Proces verbal din 20.09.2016

Proces-verbal al şedinţei extraordinare din 20.09.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 20-09-2016 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons. ALFRED SIMONIS;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 25 ;

Au absentat: Ionescu Sorin, Grigore Grigoroiu;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul vicerpimar Imre Farks si doamna secretar Simona Dragoi.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1065 din 16 .09.2016

ANEXĂ

La Dispoziția nr. 1065 Din data de 16.09.2016

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 09.09.2016.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

 • 3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr. 443787 Timișoara nr.cad. 443787 în suprafață de 506 mp.

 • 4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, strada Romulus nr. 32, etaj subsol și parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr. 413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la prețul de 120.000 euro.

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, strada Romulus nr. 32, etaj parter, ap.Magazii cu destinația Spațiu alimentație publică, , înscris în C.F. nr. 413788-C1-U7, nr.topo 413788-C1-U7, la prețul de vânzare de 60.000 euro.

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea pe o perioadă de doi ani a spațiului în suprafață de 474 mp. situat în imobilul din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand I” către Școala Gimanzială nr. 16 ”Take Ionescu”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului Baza de antrenament a Stadionului ”Dan Păltinișanu” din Timișoara, Aleea F.C. Ripensia, de către personalul contractual(guarzi) din cadrul Serviciului de Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 3378 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.563/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare nr.3651/15.02.2013, în baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăvița”, SMIS 40794.

 • 10.Proiect de hotărâre privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara a sumei de 30 000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viață și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara.

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburanți pentru autoutilitara și utilajele care deservesc Grădina Zoologică a Municipiului Timișoara.

 • 12.Proiect de hotărâre privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

 • 13.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2013 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării postului de administrator public la Municipiul Timișoara.

 • 14.Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2017.

 • 15.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș.

 • 16.Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2016-2017.

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă de locuințe în intravilan” Calea Urseni, C.F. 421466, CF 421476, Timișoara.

Dl. SIMONIS: Bună ziua. Deschid Ședința Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 20.09.2016.

Dl. PRIMAR: Bună ziua tuturor. Suntem cu toții fericiți desigur după victoria uriașă dobândită de orașul nostru Vineri 16 Septembrie, o zi care trebuie să rămână în calendarul orașului pentru totdeauna și sper că veți fi de acord să o și marcăm ca atare în fiecare an. Le-am mulțumit și desigur le-am adresat felicitările mele pentru munca depusă, membriilor echipei de proiect în diverse circumstanțe dar firesc este să o fac și aici în fața Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Așadar Felicitări și mulțumiri pentru treaba excelentă pe care ați făcut-o și aplauze încă o dată și la îndemnul meu vă rog. Nu vreau să fiu foarte lung pentru că s-au spus cam toate lucrurile care ar fi trebuit spuse în acest interval, sigur am făcut și nominalizări pe dna Simona Neuman în mod firesc am nominalizat-o de fiecare dată dar prin numele dânsei evident că felicitările și mulțumirile au plecat înspre întreaga echipă și l-am nominalizat de fiecare dată și o fac și azi pe dl. Viceprimar Diaconu care a avut o implicare permamentă competentă și evident cu tot ce a putut ca să contribuie la acest succes care este al comunității noastre, este un succes al timișorenilor. Noi Primăria Municipiului Timișoara am fost în mod detașat principalul susținător așa cum era și firesc și asta se va vedea în toate bilanțurile care trebuie să fie cunoscute de toată lumea dar cum am spus și în cuvântul de la momentul anunțării rezultatelor a fost foarte greu până acum, însă greul adevărat, foarte greul abia de acum începe. Avem asumate o mulțime de responsabilități o mulțime de angajamente, ele de acum trebuie privite ca angajamente contractuale și vor trebui să fie onorate integral ba mai mult decât atât vom avea de făcut o mulțime de alte lucruri care nici măcar nu au fost prinse în proiectul de candidatură pentru că sigur acolo a trebuit să ne limităm la ceea ce era cât mai la obiect prin prisma criteriilor de evaluare și pe de altă parte a trebuit să ne situăm și în limitele credibilului angajamentelor noastre. Însă orașul necesită în acești ani transformări radicale pe multiple planuri, am spus-o când am coborât de pe scenă, de data asta nu în forță ci în turbo forță, deci trebuie să mergem și mai în forță decât am făcut-o până acum pentru a ne putea pregăti încât în 2021 România să dea Europei să dea lumii întregi de fapt o capitală culturală la superlativ. Stimați colegi știți bine că noi suntem angajați cu o sumă de 20 de milioane de euro, Consiliul Județean Timiș cu 5 milioane de euro, cca.1,5 milioane putem obține prin proiecte din bugetul UE. Dar prin proiecte, nu e vorba despre alocări pur și simplu și diferența până la 48,5 milioane va trebui să o obținem de la Guvernul României prin mediul privat. Am avut deja o discuție cu dl. Prim Ministru Dacian Cioloș Sâmbătă când m-a sunat să mă felicite și cu acea ocazie evident că am abordat și problema ajutorului pe care guvernul trebuie să-l acorde Timișoarei, domnia sa s-a arătat deschis și urmează ca în perioada următoare să ne și întâlnim să discutăm chestiuni cât se poate de concrete. Închei aici adăugând doar ca să fie clar pentru toată lumea că dincolo de această sumă de 48,5 milioane de euro în Timișoara vor trebui să fie injectați în perioada care urmează bani la nivelul sutelor de milioane. Numai acea centură care obligatoriu trebuie să fie gata până în 2021 și nu în 2022-2023 cum este planificat în momentul de față costă cca 120 de milioane de euro. Va fi nevoie să facem poduri peste Bega să mai construim pasaje încât cei ce vor veni în Timișoara în 2021 să nu-și poardă timpul în ambuteiaje ci să poată să se înfrupte cu adevărat din oferta de substanță a orașului nostru, oferta culturală dar nu numai culturală pentru că știți cu toții că exercițiul acesta de capitală culturală aduce o mulțime de beneficii și se desfășoară pe foarte multe alte planuri complementare celui cultural. În încheiere vă spun un lucru la care m-am gândit imediat atunci la București, noi avem în țara noastră așa parcă în tradițiile poporului nostru să recunoaștem meritele oamenilor mai ales post-mortem uneori o mai facem și cât sunt în viață dar dacă se poate atunci când sunt la o vârstă foarte înaintată și mai rar avem recunoaștere pentru meritele celor tineri. Cred că este potrivit să ieșim din clișee să ieșim din aceste stereotipii și să acordăm Titlul De Cetățean de Onoare al orașului pentru toți membrii echipei. Chiar dacă unii sunt foarte tineri. Înțeleg că s-a votat, desigur că noi vom urma procedura și vom face așa cum trebuie în mod oficial, dar aplauzele pornite spontan fără ședință de pregătire deja arată că toată lumea este de acord. Mă bucur foarte mult că suntem în consens și sper să fim cât mai mult în consens stimați colegi de acum înainte pentru Timișoara.

Dl. SIMONIS: Mulțumim. Vă propun să votăm anexa la ordinea de zi. Care conține un singur punct.

Supun la vot.

-Cine este pentru?

 • - 22 voturi pentru.

Supun la vot ordinea de zi în întregime.

-Cine este pentru?

 • - 22 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 09.09.2016.

Dl. SIMONIS: Supun la vot. Cine este pentru?

 • - 23 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

Dl. SIMONIS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

 • - 23 voturi pentru.

 • - 1 abținere (Bordeasu)

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr. 443787 Timișoara nr.cad. 443787 în suprafață de 506 mp.

Dl. SIMONIS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

- 22 voturi pentru.

- 1 abținere (Ieremia)

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, strada Romulus nr. 32, etaj subsol și parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr. 413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la prețul de 120.000 euro.

Dl. IDOLU: Am o întrebare. La una din ședințele anterioare cred că dl. Moșiu a susținut acest proiect și noi în majoritate sau chiar în unanimitate am votat pentru acest imobil. Ce s-a întâmplat între timp? Vreau numai să aflu, pentru că la comisie nu am discutat în detaliu acest subiect. Dacă știe cineva să ne explice. Care este explicația?

Dl. MOȘIU: Specific, prețul a coborât. Deci prețul e 254 euro/mp. deci este sub prețul terenului din zonă. Azi a coborât. Prețul în zonă e în jur de 300 euro/mp. Am fost dezinformați, prețul la celălalt este de 500 de euro dar sunt niște magazii. Deci prețul la magazii este dublu față de prețul clădirii. Ceea ce pe undeva este anormal cred, acum nu mă pricep eu chiar atât dar prețul la magazii este dublu față de prețul clădirii

Dna. MIRICĂ: Vreau să vă aduc la cunoștință că deși în luna Mai am avut un proiect de hotărâre care a trecut s-a materializat în hotărârea de consiliu local nr. 207 cu exercitarea dreptului de preemțiune, urmând procedura trimițând toate documentele către Black Light în vederea întocmirii raportului de evaluare, am constatat că situația reală nu corespundea cu extrasul CF anexat la solicitare. În sensul că domnii au mers în paralel au făcut reapartamentare diminuând suprafața cu 100 mp. iar prețul rămânând același. Ca urmare am solicitat un nou set de acte de la domnii coproprietari și dânșii au explicat că din eroare mandatarul a depus un extras CF din Aprilie care nu era avizat de către OCPI respectiv imobilul s-a transformat în două unități: una de 100 mp. tot spațiu de alimentație publică, format din magazii și restul de 464 mp. Restaurantul Intim. Tot cu destinația spațiu de alimentație publică.

Dl. MOȘIU: Este corect dar cum vă explicați că magaziile au un preț dublu?

Dna. MIRICĂ: Prețul a crescut de la 120 la 180. Prețul e același dar suprafața s-a diminuat.

Dl. MOȘIU: Nu, magaziile au 100 mp. La 100,5 mp. magaziile costă 60 de mii de euro. 460 mp. costă 120 mii euro.

Dna. MIRICĂ: Da păi același preț dar diminuată suprafața. Care a trecut în alt CF. C1-U7 magazii.

Dl. MOȘIU: 120 de mii împărțit la 470 mp. faceți să vedeți cât costă mp. Dna. MIRICĂ: Problema era că prețul e același și suprafața s-a diminuat. 120 de mii era și înainte de reapartamentare și după reapartamentare.

Dl. MOȘIU: Cât costă mp.?

Dna. MIRICĂ: 260 de euro. Da. Din adresele primate de la colegii mei prin care i-am întrebat dacă acest spațiu este oportun, dânșii au răspuns că nu-i interesează acesta.

Dl. MOȘIU: Noi am fost dezinformați. Ceea ce este anormal. Ca în plen să vină un material unde ni se dictează alte suprafețe. Deci să nu mai continuăm discuția. Am fost dezinformați la cealaltă ședință de consiliu. Vi se pare normal să primim altă suprafață cu altă sumă și după aceea să ni se spună...

Dna. MIRICĂ: Am trei solicitări. Nu știu cine v-a dezinformat. Am o solicitare făcută în luna Mai, una în Iulie și una din 8 Septembrie. Cu cele două suprafețe. Dl. PRIMAR: Eu cred că s-a înțeles, prețul unitar este același, data trecută s-a operat cu o suprafață mai mare și prin urmare acum rezultă prețul real după ce s-au făcut măsurătorile. Pentru tot ansamblul prețul real. Să înțeleagă toată lumea care ne ascultă. Este vorba despre un preț pe care proprietarul îl poate fixa la cât dorește el. Nu noi fixăm prețul unei proprietăți private, noi suntem întrebați dacă vrem să cumpărăm sau nu. Asupra acestui aspect trebuie să ne pronunțăm și înainte de a ne pronunța s-a făcut o măsurătoare de către firma care are contract cu primăria pentru astfel de lucrări și s-au comunicat suprafețele reale, acum aveți datele reale, așa ne asigură aparatul tehnic că la rândul său a primit asigurările de acuratețe a datelor, de la firma de specialitate care a făcut măsurătorile.

Dl. KRISTOF: Dacă facem calcul iese cum zice dl. Moșiu.

Dl. PRIMAR: Deci prețul l-a păstrat la fel. Suprafața micșorându-se a crescut prețul pe mp. în acea zonă nu? Sau ceva de genul acesta s-a întâmplat. Încă o dată, dar noi nu știu cum comentăm noi prețul cuiva care vrea să vândă, el nu trebuie să justifice în fața noastră. Stabilește prețul cât vrea să fie noi cumpărăm sau nu cumpărăm, nu există nici o lege care să.. ..a sau ne-am exercitat. Și spune că este diferit. Acum nu putem să revocăm, scuze că noi discutăm detalii tehnice, deci noi dacă ne menținem dreptul de preemțiune în noile condiții va trebui sigur printr-o hotărâre să lăsăm valabilă hotărârea veche, dacă nu vrem să cumpărăm în noile condiții, în textul hotărârii de azi va trebui să apară revocarea hotărârii vechi, tehnic vorbind. Trebuie să apară undeva revocarea dacă nu mai vrem.

Dna. SECRETAR: Pe proiectele pe care le aveți în mape în varianta actuală art. 2 face referire la revocarea hotărârii inițiale adoptate. Situația juridică fiind alta este vorba de două unități locative și două proiecte se impune oricum, da, nu mai există acea documentație care a fost prezentata.

Dl. PRIMAR: Exact. Având în vedere că după ce s-a făcut corecția, a dezmembrat în două entități proprietatea respectivă, de fapt oricum trebuie revocată hotărârea anterioară și trebuie să ne pronunțăm în mod distinct pe cele două suprafețe. Așa este cred că am spus corect dl. Moșiu sper că am spus corect. Trebuie să ne pronunțăm la cele două entități.

Dl. SIMONIS: Care este prețul?

Dl. DIACONU: Ca să înțelegem cu toții care este această procedură. După cum puteți observa în fiecare plen avem 10-12 exercitări sau neexercitări ale dreptului de preemțiune. Pentru unele imobile rar consiliul local își exercită dreptul de preemțiune. Noi nu putem să facem măsurătorile și evaluările pentru fiecare din cele 15 imobile care apar pe lista dvs., ca atare după ce v-ați exercitat dreptul de preemțiune firma de măsurători a mers pentru a verifica realitatea datelor asupra respectivului imobil. S-a constatat că în fapt suprafața este mai mică cu 100 mp. în urma unei apartamentări. N-a dezinformat nimeni pe nimeni. Iar acum aveți în față două proiecte de hotărâre.

Dl. SIMONIS: Până la urmă avem, cumpărăm sau nu această clădire la prețul de.

Dl. KRISTOF: Clădirea e la 260 pe mp. și magazia e 600 de euro/mp.

Dl. CĂLDĂRARU: Vreau să țineți cont și de poziționarea clădirii. Este pe colț este o poziție foarte bună. De aceea eu zic să ne gândim pentru că eu aș opta pentru dreptul de preemțiune asupra acestei clădiri.

Dl. SIMONIS: Avem o clădire e la 260 pe mp. și magazia e 600 de euro/mp.

Dna. MIRICĂ: Deci prima dată a costat 213 euro/mp. Pentru 564 mp prețul a fost 213 euro./mp.

Dl. SIMONIS: Valoarea pe mp. s-a modificat.

Dl. IDOLU: De la 213 la 258 euro/mp. Merită sau nu?

Dl. KRISTOF: Cât ar fi valoarea de piață a clădirilor din zonă, pe mp?

Dna. MIRICĂ: Prețul este mai mare și suprafața este mai mică cu 100 de mp. asta e concluzia la primul proiect.

Dl. LULCIUC: Prețul e mai mare decât prețul real de pe piață? Sau mai mare decât cel din luna Mai?

Dna. MIRICĂ: Mai mare decât cel din luna mai.

Dl. SIMONIS: Voi supune la vot proiectul. Nu v-as indemna sa votati achizitia acestei cladiri la un alt pret majorat fata de cel pe care l-am votat acum 3 saptamani.

Dl. MOSIU: E micsorat, nu e majorat. 464 mp. sunt 120 000 euro.

Dl. SIMONIS: In adresa era 464 mp. iar real sunt mai putini.

D -na. MIRICA: Prima data au fost 564 mp la 120 000 euro, acelasi pret la o suprafata diminuata.

