• Hotărârea 268/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  268/20.12.2016 privind preluarea în baza Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 a terenului din Timisoara, str. Prahova nr. 12, in suprafata de 3001 mp, proprietatea Statului Roman, identificat conform proiect nr. 74-T(anul 2005) intocmit de Pfa. Corlan Dumitru
 • Hotărârea 267/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  267/20.12.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/14.05.2013 si a Actului Constitutiv al SC INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY SA, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 266/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan
 • Hotărârea 265/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA
 • Hotărârea 264/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  264/20.12.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD. 16 DECEMBRIE 1989, nr. 13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat
 • Hotărârea 263/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  263/20.12.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud , în reţeaua de transport , prin funcţionarea interconectată cu CT Centru’’
 • Hotărârea 262/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  262/20.12.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ALFRED ROBERT SIMONIS
 • Hotărârea 261/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  261/20.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în proprietatea Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 260/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  260/20.12.2016 privind completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara
 • Hotărârea 259/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  259/20.12.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismul Fiat Doblo Panorama înmatriculat sub nr. TM 18 GLA care deserveşte Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara
 • Hotărârea 258/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  258/20.12.2016 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în implementarea proiectului URB-Inclusion în cadrul Programului de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR) şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect
 • Hotărârea 257/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  257/20.12.2016 privind aprobarea afilierii secţiei sportive "Motociclism" la Federaţia Română de Motociclism şi înscrierea secţiei în Certificatul de Identitate Sportivă a SCM Timişoara
 • Hotărârea 256/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  256/20.12.2016 privind aprobarea finanţării de la bugetul local al Municipiului Timisoara a programului "Gala Sportului Timişorean’’, pentru nominalizările din domeniul sport şi premierea celor mai bune performanţe sportive obţinute în anul 2016 de către structurile/organizaţiile sportive locale
 • Hotărârea 255/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  255/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „P.U.D. Construire casa P+M", Str. Albastrelelor nr. 97, Timişoara
 • Hotărârea 254/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  254/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara
 • Hotărârea 253/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  253/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire cladire de birouri, servicii, proiectare, elaborare si consultanta software", bv. Dr. Iosif Bulbuca, CF nr. 401380 si CF nr. 401378, Timişoara
 • Hotărârea 252/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  252/20.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 442373, CF nr. 442374, Timişoara
 • Hotărârea 251/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  251/20.12.2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara si oraşul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare"
 • Hotărârea 250/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  250/20.12.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor şi podurilor din municipiul Timişoara"
 • Hotărârea 249/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  249/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 248/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  248/20.12.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
 • Hotărârea 247/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  247/20.12.2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, Organigramei şi Statului de Funcţii
 • Hotărârea 246/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  246/20.12.2016 privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 245/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  245/20.12.2016 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată
 • Hotărârea 244/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  244/20.12.2016 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015 şi nr. 35/02.02.2016
 • Hotărârea 243/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife
 • Hotărârea 242/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  242/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 6/02.02.2016 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara
 • Hotărârea 241/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  241/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017
 • Hotărârea 240/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  240/20.12.2016 privind prelungirea folosintei gratuite a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă din Timisoara, str. E. Carusso- D. Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolara
 • Hotărârea 239/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  239/20.12.2016 privind aprobarea preluării de către Municipiul Timişoara a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC BANU CONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 238/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  238/20.12.2016 privind adresa imobilului atribuit în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 345/28.09.2010, Caminului pentru Persoane Varstnice Timisoara
 • Hotărârea 237/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  237/20.12.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.80/07.02.2005 incheiat cu Dr. MIOC NICOLETA si incheierea actului aditional
 • Hotărârea 236/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  236/20.12.2016 privind modificarea Contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. David Maria titular al Cabinetului Medical Medicina Generala Pediatrie dr. David Maria, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Simion Daniel
 • Hotărârea 235/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  235/20.12.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.25/16.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr.BADEA ANDREEA CORINA si incheierea actului aditional
 • Hotărârea 234/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  234/20.12.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 65/08.12.2004 incheiat cu Cabinet Medical Dr. PAUNESCU LILIANA si incheierea actului aditional
 • Hotărârea 233/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  233/20.12.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11 cu pivnita acces direct (pravalie), la preţul de 35.000 euro
 • Hotărârea 232/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  232/20.12.2016 privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225mp la 7915mp, dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp si atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult a suprafetei de 250mp teren catre Centrul Reformat Timisoara
 • Hotărârea 231/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  231/20.12.2016 privind dezlipire imobil cu nr. top. 403227, inscris in CF nr. 403227, situat in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara
 • Hotărârea 230/2016 - Municipiul Timișoara - 20.12.2016

