Hotărârea nr. 1/2016

1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 1/24.06.2016
privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art.31 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată,actualizată - adoptă prezenta


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali ,declaraţi aleşi la data de 05.06.2016, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local, în următoarea componenţă:

1. SIMONIS ALFRED ROBERT - PREŞEDINTE
2. MOŞIU SIMION - SECRETAR
3. DUGULESCU MARIUS - CRISTINEL - MEMBRU
4. BORDEAŞU ILARE - MEMBRU
5. CSOKANY PETRONELA MIHAELA - MEMBRU


Presedinte de sedinta
CĂLDĂRARU LUCIAN ASISTENŢI CONSILIER KRISTOF ROBERT CONSILIER POPESCU RALUCA IOANA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI