Hotărârea nr. 129/2016

129/18.10.2016 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016
Hotararea Consiliului Local 129/18.10.2016
privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-23193/22.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016, conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 : Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, va fi parte integrantă din Strategia Integrată de Dezvoltare 2014 - 2020 a Polului de Creştere Timişoara şi completează portofoliul de proiecte din Planul de acţiune".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa

BAZA DE DATE CU BLOCURILE DE LOCUINTE

Nr crt.

Nr de inregistrare al cererii / data

ADRESA IMOBIL

1

RE2013-000003/07.01.2013

Bdul. Corneliu Coposu, nr.18

Donație documentație tehnică

2

RE2008- 860/28.02.2008

RE2008-1239/25.03.2008

Str. Oglinzilor nr. 16 - 18, bl. 34, Sc. B,C

Donație documentație tehnică

3

RE2009-1487/16.04.2009

Str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl A2

Donație documentație tehnică

4

RE2013-001682/01.02.2013, RE2015-000057/19.01.2015, RE2015-000058/19.01.2015

Aleea F.C. Ripensia, nr.4 - 6 - 8

Donație documentație tehnică

5

CM2015-001007/17.12.2015

Str. Mareșal Averescu, nr.51, bl. E14

Donație documentație tehnică

6

RE2010-1640/17.03.2010

Str. Învățătorului, nr.3, sc. A+B

Donație documentație tehnică

7

CM2015-001006/17.12.2015

Str. Măgura, nr.6

Donație documentație tehnică

8

R32006-150/27.02.2006

Str. Muzicii nr. 10

9

R92006-155/09.03.2006

Str. Maslinului nr.11, sc. A+B

10

R32006-312/30.03.2006

Intrarea Topologului nr. 5, sc. A+B

11

RE2006-313/30.03.2006

Intrarea Topologului nr. 1

12

R22006-251/03.04.2006

Str. Cernauti, bl.B16-B17 sc.A+B

13

R22006-271/07.04.2006

Str. Harniciei nr. 3, sc.A+B+C

14

R32006-357/07.04.2006

Aleea Sagetii nr. 5

15

R32006-361/07.04.2006

Intrarea Cucului nr. 1, bl.14

16

R22006-329/03.05.2006

Calea Sever Bocu nr. 9

17

R32006-486/15.05.2006

Str. Matei Basarab nr.18, bl. 62

18

R92006-401/22.05.2006

Str. Brandusei nr. 11

19

R92006-436/31.05.2006

Calea Sever Bocu nr. 43, bl. 35

20

RE2006-1389/08.06.2006

Str. Maresal Al. Averescu nr. 70 A1,A2

21

RE2006-1391/08.06.2006

Str. Maresal Al. Averescu nr. 76

22

RE2006-1458/21.06.2006

Str. Sirius nr. 32

23

RE2006-1488/26.06.2006

Str. Deliblata nr. 21

24

RE2006-1645/18.07.2006

Str. I.I. de la Brad, bl.A4

25

RE2006-1683/25.07.2006

Str. Mures nr. 129

26

RE2006-1709/27.07.2006

Str. Deliblata nr. 19, bl.C6

27

RE2006-1710/27.07.2006

Str. Arges nr. 4

28

RE2006-1760/02.08.2006

Str. Vegetatiei nr.6, bl. 40

29

SC2006-15833/04.08.2006

Str. Aries nr. 20

30

RE92006-89/10.08.2006

Intrarea Pogonici nr. 2

31

RE2006-1847/14.08.2006

Str. Corneliu Coposu nr. 26, sc.A

32

RE2006-96/24.08.2006

Str. Hebe nr. 32D

33

RE2006-1981/29.08.2006

Str. Martir Dumitru Juganaru nr.20, bl.28

34

RE2006-1982/29.08.2006

Str. Martir Dumitru Juganaru nr. 2, bl. 97

35

RE2006-2048/31.08.2006

Str. Rasaritului nr. 5

36

RE2006-2057/31.08.2006

Str. Ion Creanga nr.13, bl.T8

37

RE2006-2067/01.09.2006

Str. Gh. Ostrogovich nr. 14, bl. 114

38

RE2006-2082/04.09.2006

Str.Ana Ipatescu, nr.7

39

RE2006-2112/05.09.2006

Calea Torontalului nr. 8

40

RE2006-2131/06.09.2006

Str. Orsova nr. 30, bl. 74

41

RE2006-2132/06.09.2006

Str. Felix nr. 23, bl.75, sc. A, B

42

RE92006-133/22.09.2006

Aleea Citadelei nr. 7, sc. A,B

43

RE2006-2277/26.09.2006

Str. Mures nr.119

44

RE2006-2327/02.10.2006

Bdul. Cetatii nr. 30, bl. E12

45

RE2006-2328/02.10.2006

Str. Gh. Lazar nr. 42, sc. ABCD

46

RE2006-2399/10.10.2006

Str. Padurarilor nr. 5

47

RE2006-2464/17.10.2006

Str. Padurarilor nr.10

48

RE2006-2484/19.10.2006

Str. Al. Odobescu nr. 79

49

RE92006-319/04.12.2006

Str. Cascadei nr.1, bl. F6

50

RE92006-328/06.12.2006

Str. Balantei nr. 13

51

RE92006-337/08.12.2006

Str. Perlei nr. 43

52

RE92006-345/13.12.2006

Str. Frantz Liszt nr. 2

53

RE2007-37/16.01.2007

Calea Sagului nr. 140, bl. B2

54

RE2007-65/18.01.2007

Str. Brandusei nr. 4

55

RE2007-256/14.02.2007

Str. Nicolae Labis, bl. 1

56

RE2007- 275/15.02.2007

RE2012-3529/02.10.2012

Str. Lacului nr. 12, sc.A+ B

57

RE2007-296/19.02.2007

Str. Martir Dumitru Juganaru nr.7

58

RE2007-316/20.02.2007

Str. Lacului nr. 32

59

RE2007-426/05.03.2007

Str. Tibiscum nr. 4, bl. 17

60

RE2007-435,436/06.03.2007

Str. Icar nr. 3-5

61

RE2007-663/30.03.2007

Str. Martir Andrei Istvan (Rachetei) nr. 19

62

RE2007-867/02.05.2007

Intrarea Sabinei nr. 3

63

RE2007-906/07.05.2007

Str. Ioan Muresan (Stefan Stancă) nr. 63

64

RE2007-921/08.05.2007

Aleea Azurului nr. 9, bl 14 A

65

RE2007-966/14.05.2007

Aleea Cutezatorilor nr. 6, bl. D19

66

RE2007-1008, 1009/17.05.2007

Str. Martir Vasile Balmus nr. 9-11, bl. 35, sc. G -F

67

RE2007-1013/17.05.2007

Str. Linistei nr. 17, bl. 92

68

RE2007-1042/22.05.2007

Str. Dr. Al. Martha nr. 6, bl. 6

69

RE2007-1128/30.05.2007

Str. Alexandru Miletici, bl. D17

70

RE2007-1160/04.06.2007

Str. Surorile Martir Caceu nr. 6, bl. C5

71

RE92007-91/05.06.2007

Bdul. Dambovita nr. 28A, bl A14

72

RE2007-1175/06.06.2007

Calea Sagului nr. 140, bl. B1

73

RE2007-1176/06.06.2007

Str. Martir Dumitru Juganaru nr. 13, sc. A

74

RE2007-1239/14.06.2007

Str. Vasile Lucaci nr. 13, bl. B7,scA+B

75

RE2007-1240/14.06.2007

Str. Luminita Botoc nr. 14, bl. 24A

76

RE2007-1264/18.06.2007

Str. Vasile Lucaci nr. 18, sc. C

77

RE2007-1265/18.06.2007

Str. Vasile Lucaci nr. 14, sc. A+B

78

RE2007-1317/22.06.2007

Str. Luminita Botoc nr. 16, bl. A24A, sc. A+B

79

RE2007-1393/02.07.2007

Str. Stiintei nr. 5

80

RE2007-1412/03.07.2007

Str. Iozsef Attila nr. 1, bl. D-12/2

81

RE2007-1449/05.07.2007

Gheorghe Lazar nr. 25, sc A+B

82

RE2007-1452/06.07.2007

Str. Aeroport nr. 9, sc. B

83

RE2007-1493,1494/10.07.2007

Str. Kiriac nr. 2, bl. 18, sc.A, B

84

RE2007-1524/13.07.2007

Str. Holdelor, Bl. 29, Sc A+B

85

RE2007-1530/16.07.2007

Str. Valiug nr. 20, bl. D4, sc. A+B

86

RE2007-1544/17.07.2007

Aleea Poienitei nr. 5, sc. A+B

87

RE2007-1566/19.07.2007

Str. Martir Marius Ciopec nr. 16

88

RE2007-1586/23.07.2007

Str. Martir Nagy Eugen nr. 16, bl. 29 (fostă Aleea Farului)

89

RE2007-1705/02.08.2007

Intrarea Sepia nr. 10, bl. 53

90

RE2007-1794/10.08.2007

Str. Rasaritului nr. 25, bl. 30A

91

RE2007-1814/13.08.2007

Aleea Azurului nr. 7, bl. 12 D

92

RE2007-1838/14.08.2007

Piata Aron Cotrus nr. 1, bl. 10/1, sc. B

93

RE2007-1957/22.08.2007

Intrarea Cerceilor nr. 2

94

RE2007-2027/28.08.2007

Str. Martir Silviu Motohon (fosta Irlanda) nr. 55, bl. 128

95

RE2007-2199/11.09.2007

Intrarea Sunetului nr.5, bl. 229

96

RE2007-2216/13.09.2007

Str. Martir Al. Chorosi, bl. B16, sc A+B

97

RE2007-2225, 2226/13.09.2007

Calea Martirilor nr. 31, bl. F1, sc.C,D

98

RE2007-2247/17.09.2007

Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10A, sc A+B

99

RE2007-2309/20.09.2007

Str. Ioan Muresan nr.103, bl. 19A

100

RE2007-2383/27.09.2007

Str. Ardealului nr. 2/8, bl A4

101

RE2007-2404/28.09.2007

Str. Lev Tolstoi nr. 13, bl. 13

102

RE2007-2438/02.10.2007

Aleea F. C. Ripensia nr. 23,sc.A,B

103

RE2007-2451/02.10.2007

Str. Bucovinei nr. 32, bl.71, sc A+B

104

RE2007-2510/05.10.2007

Bdul. Dambovita nr. 55, bl. 46

105

RE2007-2521/08.10.2007

Str. Padurarilor nr. 2

106

RE2007-2523/08.10.2007

Str. Iancu Vacarescu nr.36, bl. 1

107

RE2007-2717/25.10.2007

Str. Dreptatea nr. 15, bl D47, sc.A+B

108

RE2007-2723/25.10.2007

Str. Martir D-tru Juganaru nr. 22, bl 18

109

RE2007-2735/26.10.2007

Intrarea Topologului nr. 3, bl D5

110

RE2007-2748/26.10.2007

Str. Rasaritului nr. 8, bl. 50/A

111

RE2007-2778/31.10.2007

Str. Ion Inculet nr. 3, sc A+B

112

RE2007-2779/31.10.2007

Bdul Cetatii nr. 50-52, sc. A+B

113

RE2007-2803/05.11.2007

Str. Martir Andrei Istvan (Aleea Rachetei) nr. 4, bl. 60

114

RE2007-2823/07.11.2007

Calea Circumvalatiunii nr. 20, bl.79/A

115

RE2007-2825/07.11.2007

Aleea Ionel Perlea nr.1, bl. 66 (fosta Creatiei)

116

RE2007-2881/15.11.2007

Str. Bucovina, bl. C 24

117

RE2007-2882/15.11.2007

Str. Bucovina (Str Munteniei), bl. C30

118

RE2007-2883/15.11.2007

Str. Bucovina (Str Munteniei), bl. C 31

119

RE2007-2884/15.11.2007

Str. Bucovina , bl. C34

120

RE2007-3001/30.11.2007

Aleea Cutezatorilor nr. 1, bl D 26, sc A+B

121

RE2007-3003/30.11.2007

Str. Cornel Grofsoreanu, bl 16, sc D

122

RE2007-3026/04.12.2007

Str. Martir Dan Carpin, nr. 22, bl. 101

123

RE2007-3027/04.12.2007

Str. Luceafarul nr. 3

124

RE2007-3043/05.12.2007

Str. Emilia Lungu Puhallo, bl D14 (Baba Dochia)

125

RE2007-3069/10.12.2007

Str. Vulturilor, bl. E36

126

RE2007-3070/10.12.2007

Str. Lacului nr. 28, bl.D 48

127

RE2007-3071/10.12.2007

Aleea Citadelei nr. 5, sc.A+B

128

RE2007-3072/10.12.2007

Str. Transilvania nr. 12,sc A+B

129

RE2007-3079/11.12.2007

Calea Circumvalatiunii nr. 65, bl.49B

130

RE2007-3087/12.12.2007

Str. Polona nr. 2, bl. G 80

131

RE2007-3092/13.12.2007

Str. Munteniei, bl. B26

132

RE2007-3100/13.12.2007

Bdul. Gen. Ion Dragalina nr. 31, bl. B3

133

RE2008-47/15.01.2008

Str. Soroca nr. 5, bl. 25

134

RE2008-49/15.01.2008

Str. V. Madgearu, nr. 6a

135

RE2008-67/17.01.2008

Str. Ion Enescu nr. 11, sc.A+B

136

RE2008-92/22.01.2008

Str. Invatatorului nr. 1, bl. 54, sc A+B

137

RE2008-105/23.01.2008

Str. Henri Coanda nr.2, bl.T1

138

RE2008-127/25.01.2008

Str. Clabucet nr. 9

139

RE2008-165/29.01.2008

Str. Martir Nagy Eugen nr. 22, bl. 31

140

RE2008-209/31.01.2008

Str. Burebista nr. 14 (Zborului)

141

RE2008-230/01.02.2008

Str. Burebista nr. 8 (Zborului)

142

RE2008-231/01.02.2008

Str. Burebista nr. 12 (Zborului)

143

RE2008-253/04.02.2008

Str. Teiului nr. 11, bl. 29

144

RE2008-255/05.02.2008

Str. Martir Silviu Motohon nr. 52, bl. 142

145

RE2008-259/05.02.2008

Intrarea Iederei nr. 1, Sc A+B

146

RE2008-266/05.02.2008

Str. Cugir nr. 1, bl. 8

147

RE2008-297/06.02.2008

Str. Martir Claudiu Varcus nr. 2

148

RE2008-416/13.02.2008

Str. Diaconu Coressi nr. 44

149

RE2008-445/14.02.2008

Str. Ana Ipatescu nr. 5, bl. 44, sc. A+B

150

RE2008-448/14.02.2008

Bdul. Dambovita nr. 56, bl.C 20, sc.B

151

RE2008-489/18.02.2008

Str. Orsova nr. 21, bl.111, sc.A +B

152

RE2008-490/18.02.2008

Calea Torontalului nr. 74, bl. 116,sc.A+B

153

RE2008-519/18.02.2008

Calea Circumvalatiunii nr. 43, bl.62, sc A+B+C

154

RE2008-559/21.02.2008

Str. Leandrului, nr. 13, bl. 17

155

RE2008-591/21.02.2008

Str.Telegrafului nr. D6

156

RE2008-592/21.02.2008

Str. Telegrafului nr. D4

157

RE2008-593/21.02.2008

Str. Telegrafului nr. C13

158

RE2008-594/21.02.2008

Str. Telegrafului nr. C10-C11-C12

159

RE2008-603/22.02.2008

Intrarea Topologului nr. 4, sc. A

160

RE2008-615/22.02.2008

Str. Dej nr. 20, Bl. 31, Sc A+B+C

161

RE2008-676/26.02.2008

Intrarea Topologului nr .6, bl. D1

162

RE2008-677/26.02.2008

Intrarea Topologului nr. 2 bl. D3

163

RE2008-700/26.02.2008

Str. Ion Rusu Sirianu nr. 33, bl A12, sc A+B+C

164

RE2008-857,858,859/28.02.2008

Str. Astrilor nr. 32-34-36, bl. 35, sc.C, D, E

165

RE2008-860,861/28.02.2008

Str. Oglinzilor nr. 20-22, sc.A, B, bl. 35

166

RE2008-969/03.03.2008

Str. Dej nr.2, bl.54, sc.A+B

167

RE2008-997/04.03.2008

Str. Salcamilor nr. 33, bl. D12/1

168

RE2008-1006/05.03.2008

Str. I.I. de la Brad, bl.B 22

169

RE2008-1031/06.03.2008

Str. Leandrului nr.11, bl.16

170

RE2008-1052/07.03.2008

Aleea F. C. Ripensia nr. 22

171

RE2008-1069/10.03.2008

Str. Abrud nr.18, bl. 18

172

RE2008-1103/12.03.2008

Str. Constantin cel Mare nr. 107, bl.246

173

RE2008-1111/13.03.2008

Str. Atomului nr. 16, bl. A10

174

RE2008-1116/13.03.2008

Str. Vulturilor nr. 59, bl. C18

175

RE2008-1221/24.03.2008

Str. Neptun nr. 2

176

RE2008-1235/25.03.2008

Str. Semenic nr. 7, sc. A+B, BL. G

177

RE2008-1313/31.03.2008

Intrarea Castanilor nr. 3, sc.B

178

RE2008-1328/01.04.2008

Str. Perlei nr. 15, bl.103

179

RE2008-1330/01.04.2008

Str. Soroca nr. 11

180

RE2008-1538/14.04.2008

Bdul. Sudului nr. 6, bl. 70E

181

RE2008-1563/16.04.2008

Str. Salcamilor nr. 23-25, bl. D11/1

182

RE2008-1602/18.04.2008

Str. Storojinet, bl.B14

183

RE2008-1618/21.04.2008

Circumvalatiunii nr. 67, sc.A+B+C

184

RE2008-1703/30.04.2008

Bdul. Sudului nr.15, bl.10E

185

RE2008-1704/30.04.2008

Str. Sirius nr. 31, bl. 8F

186

RE2008-1705/30.04.2008

Str. Astrilor nr. 11, bl. 14B

187

RE2008-1706/30.04.2008

Str. Astrilor nr.20-26, sc A,B,C,D.