Dl. BORDEASU: Din punctul meu de vedere si doua sute doua zeci si ceva de euro/mp este mult sub pretul pietei in zona respectiva. Al doilea punct de vedere este ca o asemenea locatie poate fi folosita de primarie in scopul pe care l-ati anuntat prima data, daca este adevarat ce am citit. Eu voi vota sa se mentina preemtiunea.

Dl. PRIMAR: Haideti sa mai facem un exercitiu pe care l-am mai facut si sa ne exercitam dreptul de preemtiune. La ce ma astept eu este ca proprietarul sa nu mai vanda la pretul asta pentru ca asa s-a intamplat de fiecare data cand noi am vrut sa cumparam ceva. Ei incearca sa duca pretul unde le convine in speranta ca noi cumparam. Daca noi nu cumparam, nu mai mai vand. Asa s-a intamplat in alte experiente. Daca ne vand la acest pret este o achizitie buna, spun cei ce se pricep la imobiliare.

Dl.ORZA: Eu am mai spus legat de dreptul de preemtiune ca este o procedura care nu are nici un control asupra ei. Haideti sa facem un alt scenariu. Daca am aprobat pana la uma indirect un pret /mp care a rezultat dintr-un calcul pentru o suprafata data de proprietar si acuma inteleg ca dupa masuratorile primariei suprafata nu-i atata, iese un pret mai mare/mp. teoretic. Putem sa ne exercitam dreptul de preemtiune dar eu sunt sceptic ca vanzarea - cumpararea va avea loc. Amputea sa incercam ca sa se inteleaga ca nu e chiar asa o chestie simpla cum e prevazuta in procedurile legale. Vreau sa ne lamurim foarte clar cu doamna, exact care a fost suprafata trimisa initial de proprietar si care era pretul si care e acum suprafata ? D -na TUNDREA: Daca aveti amabilitatea ca noi sa putem lua o decizie, ar fi fost interesant sa ne dati si o nota de oportunitate, nu doar sa ne precizati faptul ca s-a schimbat suprafata. Aceasta nota sa ne explice daca este oportun pentru primarie sa nu-l cumpere.

D -na MIRICA: Am raspunsul de la mai multe servicii: scoli-spitale, care initial si-a dorit sa cumpere acest spatiu iar in ultima adresa din 12.09.2016 ne-a facut cunoscut ca acest imobil nu prezinta interes.

Al doilea raspuns e de la S.A.D. , de asemenea ca nu prezinta interes si al treilea raspuns e de la Sport-Cultura care nu prezinta interes.

D -na TUNDREA: Era vorba daca este sau nu o investitie pentru primarie, daca o luam sau nu sub pretul pietei?

Dl. SANDU: Constatam pentru a nu stiu cata oara ca proprietarii care ofera sau solicita acest drept de preemtiune doar pentru ca asa ii obliga legislatia, nu fac decat sa se joace cu noi. Nu facem decat sa ne consumam timpul si energiile cu discutii care in final nu vor duce la nimic pentru ca probabil si de aceasta data, cand vom ajunge in faza de a achizitiona respectuvul spatiu, proprietarul va spune : “Nu mai vand!” Aici este o problema de legislatie care cred ca nu este bine dusa la capat pentru ca in momentul in care se solicita dreptul de preemtiune si se solicita un pret, ala ar trebui sa fie o promisiune de vanzare.

Prin toate aceste operatiuni prin care primaria trebuie sa verifice conformitatea celor declarate de proprietar, primaria are niste costuri. proprietarul a venit, a oferit niste date false, noi am facut niste costuri si am verificat exactitatea datelor si am constatat ca nu este asa. Cine raspunde pentru asta?

In momentul in care vin solicitanti cu asemenea probleme ar trebui sa fie pusi sa dea o declaratie pe propria raspundere cum ca datele pe care ei le ofera sunt conforme cu realitatea in momentul respectiv. Cineva trebuie sa raspunda pentru toate aceste duceri in eroare a unor autoritati publice.

Dl. PRIMAR: Sunt total de acord cu cele spuse de domnul consilier Sandu. Daca la multimea de situatii care sunt aduse aici la vot pentru exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemtiune, noi am cheltui de fiecare data bani sa facem verificarea autenticitatii datelor ce ni se furnizeaza, am irosi o multime de bani publici.

Dl. SIMONIS: Inainte de a trece la vot vreau sa va aspun ca ar fi un exemplu extrem de prost sa fim de acord cu majorarea aceasta de pret, de asemenea am lasa loc de interpretar daca am fi de acord sa cumparam la un pret mai mare decat cel pe care l-am votat prima data.

Initiez procedura de vot. Cine este pentru neexercitare?

- 9 voturi pentru

Reluam votul pentru ca nu s-a inteles ce votam. Votam neexercitarea dreptului de preemtiune. Nu cumparam aceasta cladire la un pret majorat fata de cel pe care l-am aprobat in sedinta trecuta.Nu ne mentinem hotararea veche si nu cumparam la un pret mai ridicat.

- 11 voturi pentru

- 3 voturi impotriva (Tarziu, Kristof, Orza)

- 9 abtineri (Diaconu, Mosiu, Barabas, Caldarariu, Idolu, Popovici, Ieremia, Taropa, Szatmari)

In aceasta situatie a picat proiectul, deci ramane hotararea veche in vigoare.

D -na SECRETAR: Nu poate ramane hotararea veche...

Dl. SIMONIS: Eu zic sa reluam votul pentru ca nu are sens. Daca nu s-a inteles foarte bine ce votam.

....: S-a inteles!

