalul Bega şi semnalizarea canalului, lucrările topografice şi batimetrice
 • Hotărârea 134/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  134/24.04.2017 privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 404772 Timisoara, nr. top. 404772 si imobilul inscris in CF nr. 409149 Timisoara, nr. top. 409149
 • Hotărârea 133/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  133/24.04.2017 privind rectificarea suprafeţelor şi dezlipirea terenurilor înscrise în C.F. nr. 408892 Timişoara, C.F. nr. 427394, str. Bujorilor nr. 55-57, în vederea realizării unei parcări în intr. Peru
 • Hotărârea 132/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  132/24.04.2017 privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5711 inscris in CF 406865 Timisoara (CF vechi 2350), situat in str. 3 August 1919 nr.3 - Timisoara, de la 655mp la 668mp
 • Hotărârea 131/2017 - Municipiul Timișoara - 24.04.2017

  131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată
 • Hotărârea 130/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  130/31.03.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016 - privind delegarea de gestiune a activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara
 • Hotărârea 129/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  129/31.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Oituz nr. 5, ap. nr. 2, ap. nr. 3 şi Pod, la preţul de vânzare de 530.000 euro
 • Hotărârea 128/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  128/31.03.2017 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a terenului situat în Timişoara str. C. Sălceanu nr.11, înscris în C.F. nr. 416680-Timişoara, nr. top 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 m.p., pentru realizarea investiţiei - Centrul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa"
 • Hotărârea 127/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  127/31.03.2017 privind transferul dreptului de proprietate din patrimoniul SC HORTICULTURA SA în patrimoniul Municipiului Timişoara printr-un contract de donaţie, a Ceasului Floral din Timişoara, înscris în Cartea Funciară nr. 413120 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 112726, nr. top. 173/1/1/1/1/1/2
 • Hotărârea 126/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  126/31.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Virgil Madgearu nr.37, la pretul de 180.000 euro
 • Hotărârea 125/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  125/31.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Virgil Madgearu nr. 37, la pretul de 170.000 euro
 • Hotărârea 124/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  124/31.03.2017 privind atribuirea de denumiri la 7 străzi şi 2 intrări şi schimbarea de denumiri la 1 bulevard si 1 stradă din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 123/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  123/31.03.2017 privind schimbarea denumirii la un tronson de stradă din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 122/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  122/31.03.2017 privind rectificarea suprafeţei terenului înscris în C.F. nr. 403691 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 37425), nr. top. 27150/1 de la 27.097 mp (din acte) la 27.875 mp (măsurată), incinta Colegiului Tehnic "Azur", Calea Martirilor 1989 nr. 64
 • Hotărârea 121/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  121/31.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective mici în regim de înălţime P+1E+M/Ep", str. Nicolae Andreescu nr. 42, Timişoara
 • Hotărârea 120/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  120/31.03.2017 privind respingerea Studiului de oportunitate pentru construire locuinţe de serviciu şi servicii suport în regim S+P+10E+Er de către Regia Autonomă de Transport Timişoara
 • Hotărârea 119/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  119/31.03.2017 privind constituirea Consiliului Consultativ în domeniul Turismului şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
 • Hotărârea 118/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  118/31.03.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 89/14.03.2017 privind înfiinţarea Autorităţii Urbane la nivelul Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 117/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  117/31.03.2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei pe anul 2017 către Asociaţia „ORAŞE ENERGIE ROMÂNIA"
 • Hotărârea 116/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  116/31.03.2017 privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru microbuzul Opel Vivaro înmatriculat cu nr. TM 43 SPC
 • Hotărârea 115/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  115/31.03.2017 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului nr. 243/2017 „Reabilitare termică bloc Intrarea Iulia Simu nr. 12, bl. 8C" întocmit de SC EURODRAFT SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional POR 2014-2020
 • Hotărârea 114/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  114/31.03.2017 privind prelungirea termenului de folosinţa gratuita asupra spaţiului situat în clădirea Colegiului Tehnic Emanuil Ungureanu din Timişoara, P-ta Huniade nr. 3, atribuit către Centrul Judeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională Timiş prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 135/24.04.2007 modificată cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 259/31.07.2007
 • Hotărârea 113/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  113/31.03.2017 privind repartizarea ap. 32 din str. Miloia bl.B1 sc.A către Oanţ Corina
 • Hotărârea 112/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  112/31.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilelor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada Treboniu Laurean nr.17, ap.S.A.D 2 şi ap. S.A.D 3 la preţul de vânzare de 450.000 lei
 • Hotărârea 111/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  111/31.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului - Casa cu I etaj, situat în Bulevardul Mihai Viteazul nr. 26, la preţul de 850.000 de euro
 • Hotărârea 110/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  110/31.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din Timişoara, strada G.Lazăr nr.6, etaj parter, ap.Spaţiu Com, la preţul de vânzare de 163.800 euro
 • Hotărârea 109/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  109/31.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Memorandului nr.31- ap.nr.1, ap.nr.2 şi Magazie la preţul de vânzare de 150.000 euro
 • Hotărârea 108/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  108/31.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Pacha nr.10, etaj parter, Scara A, ap.SAD 1, la preţul de 222.000 euro+T.V.A.
