Proces verbal din 15.11.2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 15.11.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 15-11-2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons.ALFRED SIMONIS;

Din cei de 26 de consilieri au fost prezenți 24 ;

Au absentat: Dan Idolu, Raluca Popescu

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu , domnul viceprimar Imre Farkas si doamna secretar Simona Dragoi.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1341 din 09.11.2016

ANEXĂ La Dispoziția nr.

Din data de 1341/09.11.2016

 • 1.  Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 31.10.2016.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Kristof Robert.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pe locul vacantat la grupul PNL.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Maria-Dida Ghiață.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2017.

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Izlaz nr.6.

 • 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a Coșului de fum aferent centralei termice și Crematoriu ce deservește Clinica de Obstetrică și Ginecologie din Str. Odobescu, nr. 1-3 aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării.

 • 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului DN 69km 3+300 - 6+300 și a terenului aferent, aflate în domeniul public al Statului Român, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului DN 59A km 3+170 - 3+612 și a terenului aferent, aflate în domeniul public al Statului Român, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str. V. Alecsandri

nr. 1, et.1, SAD 9, către   Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și încheierea

contractului de închiriere.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. Mărășești, nr. 14, subsol, către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și încheierea contractului de comodat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin acte adiționale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcționează Colegiul Național Bănățean împreună cu Liceul Teoretic ”D. Obradovici” și pentru imobilul în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest.

 • 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timișoara, prin act adițional.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a acordului cadru de servicii în vederea achiziționării serviciului ” Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune nr. 224/19.11.2013 privind prestarea de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Calea Buziașului situat în str. Stan Vidrighin încheiat cu SC ADH MATKONS SRL.

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune nr.226/19.11.2013, privind prestarea de servicii și activități necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Rusu Șirianu, situat în Str. Rusu Șirianu încheiat cu S.C. G.O.D. COMPANY S.R.L.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței și dezlipirea imobilului cu nr. top. 23490/2, înscris în CF nr. 404344, din Calea Aradului nr. 56.

 • 19. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea ap.9 în ap. 9A și 9B situate în Timișoara, str. I. Ghica nr. 19.

 • 20. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil cu nr. top. 411007, înscris în C.F. nr. 411007, situat în str. Rozelor, nr. 16, Timișoara.

 • 21. Proiect de hotărâre privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor rezultate din excedentul bugetar din anii precedenți la Direcția de Evidența Persoanelor.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timișoara și Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de loturi de teren pentru construirea de locuințe.

 • 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timișoara și doi reprezentanți ai Consiliului Local Timișoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

 • 26. Adresele nr. SC2016 - 027269;027270;027272 ale S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2016 - privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

 • 27. Adresa nr. SC2016 - 23789/07.10.2016 referitoare la Raportul de activitate al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu , privind deplasarea la Munchen, în Germania, în perioada 4-6 octombrie 2016.

 • 28. Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

DL.SIMONIS: Buna ziua! Va propun sa incepem sedinta Consiliului Local al municipiului Timisoara de astazi. Va supun la vot introducerea unei anexe pe ordinea de zi, anexa care contine sapte puncte.

Cine este pentru?

-21 voturi pentru.

Supun la vot ordinea de zi in integralitatea sa.

DL.PRIMAR: Inainte de a supune la vot vreau sa retrag de pe ordinea de zi proiectul nr.3: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pe locul vacantat la grupul PNL. Grupul PNL va prezenta candidatul la sedinta viitoare. Urmatorul care este pe lista tocmai este intr-un concurs. Daca va castiga concursul va fi intr-un fel, daca nu va castiga, va fi in alt fel. Numarul patru este legat de trei: Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei II -pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Si numarul patru il retrag, va intra odata cu numarul trei la sedinta urmatoare.

DL.SIMONIS: E bine ca ati explicat de ce ati retras cele doua puncte pentru ca ma pregateam sa va propun ca in cazul in care membrii PNL nu mai vor sa fie consilieri din partea PNL, sa facem noi o propunere.

Supun la vot ordinea de zi in integralitatea sa.

Cine este pentru?

-21 de voturi pentru.

Supun la vot aprobarea procesului verbal al sedintei din data de 31.10.2016. Cine este pentru?

-22 de voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Kristof Robert.

DL.SIMONIS:Cine este pentru?

-23 de voturi pentru.

Punctele trei si patru au fost retrase.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

5.Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Maria-Dida Ghiață.

DL.CALDARARU: Doresc sa stiu daca doamna Maria Ghiata sau cine a propus, a depus la dosar si declaratia pe propria raspundere, conform careia doamna nu a facut parte din consortiul PCR al securitatii.

DL.DIACONU: Nu intra in proiectul de hotarare fara sa se verifice documentele asa cum le-ati votat si in cazul acesta sigur a fost verificat.

DL.SIMONIS: Initiez procedura de vot.

22 de voturi pentru

-1 abtinere (Ieremia)

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2017.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru?

-23 de voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Izlaz nr.6.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru?

-23 de voturi pentru.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a Coșului de fum aferent centralei termice și Crematoriu ce deservește Clinica de Obstetrică și Ginecologie din Str. Odobescu, nr. 1-3 aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru?

-23 de voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului DN 69km 3+300 -6+300 și a terenului aferent, aflate în domeniul public al Statului Român, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS; Cine este pentru?

- 23 de voturi pentru.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului DN 59A km 3+170 -3+612 și a terenului aferent, aflate în domeniul public al Statului Român, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru?

-23 de voturi pentru.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str. V. Alecsandri nr. 1, et.1, SAD 9, către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și încheierea contractului de închiriere.

DL.PRIMAR: Vreau o lamurire, ca sa nu avem discutii ulterioare. Noi suntem de acord sa se intample acum lucrul acesta, dar, atentie, cladirea va intra in reabilitare.

Si in momentul in care vom preda amplasamentul, trebuie sa fie liber spatiul. Daca doriti spatiul acum, votam, il aveti acum. Daca va ganditi sa faceti amenajari, sa stiti ca vine momentul in care incepem lucrarile si va trebui sa eliberati cladirea. Va dam altceva, evident, dar va trebui sa eliberati atunci.

DL.BORDEASU: Conducerea partidului cunoaste acest lucru si se va merge pe ideea pe care d-voastra ati propus-o si ca sa nu se creada ca din partea mea vine vreo presiune, eu o sa incerc sa nu votez si ma bazez pe votul d-voastra.

