Proces verbal din 03.08.2016

Proces-verbal al şedinţei festive din 03.08.2016

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astazi 03-08-2016 cu ocazia sedintei festive a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de ședință - Cons. STEFAN SANDU;

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 23 ;

Au absentat: Ilare Bordeasu, Alfred Simonis, Popovici Gabriela, Ioan Szatmari;

Din partea executivului participă: domnul Primar Nicolae Robu, domnul Viceprimar Dan Diaconu, domnul Viceprimar Imre Farkas si doamna secretar Simona Dragoi;

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 915 din 01 .08.2016

Dl. SANDU: Bună ziua. Supun la vot includerea pe ordinea de zi a celor trei puncte din anexă.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -17 voturi pentru.

-  1 abtinere (Orza)

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu cu cele trei puncte de pe anexă incluse. -Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Creșe Timișoara

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932/19.01.2010, cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN59A Km 3+170-3+612.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, sectorului de drum DN69 Km 3+300-6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură).

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” asupra construcției “Creșă cu program săptămânal nr. 17” situată în Timișoara, str. Drăgășani, nr. 1.

Dl. SANDU: Supun la vot. -Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Direcției de Prestări Servicii Timiș, din subordinea Consiliului Județean Timiș, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului „Dan Păltinișanu” Timișoara, Aleea F.C. Ripensia.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru.

  • -  1 abținere (Mateescu)

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea “D.T.A.D” pentru obiectivul de investiții “Demolare imobil și împrejmuire teren” în municipiul Timișoara, str. Contemporanul, nr. 7.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru.

  • -  1 abținere (Tundrea)

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situației imobilului din Timișoara, str. V.

Alecsandri, nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investiții “Extindere și reabilitare imobil”.

Dl. MOȘIU: Doar o clarificare, am întrebat și în comisii. Care ar fi nota de argumentare? Că trebuia să fie anexată la material. Am ridicat problema în comisii, cred că în comisii se lămurește nu în plen.

Dl. PRIMAR: Dl. consilier am o rugăminte. Avem ședințe, aici suntem grăbiți. Nu puteați să ridicați problema să o lămuriți înainte? Să fim eficienți că ne vin oaspeții din străinătate și acum v-ați trezit să vă lămuriți la ședința pregătitoare nu ați ridicat problema pentru a primi explicațiile. Haideți vă rog să fiți corect. Trebuia să ridicați problema înainte de ședință. E ultima dată când vă spun lucrul acesta. Sunteți în echipă ori nu sunteți?

Dl. DIACONU: Proiectul pe care-l aveți în față se referă doar la alimentarea cu energie termică. Noi avem o hotărâre de consiliu local care spune că toate investițiile noi vor fi alimentate de la Colterm. În cazul acesta, tehnic este imposibil. Deci trebuie să facem o excepție de la respectiva hotărâre de consiliu local. Dvs nu aveți în față indicatorii tehnico economici, aceia nu au trecut încă prin CTE și vor fi supuși aprobării consiliului local în luna septembrie. Nu acum, acum doar permitem proiectantului să realizeze în cadrul proiectului o centrală individuală. Atât se întâmplă în cadrul acestui proiect dacă îl citiți.

Dl. PRIMAR: Să fiu corect înțeles. Orice nelămurire puteți să v-o lămuriți. Aveți cadrul creat pentru asta. Folosiți-l, venim dintr-o ședință pregătitoare direct aici, nu am auzit să aveți această neclaritate cu această ocazie și acum veneam aici cu problema clarificată. Așa stăm și ne învârtim și deschidem discuții sterile și la ora 1 vin invitații și ne facem de râs.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -19 voturi pentru.

- 3 abțineri (Ionescu, Tundrea, Mateescu)

1 vot împotrivă (Idolu)

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare șantier”, B-dul Simion Bărnuțiu nr. 28, Timișoara.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației Eurocities pentru anul 2016.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației LIKE pentru anul 2016.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -20 voturi pentru.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/27.05.2016 - privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timișoara și păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi și schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piață din Municipiul Timișoara.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru.

-  2 abțineri

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Dl. TAROPA:   Eu nu mai pot să fac parte din comisie. Și sunt trecut aici.

Dl IDOLU: Nu există înlocuitor din grupul nostru PSD. Vă rog să propuneți dvs.

Dl. SANDU:    Îl propun eu pe dl. Adrian Lulciuc.

Dl. DIACONU: Îl propun pe dl. Kristof.

Dl. SANDU: Supun la vot propunerea. Dl Kristof.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru.

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru.

Dl. IDOLU: După cum știți grupul PSD și-a asumat poziția de a nu fi de acord cu cuprinderea pe ordinea de zi în mod firesc a punctelor suplimentare dar având în vedere explicațiile date înainte de ședință de dl. Viceprimar și având în vedere că e ziua Timișoarei, suntem de acord de această dată să votăm lista de proiecte suplimentare. De pe ordinea de zi.

Dl. SANDU: Vă mulțumim pentru deschidere și speram să fiți întotdeauna aproape de noi când interesele orașului o cer.

Dl. PRIMAR: Vreau să apreciez această poziție și să menționez că aceste proiecte au apărut pe ordinea suplimentară pentru că nu aveau cum să apară mai devreme, din motive care nu țin de funcționarea aparatului primăriei. Două dintre proiecte vizează interese ale Universității de Vest și al treilea interese ale Colterm. Sunt proiecte de interes public cetățenesc și cred că trebuie să avem flexibilitate atunci când situațiile sunt speciale. Și chiar este o situație specială următoarea ședință de consiliu local va avea loc abia în septembrie. Ori până atunci dacă nu votăm cele trei proiecte creăm mari probleme Universității de Vest și Colterm. Apreciez încă o dată.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ÎN PLEN - 3 AUGUST 2016

PUNCTUL 1 ANEXA

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciiilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - “Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru.

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 265/26.07. 2011 privind numărul locurilor de cazare al căminelor studențești ale Universității de Vest, de la 1500 la 660 locuri de cazare.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru.

PUNCTUL 3 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al HCL nr. 369/28.09.2010 privind aprobarea PUZ “Cămin Studențesc” - Aleea Sportivilor nr. 1 (Piața Sfântu Petru nr. 5), Timișoara.

Dl. SANDU: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru.

Începem ședința festivă de azi 03.08.2016 dedicată Zilei Timișoarei, cu intonarea Imnului de Stat al României și al Uniunii Europene.

La mulți ani Timișoara! La mulți ani timișorenilor! Le mulțumim celor care au ales să petreacă această zi alături de noi. Este un oraș etalon de care suntem mândri.

Dl. PRIMAR: Suntem azi împreună la un moment de bucurie. Vă rog să păstrăm un moment de reculegere în memoria Majestății Sale Regina Ana a României. Onorați invitați, azi sărbătorim Ziua Timișoarei. Este o zi specială pentru noi și pentru România. Administrația românească a fost instalată în 1919 prin Prefectul Aurel Cosma. Este un oraș în care se comunitățile se respectă minorițățile conviețuiesc în bună înțelegere. Sunt mândru că sunt primar al acestui oraș. Ne mândrim cu ceea ce am făcut în acest oraș. Timișoara a fost desemnat orașul cel mai dinamic din România. Apoi orașul cel mai propice pentru investiții, cel mai prietenos cu mediul de afaceri. Orașul cu cea mai ridicată creștere valorică a exporturilor, cu cea mai ridicată rată a turismului. Orașul cu cele mai mari investiții din veniturile proprii. Orașul cu cea mai scăzută rată a șomajului. Orașul cu cea mai ridicată calitate a vieții.

În continuare vom trece la decernarea titlurilor de cetățean de onoare al Municipiului Timișoara unor oameni cu care Timișoara se mândrește.

Doamna ing. dipl.Viorica Bălan s-a născut la data de 22 decembrie 1930, pe meleguri bucovinene, acolo unde a urmat școala primară, gimnaziul și liceul, devenind apoi inginer chimist în anul 1954, în urma absolvirii Facultății de Chimie Industrială, secția Chimie Organică din Iași.

S-a remarcat în practica industrială la Combinatul Petrochimic “Solventul” din Timișoara. A lucrat aici peste trei decenii, începând cu secțiile de producție și terminând cu Centrul de Cercetare. Astfel, a avut o contribuție majoră la inființarea, in 1997, a Filialei Timiș a AGIR, fiind aleasă secretar general al acestei structuri teritoriale a Asociației Generale a Inginerilor din România.

În ultimii ani, a condus Departamentul de Calitate al acestei prestigioase unități industriale. De numele său este legată elaborarea unor tehnologii avansate în domeniul solvenților organici și al plastifianților pentru fabricarea de mase plastice.

Calitățile sale de lider s-au evidențiat mai ales după 1989, când a organizat primele cercuri profesionale ale AGIR din Timișoara, nuclee ale Sucursalei Timiș în care a îndeplinit funcția de secretar. A participat la toate acțiunile care au contribuit la creșterea rolului și prestigiului acestei sucursale în viața economică și socială din Timiș și din întregul Banat.

A contribuit la elaborarea conceptului strategic de dezvoltare a zonei Timișoara cu un capitol special privind calitatea. De altfel, pe baza propunerii sale, se organizează anual Săptămâna Calitătii Timișorene. În prezent, îndeplinește funcția de președinte al Societății de Vest pentru Calitate din AGIR.

Cu prilejul Adunării Generale a AGIR, desfasurata la 6 martie 2015, a fost conferită Medalia de Excelență a asociatiei ing. dipl. Viorica Bălan, pentru întreaga activitate.

Prin urmare, cu nespusa bucurie, îi înmânăm însemnele titlului de cetațean de onoare distinsei doamne Viorica Bălan. Îi urăm sănătate, bucurii și succese.

Următorul moment îi este dedicat d-lui Marcel Nicolae Botscheller. Domnul Marcel Nicolae Botscheller s-a născut în 4 august 1941 în Bucium Poieni, din județul Alba, un an mai târziu mutându-se, cu familia, la bunicii din Becicherecul Mic, aceștia fiind etnici germani.

În perioada 1958-1963 a urmat cursurile liceului de coregrafie din Cluj, activând apoi ca balerin și solist balerin la Teatrul de Estradă din Deva.

După o perioadă în care a activat la Ansamblul Armatei din București, din 1968 s-a mutat definitiv în Timișoara, activitatea artistică derulându-se, ca și balerin sau coregraf, la Consiliul Județean al Sindicatelor, Clubul Cultural CFR, Ansamblul Profesionist Banatul, Școala de Arte, secția de estradă a Operei Române din Timișoara, Teatrul Maghiar și Teatrul German din Timișoara, etc.

Cu fiecare dintre acestea a primit nenumărate premii și distincții, fiind decorat și cu Meritul Cultural.

Din anul 1971 a înființat și condus formația de dans clasic și modern REFLEX, în cardrul Casei de Cultură a Studenților din Timișoara, aceasta fiind singura formație de dans din România, cu o continuă activitate artistică și cel mai premiat palmares:

  • - 6 trofee și premii speciale jurizate intern și internațional;

  • - 195 - Loc I Medalie de aur; 37 - Loc II Medalie de argint;18 - Loc III Medalie de bronz.

A participat la turnee și festivaluri de dans în urmatoarele țări : Turcia, Italia(2), Grecia(3), Franța(2), Iugoslavia(2), Ungaria(3), Bulgaria, Cipru(2), Spania și Serbia.

În prezent, în coregrafia sa, formația REFLEX are în repertoriul de dans 40 de montări din urmatoarele genuri coregrafice: Clasic, Contemporan, Modern, Caracter, Show-Revue, Burlesc, Sportiv, Folclor Internațional, Jazz-Ballet, Majorete, etc.