 • Hotărârea 107/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  107/31.03.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Stoin Mărioara
 • Hotărârea 106/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  106/31.03.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Domokos Andrei şi Gligor Cristian-Dan
 • Hotărârea 105/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  105/31.03.2017 privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosintă operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A.
 • Hotărârea 104/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  104/31.03.2017 privind atribuirea contractului pentru activitatea de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timişoara precum şi a infrastructurii intrainstituţionale a municipalităţii, către SC Drumuri Municipale Timişoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016
 • Hotărârea 103/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  103/31.03.2017 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. A. P. Cehov nr. 38
 • Hotărârea 102/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  102/31.03.2017 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Căpitan Dan nr.27
 • Hotărârea 101/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  101/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome de Transport Timişoara
 • Hotărârea 100/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017
 • Hotărârea 99/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  99/31.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2016
 • Hotărârea 98/2017 - Municipiul Timișoara - 31.03.2017

  98/31.03.2017 privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Nicolae Budişan
 • Hotărârea 97/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  97/14.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială", Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara
 • Hotărârea 96/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  96/14.03.2017 privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 412955 (nr. top vechi 29217,29258) situat in Timisoara, str. Astrilor inscris in CF 412955 Timisoara, in doua loturi cu suprafata de 13130 mp si cu suprafata de 9640 mp
 • Hotărârea 95/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  95/14.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.6,etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri, la preţul de 200.000 euro
 • Hotărârea 94/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  94/14.03.2017 privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 474/10.10.2014
 • Hotărârea 93/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  93/14.03.2017 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 133/18.10.2016 privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres", proiect strategic domeniul tineretului, nr. 2016-1-RO01-KA205-024305
 • Hotărârea 92/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  92/14.03.2017 privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaş şi CT Dunărea prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice"
 • Hotărârea 91/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  91/14.03.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile"
 • Hotărârea 90/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  90/14.03.2017 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru microbuzul Mercedes Benz Sprinter 311 CDI înmatriculat sub nr. TM 15 HCO, care deserveşte Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
 • Hotărârea 89/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  89/14.03.2017 privind înfiinţarea Autorităţii Urbane la nivelul Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 88/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  88/14.03.2017 privind rectificare limite (geometrie) imobile cu identificatori unici 437178, 437179 si 437180, situate in str. Ocsko Terezia, Timisoara
 • Hotărârea 87/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  87/14.03.2017 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/16.10.2015 incheiat cu LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI - Filiala Timis
 • Hotărârea 86/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  86/14.03.2017 privind preluarea Contractului de închiriere nr. 592/30.04.1999 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Camera Agricolă a Judeţului Timiş de către DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ
 • Hotărârea 85/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  85/14.03.2017 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1494/28.02.2007 încheiat cu CASA JUDETEANA DE PENSII şi încheierea Actului aditional de prelungire
 • Hotărârea 84/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  84/14.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilelor cu adresa în Timişoara , strada Gheorghe Lazar nr. 3: Hală - înscrisă în C.F. nr. 419537-C1-U1, nr. topo 227/I/A, 227/III şi apartament etajul casei înscris în C.F. nr. 411225, nr. topo 226/2, la preţul de vânzare de 300.000 euro
 • Hotărârea 83/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  83/14.03.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Victoriei nr. 1/b, etaj III, ap. nr. 21/B/II-Birou înscris în C.F. nr. 400508-C1-U9, nr. topo 400508-C1-U9, la preţul de vânzare de 45.000 euro
 • Hotărârea 82/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  82/14.03.2017 privind dezlipirea imobilului cu nr. top. 1839/b-1843/2/2/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/2 si instituire servitute de trecere pe 26 mp auto, cu piciorul si pentru utilitati in favoarea imobilului cu nr. top 433678 imobile situate in Timisoara - str. Oscar Szuhanek
 • Hotărârea 81/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  81/14.03.2017 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara Piaţa Plevnei nr.4
 • Hotărârea 80/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  80/14.03.2017 privind declararea de interes public local a unei suprafeţe de 228 mp. ( nr. cadastral nou 441581) din terenul înscris în CF nr. 404772 Timisoara, nr. top. 404772 şi a unei suprafeţe de 1132 mp. (nr. cadastral nou 443366) din terenul înscris în CF nr. 409149 Timisoara, nr. top. 409149 , precum si înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea in domeniul public al Municipiului Timisoara a terenurilor în suprafaţă de 228 mp. şi 1132 mp.