188

RE2008-1710/30.04.2008

Str. Lacului nr. 22, bl.D36

189

RE2008-1762/07.05.2008

Aleea Pogonici nr. 6

190

RE2008-1808/12.05.2008

Str. Fraternitatii nr. 1

191

RE2008-1829/13.05.2008

Str. Burebista nr. 5

192

RE2008-1965/20.05.2008

Str. Barzava nr. 4 bl. G10, sc A+B+C

193

RE2008-2245/06.06.2008

Str. Martir Cristina Lungu nr. 8, bl C3, scA

194

RE2008-2248/06.06.2008

Str. Salciei nr. 2, sc. D

195

RE2008-2432/18.06.2008

Str. N. Iliesu nr. 6, bl.E 15/3

196

RE2008-2618/01.07.2008

Str. Electronicii, nr.23, bl.B14

197

RE2008-2888/24.07.2008

Str. Felix nr. 25, bl. 107

198

RE2008-2889/24.07.2008

Str. Liege nr. 11, bl. 120

199

RE2008-2933/29.07.2008

Str. Abrud nr. 17

200

RE2008-2934/29.07.2008

Str. Abrud nr. 15

201

RE2008-2935/29.07.2008

Str. Nistrului nr. 17

202

RE2008-2936/29.07.2008

Str. Zlatna nr. 10

203

RE2008-2937/29.07.2008

Str. Zlatna nr. 11

204

RE2008-2938/29.07.2008

Str. Zlatna nr. 7b

205

RE2008-2980/30.07.2008

Str. Martir Al. Grama, bl A76

206

RE2008-2981/30.07.2008

Str. Martir Gabriela Tako, bl A62

207

RE2008-3078/08.08.2008

Str. Gheorghe Ranetti nr. 47, bl. B25, sc B

208

RE2008-3091/11.08.2008

Calea Circumvalatiunii nr. 69, bl. 47, sc. B

209

RE2008-3182/18.08.2008

Str. Timis nr. 10, bl. 36, sc. C

210

RE2008-3208/19.08.2008

Str. Iancu Vacarescu nr. 32

211

RE2008-3209/19.08.2008

Str. Liege nr. 7, bl. 98

212

RE2008-3214/19.08.2008

Intrarea Sunetului nr. 4, bl. 218

213

RE2008-3274/25.08.2008

CaleaTorontalului nr. 66, sc A+B

214

RE2008-3338/28.08.2008

Str. Orsova nr. 27, bl.108

215

RE2008-3399/03.09.2008

Str. Matei Basarab , nr. A35

216

RE2008-3400/03.09.2008

Str. I.I. de la Brad, bl. B134, Sc. A+B

217

RE2008-3450/09.09.2008

Bdul. Liviu Rebreanu nr. 7, bl. 136

218

RE2008-3459/10.09.2008

Intrarea Doinei nr. 5, bl. 6

219

RE2008-3461/10.09.2008

Str. Iancu Vacarescu nr. 24, sc. B

220

RE2008-3492/12.09.2008

Str. Martir Nicoara Elena nr. 20, bl. F10C

221

RE2008-3508/15.09.2008

Str. Rasaritului nr. 2, bl.48

222

RE2008-3518/16.09.2008

Intrarea Mierlei nr. 3, sc C

223

RE2008-3602/25.09.2008

Str. Divizia 9 Cavalerie, bl. 75

224

RE2008-3781/16.10.2008

Intrarea Doinei nr. 3, bl. 5, sc. A+B

225

RE2008-3782/16.10.2008

Intrarea Doinei nr. 1 bl.4 , sc. A+B

226

RE2008-3939/03.11.2008

Str. Luminita Botoc, bl. A22

227

RE2008-3940/03.11.2008

Str. Martir Ioan Mariutac (Ion Ionescu de la Brad), bl.B21

228

RE2008-3941/03.11.2008

Str. Martir Ioan Mariutac (Ion Ionescu de la Brad), bl.B27

229

RE2008-3942/03.11.2008

Str. Martir Ioan Mariutac (Ion Ionescu de la Brad), bl. B 28

230

RE2008-3943/03.11.2008

Str. C-tin Rădulescu Motru, bl.B35

231

RE2008-3944/03.11.2008

Str. Holdelor, bl. B92

232

RE2008-3945/03.11.2008

Str. Dr Lucian Georgevici, bl.B93

233

RE2008-3995/07.11.2008

Str. Aeroport nr. 1, bl. 7

234

RE2008-4087/19.11.2008

Str. Lisabona nr.3, bl.G5

235

RE2008-4088/19.11.2008

Str. Lisabona nr.1, bl.G4

236

RE2008-4132/25.11.2008

Str. Martir Remus Tasala, nr. 1, bl.E2

237

RE2008-4237/04.12.2008

Str. Pomiculturii, nr. 27, bl. 31, sc. B

238

RE2008-4241/04.12.2008

Str. Martir Maris Stefan nr. 4, bl. F4, sc B

239

RE2008-4244/04.12.2008

Str. Martir Constatin Garjoaba nr.1, bl C15, sc A

240

RE2008-4271/08.12.2008

Str. C. Coposu nr. 34

241

RE2008-4382/16.12.2008

Str. Dumitru Kiriac nr. 3, bl.A14, sc.A

242

RE2008-4395/17.12.2008

Str. Martir Gabriela Tako, bl.A63

243

RE2008-4411/18.12.2008

Bdul. Take Ionescu nr. 11-13, sc. A

244

RE2008-4425/19.12.2008

Str. Babadag nr. 5, bl.16

245

RE2009-21/12.01.2009

Intrarea Visinului nr. 4, bl.34

246

RE2009-80/16.01.2009

Str. N. Iorga nr. 6B

247

RE2009-84/16.01.2009

Str. Martir Constantin Zabulica, bl. A10

248

RE2009-90/16.01.2009

Str. Babadag nr. 9 , bl. 18

249

SC2009-865/16.01.2009

Str. Surorile Martir Caceu nr. 32

250

RE2009-109/20.01.2009

Bdul. Take Ionescu nr. 11-13, sc. B

251

RE2009-121/20.01.2009

Str. Musicescu nr. 2 bl. 5A, sc B

252

RE2009-161/22.01.2009

Str. Mures nr.13, bl. 13

253

RE2009-184/26.01.2009

Str. 1 Decembrie nr.110

254

RE2009-185/26.01.2009

Str. Musicescu nr. 22, bl.31

255

RE2009-186/26.01.2009

Str. Musicescu nr. 12

256

RE2009-187/26.01.2009

Intrarea Iederei nr. 2, bl. 27

257

RE2009-188/26.01.2009

Intrarea Mierlei nr. 1 sc.A

258

RE2009-217/28.01.2009

Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 23, bl.74

259

RE2009-218/28.01.2009

Str. St. O. Iosif nr. 6, bl. B8

260

RE2009-362/06.02.2009

Str. Timis nr.18, bl. 32

261

RE2009-374/09.02.2009

Str. Silistra nr. 24, bl.A/80

262

RE2009-380/09.02.2009

Splaiul T. Vladimirescu nr. 10A

263

RE2009-402/09.02.2009

Str. Martir Sebastian Iordan nr. 8

264

RE2009-435/10.02.2009

Bdul. Cetatii nr. 48, bl. A7

265

RE2009-436/10.02.2009

Str. Remus Radulet nr.13 bl.119

266

RE2009-471/11.02.2009

Str. Oglinzilor nr. 28-30, bl.38

267

RE2009-6/16.02.2009,

RE2009-204/20.03.2009,

RE2009-207/20.03.2009

Str. Eugen Pop, bl. E10, sc. A,B,C,D

268

RE2009-544/16.02.2009

Str. Silistra nr. 22, bl.A/78

269

RE2009-53/19.02.2009

Bdul. C. Brancoveanu nr. 52A

270

RE2009-589/19.02.2009

Bdul. V. Parvan nr. 20, bl.P4, sc.A+B

271

RE2009-56/20.02.2009

Bdul. Eroilor de la Tisa nr. 10-12

272

RE2009-80/24.02.2009

Str. Vega nr.1-3, bl.91, sc.A+B

273

RE2009-86/24.02.2009

Str. Labirint nr. 6, bl. D5

274

RE2009-642/24.02.2009

Bdul. Dambovita nr. 21/2

275

RE2009-671/25.02.2009

Str. Sirianu nr.13, sc.B

276

RE2009-115/26.02.2009

Str. Ardealului nr. 2/8, bl.A3

277

RE2009-151/03.03.2009

Str. Martir Cristina Lungu nr. 1, bl. C2D

278

RE2009-153/03.03.2009

Str. Martir M. Ciopec nr. 6, sc. A

279

RE2009-778/04.03.2009

Str. Cugir nr. 14, bl.64, sc. A+B

280

RE2009-810/06.03.2009

Str. Traian Novac nr. 3-5-7

281

RE2009-813/06.03.2009

Aleea Sanatatii nr. 3, bl. 89

282

RE2009-821/06.03.2009

Calea Circumvalatiunii nr. 49, bl. 51A

283

RE2009-822/06.03.2009

Str. Martir Ghe. Iosub nr. 4, bl. 28

284

RE2009-169/09.03.2009

Bdul. Cornel Coposu nr.30, bl. P1/B, sc.C

285

RE2009-845/09.03.2009

Str. Nicolae Iliesu nr.7, bl. E7/B

286

RE2009-859/09.03.2009

Str. Vladeasa nr. 1-3, bl.111-112

287

RE2009-878/10.03.2009

Bdul. Revolutiei 1989 nr. 24

288

RE2009-882/10.03.2009

Str. Macin nr. 12

289

RE2009-179/11.03.2009

Str. Gheorghe Lazar nr. 42, sc.F

290

RE2009-180/11.03.2009

Str. Mircea cel Batran, bl.24-25

291

RE22009-3/12.03.2009

Intrarea Visinului nr. 10, bl. 35

292

RE2009-906/12.03.2009

Str. B. St. Delavrancea nr. 2, bl. A14

293

RE2009-938/13.03.2009

Str. Daliei nr. 14, bl. E1, sc.C

294

RE2009-963/16.03.2009

Str. Soroca nr. 1, bl. 23

295

RE2009-186/16.03.2009

Str. Remus Radulet nr. 5, bl.58

296

RE2009-981/17.03.2009

Str. Martir Constantin Garjoaba nr. 2

297

RE2009-984/17.03.2009

Str. Amforei nr. 11

298

RE2009-987/17.03.2009

Str. Cernauti, bl. B15

299

RE2009-192/17.03.2009

Str. Pomiculturii nr. 25, bl. B36

300

RE2009-992/18.03.2009

Str. Vasile Alaci nr.13, bl. 117

301

RE2009-1003/18.03.2009

Str. Zoltan Kodaly nr. 2 bl. C14

302

RE2009-1006/19.03.2009

Str. Martir Constantin Garjoaba nr. 4, bl.C3, sc.B

303

RE2009-1007/19.03.2009

Str. Ionel Perlea nr. 9, bl. 69

304

RE2009-206/20.03.2009

Str. Ovidiu, bl. E9, sc. B

305

RE2009-222/23.03.2009

Str. Dorobanti, Bl. D1, Sc. A

306

RE2009-1077/24.03.2009

Str. Louis Pasteur nr. 1

307

RE2009-1080/24.03.2009

Aleea Cutezatorilor nr. 5, bl D 22

308

RE2009-225/24.03.2009

Str. Gheorghe Lazar, nr.36, sc.A

309

RE2009-1086/25.03.2009

Str. Soroca nr. 3, bl. 24

310

RE2009-1119/26.03.2009

Str. Avram Imbroane nr. 23

311

RE2009-1139/27.03.2009

Str. Martir Cristina Lungu nr. 3, sc. Asi B

312

RE2009-1145/27.03.2009

Str. Martir Cristina Lungu nr. 6, bl. C3B

313

RE2009-1149/27.03.2009

Str. E. Baader nr. 4, bl. 13, sc A

314

RE2009-1150/27.03.2009

Calea Sever Bocu, bl. 318

315

RE2009-1158/27.03.2009

Str. Eneas nr. 53

316

RE2009-241/30.03.2009

Str. Leandrului nr. 9, bl. 15

317

RE2009-1170/30.03.2009

Str. Alexandru Alaci nr. 16, bl. 130

318

RE2009-1171/30.03.2009

Str. Cornel Grofsoreanu, bl. 9, sc B

319

RE2009-1211/31.03.2009

Str. Sirius nr. 27, bl. 9

320

RE2009-1224/01.04.2009

Str. Calea Aradului nr. 25, sc A+B

321

RE2009-1227/01.04.2009

Str. Hebe nr.18

322

RE2009-1228/01.04.2009

Str. Harniciei nr. 5, bl.24

323

RE2009-1229/01.04.2009

Calea Bogdanestilor nr. 32, sc A+B

324

RE2009-1234/01.04.2009

Aleea F. C. Ripensia nr. 14, bl. T1

325

RE2009-1247/02.04.2009

Aleea Azurului nr. 5, bl. 13

326

RE2009-1271/03.04.2009

Intrarea Lugojului nr. 5, bl. A3

327

RE2009-1272/03.04.2009

Intrarea Sepia nr. 4, bl. 47

328

RE2009-1294/06.04.2009

Str. Perlei nr. 18, bl. 235

329

RE2009-1301/07.04.2009

Str. Orsova nr. 13, bl. 121, sc. a+b+c

330

RE2009-1335/08.04.2009

Str. Vasile Parvan nr. 22, bl. 22, sc. A+B

331

RE2009-262/08.04.2009

Str. Orsova nr. 25, bl.109, sc. A-C

332

RE2009-1344/09.04.2009

Intrarea Zoltan Kodaly nr.11, bl. C6

333

RE2009-1358/09.04.2009

Str. Felix nr. 11, bl. 68

334

RE2009-264/10.04.2009

Str. Martir Spiru Blanaru, bl. 41

335

RE2009-1403/13.04.2009

Str. Timis nr. 4, bl. E5

336

RE2009-1432/14.04.2009

Str. Vlasiei nr. 2, bl. E22

337

RE2009-1434/14.04.2009

Str. Carei nr. 13, bl. 29

338

RE2009-1435/14.04.2009

Str. Dej nr. 15, bl. 83

339

RE2009-1436/14.04.2009

Str. Carei nr. 14, bl. 37

340

RE2009-1459,1458/15.04.2009

Aleea F.C. Ripensia nr. 18-20, bl. H4

341

RE2009-1471/16.04.2009

Str. Stejarul nr. 14, bl. 6, sc. A+B

342

RE2009-1488/16.04.2009

Str. Pavel Rotariu nr. 7

343

RE2009-1492/16.04.2009

Str. Adam Mickievics nr. 43, bl.43

344

RE2009-1498/17.04.2009

Aleea Actorilor nr. 1, bl.D

345

RE2009-1612/27.04.2009

Str. Musicescu nr. 18, bl. 29

346

RE2009-1618/27.04.2009

Str. Martir Remus Tasala nr. 9, bl.E6

347

RE2009-1619/27.04.2009

Str. Eternitatii nr. 53, bl 53, sc. E

348

RE2009-1644/28.04.2009

Intrarea Zenit nr. 6, bl. E11

349

RE2009-1672/29.04.2009

Str. Amforei nr.15, bl. B6

350

RE2009-1695/30.04.2009

Str. Vasile Balmus nr. 21, bl. 42, sc. A+B

351

RE2009-1696/30.04.2009

Intrarea Muntilor, nr. 6, bl.20, sc.A+B

352

RE2009-1705/30.04.2009

Str. Timis nr. 5, sc. A+B+C+D

353

RE2009-1726/04.05.2009

Str. Magura nr. 11, bl. 15, sc. A+B

354

RE2009-1759/06.05.2009

Str. Pogonici nr. 4

355

RE2009-1766/06.05.2009

Str. Dej nr. 23, bl. 81

356

RE2009-1767/06.05.2009

Str. Cugir nr. 13, bl. 80

357

RE2009-1812/08.05.2009

Str. Martir Maria Andrei, bl. A103

358

RE2009-1826/12.05.2009

B- dul Cetatii nr. 38, bl 38

359

RE2009-1838/12.05.2009

Str. Drubeta nr. 97, sc A1+A2

360

RE2009-1877/14.05.2009

Str. Stelelor nr. 12, bl, 17

361

RE2009-1892/18.05.2009

Str. 1 Decembrie nr. 88, sc. A

362

RE2009-1946/19.05.2009

Str. Dr. Ioan Mureșan (Calea Martirilor) nr. 100/40, bl. C1

363

RE2009-2039/25.05.2009

Str. Aurel Popovici nr. 19-21

364

RE2009-2067/27.05.2009

Str. Lacului nr. 40, bl. D70

365

RE12009-300/27.05.2009

Str. Magura nr. 8, bl. 45, sc. A+B

366

RE12009-302/27.05.2009

Str. Transilvania nr. 20, bl. C3, sc. A+B

367

RE2009-2152/03.06.2009

Bdul. M. Eminescu nr. 9A

368

RE2009-2182/04.06.2009

Intrarea Sepia nr. 7, bl. 45

369

RE2009-2183/04.06.2009

Intrarea Sepia nr. 3, bl. 44

370

RE2009-2197/04.06.2009

Aleea Gornistilor nr. 5, bl. 5

371

RE2009-2225/09.06.2009

Str. Mircea cel Batran, bl. 54

372

RE2009-2309/15.06.2009

Str. Munteniei, bl. C33

373

RE2009-2314/15.06.2009

Bdul. Eroilor de la Tisa nr. 1-3

374

RE2009-2322/15.06.2009

Str. Remus Radulet (Boemia) nr. 8, bl. 52

375

RE2009-2335/15.06.2009

Str. Electronicii nr. 12, bl. C7

376

RE2009-2342/16.06.2009

Str. Silistra nr. 18, bl. A79

377

RE2009-2348/16.06.2009

Str. Salcamilor nr. 54, bl. 80

378

RE2009-002382/17.06.2009

Aleea FC Ripensia, nr.19

379

RE2009-2383/17.06.2009

Bdul Mihai Eminescu nr. 22-24

380

RE2009-2419/18.06.2009

Str. Invatatorului nr. 4, bl. 69

381

RE2009-2428/18.06.2009

Str. Ion Creanga nr.11, bl.T19

382

RE2009-2497/22.06.2009

Str. Iovan Sterja Popovici nr. 11, bl. 11

383

RE2009-2510/23.06.2009

Str. Gheorghe Lazar nr. 40, sc. E+F

384

RE2009-2522/23.06.2009

Str. Orsova nr. 24, bl. 87

385

RE2009-2527/23.06.2009

Str. Labirint nr. 4, bl. B4, sc. A+B+C

386

RE2009-2537/24.06.2009

Str. Alexandra Indries (Lunei) nr. 41, bl. L13

387

RE2009-2538/24.06.2009

Str. Timis nr. 6, bl. E6

388

RE2009-2579/25.06.2009

Str. Harniciei nr. 8, sc. A+B+C

389

RE2009-2584/25.06.2009

RE2009-2786/03.07.2009

Str. Martir Marius Ciopec nr. 22, bl. A7bis, sc. A-B

390

RE2009-2601/25.06.2009

Aleea Sagetii nr. 3, sc. A+B

391

RE2009-2605/26.06.2009

Calea Circumvalatiunii nr.53, bl. 53

392

RE2009-2622/30.06.2009

P-ta Nicolae Balcescu nr. 7, bl. B2, sc.A-E

393

RE2009-2638/30.06.2009

Str. Mircea cel Batran, bl. 52

394

RE2009-2644/30.06.2009

Bdul. Dambovita nr. 6A, bl. A2

395

RE2009-2647/30.06.2009

Str. Diaconu Coressi nr. 123

396

RE2009-2648/30.06.2009

Str. Eugen Pop, bl. E9, sc. A

397

RE2009-2650/30.06.2009

Str. Martir Ianos Paris nr. 8, bl. 102

398

RE2009-2657/30.06.2009

Bdul. Take Ionescu nr. 42, sc. A+B

399

RE2009-2660/30.06.2009

Zona Steaua nr. 34, bl. 50B

400

RE2009-2663/30.06.2009

Intrarea Doinei nr. 13

401

RE2009-2705/30.06.2009

Str. Rusu Sirianu nr. 37, bl. A20, sc. A+B

402

RE2009-2718/01.07.2009

Str. Diana nr. 4

403

RE2009-2719/01.07.2009

Str. Diana nr. 3

404

RE2009-002787/03.07.2009

Str. Dropiei nr. 2, bl. B1, sc. A

405

RE2009-002835/07.07.2009

Str. Timocului bl. T26,

406

RE2009-002840/07.07.2009

Str. Martir Al. Chorosi, bl. B15

407

RE2009-002852/08.07.2009

Str. Silistra nr. 8, bl. A 36, sc. A+B

408

RE2009-002853/ 08.07.2009

Str. Oglinzilor nr. 19, bl. 27

409

RE-2009-002864/08.07.2009

Str. Ardealului nr. 2/6, bl.A2

410

RE2009-002877/09.07.2009

Str. I. Slavici nr. 16 B

411

RE2009-002878/09.07.2009

Str. Ardealului nr. 2/14, bl B4

412

RE2009-002879/09.07.2009

Str. Dambovita nr. 86

413

RE2009-002880/09.07.2009

Str. Dambovita nr. 94-96

414

RE2009-2896/10.07.2009

Str. Lunei, bl. L41

415

RE2009-2909/10.07.2009

Str. Circumvalatiunii nr. 28, bl. 77

416

RE2009-2930/13.07.2009

Bdul. Dambovita nr. 88, bl. T2

417

RE2009-2931/13.07.2009

Str. Valiug nr. 14, bl. E3, sc. A

418

RE2009-2955/14.07.2009

Str. Ioan Slavici nr. 4B

419

RE2009-2967/14.07.2009

Aleea Cristalului nr. 16-18, bl. 77, sc. A+B

420

RE2009-2968/14.07.2009

Aleea Cristalului nr. 22, bl. 78

421

RE2009-2968/14.07.2009

Aleea Cristalului nr. 20, bl. 78

422

RE2009-3005/16.07.2009

Bdul. Gen. Ion Dragalina nr. 45, sc. C

423

RE2009-3107/22.07.2009

Bdul. Liviu Rebreanu nr. 143, bl. T12

424

RE2009-3236/27.07.2009

Str. Iris nr. 21/A

425

RE2009-3256/28.07.2009

Aleea Cutezatorilor nr. 3, bl. D27

426

RE2009-3288/29.07.2009

Str. Kiriac nr. 5, bl. A13

427

RE2009-3316/30.07.2009

Intrarea Mierlei nr. 3, bl. 21, sc A

428

RE2009-3343/31.07.2009

Str. Macin nr. 1

429

RE2009-003640/21.08.2009

Str. Babadag, nr.7, bl. 17

430

RE2009-003685/25.08.2009

Str. Ion Slavici bl. 14, sc. A

431

RE2009-003689/25.08.2009

Str. Martir Marius Nemtoc nr. 6,bl. 1

432

RE2009-3390/04.08.2009

Str. Martir Nicoara Elena nr. 1, bl. F16

433

RE2009-3480/10.08.2009

Bdul. Cetatii nr. 64, bl. 15, sc. A+B+C+D

434

RE2009-3494/11.08.2009

Str. Aurel Popovici nr. 2

435

RE2009-3508/12.08.2009

Str. Circumvalatiunii nr. 33, bl. F8 bis

436

RE2009-3570/17.08.2009

Str. Mircea cel Batran , bl. 42

437

RE2009-3575/17.08.2009

Str. Adrei Saguna bl. A 11

438

RE2009-3616/20.08.2009

Str. Electronicii, nr.17, bl.B11

439

RE2009-3702/26.08.2009

Aleea Citadelei nr. 4, bl. C21, sc. B

440

RE2009-3705/26.08.2009

Str. Orion nr. 6, bl. 8, sc. C

441

RE2009-3706/26.08.2009

Str. Recoltei nr. 16, bl. E9

442

RE2009-3750/27.08.2009

Str. Liege nr. 9, bl. 106, sc. A + B

443

RE2009-3919/04.09.2009

Aleea Sanatatii nr. 9, bl. 88, sc. C

444

RE2009-3920/04.09.2009

Str. Naturii nr. 11, sc. C

445

RE2009-3923/07.09.2009

Str. Azuga nr. 3, bl. 16

446

RE2009-3924/07.09.2009

Str. Mures nr. 125, bl. 33

447

RE2009-4043/15.09.2009

Str. Lugojului nr. 9, bl. A5, sc. B

448

RE2009-4124/22.09.2009

Aleea Gorunului nr. 1, bl. E34, sc. A+B

449

RE2009-4206/28.09.2009

Str. Constantin Stere nr. 5

450

RE2009-4207/28.09.2009

Str. Soroca nr. 9

451

RE2009-4276/01.10.2009

Str. Dr. Ioan Mureșan nr. 84, bl. 58a

452

RE2009-4289/02.10.2009

Str. Oglinzilor nr. 24-26, bl. 37, sc. A+B

453

RE2009-4339/07.10.2009

Str. 1 Decembrie nr. 86

454

RE2009-4416/12.10.2009

Str. Vacarescu nr. 8

455

RE2009-4529/20.10.2009

Str. Mircea Hoinic nr. 6, bl. E, sc. E1+E2

456

RE2009-4583/23.10.2009

Str. Piatra Craiului nr. 3, sc. F

457

RE2009-4642/27.10.2009

Str. Padurarilor nr. 6, bl. A11/D

458

RE2009-4647/28.10.2009

Str. Gavril Musicescu nr. 8, sc. A

459

RE2009-4652/28.10.2009

Str. Acad. Remus Radulet nr. 12, bl. 57A

460

RE2009-4714/02.11.2009

Str. Ioan Slavici nr. 17, bl. 17, sc. A+B

461

RE2009-4758/03.11.2009

Str. Constantin Stere nr. 16

462

RE2009-4827/09.11.2009

Str. Linistei nr. 1, sc. F+G

463

RE2009-4861/09.11.2009

Str. Mures nr. 123, bl. 40

464

RE2009-4913/10.11.2009

Str. Burebista nr. 18, bl. 31, sc. B

465

RE2009-5073/17.11.2009

Str. Martir Claudiu Varcus nr. 6, sc. B

466

RE2009-5136/17.11.2009

Str. I.I. de la Brad, bl. 102

467

RE2009-5137/17.11.2009

Str. Holdelor nr. 12, bl. 103, sc. A+B+C

468

RE2009-5190/19.11.2009

Str. Frunzei nr. 51

469

RE2009-5219/23.11.2009,

RE2009-5397/02.12.2009, RE2009-5479/02.12.2009,   RE2010-

0572/03.02.2010

Str. Acad. Sextil Puscariu nr. 11, bl. E10, sc. A,B,C,D

470

RE2009-5223/23.11.2009

Aleea Sanatatii nr. 5, bl. 89

471

RE2009-5266/25.11.2009

Str. Macin nr. 3, bl. 14

472

RE2009-5267/25.11.2009

Str. Avram Imbroane nr. 25

473

RE2009-5319/27.11.2009

Splaiul Nicolae Titulescu nr. 11, sc. A+B+C

474

RE2009-5372/30.11.2009

Str. Maresal Al. Averescu nr. 33, bl. 100

475

RE2009-5522/08.12.2009

Str. Sirius nr. 22, bl. 10G, sc. C

476

RE2009-5554/09.12.2009

Str. Hotinului nr. 11, bl. 96

477

RE2009-5578/10.12.2009  RE2010-

2920/20.05.2010

Str. Oglinzilor nr. 23-25, bl.32, sc. B

478

RE2009-5625/14.12.2009

Str. Soroca nr. 10, bl. 45

479

RE2009-5673/17.12.2009

Str. Ion Barac, bl. 15

480

RE2009-5691/17.12.2009

Calea Sagului nr. 64, bl. 64

481

RE2010-1046/17.02.2010

Str. Evlia Celebi nr. 12

482

RE2010-1128/22.02.2010

Str. C-tin Stere nr. 4, bl. 21, sc. A+B

483

RE2010-1132/22.02.2010

Calea Torontalului nr. 9

484

RE2010-1147/22.02.2010

Str. Arh. Victor Vlad, bl. 11, sc. A+B+C+D

485

RE2010-1178/23.02.2010

Str. Constantin Noica nr. 8

486

RE2010-1201/24.02.2010

Str. Dr. Ioan Mureșan nr. 59, bl. 38, sc. A+B

487

RE2010-1237/25.02.2010

Str. Rasaritului nr. 16, bl. 60

488

RE2010-1242/25.02.2010

Str. Aleea Scurta nr. 1, bl. 89, sc. A+B

489

RE2010-1252/25.02.2010

Str. Sever Bocu nr. 82, bl. 308/A

490

RE2010-1322/01.03.2010

Str. Zlatna nr. 8, sc. A+B+C

491

RE2010-1346/02.03.2010

Piata Ion Dimitrie Suciu nr. 4

492

RE2010-1359/02.03.2010

Str. Bradul nr. 4, bl. B4, sc. A+B

493

RE2010-1375/03.03.2010

Str. Diana nr. 9, sc. A+B

494

RE2010-1432/04.03.2010

Str. Telegrafului, bl. D8

495

RE2010-1443/05.03.2010

Aleea Hotinului nr. 2, sc. A+B+C

496

RE2010-1456/08.03.2010

Str. Constantin Brailoiu nr. 7, bl. 7

497

RE2010-1500/09.03.2010

Str. Deliblata nr. 1

498

RE2010-1529/11.03.2010

Str. Nicolae Iliesu nr. 1A, bl. D13/4, sc. A+B

499

RE2010-1534/11.03.2010

Str. Martir Maria Andrei nr. 7, bl. A107, sc. A+B

500

RE2010-1544/11.03.2010

Str. Aurel Popovici nr. 14

501

RE2010-1551/12.03.2010

Aleea FC Ripensia nr. 32

502

RE2010-1554/12.03.2010,

RE2010-3893/04.04.2010

Str. Sextil Puscariu nr. 9, sc.C+ D

503

RE2010-1636/17.03.2010

Str. Teatrului nr. 6, bl. 34, sc. A+B

504

RE2010-171/15.01.2010

Str. Ardealul nr. 2/16, bl. F1

505

RE2010-194/18.01.2010

Str. Gh. Ranetti nr. 52, bl. B27

506

RE2010-315/21.01.2010

Str. Ion Inculet nr. 2, bl. 88

507

RE2010-373/27.01.2010

Str. Martir Nutu Iotcovici, bl A77, sc. A+B

508

RE2010-388/27.01.2010

Str. Harniciei nr. 2

509

RE2010-411/28.01.2010

Str. Stejarul nr. 10

510

RE2010-412/28.01.2010

Str. Acad. Remus Radulet nr. 6, bl. 53

511

RE2010-735/09.02.2010

Str. Orsova nr. 12, bl. 105, sc. A+B

512

RE2010-752/09.02.2010

Str. Abrud nr. 23, bl. A

513

RE2010-829/11.02.2010

Str. Ion Vidu nr. 1

514

RE2010-836/11.02.2010

Str. Intrarea Lunga nr. 2, sc. A+B+C

515

RE2010-877/12.02.2010

Str. Soroca nr. 4, bl. 46

516

RE2010-1756/23.03.2010

Str. Dr. Ioan Muresan nr. 71, sc. A+B

517

RE2010-1762/23.03.2010

Str. Coriolan Brediceanu nr. 1

518

RE2010-1795/25.03.2010

Str. Fructelor nr. 6,bl. D1B

519

RE2010-1810/25.03.2010

Str. Iancu Flondor, bl. C4

520

RE2010-1818/26.03.2010

Str. Miorita nr. 10, bl. 7, sc. A+B

521

RE2010-1868/30.03.2010

Str. Dropiei nr. 3, bl. E1-2, sc. A+B

522

RE2010-1869/30.03.2010

Bdul Take Ionescu nr. 57

523

RE2010-1909/31.03.2010

Str. Stiintei nr. 1, bl. D37

524

RE2010-1914/31.03.2010

Str. Miorita nr. 12, bl. 7A

525

RE2010-2048/13.04.2010

Str. Ion Ionescu de la Brad, bl. B138, sc. A+B

526

RE2010-2049/13.04.2010

Str. Acad. Petre Negulescu nr. 5, bl. 137

527

RE2010-2118/16.04.2010

Bdul Cetatii nr. 16, bl. E16

528

RE2010-2139/16.04.2010

Str. Martir Al. Chorosi, bl. B11 A

529

RE2010-2162/19.04.2010

Str. Mitropolit Varlaam nr. 13

530

RE2010-2214/22.04.2010

Str. Martir Andrei Istvan nr. 11, bl. 66B

531

RE2010-2236/23.04.2010

Str. Gheorghe Lazar nr. 21, bl. F1, sc. A+B

532

RE2010-2347/29.04.2010

Calea Sever Bocu nr. 1

533

RE2010-2382, 2383/03.05.2010

Str. Lacului nr. 2, bl. D6, sc. A+B

534

RE2010-2428/04.05.2010

Str. Bucovinei nr. 38, bl. 74

535

RE2010-2461/05.05.2010

B-dul General Dragalina nr. 28, bl. 28

536

RE2010-2491/06.05.2010

Str. Bradul nr. 10, bl. B2

537

RE2010-2565/10.05.2010

Str. Remus Radulet nr. 1, bl. 15, sc. A+B

538

RE2010-2566/10.05.2010

Str. Cornel Grofsoreanu nr. 14, sc. C

539

RE2010-2571/10.05.2010

Str. Timis nr. 22, bl. 40

540

RE2010-3772/01.06.2010

Calea Circumvalatiunii nr. 29

541

RE2010-3847/03.06.2010

Str. Lunei, bl. L2

542

RE2010-3848/03.06.2010

Str. Lunei nr. 4, bl. L4

543

RE2010-3849/03.06.2010

Str. Baba Dochia nr. 14, bl. D/3

544

RE2010-3850/03.06.2010

Str. Baba Dochia, bl. D6

545

RE2010-3851/03.06.2010

Str. Lunei nr. 42, bl. L33

546

RE2010-3852/03.06.2010

Str. Lunei nr. 47, bl. L16

547

RE2010-3853/03.06.2010

Str. Lunei nr. 45, bl. L15

548

RE2010-3854/03.06.2010

Str. Lunei, bl. L10

549

RE2010-3855/03.06.2010

Str. Lunei, bl. L8

550

RE2010-3856/03.06.2010

Str. Lunei, bl. L5

551

RE2010-4020/11.06.2010

Str. Alexandru Alaci nr. 5, bl. 74A

552

RE2010-4022/11.06.2010

Str. Alexandru Alaci nr. 3, bl. 75

553

RE2010-4140/21.06.2010

Bd. Revolutiei 1989 nr. 13

554

RE2010-4318/30.06.2010

Str. Bucuresti nr. 15, sc. A+B

555

RE2010-4323/30.06.2010

Str. Matei Basarab nr. 4, bl. 29

556

RE2010-4426/06.07.2010

Str. Martir Silviu Motohon nr. 54, bl.141

557

RE2010-4439/06.07.2010

Martir Remus Tasala, nr.3,bl. E5

558

RE2010-004440/06.07.2010

Bv. Gen. Ion Dragalina, nr.40

559

RE2010-004447/08.07.2010

Bv. Eroilor de la Tisa, nr.22, bl. T

560

RE2010-4480/08.07.2010

General Dragalina nr. 37

561

RE2010-004488/08.07.2010

Intrarea Martir Angela Sava nr. 4, sc. B

562

RE2010-4547/15.07.2010

Martir Dumitru Juganaru nr.6, bl.96, sc. A+B

563

RE2010-4681/23.07.2010 RE2013-

2230/20.03.2013

Str. Astrilor nr. 4-6, bl. 2

564

RE2010-4688/23.07.2010

Str. Naturii nr. 2, sc. A+B

565

RE2010-4857/05.08.2010

Str. Ciprian Porumbescu nr. 10

566

RE2011-2410/23.09.2011

Str. Liniștei, nr.28, bl.98

567

RE2011- 3049/16.12.2011

Intr. Castanilor, nr.1, sc. A+B

568

RE2012-000147/18.01.2012

Intrarea Lugojului, nr.2, Sc. A+B

569

RE2012-000204/24.01.2012

Str. Virgil Magearu, nr.3, bl.A

570

RE2012-000609/01.03.2012

Str. Gavril Musicescu nr. 6/a, bl.6, sc. D

571

RE2012-000828/21.03.2012

Str. Aleea Arcașilor, nr.5, bl.127

572

RE2012-000975/05.04.2012

Str. Filaret Barbu, nr.2A

573

RE2012-001121/25.04.2012

Str. Coriolan Brediceanu nr. 11

574

RE2012-001482/06.06.2012

Bv. Dr. Victor Babeș, nr.3

575

RE2012-001718/05.07.2012

Str. Ecoului, nr.3-5, bl.135-136

576

RE2012-001797/13.07.2012

Str. Circumvalațiunii, nr.37, bl.65, sc.B

577

RE2012-002633/08.08.2012

Str. Liege, nr.22, bl.92

578

RE2012-002967/30.08.2012

str. Perlei, nr.23, bl.99

579

RE2012-002983/30.08.2012

Str. G. Ranetti, nr.2, sc A

580

RE2012-003093/03.09.2012

Str. Martir Ioan Stanciu, nr.1, bl. C-22

581

RE2012-003118/05.09.2012

Calea Bogdanestilor, nr.181, bl.D

582

RE2012-003222/17.09.2012

Str. Dej, nr.11, bl.90

583

RE2012-003245/18.09.2012

Str. Iancu Văcărecu, nr.4-6

584

RE2012-003268, 3274/19.09.2012

Str. Martir Andrei Istvan,nr.1-3, sc.A+B

585

RE2012-003341/20.09.2012

Str. Barbu Iscovescu, nr.8

586

RE2012-003293/20.09.2012

Str. Mures, nr.3

587

RE2012-003373/21.09.2012

Intrarea Lugojului, nr.22, bl.B26

588

RE2012-003411/25.09.2012

Str. Labirint, nr.7, bl.B5

589

RE2012-003434/26.09.2012

Str. Sf. Apostoli Petru și Pavel, nr.49, bl.A93

590

RE2012-003473/28.09.2012

Calea Aradului, nr.34, bl.19

591

RE2012-003533/02.10.2012

Str. Eugen Cuteanu, bl.D9

592

RE2012-003605/05.10.2012

Str. Barbu Iscovescu, nr.15, sc.C

593

RE2012-003616/08.10.2012

Str. Ion Slavici, bl.8C

594

RE2012-003668/11.10.2012

Str. Hebe, nr. 36

595

RE2012-003670/11.10.2012

Str. Orșova, nr.18

596

RE2012-003692/15.10.2012

Str. Dropiei, nr.12

597

RE2012-003707/15.10.2012

Str. D-tru Kiriac, nr.4, bl.A17

598

RE2012-003725/16.10.2012

Str. Sirius, nr.30, bl. 12

599

RE2012-003731//16.10.2012

Str. Cornel Grofșoreanu, nr. 16

600

RE2012-003735/17.10.2012

Str. Electronicii, nr.19

601

RE2012-003799/23.10.2012

Str. C-tin Brăiloiu, nr.5

602

RE2012-003846/30.10.2012

Al. F.C. Ripensia, nr.30

603

RE2012-003850/30.10.2012

Str. Constantin cel Mare, nr.97, bl.255

604

RE2012-003861/30.10.2012

Bdul. Iuliu Maniu, nr.2

605

RE2012-003862/31.10.2012

Str. Amforei, nr.2

606

RE2012-003869/31.10.2012

Str.Învățătorului, nr.7, bl.51

607

RE2012-003881-01.11.2012

Calea Martirilor, nr.68

608

RE2012-003888/02.11.2012

Intr. Martir C-tin Gârjoabă, nr.4, bl.C3, sc A

609

RE2012-003892/02.11.2012

Str. Lorena, nr.2D

610

RE2012-003926/06.11.2012

B-dul Dâmbovița, nr.60

611

RE2012-003940/07.11.2012

Str. Constantin Brailoiu nr. 3

612

RE2012-003949/07.11.2012

Str. Dositei Obradovici, nr.3

613

RE2012-003985/09.11.2012

Str. Cosminului, nr.34

614

RE2012-004003/12.11.2012

Aleea Muzicii, nr.2

615

RE 2012-004026/14.11.2012

Aleea FC Ripensia, nr.16

616

RE 2012-004044/15.11.2012

Str. Lorena, nr.12

617

RE2012-004053/15.11.2012

Str. Martir Silviu Motohon, nr.50, bl.143

618

RE2012-004091/16.11.2012

Str. Ion Slavici, bl.A8,

619

RE2012-004113/20.11.2012

Str. Martir Stanciu, nr.5

620

RE2012-004145/22.11.2012

Str. 1 Decembrie, nr.94

621

RE2012-004170/26.11.2012

Str. Sfintii Apostoli Petru și Pavel, bl.B124

622

RE2012-004172/26.11.2012

Calea Martirilor, nr.66/A

623

RE2012-004186/26.11.2012

Str. Martir Silviu Motohon, nr.48, bl.144

624

RE2012-004203/28.11.2012

Str. Iris, nr.30

625

RE2012-004245/29.11.2012

Str. Electronicii, nr.2, bl.C1

626

RE2012-004279/03.12.2012

Str. Ionel Perlea, nr.11

627

RE2012-004396/06.12.2012

Calea Bogdăneștilor, nr.181

628

RE2012-004457/11.12.2012

Str. Dumitru Kiriac, nr.21, bl. A26

629

RE 2012-004571/13.12.2012

Str. Iancu Flondor, bl. A32

630

RE2012-004572/13.12.2012

Str. Iancu Flondor, nr.31, bl.A

631

RE2012-004602/14.12.2012

Calea Sagului, nr.17

632

RE2013-000066/14.01.2013

Str. Maria Tanase, nr.6, bl.60

633

RE2013-000825/23.01.2013

Str. Circumvalatiunii, nr.69, sc.A

634

RE2013-0000987/24.01.2013

Str. Gh. Ranetti, nr.47, bl.25B

635

RE2013-000292/17.01.2013

Str. Martir Istvan Andrei, nr.14, bl.62

636

RE2013-001198/28.01.2013

Inrarea Cucului, nr.2, bl.13

637

RE2013-001223/28.01.2013

Str. Lunei, bl. L30

638

RE2013-001591/31.01.2013

Str. Transilvania, nr.9, bl. E25

639

RE2013-001678/01.02.2013

Bdul Liviu Rebreanu, nr.137

640

RE2013-001726/05.02.2013

Str. Recoltei, nr.8

641

RE2013-001736/05.02.2013

Str. Răsăritului, nr.3

642

RE2013-001795/11.02.2013

Str. Labirint, nr.10, bl. A4

643

RE2013-001889/15.02.2013

Str. Dr. Ion Muresan,nr.59

644

RE2013-001919/19.02.2013

Str. Victor Babes, nr. 29

645

RE2013-001956/20.02.2013

Str. Labirint, nr.11

646

RE2013-002047/01.03.2013

Str. Soroca, nr.8, bl.48

647

RE2013-002089/05.03.2013

Str. Ion Inculet, nr.1

648

RE2013-002096/06.03.2013

Str. Brandusei, nr.8

649

RE2013-2151/13.03.2013

Str. Lunei, nr.44, bl.L34

650

RE2013-002180/15.03.2013

Str. Orion, nr.6

651

RE2013-002227/20.03.2013

Str. Felix, nr.5, bl.5

652

RE2013-002259/22.03.2013

Aleea FC Ripensia, nr.21

653

RE2013-002263/22.03.2013

Str. Ardealului, nr.2/4, bl.A1

654

RE2013-002292/27.03.2014

Calea Dorobantilor, nr.1, sc.B

655

RE2013-002323/29.03.2013

Str. Martir Ovidiu Munteanu, bl.C16

656

RE2013-002330/29.03.2013

Str. Daliei, nr.21

657

RE2013-002352/02.04.2013

Str. Martir Nicoară Elena, nr.4

658

RE2013-002358/02.04.2013

Str. Prof. Dr. Valeriu Alaci, nr.10, bl. 73A

659

RE2013-002413/08.04.2013

Bv. Take Ionescu, nr.44

660

RE2013-002441/11.04.2013

Str. Bucuresti, nr.26, bl.A3

661

RE2013-002517/17.04.2013

Str. Lugojului, nr.39

662

RE2013-002479/15.04.2013

Str. Delfinului, nr.6

663

RE2013-002518/17.04.2013

Calea Martirilor, nr.2

664

RE2013-002597/25.04.2013

Str. Gh. Ostrogovich, , nr.8

665

RE2013-002646/07.05.2013

Str. Sirius, nr.19, bl.4

666

RE2013-002666/09.05.2013

Str. Deliblata, nr.13

667

RE2013-002682/13.05.2013

B-dul General Dragalina, nr.38, bl.38

668

RE2013-002707/15.05.2013

Str. D. Kiriac, nr.13, bl. A7

669

RE2013-002738, 002739,

002740/17.05.2013

Str. Martir Claudiu Varcus, nr.3, sc.A,B,C

670

RE2013-002746/17.05.2013

Str. Gheorghe Lazar, nr.46, bl.A4

671

RE2013-002805/24.05.2013

Str. Lunei, bl.47

672

RE2013-002858/28.05.2013

Str. Cernauti, nr.16

673

RE2013-002963/14.06.2013

Str. Gheorghe Ostrogovich, nr.12, bl.115

674

RE2013-003007/21.06./2013

Str. Carei, nr.3

675

RE2013-003022/26.06.2013

Calea Buziasului, nr.38, bl.75

676

RE2013-003055/28.06.2013

Str. Amforei, nr.1, bl.T63A

677

RE2013-003070/01.07.2013

Str. Circumvalatiunii, nr.14, bl.81, sc.A

678

RE2013-003128/08.07.2013

Str. 1 Decembrie, nr.65, bl.E

679

RE2013-003156/10.07.2013

Str. Vasile Balmus, nr.22, bl.49

680

RE2013-003171/12.07.2013

Str. Circumvalatiunii, nr.22, bl.79B

681

RE2013-003180/15.07.2013

Str. Uranus, nr.25, bl.90

682

RE2013-003218/18.07.2013

Str. Martir Vasile Balmus, nr.12, bl.44, sc.E

683

RE2013-003212/18.07.2013

Str. Martir Andrei Istvan, nr.2, bl.61A

684

RE2013-003208/18.07.2013

Str. Leandrului, nr.15, bl.18

685

RE2013-003303/31.07.2013

Aleea Ionel Perlea, nr.5-6-7-8

686

RE2013-003455/26.08.2013

Str. Burebista, nr.7

687

RE2013-003502/30.08.2013

Str. Martir Claudiu Varcus, nr.5

688

RE2013-003499/30.08.2013

Str. Ioan Slavici, bl.23

689

RE2013-003528/02.09.2013

Bdul Dambovita, nr.65

690

RE2013-003512/02.09.2013

Aleea Martir Octavian Tintaru, nr.3

691

RE2013-003511/02.09.2013

Str. Mures, nr.15

692

RE2013-003530/03.09.2013

Aleea Inului, nr.1

693

RE2013-003545/04.09.2013

Str. Maresal Al.Averescu, nr.63

694

RE2013-003582/09.09.2013

Str. Corneliu Coposu, nr.24, bl.P2

695

RE2013-003619/11.09.2013

Aleea Ciobanului, nr.3

696

RE2013-003762/01.10.2013

Str. Martir Caceu, nr.10, bl.C4C

697

RE2013-003769/02.10.2013

Str. Circumvalatiunii, nr.47

698

RE2013-003829/10.10.2013

Calea Sagului, nr.81, bl.7

699

RE2013-003853/15.10.2013

Str. Transilvania, nr.6

700

RE2013-003879/21.10.2013

Aleea Icar, nr.12, bl.5, sc.D

701

RE2013-3003914/24.10.2013

Str. Holdelor, nr.2, bl.B91

702

RE2013-004048/11.11.2013

Str. Regimentul 6 Artilerie Grea, bl. Nr.6

703

RE2013-004204/02.12.2013

Str. Mures, nr.10, sc.A+B

704

RE2013-004209/03.12.2013

Intrarea Lunga, nr.1

705

RE2013-004271/11.12.2013

Calea Martirilor, nr.33, bl.F2

706

RE2013-004298/12.12.2013

Str. Baba Dochia, bl. D5

707

RE2013-004322/17.12.2013, RE2015-

001321/06.07.2015

Str. Ana Ipatescu, nr.5, sc.A + B

708

RE2014-000217/06.02.2014

Str. Arh. Ion Mincu, nr.5, bl. B96

709

RE2014-000238/07.02.2014

Str. Luceafarul, nr.8, bl.B18

710

RE2014-000242/10.02.2014

Bdul Revolutiei 1989, nr.4

711

RE2014-000484/20.03.2014

Bdul Dambovita, nr.80, bl.T4

712

RE2014-000759/08.05.2014

Str. Gheorghe Leahu, bl.C1, nr.1

713

RE2014-000899/28.05.2014

Str. Gavril Musicescu, nr.26

714

RE2014-000987/05.06.2014

Str. Circumvalatiunii, nr.30

715

RE2014-001161/03.07.2014

Str. Bucuresti, nr.10

716

RE2014-001114/26.06.2014

Str. Storojinet, nr.7, bl.B31

717

RE2014-001297/24.07.2014

Str. Timis, nr.12, bl.36, sc.D

718

RE2014-001460/21.08.2014

Str. Deliblata, nr.15

719

RE2014-001487/26.08.2014

Str. C-tin Stere, nr.10/B, bl.8, sc.A

720

RE2014-001491/26.08.2014

Aleea Merisor, nr.1

721

RE2014-1548/05.09.2014

Str. Storojineț, bl. B1

722

RE2014-001902/27.10.2014

Bdul Sudului, nr.36, bl.91, sc.G

723

RE2014-001991/11.11.2014

Calea Circumvalatiunii, nr.51

724

RE2014-002165/10.12.2014

Str. Bucovinei, bl. C34

725

RE2014-002168/11.12.2014

Str. Labirint, nr.8

726

RE2015-000063/19.01.2015

Str. Arh. Duiliu Marcu, nr.3, bl.16, sc.B

727

RE2015-000177/05.02.2015

Bdul Revolutiei 1989, nr.22

728

RE2015-000178/05.02.2015

Str. Alexandru Odobescu, nr.69

729

RE2015-000287/20.02.2015

Str. Luminita Botoc, bl. A20

730

RE2015-000292/23.02.2015

Str. Andrei Saguna, bl. A11

731

RE2015-000325/26.02.2015

Str. Col. Ion Enescu, nr.4

732

RE2015-000522/23.03.2015

Intrarea Padurarilor, nr.1

733

RE2015-000694/20.04.2015

Str. Verdi, nr.10A,

734

RE2015-000749/23.04.2015

Str. Steaua, nr.21, bl.40, sc.C

735

RE2015-000963/22.05.2015

Str. Gheorghe Ostrogovich, nr.10, bl.123

736

RE2015-000964/22.05.2015

Aleea Sperantei, nr.3, bl.127

737

RE2015-000965/22.05.2015

Str. Remus Radulet, nr.14, bl.135

738

RE2015-001236/26.06.2015

Str. Clabucet, nr.3

739

RE2015-001262/29.06.2015

Str. St. O. Iosif, nr.10B, bl.A2

740

RE2015-001260/29.06.2015

Str. St. O. Iosif, bl.D12

741

RE2015-001263/29.06.2015

Str. St. O. Iosif, nr.25,bl.A3

742

RE2015-001321/06.07.2015

Str. Ana Ipatescu, nr.5, sc.B

743

RE2015-001366/10.07.2015

Str. Circumvalatiunii, nr.18, bl.80

744

RE2015-001531/28.07.2015

Str. Arh. Duiliu Marcu, nr.9, bl.13

745

RE2015-001537/28.07.2015

Str. I.I.de la Brad, bl.300-301

746

RE2015-002430/21.10.2015

Str. Stelelor, nr.2

747

RE2015-2429,2431/21.10.2015

Str. Gheorghe Lazar, nr.9, bl. A2, SC.A+B

748

RE2015-002451/23.10.2015

Str. Gheorghe Lazar, nr.13A

749

RE2015-002432/21.10.2015

Str. Gheorghe Lazar, nr.9, bl.A1, SC.C

750

RE2015-002588/04.11.2015

Str. N. Iliesu, nr.5

751

RE2015-002587/04.11.2015

Str. N. Iliesu, nr.3

752

CM2015-000737, 738/20.11.2015

Str. Lalelelor nr.14 bl.E4 sc.A+B

753

CM2015-000864/07.12.2015

Str. Carei, nr.10, bl.39

754

CM2015-000989/17.12.2015

Str. Circumvalatiunii, nr.34, bl.74

755

CM2015-00094/26.01.2016

Str. Sever Bocu nr. 32, bl. 55

756

CM2016-000126/04.02.2016

Str. Dositei Obradovici, nr.8, bl.D15/2

757

CM2016-000142/09.02.2016

Aleea Tiberiu Brediceanu, bl.12, sc.C

758

CM2016 - 000135/08.02.2016

Str. Circumvalatiunii nr. 21 bl I1

759

CM2016-00142/09.02.2016

Str. Tiberiu Brediceanu bl12 sc. C

760

CM2016-00169 11.02.2016

Str. Luceafarul nr. 9

761

CM2016 - 00189 / 18.02.2016

Str. Sorin Titel nr. 1

762

CM2016 - 000202 /22.02.2016

Str. Daliei nr.2 bl. D 4 sc. A+B+C+D

763

CM2016 - 000211 / 23.02.2016

Str. Mart Ioan Stanciu (Naturii) nr. 8

764

CM2016 - 268 / 29.02.2016

Str. Soroca nr. 11 bl. 43

765

CM2016 - 391 / 25.03.2016

Str. Take Ionescu nr. 73

766

CM2016 - 424 /01.04.2016

Str. Martir Dan Carpin, nr. 4, sc. A+B

767

CM2016 - 443 /04.04.2016

Str. Martir Nicoara Elena nr. 14 bl e5

768

CM2016 - 00461 /08.04.2016

Str. Calea Martirilor nr. 21

769

CM2016 - 466 /12.04.2016

Str. Martir Marius Ciopec nr. 2 bl. 16

770

CM2016 - 499 /20.04.2016

Str. Calea Aradului nr. 105 sc. B+C

771

CM2016 - 514 / 21.04.2016

Str. Dorobantilor nr. 9a

772

CM2016 - 537 / 24.04.2016

Str. Liege nr 2 bl 50

773

CM2016 - 565 /29.04.2016

Str. Diana nr. 9, sc A+B

774

CM2016 - 627 / 09.05.2016

I. Ionescu. de la Brad nr. 28 bl A 56

775

CM2016 - 636 / 09.05.2016

Str. Arh Duiliu Marcu bl. 12 sc. C

776

CM2016 - 666 / 13.05.2016

Str. Cosminului, nr.38 bl. 38 D3B

777

CM2016 - 672 / 16.05.2016

Str. Munteniei nr. C 39 bl. C39

778

CM2016 - 688 / 17.05.2016

Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 16 bl.A

779

CM2016 - 697 /19.05.2016

Str. Calea Sagului bl. 70

780

CM2016 - 719 /23.05.2016

Str. Zona Steaua III bl. 24

781

CM2016 - 729 / 24.05.2016

Str. Arhitect Vlad nr.13 bl. 40 sc.A

782

CM2016 - 856 /15.06.2016

Str. Intrarea Cucului nr. 3 bl. 16

783

CM2016 - 894 /22.06.2016

Str. Ion Curea nr.12

784

CM2016 - 1037 / 01.07.2016

Str Intrarea Martir Slobodanca

785

CM2016 - 1074 / 11.07.2016

Str. Ion Nistor bl. 22A

786

CM2016 - 1084 / 13.07.2016

B-dul Cetatii nr. 46 bl. A6

787

CM2016 - 1086 / 13.07.2016

Str. Hebe nr.30A sc.E

788

CM2016 - 1092 /15.07.2016

Str. Silistra nr. 13 bl. A 38

789

CM2016 - 1094 / 18.07.2016

Str. Mart Marius Ciopec nr.8 bl. 13A

790

CM2016 - 1104 / 20.07.2016

Str. Martir Anton Florian bl. C14

791

CM2016 - 1106 / 20.07.2016

Str. Ion Inculet nr. 4 bl. 89

792

CM2016 - 1182 / 09.08.2016

Str. Nicolae Labis bl. 3

793

CM2016 - 1179 /09.08.2016

Str. Felix nr. 15, bl. 66

794

CM2016 - 1183/ 10.08.2016

Str. Simion Barnutiu, bl. 56, sc. A+B

795

CM2016 - 1192 /16.08.2016

Str. Intrarea Basmului nr.2 bl. D6/1

796

CM2016 - 1201 / 18.08.2016

Str. I. D. Suciu nr. 4

797

CM2016 - 1221 /26.08.2016

Str. Martir Marius Ciopec nr. 7 bl. 5

798

CM2016 - 1225 / 31.08.2016

Str. Heinrich Heine nr. 4

799

CM2016 - 1225 /31.08.2016

Str. Aleea Sagetii nr. 1 bl. 48

800

CM2016 - 1230/ 06.09.2016

B-dul Dambovita nr 32 bl 32

801

CM2016 - 1231 /06.09.2016

Str. Hebe nr. 39

802

CM2016 - 1235, 1236 / 08.09.2016

Str. Dorobantilor nr. E7, Sc A+B

803

CM2016 - 1245 din 12.09.2016

Str. Constantin Stere nr.4 , bl.21

804

CM2016 - 1244 /12.09.2016

Str Rasaritului nr. 27, bl. 35/b

805

CM2016 - 1252 / 12.09.2016

Str. Lalelelor bl. E3

806

CM2016 - 1260 / 13.09.2016

Str. Platanilor nr. 5

807

CM2016 - 1268 / 16.09.2016

Str. F.C. Ripensia, nr.27, sc. Bl. A 16C

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI

Bv. C.D. Loga nr. 1

Nr. SC 2016 -


SE APROBĂ, PRIMAR,


NICOLAE ROBU


REFERAT privind aprobarea Programului local multianualprivind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara


Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe are ca efecte reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată, pe termen scurt și mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea blocurilor de locuințe prin reducerea facturilor cu încălzirea, se asigură susținerea operatorilor economici din domeniul construcțiilor și se creează noi locuri de muncă

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată, coordonatorii locali, în calitate de autorități contractante, au obligația de a fundamenta și coordona programele locale privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere art.19, lit.b), din O.U.G. nr.18/2009 actualizată, propunem aprobarea Programului local multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, pentru anul 2016.


Viceprimar

FARKAȘ IMRE


Director Direcția Economică

STELIANA STANCIU


Avizat Juridic


Consilier

ANA GEORGIU


Cod FO 53-01, Ver.1