Prin activitatea artistică desfașurată cu daruire si pasiune a reusit sa promoveze pozitiv în plan international imaginea României și a Timișoarei.

Avem onoarea sa ii decernăm titlui de cetațean de onoare al municipiului Timișoara, domnului Marcel Nicolae Botscheller în semn de recunoștință pentru daruirea de care a dat dovadă. Îi urăm La mulți ani! Pentru că mâine este ziua dânsului.

Este momentul unui alt om minunat al d-lui Aurel Gheorghe Ardelean. Domnul Aurel Gheorghe Ardeleanu s-a născut la 26.04.1936, în Timișoara. Ca studii, a urmat Școala Medie Tehnică de Construcții din Timișoara. În anul 1963 a absolvit Facultatea de Arte Plastice Timișoara, iar în anul 1981 Institutul Național de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, Secția muzeologie.

A fost profesor de desen la liceul din Recaș, județul Timiș, conservator la Centrul Județean al Creației Polulare Timiș, inspector de specialitate la Inspectoratul pentru Cultură Timiș al județului Timiș, și, în paralel, din anul 2000, profesor de sculptură la Școala de Arte din Timișoara.

În calitate de sculptor, este autorul a 51 de busturi în cadrul unui amplu proiect: Portretul, o lume, monumente si statui expuse în spații publice din țară și din străinătate, dintre acestea 22 pe raza orașului Timișoara (6 în Parcul Bisericii Ortodoxe Române din Iosefin, 5 Aleea Personalităților, 3 Opera Română, 2 Parcul Rozelor, Regina Maria, Al. Mocioni, Colonel Virgil Economu, A.I.Cuza, I.Monoran, V.Birou).

Este singurul sculptor român care are o lucrare (bustul lui Lucian Blaga, la Estoril), expusă pe teritoriul public al Portugaliei și este sculptorul primului bust dezvelit în memoria unui martir timișorean al Revoluției (L.Cismarik, Gătaia).

Opera sa, „Coroană pentru Doja” este considerată una dintre cele mai puternice drame contemporane, conform Istoriei Dramaturgiei Române Contemporane.

A obținut, în anul 2009, prestigiosul premiu I.L.Caragiale al Academiei Române, pentru piesa „Leoaica rănită”.

Este autor a 4 piese reprezentate pe scenele unor teatre profesioniste din țară (Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Satu-Mare).

A constituit Asociația Artiștilor Plastici “ Romul Ladea” a Casei de Cultură a municipiului Timișoara al cărui membru de onoare este.

În semn de recunoaștere pentru vasta sa activitate artistic, ce a contribuit la promovarea imaginii Timișoarei în țară și în străinătate, îi acordăm titlul de cetațean de onoare domnului Aurel Gheorghe Ardeleanu.

Domnul Decebal Anastasescu s-a născut în 27 iunie 1926 în Lugoj, județul Timiș. A absolvit, liceul C.D.Loga din Timișoara în anul 1945 și in 1950, ca șef de promoție, Facultatea de Construcții a Institutului Politehnic din Timișoara. Din 1951 a început activitatea de proiectare, in cadrul IPROMIN, proiectând lucrări specifice industriei miniere, în cadrul Filialei IPCH Timișoara, proiectand structuri pentru lucrări hidrotehnice și mai apoi la IPROTI, unde a proiectat o mare varietate de construcții. In perioada 1966 - 1970 a fost angajat și la Filiala ISPE Timișoara, în calitate de consilier.

În urma cutremurului din 1977 a elaborat propuneri de modificare a condițiilor seismice pentru proiectare în zona Timișoarei. În urma cutremurelor bănățene din 1991, a elaborat proiecte de consolidare și inițiative pentru reducerea riscului seismic care afectează construcțiile.

A avut și o activitate de cercetare, in special privind problemele specifice structurilor de tip cadre spațiale sau mixte (cadre și pereți structurali). A participat la activitatea Asociației Internaționale pentru Clădiri Înalte. Studiile în acest domeniu au stat la baza tezei de doctorat pe tema "Calculul cadrelor spațiale de beton armat pe reazeme deplasabile", susținută in 1973.

În 1996 i s-a conferit titlul de profesor onorific la Facultatea de Construcții Timișoara.

În 1990, timp de câteva luni, a fost ales Prefect al județului Timiș, străduindu-se să contribuie la transpunerea în realitate a așteptărilor care au generat evenimentele din 1989. Este autorul a 130 de publicații (articole și comunicări, dar și o carte privind structurile spațiale, publicată inițial în românește, iar apoi, în versiune revizuită, în limba engleză: Avram C., Anastasescu D., "Space Structures", Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokio, 1984).

Acordăm titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara domnului Decebal Anastasescu în semn de recunoaștere pentru vasta sa activitate profesională și științifică în slujba cetațeniilor municipiului Timișoara , contribuind astfel la promovarea imaginii orașului nostrum în țară și în străinătate.

Trecem în alt domeniu de afirmare.

Ioan Olimpiu Marconi s-a născut în anul 1945 în localitatea Periam, judetul Timis. A absolvit Scoala Postliceala de Antrenori in anul 1977, profesionalismul sau dovedit constant a determinat promovarea sa profesionala in anul 1984, ca antrenor al loturilor naționale de juniori si tineret, functie sportiva exercitata pe o perioada de 6 ani.

A devenit o personalitate recunoscută a boxului românesc, fiind distins pentru intreaga sa activitate in anul 2001, conform Ordinului Ministrului Sportului nr.295/19.06.2001, cu titlul de Antrenor Emerit.

In perioada 1980-1989 a format si a dus la nivel de inalta performanta o pleiada de sportivi boxeri la categoriile de varsta juniori, tineret, seniori: 18 campioni ai Romaniei, sportivi cu rezultate sportive internationale onorabile la campionate europene, balcanice, turnee internationale de anvergura, in compania celor mai buni boxeri de pe toate continentele: Voinescu Dumitru- vicecampion national si campion european in 1980;

Maricescu Doru - campion national 1987- 1989, locul 3 la Campionatul European Budapesta 1987; Gheorghita Lucian(1984-1985)-campion national si campion balcanic;

Roman Acuarelo - campion balcanic in 1985 si participant la Campionatele Europene Tampere Finlanda-tineret; Buliga Petrica-campion balcanic; 3 castigatori ai Turneului Prietenia, pana in 1989, un minicampionat mondial; Dumitru Senciuc -participant la puternicul turneu international Cordova Cardin in Cuba; Stefan Irinel- campion national 1988; multi alti performeri.

A activat si ca antrenor al Selectionatei Timis - vicecampioana nationala pe echipe judetene in 1984-1985.

A activat, de asemenea, ca și antrenor al unor cluburi din străinătate, la Clubul Sportiv Dinamo Pancevo, obtinând titlul de campioana nationala pe echipe in 1990.

A fost un membru activ in Biroul Federatiei Romane de Box, in perioada 1993-1995, militand pentru dezvoltarea boxului romanesc si avand un aport important in sprijinirea activitatii boxului timisorean.

Prin activitatea de box desfasurata cu profesionalism, daruire si pasiune, a reusit sa conduca sportivii timisoreni la cel mai inalt nivel de performanta sportiva, promovand pozitiv în plan international imaginea României și a Timișoarei.

Având în vedere toate elementele enumerate mai-sus ii acordam titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ioan Olimpiu Marconi, personalitate a sportului timisorean si romanesc.

Aceasta a fost ședința festivă de azi. Vă invit să petrecem puțin timp împreună la o șampanie.

La mulți ani Timișoara! La mulți ani timișoreni!

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR

Cons. SANDU CONSTANTIN SIMONA DRAGOI