Proces verbal din 08.01.2016

Proces-verbal al şedinţei de indata din data de 08.01.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 08-01-2016 cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Dl. cons ALFRED SIMONIS

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 18;

Au absentat: Dl. primar Nicolae Robu, domnul secretar Ioan Cojocari, Romanita Jumanca, Ramona Olteanu, Bogdan Herzog, Ovidiu Ciuhandu, Adrian Orza, Andrei Petrisor si Elena Wolf.

Din partea executivului participă: Domnul viceprimar Traian Stoia, domnul viceprimar Dan Diaconu si pentru secretar doamna Simona Dragoi.

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 11 din 06.01.2016

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timișoara în anul 2015.

Dl. SIMONIS: Bună ziua. Începem ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 08.01.2016.

Supun la vot ordinea de zi.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -16 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2015.

Dl. DIACONU: Așa cum se numește și proiectul de hotărâre am înregistrat în cursul anului 2015 un deficit la secțiunea de dezvoltare a bugetului municipiului Timișoara, la execuție, este un deficit pe care-l puteți anticipa. Ne aflăm la sfârșitul unui ciclu financiar al UE ceea ce înseamnă că în cursul acestui an am avut un număr important de proiecte finalizate sau aproape finalizate deci plăți din secțiunea de dezvoltare și venituri evident din rambursări din zona de fonduri europene mai mici, în condițiile în care rambursările se depun până în luna februarie și urmează să fie sume rambursate până în luna martie. Am început acest an cu un sold de 15 milioane, în secțiunea de funcționare avem un excedent de 650 de mii, ca atare bugetul sau excedentul bugetului local în cursul anului 2015 este de aproximativ 2,5 milioane lei excedent care va fi repartizat în momentul în care execuția este finală de către consiliul local în zona de dezvoltare a anului 2016. Ca atare vă rog să aprobați acest proiect.

Dl. SIMONIS: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -16 voturi pentru

In sala de sedinta intra domnii consilieri Sandu Stefan si Simion Mosiu.

Dl. SIMONIS: Vă mulțumesc. Atrag atenția că există proiecte depuse din luna noiembrie, decembrie care nu au fost supuse dezbaterii, se apropie de 60 de zile unele din ele și vă solicit să le introduceți de urgență în prima ședință mai ales că vin multe proiecte care zicem noi, nu sunt atât de urgente ca cele care stau în așteptare, nu pot să nu remarc că este prima ședință la care lipsește dl. Primar, poate fi un semn acesta. Declar ședința închisă.

PRESEDINTE DE SEDINTA                p. SECRETAR

Cons. ALFRED SIMONIS                  SIMONA DRAGOI