  230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016
 • Hotărârea 229/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie
 • Hotărârea 228/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii
 • Hotărârea 227/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)
 • Hotărârea 226/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  226/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Memorandului nr.100, la preţul de 157.000 euro
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  225/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului comercial (magazin pâine) cu adresa în Timişoara, strada Piaţa Badea Cârţan nr.3, la preţul de 54.000 de euro
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  224/28.11.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de inchiriere nr.1572/15.11.2013, incheiat cu SC „GELLICA" SRL si incheierea actului aditional de prelungire
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  223/28.11.2016 privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României a suprafeţei de 250 mp din terenul situat în Timişoara, bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr.426218 nr.cad. 426218
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  222/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 6, etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri , la preţul de 230.000 euro
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  221/28.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  220/28.11.2016 privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  219/28.11.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2017
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1
 • Hotărârea 217/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  217/28.11.2016 privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  216/28.11.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei pentru Teatrul German de Stat Timişoara
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  215/28.11.2016 privind modificarea si aprobarea Statului de Funcţii şi a Organigramei la Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  214/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare a autovehiculului FORD TRANSIT cu nr. de inmatriculare TM 11 EIJ catre Regia Autonomă de Transport Timisoara
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  213/28.11.2016 privind preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  212/28.11.2016 privind emiterea acordului Consiliului Local la aderarea unei terţe persoane juridice la Contractul de Asociere în Participaţiune încheiat cu SC Mol România SRL la data de 07.02.1997
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  211/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la preţul de 150.000 euro.
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  210/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, ap.nr.SAD1, la preţul de 56.950 euro
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  209/28.11.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr. Balean Mihaela Maria si incheierea actului aditional
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  208/28.11.2016 privind aprobarea modificarii partilor contractante in contractul de inchiriere nr. 1523/15.04.2009 incheiat cu SOCIETATEA CIVILA MEDICALA „ dr. BUNI DOINA & DODENCIU CARMEN SILVIA" si incheierea actului aditional
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  207/28.11.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.General Henri Berthelot (fosta Caraiman) nr.6, subsol, catre CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA pentru Asociatia Artistilor Plastici „ Romul Ladea" si incheierea contractului de comodat
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  206/28.11.2016 privind diminuarea suprafetei de 3327mp, inscrisa in CF 403119 Timisoara, (CF vechi 77747), nr. top. 30875/1, proprietar Statul Roman cu suprafata de 417mp rezultand o suprafata de 2910 mp conform documentatiei tehnice de actualizare date imobil intocmita de SC Eficient SA Proiect nr 8147/a/2011
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  205/28.11.2016 privind cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  204/28.11.2016 privind modificarea componenţei Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul Timișoara - 28.11.2016

