Proces verbal din 28.11.2016

Proces-verbal al şedinţei extraordinare din 28.11.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 28-11-2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons.ALFRED SIMONIS;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 26 ;

Au absentat: Mihok Ciprian;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu , domnul viceprimar Imre Farkas si doamna secretar Simona Dragoi.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1411 din 24.11.2016

ANEXĂ

La Dispoziția nr. 1411

Din data de 24.11.2016

 • 1. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Maria-Dida Ghiață.

 • 2.  Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 15.11.2016.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pe locul vacantat la grupul PNL.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilelor în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „D.Obradovici”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței de 3327 mp, înscrisă în CF 403119 Timișoara (CF vechi 77747), nr. top. 30875/1, proprietar Statul Român cu suprafața de 417 mp rezultând o suprafață de 2910 mp conform documentației tehnice de actualizare date imobil întocmită de SC Eficient SA Proiect nr. 8147/a/2011.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. General Henri Berthelot (fosta Caraiman) nr.6, subsol, către Casa de Cultură a Municipiului Timișoara pentru Asociația Artiștilor Plastici ”Romul Ladea” și încheierea contractului de comodat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării părților contractante în Contractul de închiriere nr. 1523/15.04.2009 încheiat cu Societatea Civilă Medicală ”dr Buni Doina & Dodenciu Carmen Silvia” și încheierea actului adițional.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 încheiet cu Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Bălean Mihaela Maria și încheierea actului adițional.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.1, etaj parter, ap. nr. SAD1, la prețul de 56.950 euro.

 • 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la prețul de 150.000 euro.

 • 12. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local la aderarea unei terțe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participațiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997.

 • 13. Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul Municipiului   Timișoara a

Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de înmatriculare TM 15 HCO și a Microbuzului Opel Vivaro cu nr. de înmatriculare TM 10 ETB.

 • 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a autovehiculului FORD TRANSIT cu nr. de înmatriculare TM 11 EIJ către Regia de Transport Timișoara.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții și a Organigramei la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții și a Organigramei pentru Teatrul German de Stat Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Discover Real Everywhere Applications of Maths”, proiect propus de Colegiul Național ”C.D. Loga” din Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea “D.A.L.I”, revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2017.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28.11.2016

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire locuință colectivă S+P+4E cu spații comerciale la parter”, Str. Silistra, C.F. 424316, Timișoara.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 6, etaj I, ap. Spațiu pentru birouri, la prețul de 230.000 euro.

 • 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României a suprafeței de 250 mp din terenul situat în Timișoara, Bd. Republicii nr. 12 înscris în C.F. nr. 426218 nr. cad. 426218.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. ”GELLICA” S.R.L. și încheierea actului adițional de prelungire.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a spațiului comercial (magazin pâine) cu adresaîn Timișoara, strada Piața Badea Cârțan nr. 3, la prețul de 54.000 de euro.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, strada Memorandului nr. 100, la prețul de 157.000 euro.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal ”Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art.28, alin.(3).

 • 8. Informarea nr. SC2016 - 029060/28.11.2016 a Primarului Municipiului Timișoara - privind guvernanța corporativă a Regiei Autonome de Transport Timișoara.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara și în proprietatea Statului Român către Consiliul Județean Timiș pentru mutarea activităților ce se desfășoară în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timișoara situată în P-ța Libertății.

Dl. SIMONIS: Buna ziua! Deschid aceasta sedinta de consiliu si va propun sa pastram un moment de reculegere in memoria domnului Lorin Fortuna.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

1.Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Maria-Dida Ghiață.

Dl. PRIMAR: Buna ziua tuturor. Vreau sa-mi exprim bucuria ca am ajuns la momentul in care sa si decernam insemnele Titlului de Cetatean de Onoare al Municipilui Timisoara doamnei Maria-Dida Ghiata.

Voi prezenta mai intai un scurt laudatio.

Doamna Maria - Dida Ghiață s-a născut în data de 19 iulie 1948, la Drobeta-Turnu Severin, într-o familie de intelectuali. A urmat cursurile Institutului de Educație Fizică și Sport din București, fiind licențiată cu o dublă specializare: cea de profesor - antrenor de canotaj academic și gimnastică sportivă.

S-a remarcat prin rezultatele deosebite obținute de-a lungul carierei sale, care dovedesc că este un cadru didactic dinamic, profesionist, mobilizat și mobilizator, motivat și motivant, dedicat elevilor săi, încă din anul 1971.