 • Hotărârea 79/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  79/14.03.2017 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii şi a Regulamentulului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 78/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  78/14.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
 • Hotărârea 77/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  77/14.03.2017 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Barbu Ilie-Adrian
 • Hotărârea 76/2017 - Municipiul Timișoara - 14.03.2017

  76/14.03.2017 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Maria Pongracz Popescu
 • Hotărârea 75/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  75/21.02.2017 privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilelor situate în Timişoara, B-dul 6 Martie nr. 26, strada 13 Decembrie nr. 4 şi strada 13 Decembrie nr. 6, la preţul stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/28.11.2016
 • Hotărârea 74/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  74/21.02.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada E.Ungureanu nr.3 , nr.apartament- Spaţii pentru Banca , la preţul de 425.000 euro.
 • Hotărârea 73/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  73/21.02.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Stefan cel Mare nr. 25, în regim S+P+M situat la parter, ap. 1/B (actual Piaţa Mitropolit Sterca-Suluţiu Alex nr. 1/A) cu service şi magazin auto, înscris în C.F. nr. 401096-C1-U6, nr. topo 7097/I/B, la preţul de vânzare de 100.000 euro
 • Hotărârea 72/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  72/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii
 • Hotărârea 71/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  71/21.02.2017 privind alipire imobile: nr. topo. 16953 înscris în CF nr. 406422 Timişoara (CF vechi nr.1) şi nr. topo. 16954 înscris în CF nr. 406423 Timişoara (CF vechi nr.1) , str. Iuliu Maniu nr. 42
 • Hotărârea 70/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  70/21.02.2017 privind reconsiderarea suprafeţelor spaţiilor verzi ţinând cont de zonele de protecţie şi siguranţă a drumurilor
 • Hotărârea 69/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  69/21.02.2017 privind modificarea art. 7 alin 2^2 lit. g din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi ulterior modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 135/18.10.2016
 • Hotărârea 68/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  68/21.02.2017 privind susţinerea de către Municipiul Timişoara a iniţiativei „CLUBUL VERDE AL ANTREPRENORILOR" coordonat de Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (CNPCD) şi încheierea unui acord de colaborare
 • Hotărârea 67/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  67/21.02.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare", Str. Dr. Gr. T. Popa F.N. (C.F. 411564), Timisoara
 • Hotărârea 66/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  66/21.02.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi funcţiuni complementare", Str. Munteniei nr. 47, CF 414894, Timişoara
 • Hotărârea 65/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  65/21.02.2017 privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2017 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 64/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  64/21.02.2017 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi Oraşul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare"
 • Hotărârea 63/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  63/21.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 62/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  62/21.02.2017 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara
 • Hotărârea 61/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  61/21.02.2017 privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2017 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara
 • Hotărârea 60/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  60/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 59/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  59/21.02.2017 privind aprobarea modificării Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listei de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari
 • Hotărârea 58/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  58/21.02.2017 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/07.07.2016 - privind aprobarea tarifelor percepute de către operator pentru serviciile de curăţenie şi redevenţa datorată de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016, privind delegarea activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara
 • Hotărârea 57/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  57/21.02.2017 privind aprobarea Listei actelor emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau tiparite prin intermediul unui centru de imprimare masiva si a Procedurii de comunicare a acestora prin mijloace electronice de transmitere la distanta
 • Hotărârea 56/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  56/21.02.2017 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2016
 • Hotărârea 55/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  55/21.02.2017 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de învătământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2017-2018
 • Hotărârea 54/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  54/21.02.2017 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului - ap nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, Bv. Regele Carol nr. 15 către Liceul Teoretic „Bartok Bela" în vederea desfăşurări activităţii de învăţământ
 • Hotărârea 53/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  53/21.02.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 15, etaj parter, ap. nr. 10 - Spaţiu comercial şi birouri cu acces direct din exterior, la preţul de 185.000 euro