DL.SIMONIS: Domnule Bordeasu, daca doriti, putem sa reluam mai tarziu proiectul ca sa aveti timp sa sunati, inteleg, cladirea arata execrabil.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. Mărășești, nr. 14, subsol, către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și încheierea contractului de comodat.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru?

-23 de voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin acte adiționale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcționează Colegiul Național Bănățean împreună cu Liceul Teoretic ”D. Obradovici” și pentru imobilul în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest.

DL.GRIGOROIU: As avea un amendament. Este gresit la actul aditional, in primul rand numarul, la ambele acte aditionale apare numarul 241, unul este 2740, nu stiu exact, la Colegiul Banatean sau la Colegiul Tehnic de Vest. La Colegiul Tehnic de Vest, la art.1 este gresita data. “Se prelungeste durata contractului de inchiriere 2740 din 21.11.2012 cu inca un an, incepand cu data de 01.01.2017 pana in 01.01.2018”, ar trebui sa fie corect. Cu o chirie de 10.000 lei pe luna.Scrie de la 01.01.2017 pana la 01.01.2017.

DL.SIMONIS: Formulati amendamentul.

DL.GRIGOROIU: La actul aditional, la contractul de inchiriere, 2740 pentru Colegiul Tehnic de Vest se modifica art.1: “Se prelungeste durata contractului de inchiriere 2740/21.11.2012 cu inca un an incepand cu data de 01.01.2017 pana la data de 01.01.2018, cu o chirie de 10.000 lei/luna.

DL.SIMONIS: Cine este pentru?

- 22 de voturi pentru.

- 1 abtinere.

DL.BORDEASU: Am vorbit cu cei din conducere si mi-au zis urmatorul lucru: daca intra in reabilitare, evident ca nu ne convine sa facem o investitie, dar 2-3 luni sa putem ramane acum, daca nu votam riscam sa fim dati afara si in 2-3 luni daca putem gasi o varianta de spatiu in care sa ne mutam. 2-3 luni, pana trece campania, ramanem aici si in acest timp cautam si un alt spatiu si ne vom muta.

DL.PRIMAR: Va repartizam acesta, in hotarare nu apare nimic, este un gentleman agreement. Daca promitem ca va dam un alt spatiu intre timp, vi-l dam, evident.

Dl. SIMONIS: Revenim la punctul nr. 11, Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spațiului din Timișoara, str. V. Alecsandri nr. 1, et.1, SAD 9, către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților și încheierea contractului de închiriere. Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea acestora pe timp de polei sau de îngheț pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timișoara, prin act adițional.

Dl. DIMECA: Tinand cont de termenele de acordare a licentei, modalitatea de curatire si transport a zapezii propunem modificarea art.2 din prezenta hotarare care va avea urmatorul continut: “ Licenta pentru activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet, eliberat in temeiul Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. se va obtine in termenul prevazut de H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea modului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Neobtinerea licentei in termen de maxim 80 de zile conform art. 5, alin.1 din H.G. 745/ 2007 actualizata, duce la anularea actului aditional.”

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul domnului Dimeca.

-23 voturi pentru

- 1 abtinere (Mateescu)

As dori sa pun o intrebare inainte de a supune proiectul a vot. De ce se prelungeste prin act aditional si nu se prelungeste organizarea de licitatie pentru aceste sectoare? Se intentioneaza pe viitor sa se organizeze aceste licitatii ?

Dl. PRIMAR: Odata cu expirarea contractului va fi o alta licitatie pentru absolut totul, licitatie organizata de ADID. Nu mai organizeaza primaria. A, numai la deszapezire ?

Expira contractul si se face pentru toate odata. Se face licitatie pentru tot orasul, pe sectoare.

Dl. SIMONIS: Cu amendamentul domnului Dimeca, supun la vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a acordului cadru de servicii în vederea achiziționării serviciului ” Închirierea și întreținerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara”.

Dl. SIMONIS: Supun la vot acest proiect.

21 voturi pentru

2 abtineri (Simonis, Orza)

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

16.Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune nr. 224/19.11.2013 privind prestarea de servicii și activități

1        • w • •           1 . w • • •       A                •• • • J • 1 •        11*

necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Calea Buziașului situat în str. Stan Vidrighin încheiat cu SC ADH MATKONS SRL.

Dl. GRIGOROIU: Este foarte important sa votam pentru ca nu mai exista timpul necesar sa se organizeze licitatia. Este nevoie de 18 voturi.

Dl. CACUCI: Buna ziua, ma numesc Nicolae Cacuci si ma ocup de cimitire din partea Primariei Municipiului Timisoara. Este foarte important acest vot deoarece la cele doua cimitire expira concesiunea in 19-11-2016. Conform contractului, ADH MATKONS si-a indeplinit toate obligatiile contractuale si in contract la art. 4 specifica ca putem prelungi cu o jumatate a perioadei. A fost pe 3 ani si am prelungit pe 18 luni. Dumneavoastra puteti face prelungirea cum doriti dar dupa 1911-2016 ramanem fara serviciul de inhumare.

Dl. LULCIUC : De ce nu ati venit mai devreme sa ne spuneti lucrurile astea ?

Dl. CACUCI: Conform Legii nr. 100, toate concesiunile de servicii se fac conform acestei legi. ADH Matkons a mai fost inaintat in plen data trecuta iar legea 100 aparuta in luna mai 2016 si nu sunt venite normele. In acets moment nu avem temeiul legal fara norme sa demaram o chestiune de concesiune de servicii.

Dl. DIMECA: Parerea mea este ca 18 luni este prea mult, 1 -2 luni e prea putin si ar trebui dus pana in 30.06 .2017 sa fie un termen suficient pentru a putea sa apara si normele si pentru a se elabora licitatiile. Dacacumva apare o problema, se poate discuta.

Amendamentul ar fi : “ Termenul pana la care sa fie prelungit contractul este data de 30.06.2017”

Dl. SIMONIS: Trebuie identificat articolul la care se stipuleaza, in material, ca sa fie foarte clar amendamentul.

Dl. DIMECA: Art. 1

DL. MOSIU: Inseamna ca trebuie modificat actul adițional...

D-NA SARCA: Noi nu avem normele metodologice pentru aplicarea aceste legi. Noi am propus termenul acesta de 18 luni din cauza faptului ca nu a putut sa pregatim toata documentatia pentru scoatere la licitatie publica si nu stim nici cand vor aparea normele si nu stim nici cat dureaza. Ar fi fost ideal pentru noi sa avem toate aceste norme, sa putem sa scoatem la licitatie serviciul. Aceste servicii nu sunt numai pentru intretinerea cimitirelor, sunt : serviciile funerare, sapatul gropii, inhumarea si toate serviciile care sunt pentru populatie. Noi ne sustinem punctul de vedere ca sa fim onorabili fata de cetatenii acestui oras. Nu putem paraliza activitatea cimitirelor.

Dl. PRIMAR: Doamna Sarca, dumneavoastra sunteti multumiti de serviciile prestate ?

D -na SARCA: La Cimitirul din Calea Buziasului tocmai am facut verificari si totul a functionat, la Cimitirul Rusu Sirianu a trebuit sa-i impingem putin din spate, aici nu avem atat de multe inhumari dar ca sa putem sa-l scoatem la licitatie asta este termenul. din punct de vedere al documentatiei si a ceea ce aveau de indeplinit, ei si-au indeplinit.

Dl. DIMECA: Imi retrag atunci amendamentul.

Dl. IEREMIA: Doresc sa preiau eu amendamentul domnului Dimeca.

Dl. SIMONIS: In Consiliul Local am votat prelungiri si concesiuni, prelungiri ale concesiunilor, atunci cand acestea nu au fost organizate, din incompetenta sau rea vointa si ne opunem sa votam acuma. Cu tot respectul fata de colegii care vor sa scurteze acest termen, eu va propun sa trecem peste, sa votam pentru ca nu vorbim de discoteci, cluburi ci de administrarea cimitirelor.

Dl. SIMONIS: Supun la vot acest proiect.

- 19 voturi pentru

- 1 vot impotriva (Bordeasu)

- 3 abtineri (Popovici, Ionescu, Ieremia)

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

17.Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de concesiune nr.226/19.11.2013, privind prestarea de servicii și activități

1 • w • •           1 . w • • • A                •• • • J • 1 •        11*

necesare modernizării, exploatării și întreținerii cimitirului public uman Rusu Șirianu, situat în Str. Rusu Șirianu încheiat cu S.C. G.O.D. COMPANY S.R.L.

D -na POPOVICI: Aceasta societate a depus solicitarea de prelungire a contractului fara sa respecte termenul legal. Termenul legal cerea ca cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea contractului, societatea sa depuna daca doreste o solicitare de prelungire a acestui contract. Aceasta societate a depus solicitarea de prelungire cu 60 de zile inainte de expirarea contractului. Nici macar nu a respectat o conditie legala si eliminatorie. Cu toate acestea suntem presati sa votam prelungirea contractului de concesiune.

Este o practica pe care am mai observat-o si in alte situatii.

Dl. IEREMIA: Nu trebuia facuta publica prelungirea acestor contract?

Nu trebuia facuta o dezbatere publica ?

D-na DRAGOI:  Nu e nevoie de dezbatere publica pentru ca sunt acte

administrative cu caracter individual, vizeaza strict relatia contractuala dintre autoritate si respectivele firme. Nefiind un act administrativ cu aplicabilitate generala nu impune o dezbatere publica.

Dl. BORDEASU: Ce a spus doamna Popovici este un caz de legalitate. Ce facem ? Noi votam impotriva unei nerespectari a legii? Daca nu a depus in termen? Este corect sa procedam asa?

Dl. PRIMAR: Doamna Sarca...este in afara termenului?

D -na SARCA: Nu este expirat contractul. Nu vorbim despre ilegalitati.

Dl. PRIMAR: Nu este expirat, drept urmare se poate prelungi.

D -na SARCA: Contractul este in vigoare .

Dl. PRIMAR: Mai doresc o interventie. Haideti sa ne uitam la realitati. In primul rand ne uitam la lege. Nu se pune problema unei incalcari de lege. Contractul este in vigoare. Ce se intampla daca si acuma, a doua oara, cade? Cimitirele Timisoarei vor ramane fara operator. Cine se ocupa de ele? Cine vrea sa -si asume o asemenea raspundere ?

Evident ca cine nu voteaza isi asuma si raspunderea consecintelor. S-a explicat aici ca nu sunt norme metodologice, ca sunt o multime de motive pentru care nu s-a venit mult mai devreme. Daca va aduceti amine, a cazut odata proiectul. Daca cade si acum, este evident ca Timisoara va ramane fara operator pentru serviciile respective. Nu cred ca e cazul sa creem asa ceva.

Dl. SIMONIS: Inainte de a supune la vot, as dori sa spun ca faptul ca are aviz de legalitate acest proiect de hotarare ar trebui sa ne absolve pe noi de aceasta problema, ca cererea a fost facuta dupa termenul final la care ar fi trebuit facuta.

Dl. ORZA: Prin practica prezentului se vede ca nu ne absolva o viza juridica, dar asta e un alt subiect. Avem in contracte tot felul de lucruri care ne creaza greutati executivului si Consiliului Local. De ce trebuia sa existe clauza asta cu depunerea de cereri ? E o chestie formala. In Romania legislatia nu este insotita de norme de aplicare a legii. Pe langa aberatia asta mai venim si noi cu tot felul de aberatii.

Contractele astea ar trebui sa fie mult mai aerisite. Cred ca aberatiile astea birocratice ar trebui scoase din contracte. Daca sunt stabilite de lege nu le putem scoate. Daca nu sunt stabilite de lege ar trebui sa le scoatem, sa le facem mai lejer de aplicat.

Dl. SIMONIS: Intre timp doamna Dragoi mi-a spus ca e un acord de vointa intre parti , nu e un cadru legal care a reglementat chestiunea asta.

Initiez procedura de vot.

- 19 voturi pentru

4 abtineri (Lulciuc, Popovici, Ionescu, Bordeasu)

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18.Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței și dezlipirea imobilului cu nr. top. 23490/2, înscris în CF nr. 404344, din Calea Aradului nr. 56.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19.Proiect de hotărâre privind subapartamentarea ap.9 în ap. 9A și 9B situate în Timișoara, str. I. Ghica nr. 19.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20.Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil cu nr. top. 411007, înscris în C.F. nr. 411007, situat în str. Rozelor, nr. 16, Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21.Proiect de hotărâre privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza

•   •    •    1    • rri •      •

municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor rezultate din excedentul bugetar din anii  precedenți  la  Direcția  de  Evidența

Persoanelor.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot. - 23 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDIENI DE ZI

 • 23.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timișoara și Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei ”Excelsior”.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de loturi de teren pentru construirea de locuințe.

D -na TUNDREA: As avea un amendament. La cap. 2 , art.9, pct. 3 - din discuțiile cu responsabilii de pe partea administrativa am inteles ca ar fi optim sa renuntam la depunerea unor adeverinte de venit pentru ca ele nu fac decat sa complice formularistica acestor dosare intrucat, dupa cum vedeti se poate depune o suma minima de 10 000 lei ca si garantie si tot pe aceasta linie de gandire, la acest proiect as dori sa formulez un amendament.

Anexa 3 - punctul 1 - este vorba despre situatia venitului, aici se solicita in formulare sa existe un depozit bancar deschis pe numele titularului de minim 10000 lei. Propunerea mea este sa nu fie pe numele titularului ci pe numele sotului, sotiei sau a parintilor. Exte aceasi situatie si la criterii suplimentare de selectie a solicitantilor de loturi la rubrica “situatia veniturilor”. la fel, depozitul sa fie deschis pe numele sot, sotie sau parinti, nu pe numele titularului. E o chestie tehnica, nu schimba cu nimic temeinicia proiectului.

Dl. SIMONIS: Sunt criterii suplimentare aprobate de Consiliul Local. Acum vor fi aprobate sau le-am aprobate intr-o sedinta anterioara ?

Dl. SIMONIS: Pentru eliminarea acestora cum ar trebui? Să facem referire la HCL-ul vechi?

Dl. PRIMAR: Anterior s-au aprobat criterii și apare aici la un punct, la un criteriu, un punctaj care e în funcție de venitul mediu net lunar/membru de familie. La sub 1000 de lei- 4 puncte, 1001-1500 - 6 puncte, 1501-2000 - 8 puncte, 2001-2500 - 10 puncte, peste 2501 lei- 12 puncte. Deci trebuie avut în vedere că renunțăm atunci și la aceste puncte dacă considerăm că nu e oportun ca ele să fie acordate în funcție de venituri. Se poate evident dar să se voteze în cunoștință de cauză. Am vrut sa informez doar.

Dl. MIHOK: Cunosc un caz concret, un coleg care e orfan, crescut la Casa Copilului, deci implicit nu are părinți sau nu și-i cunoaște și nu e căsătorit. E o excepție dar de care ar trebui să ținem cont, nu poate să aibă cont pe numele părinților sau pe numele soției. Eu am înțeles că se înlocuiește. Mă scuzați. Dl. PRIMAR: Atenție, că aici se dau terenuri cu termene pentru construirea de casă, nu se dă teren în alte scopuri, deci trebuie să aibă venituri, nu e un ajutor social. Nu e locuință socială.

Dl. ORZA: Da, într-adevăr proiectul acesta, legea aceasta când a apărut a avut totuși și o tentă socială, în sensul că...cum a fost și ANL-ul de fapt și s-a pierdut tenta aceasta socială. Sigur că prin criteriul de stabilire a unui depozit financiar pe care-l face și e logic să-l facă ca să poată demonstra că e capabil să înceapă o construcție pe terenul respectiv. Lucrurile sunt normale din punctul acesta de vedere dar cred eu să mai dăm și punctaj pe venituri mi se pare puțin...adică oamenii vor spune tot aceia cu bani au șanse și aceia cu venituri mai mici iese din start din chestia asta având în vedere competiția destul de strânsă. Și atunci eu cred că nu ar mai trebui să mergem pe un punctaj legat de veniturile lui. Sigur celelalte sunt importante, deci iată se punctează studiile superioare deci poți să spui că încurajezi pe tinerii merituoși etc. Pe cei care au o anumită vechime de reședință în Timișoara. Lucrurile sunt ok din acest punct de vedere, dar cred că ar trebui totuși să păstrăm puțin latura aceasta să-i spunem și socială pentru că s-ar putea să existe la un moment dat comparația între doi care au studii superioare, unu are venit mai mare și unu are venit mai mic. Dar ambii sunt capabili să depună depozitul respectiv financiar și atunci ce facem? Pe acela care are venituri mai mici îl dăm la o parte?

Dl. SIMONIS: Fără să intervin în susținerea sau nesusținerea acestui amendament cred că scopul acestor criterii a fost acela de a nu ne încurca pe viitor pentru că având termene foarte scurte în care trebuie să-și construiască mai întâi fundație, în termen foarte scurt locuința, cred că era o minimă garanție că dispune de o sumă cât de cât pentru a demara aceste lucrări.

Dl. ORZA: Să pună toți banii pentru casă, dar să nu dăm punctaj la chestia asta. Dl. SIMONIS: Între a nu pune nimic și a pune toți banii e o soluție de mijloc. Dl. ORZA: Să pună o sumă mică ca și depozit dar îl omorâm la criteriile de venituri.

Dl. SIMONIS: Haideți să supunem la vot amendamentele d-nei Țundrea. Supun la vot primul amendament. Presupune eliminarea acestei sume, adeverinței de venit și a criteriilor.

Dl. PRIMAR: Nu se poate aprecia punctajul. Numai dacă se schimbă aceasta. Dna. ȚUNDREA: Deci se referea doar la eliminarea adeverinței de venit, care am înțeles că....

Dna. SECRETAR: Deci dacă se elimină adeverințele de venit, criteriile referitoare la situația venitului respectiv punctajele acordate, nu-și mai au rostul. Dna. ȚUNDREA: Deci mie mi se pare extrem de pertinent ce a spus și dl. Orza. Deci dacă lecturăm cu atenție cum se numește acest regulament, e de stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003. În sprijinul tinerilor. Deci este până la urma urmei un demers social pe care noi îl facem la Primăria Timișoara, mie mi se pare de mult bun simț ce a spus dl. Orza, deci dacă facem din nou o diferențiere pe punctaje între oameni în funcție de venit, evident trebuie să existe criterii, dar haideți să-i ajutăm pe cei care chiar nu-și pot permite.

Dl. ORZA: Diferențele sunt chiar la venituri.