Dl. SIMONIS: Atunci, proiectul a picat, ramane sa -l reluam intr-o sedinta ulterioara.

Dl. ORZA: Daca nu ne exercitam dreptul de premtiune, inseamna ca ni-l exercitam.

D -na SECRETAR: Proiectul a fost respins in forma propusa de executiv. Hotararea care a fost votata in luna mai avea un alt continut.

Dl. DIACONU: Daca la aceste magazii nu va veti exercita dreptul de preemtiune si veti vota acest proiect in forma in care a fost propusa de executiv, art. 2 spune : “Se abroga HCL 207/27.05.2016 “, ca atare ati abrogat si pe asta. Acum il puteti abroga pentru ca il aveti in text.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din Timișoara, strada Romulus nr. 32, etaj parter, ap.Magazii cu destinația Spațiu alimentație publică, , înscris în C.F. nr. 413788-C1-U7, nr.topo 413788-C1-U7, la prețul de vânzare de 60.000 euro.

D -na SECRETAR: Si la proiectul care tocmai a cazut aceeasi mentiune era in art. 2 : “se revoca” .

Dl. SIMONIS: Din punctul meu de vedere nu avem solutie. Noi am aprobat un tarif in urma cu doua saptamani, care nu mai e valabil astazi, nu putem sa-l cumparam cu cat vrem noi pentru ca omul a majorat tariful, iar picarea acestui proiect mai devreme nu inseamna ca -l cumparam ca nu avem aprobata valoarea actuala.

Dl. DIMECA; Noi am aprobat o valoare prin care ne exercitam dreptul de preemtiune, la 120 000. Nu tarife. Nu am aprobat valoare.

Cred ca primaria ar trebui sa-i actioneze in judecata pentru rea credinta pentru ca au trimis date false.

Dl. DIACONU: Incerc sa va explic ca acel imobil, in fapt s-a transformat in doua imobile si doua proiecte de hotarare de consiliu local. La primul nu s-a putut lua o decizie si ca atare proiectul a cazut. Va aflati in fata celui de-al doilea proiect care spune ca aveti posibilitatea sa va exercitati dreptul de preemtiune la niste magazii cu 600 euro/mp. daca veti vota pentru neexercitarea dreptului de preemtiune, daca veti vota proiectul de hotarare in acesta forma, la art. 2 avem acelasi text ca si in primul proiect de hotarare in care se spune: se abroga HCL nr. 207/ 27.05.2016, asta inseamna ca daca veti vota pentru acest proiect de hotarare, rezolvati si problema pe care nu ati rezolvat-o anterior, adica abrogati si hotararea anterioara.

Dl. PRIMAR: Imi dau seama acuma ca abordarea a fost usor stangace de la inceput, aparatul de specialitate ar trebui sa fie putin mai atent. Cred ca ar fi trebuit in primul rand sa avem un proiect de hotarare prin care sa revocam hotararea anterioara, indiferent de orice altceva, pentru ca ea nu mai are obiect. Dupa ce avem hotararea revocata, atunci putem pune in discutie alte doua proiecte, cele care au venit astazi. Daca vrem sa cumparam doar partea principala, vrem sa cumparam doar magaziile sau vrem sa cumparam si una si alta. Acuma suntem intr-o situatie absurda in care s-ar mai putea pune doar problema cumpararii magaziilor la un pret de 600 euro/mp. Cred ca in momentul de fata nu se poate vota decat pentru neexercitarea dreptului de preemtiune ceea ce inseamna ca ar trebui votata proiectul in forma propusa.

Dl. IDOLU: E bine sa votam ca nu ne exercitam dreptul de preemtiune pentru ca la art. 2 de fapt se abroga hotararea veche.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru neexercitare ?

- 21 voturi pentru

- 2 voturi impotriva (Bordeasu, Orza)

- 1 abtinere (Szatmari)

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea pe o perioadă de doi ani a spațiului în suprafață de 474 mp. situat în imobilul din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic ”Regele Ferdinand I” către Școala Gimanzială nr. 16 ”Take Ionescu”.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 20 voturi pentru

- 1 vot impotriva (Bordeasu)

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului Baza de antrenament a Stadionului ”Dan Păltinișanu” din Timișoara, Aleea F.C. Ripensia, de către personalul contractual(guarzi) din cadrul Serviciului de Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 23 voturi pentru

- 1 vot impotriva (Simonis)

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 3378 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 21 voturi pentru

- 3 abtineri (Ieremia, Bordeasu, Orza)

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.563/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare nr.3651/15.02.2013, în baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăvița”, SMIS 40794.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10. Proiect de hotărâre privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara a sumei de 30 000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viață și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburanți pentru autoutilitara și utilajele care deservesc Grădina Zoologică a Municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12.Proiect de hotărâre privind   guvernanța corporativă a societăților

comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 22 voturi pentru

- 2 voturi impotriva

- 2 abtineri

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2013 privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice ocupării postului de administrator public la Municipiul Timișoara.

D -na TUNDREA: As avea un amendament. Care a fost oportunitatea modificarii acestor criterii ? Am inteles ca inainte au fost niste criterii mai restrictive.

Amendamentul meu este ca la aceste criterii sa se adauge criteriul nr. 4 -experienta de minimum 7 ani vechime in functia de manager al unei institutii de stat sau private. Este foarte important sa avem alaturi de noi si in echipa primariei o persoana cu experienta practica in domeniul managementului.

