Proces verbal din 09.09.2016

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 09.09.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 09-09-2016 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons. ALFRED SIMONIS;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 21 ;

Au absentat: Dan Idolu, Sorin Ionescu, Dugulescu Marius, Raluca Popescu, Bordeasu Ilare, Imre Farkas.

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar Simona Dragoi.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1014 din 05 .09.2016

 • 1.  Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.07.2016 și a Procesului-Verbal al Ședinței Extraordinare din data de 03.08.2016.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării unui drept de administrare a Stadionului ”Dan Păltinișanu” Timișoara, Aleea F.C. Ripensia, de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului - magazin (S.R9), situat în imobilul din Piața Traian nr. 6, etaj demisol, corp B(fost str. Anton Pann) la prețul de 5.000 euro.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din Piața Traian nr. 6, etaj parter, nr. apartament SAD 4A, la prețul de vânzare de 40.000 euro.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din strada Vasile Alecsandri nr. 5, ap.nr.SPCOM2, etaj parter la prețul de vânzare de 231.000 lei.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cu titlul “Bilant real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a Municipiului Timisoara”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităților cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepție finală a obiectivului de investiții „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca“ și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L.Rebreanu și I. Bulbuca.

 • 12. Proiect de hotărâre privind finalizarea lucrărilor de execuție pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructură municipală Faza II), și aprobarea finanțării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015

pentru finalizarea contractului de finanțare   pentru proiectul cod SMIS 54103,

”Reabilitarea , modernizarea , dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național C.D. Loga Timișoara”, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național C.D. Loga Timișoara”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 4726/13.10.2014 , în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 566/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitarea, infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobare D.A.L.I. pentru obiectivul Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) din Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții ”Extindere și reabilitare imobil situat pe str. V.Alecsandri nr.1, Timișoara”.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismele Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTZ și Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY , care deservesc Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Asociația “Grupul de Acțiune Locală Timișoara” în calitate de membru și desemnarea reprezentantului Municipiului Timișoara în cadrul adunării Generale a membrilor asociației.

 • 20. Informarea cu nr. SC2016 - 19814/11.08.2016, a d-nului Viceprimar Imre Farkas, privind deplasarea în orașul Mako din Ungaria, din luna august 2016.

 • 21. Adresa nr. SC2016 019624/11.08.2016 a Biroului Managementul Calității privind Decizia nr. 30/2016 a Curții de Conturi înregistrată cu nr. SC2016- 019624/09.08.2016 și Raportul de Audit Financiar cu nr. SC2016 - 015970/01.07.2016 încheiat în urma acțiunii de verificare ” Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului” Timișoar pentru anul 2015.

 • 22. Adresa nr. SC2016 - 019843/11.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. 2177/30.06.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 36/20.07.2015 la Filarmonica Banatul Timișoara.

 • 23. Adresa nr. SC2016 - 019468/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -015906/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr.39/07.05.2013, cu termen prelungit prin Decizia nr. 136/13.12.2013 și Decizia nr. 39/1/13.08.2015, la UATM Timișoara.

 • 24. Adresa nr. SC2016 - 019612/09.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -015908/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 74/28.07.2014, cu termen prelungit prin Decizia nr. 74/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

 • 25. Adresa nr. SC2016 - 019617/09.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportulu de follow - up nr. SC2016 -015899/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 79/29.07.2013, cu termen prelungit prin Decizia nr. 14/19.02.2014 și Decizia nr. 79/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

 • 26. Adresa nr. SC2016 - 019619/09.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -015908/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia 88/08.10.2012 cu termen prelungit prin Decizia nr. 48/20.05.2013 și Decizia nr.88/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

 • 27. Adresa nr. SC2016 - 019622/09.08.2016 a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -15910/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 105/09.11.2012, cu termen prelungit prin Decizia nr. 49/20.05.2013 și Decizia nr. 105/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

 • 28. Adresa nr. SC2016 - 019472/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -15900/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr.42/20.11.2009, cu termen prelungit prin Decizia nr. 42/1/13.08.2015 la UATM Timișoara. .

 • 29. Adresa nr. SC2016 - 019481/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș referitoare la înaintarea Raportului de Follow - up nr. SC2016 -15907/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr 51/29.05.2014, cu termen prelungit prin Decizia nr. 51/1/12.02.2015 la UATM Timișoara.

 • 30. Adresa nr. SC2016 - 019490/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up, nr. SC2016 -15902/01.07.2016 cu privire la măsurile dispuse prin Decizia nr. 69/02.12.2010 cu termen prelungit prin Decizia nr. 69/1/13.08.2015 la UATM Timișoara

 • 31. Adresa nr. SC2016 - 019488/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de Follow - up nr. SC2016 -15902/01.07.20116 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 60/13.10.2010 cu termen prelungit prin Decizia nr. 60/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

 • 32. Adresa nr. SC2016 - 18195/25.07.2016 a domnului MEREUȚĂ SILVIU CRISTIAN privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 569/21.11.2013 - privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1(OCPI), si revocarea parțială a acesteia.

 • 33. Adresa nr. SC2016- 019896/12.08.2016 a domnilor Iovanovici Sirgean și Iovanovici Cristina privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2015 privind declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara ca fiind de interes public local.

 • 34. Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu.

DL.SIMONIS: Incepem sedinta Consiliului Local din data de 09.09.2016 si va propun sa trecem la ordinea de zi. Va supun la vot Anexa la ordinea de zi care contine 9 proiecte suplimentare.

DL.PRIMAR: V-as ruga sa votati completarea ordinii de zi, avand in vedere ca suntem imediat dupa perioada de concedii si s-au strans foarte multe lucruri care trebuiau gestionate cu personal putin si, daca va uitati pe Anexa, veti vedea ca sunt proiecte importante care nu sufera amanare. Stiu ca sunt obiectii vis a vis de suplimentari pe ordinea de zi, eu insumi sunt nemultumit de fiecare data cand trebuie sa ajungem cu propuneri de suplimentare a ordinii de zi, dar va rog sa intelegeti ca, pentru binele orasului, aceste proiecte trebuie promovate si nu franate. Pentru mine, ar fi fost simplu sa spun ca nu le-ati facut si mai stam doua saptamani pana la urmatoarea sedinta. Cred ca trebuie sa ne gandim intotdeauna la binele orasului si sunt convins ca asa veti face cu totii. Ati putut, colegii din opozitie, avand majoritatea puterea in Consiliul Judetean, si acolo se vine, chiar cu proiecte mai multe decat cele venite in ultima vreme, este adevarat ca, la un moment dat am venit cu multe, dar am tinut seama de obiectiile d-voastra, atunci cand sunt fondate si am redus, cat s-a putut, numarul de proiecte, iar colegii liberali din Consiliul Judetean au din partea mea, ca presedinte PNL, mandat sa sustina tot ce este de interes pentru judet, chiar daca, uneori, proiectele apar suplimentar. Unde sunt neclaritati, eu va explic, aparatul Primariei va explica ceea ce nu cunosc eu la nivel de detaliu. Nimeni nu are pretentia sa votati in necunostinta de cauza.

DL.SIMONIS: O singura completare inainte sa supunem la vot Anexa, la Consiliul Judetean sunt in primele luni de mandat, cu siguranta, in al cincilea an de mandat nu va mai exista niciun proiect suplimentar.

D-NA TUNDREA: In legatura cu aceste proiecte suplimentare, am inteles oportunitatea lor si sunt convinsa ca, colegii nostri ar fi de acord sa se mai faca ocazional un plen cand e necesar. Cred ca e foarte important si ca imagine pentru institutia in care muncim sa aratam ca noi respectam legea. Oamenii au mai mare incredere atunci cand cei care-i conduc vad ca respecta legea.

DL.PRIMAR: Nu putem pune problema in termeni de incalcare a legii, noi nu incalcam legea, dar nu este potrivit sa nu existe timp mai mult la dispozitia celor chemati sa voteze pentru a se lamuri dinainte cu toate aspectele pe care un proiect sau altul le comporta. Nu este nimic ilegal in a veni cu proiecte suplimentare. Noi facem doua sedinte pe luna, dupa cum stiti, ceea ce, in alte parti, nu se prea intampla. Mai mult de doua pe luna, devine inoperant. E greu sa cream cvorum, un consilier local are alte sarcini, toata lumea este angrenata la un loc de munca si nimeni nu-si permite sa ramana doar consilier local, in conditiile in care si indemnizatiile pentru Consiliul Local sunt atat de joase. Eu mi-am insusit de mult aceste observatii si, inca o data, va asigur ca fac tot ceea ce imi sta in putinta pentru a veni cu cat mai putine proiecte suplimentare si va stau la dispozitie cu explicatii impreuna cu reprezentantii strucurilor Primariei.

DL.SIMONIS: Supun la vot Anexa la ordinea de zi.

-18 voturi pentru.

-1 abtinere (Sandu Constantin)

Supun la vot ordinea de zi in integralitatea sa.

-19 voturi pentru.

-1 abtinere (Sandu Constantin)

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29.07.2016 și a Procesului-Verbal al Ședinței Extraordinare din data de 03.08.2016.

DL.SIMONIS: Initiez procedura de vot.

-19 voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

DL.SIMONIS: Initiez procedura de vot.

-16 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara.

DL.SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 20 de voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4.Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării unui drept de administrare a Stadionului ”Dan Păltinișanu” Timișoara, Aleea F.C. Ripensia, de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

DL.PRIMAR: Va reamintesc, poate unii dintre d-voastra aflati acum prima data, ca, in mandatul trecut, Primaria a dat in administrare partea a doua a complexului sportiv reprezentata de baza de antrenament catre Consiliul Judetean, pentru ca noi am considerat ca cele doua entitati, stadionul “Dan Paltinisanu” si baza de antrenament, trebuie gestionate impreuna. Eu am fost de acord in mandatul trecut sa dam baza de antrenament in administrare Consiliului Judetean, am initiat un proiect de hotarare in acest sens, iar cei care au fost consiliei locali au votat impreuna cu ceilalti darea in administrare pe o perioada de patru ani, atunci, a bazei de antrenament. A expirat acea perioada, noua ne-a revenit baza de antrenament si acum suntem iar in situatia de acum patru ani, stadionul este in administrarea Consiliului Judetean, baza de antrenament in administrarea Primariei. In ceea ce ma priveste, n-as fi avut nicio problema sa dam si de aceasta data baza de antrenament spre Consiliul Judetean. Acesta nu are resursele pe care le are Primaria pentru a intretine acel complex sportiv. Si s-a dovedit si pe parcurs, cand am gazduit acolo meciuri importante, la rugby, spre exemplu, a trebuit sa venim in ajutor cu voluntariat la rugamintile mele, din partea unora si altora. Am vorbit cu d-nul presedinte Grindeanu care mi-a spus ca este de acord in principiu sa se dea stadionul in administrarea Primariei. Sigur ca va fi nevoie de o

hotarare de Consiliu Judetean in acest sens, a informat si consilierii judeteni asupra unei adrese pe care eu am transmis-o pentru ca sa putem antama dicutiile si procedura respectiva si acum suntem in pasul patru. Primul pas a fost adresa mea, al doilea a fost prezentarea spre informare in Consiliul Judetean, al treilea, raspunsul din partea presedintelui Consiliului Judetean, nu din partea consiliului si pasul patru, generarea unei hotarari de Consiliu Local in acest sens, dupa care Consiliul Judetean se va pronunta daca il da in administrare sau nu-l da. Va mai informez ca s-au facut doua sau trei tentative de a da in chirie stadionul prin licitatie, dar nimeni nu l-a luat, il foloseste echipa fanion a orasului, echipa de Liga I, il foloseste echipa din Liga a II-a, la fotbal, il foloseste echipa de rugby din cand in cand, si il va folosi clubul de copii si juniori, care, intr-un orizont de timp ar putea fi dezvoltat pe langa “Sport Club Municipal”. Deocamdata nu se intampla asta. Si atunci credem ca asa este rational sa-l preluam, n-o sa-l tinem sub cheie, sa-l lasam in paragina, o sa-l preluam in administrarea municipalitatii si dupa ce-l preluam, vom decide daca procedam la o licitare pentru inchiriere catre cineva, nu cred ca e bine, dar Consiliul Judetean, in formula anterioara, nu actuala echipa, a hotarat sa-l scoata la licitatie. Nici colegii liberali nu m-au informat la acea vreme, ca sa avem un punct de vedere, ar fi fost unul de opozitie fata de acest demers, eu cred ca trebuie sa fie deschis catre orice club sportiv, indiferent de simpatii, antipatii si de orice alte criterii catre orice club sportiv al Timisoarei care are nevoie de stadion. Si atunci, ca sa putem face asta, eu va rog sa votati acest proiect de hotarare, imi exprim speranta ca si la Consiliul Judetean se va vota si apoi gasim o formula prin care sa-l dam punctual tuturor celor care au nevoie de el pentru binele orasului si satisfactia cetatenilor orasului, uneori pentru evenimente culturale.

DL.SIMONIS: Supun la vot proiectul nr.4.

-19 voturi pentru.

Dl. PRIMAR: va rog sa votati acest proiect de hotarare si apoi gasim o formula prin care sa-l dam punctual tuturor celor care au nevoie de el pentru lucruri care sunt pentru binele orasului. Dl. SIMONIS: Supun la vot proiectul cu nr. 4. Initiez procedura de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului - magazin (S.R9), situat în imobilul din Piața Traian nr. 6, etaj demisol, corp B(fost str. Anton Pann) la prețul de 5.000 euro.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot :

- 20 voturi pentru

 • 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din Piața Traian nr. 6, etaj parter, nr. apartament SAD 4A, la prețul de vânzare de 40.000 euro.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot:

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre   privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea

Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din strada Vasile Alecsandri nr. 5, ap.nr.SPCOM2, etaj parter la prețul de vânzare de 231.000 lei.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot:

- 19 voturi pentu

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică.

Dl. OLARU: De doua saptamani incerc sa intru in posesia documentului care nu este pe site nici la aceasta ora. Am o mica modificare: actele normative se schimba mereu. La punctul1 nu este nevoie sa precizam „Anexa 4” pentru ca ea face parte din contractul de furnizare. Eventual sa spunem „Anexa la contractul de furnizare”. Daca maine se schimba contractul trebuie o noua hotarare de consiliu local. La punctul 2 , la fel. Nu putem sa spunem ca se repartizeaza consumurile altfel decat prevede legislatia in vigoare. E suficient punctul 1, punctul 2 nu-si are sensul decat daca am modifia noi ordinul.

Dl. PRIMAR: Rog reprezentantii aparatului tehnic sa intervina cu explicatii dar dincolo scrie clar : „cu respectarea legislatiei in vigoare”. Noi trebuie sa fim concreti pentru ca vine cineva in control si trebuie sa fim corecti.

Dl. SIMONIS: Probabil ca asta e formula cea mai corecta, in cazul in care se castiga instante si se abroga acest ordin modificam printr-o hotarare de consiliu local.

Initiez procedura de vot:

- 19 voturi pentru

1 abtinere (Mateescu)

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cu titlul “Bilant real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a Municipiului Timisoara”.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 16 voturi pentru

- 2 abtineri (Simonis Alfred, Orza Adrian)

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timișoara și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităților cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepție finală a obiectivului de investiții „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca“ și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196/10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secțiunii de funcționare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L.Rebreanu și I. Bulbuca.

Dl. SIMONIS: A expirat perioada de garantie pe care o avea Confort-ul ?

Dl. PRIMAR: A expirat. A fost o perioada cu foarte multe probleme. ne-au solicitat ajutorul cei de la Salvare pentru ca se puneau in pericol vieti omenesti din cauza unor denivelari aparute acolo.Acum cand perioada de garantie a expirat trebuie sa punem la punct acest buelvard.

Dl. DIACONU: Este prevazut si in textul proiectului de hotarare, procesul-verbal de receptie finala nu a fost semnat, aceste sume sunt aferente anexei de remedieri si ele vor fi recuperate pe cale judecatoreasca de la CONFORT. Erau in obligatia Confort-ului

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 20 voturi pentru

 • 12. Proiect de hotărâre privind finalizarea lucrărilor de execuție pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei (Infrastructură municipală Faza II), și aprobarea finanțării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora.

Dl.SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 pentru finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 54103, ”Reabilitarea , modernizarea , dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național C.D. Loga Timișoara”, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național C.D. Loga Timișoara”.

DL. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 4726/13.10.2014 , în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara”.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 566/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Reabilitarea, infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestora.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobare D.A.L.I. pentru obiectivul Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) din Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot

- 19 voturi pentru

- 1 abtinere (Orza Adrian)

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții ”Extindere și reabilitare imobil situat pe str. V.Alecsandri nr.1, Timișoara”.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot

- 19 voturi pentru

- 1 abtinere (Orza Adrian)

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismele Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTZ și Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY , care deservesc Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Asociația “Grupul de Acțiune Locală Timișoara” în calitate de membru și desemnarea reprezentantului Municipiului Timișoara în cadrul adunării Generale a membrilor asociației.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot

- 20 voturi pentru

 • 20. Informarea cu nr. SC2016 - 19814/11.08.2016, a d-nului Viceprimar Imre Farkas, privind deplasarea în orașul Mako din Ungaria, din luna august 2016.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

 • 21. Adresa nr. SC2016 019624/11.08.2016 a Biroului Managementul Calității privind Decizia nr. 30/2016 a Curții de Conturi înregistrată cu nr. SC2016- 019624/09.08.2016 și Raportul de Audit Financiar cu nr. SC2016 - 015970/01.07.2016 încheiat în urma acțiunii de verificare ” Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului” Timișoara pentru anul 2015.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22. Adresa nr. SC2016 - 019843/11.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. 2177/30.06.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 36/20.07.2015 la Filarmonica Banatul Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23. Adresa nr. SC2016 - 019468/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -015906/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr.39/07.05.2013, cu termen prelungit prin Decizia nr. 136/13.12.2013 și Decizia nr. 39/1/13.08.2015, la UATM Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24. Adresa nr. SC2016 - 019612/09.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -015908/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 74/28.07.2014, cu termen prelungit prin Decizia nr. 74/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25. Adresa nr. SC2016 - 019617/09.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportulu de follow - up nr. SC2016 -015899/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 79/29.07.2013, cu termen prelungit prin Decizia nr. 14/19.02.2014 și Decizia nr. 79/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26. Adresa nr. SC2016 - 019619/09.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -015908/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia 88/08.10.2012 cu termen prelungit prin Decizia nr. 48/20.05.2013 și Decizia nr.88/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

 • 27. Adresa nr. SC2016 - 019622/09.08.2016 a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -15910/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 105/09.11.2012, cu termen prelungit prin Decizia nr. 49/20.05.2013 și Decizia nr. 105/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

 • 28. Adresa nr. SC2016 - 019472/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up nr. SC2016 -15900/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr.42/20.11.2009, cu termen prelungit prin Decizia nr. 42/1/13.08.2015 la UATM Timișoara. .

S-a luat la cunostinta.

 • 29. Adresa nr. SC2016 - 019481/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș referitoare la înaintarea Raportului de Follow - up nr. SC2016 -15907/01.07.2016 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr 51/29.05.2014, cu termen prelungit prin Decizia nr. 51/1/12.02.2015 la UATM Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

 • 30. Adresa nr. SC2016 - 019490/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de follow - up, nr. SC2016 -15902/01.07.2016 cu privire la măsurile dispuse prin Decizia nr. 69/02.12.2010 cu termen prelungit prin Decizia nr. 69/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

 • 31. Adresa nr. SC2016 - 019488/08.08.2016, a Camerei de Conturi Timiș, referitoare la înaintarea Raportului de Follow - up nr. SC2016 -15902/01.07.20116 cu privire la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 60/13.10.2010 cu termen prelungit prin Decizia nr. 60/1/13.08.2015 la UATM Timișoara.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

 • 32. Adresa nr. SC2016 - 18195/25.07.2016 a domnului MEREUȚĂ SILVIU CRISTIAN privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 569/21.11.2013 - privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1(OCPI), si revocarea parțială a acesteia.

Dl. SIMONIS: Votul DA inseamna mentinerea punctului de vedere precedent . Votul „Impotriva” inseamna ca suntemd e acord cu domnul Mereuta.

Dl. PRIMAR: Noi vrem sa transferam tot ce este in patrimoniul Statului Roman in patrimoniul municipiului, actionam de 4 ani in aceasta directie cu succes foarte firav si cand suntem pe cale sa reusim ne trezim cu rezistenta din partea unora. Eu sunt convins ca ati votat bine data trecuta si ca veti mentine votul de atunci.

Dl. SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 16 voturi pentru

- 1 abtinere (Popovici Gabriela)

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

 • 33. Adresa nr. SC2016- 019896/12.08.2016 a domnilor Iovanovici Sirgean și Iovanovici Cristina privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2015 privind declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara ca fiind de interes public local.

Dl. SIMONIS: Va adresez o rugaminte domnule primar. Sa se incerce evitarea zilei de vineri pentru organizarea acestor sedinte. Aceasta rugaminte este venita din parteta mai multor colegi si din partea cetatenilor acestui oras.

Dl. PRIMAR: Cand preferati?

Dl. SIMONIS: Luni, marti...

Dl. PRIMAR: Sa ramana ziua de marti.