 • Hotărârea 52/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  52/21.02.2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Romulus nr.32, etaj parter , ap. Spatiu alimentatie publica-Magazii , înscris în C.F. nr.413788-C1-U7, nr.topo 413788-C1-U7, la preţul de vânzare de 60.000 euro
 • Hotărârea 51/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  51/21.02.2017 privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, strada Romulus nr. 32, etaj subsol şi parter, nr. ap. Restaurant, înscris în C.F. nr. 413788-C1-U6, nr. topo 413788-C1-U6, la preţul de 120.000 euro
 • Hotărârea 50/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  50/21.02.2017 pentru modificarea şi completarea HCLMT nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare şi/sau ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor oprite/stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Timişoara, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare
 • Hotărârea 49/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  49/21.02.2017 privind aprobarea vânzarii apartamentului nr. 1, situat în imobilul din Timişoara, str. Constantin Titel Petrescu nr. 6, conform dispozitivului Sentinţei Civilă nr. 6721/22.03.2011 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 890/A/18.11.2011 a Tribunalului Timiş şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 1404/23.05.2012 a Curţii de Apel Timişoara
 • Hotărârea 48/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  48/21.02.2017 privind aprobarea vânzării suprafeţei de 483 mp. din terenul înscris în C.F. nr. 428808 Timişoara, (fost 3611 Chişoda), nr. top 1587/635-637/1/2, către Ivan Rada, Ivan Marius Iulian şi Balint Gina Alexandra
 • Hotărârea 47/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  47/21.02.2017 privind functionarea in continuare in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Daliei nr.21, a Compartimentului Arhiva - Directia Secretariat General din cadrul Primariei Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 46/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  46/21.02.2017 privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr.19 şi a Creşei nr. 6, arondată Grădiniţei cu program prelungit nr. 33
 • Hotărârea 45/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  45/21.02.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. ANALOG CONSTRUCŢII S.R.L.
 • Hotărârea 44/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  44/21.02.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Munteanu Corneliu şi Munteanu Angela
 • Hotărârea 43/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  43/21.02.2017 privind declararea de interes public local a imobilului inscris in CF 432993 Timisoara, nr. top. 1720/1/1/1/1/1/4, precum si înaintarea către Guvernul României a cererii privind trecerea in domeniul public al Municipiului Timisoara a imobilului inscris in CF 432993 Timisoara, nr. top. 1720/1/1/1/1/1/4
 • Hotărârea 42/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  42/21.02.2017 privind alipire imobile : nr. topo. 247/2 înscris în CF nr. 405226 Timişoara (CF vechi 121916) şi nr. topo. 248 înscris în CF nr. 420253 Timişoara (CF vechi 4), str. Mărăşeşti nr. 2
 • Hotărârea 41/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  41/21.02.2017 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. E. Gojdu nr. 1
 • Hotărârea 40/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  40/21.02.2017 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 39/2017 - Municipiul Timișoara - 21.02.2017

  39/21.02.2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2017
 • Hotărârea 38/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  38/25.01.2017 privind nominalizarea a doi membri provizorii în Consiliul de Administraţie al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.A.
 • Hotărârea 37/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  37/25.01.2017 privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/07.07.2016
 • Hotărârea 36/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  36/25.01.2017 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creştere Timişoara"
 • Hotărârea 35/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  35/25.01.2017 privind desemnarea a doi membri în Consiliul de Administraţie al SC RETIM Ecologic Service SA
 • Hotărârea 34/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  34/25.01.2017 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"
 • Hotărârea 33/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  33/25.01.2017 privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2017
 • Hotărârea 32/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  32/25.01.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/07.07.2016 privind procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de iniţiere necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
 • Hotărârea 31/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  31/25.01.2017 privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 30/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  30/25.01.2017 privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Realizarea reţelei de comunicaţii prin fibră optică pentru infrastructura critică şi instituţiile de comandă şi control ale statului în Municipiul Timişoara"
 • Hotărârea 29/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  29/25.01.2017 privind instituirea Taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 28/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  28/25.01.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.214/23.11.2012 privind instituirea Taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013
 • Hotărârea 27/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  27/25.01.2017 privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani şi prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în Timişoara, str. Ioachim Miloia nr. 52 - scările A şi B, nr. 56 Bloc B2, Bloc B3, Bloc B4, Bloc B6, Bloc B7
 • Hotărârea 26/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  26/25.01.2017 pentru demararea procedurilor privind acceptarea donaţiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de investiţii "Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"