Dl. MOȘIU: Noi vorbim de o casă aici, pe pământ. Iar eu mă ocup întâmplător de acest domeniu de construcții, eu nu cred că două persoane cu venit de 1000 de lei pe lună, se pot gândi să-și facă o casă pe pământ. Se pot gândi eventual să-și facă un apartament sau o garsonieră, dar prețul unei case cred că-i depășește, cu venit de 1000 de lei de persoană. Și având în vedere că există niște termene de construcție, dacă nu au alte surse de venit suplimentare din diverse zone ilegale, nu au cum să-și construiască o casă cu 1000 de lei pe persoană.

Dl. ORZA: Dar credeți că o poate face cu 2500? Să nu fim ipocriți. Nici acela cu 1000 nici acela cu 2500.

Dl. MOȘIU: Nu. Dar să nu facem o diferențiere ar însemna mai mult să ne încurcăm.

Dl. ORZA: Să facem o diferențiere, dar să nu fie atât de abruptă. O înțeleg pe cea de la studii. Că vrei să atragi tinerii în oraș.

Dl. MOȘIU: Domnule consilier, dvs. cu 2500 de lei pe lună vă puteți construi o casă de 60 - 70 de mii de euro?

Dl. ORZA: Dvs. ați spus că da, indirect.

Dna. MARIȘ: Aș vrea să vă spun că noi îi ajutăm pe tineri pentru că le dăm terenul, dar trebuie să ne și asigurăm că ei vor folosi acest teren și vor construi casa. Pentru asta avem nevoie de adeverință de venit și avem nevoie să ne asigurăm, că probabil vor lua un credit. Mă gândesc și că pot să-l susțină. La fel scrie în regulament, dacă în timp de 3 ani nu-și construiesc casa respectivă, renunță la contract. Și atunci ce se întâmplă? Gândiți-vă la urmări.

Dl. DUGULESCU: Susțin punctul de vedere al dnei Țundrea și al d-lui Orza și vă spun de ce. În situația ipotetică în care niște părinți și-au vândut un apartament, un teren și pot să-și ajute copilul să-și construiască o casă dar nu au suficienți bani să-și cumpere și terenul și să facă construcția, consider că este binevenit acest amendament, să dispară din criteriile de eligibilitate venitul. Pentru că acea persoană ajutată de părinți poate să aibă bani să construiască casa, dar cum să dovedești venitul părinților care și-au vândut un apartament sau și-au vândut un teren și vor să-și ajute copilul? Și atunci intrăm pe un teren în care doar cei care au venituri mari care de fapt pot să-și cumpere acel teren, vor beneficia de această lege iar tinerii care nu-și pot permite să-și cumpere și teren, să-și facă și casă vor ieși din schemă.

Dl. MOȘIU: Așa poate să câștige la loto.

Dl. IONESCU: Susțin și eu propunerile dnei. Țundrea, D-lui. Orza, d-lui Dugulescu și vreau să vă atrag atenția pentru că suntem cu această fișă de evaluare în față, 12 puncte pentru un salariu de peste 2500 de lei, 4 puncte pentru 2 copii. Poate ne amintim ce spune Codul Civil că Statul sprijină familia, deci propunerea mea ar fi ca aceste puncte să le redistribuim pentru statutul de căsătorit și pentru copiii care se află în familie. Și ca să-i liniștim și pe unii colegi care consideră că sar putea să nu existe bani, am putea să ne gândim la majorarea acelei sume de 10000 de lei ca garanție bancară în momentul începerii construcției.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul dnei. Țundrea. Cu completarea că, odată cu eliminarea adeverinței de venit, se elimină și subpunctul 1.2 cel privind punctajul. Cine este pentru?

Se numără voturile: -15 voturi pentru

-3 voturi împotrivă (Maris, Caldararu, Mihok)

-4 abțineri (Diaconu, Mosiu, Lulciuc, Barabas)

Dl. PRIMAR: Cred că ar fi binevenit încă un amendament și anume unul cu privire la perioada de depunere a solicitărilor, 15 Decembrie este prevăzut dar cred că am putea să mergem până în 15 Ianuarie, să fie un timp mai lung să se afle mai bine despre acest proiect.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul d-lui Diaconu. Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

Dl. IONESCU: Propunerea mea ar fi ca în locul sumei de 10000 de lei și poate mă ajută și un specialist eu aș propune ca garanția să fie undeva în jur de 10000 de euro, acea garanție bancară de la început, în condițiile în care am scos. Am întrebat specialistul, eu sunt profesor de istorie nu știu cât costă aceste lucruri, e ok?

Dl. GRIGOROIU: E mare suma.

Dl. CĂLDĂRARU: Cred că așa trebuie să facem la situația venitului pentru că 10000 de lei este o sumă prea mică. 10000 de euro este o sumă cu care poți să-ți duci casa până la roșu eventual.

Dl. SANDU: Există două posibilități la situația civilă. Căsătorit și necăsătorit. Și atunci de ce sunt 10 puncte și 8? De ce nu sunt 2 și 0? Dar aceasta e o altă problemă. Mă gândesc că totuși în cazul familiilor pot să existe diferite situații privind nivelul de pregătire și aș propune eliminarea stării civile dar nivelul de pregătire să rezulte ca însumare a nivelului pentru ambii soți. În acest mod ar primi din start și cei căsătoriți posibiliatea de a puncta pregătirea soțului sau a soției și familiile în care de exemplu ambii soți au studii superioare, ar fi foarte bine evaluate și ar fi avantajate din acest punct de vedere.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul d-lui Sandu: Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

 • -  2 voturi impotriva (Popovici, Ionescu)

 • -  1 abtinere (Bordeasu)

Supun la vot amendamentul d-lui Ionescu. Cel cu privire la majorarea garanției respective la suma de 40000 de lei. Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

- 1 abtinere (Maris Daniela)

Dl. CĂLDĂRARU: V-ați gândit că s-ar putea să se întoarcă niște tineri de prin

Italia de prin Germania acasă și vor și ei să beneficieze de o astfel de hotărâre? Și vin cu bani cash. Trebuie să ținem cont și de acest lucru.

Dl. SIMONIS: Tocmai. Îi ajută acest amendament.

Dl. SANDU: Nu e normal să-i punem în fața celor care au stat aici și au lucrat. E normal? Nu cred.

Dl. CĂLDĂRARU: Nu este normal dar totuși...

Dl. SIMONIS: Înțeleg că dl. Sandu are ceva cu diaspora e bine de știut.

