Hotărârea nr. 174/2016

174/15.11.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Maria - Dida Ghiaţă
Hotararea Consiliului Local 174/15.11.2016
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Maria - Dida Ghiaţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2016-019602/ 31.10.2016 -al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de " Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/18.10.2016.
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin.(8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, doamnei Maria - Dida Ghiaţă în semn de recunoaştere pentru vasta sa activitate în sportul de performanţă, ce a condus la promovarea municipiului Timişoara.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente SC2016-019602/3/./C. Â)/£

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: primariatiu@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Maria - Dida Ghiață

Având în vedere solicitarea cu numărul SC2016 - 019602 din data 09.08.2016 din inițiativa doamnei Silvia Petre, președinte a Uniunii Generale a Sindicatelor Pensionarilor, Filiala Timiș, a fost propusă pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare doamna Maria - Dida Ghiață strălucit profesor și antrenor emerit.

Doamna Maria - Dida Ghiață s-a născut pe data de 19 iulie 1948. A urmat cursurile Institutului de Educație Fizică și Sport din București fiind licențiată cu dublă specializare ca profesor - antrenor de canotaj academic și gimnastică sportivă.

Rezultatele obținute de-a lungul carierei sale dovedesc că este un cadru didactic dinamic, profesionist, mobilizat-și mobilizator, motivat și motivant.

Din anul 1971 a fost dedicată elevilor săi, iar rezultatele obținute de-a lungul carierei sale dovedesc acest lucru. La campionatele naționale, balcanice și mondiale a obținut medalii de aur, argint și bronz cu 687 de sportivi. A antrenat loturile naționale de juniori și seniori cât și lotul olimpic de senioare în anul 2013.

Ca sportivă a fost componentă a lotului național de canotaj, fiind legitimată și la clubul Politehnica Timișoara, a obtinut 43 de medalii. Este multiplă campioană națională și internațională, campoiană și vicecampioană europeană.

A primit numeroase premii și onoruri care ii atestă meritele și îi recompensează activitatea printre care titlul de Maestru Emerit al sportului, titlul de Antrenor emerit, Ordinul Național “Pentru Merit” în gradul de Ofițer și crucea României, oferite de către președintele româniei.

Prin urmare propunem acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Timișoara doamnei Maria - Dida Ghiață, pentru vasta sa activitate în sportul de performanță, ce a condus la promovarea ’        ^imișoara.


Inspector de specialitate, Annemarie Drăgoi