 • Hotărârea 25/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  25/25.01.2017 privind completarea Anexei V la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, staţii de pompare, branşamente şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul Timişoara prevăzute în anexa 1
 • Hotărârea 24/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  24/25.01.2017 privind extinderea numărului de străzi pe care se efectuează serviciul de salubrizare stradală, în baza Contractului nr. SC2006-15414/31.07.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune
 • Hotărârea 23/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  23/25.01.2017 privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în C.F. nr. 410429 Timişoara, C.F. nr. 435938 Timişoara, C.F. nr. 414104 Timişoara şi C.F. nr. 414105 Timişoara
 • Hotărârea 22/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  22/25.01.2017 privind rectificare suprafata si dezmembrare parcela nr. top. 4545/1/1/1/2/2/2, 4545/1/1/1/3/2/2/2, 4545/1/1/1/3/2/1/2/1
 • Hotărârea 21/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  21/25.01.2017 privind alipirea imobilului cu nr. cadastral 429737 inscris in CF 429737 Timisoara cu imobilul cu nr. cadastral 442019 inscris in CF 442019 Timisoara, imobile situate in Timisoara, str.Ioan Alexandru nr.9
 • Hotărârea 20/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  20/25.01.2017 privind rectificarea suprafetei imobilului, cu nr. topo 31098/1/1 inscris in CF 408612 Timisoara(CF vechi 82254) de la 14584mp la 14123mp, situat in Zona Timocului bl.T9, T10, T11, T12 - Timisoara
 • Hotărârea 19/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  19/25.01.2017 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare
 • Hotărârea 18/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  18/25.01.2017 privind repartizarea ap. 58 din str. Miloia bl.B1 sc.A , către Boncea Mihai Fănică
 • Hotărârea 17/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  17/25.01.2017 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Brazilor nr.1
 • Hotărârea 16/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  16/25.01.2017 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii
 • Hotărârea 15/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  15/25.01.2017 privind transmiterea dreptului de administrare a microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB Serviciului Public Crese
 • Hotărârea 14/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  14/25.01.2017 privind transmiterea dreptului de administrare a microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu numar de inmatriculare TM 15 HCO Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara
 • Hotărârea 13/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  13/25.01.2017 privind aprobarea dării în administrare către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara a sistemului de supraveghere video realizat în 13 locaţii din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 12/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  12/25.01.2017 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a cinci tramvaie de tip GT4
 • Hotărârea 11/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  11/25.01.2017 privind abrogarea art. 1 si art. 5 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 320 din data de 30.05.2013, dezlipirea imobilului situat in Timisoara, str. Stefan cel Mare nr. 50 inscris in CF 405514 Timisoara din imobilul cu nr. top 7251 si atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafata de 715 mp, catre Biserica Penticostala Filadelfia Timisoara, in vederea construirii unui lacas de cult
 • Hotărârea 10/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  10/25.01.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L.
 • Hotărârea 9/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  9/25.01.2017 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Bugescu Liviu şi Bugescu Rodica
 • Hotărârea 8/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  8/25.01.2017 privind vânzarea apartamentului nr. 3, situat în imobilul din Timişoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 26, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 7263/29.05.2015 a Judecătoriei Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 71/A/26.01.2016 a Tribunalului Timiş
 • Hotărârea 7/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  7/25.01.2017 privind aprobarea vânzarii apartamentului nr. 9, situat în imobilul din Timişoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 26, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 3504/05.03.2014 a Judecătoriei Timişoara şi a Deciziei Civile nr. 924/22.10.2014 a Tribunalului Timiş
 • Hotărârea 6/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  6/25.01.2017 privind aprobarea vânzarii apartamentului nr. 13, situat în imobilul din Timişoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 26, conform dispozitivului Sentinţei Civile nr. 7230/13.05.2015 a Judecătoriei Timişoara şi Deciziei Civile nr. 1140/A/11.11.2015 a Tribunalului Timiş
 • Hotărârea 5/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  5/25.01.2017 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara
 • Hotărârea 4/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  4/25.01.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona locuinte si functiuni complementare", Extravilan, Zona Torontal - Metro 2, CF 438943, nr. cad 438943 ( nr. cad. vechi A715/1/10), Timişoara
 • Hotărârea 3/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  3/25.01.2017 privind modificarea componenţei Comisiei III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale
 • Hotărârea 2/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  2/25.01.2017 privind modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 1/2017 - Municipiul Timișoara - 25.01.2017

  1/25.01.2017 privind validarea mandatului de consilier local al domnului MAZILU OCTAVIAN