Dl.SIMONIS: Interpelările o să -i rog pe colegi să le adreseze în scris. Vă rog domnule primar să se încerce pe cât posibil evitarea zilei de vineri pentru organizarea acestor ședințe, oricum aparatul nu poate lucreze pentru materiale vineri pentru că se pleacă acasă, e ultima zi din săptămână mulți dintre noi își iau câte un weekend prelungit sau pleacă în ziua de vineri undeva în jurul Timișoarei sau mai departe nu asta e important, vă adresez această rugăminte la solicitarea mai multor colegi și din aparatul primăriei și din consiliul local. Dacă îi obosiți prea tare poate de aceea nu mai dau randament.

Dl. PRIMAR: Cei din aparatul primăriei nu trebuie să-și iasă din formă. Când preferați? Să rămână ziua de marți? Vom încerca să ținem marțea și doar în mod excepțional să fie în altă zi.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Abrud nr. 19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timișoara cu nr. top 5668, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16.

Dl.SIMONIS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 19 voturi pentru

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de finanțare pentru proiectul ”Trafic management și supraveghere video”, cod SMIS 40398, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Dl.SIMONIS: Votarea acestui proiect, lucru pe care intenționăm să-l facem cu toții din grupul PSD nu are nici o legătură cu acceptul nostru de a funcționa acest sistem în maniera în care funcționează acum reiterăm solicitarea de a trece pe intermitent până la finalizarea marilor proiecte de infrastructură de pe raza municipiului, însă să se înțeleagă foarte clar, acest proiect e obligatoriu să-l votăm azi, să prelungim perioada până la care se poate finaliza acest proiect, altfel numai riscăm e categoric pierdem finanțarea europeană sumele decontate până la 31 Decembrie 2015, deci faptul că vom vota azi acest proiect nu are nici o legătură cu susținerea în momentul în care funcționează, azi.

Dl. PRIMAR: Încep prin a vă mulțumi tuturor pentru înțelegerea corectă a lucrurilor și acum dacă tot ați adus în discuție problema aceasta a trecerii pe intermitent a semafoarelor, vreau să vă și răspund și dvs și cetățenilor care și-au pus această întrebare de ce nu or fi oare pe intermitent? Ați putut remarca unele sunt pe intermitent. Dar în această perioadă de punere la punct a sistemului nu pot fi lăsate toate pe intermitent pentru că pe de o parte nu ar putea avansa procesul de punere în funcțiune, de relaționare a funcționării semafoarelor și pe de altă parte și acuma voi răspunde și unei alte întrebări pe care mulți și-o pun. Nu s-ar mai asigura securitatea în trafic. În Timișoara și așa noi avem câteva puncte în care se întâmplă frecvente accidente, eu cred că integritatea corporală a oamenilor integritatea bunurilor lor mai ales viața oamenilor este mai importantă decât orice și putem plăti un preț de timp pentru a nu expune vieți omenești. Dacă s-ar putea fără riscuri și respectiv fără împietare asupra procesului de punere în funcțiune a unui sistem tehnic foarte complex, fiți siguri că ar fi foarte simplu să facem lucru acesta și l-am face. Nu are nimeni nici o bucurie să îngreuneze traficul în oraș pentru că numai cineva cu anumite boli ar putea să facă traficul mai greu în oraș cu satisfacții. Se întâmplă lucrurile așa cum vedem că se întâmplă pentru că nu avem alternativă dacă vrem să punem sistemul în funcțiune în timpul pe care-l avem planificat și pe de altă parte dacă vrem să păstrăm securitatea în trafic. La solicitarea Poliției Rutiere pe Liviu Rebreanu unde mereu erau accidente s-a introdus încă o fază de semaforizare pentru că nu am putut să fim insensibili la sesizarea Poliției Rutiere privind frecvența accidentelor acolo. Acum vin semnale de nemulțumire din partea multor cetățeni că nu mai este fluent traficul, evident că introducerea unei faze suplimentare într-o intersecție circulată se resimte imediat pe fluxul principal. Vedeți trebuie tot timpul să fie împăcate mai multe exigențe și aceea de securitate este una esențială. Închei, vă spuneam că voi profita de ocazie ca să dau un răspuns și la întrebarea de ce nu merg în timpul nopții semafoarele pe intermitent? Haideți să privim în urmă și să vedem ce accidente grave mortale de fapt că acesta e termenul nu grave, mortale au avut loc și în București și în Timișoara și în alte orașe, pentru că în timpul nopții semafoarele au fost pe intermitent. Și au murit oameni nevinovați că dacă unii sunt sinucigași cu viața lor pot să facă ce doresc. Dar au murit oameni nevinovați și sunt și cazuri celebre orice om contează e o viață de om indiferent de poziția socială ocupată de respectivul. Ce se întâmplă? Vin iresponsabili care în limitele minții lor consideră că la ora 2 în noapte, câteodată mai au mințile și umbrite de anumite consumuri nu ar mai fi nimeni în trafic numai ei și intră cu viteză mare în intersecție, se întâmplă ca pe direcția perpendiculară să vină altcineva un om nevinovat căruia ar trebui să i se dea prioritate și impactul în astfel de situații de cele mai multe ori e unul cu consecințe mortale. Înainte de a se scoate intermitența și în Timișoara au fost astfel de evenimente tragice noaptea. După ce s-a renunțat la intermitență nu au mai fost și atunci sigur că prețul plătit este că se stă un minut în unele locuri se stă mai puțin în altele mai mult la câte un semafor. Am vrut să dau și acest răspuns în context.