Ca antrenoare la Clubul Sportiv Școlar Bega a promovat performanța și a obținut rezultate mai mult decât notabile.

În cariera sa a participat la campionate naționale, balcanice și mondiale, unde a câștigat medalii de aur, argint și bronz cu 687 de sportivi. A antrenat atât loturile naționale de juniori și seniori, cât și lotul olimpic de senioare în anul 2013.

În calitate de sportiv a făcut parte din lotul național de canotaj, fiind legitimată și la clubul Politehnica Timișoara, obținând astfel 43 de medalii. Este multiplă campioană națională și internațională, campioană și vicecampioană europeană.

A primit numeroase premii și onoruri care îi certifică meritele și îi recompensează activitatea, între care titlul de Maestru Emerit al sportului, titlul de Antrenor Emerit, Ordinul Național “Pentru Merit” în gradul de Ofițer și crucea României, oferite de către președintele României.

Prin urmare, cu deosebită plăcere, înmânăm titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Maria - Dida Ghiață, în semn de recunoaștere pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea imaginii României și a municipiului Timișoara în țară și străinătate.

Ati facut cinste Timisoarei, Romaniei asa cum este mentionat si in laudatio, motive pentru care Consiliul Local a hotarat sa va decerneze titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Timisoara. Imi face placere ca primar al orasului sa va inmanez si insemnele , aceasta diploma si emblema orasului.

D-na GHIATA: Vreau sa multumesc domnului primar, domnilor consilieri. Vreau sa multumesc celor care ma insotesc si fiilor mei.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 15.11.2016.

Dl. SIMONIS: Deschid procedura de vot.

 • -  25 voturi pentru

Va propun sa adaugam la ordinea de zi punctele de pe anexa. Initiez procedura de vot.

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pe locul vacantat la grupul PNL.

Dl. SIMONIS: Comisia de validare a Consiliului Local a examinat in conformitate cu prevederile art. 31, alin 3 si alin 4 din Legea 215/2001 legalitatea alegerii urmatorului consilier local ales pe lista PNL

Comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale si drept urmare propune validarea mandatului de consilier a domnului Sarbu Nicusor Alin.

initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

Domnule Sarbu, va invit sa depuneti juramantul.

In continuare domnul Sarbu Nicusor Alin depune juramantul.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

 • -  26 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilelor în care funcționează

Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic „D.Obradovici”

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

 • -  23 voturi pentru

Dl. PRIMAR: Suntem cu totii fericiti, dar colegul nostru, domnul Sorin Ionescu, din postura de director al Colegiului National Banatean cred ca are o doza de fericire in plus fata de noi.

Dl. IONESCU: Da , si vreau sa multumesc tuturor care au fost alaturi de noi in acesti ani, in aceste negocieri care nu au fost deloc usoare. Multumim in numele parintilor, elevilor si a cadrelor didactice care invata acolo.

DL. PRIMAR: Eu tin sa multumesc Episcopiei Romano-Catolice pentru atitudinea pozitiva pe care a avut-o pentru ca a inteles nevoia de a avea propriul spatiu a unui dintre cele mai importante licee pe care le are Timisoara.

Multumesc si domnului viceprimar Dan Diaconu care a condus negocierile si de acum inainte nu vom mai plati chirie incepand cu 1 decembrie.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței de 3327 mp, înscrisă în CF 403119 Timișoara (CF vechi 77747), nr. top. 30875/1, proprietar Statul Român cu suprafața de 417 mp rezultând o suprafață de 2910 mp conform documentației tehnice de actualizare date imobil întocmită de SC Eficient SA Proiect nr. 8147/a/2011.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. General Henri Berthelot (fosta Caraiman) nr.6, subsol, către Casa de Cultură a Municipiului Timișoara pentru Asociația Artiștilor Plastici ”Romul Ladea” și încheierea contractului de comodat.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării părților contractante în Contractul de închiriere nr. 1523/15.04.2009 încheiat cu Societatea Civilă Medicală ”dr Buni Doina & Dodenciu Carmen Silvia” și încheierea actului adițional.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 încheiet cu Cabinet Medical Medicină de Familie Dr. Bălean Mihaela Maria și încheierea actului adițional.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.1, etaj parter, ap. nr. SAD1, la prețul de 56.950 euro.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la prețul de 150.000 euro.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local la aderarea unei terțe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participațiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 23 voturi pentru

- 2 abtinere

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind preluarea în patrimoniul Municipiului Timișoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de înmatriculare TM 15 HCO și a Microbuzului Opel Vivaro cu nr. de înmatriculare TM 10 ETB.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a autovehiculului FORD TRANSIT cu nr. de înmatriculare TM 11 EIJ către Regia de Transport Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții și a Organigramei la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții și a Organigramei pentru Teatrul German de Stat Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Discover Real Everywhere Applications of Maths”, proiect propus de Colegiul Național ”C.D. Loga” din Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea “D.A.L.I”, revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1.

Dl. IDOLU: Nu vreau sa stric armonia din aceasta dupa-amiaza dar ma gandesc cu amaraciune de ce a trebuia ca acest proiect sa treaca de 4 ori prin consiliu ca sa ajungem la o suma relativ normala, dupa ce noi am atras atentia asupra neconcordantei dintre volumul de lucrari si valoare.

Dl. PRIMAR: Observatia este pertinenta, este vorba despre atitudinea pe care proiectantii o au si este un obicei vechi se pare acesta, si generalizat in tara noastra ca proiectantii sa nu-si faca datoria asa cum ar cere-o profesia foarte importanta pe care o au.

Avem ocazia sa vedem scapari si in ceea ce priveste estimarile de costuri si intotdeauna aproape avem ocazia sa vedem scapari de natura tehnica la fosrte multe lucrari. E bine ca nu ne-am pripit si ca pana la urma am dus lucrurile in normalitate. Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

 • -  20 voturi pentru

 • -   4 abtineri

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2017.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28.11.2016

PUNCTUL 1 ANEXA

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire locuință colectivă S+P+4E cu spații comerciale la parter”, Str. Silistra, C.F. 424316, Timișoara.

~             J

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

 • -  26 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXA

 • 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, strada J                                                              J                                                                           J           ~

Eugeniu de Savoya nr. 6, etaj I, ap. Spațiu pentru birouri, la prețul de 230.000 euro.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

 • -  23 voturi pentru

 • -  2 abtinere

PUNCTUL 3 ANEXA

 • 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României a suprafeței de 250 mp din terenul situat în Timișoara, Bd. Republicii nr. 12 înscris în C.F. nr. 426218 nr. cad. 426218.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXA

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. ”GELLICA” S.R.L. și încheierea actului adițional de prelungire.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXA

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a spațiului comercial (magazin pâine) cu adresa în Timișoara, strada Piața Badea Cârțan nr. 3, la prețul de 54.000 de euro.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 22 voturi pentru

- 2 abtinere

PUNCTUL 6 ANEXA

 • 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din J          '                        J

Timișoara, strada Memorandului nr. 100, la prețul de 157.000 euro.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 7 ANEXA

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal ”Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art.28, alin.(3).

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 18 voturi pentru

- 1 vot impotriva

- 4 abtineri

PUNCTUL 8 ANEXA

 • 8. Informarea nr. SC2016 - 029060/28.11.2016 a Primarului Municipiului Timișoara - privind guvernanța corporativă a Regiei Autonome de Transport Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 9 ANEXA

 • 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara și în proprietatea Statului Român către Consiliul Județean Timiș pentru mutarea activităților ce se desfășoară în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timișoara situată în P-ța Libertății.

Dl. PRIMAR: Referitor la titlu, pentru rigoare, activitatile nu se desfasoara in fosta cladire ci era planificat sa se desfasoare.

Dl. IDOLU: Sa se reformuleze : „...planificate a se desfasura” in loc de „ ... ce se desfasoara”.

Dl. PRIMAR: Oricum Consiliul Judetean are fie in proprietate fie in administrare o buna parte din acea cladire care era a Liceului Mincu si numai bine intra in administrarea intregii cladiri si in completare chiar depasim putin echivalentul suprafetei care era unde a functionat Comenduirea Garnizoanei sunt alte doua locatii, pe B-dul Dragalina si in P-ta Sf. Gheorghe. Am cautat sa gasim variante cat mai bune.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot. Cine este pentru amendamentul domnului Idolu ?

25 voturi pentru

Supun la vot proiectul cu nr. 9 . Cine este pentru ? - 23 voturi pentru

PUNCTUL 10 ANEXA

Proiect de hotarare privind acoperirea integrala din resurse de la bugetul local a pierderilor induse aferente perioadei ianuarie 2016 din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie

DL. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 22 voturi pentru

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR


Cons. ALFRED SIMONIS

SIMONA DRAGOI