Supun la vot proiectul în integralitate. Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timișoara și doi reprezentanți ai Consiliului Local Timișoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Dl. SIMONIS: Dl.Ionescu.

Dl. DIACONU: Dna Mariș.

Dl. SIMONIS: Supun la vot proiectul. Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI:

Adresele nr. SC2016 - 027269;027270;027272 ale S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2016 - privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul.

Dna. SECRETAR: În 20.09.2016 ați adoptat HCLMT nr. 99. La art. 3 din această hotărâre dispozițiile sună în felul următor: cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează adunările generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale: SDM, RETIM, AQUATIM, PIEȚE, HORTICULTURA, COLTERM. Prin această adresă Retim formulează obiecții în sensul că lor nu li se aplică prevederile ordonanței privind guvernanța corporativă și am vrut să vă aduc la cunoștință faptul că cu privire la acest subiect s-a obținut o sentință de către Retim prin care lor nu le este aplicabilă această ordonanță. Prin urmare s-ar impune modificarea hotărârii în sensul eliminării Retim de la aplicarea acestei hotărâri de consiliu. Votul vă aparține. Dar existând sentință prin care s-a statuat că nu sunt întreprindere publică consiliul local nu are...

Dl. SIMONIS: Menținerea punctului de vedere inițial ar presupune intrarea în contradictoriu cu instanța?

D -na SECRETAR: S-a pus în discuție hotărârea inițială din 2013 legată de guvernanța corporativă. Acum avem un nou act dar prevederile acestei sentințe ar trebui să ținem cont de ea fiind autoritate de lucru judecat. Ar trebui să modificăm art.3 în sensul eliminării Retim de la ducerea la îndeplinire a hotărârii. Probabil a fost o eroare materială. În referatul Serviciului Resurse Umane nu se face referire la SC RETIM. Noi vom modifica hotărârea în consecință, , vom elimina Retim de la ducerea la îndeplinire, dacă considerați plângerea îndreptățită.

Dl. SIMONIS: Un nou litigiu pentru că nu am respectat hotărârea judecătoresacă. Înțeleg că nici n-a fost intenția noastră să introducem Retim.

Supun la vot menținerea punctului de vedere.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -20 voturi împotrivă.

- 1 abținere (Mosiu)

Nu ne-am menținut punctul.

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2016 - 23789/07.10.2016 referitoare la Raportul de activitate al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu , privind deplasarea la Munchen, în Germania, în perioada 4-6 octombrie 2016.

Dl. SIMONIS: S-a luat la cunoștință.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor administrative fiscale ce urmează a fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă.

Dl. SIMONIS: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Pacha nr.1, etaj parter, ap. nr. SAD 11/B, la prețul de 570.000 euro.

Dl. SIMONIS: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 3 ANEXA

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa în Timișoara, strada 3 August nr. 25, înscris în C.F. nr. 423401, nr. topo 5742, la prețul de 90.000 euro.

Dl. SIMONIS: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXA

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 433429 Timișoara (nr. C.F. vechi:1), nr. top 9924 și C.F. nr. 417954 Timișoara (nr. C.F. vechi: 1) nr. top. 9926.

Dl. SIMONIS: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXA

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unor bunuri mobile.

Dl. SIMONIS: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -20 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici

pentru obiectivul ” Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural ” , faza DALI+PT si modificarea HCLMT nr.403/2015 privind aprobarea DALI

DL. SIMONIS: Supun la vot acest proiect:

-20 voturi pentru

Înainte de a trece la ultimul proiect de pe anexa la ordinea de zi, probabil cel mai complex și complicat pe care îl vom avea astăzi în ședința de consiliu local, am să vă cer să mai rămâneți câteva minute la această ședință, chiar cu introducerea secțiunii de interpelări, pentru că e absolut necesar ca acest material cu privire la Colterm, respectiv majorarea capitalului social, să fie dezbătut și în final chiar votat. Vă reawmintesc și probabil o va face și dl. Primar că în situația nemajorării de capital astăzi, cu siguranță în luna decembrie nu vom avea nici căldură, nici apă caldă în Timișoara și consecințele ar fi extrem de grave. De aceea cred că putem rămâne câteva minute, măcar pentru a dezbate acest subiect și funcție de ceea ce va ieși în urma dezbaterii, să votăm fiecare dintre noi.