Dl.SIMONIS: Dar categoric noi nu am susținut niciodată trecerea pe intermitent pe parcursul nopții, suntem chiar împotriva unui astfel de demers, în schimb în timpul zilei pe semafoarele cele 230 implementate în baza acestui proiect, considerăm că această calibrare a lor în parametrii de trafic diferiți de cei obișnuiți cu șantierele de anvergură de pe raza municipiului, nu cred că se poate armonios. Aceasta este solicitarea noastră.

Dl. PRIMAR: Nu se face acum calibrarea, am explicat în mai multe rânduri că acest sistem este unul adaptiv adică este un sistem care își ajustează parametrii în funcție de condițiile concrete. În permanență se întâmplă treaba aceasta. Nu asta se face acum. Încă nu s-a ajuns în acea etapă și e foarte bine că ați ridicat problema ca să putem lămuri lucrurile că ar fi nonsens evident să facem calibrarea pe o situație care este temporară în oraș. Nu e vorba despre asta, acum se verifică comunicarea între ele funcționarea sistemului de sincronizare a lor. Și lucruri de genul acesta. Inclusiv teste care au menirea și să pună în evidență posibile defecțiuni de fabricație. Nu s-au pus până acum dar asta se întâmplă în general la orice proiect în această perioadă de implementare pentru a nu suporta după aceea costuri dacă unele lucruri vicii ascunse se descoperă ulterior. Acesta e motivul pentru care și vaporașele sunt foarte mult testate și în fiecare zi se fac curse cu ele pentru că e de dorit ca eventuale minusuri care nu sar în ochi să fie depistate în această perioadă pentru a putea fi remediate pe banii furnizorului și nu ulterior pe banii beneficiarului. Dar eu o să le mai cer celor care se ocupă de sistem cum le-am cerut în permanență ca acolo unde se poate pune un semafor pe intermitent să se pună pe intermitent. Unde nu e nici un pericol unde nu se aduc atingeri procesului de implementare. Sub aspect tehnic.

Dl.SIMONIS: Bun cu rugămintea adresată de a finaliza totuși acest proiect măcar până la 1 Noiembrie 2016 să ne încadrăm.

Dl. ORZA: Nu aș vrea să vorbesc despre chestia aceea cu intermitența cu atât mai puțin pe timpul nopții. Aș veni cu o propunere, sigur că există o anumită tensiune legată de acest subiect în rândul participanților la trafic, propunerea mea e în felul următor: sunt oameni care circulă în oraș foarte des și dincolo de reacțiile să zicem abrupte și negative legate de sistemul în sine cred că există locuri care sunt perfectibile din punct de vedere al semnalizării din punct de vedere al circulației. Tot setul acesta de semafoare treceri de pietoni și sunt cu siguranță locuri în care introducerea lor într-o formă sau alta, sigur că sistemul va funcționa în momentul când se va termina și se va finaliza tot conceptul acesta. Să sperăm că va funcționa la parametrii la care ne așteptăm cu toții, dar cred că până atunci sunt semnale care vin de la cetățeni pe diverse intersecții din diverse locuri care le semnalizează, cred că ar fi foarte interesant ca cei din Comisia de Circulație să analizaze propunerile care le vin de la cetățeni. Pentru că sunt unele locuri eu vă dau un singur exemplu ca să mă înțelegeți de ce spun acest lucru. Trec foarte des pe Podul din Calea Șagului. Înainte să se fi pus semaforul în zona Mall nu a fost niciodată o problemă acolo. Se circula fluent până la pod, apăreau probleme undeva în Zona Liviu Rebreanu. Acum coada de la semafor e până sus pe pod. Am crezut că e din cauza deschiderii Mall-ului dar acesta s-a deschis înainte de a se pune semaforul și a funcțional Mall-ul deschis se circula lejer acolo. De când s-au pus semafoarele felul în care s-au pus trecerile de pietoni cred că ar trebui regândit pentru că creează ambuteiaje. Nu vreau să vorbesc în speță pe Calea Șagului ci despre ideea că s-ar putea să existe zone care ar putea fi reanalizate din acest punct de vedere al traficului pentru că s-ar putea să vină chiar propuneri bune de la oameni care circulă. Eu nu sunt un șofer profesionist circul din 1991 dar sunt șoferi profesioniști care pot veni cu idei bune pentru că ei sunt practicații sportului acesta de a conduce și nu am nici un fel de părere că cei care gândesc un anumit sistem din punct de vedere teoretic nu se pricep. Dar știm foarte bine că în practică el s-ar putea să poată fi modificat să fie în folosul unui trafic mult mai fluent. Mulți oameni vin și povestesc despre anumite intersecții care pot fi luate în seamă de către Comisia de Circualție. Sigur că sunt și multe înjurături care asta e. Dar eu mă refer strict la părerile pertinente ale unor parteneri de trafic.

Dl. PRIMAR: Și eu am semne de întrebare asupra oportunității existenței unora din semafoare, dar nu din postura de specialist ci din postura de șofer și ocupant al unui loc într-o mașină, dar nu putem să implementăm altceva decât proiectul așa Cum a fost făcut mai e puțin până la 1 Noiembrie, evident că după 1 Noiembrie se va face o analiză permanentă a modului în care funcționează sistemul în ansamblul său și am mai declarat-o asta cu multă vreme înainte. Dacă prin absurd se va constata că în anumite locuri nu este ca în teorie, practica arată că nu s-a justificat ceva atunci se va putea interveni. Dar acum va trebui să se facă implementarea așa cum este proiectul. Și trebuie să suportăm că nu avem ce face până la data respectivă vom putea să ne pronunțăm atunci când semafoarele vor funcționa sincronizat. Atunci vom putea să tragem concluzii. Și repet sistemul va fi supus în permamentță unei perfecționări asta nu se va termina niciodată. Unei adaptări condițiilor concrete de trafic pe care le vom avea în oraș. Ce vreau să vă spun, am avut experiențe ca șofer și să prind 11 semafoare la rând pe roșu dar asta evident că a fost grație întâmplării nefericite și nu pentru că așa ar fi fost ele sincronizate că o spun a milioana oară acum funcționează nesincronizat.

DL. PRIMAR: Am avut experiențe ca șofer și să prind 11 semafoare la rând pe roșu, dar asta a fost evident grație întâmplării nefericite și nu pentru că așa ar fi fost ele sincronizate, pentru că, după cum am mai spus, acum funcționează nesincronizat. Am avut și ocazia să prind 11 semafoare succesive pe verde și tentația a fost să spun că au reușit să facă deja unda verde pe axa sud - nord. A fost din nou, o simplă întâmplare. Pe bv. Take Ionescu, la cererea mea să se facă ajustările, să fie undă verde de pe Simion Bărnuțiu, Take Ionescu, a funcționat și am verificat personal asta, dar a fost un experiment, nu a fost parametrizarea finală. A fost un experiment, ca să poată vedea lumea atunci câteva zile că dace se merge cu 50 km/oră, prinzi 11 semafoare pe verde. Acum, ați văzut că au fost lucrări acolo, restricții de viteză la 30 km/oră pe anumite porțiuni. Nu putem vorbi de undă verde în momentul de față pe niciunde în oraș însă fiți siguri că va exista undă verde pe principalele artere și toate ponoasele pe care le simțim acum vor dispărea și vom trece de la ponoase la foloase.

DL. SIMONIS: Știți că eu încă îl suspectez pe dl. Culiță că vă urmărește pe monitoare și dă drumul când circulați dvs.

DL. PRIMAR: N-ar putea nici dacă ar vrea. Semafoarele sunt controlate computerizat, este un software care nu e deloc simplu, vă asigur și care acționează el. Nu poate nimeni să pună degetul și să acționeze.

DL. SIMONIS: Supun la vot proiectul cu nr. 2 de pe anexă.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de finanțare pentru proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3”, cod SMIS 48190 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

DL. SIMONIS: Inițiez procedura de vot.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de finanțare pentru proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

DL. SIMONIS: Inițiez procedura de vot.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de finanțare pentru proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună”, cod SMIS 48141 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

DL. SIMONIS: Inițiez procedura de vot.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuințe incluse în programele locale multianuale privind sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

DL. PRIMAR: Am o scurtă precizare. De îndată ce a fost publicat ghidul pentru acest program, noi am întocmit un ghid esențializat pe care l-am transmis tuturor asociațiilor de proprietari pentru a ști ce au de făcut pentru a le prinde în programul nou de finanțare, pe exercițiul financiar 2014 - 2020. Unele asociații au deja proiecte făcute și ce aprobăm noi astăzi este pasul unu pentru aplicarea pe noile fonduri europene în vederea anvelopării blocurilor în vederea eficientizării energetice a lor. Am transmis o notă internă prin care am cerut să se urgenteze pregătirea cererilor de finanțare de îndată ce trece acest proiect de hotărâre. Nu putem vorbi de nicio întârziere a noastră, pentru că, repet, abia a fost publicat ghidul. Este o întârziere la nivel național. Spun asta pentru că am mai văzut articole prin presă că primăria stă prost. Primăria stă foarte bine, dacă ar fi fonduri pentru câte proiecte avem. Noi avem proiecte pentru fonduri care ar trebui să fie de 100 de ori mai mari decât sunt ele pentru a le susține pe toate. Am spus și la conferința de presă de astăzi, dar vă aduc la cunoștină că săptămâna viitoare va fi gata proiectul Solventul, primul proiect mare cu care vom aplica pe fonduri europene, sperând să fie eligibil, pentru că încă nu sunt lucrurile cunoscute. Noi avem planul de mobilitate, avem cam toate condițiile îndeplinite, dar în proiectul Solventul se va face un subpasaj destul de lung pe sub calea ferată, prin care vom avea Calea Bogdăneștilot prelungită cu carosabilul ei, cu linii de tramvai prelungite, cu trotuare și piste de biciclete civilizate și se va ajunge până în strada Gării. De acolo un alt proiect va realiza linii de tramvai până la gară, când se va duce joncțiunea cu sistemul actual de cale ferată. Atunci vom avea o mult mai bună concetivitate între partea de nord a orașului și partea de sud. Noi am lansat cam deodată toate cele trei proiecte Jiul, Popa Șapcă și Solventul, dar acesta este mult mai costisitor decât Jiul și Popa Șapcă și am vrut să accedem la fonduri europene. El va ajunge la execuție, numa bine pe când terminăm Jiul și Popa Șapcă și nu se mai pune problema să aducă mari probleme în trafic.

DL. SIMONIS: Inițiez procedura de vot.

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafețe de 25 mp și una de 2,25 mp teren, situat în Timișoara, Către Agenția de Protecția Mediului Timiș pentru amplasarea a patru Stații de monitorizare a calității aerului și a unui panou informare cetățeni

DL. PRIMAR: Este vorba despre stația din Calea Șagului, unde s-a realizat cu banii investitorului Nepi, care a construit acel Mall și o prelungire a liniei de tramvai. Din păcate pe traseu se află acea stație de măsurare a parametrilor aerului, stație ce aparține Uniunii Europene, o gestionează specialiști de pe lângă Comisia Europeană și abia acum am reușit să obținem avizul de la Ministerul Mediului, care reprezintă în România interesele Comisiei Europene pe subiecte de acest gen și drept urmare, abia după ce adoptăm această hotărâre se vor putea face pașii de obținere a certificatului de urbanism și a autorizației de construcție pentru amenajarea nouă, tot acolo, la câțiva metrii distanță față de locul unde se află acum. Sperăm ca nu peste multă vreme să putem da în folosință această extindere a liniei de tramvai, făcută cadou de cei de la Nepi municipiului Timișoara și pe care dvs ați acceptat-o ca donație.

DL. SIMONIS: Bineînțeles că aceste demersuri trebuiau să înceapă mult mai devreme, astfel ca la ora aceasta să fie funcțională această linie.

DL. PRIMAR: dacă ar fi început nu aș fi luat eu amendă.

DL. SIMONIS: Da corect. Nu am spus că este vina dvs.

Inițiez procedura de vot.

-  19 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Adresa nr. SC 2016 - 21989/08.09.2016 a Consiliului Județean Timiș privind propunerea Consiliului Local de a prelua, în proprietate sau în administrare, Stadionul „Dan Păltinișanu” Timișoara

DL. PRIMAR: Este adresa la care eu am făcut trimitere din partea președintelui Consiliului Județean referitoare la Stadion.

PUNCTUL 9 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Adresa nr. SC 2016 - 22022/08.09.2016 a Retim Ecologic Service referitoare la Plângerea prealabilă formulată împotriva notificării nr. SC2016 - 5082/02.03.2016 privind cuantumul penalităților pentru perioada 01.01.2016 - 31.01.2016

DL. PRIMAR: Am discutat și la ședința pregătitoare cu cei care au participat referitor la instituția medierii pentru orice litigiu. Recomandarea mea de urgență către dvs. care sunteți decidenții, este să nu mergem la mediere, pentru că este vorba de sume importante și să mergem în instanță co societtea Retim, chiar dacă 50% din acțiuni aparțin Consiliului Local, pentru că noi înțelegem că era obligația Retim să realizeze acea stație de compost. Societatea Retim se derobează de această obligație din diverse motive. Noi trebuie să ne menținem punctul de vedere și anume că trebuiesc plătite penalități și să hotărască instanța de judecată cum este corect și cine are dreptate și nu instituția mediatorului pentru că ce se hotărăște la nivel de mediere nu are caracter imperativ, pe când ce se hotărăște într-o instanță de judecată are acarcter imperativ.

DL. SIMONIS: Eu v-aș mai adresa o solicitare, în măsura în care există posibilitatea să dăm în judecată societatea Retim cu privire la configurația consiliului de administrație. Poate nu ar fi rău ca prin instanță să-i obligăm să nu mai fim noi consilierii 3 și ei 4. Sunt absolut convins că am avea câștig de cauză în sensul acesta.

DL. PRIMAR: Sigur că ar fi ideal să putem face asta, numai că nu știu dacă este vreo șansă. Când s-a constituit societatea Retim, pe vremea administrației precedente, atunci s-a acceptat, deși acționariatul este de 50%-50% ca partenerul german să aibe defapt ultimul cuvânt în Consiliul de administrație. Dacă atunci s-ar fi negociat să se facă prin rotație, un număr de luni, sau un an să aibe votul decisiv un partener, după care în mod egal celălat, ținând seama de paritatea pe acțiuni, ar fi fost foarte bine. Eu cred că așa ar fi trebuit să fie așezate lucrurile la acea vreme. Dacă nu s-au stabilit prin actul constitutiv, prin statut, nu știu măsura sau temeiul legal pe care l-am avea, câtă vreme acordul părților a fost unul, zic eu defavorabil, Primăriei Municipiului Timișoara.

DL. SIMONIS: Ordinea de zi a fost parcursă, atât cea principală, cât și anexa, prin urmare îl invit pe dl. Primar să aibe ultimul cuvânt.

DL. PRIMAR: am primit din partea d-lui Dimeca, poate nu toți știți, deși cred că are suficientă notorietate Grafoprint, acest fluturaș. M-am bucurat să văd aici o cifră de afaceri de peste 4 milioane de euro, sună foarte bine și având în vedere că Poli tocmai s-a calificat în semifinalele cupei Ligii, o performanță extraordinară, așteptăm susținere din partea tuturor companiilor, mai ales din partea celor cu cifre de afaceri la acest nivel pentru echipa fanion a orașului, a județului și a Banatului. Această echipă, care se află în condiții financiare extrem de precare, cu dăruirea jucătorilor, cu seriozitatea și competența echipei tehnice, reușește să reprezinte cu cinste Timișoara, județul Timiș și Banatul. Încă o dată fac un apel către firmele timișorene atât de numeroase și de puternice să vină să-și facă publicitate, pentru că este o publicitate serioasă prin acest club, să doneze, să sponsorizeze, să pună umărul, de la 1000 de euro în sus. Orice sumă este extrem de binevenită, dar sigur că una cu mai multe zero-uri arată mult mai bine.

PREȘEDINTE,

Cons. ALFRED SIMONIS

SECRETAR,

Jr. SIMONA DRĂGOI