  203/28.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului SÎRBU NICUŞOR-ALIN
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  202/15.11.2016 privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  201/15.11.2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural" , faza DALI+PT si modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/2015 privind aprobarea DALI
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  200/15.11.2016 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri mobile
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  199/15.11.2016 privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 433429 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9924 şi C.F. nr. 417954 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9926
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  198/15.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa in Timişoara ,strada 3 August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 , nr.topo 5742, la preţul de 90.000 euro
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  197/15.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Pacha nr.1,etaj parter, ap. nr. SAD 11/B, la preţul de 570.000 euro
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  196/15.11.2016 privind aprobarea actelor administrative fiscale ce urmează a fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  195/15.11.2016 pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  194/15.11.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  193/15.11.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi a criteriilor suplimentare de selecţie a solicitanţilor de loturi de teren pentru construire de locuinţe
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  192/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "Excelsior"
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  191/15.11.2016 privind aprobarea utilizării sumelor rezultate din excedentul bugetar din anii precedenţi la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  190/15.11.2016 privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  189/15.11.2016 privind dezlipire imobil cu nr. top. 411007, inscris in CF nr. 411007, situat in str. Rozelor, nr.16, Timisoara
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  188/15.11.2016 privind subapartamentarea ap. 9 în ap. 9A şi 9B, situat în Timişoara, str. I. Ghica nr. 19
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  187/15.11.2016 privind modificarea suprafetei si dezlipirea imobilului cu nr. top. 23490/2, inscris in CF nr. 404344, din Calea Aradului, nr. 56
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  186/15.11.2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr. 226/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Rusu Şirianu, situat în Str. Rusu Şirianu încheiat cu SC G.O.D. COMPANY SRL
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  185/15.11.2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr.224/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Calea Buziaşului, situat în Str. Stan Vidrighin încheiat cu SC ADH MATKONS SRL
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  184/15.11.2016 privind aprobarea caietului de sarcini şi a acordului cadru de servicii în vederea achiziţionării serviciului "Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara"
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  183/15.11.2016 privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora pe timp de polei sau de îngheţ pentru cele 6 sectoare din Municipiul Timişoara, prin act adiţional
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  182/15.11.2016 privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Vasile Alecsandri nr. 1, et.1, SAD 9, catre Partidul ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR si incheierea contractului de inchiriere
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  181/15.11.2016 privind prelungirea prin acte adiţionale a contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D.Obradovici"şi pentru imobilul în care funcţionează cantina Colegiului Tehnic de Vest
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  180/15.11.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, str.Marasesti, nr.14, subsol, catre SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA si incheierea contractului de comodat
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  179/15.11.2016 privind transmiterea sectorului DN 59A km 3+170 - 3+612 şi a terenului aferent, aflate în domeniul public al Statului Român, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  178/15.11.2016 privind transmiterea sectorului DN 69 km 3+300 - 6+300 şi a terenului aferent, aflate în domeniul public al Statului Român, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  177/15.11.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a Coşului de fum aferent centralei termice şi Crematoriu ce deserveşte Clinica de Obstetrica şi Ginecologie din Strada Odobescu, nr. 1-3 aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara precum şi scoaterea din funcţiune în vederea demolării
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  176/15.11.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Izlaz nr. 6
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  175/15.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2017
 • Hotărârea 174/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  174/15.11.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Maria - Dida Ghiaţă
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul Timișoara - 15.11.2016

  173/15.11.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului KRISTOF ROBERT
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  172/31.10.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a celor două imobile (împreuna), situate în Timişoara, B-dul C .D.Loga nr.3 şi B-dul M.Eminescu (fost Lenin )nr.2, la preţul de 5.000.000 euro
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  171/31.10.2016 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de concesiune nr.224/19.11.2013, privind prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirului public uman Calea Buziaşului, situat în Str. Stan Vidrighin încheiat cu SC ADH MATKONS SRL
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  170/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Învăţătorului, nr.3"
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  169/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E"
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  168/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, Aleea F.C. Ripensia, nr.4-8 "
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  167/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Surorile Martir Caceu, nr.27, bl.A2"
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  166/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B "
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  165/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2 "
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  164/31.10.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara
 • Hotărârea 163/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  163/31.10.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  162/31.10.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timişoara 2017-2022 şi a Planului operaţional pentru implementarea strategiei
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  161/31.10.2016 de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 455/30.10.2015 - "Liniile prioritare de subvenţionare din bugetul local, conform Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe anul 2016 "
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  160/31.10.2016 privind aprobarea alocarii sprijinului finanaciar, din disponibilul existent in bugetul local catre unitatile de cult de pe raza municipiului Timisoara
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  158/31.10.2016 privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  157/31.10.2016 privind declararea zonelor prioritare de protejare si interventie asupra clădirilor din Municipiul Timisoara
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  156/31.10.2016 privind încheierea unui Act adiţional la Contractul nr. 91/01.07.2016 privind „Delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara"
 • Hotărârea 155/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  155/31.10.2016 privind aprobarea actului adiţional de modificare a Contractului de Inchiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/09.09.2016 al Municipiului Timişoara pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16, fără personalitate juridică
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  154/31.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de inchiriere nr.958/2000 incheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA si incheierea actului aditional de prelungire
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  153/31.10.2016 privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Lucian Blaga nr.6, ap.1, catre ASOCIATIA PENTRU COMUNICARE VIZUALA VIDEOVEST TIMISOARA si incheierea contractului de inchiriere
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  152/31.10.2016 privind aprobarea atribuirii prin contract de comodat a spatiului din Timisoara, str.Dacilor nr.13, SAD 3, catre ASOCIATIA TIMISOARA BIKERS - TB 2007
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  151/31.10.2016 privind închirierea unui spaţiu din Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I ", Timişoara str. Renaşterii nr. 24/A, către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 1 Poliţie
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  150/31.10.2016 privind reglementarea situaţiei juridice a terenului identificat cu nr. cadastral De 445/1/3 în scopul înscrierii acestuia în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară (carte funciară)
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  149/31.10.2016 privind dezmembrarea terenului proprietatea Municipiului Timişoara, cu nr. cad. 439446, înscris în C.F. 439446 Timişoara
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  148/31.10.2016 privind transmiterea unor bunuri mobile în folosinţă gratuită către Universitatea Politehnica Timişoara
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  147/31.10.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, str. Adam Mickievicz nr.16 înscris în C.F. nr. 420925 Timişoara nr. cad./top. 420925, în vederea concesionării conform Hotărârii Consiliului Local nr.452/2014
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul Timișoara - 31.10.2016