DL. PRIMAR: Cred că putem să purtăm niște discuții. Am coborât să văd de ce nu e dată nici acum rezoluția Serviciului Juridic și în final m-am enervat pe cei care s-au ocupat de întocmirea documentației și nu pot să le reproșez de acestă dată, nimic celor de la juridic pentru că adevărul e de partea lor. Nu că ar fi aviz negativ, dar au primit prea târziu materialul și e voluminos. Dvs ați primit cu toții dosarul complet, ieri a și fost o ședință AGA și dosarul a făcut obiectul discuțiilor în AGA, având o suprapunere între Consiliul Local și acționariatul de la Colterm, după cum știm cu toții. Din păcate nu s-a dat dosarul complet ieri Serviciului Juridic și asta explică întârzierea în aducerea avizului pentru că nu e normal să se pronunțe cu ochii închiși. Eu le-am cerut întotdeauna să studieze materialele, să fie în cunoștință de cauză, chiar dacă timpul ne presează. Stimați colegi, așa cum a spus și dl. președinte de ședință, suntem în fața unui moment extrem de important și aș zice că alături de cele alte câteva pe care le-am parcurs din 2012 încoace vis a vis de Colterm, acesta ar fi un fel de piatră de răscruce. Colterm-ul a ajuns cu o situație economică mai bună decât oricând, dar și asta s-a întâmplat și trebuie să fim corecți prin corecta înțelegere a lucrurilor de către guvernele care au fost din 2012 încoace, guverne care au corectat ce nu s-a făcut bine anterior în privința compensării pierderilor induse prin neacordarea din timp a subvențiilor. S-a greșit și la nivel local și la nivel național, ani de zile, neînțelegându-se legitățile economiei. S-a crezut că dacă se aprobă prețuri mai mici la transportul în comun, la gigacalorie ș.a.m.d. lucrurile merg de la sine cu acele prețuri. Nimeni nu a venit să pună diferența de bani pentru a se acoperi costurile de producție, transport, distribuție și inclusiv pierderile inevitabile dintr-un sistem învechit, cum este al nostru și atunci, chiar dacă managementul ar fi fost unul perfect, aprecierea mea este că oricum Coltermul ar fi intrat în dificultăți, așa cum s-a întâmplat și cu RATT-ul, și cum sar fi întâmplat în orice situație și cu RATT-ul. Prin toate măsurile luate în acești ani s-a ajuns în final la un bilanț pozitiv venituri - cheltuieli. Pe funcționarea curentă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, ceea ce este foarte bine, numai că din trecut nu s-au compensat decât o parte din acele minusuri și cele rămase atârnă încă greu. Nu putem să viabilizăm economic compania Colterm dacă nu facem o majorare de capital exact așa cum ar fi făcut-o un propretar privat al acestei companii. Din păcate, când se pune problema unei intervenții în propria societate comercială din partea unei instituții a Statului Român sau din partea unei instituții a administrației publice locale, apare o sabie a lui Damocles, riscul catalogării intervenției drept ajutor de stat. A durat foarte mult de când dvs. aici ați aprobat majorarea de capital și n-am putut să operaționalizăm decizia tocmai pentru că n-am vrut să ne expunem, ca această hotărâre a consiliului local să fie catalogată ca una aducătoare de venituri de stat. Am avut interacțiuni multiple cu Consiliul Concurenței și am făcut tot ce ne-a cerut Consiliul Concurenței. Ultima dată, în urmă cu vreo două săptămâni a fost o videoconferință care a durat ore în șir, la care a participat dl. Viceprimar dan Diaconu și de la bucurești a participat reprezentantul Colterm, Emil Șerpe. S-au întors lucrurile pe toate fețele și eu cred că e bine să auziți, dacă ați fost ieri la ședința AGA ați auzit acolo, punctul de vedere al Consiliului Concurenței. Acesta spune: „ca urmare a analizei aspectelor semnalate de dvs prin adresa anterior menționată, prin care solicitați Consiliului Concurenței o întâlnire pentru a discuta intenția Primăriei Municipiului Timișoara de a majora capitalul social al companiei locale de termoficare Colterm SA, în baza testului investitorului privat Prudent, vă comunicăm următoarele: potrivit OUG 77/ 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2015 Consiliul Concurenței avizează doar actele prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat sau de minimis. În situația în care măsura de creștere a capitalului, pe care o aveți în vedere respectă testul investitorului privat Prudent, aceasta nu reprezintă un ajutor de stat. În acest caz furnizorul, adică Municipiul Timișoara, este cel care trebuie să realizeze testul investotorului privat Prident și să-și însușească concluziile acestuia. În ceea ce privește întâlnirea solicitată, propunem organizarea unei videoconferințe în data de 03.11.2016 la ora 10.” Este vorba despre videoconferința despre care v-am vorbit. Testul investitorului privat a fost făcut, la dosar ați primit toată documentația. S-a cerut apoi să se mai facă pe lângă testul investitorului privat Prudent și un studiu de consecințe și riscuri în cazul în care nu s-ar face majorarea. Este făcut și acela de către Colterm și prin urmare s-au parcurs toți pașii. Problemele sunt de natură economică, juridic nimeni nu a semnalat să fie vreo problemă. Toată discuția s-a purtat de un an și ceva de când s-a aprobat în Consiliul Local majorarea de capital, în jurul subiectului dacă este sau nu ajutor de stat. Consideră Consiliul Concurenței că este ajutor de stat sau nu? Avem acum rezoluția și totul se întâmplă în acord cu concluziile testului investoturului privat prudent, care a fost făcut de o firmă abilitată să facă astfel de studii. La dosar aveți toate documentele, acum se pune problema efectivizării hotărârii mai vechi. Majorarea a fost corectată față de cât a fost aprobată inițial pentru că s-au adăugat și alte lucruri la ceea ce făcuse obiectul primei aprobări, din urmă cu un an și ceva. Dacă Colterm primește această injecție va fi o societate viabilă, altfel într-un orizont de timp de 2 luni va trebui să ne prezinte aici în cadrul Consiliului Local, atât ca for legislativ, cât și ca acționar unic, graficul cu toate măsurile. Trebuie să fim cu ochii pe Colterm, eu vă asigur că am fost din 2012 până în prezent în permanență, astfel încât să nu mai existe abateri. Eu vă spun că în foarte multe momente și până în clipa de față, furnizorii de gaz, furnizorii de cărbune, transportatorii CFR nu și-au întrerupt serviciile către noi numai în urma unor intervenții pe care le-am făcut personal și datorită cuvântului de onoare dat către ei, că noi nu desființăm societatea, așa cum s-a întâmplat în alte părți, pentru că noi am atras fonduri europene, mai avem un hop de parcurs și societatea va deveni viabilă. Nu vom mai fi rău platnici către ei, așa cum am fost până acum. Oamenii au avut înțelegere, dar toate au o limită. Și nu ar putea nici ei să aibe înțelegere la nesfârșit pentru că ar da și ei faliment. Mi-au explicat că au și ei cheltuieli de funcționare, avem veniturile la limita acoperirii costurilor în cazul în care clienții noștrii ne plătesc. Dacă nu ne plătesc și dvs. sunteți rău platnici, nu avem rezerve de unde să susținem funcționarea și ne vom vedea nevoiți să ne oprim pentru că noi înșine nu vom mai avea bani de carburant, de salarii ș.a.m.d. Drept urmare trebuie să facem acest pas pentru că în situația economică pe care Colterm-ul o are nu poate să primească credite. Altfel o societate comercială care ia credite, duce o bună politică intrenă și sigur acționează într-un domeniu în care are piață și Colterm-ul are piață, are clienți, se poate redresa. Sunt atâtea cazuri, inclusiv celebra firmă Siemens a fost în urmă cu mulți ani într-o situație foarte critică și a beneficiat de o intervenție atunci și iată că e o firmă celebră și la ora actuală. Deci sunt momente de dificultate, dar lucrurile se pot redresa și societatea Colterm poate deveni viabilă. În concluzie, o spun din nou, noi nu punem aspectele sociale în afță când discutăm subiectul ci punem aspectele economice. Colterm devine o societate viabilă dacă acționarul său îi majorează capitalul. Sigur că acționarul are și posibilitatea să spună că desființează societatea comercială. Eu nu cred că ar fi o altrnativă bună, eu cred că societatea Colterm are viitor dacă acționarul are o conduită corectă față de societate și evident asta presupune inclusiv asigurarea unui management competent.

Tocmai mi-a sosit referatul să îl semnez și eu, am toate avizele în față, director Chiș Culiță, consilier Ionel Băruță, director economic Steliana Stanciu. Zice în baza documentelor prezentate de compartimentul de specialitate este avizat juridic, în condițiile enumerate, adică în condițiile implementării unor măsuri concrete. Sigur că în studiu apar acele măsuri concrete, dar noi n-am vrut să ne pripim și am spus că lăsăm două luni la dispoziție pentru ca reprezentanții Colterm să analizeze și să poată prezenta un material temeinic cu măsuri concrete. Eu o spun răspicat că nu voi avea nicio reținere la a asuma inclusiv politic dacă e cazul, orice măsuri impopulare, pentru că există în Colterm și un segment parazitar care va trebui să plece.

DL. SIMONIS: Îmi permit și eu să comentez acest material, dar înainte de a face aceste comentarii vă spun că, cel puțin colegii mei din PSD vom vota acest proiect de hotărâre și că în afară de cei de la PSD mai sunt vreo 3,4 consilieri care au rămas peste termenul stabilit inițial pentru acest proiect, deci sunt 10 voturi fără de care acest material nu ar fi trecut. În al doilea rând aș vrea să apreciez sincer faptul că ați făcut referire la măsurile pe care guvernele din 2012 și până acum, și aici făceați referire la guvernele Pona 1, 2, 3 și 4, pentru că fără acele 81 milioane de lei astăzi probabil că nu mai discutam de posibilitatea salvării acestei societăți, ca și în cazul RATT. Însă în afară de măsurile pe care Guvernul Ponta le-a luat, au mai fost câteva măsuri pe care Consiliul Local actual și cel precedent, le-a luat pentru salvarea acestei societăți și indiferent că ne referim la cele 100 de milioane aprobate în decembrie de la trezoreria statului, din care s-au absorbit în jur de 35 până la urmă, că ne referim la valizarea acelui credit luat de Colterm, sau la subvenția istorică neprimită de Colterm de la municipiul Timișoara, pe care am votat-o în 2012 o parte dintre cei care suntem aici, toate aceste măsuri au adus Colterm-ul în situația de a fi salvată. Pe lângă aceste măsuri cred că e foarte important să facem un calcul foarte corect al acestei subvenții și mai ales să o plătim de acum înainte pentru a nu mai ajunge în situația asta și mai ales Primăria să verifice debranșările ilegale de la Colterm, pentru că asta este una din principalelel măsuri pentru revitalizarea acestei societăți. Evident că suntem nemulțumiți de situația asta intempestivă, de modul în care a fost adus acest proiect. Pe lângă faptul că a fost adus pe ordinea suplimentară, am văzut că studiul făcut de Diloid este semnat din 30 septembrie, deci de o lună și jumătate am fi avut timp să-l discutăm, dar nu mai contează acest lucru. Din punctul meu de vedere și acest studiu este făcut superficial, lăsând la o parte faptul că suntem menționați ca fiind menționați ca acționari unici Consiliul Județean Timișoara, însă până la urmă cred eu, fără să fiu specialistcă ar mai fi putut fi introduse niște secțiuni acolo însă cred că pe lângă ce relevă acest studiu și consecințele pentru societate pe care le-ar avea lipsa majorării de capital, există costuri infinit mai importante pentru Municipiul Timișoara, dacă această majorare nu se va realiza. Pentru că vorbim de fonduri europene în valoare de aproximativ 250 milioane lei pe care intrarea în insolvență ar duce la restituirea de către Municipiul Timișoara, ceea ce ar însemna falimentul municipiului. În speranța că veți identifica foarte bine poziția bugetară în care veți introduce acești bani în următorul an sau în următorii ani și în speranța că nu vom depăși procentul acela maxim de îndatorare, pe care putem să-l avem ca și municipiu, în speranța că s-au redactat și avizele pentru a putea pune la vot acest proiect, am să-i rog pe domnii consilieri să constituim toate comisiile în cadrul acestei ședințe pentru a putea aviza și supune la vot acest proiect de hotărâre. N-am să vă mai citesc din analiza Colterm care ar fi consecințele nerealizării acestei majorări de capital, pe care ne-am fi dorit de altfel să o dezbatem mai din timp și să fi avut mai multe informații despre acest subiect. Închei spunând că sper că până la urmă colegii consilieri vor vota această majorare de capital și vom reuși, dublat față de acele măsuri de care am discutat mai devreme, ca într-o perioadă de 2-3 ani, sau poate mai scurtă să discutăm de cea mai profitabilă societate de tipul acesta din România.

DL. PRIMAR: Dl. Președinte de ședință a făcut trimitere la idee, dar vreau să o scot în evidență mai clar. Nu se vorbește în documente despre fondurile europene pentru că proiectele au fost gestionate de municipiul Timișoara și nu de Colterm, chiar dacă ele sunt în beneficiul Colterm. Juridic sunt entități diferite și în toate documentele se vorbește despre situația economică a Colterm și testul investitorului privat prudent are ca obiect SC Colterm SA.

DL. SIMONIS: Materialele de pe comisii fiind semnate am să supun la vot acest proiect de hotărâre. Inițiez procedura de vot pentru punctul 7 de pe anexă.

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C Colterm S.A Timișoara

Inițiez procedura de vot:

-22 voturi pentru

Declar înschisă ședința de astăzi, nu înainte de a-i transmite domnului Primar că îi voi transmite domnului Ponta aprecierile dvs pentru măsurile luate în timpul guvernării sale.

DL. PRIMAR: Eu vreau să vă mulțumesc tuturor și pentru răbdarea pe care ați avut-o și să rămâneți până la capăt și să ascultați explicațiile până la capăt și pentru modul responsabil în care ați votat pentru interesul public. De asta suntem cu toții aici, ne putem disputa în campania electorală cât vrem, dar aici trebuie să facem lucruri bune pentru cetățenii Timișoarei, pentru orașul nostru și sigur, câteodată ieșim din sfera aceasta și avem un impact județean și chiar național, prin hotărârile pe care le luăm. Vă mulțumesc.

DL. SIMONIS: Interpelările vă rog să le depuneți în scris.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Jr.SIMONA DRĂGOI


Cons. ALFRED SIMONIS