Dl. PRIMAR: Relaxarea este da clisee. In concurs se vede cine este mai bun. Nu dupa vechime. Am nevoie de oameni care muncesc, nu trag chiulul cat pot si cum pot. Nu cred ca e nimeni mai interesat decat primarul ca City Managerul orasului sa aiba o buna prestatie.

Va fi concurs. Eu intotdeauna am crezut in tineri, le-am creat sanse. Nu au reusit sa se afirme datorita varstei din buletin ci le-am creat posibilitatea ca daca au valoare, daca au disponibilitatea la muncă, dacă înțeleg că trebuie să fie corecți și dăruiți, atunci nu le sunt închise porțile până când mai strâng niște ani în spinare. Aceasta mi-a fost abordarea dintotdeauna și aceasta va fi întotdeauna.

DL. IDOLU: recunosc că noi ne-am consultat înainte de ședință cu privire la ordinea de zi, așa cum este normal și tot la fel de normal este să existe o diversitate de păreri în cadrul grupurilor noastre. Eu susțin punctul de vedere al domnului primar pentru că sunt și eu în aceeași situație ca și conducător în viața mea profesională. Înainte am avut o discuție, majoritatea am fost de acord să votăm acest subiect pentru că în primul rând conducătorul își face echipa și cred că echipa care e condusă de un city manager sau director trebuie să fie așa cum dorește conducătorul. Și colegul meu Alfred Simonis poate să completeze ce am spus, dar eu cum am spus voi vota pentru criteriile schimbate în așa fel încât să fie o competiție reală și corectă.

DL. CĂLDĂRARU: Eu cred că dacă citim Legea 215/2001, criteriile sunt stabilite de dl. Primar, deci nu avem ce să discutăm. Dacă dvs. astăzi considerați că în România există un city manager care ar putea să administreze un oraș ca timișoara, eu vă spun că nu există. El trebuie să se formeze la locul de muncă.

DL. BORDEAȘU: Din punctul meu de vedere, propunerea de amendament făcută de colega noastră este una corectă. Exact cum ați spus și dvs. Timișoara nu este o mică intreprindere ci este un oraș care are nevoie de un om cu o adevărată experiență. Din acest punct de vedere, e adevărat că îi revine d-lui Primar să-și aleagă și își va alege prin concurs. De aceea eu susțin amendamentul colegei noastre.

DL. ORZA: Ca și în multe alte ocazii legislația românescă copiază din alte sisteme legislative. Noțiunea de city manager există în Statele Unite, există și o școală de city manageri și în general aceștia conduc în mare parte administrațiile locale și au un venit mai mare decât primarul. Bineînțeles că noi am copiat doar noțiunea, am introdus-o într-o lege și am băgat-o la concurs. În Statele Unite city managerul nu dă concurs, acesta este angajat de primar din corpul city-managerilor care există într-o democrație așezată ca cea din statele unite. În România nu există un corp al administratorilor publici, există postul. Postul la primăria Timișoara a fost trecut pe organigramă acum vreo 8 ani, dl. Ciuhandu nu a dorit să aibe city manager, nu a dorit să ocupe nici posturile de consilieri, a fost alegerea dânsului, nu e de comentat asta, e doar un fapt pe care l-am evocat. Eu cred că un primar din românia ar trebui să aibe la bază o lege care să-i permită să-și aleagă ce city manager dorește. Dacă dorește să-și ia un om fără expreiență și să-l crească să-l ia și să facă asta, dacă dorește un om cu experiență în administrație, să poată să facă asta, pentru că relația dintre Primar și respectivul city manager se va face printr-un contract în care vor fi stipulate dorințele primarului față de obligațiile pe acare această persoană urmează să le aibe. Sigur că în românia se vorbește de concurs. Concursurile relevă mai mult sau mai puțin capacitatea cuiva, mai ales într-un domeniu nou cum este acesta al administratorului public. Eu cred că riscurile de imagine, tehnice, administrative ș.a.m.d îi revin în totalitate primarului și ar trebui să-și aleagă persoana cu care dorește să lucreze. Din punctul meu de vedere așa ar trebui să fie legislația. Prin concurs va rezultat tot cine dorește dl. Primar să lucreze.

D-NA SECRETAR: Doream doar să vă spun că art. 112 alin. 2 din Legea 215/2001 prevede în mod expres că numirea se face de către Primar pe baza criteriilor propuse de dumnealui și aprobate de către Consiliul Local.

DL. SIMONIS: Înainte de a trece la vot aș avea și eu ceva de adăugat. Probabil am să vă surpind însă și eu cred că primarul, președintele de consiliu județean, managerul general ar trebui să aibe dreptul să-și stabilească echipa cu care lucrează și pentru care răspunde. Pe de altă parte întâmplarea face ca un coleg consilier, căruia nu am să-i dau numele, e vehiculat ca fiind următorul ocupant sau candidat pentru acestă funcție, tot întâmplarea face ca acest tânăr coleg liberal să fie dintre puținii 2-3 tineri liberali pe care în accepțiunea mea. PNL Timiș a reușit să-i formeze în ultimii ani. Prin umrare am un motiv în plus să votez acest proiect de hotărâre în formula promovată de executiv, de Primar, însă țin să vă atrag atenția stimate coleg că probabil dacă ați fi fost membru PSD, ați fi fost considerat un neica nimeni pentru că până la 30 de ani nu ați făcut nimic în viață și bineînțeles nu vă puteți compara cu liderii PNL care nu sunt la 30 de ani niciunul, sunt în jur la 60 și evident că poate o astfel de comparație ar fi incorectă și poate când veți avea dvs. 60 de ani vă veți putea compara cu cei care sunt astăzi în conducerea PNL. Prin urmare atât eu cât și colegii mei, sper ca și colega mea să vă dea un vot de încredere și să voteze acest proiect de hotărâre în formula actuală. Ca o recomandare pentru cel care dorește să participe la acest concurs, poate ar trebui să se abțină de la acest proiect sau să nu voteze deloc.

Inițiez procedura de vot:

- 21 voturi pentru

1 vot împotrivă (Bordeașu)

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2017

DL. PRIMAR: Îmi cer scuze, legat de subiectul anterior, poate ar fi trebuit demult să dau explicația aceasta foarte scurtă. Poate că eu sunt așa un susținător și rpomotor al tinerilor și pentru că nu am uitat că am avut în viață posibilitatea să fiu cel mai tânăr prorector din România, la acel moment și mulți ani am rămas tot cel mai tânăr pentru că în alte părți nu se deschideau porțile înspre tineri nicicum și treceau anii și ne tot întâlneam la ședințe și constatam că tot cel mai tânăr am rămas. Am devenit și cel mai tânăr rector din România la acea vreme, cel mai tânăr profesor plin și cred că nu a părut rău nimănui că am avut acele oportunități. Din fericire lucrurile s-au schimbat în bine, acum pot fi întâlniți în țară destul de mulți și rectori și profesori tineri, chiar foarte tineri unii și cred că este un lucru bun. Nu cred că este cazul să-I judecăm pe oameni după vârsta din buletin, ci după ceea ce dovedesc că pot face.

DL. SIMONIS: Sunetm la punctul 14. Înțeleg că trebuiesc făcute două propuneri.

DL. MATEESCU: O propunem pe d-na consilier Țundrea.

DL. DIACONU: Din partea grupului PNL o propunem pe d-na Tîrziu.

DL. SANDU: Este vorba de trei amendamente foarte concrete.

La Anexa nr. 3 reformularea punctului 6 din “Categorii de cheltuieli eligibile”cu material didactice pentru persoanele asistate, să se elimine “numai pentru centrele pentru copii” și să rămână pentru persoanele asistate.

Motivarea este că la persoanele asistate se întâmplă ca limitarea cheltuielilor doar pentru centrele de copii este discriminatory pentru că și persoanele cu dizabilități adulte, au nevoie de material didactice.

DL. SIMONIS: Vă propun să le votăm pe rând. Inițiez procedura de vot pentru acest amendament.

 • -  24 voturi pentru

DL. SANDU: La rubrica “Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar” propunem să se mențină doar variant A, astfel încât, nivelul maxim lunar pe beneficiar să reprezinte 100% din standardele de cost stabilite prin HG 978/2015.

Motivarea este că finanțarea serviciilor sociale la nivelul standardului de cost asigură furnizarea serviciilor sociale cu respectarea standardelor de calitate prevăzute de legislația în vigoare.

DL. SIMONIS: Vă supun la vot și acest amendament:

 • -  24 voturi pentru

DL. SANDU: Al treilea amendament se referă la anexa 2- grila de evaluare și criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită acordarea subvențiilor din partea consiliului Local. Se referă la nivelul indicatorilor unde se va lua în considerare experiența asociației și fundației și nu a unității de asistență socială.

Prcatic se poate întâmpla ca o asociație să aibe mai multe unități, astfel încât una să fie de dată foarte recentă, ceea ce nu este relevant. În acest sens propunem ca punctual acesta să se ia în considerare doar experiența asociației și fundației respective.

DL. SIMONIS: Inițiez procedura de vot:

 • -  25 voturi pentru

DL. SANDU: Un ultim amendament la Anexa 4, servicii complementare, propunem ca la punctual 3, în cadrul serviciilor complementare, subvenționarea să se facă după variant A, respective ambele servicii sociale subvenționate 100%. Un beneficiar primește subvenție pentru cele două servicii sociale complementare, la valoarea stabilită prin Hotărârea Consiliului Local.

DL. SIMONIS: Înțeleg că votăm varianta A. Inițiez procedura de vot:

 • -  24 voturi pentru

Supun la vot și cele două nume propuse de consiliul local d-na Țundrea și d-na Tîrziu. Inițiez procedura de vot:

 • -  24 voturi pentru

Dacă nu mai sunt alte amendamente, supun la vot proiectul de hotărâre în întregime. Deschid procedura de vot:

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș

DL. SIMONIS: Există propunerea făcută în cadrul proiectului.

D-NA SECRETAR: Este dl. Director Bere.

DL. IDOLU: Aș face o scurtă observație către administrația primăriei. Ar fi bine ca cine este reprezentantul Consiliului Local în ADID, să răspundă și de Biroul servicii de salubritate din cadrul Primăriei, pentru a avea o legătură direct și pentru a nu ajunge din nou telefonul fără fir. Eu am pățit să declar public aici niște lucruri vis a vis de salubritate, RETIM și pe de altă parte se înțelege altceva. Deci cred că e o întrebare și o recomandare ca persoana pe care o delegăm astăzi în ADID să răspundă și în cadrul administrației de salubritate pentru a nu exista intermediary care să distorsioneze mesajele, cum am mai pățit.

DL. SIMONIS: Este o invitație la modificarea organigramei.

DL. IDOLU: Se poate spune și așa. City managerul sigur va înțelege așa ceva.

DL. PRIMAR: În momentul de față propunerea cea mai bună este aceasta. Vom vedea ce se va întâmpla în scurtă vreme, când vom ajunge să avem și o nouă organigramă și putem să discutăm atunci. Deocamdată avem nevoie de un reprezentant și cred că variant aceasta este cea mai bună.

DL. SIMONIS: Supun la vot acest proiect:

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2016-2017

DL. SIMONIS: Vă propun să trecem peste acest punct și să revenim pentru discuții ulterior.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă de locuințe în intravilan” Calea Urseni, C.F. 421466, CF 421476, Timișoara.

DL. SIMONIS: Inițiez procedura de vot pentru acest punct:

 • -  24 voturi pentru

 • -  1 abținere (Simonis)

PUNCTUL 1 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii ”Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii”

DL. SIMONIS: Inițiez procedura de vot pentru acest punct:

- 25 voturi pentru

Ne întoarcem la punctual 16 de pe ordinea de zi

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2016-2017

DL. SIMONIS: Din ceea ce am înțeles, pentru a vota acest proiect de hotărâre, toate pozițiile libere din table trebuiesc completate, deci trebuie să găsim o formulă, unde nu s-a înscris nimeni să fie câte un consilier și de asemenea să eliminăm persoanele de pe pozițiile unde sunt mai multe înscrieri decât locuri. În primul rând v-aș propune ca fiecare grup politic să fie reprezentat într-un număr de școli și de asemenea la liceele sau școlile unde s-au înscris 3 PSD-iști să cedăm o poziție sau chiar 2, unde s-au înscris 3 liberali de asemenea.

DL. PRIMAR: Noi am discutat înainte și am convenit pe aceste principii.

DL. SIMONIS: Poziția nr. 1 Colegiul Național Bănățean, sunt 6 persoane înscrise pe 3 locuri, 2 reprezentanți ai PNL și unul PSD. Vă atrag atenția că în măsura în care stăm să votăm fiecare chestiune de genul acesta în parte stăm până mâine aici. Trebuie să găsim o variantă.

DL. DUGULESCU: Dacă mergem pe propunerea dvs. atunci ar trebui să se retragă unul de la PNL și dacă la următorul punct sunt 2 PSD pe primele proziții să se retragă unul de la PSD.

DL. SIMONIS: Propunerea mea nu era ca la fiecare școală să fie câte un reprezentant din fiecare partid pentru că sunt școli întregi unde nu s-a înscris nimeni. Pe considerentul acesta ar fi trebuit să ne înscriem toți peste tot.

DL. DUGULESCU: Ce propuneți?

DL. SIMONIS: Propun să găsim un compromis pentru liceele importante, pentru că acolo e bătaia. Între cele 5 -6 licee unde s-au înscris foarte mulți să ne schimbăm între noi astfel încât să fie fiecare grup politic reprezentat. Nu în fiecare în parte, pentru că spre exemplu ALDE are un singur consilier. Ce ar fi ca în toate să fie dl. Bordeașu? L-am omorî cu ședințele.

D-NA TÎRZIU: Ar trebui să ținem cont și de cei care au fost și în mandatul trecut la un consiliu.

DL. SIMONIS: Da numai că ar putea să spună cineva că dacă a fost în mandatul trecut să lase pe altcineva în mandatul acesta? Mai bine nu luăm în considerare criteriul acesta.

DL MOȘIU: Eu cred că ar trebui să discutăm împreună și nu separat pentru că dacă discutăm separat e același lucru.

DL. SIMONIS: Împreună cum? Suntem împreuna aici.

DL. ORZA: Cea mai bună variantă era să se întâlnească câte unul de la fiecare grup, să ia lista și să-i pună pe fiecare conform cerințelor spuse de dl. Simonis și acceptate văd că și de ceilalți, pentru că așa vom sta până dimineața. Nu cred că este obligatoriu să votăm astăzi. Credc că se pot întâlni de la grupuri, se împart și se completează tabelul și îl băgăm data viitoare completat.

DL. DIACONU: Măcar tabelul acesta este corect? Eu îmi regăsesc numele pe undeva printr-un consiliu de administrație, l-am văzut și pe dl. Stoian, pe mine sigur nu m-ați văzut în niciun consiliu de administrație că sunt incompatibil.

DL. SIMONIS: Avem o propunere din partea secretariatului și anume să mandatăm primarul împreună cu viceprimarii și liderii de grup să se întâlnească în maxim 3 zile începând de astăzi, să discutăm fiecare lider în grupul lui și să vină cu propunerile și soluțiile cele mai bune. Acolo să se voteze cea mai bună variantă și să venim în plenul viitor. Defapt dacă se mandatează, ce se hotărăște acolo este practic ce s-a votat în plen. În felul acesta putem completa și toate acele școli unde nu s-a înscris nimeni. Sunteți de acord cu această propunere?

DL. PRIMAR: Ar fi un amendament: „se mandatează primarul, viceprimarul de resort și liderii de grup, ca împreună, în termen de 3 zile să facă aceste propuneri”

DL. SIMONIS: Preiau eu acest amendament: Se mandatează Primarul municipiului Timișoara, viceprimarul de resort și liderii de grup din cadrul Consiliului local al municipiului Timișoara pentru a găsi cea mai bună formulă pentru a face nominalizările în termen de maxim 3 zile”

Supun la vot acest amendament. Inițiez procedura de vot:

- 24 voturi pentru

Prin urmare rămâne ca săptămâna aceasta să ne întâlnim să discutăm foarte serios, garantându-vă că vom face tot posibilul să fie reprezentat fiecare grup în aceste consilii de administrație.

Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulțumesc și vă doresc o săptămână bună.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR, SIMONA DRĂGOI


Cons. ALFRED SIMONIS