  145/31.10.2016 privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 31-33 "
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  144/18.10.2016 privind modificarea Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor sportive şi a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structuri sportive si organizatii finanţate de la bugetul local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  143/18.10.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 102/11.03.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 15/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 54/24.07.2012
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  142/18.10.2016 privind actualizarea componenţei Echipei de implementare şi monitorizare a implementării măsurilor şi acţiunilor din Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Timişoara şi modificarea prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  141/18.10.2016 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul societăţii Start Afaceri T&D SRL - administrator al "Structurii Locale pentru sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbrăviţa - Incubator de Afaceri"
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  140/18.10.2016 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  139/18.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  138/18.10.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara"
 • Hotărârea 137/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  137/18.10.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 334/10.12.2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  136/18.10.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 129/11.03.2014 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 114/05.04.2016, privind aprobarea înfiinţării şi funcţionării Pieţei ţărăneşti de tip piaţă volantă în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  135/18.10.2016 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’ aprobat prin Hotărârea consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 470/30.10.2015 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/02.02.2016
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  134/18.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si modificarea Statului de Functii la Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  133/18.10.2016 privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la proiectul intitulat „Creating a framework and developing contents for tomorrow's youth centres", proiect strategic domeniul tineretului, nr. 2016-1-RO01-KA205-024305
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  132/18.10.2016 privind transmiterea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de Creştere Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/10.05.2016, în patrimoniul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de Creştere Timişoara", în vederea monitorizării şi asigurării implementării proiectelor cuprinse în lista de proiecte, precum şi diminuarea corespunzătoare a cotizaţiei de membru a Municipiului Timişoara pentru anul 2015
 • Hotărârea 131/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  131/18.10.2016 privind aprobarea modificării Art. 4 şi a Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/10.05.2016, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara, aprobarea contractelor cadru ale Contractului de vânzare-cumpărare cu plata integral în numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, Promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzare-cumpărare şi aprobarea preţurilor de vânzare, precum şi actualizarea acestora la data vânzării pentru locuinţele A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 130/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  130/18.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice"
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  129/18.10.2016 privind aprobarea Programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  128/18.10.2016 privind aprobarea ofertei de despăgubire pentru terenul afectat de Inelul IV de circulaţie, str. Armoniei nr.28
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  127/18.10.2016 privind modificarea unei clauze a Contractului de concesiune nr. 216 / 30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  126/18.10.2016 privind aprobarea Formulei de Determinare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogenerare propusă de către SC COLTERM SA şi avizată de catre ANRE pentru determinarea /ajustarea preţului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  125/18.10.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2015, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populatie
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  124/18.10.2016 privind majorarea impozitului pe teren cu 500% pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începand cu al treilea an
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  123/18.10.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  122/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.321/1998 incheiat cu SC "UZINA MECANICA CUGIR" SRL si incheierea actului aditional de prelungire
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  121/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractelor de inchiriere nr.131/1998, 133/1998 si 134/1998 incheiate cu BIBLIOTECA JUETEANA TIMIS si incheierea actelor aditionale de prelungire
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  120/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr.4/09.01.2009 incheiat cu Dr.SFERLEA ANDREA si incheierea actului aditional
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  119/18.10.2016 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 incheiat cu Cabinet Medical Medicina de Familie Dr. BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  118/18.10.2016 privind închirierea imobilului situat în Timişoara Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează Clinica de Cardiologie - ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  117/18.10.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 11, etaj parter, nr. ap. SAD3, la preţul de 122.650,00 lei
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  116/18.10.2016 privind anularea poziţiei nr. 420 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenului din str. Câmpului nr. 37
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  115/18.10.2016 privind alipire imobile, cu nr. top. 435118 si nr. top. 438204
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  114/18.10.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de 1610/1667 teren înscris în C.F. nr. 400954 nr. top. 12485-12486, situat în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr. 36
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  113/18.10.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Ion Ionescu de la Brad nr.32
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  112/18.10.2016 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  111/18.10.2016 privind aprobarea Conventiei dintre Municipiul Timisoara si Compania Locala de Termoficare COLTERM SA cu privire la garantarea imprumutului de catre Municipiul Timisoara, precum si constituirea fondului de risc si plata ratelor si dobanzilor restante
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  110/18.10.2016 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a şapte tramvaie de tip GT4
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  109/18.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  108/18.10.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei MARCOV ZLATIBORCA
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  107/18.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul Timișoara - 18.10.2016

  106/18.10.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei CSOKANY PETRONELA
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  105/20.09.2016 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2016 -2017
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  104/20.09.2016 privind includerea în documentele oficiale emise de Primaria Municipiului Timişoara a titulaturii "Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii"
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  103/20.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  102/20.09.2016 privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2017
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  100/20.09.2016 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2013 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului de administrator public la Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  98/20.09.2016 privind aprobarea cotei lunare de carburanţi pentru autoutilitara şi utilajele care deservesc Grădina Zoologică a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  97/20.09.2016 privind utilizarea, pentru anul 2016, de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara a sumei de 30 000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viaţă şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  96/20.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 563/18.12.2015 privind finalizarea Contractului de finanţare nr. 3651/15.02.2013, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa", SMIS 40794
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  95/20.09.2016 privind aprobarea volumului şi a preţurilor de referinţă şi de pornire în licitaţie a 3378 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  94/20.09.2016 privind preluarea si asigurarea pazei si protectiei obiectivului Baza de antrenament a Stadionului "Dan Paltinisanu" din Timisoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre personalul contractual(guarzi) din cadrul Serviciului de Paza Obiective a Directiei Politiei Locale Timisoara
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  93/20.09.2016 privind alocarea pe o perioadă de doi a spaţiului în suprafaţă de 474 mp situat în imobilul din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" către Şcoala Gimnazială nr.16 "Take Ionescu"
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  92/20.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Romulus nr.32, etaj parter , ap.Magazii cu destinatia Spatiu alimentatie publica ,înscris în C.F. nr.413788-C1-U7, nr.topo 413788-C1-U7, la preţul de vânzare de 60.000 euro
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  91/20.09.2016 pentru respingerea Proiectului de Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat in Timişoara, strada Romulus nr.32, etaj subsol şi parter, nr.ap.Restaurant, înscris în C.F. nr.413788-C1-U6, nr.topo 413788-C1-U6, la preţul de 120.000 euro.
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  90/20.09.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr. 443787 Timişoara nr. cad. 443787 în suprafaţă de 506mp
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul Timișoara - 20.09.2016

  89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  88/09.09.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu nr.4/30.01.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a patru suprafeţe de 25 mp şi una de 2,25 mp teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş pentru amplasarea a patru Staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a unui panou informare cetăţeni.
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  87/09.09.2016 privind includerea cu prioritate în programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice, a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru care au fost donate cu titlu gratuit de către asociaţiile de proprietari şi acceptate prin Hotărâre a Consiliului Local, documentaţii tehnice, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  86/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", cod SMIS 48141 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  85/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  84/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3", cod SMIS 48190 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  83/09.09.2016 privind prelungirea duratei contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  82/09.09.2016 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timişoara cu nr. top 5668, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.16
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  81/09.09.2016 privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Asociaţia „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA" în calitate de membru şi desemnarea reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a membrilor asociaţiei
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  80/09.09.2016 privind aprobarea cotei de combustibil lunar pentru autoturismele Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTZ şi Dacia Logan Prestije înmatriculat sub nr. TM 17 ZTY, care deservesc Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  79/09.09.2016 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, Timişoara"
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  78/09.09.2016 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Cetăţii (Civic)" din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  77/09.09.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 566 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  76/09.09.2016 privind modificarea Hotărârii nr. 564 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 4726/13.10.2014, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA"
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  75/09.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 561/18.12.2015 pentru finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara", în baza Instrucţiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara"
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  74/09.09.2016 privind finalizarea lucrărilor de execuţie pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), şi aprobarea finanţării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  73/09.09.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de remediere a neconformităţilor cuprinse în Anexa nr. 3 a procesului verbal de recepţie finală a obiectivului de investiţii „Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - Iosif Bulbuca" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul pentru anul 2016 aferent secţiunii de funcţionare a fondurilor necesare pentru executarea lucrărilor de înlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu şi I. Bulbuca
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  72/09.09.2016 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timişoara
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  71/09.09.2016 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timisoara"
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  70/09.09.2016 privind aprobarea încheierii convenţiilor de facturare individuală a consumurilor de energie termică
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  69/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din strada Vasile Alecsandri nr.5, ap.nr.SPCOM2 ,etaj parter la preţul de vânzare de 231.000 lei
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  68/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, situat in imobilul din Piaţa Traian nr. 6,etaj parter , nr. apartament SAD 4A, la preţul de vânzare de 40.000 euro
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  67/09.09.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului- magazin (S.R9), situat in imobilul din Piaţa Traian nr.6,etaj demisol, corp B (fost str.Anton Pann) la preţul de 5.000 euro
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  66/09.09.2016 privind solicitarea acordarii unui drept de administrare a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia, de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  65/09.09.2016 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul Timișoara - 09.09.2016

  64/09.09.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  63/03.08.2016 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 369/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cămin studenţesc „Aleea Sportivilor nr. 1 ( P-ţa Sfântu Petru nr. 5 ), Timişoara
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  62/03.08.2016 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 265/26.07.2011 privind numarul locurilor de cazare al caminelor studentesti ale Universitatii de Vest , de la 1500 la 660 locuri de cazare
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  61/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. 1 la Contractul de concesiune a gestiunii serviciilor publice de termoficare nr. 02/170/01.04.2004 cu retele de termoficare realizate in cadrul proiectului de finantare din fonduri externe nerambursabile - "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  60/03.08.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  59/03.08.2016 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/27.05.2016 - privind redenumirea unor poduri peste Bega din Municipiul Timişoara şi păstrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 străzi respectiv 4 tronsoane de prelungire străzi şi schimbarea de denumiri la 2 străzi respectiv 1 piaţă din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  58/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei LIKE pentru anul 2016
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  57/03.08.2016 privind aprobarea achitării de taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2016
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  56/03.08.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  54/03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  53/03.08.2016 privind retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia.
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  52/03.08.2016 privind retragerea dreptului de adminstrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra constructiei "Cresa cu program saptamanal nr.17" situata in Timisoara, strada Dragasani nr.1
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  51/03.08.2016 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 69 km 3+300 - 6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură)
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  50/03.08.2016 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  49/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara"
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  48/03.08.2016 privind reorganizarea Serviciului Public Creşe Timişoara
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul Timișoara - 03.08.2016

  47/03.08.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  46/29.07.2016 privind aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile în municipiul Timişoara
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  45/29.07.2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de creştere Timişoara"
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  44/29.07.2016 privind aprobarea „Modelului Cadru al Planului de Actiune pentru implementarea investitiilor propuse prin Planul de Urbanism Zonal"
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  42/29.07.2016 privind respingerea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  41/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE" si a Anexei la aceasta , modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 230/20.05.2014 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 145/20.03.2015
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  39/29.07.2016 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  38/29.07.2016 privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani şi prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în Timişoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scările B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  37/29.07.2016 privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  36/29.07.2016 privind subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd. Regele Carol I nr. 22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X
 • Hotărârea 35/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  35/29.07.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirilor situate în Timişoara, Str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15, către Şcoala Gimnazială nr. 2
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  34/29.07.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - apartament BAR (fost ap.4+10), situat în Piaţa Unirii nr. 8, la etaj parter, la preţul de 120.000 euro
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  33/29.07.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timisoara, înscris în CF nr. 420139, nr. topo 7088/1/1/1, la preţul de 110.000 euro
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  32/29.07.2016 privind prelungirea termenului contractelor de închiriere având ca obiect spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în Timişoara, str. Polonă nr.19
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  31/29.07.2016 privind funcţionarea in continuare in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare al Primăriei Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  30/29.07.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega"
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  29/29.07.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Turcanu" Timişoara, în calitate de administrator, a sălii de curs situată în clădirea Centrului de diagnostic „ Radu Dunăreanu" din str. Iosif Nemoianu, nr.1, către Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  28/29.07.2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Filarmonica Banatul Timişoara
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  27/29.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  26/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Aurel Gheorghe Ardeleanu
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  25/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Marcel Nicolae Botscheller
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  24/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Viorica Bălan
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul Timișoara - 29.07.2016

  23/29.07.2016 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Decebal Anastasescu
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  22/07.07.2016 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  21/07.07.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituita prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014, Hotărârea Consiliului Local nr. 543/31.10.2014 si Hotărârea Consiliului Local nr. 91/01.03.2016
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  20/07.07.2016 privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timişoara
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  19/07.07.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Municipiul Timişoara şi Asociaţia Mondială a Oraşelor şi Autorităţilor Locale Unite/ the World Association of United Cities and Local Governments (UCLG) pentru participarea la Programul Oraşe Pilot Europa/ Pilot Cities Europe 2015-2017 „Cultura în Oraşele Sustenabile. Învăţare cu Acţiunile Cultura 21 în Europa/ Culture in Sustainable Cities. Learning with Culture 21 Actions in Europe"
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  18/07.07.2016 privind preluarea de catre SCM Timisoara a locului apartinand CSU Politehnica Timisoara in Liga Nationala de Handbal si a locului in Cupa EHF
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  17/07.07.2016 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 198/31.05.2011 privind procedura în vederea obţinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal şi aprobarea unei noi proceduri în vederea obţinerii Avizului de oportunitate
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  16/07.07.2016 privind aprobarea tarifelor percepute de către operator pentru serviciile de curăţenie şi redevenţa datorată de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016, privind delegarea activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor prin negociere directă cu S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  15/07.07.2016 privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Timişoara în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.3 alin.(1) din H.G. nr.162/2011
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  14/07.07.2016 privind respingerea functionării in continuare in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul de Informare Turistica din cadrul Directiei de Comunicare
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  13/07.07.2016 privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  12/07.07.2016 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC BEGAINVEST SA
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  11/07.07.2016 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către BIHOI ANA
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  10/07.07.2016 privind aprobarea apartamentarii imobilului înscris în CF nr.426643-C1 Timişoara, situat în Timişoara, B-dul Tineretii nr.15
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  9/07.07.2016 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Turgheniev nr.1
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  8/07.07.2016 privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str.Goethe nr.2, SAD 1 catre Societatea Timisoara si incheierea contractului de inchiriere
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul Timișoara - 07.07.2016

  7/07.07.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, Piata Victoriei nr.1B, SAD 1, catre Directia Fiscala si incheierea contractului de comodat
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul Timișoara - 01.07.2016

  6/01.07.2016 privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul Timișoara - 24.06.2016

  5/24.06.2016 privind alegerea Viceprimarilor Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul Timișoara - 24.06.2016

  4/24.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul Timișoara - 24.06.2016

  3/24.06.2016 privinddeclararea constituirii Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul Timișoara - 24.06.2016

  2/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul Timișoara - 24.06.2016

  1/24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara