• Hotărârea 580/2015 - Municipiul Timișoara - 24.12.2015

  580/24.12.2015 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici
 • Hotărârea 579/2015 - Municipiul Timișoara - 24.12.2015

  579/24.12.2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local nr. 342 din 18.06.2013 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile externe in valoare de maxim 35.000.000 euro sau echivalent in lei
 • Hotărârea 578/2015 - Municipiul Timișoara - 24.12.2015

  578/24.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 577/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  577/18.12.2015 privind repartizarea ap.44 din str. Miloia bl.B1 sc.A, către Cata-Vargatu Florentina Andreea
 • Hotărârea 576/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  576/18.12.2015 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 1, Ap. 1 - parter, către ,,Asociaţia Civică şi Umanitară Mână Ajutatoare - Acuma ‘’
 • Hotărârea 575/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  575/18.12.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului comercial , situat în imobilul din str. Florimund Mercy nr.4, ap.18/B, la preţul de 150.000 euro
 • Hotărârea 574/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  574/18.12.2015 privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare
 • Hotărârea 573/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  573/18.12.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Str. Bacalbaşa nr.40 înscris în C.F. nr. 402049 Timişoara nr. cad./top. 522/3, C.F. vechi nr. 1655, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 572/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  572/18.12.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către OMV PETROM S.A.
 • Hotărârea 571/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  571/18.12.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 164 din 15.04.2014 pentru demararea procedurilor privind stabilirea unui Imn al Municipiului Timişoara şi declararea de principiu a piesei "Timişoara" a formaţiei Pro Musica, Imnul Municipiului Timişoarei
 • Hotărârea 570/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  570/18.12.2015 privind aprobarea încetării prin acordul comun al celor două părţi a Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara în vederea organizării proiectului „Timişoara - oraş al cetăţenilor"
 • Hotărârea 569/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  569/18.12.2015 privind obligativitatea depunerii anual, a unui raport de activitate de catre ONG-uri ( fundatiile sau asociatiile) constituite in baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.26/2000 care au incheiat contract de inchiriere sau comodat cu Primaria Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 568/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  568/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’ cod SMIS 40138 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 567/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  567/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 39375, "CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 566/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  566/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza INSTRUCŢIUNII nr. 144/10.12.2015 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 565/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  565/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54094, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara", şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 564/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  564/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54092 REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 563/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  563/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 40794 "Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa"
 • Hotărârea 562/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 561/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara"şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 560/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4 ", cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 559/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  559/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3", cod SMIS 48190 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 558/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 557/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  557/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ", cod SMIS 48188 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 556/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  556/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună", cod SMIS 48141 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 555/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  555/18.12.2015 privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄Polul de Creştere Timişoara"
 • Hotărârea 554/2015 - Municipiul Timișoara - 18.12.2015

  554/18.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015
 • Hotărârea 553/2015 - Municipiul Timișoara - 16.12.2015

  553/16.12.2015 Privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara participanţilor care s-au remarcat în timpul Revoluţiei din 1989
 • Hotărârea 552/2015 - Municipiul Timișoara - 16.12.2015

  552/16.12.2015 privind aprobarea acordării Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara membrilor Formaţiei Cargo
 • Hotărârea 551/2015 - Municipiul Timișoara - 16.12.2015

  551/16.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 550/2015 - Municipiul Timișoara - 16.12.2015

  550/16.12.2015 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a infrastructurii nou create prin proiectul de investiţii "Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Ghiroda)"
 • Hotărârea 549/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  549/08.12.2015 privind identificarea a 10 parcuri din Municipiul Timişoara care să fie dotate cu echipamente pentru copiii cu nevoi speciale
 • Hotărârea 548/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  548/08.12.2015 privind punerea la dispozitie a terenurilor necesare pentru realizarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3
 • Hotărârea 547/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  547/08.12.2015 privind aprobarea proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a" in cadrul POS Mediu 2007-2013 axa prioritara 3 şi a documentaţiei aferente proiectului, respectiv: Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Cererea de Finantare, Analiza Institutionala, Documentatia de atribuire şi indicatorii tehnico-economici
 • Hotărârea 546/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  546/08.12.2015 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de " PT + Executie lucrari realizare patinoar suprafata sintetica’’ in Parcul Copiilor din Timisoara
 • Hotărârea 545/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  545/08.12.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în strada Florimund Mercy nr.1, Timişoara la preţul de 950.000 euro
 • Hotărârea 544/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  544/08.12.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, nr. ap. SAD1+2/A,la preţul de 260.000 euro
 • Hotărârea 543/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  543/08.12.2015 privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociaţia Art Nouveau European Route - Ruta Europea del Modernisme, cu sediul la Barcelona
 • Hotărârea 542/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  542/08.12.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara si Municipiul Oslo - Norvegia, în vederea implementării proiectului pilot "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare"
 • Hotărârea 541/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  541/08.12.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea, ca urmare a modificărilor legislative, prin act adiţional, a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006
 • Hotărârea 540/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  540/08.12.2015 privind respingerea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor , între operatorul SC RETIM Ecologic Service SA şi utilizatorii (persoane fizice/juridice, agenţi economici, instituţii publice)
 • Hotărârea 539/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  539/08.12.2015 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Timişoara şi Asociaţia Română pentru Reciclare - RoREC
 • Hotărârea 538/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  538/08.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale şi de prestări servicii pe raza Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 537/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  537/08.12.2015 privind aprobarea Contractului de furnizare gaze naturale şi fideiusiune nr. 1000386125/12.2015/GN/1942
 • Hotărârea 536/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  536/08.12.2015 privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"
 • Hotărârea 535/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  535/08.12.2015 privind modificarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi componenţa Comisiei de Atestare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 383/05.07.2013
 • Hotărârea 534/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  534/08.12.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII", Str. Teodor Mihaly nr. 1, Timişoara
 • Hotărârea 533/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  533/08.12.2015 privind schimbarea şi atribuirea denumirilor unor parcuri respectiv scuaruri, atribuirea de denumiri la 2 străzi respectiv o intrare şi schimbarea denumirilor la două străzi respectiv două tronsoane de intrare din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 532/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  532/08.12.2015 privind aprobarea unor proceduri utilizate de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara
 • Hotărârea 531/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  531/08.12.2015 privind modificarea Agendei Manifestărilor Culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015
 • Hotărârea 530/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  530/08.12.2015 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Timişoara şi Municipiul Lublin din Polonia
 • Hotărârea 529/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  529/08.12.2015 privind aprobarea PLANURILOR DE ACŢIUNE PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA ZGOMOTULUI AMBIANT ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
 • Hotărârea 528/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  528/08.12.2015 privind aprobarea achiziţionării de către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş" Timişoara, a unui autoturism, tip Dacia Logan MCV Break, pentru transport persoane şi probe biologice
 • Hotărârea 527/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  527/08.12.2015 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor care datoreaza majorari de intarziere catre bugetul local al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 526/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  526/08.12.2015 pentru respingerea Propiectul de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ
 • Hotărârea 525/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  525/08.12.2015 privind revocarea dreptului de administrare al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Club Sportiv nr.1 Timisoara
 • Hotărârea 524/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  524/08.12.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 356/31.07.2015 privind inchirierea unui spatiu de birouri in cladirea BANCPOST SA din Timisoara, Bv.Mihai Eminescu
 • Hotărârea 523/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  523/08.12.2015 privind transmiterea in administrarea Liceului cu Program Sportiv Banatul Timisoara a unui microbuz marca Ford Transit 16+1 locuri, transmis fara plata din patrimoniul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in patrimoniul Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului elevilor/ sportivilor in cadrul activitatilor/actiunilor desfasurate de unitatea scolara
 • Hotărârea 522/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  522/08.12.2015 privind transmiterea in administrarea Liceului Teoretic ’’Bartok Bela’’ a unui microbuz marca Opel Movano 16+1 locuri, transmis fara plata din patrimoniul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in patrimoniul Municipiului Timisoara, pentru asigurarea transportului elevilor din unitatea scolara
 • Hotărârea 521/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  521/08.12.2015 privind modificarea si completarea art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.141/09.06.1998 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str.Dorobantilor nr.16, Asociatiei Evanghelistice si de Caritate „Isus Speranta Romaniei"
 • Hotărârea 520/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  520/08.12.2015 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 25/16.11.2004 incheiat intre Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara si dr. Badea Rodica titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie dr. Badea Rodica, prin inlocuirea concesionarului cu dr. Badea Andreea Corina
 • Hotărârea 519/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  519/08.12.2015 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, Intrarea Peru nr.2, bloc de locuinţe cu 2 scări - sc.A şi sc.B având S+P+4E
 • Hotărârea 518/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  518/08.12.2015 privind prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Simion Barnutiu nr. 11, sc.B de catre Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap si incheierea contractului de comodat
 • Hotărârea 517/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  517/08.12.2015 privind prelungirea folosintei gratuite a spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă din Timisoara, str. E. Carusso- D. Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară
 • Hotărârea 516/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  516/08.12.2015 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara str.Crisan 21 catre Inspectoratul de Poliţie Judetean Timiş
 • Hotărârea 515/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  515/08.12.2015 privind inchirierea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bulevardul General Dragalina nr.18 catre CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TIMISOARA
 • Hotărârea 514/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  514/08.12.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, inscris in CF.440655
 • Hotărârea 513/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  513/08.12.2015 privind dezlipire parcela cu nr. top. 438666, înscrisă in CF nr. 438666 Timisoara, Calea Şagului
 • Hotărârea 512/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  512/08.12.2015 privind dezlipirea terenului cu nr.cad. 441684, înscris în CF nr.441684 Timişoara, situat în Calea Şagului
 • Hotărârea 511/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  511/08.12.2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1
 • Hotărârea 510/2015 - Municipiul Timișoara - 08.12.2015

  510/08.12.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015
 • Hotărârea 509/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  509/20.11.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’
 • Hotărârea 508/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  508/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere Hotel Timisoara", str. Marasesti nr. 1 - 3, Timişoara
 • Hotărârea 507/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  507/20.11.2015 privind dezmembrarea şi ieşirea din indiviziune, asupra parcelei în suprafaţă de 7292 m.p., înscrisă în C.F. nr.415879-Timişoara, nr. topo. vechi 29940, situată în Timişoara str. Ion Ionescu de la Brad nr.34
 • Hotărârea 506/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  506/20.11.2015 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 424/16.10.2015 - privind interzicerea organizării de evenimente pe raza Municipiului Timişoara care aduc atingere ordinii şi liniştii publice
 • Hotărârea 505/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  505/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil S+P+2E cu servicii la parter si birouri la etajele 1+ 2", str. Linistei nr. 17/A, Timişoara
 • Hotărârea 504/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  504/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie si birouri, extindere parcare, retele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice", Str. Siemens nr. 1, Timişoara
 • Hotărârea 503/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  503/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "COMPLEX PARK PLAZA", Calea Aradului nr. 1, Timişoara
 • Hotărârea 502/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  502/20.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere hala de productie/depozitare si anexe aferente", Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg., Timisoara
 • Hotărârea 501/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  501/20.11.2015 privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice descoperite, în cadrul proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" - Reabilitare, conservare, restaurare si amenajări adiacente informaţional-culturale cod SMIS 31507
 • Hotărârea 500/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  500/20.11.2015 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată
 • Hotărârea 499/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  499/20.11.2015 privind aprobarea prelungirii Convenţiei, şi încheierea unui act adiţional la Convenţia- anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara-Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 498/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  498/20.11.2015 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 461/15.12.2009 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara, prin Infocentrul Turistic, la Asociaţia "European Cities Marketing" şi a achitării taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul acestei asociaţii
 • Hotărârea 497/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  497/20.11.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 300/2006 - privind structura pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii
 • Hotărârea 496/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local
 • Hotărârea 495/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  495/20.11.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent apartamentelor nr. 2/b si nr. 2/c situate in Timisoara, str Timotei Cipariu nr 3, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, Fundatiei Estera
 • Hotărârea 494/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  494/20.11.2015 privind aprobarea de principiu a înfiinţării administraţiei portuare de cale navigabilă interioară pentru Canalul Bega
 • Hotărârea 493/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  493/20.11.2015 privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara
 • Hotărârea 492/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  492/20.11.2015 privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, imobile în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"
 • Hotărârea 491/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  491/20.11.2015 privind prelungirea contractului de comodat nr. 35/25.11.2013 pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, Calea Sagului nr.16, incheiat cu Inspectoratul de Politie Judetean Timis
 • Hotărârea 490/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  490/20.11.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr.23 , către PARTIDUL BLOCUL UNITATII NATIONALE FILIALA JUDETEANA TIMIŞ
 • Hotărârea 489/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  489/20.11.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul situat în str. 3 August 1919 nr. 25 din Timişoara la preţul de 100.000 euro
 • Hotărârea 488/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  488/20.11.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.1, ap. S.A.D 11/C/I la preţul de 400.000 euro
 • Hotărârea 487/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  487/20.11.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Tomoni Ionel, Tomoni Domnica, Scărlătescu Cristian-Constantin şi Scărlătescu Laura
 • Hotărârea 486/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  486/20.11.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de catre Luca Petru Adrian
 • Hotărârea 485/2015 - Municipiul Timișoara - 20.10.2015

  485/20.10.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Doda Elena, Dumitrov Maria, Doda Ioan Sebastian Miron, Toader Adrian Marius, Antal Olga Claudia, Giura Roxana Doris Monica şi Doda Gabriel Sabin Liviu
 • Hotărârea 484/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  484/20.11.2015 privind aprobarea primei inscrieri in cartea funciara a drumului de exploatare cu nr. cad. De312
 • Hotărârea 483/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  483/20.11.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Eroilor nr.8
 • Hotărârea 482/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  482/20.11.2015 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 481/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  481/20.11.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind completarea art. 2 lit. a) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/23.11.2012 - privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări servicii în perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/12.09.2014
 • Hotărârea 480/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  480/20.11.2015 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.405 din 16.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiului Timisoara pentru anul 2016
 • Hotărârea 479/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  479/20.11.2015 privind modificarea componenţei Comisiei II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi a Comisiei V - pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 478/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  478/20.11.2015 privind validarea mandatului de consilier local al domnului JUGĂNARU IULIUS
 • Hotărârea 477/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  477/20.11.2015 privind validarea mandatului de consilier local al domnului MATEESCU IOAN
 • Hotărârea 476/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  476/20.11.2015 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ŢOANCĂ RADU-DANIEL
 • Hotărârea 475/2015 - Municipiul Timișoara - 20.11.2015

  475/20.11.2015 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JICHICI CIPRIAN CORNELIU
 • Hotărârea 474/2015 - Municipiul Timișoara - 06.11.2015

  474/06.11.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 100.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Hotărârea 473/2015 - Municipiul Timișoara - 06.11.2015

  473/06.11.2015 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a perderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie
 • Hotărârea 472/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  472/30.10.2015 privind aprobarea actelor aditionale la Actul Constitutiv si Statutul Asociaţiei „CENTRUL REGIONAL DE EXCELENŢĂ - TIMIŞOARA"
 • Hotărârea 471/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  471/30.10.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015
 • Hotărârea 470/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  470/30.10.2015 privind infiintarea Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’
 • Hotărârea 469/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  469/30.10.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Partener la aplicaţia Proiectului „New Initiatives for New Opportunities - ESCO Cluster Initiative (NINO-ECI)", finanţat din FEDR prin PROGRAMUL TRANSNAŢIONAL DUNĂREA 2014 - 2020
 • Hotărârea 468/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  468/30.10.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", cod SMIS 31507 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 286/26.07.2011 şi a Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 538/31.10.2014
 • Hotărârea 467/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  467/30.10.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 466/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  466/30.10.2015 privind desemnarea unor persoane care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în Consiliul de Administraţie ale SC UBIT SRL
 • Hotărârea 465/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  465/30.10.2015 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a infrastructurii nou create prin proiectul de investiţii "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara - Dumbrăviţa)"
 • Hotărârea 464/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  464/30.10.2015 privind intocmirea documentatiilor cadastrale pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a tuturor pietelor de pe raza Municipiului Timisoara si suportarea costurilor acestora, de catre S.C. Pieţe S.A.
 • Hotărârea 463/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  463/30.10.2015 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public al Municipiului Timişoara"
 • Hotărârea 462/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  462/30.10.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 623/19.12.2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr.131/20.03.2015
 • Hotărârea 461/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  461/30.10.2015 privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 15.10.2015 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public
 • Hotărârea 460/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  460/30.10.2015 privind ajustarea anuală a tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ nr.5/24.01.2011 pentru sectorul 1, nr.6/24.01.2011 pentru sectorul 2, nr.7/24.01.2011 pentru sectorul 3 şi nr.108/29.06.2011 pentru sectorul 6 din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 459/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  459/30.10.2015 privind ajustarea anuală a tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ nr. 39/22.02.2011 pentru sectorul 4 şi nr. 40/22.02.2011 pentru sectorul 5 din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 458/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  458/30.10.2015 privind schimbarea destinaţiei imobilelor (clădiri şi terenuri) proprietatea publică a Municipiului Timişoara în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul Tehnologic Agricol "Petru Botiş" situat în Timişoara, str.Calea Aradului nr.56, din spaţiu pentru învăţământ în spaţiu-campus de interes public pentru desfăşurarea activitaţilor recreative, sportive, culturale şi funcţiuni complementare acestora
 • Hotărârea 457/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  457/30.10.2015 privind modificarea Agendei Manifestărilor Culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015
 • Hotărârea 456/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  456/30.10.2015 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă şi a contributiilor financiare acordate de la bugetul local , prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fară scop patrimonial, sesiunea II pe anul 2015
 • Hotărârea 455/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  455/30.10.2015 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 454/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  454/30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte", str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara
 • Hotărârea 453/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  453/30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Extindere zona industriala/depozitare; Constructii administrative si pentru productie mecanica fina", Calea Mosnitei, nr. 21; C.F. Nr. 439071, Timişoara
 • Hotărârea 452/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  452/30.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara"
 • Hotărârea 451/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  451/30.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, str. V.Babeş nr.22, Timişoara"
 • Hotărârea 450/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  450/30.10.2015 privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, reamenajarea şi echiparea Centrului de Semnalizări Rutiere"
 • Hotărârea 449/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  449/30.10.2015 privind repartizarea ap. 1 din str. Miloia bl. B2, sc. A, către Buftea Adina
 • Hotărârea 448/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  448/30.10.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC SINERGY EST SRL
 • Hotărârea 447/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  447/30.10.2015 privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil în care funcţionează cantina şi spălătoria Colegiului Tehnic de Vest
 • Hotărârea 446/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  446/30.10.2015 privind aprobarea punerii in executare a Sentinţei Civile 4512/ 18.12.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul nr. 4449/30/2014, în contradictoriu cu S.C. Body Building Fitness S.R.L şi încheierea unui act adiţional la Contractul de închiriere nr. 527/02.08.2000
 • Hotărârea 445/2015 - Municipiul Timișoara - 30.10.2015

  445/30.10.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara în domeniul privat al municipiului Timisoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara, în vederea scoaterii din functiune, dezmembrării, casării si valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora
 • Hotărârea 444/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  444/16.10.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 319 din 09.07.2015 - privind desemnarea unor persoane care să reprezinte S.C. UBIT S.R.L. din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico - financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş
 • Hotărârea 443/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  443/16.10.2015 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 366 din 27.08.2015 şi aprobarea Statutului şi a Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄PĂDUREA BISTRA"
 • Hotărârea 442/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  442/16.10.2015 privind protecţia atmosferei şi sănătatea locuitorilor în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 441/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  441/16.10.2015 privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre asociatii, fundatii, ONG-uri, partide politice
 • Hotărârea 440/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  440/16.10.2015 privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind trecerea din domeniul privat al Statului in domeniul public al Municipiului Timisoara a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Victoriei nr.6, ap.II/2
 • Hotărârea 439/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  439/16.10.2015 privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara şi a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul propriu al Consiliului Local şi al Primarului prin încheierea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor încheiat cu S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A
 • Hotărârea 438/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  438/16.10.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5/B, situat în imobilul din str. Badea Cârţan nr.1, la preţul de 95.480 lei
 • Hotărârea 437/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  437/16.10.2015 privind supravegherea de către Poliţia Locală Timişoara a zonei obiectivului Centru de comandă şi control, din cadrul Proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video", situat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, nr. 29
 • Hotărârea 436/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  436/16.10.2015 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva si aprobarea contractului de finantare - cadru
 • Hotărârea 435/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  435/16.10.2015 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor pentru personalul din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 434/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  434/16.10.2015 privind încetarea prin reziliere a Contractului de concesiune nr. SC2013-35282 din 05.12.2013 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC Retim Ecologic Service SA
 • Hotărârea 433/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  433/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate ,,Reconfigurarea traseului de cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran"
 • Hotărârea 432/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  432/16.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Constructii pentru servicii si comert", Calea Aradului, CF 441533, Timişoara
 • Hotărârea 431/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  431/16.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Amenajare statie de distributie carburanti, împrejmuire si elemente de signalistica", Calea Dorobantilor nr. 49/A, Timişoara
 • Hotărârea 430/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  430/16.10.2015 privind aprobarea categoriilor de premii şi modul de acordare a acestora, la Gala Excelenţei
 • Hotărârea 429/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  429/16.10.2015 privind aprobarea cofinanţării costurilor aferente proiectului - „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013
 • Hotărârea 428/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  428/16.10.2015 privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş pe anul 2015
 • Hotărârea 427/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  427/16.10.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ta Victoriei)"
 • Hotărârea 426/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  426/16.10.2015 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2015 -2016
 • Hotărârea 425/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  425/16.10.2015 privind aprobarea clasamentului unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara, participante la competiţia organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi premierea acestora conform Hotărârii Consiliului Local nr.363/27.08.2015
 • Hotărârea 424/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  424/16.10.2015 privind interzicerea organizării de evenimente pe raza Municipiului Timişoara care aduc atingere ordinii şi liniştii publice
 • Hotărârea 423/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  423/16.10.2015 privind Regulamentul aplicabil schimbului de locuinţe aflate în proprietatea Statului Român/ Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara
 • Hotărârea 422/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  422/16.10.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara
 • Hotărârea 421/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  421/16.10.2015 privind privind modificarea si aprobarea Statului de functii al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 420/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  420/16.10.2015 privind aprobarea "Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"
 • Hotărârea 419/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  419/16.10.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice în subteran
 • Hotărârea 418/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  418/16.10.2015 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 417/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  417/16.10.2015 privind repartizarea ap. 60 din str. Miloia bl.B1 sc.A şi a ap.16 din str. Miloia bl.B10
 • Hotărârea 416/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  416/16.10.2015 privind suspendarea activităţii de vânzare-cumpărare a locuinţelor din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 415/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  415/16.10.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Ştefan cel Mare nr.4, etaj parter, ap.C.A.S , la preţul de 105.000 euro.
 • Hotărârea 414/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  414/16.10.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă - Spaţiu comercial ,bar şi activităţi recreative ,etaj subsol, la preţul de 42.750 euro, situat în imobilul din strada Piaţa Unirii nr.8
 • Hotărârea 413/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  413/16.10.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 2/I, la preţul de 142.600 euro, situat în imobilul din strada Gheorghe Lazăr nr.1, etaj parter, Timişoara, jud.Timiş
 • Hotărârea 412/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  412/16.10.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 2, la preţul de 85.000 lei, situat în imobilul din strada Piaţa Traian nr.2,Timişoara, jud.Timiş
 • Hotărârea 411/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  411/16.10.2015 privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 - privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 410/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  410/16.10.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 444/12.09.2014 de aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timişoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune şi incheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare
 • Hotărârea 409/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  409/16.10.2015 privind menţinerea dreptului de proprietate publică a Statului Român asupra construcţiei nefinalizate „ Institutul Regional de Oncologie Timişoara" situată în Calea Torontalului şi terenul aferent
 • Hotărârea 408/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  408/16.10.2015 privind dezmembrarea(dezlipirea) şi ieşirea din indiviziune asupra imobilului (teren) cu nr.top.18855-18856 înscris în CF nr.417073 Timişoara(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.27727)
 • Hotărârea 407/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  407/16.10.2015 privind alipirea imobilelor-teren situate în Timişoara, zona Calea Şagului, înscrise în C.F. nr. 439611, C.F. nr. 416913, CF nr. 428895 şi CF nr. 435756 Timişoara
 • Hotărârea 406/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  406/16.10.2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1
 • Hotărârea 405/2015 - Municipiul Timișoara - 16.10.2015

  405/16.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2016
 • Hotărârea 404/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  404/22.09.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015
 • Hotărârea 403/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  403/22.09.2015 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara"
 • Hotărârea 402/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  402/22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T." - ŤReabilitare acoperis la Scoala Generala 25ť, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local nr. 110/03.03.2015 in „E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. - Etapa I la Scoala Generala nr. 25", Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"
 • Hotărârea 401/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  401/22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." - Etajare partiala si mansardare-Scoala Generala 30ť, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 in „D.A.L.I. + A.C. + P.T. + D.E. + C.S. + L.C. - Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim P.+2E.+E.3 retras(mansarda)-Scoala Generala 30", Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"
 • Hotărârea 400/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  400/22.09.2015 privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47
 • Hotărârea 399/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  399/22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T." pentru lucrarea „Amenajare 4 sali clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes", Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 in „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C." pentru lucrarea „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"
 • Hotărârea 398/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  398/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5
 • Hotărârea 397/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  397/22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de întocmire a documentatiei de proiectare din „P.T." - ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local nr. 573/27.11.2014 in „S.F. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C. - Construire spatii invatamint si utilitati" pentru lucrarea ŤConstruire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenauť, Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5 din „Programul de dezvoltare 2015 - Investitii"
 • Hotărârea 396/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  396/22.09.2015 privind retragerea dreptului de administrare UNIVERSITATII DE VEST asupra unei părţi din Primăria Veche si incheierea unui contract de comodat, pe aceeaşi perioadă de timp
 • Hotărârea 395/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător
 • Hotărârea 394/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  394/22.09.2015 privind obligativitatea întreţinerii clădirilor de pe raza Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 393/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  393/22.09.2015 privind punerea la dispoziţia proiectului "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II"- Municipiul Timişoara a terenurilor din cadrul acestui proiect
 • Hotărârea 392/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  392/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013
 • Hotărârea 391/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  391/22.09.2015 privind aprobarea achitării taxei de membru al asociaţiei Eurocities pentru anul 2015
 • Hotărârea 390/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  390/22.09.2015 privind aprobarea achitării taxei de membru al asociaţiei Les Rencontres pentru anul 2015
 • Hotărârea 389/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  389/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timişoara"
 • Hotărârea 388/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  388/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"
 • Hotărârea 387/2015 - Municipiul Timișoara - 22.08.2015

  387/22.08.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, aferent apartamentului nr. 7 situat in Timisoara str. Republicii nr. 1, corp. B, ap 7, datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, Organizatiei Salvati Copiii
 • Hotărârea 386/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  386/22.09.2015 privind alocarea cotei lunare de combustibil pentru microbuzul TM 17 JEJ al Centrului Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala Timisoara
 • Hotărârea 385/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  385/22.09.2015 privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timisoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional - 2015" în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program
 • Hotărârea 384/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  384/22.09.2015 privind incheierea fiselor de calcul privind spatiile cu alta destinatie - atelier de ergoterapie, din Timisoara, str. Iuliu Maniu 36 si str. Iuliu Maniu 38 cu fostul chirias SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIMISOARA
 • Hotărârea 383/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  383/22.09.2015 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 382/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  382/22.09.2015 privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţele Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 14.07.2015 şi 18.08.2015 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public
 • Hotărârea 381/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  381/22.09.2015 privind modificarea Statului de Functii si a Organigramei la Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala
 • Hotărârea 380/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  380/22.09.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 379/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  379/22.09.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Charaba M Samir
 • Hotărârea 378/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  378/22.09.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. ROMICS S.R.L. Timişoara
 • Hotărârea 377/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  377/22.09.2015 privind acceptarea donaţiei SC TIMASUD SA şi SC TES SA şi aprobarea dezmembrării (dezlipirii) imobilului (teren) cu nr.cad.410594 înscris în CF nr. 410594 Timişoara(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 85826)
 • Hotărârea 376/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  376/22.09.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 2, etaj parter , la preţul de 124.600,00 lei, situat în imobilul din strada Stefan cel Mare nr.1, Timişoara, jud.Timiş
 • Hotărârea 375/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  375/22.09.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr.1 situat în imobilul din strada Piaţa Alexandru Mocioni nr.10, etaj parter şi etaj I, la preţul de 276.520 lei , identificat cu C.F nr. 433849-C1-U1(provenit din C.F vechi nr.12217/2/1/I) , nr.topo 433849-C1-U1, Timişoara, jud. Timiş.
 • Hotărârea 374/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  374/22.09.2015 privind incetarea Contractului de Inchiriere SAD nr.1498/2007 si incheierea unui Contract de Comodat cu LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI
 • Hotărârea 373/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  373/22.09.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413 din 04.08.2014 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj şi aprobarea documentaţiei de atribuire
 • Hotărârea 372/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  372/22.09.2015 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.76/25.02.2014, privind alipirea imobilelor cu nr. top 438201, nr. top 438195, nr. top 438140, nr. top 438114 si nr. top 438210 in vederea reglementarii terenului aferent caminului nr.13C al Universitatii de Vest Timisoara
 • Hotărârea 371/2015 - Municipiul Timișoara - 22.09.2015

  371/22.09.2015 privind rectificarea suprafetei imobilului situat în Piata Bihor nr.3, cu nr. top 8987 înscris in CF nr. 408798 Timisoara
 • Hotărârea 370/2015 - Municipiul Timișoara - 31.08.2015

  370/31.08.2015 privind aprobarea contractului - cadru de finantare intre Municipiul Timisoara si structurile sportive in care Municipiul are calitatea de membru asociat
 • Hotărârea 369/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  369/27.08.2015 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate ca fiind de interes public local pe care se află garaje autorizate în vederea desfiinţării acestora la cererea locatarului
 • Hotărârea 368/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  368/27.08.2015 privind modificarea Agendei Manifestărilor Culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015
 • Hotărârea 367/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015
 • Hotărârea 366/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  366/27.08.2015 privind aprobarea asocierii Municipiului Timisoara cu Orasul Recas, Comuna Ghiroda si Comuna Mosnita Noua pentru constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „PĂDUREA BISTRA"
 • Hotărârea 365/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  365/27.08.2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 486/31.10.2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Timişoara, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 198/25.05.2010
 • Hotărârea 364/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  364/27.08.2015 privind respingerea contractului - cadru de finantare intre Municipiul Timisoara si structurile sportive in care Municipiul are calitatea de membru asociat
 • Hotărârea 363/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  363/27.08.2015 privind aprobarea premierii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara, cu rezultate deosebite la examenele naţionale, la olimpiadele şi concursurile şcolare, conform metodologiei transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
 • Hotărârea 362/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  362/27.08.2015 privind modificarea Hotărârii nr.67 din data de 26.02.2008, referitor la exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă imobile monumente istorice sau incluse în lista monumentelor istorice
 • Hotărârea 361/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  361/27.08.2015 privind acordul pentru utilizarea unui spaţiu situat la parterul imobilului din str. A. Odobescu nr. 3, unde îşi desfăşoară activitatea Clinica de Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă, în vederea derulării proiectului de cercetare cu tema „Identificarea şi caracterizarea implicării unor noi factori de prognostic pentru evoluţia leziunilor neoplazice ale colului şi ovarului „
 • Hotărârea 360/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  360/27.08.2015 privind transmiterea în administrarea Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara, a terenului situat în B-dul Revoluţiei din 1989 nr.12, înscris în C.F. nr.415748-Timişoara, pe o perioadă de 49 ani
 • Hotărârea 359/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  359/27.08.2015 privind dezmembrarea parcelei în suprafaţă de 1169 m.p., înscrisă în C.F. nr.406594-Timişoara, nr. topo.19964-19966, situată în Timişoara str. Zorilor nr.22 şi str. Lăpuşneanu nr.2
 • Hotărârea 358/2015 - Municipiul Timișoara - 27.08.2015

  358/27.08.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă reprezentând ,,Atelier,, , identificat cu C.F nr.413344-C2 şi nr.topo 10337/F, cu servitute de trecere pentru acces la atelier prin parcela cu nr.top 10337 din C.F. nr. 116072(terenul în C.F 116072) ,situat în Timisoara, strada Memorandului nr.12
 • Hotărârea 357/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  357/31.07.2015 privind aprobarea demarării procedurilor de demolare a imobilului situat în str. C-tin Prezan nr. 85/A-B, după înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 356/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  356/31.07.2015 privind inchirierea unui spatiu de birouri in cladirea BANCPOST SA din Timisoara, Bv.Mihai Eminescu
 • Hotărârea 355/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015
 • Hotărârea 354/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  354/31.07.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de Partener la aplicaţia Proiectului „DURABLE", finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul INTERREG Europe 2014-2020
 • Hotărârea 353/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  353/31.07.2015 privind modificarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociatiei Timisoara Saracens Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara
 • Hotărârea 352/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  352/31.07.2015 privind modificarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociatiei Club Sportiv ’’ACS Poli Timisoara’’
 • Hotărârea 351/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  351/31.07.2015 privind modificarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociatiei Sportive "Clubul de Handbal Politehnica Timisoara"
 • Hotărârea 350/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  350/31.07.2015 privind modificarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei "Baschet - Club Timişoara"
 • Hotărârea 349/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  349/31.07.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239/20.05.2014 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"
 • Hotărârea 348/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  348/31.07.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143/25.03.2014 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului "Infrastructura Regională de Afaceri şi Inovare în sectorul IT&C", situat pe str. Circumvalaţiunii nr. 2-4, aparţinând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 347/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  347/31.07.2015 privind aprobarea "Studiului de reglementare instalaţii electrice existente în raport cu extinderea reţelei de troleibuz Timişoara - Ghiroda"
 • Hotărârea 346/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"
 • Hotărârea 345/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  345/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare Podul Eroilor"
 • Hotărârea 344/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  344/31.07.2015 privind modificarea prin act aditional a contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă"
 • Hotărârea 343/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  343/31.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire", str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara
 • Hotărârea 342/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  342/31.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte cu functiuni complementare", parcela A 694/11, Timişoara
 • Hotărârea 341/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  341/31.07.2015 privind realizarea a trei statui ecvestre in cinstea a trei personalitati istorice care au marcat viata culturala , economica si spirituala a orasului Timisoara: Printul Eugeniu de Savoya, Iancu de Hunedoara si Paul Chinezu
 • Hotărârea 340/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  340/31.07.2015 privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 339/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  339/31.07.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015 datorat bugetului local pentru patru cladiri, Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii"
 • Hotărârea 338/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  338/31.07.2015 privind aprobarea participării Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto National" -2015 in vederea achizitionarii unui autoturism prin acest program
 • Hotărârea 337/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  337/31.07.2015 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 371/2007 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 336/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  336/31.07.2015 privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST CU CANTINA SOCIALA TIMISOARA, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 335/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  335/31.07.2015 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 612/10.12.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 392/01.08.2014 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 603/09.12.2014
 • Hotărârea 334/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  334/31.07.2015 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 241/20.05.2014
 • Hotărârea 333/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  333/31.07.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 503/22.10.2013, modificate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/12.09.2014 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/08.05.2015
 • Hotărârea 332/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  332/31.07.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie dr.Victor Babeş Timisoara
 • Hotărârea 331/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  331/31.07.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
 • Hotărârea 330/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  330/31.07.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. INCANTO ITALAGRICOLA S.R.L.
 • Hotărârea 329/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  329/31.07.2015 privind schimbarea destinaţiei imobilului ce aparţine Liceului Tehnologic Agricol "Petru Botis" - clădire şcoala S+ P+2E şi a terenului aferent, situat în Timişoara str.Calea Aradului nr. 56, si trecerea acestora din proprietatea publică a Municipiului Timişoara în proprietatea publică a Statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 • Hotărârea 328/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  328/31.07.2015 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a două tramvaie de tip GT4
 • Hotărârea 327/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  327/31.07.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43 din data de 01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 326/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  326/31.07.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 21, înscris în C.F. nr. 407503 Timişoara nr. cad./top. 5569; 5570, în vederea concesionării unei suprafeţe de teren necesare extinderii construcţiilor proprietate personală
 • Hotărârea 325/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  325/31.07.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Vacarescu nr 32/a
 • Hotărârea 324/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  324/31.07.2015 privind modificarea datelor de identificare a imobilului prevăzut la poz. nr. 62 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, atestată prin Hotărârea Guvernului nr. 977/2002, Anexa nr. 2 poz. nr.454
 • Hotărârea 323/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  323/31.07.2015 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Prof. Univ. Dr. Med. ŞTEFAN IOSIF DRAGULESCU
 • Hotărârea 322/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  322/31.07.2015 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Prof. Univ. Dr. COLETA DE SABATA
 • Hotărârea 321/2015 - Municipiul Timișoara - 31.07.2015

  321/31.07.2015 privind conferirea post mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Profesorului Dr. Ing. Doc. Dr. HC IOAN M. ANTON
 • Hotărârea 320/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  320/09.07.2015 privind aprobarea participării Compartimentului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional" -2015, în vederea achiziţionării a trei autoturisme noi prin acest program
 • Hotărârea 319/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  319/09.07.2015 privind desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş
 • Hotărârea 318/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  318/09.07.2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", precum şi în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL
 • Hotărârea 317/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  317/09.07.2015 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului situat în Timişoara, Calea Dorobantilor nr. 92/a cu nr. cadastral 406110, inscris in CF nr. 406110 Timisoara ( CF vechi nr.201008)
 • Hotărârea 316/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  316/09.07.2015 privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta cladirii situate in Timisoara str. George Enescu nr. 1, formulata de Asociatia Uniunea Artistilor Plastici - Filiala Timisoara
 • Hotărârea 315/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  315/09.07.2015 privind Acordul de principiu pentru înfiinţarea Institutului de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport Timişoara dintre Municipiul Timişoara, Universitatea ,,Politehnica" Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara
 • Hotărârea 314/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  314/09.07.2015 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara
 • Hotărârea 313/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  313/09.07.2015 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Filarmonica Banatul Timisoara
 • Hotărârea 312/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  312/09.07.2015 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 459/2005 privind vânzarea locuinţelor proprietate privată a Primăriei Municipiului Timişoara şi a Hotărârii Consiliului Local nr.79/2007 privind aprobarea contractului cadru de vânzare cumpărare ce se va încheia pentru locuinţele aflate în imobile înscrise în CF 1 şi 2 care se vând în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 459/2005
 • Hotărârea 311/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  311/09.07.2015 privind acceptarea donaţiei S.C. „BERG BANAT" S.R.L. Timişoara
 • Hotărârea 310/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  310/09.07.2015 privind prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect spaţiile cu destinaţia de locuinţe situate în Timişoara, str. Polonă nr.19
 • Hotărârea 309/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  309/09.07.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Timişoara a imobilului situat în strada Ion Vasii nr.67 şi aprobarea schimbului de imobile - construcţii între Municipiul Timişoara şi Kovacs Tiberiu şi Kovacs Francisc
 • Hotărârea 308/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  308/09.07.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Şopt Liviu-Petru şi Sima Armando Del-Grand
 • Hotărârea 307/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  307/09.07.2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 486/31.10.2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Timişoara, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 198/25.05.2010
 • Hotărârea 306/2015 - Municipiul Timișoara - 09.07.2015

  306/09.07.2015 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 305/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  305/25.06.2015 privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Timişoara, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Timişoara
 • Hotărârea 304/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  304/25.06.2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa cu strigare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta in imobilul din Timisoara, Piaţa 700
 • Hotărârea 303/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  303/25.06.2015 privind aprobarea "S.F." pentru obiectivul de investitii „Statie de epurare ape uzate, retele de canalizare de incinta si lucrari rutiere de incinta la spitalul de boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes" din Municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13
 • Hotărârea 302/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  302/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Statie de abur la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes" din municipiul Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13
 • Hotărârea 301/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  301/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare constructii si instalatii la corp Atelier-scoala de la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand" in municipiul Timişoara, str. Renasterii, nr. 24/A
 • Hotărârea 300/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  300/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare instalatii Corp B - Liceul W. Shakespeare" din municipiul Timişoara, Piata Romanilor, nr. 13
 • Hotărârea 299/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  299/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis si instalatii la Liceul W. Shakespeare" din municipiul Timişoara, str. I. L. Caragiale, nr. 6
 • Hotărârea 298/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  298/25.06.2015 privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre Municipiul Timişoara şi Cluburile ROTARY CLUB TIMISOARA, ROTARY CETATE, ROTARY RIPENSIS SI ROTARY OPERA pentru sustinerea financiara a executarii lucrarilor de reparatii a portilor orasului- Calea Lugojului respectiv Calea Aradului
 • Hotărârea 297/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  297/25.06.2015 privind asocierea Municipiului Timişoara cu Federatia Romana de Fotbal, Centrul de Fotbal Mogoşoaia SRL si Universitatea "Politehnica" din Timisoara, in Asociatia Club Sportiv ,,Centrul Regional de Excelenţă Timişoara’’, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale Asociatiei
 • Hotărârea 296/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  296/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E", str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara
 • Hotărârea 295/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  295/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casă P+1E cu 2 apartamente", str. A.P. Cehov nr. 33, Timişoara
 • Hotărârea 294/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  294/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta P+1E, garaj si împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor (Ghiroda), nr. 25, conform A.C 157/16.07.2014", str. Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, Timişoara
 • Hotărârea 293/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  293/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona mixta - comert, servicii, birouri - OPEN VILLE", str. A. Demetriade nr. 1, Timişoara
 • Hotărârea 292/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  292/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2011 - Complex rezidential TAGOR", Str. Constructorilor - Albinelor F.N., Timisoara
 • Hotărârea 291/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  291/25.06.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii ,, Modernizarea Parcului Scudier (Central)" în Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 290/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  290/25.06.2015 privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de investiţie ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"
 • Hotărârea 289/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  289/25.06.2015 privind aprobarea capacităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara
 • Hotărârea 288/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  288/25.06.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 173/07.04.2015 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Municipiului Timişoara în cadrul proiectului „Kuncz - cartier în criză" finanţat în cadrul Programului „ Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor II" gestionat de către Agenţia Naţională pentru Romi
 • Hotărârea 287/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  287/25.06.2015 privind aderarea Municipiului Timişoara la Asociaţia Energy Cities / Energie-Cités şi plata cotizaţiei anuale de membru
 • Hotărârea 286/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  286/25.06.2015 privind aprobarea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, formulata de Asociatia Evanghelistica si de Caritate "Isus Speranta Romaniei"
 • Hotărârea 285/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  285/25.06.2015 privind supravegherea de către Poliţia Locală Timişoara a zonei obiectivului "Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", situat în Timişoara, Parc Industrial Freidorf, str. Paul Morand
 • Hotărârea 284/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  284/25.06.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
 • Hotărârea 283/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  283/25.06.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
 • Hotărârea 282/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  282/25.06.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara numarul 143/01.06.1999 prin care a fost aprobat "Regulamentul privind închirierea adaposturilor de protecţie civilă în municipiul Timişoara"
 • Hotărârea 281/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  281/25.06.2015 privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei Proiectului nr. 91/2014 „Reabilitare termică bloc str. Oglinzilor nr. 16, Sc. B şi str. Oglinzilor nr. 18, Sc. C" întocmit de SC Q ARCHITECTS SRL, de la Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
 • Hotărârea 280/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  280/25.06.2015 privind repartizarea ap. 34 din str. Miloia bl.B1 sc.B, către Petricescu Cosmina
 • Hotărârea 279/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  279/25.06.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 227/08.05.2015, prin care s-a aprobat închirierea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare, a unui imobil cu destinaţie comercială situat în Parcul Copiilor "Ion Creangă" din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 278/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  278/25.06.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ,situat în Timişoara, strada Alba Iulia nr.9, etaj parter ,inscris in C.F. nr. 403795-C1-U3, nr.topo 252/1/VI/1, la preţul de 310.000 euro
 • Hotărârea 277/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  277/25.06.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului - casa, curte şi grădină cu adresa în Timişoara, strada Memorandului nr.72, identificat cu C.F. nr. 411793 (provenit din C.F vechi nr.4871) ,nr.topo 10266, 10267 la preţul de 62.000 euro.
 • Hotărârea 276/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  276/25.06.2015 pentru atribuirea în folosinţă gratuită, a unui spatiu de 20 mp, din imobilul situat în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr. 37, către Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga" în vederea utilizării acestuia pentru sediul Asociaţiei Liceelor Teoretice din Banat (Alt Banat)
 • Hotărârea 275/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  275/25.06.2015 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara in vederea subconcesionarii de catre SC " AURORA" SRL a unei suprafete din terenul care face obiectul contractului de concesiune nr.1/11.01.2008
 • Hotărârea 274/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  274/25.06.2015 privind aprobarea actualizării suprafetei de teren care face obiectul Contractului de Concesiune nr. 1/11.01.2008 încheiat între Municipiul Timisoara si SC Aurora SRL.
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  273/25.06.2015 privind radierea poziţiilor nr.5286 şi nr. 5288 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 395/01.08.2014 - privind completarea şi modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul Timișoara - 25.06.2015

  272/25.06.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  271/02.06.2015 privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere intre Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Baschet, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.225/08.05.2015
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  270/02.06.2015 privind acordarea avizului pentru înfiinţarea unei filiale ştiinţifice, de cercetare clinică şi de laborator a Institutului Naţional de Boli Infecţioase „ Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti , în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş" Timişoara
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  269/02.06.2015 privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 221/08.05.2015 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  268/02.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare", Str. Armoniei nr. 21, Timisoara
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  267/02.06.2015 privind alocarea, pentru anul 2015, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării persoanelor cu peste 90 de ani de viaţă şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  266/02.06.2015 privind aprobarea proiectelor de cultură cu finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2015
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  265/02.06.2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  264/02.06.2015 privind repartizarea ap. 28 din str. Miloia, bl. B1 sc. A, către Popa Sebastian Constantin
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  263/02.06.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Ienea Ion şi Ienea Elena
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  262/02.06.2015 privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 429738 inscrisa in CF nr. 429738 Timisoara, parcelă situată in zona Campului - Timisoara
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul Timișoara - 02.06.2015

  261/02.06.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. M. Kogălniceanu nr.9
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega"
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  259/26.05.2015 privind modificarea Agendei Manifestarilor Culturale ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.02.2015
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  258/26.05.2015 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calitatii de administrator de imobile
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  257/26.05.2015 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Filarmonicii „Banatul", Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, Teatrului German de Stat şi Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  256/26.05.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/23.01.2015 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara, pentru anul 2015
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  255/26.05.2015 privind încheierea Actului Adiţional de prelungire a Convenţiei, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 217/26.05.2009 privind colaborarea între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timişoara
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  254/26.05.2015 privind încheierea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană Areopagus
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  253/26.05.2015 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei existente in sold la 31.12.2014
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  252/26.05.2015 privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care Municipiului Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia "Timişoara Capitală Culturală Europeană"
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  251/26.05.2015 privind supravegherea Zonei obiectivului ,,Sală Polivalentă", realizată în comun de către Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică" din Timişoara, situată în Timişoara, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2, cu posturi fixe, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  250/26.05.2015 privind aprobarea achizitionarii unui autoturism, tipul microbus 8+1, către Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala, in vederea transportului persoanelor fara adapost
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  249/26.05.2015 privind aprobarea participării Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara la "Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2015 în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  248/26.05.2015 privind aprobarea procedurii de lucru în baza Protocolului de cooperare nr. 665 din 15.11.2011-23733/26.10.2011, încheiat între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicatii Speciale, în vederea realizării proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara"
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  247/26.05.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  246/26.05.2015 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timisoara
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  245/26.05.2015 privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  244/26.05.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Munteanu Corneliu şi Munteanu Angela
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  243/26.05.2015 privind reapartamentarea imobilului "Bloc compus din parter şi 4 etaje, 15 apartamente" situat în Timişoara, str. Cosminului nr.23, bl.70
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  242/26.05.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă SAD1/A, SAD1/B si SAD1/C, situate în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  241/26.05.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului casa de locuit situat în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1 ,corp B la preţul de 20.000 euro
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  240/26.05.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.40
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  239/26.05.2015 privind dezlipire parcela cu nr. top. 2100-2101 si rectificare suprafata masurata, teren situat în str. Armoniei, nr.23, înscris in CF nr. 407205 Timisoara
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  238/26.05.2015 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  237/26.05.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2016
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul Timișoara - 26.05.2015

  236/26.05.2015 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Ceia Tiberiu Aurel
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  235/08.05.2015 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă şi a contribuţiilor financiare acordate de la bugetul local , prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fară scop patrimonial, pe anul 2015
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  234/08.05.2015 privind aprobarea Convenţiei între Municipiul Timişoara şi Societatea RCS&RDS SA
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  233/08.05.2015 privind aprobarea punerii in executare a Sentintei Civile nr. 6013/06.05.2014 pronuntata de Judecatoria Timisoara, definitiva, în dosar nr. 8231/30/2011***, în contradictoriu cu reclamanta SC "ELAINE" S.R.L., în şnur cu Decizia Civilă nr. 538/A/LP/30.10.2014 a Tribunalului Timiş şi Decizia Civilă nr.112/R/11.03.2015 a Curţii de Apel Timişoara
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  232/08.05.2015 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 163/07.04.2015 - privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa, a amplasamentelor propuse , aprobarea Caietului de sarcini.
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  231/08.05.2015 privind acceptarea rezilierii de drept a contractului de sponsorizare încheiat între Municipiul Timişoara şi SC URSUS BREWERIES SA
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  230/08.05.2015 privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  229/08.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Acordul de Cooperare pentru pregătirea, implementarea şi valorificarea în comun a proiectelor de investiţii cuprinse în Planul Comun de Acţiune pentru valorificarea şi dezvoltarea potenţialului turistic al Canalului Bega
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  228/08.05.2015 privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2015
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  227/08.05.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/30.07.2013- privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, cu strigare, a unui imobil cu destinaţie comercială situat în Parcul Copiilor "Ion Creangă" din Municipiul Timişoara, modificată şi completată
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  226/08.05.2015 privind aprobarea actelor administrative fiscale ce urmează a fi emise prin intermediul unui centru de imprimare masivă
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  225/08.05.2015 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Baschet, în vederea pregătirii si desfăşurării Campionatului European de baschet feminin-EuroBasket Women 2015, in perioada 11-17 iunie 2015, în Timişoara
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  224/08.05.2015 privind schimbarea denumirii Colegiului Silvic "Casa Verde" Timisoara in Colegiul de Silvicultura si Agricultura "Casa Verde" Timisoara
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  223/08.05.2015 privind aprobarea modificării componentei membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2014 -2015 prevazuti in Anexa nr.1 constituita în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 475/10.10.2014
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  222/08.05.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere hală existentă", str. Ovidiu Cotruş nr. 26 A, Timişoara
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  221/08.05.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate 07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  220/08.05.2015 privind aprobarea "Studiu de fezabilitate privind concesionarea serviciului de iluminat public din municipiul Timişoara"
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  219/08.05.2015 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de nord
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  218/08.05.2015 privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în municipiul Timişoara - zona de sud
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  217/08.05.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis Scoala Generala nr. 7" in Municipiul Timisoara, str. I. I. de la Brad, nr. 2
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  216/08.05.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis tip sarpanta la Internat-Colegiul Silvic Casa Verde", Timişoara, Aleea Padurea Verde, nr. 5
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  215/08.05.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19", Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  214/08.05.2015 pentru completarea art.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 13/27.01.2009 - privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  213/08.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în cadrul Proiectului „YouConf2015", precum şi alocarea sumei de 9.000 Euro, în contextul înfrăţirii dintre oraşele Timişoara şi Karlsruhe pentru acoperirea cheltuielilor de participare la Proiect
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  212/08.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  211/08.05.2015 privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la ,,Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional"- 2015 în vederea achiziţionării a 7 (şapte) autovehicule prin acest program
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  210/08.05.2015 privind aprobarea susţinerii din bugetul local a sumei necesare plăţii Echipamentelor medicale pentru anatomie patologică aferente Lotului 1 şi încasarea de la Furnizor a penalităţilor de întârziere calculate până la data efectivă de livrare a acestora în baza art.21.1 (Anexa 1 - General Condition) din contractul de furnizare nr.52/24.03.2015 în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vrsac", MIS-ETC Code 1347 finanţat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  209/08.05.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru trei cladiri, Asociatiei Ecumenica a Bisericilor din Romania- AIDROM
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  208/08.05.2015 privind incheierea Actului Aditional de modificare a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  207/08.05.2015 privind aprobarea prelungirii cu un an a Conventiei- anexa la Hotararea Consiliului Local nr.137/24.04.2007, incheiata intre Municipiul Timisoara si Serviciul de Ajutor Maltez in Romania, Filiala Timisoara pentru sustinerea serviciului social "Cantina Sociala Aurelian Balint" privind cazurile care necesita transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timisoara
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  206/08.05.2015 privind aprobarea tarifului perceput de către Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru eliberarea avizului tehnic
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  205/08.05.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 şi modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 441/12.09.2014
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  204/08.05.2015 privind pronunţarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra oportunităţii includerii terenului înscris în CF nr. 415402 Timişoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerţ, servicii, birouri Open Ville"
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  203/08.05.2015 privind repartizarea ap. 36 din str. Miloia bl.B1 sc.A
 • Hotărârea 202/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  202/08.05.2015 privind transmiterea in folosinta gratuită in favoarea Societăţii E-ON GAZ Distributie S.A a imobilului -teren in suprafata de 72 mp din totalul de 8556 mp Domeniul Public al Municipiului Timisoara, identificat cu nr top 2188/1/1, CF 426524
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  201/08.05.2015 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional pentru prelungirea Contractului de închiriere nr. 1538/09.04.2010 incheiat cu SC PRINTTECH SRL
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  200/08.05.2015 neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, identificat cu C.F nr.401910-C1-U15 şi nr.topo 17287/XXI/B, la preţul de 14.000 de euro,situat în Timisoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, ap. SAD2/B
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  199/08.05.2015 privind atribuirea spatiului comercial din Timisoara, bv. Gen. I.Dragalina nr. 38-42 catre COJOCARU ARMANDO GIANINI
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  198/08.05.2015 privind retragerea dreptului de administrare al Trustului de Constructii Montaj Timis asupra imobilului situat in Timisoara inscris in CF 438483 cu nr. Top 1723/2/3/1/1
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  197/08.05.2015 privind aprobarea documentaţiei de subapartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Memorandului nr. 57
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  196/08.05.2015 privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Casa de Cultură a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  195/08.05.2015 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  194/08.05.2015 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  193/08.05.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul Timișoara - 08.05.2015

  192/08.05.2015 privind aprobarea Proiectului "TOP Management V-NV- Firme de exercitiu pentru accesul elevilor la pozitii de top management, cercetare si inovare in viata profesionala", proiect propus de Colegiul National Banatean din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  191/07.04.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  190/07.04.2015 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2014 al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  189/07.04.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 50/07.02.2012 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: „Poli de creştere"
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  188/07.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte si functiuni complementare", Calea Urseni nr. 36, Timişoara
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  187/07.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert" str. Titan - Enric Baader nr. 11/a, Timişoara
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  186/07.04.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie "Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor"
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  185/07.04.2015 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timşoara nr. 431/24.11.2009 privind numirea Comisiei de Cenzori la SC PIEŢE SA Timişoara
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  184/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii, situate in Timisoara, str Ciprian Porumbescu, nr. 59, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015, Asociatiei Oncohelp
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  183/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, str Gheorghe Lazar nr 10-12, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, Uniunii Adam Müller Guttenbrunn
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  182/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara, str. Ghe Baritiu, nr. 18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015, Asociatiei „Serviciul de Ajutor Maltez in Romania Filiala Timisoara"
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  181/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2015, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  180/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  179/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al Municipiului Timisoara aferent anului fiscal 2015 pentru patru cladiri, Fundatiei "Pentru Voi"
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  178/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara, Calea Dorobantilor, nr.4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  177/07.04.2015 privind declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara ca fiind de interes public local
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  176/07.04.2015 privind aprobarea unor amplasamente in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, aprobarea scoaterii la licitatie precum si aprobarea Caietului de sarcini
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  175/07.04.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă SAD 1, identificat cu C.F nr.430499-C1-U1 şi nr.topo 6834/I si a terenului in cota de 20/343 în proprietate, la preţul de 137.100 lei, situat în Timisoara, strada Stefan cel Mare nr.1
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  174/07.04.2015 privind aprobarea spijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  173/07.04.2015 privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Municipiului Timişoara în cadrul proiectului „Kuncz - cartier în criză" finanţat în cadrul Programului „ Anul participării şi responsabilizării cetăţenilor II" gestionat de către Agenţia Naţională pentru Romi
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  172/07.04.2015 privind încheierea Actului adiţional de prelungire a Convenţiei, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.150 /25.03.2008 -privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  171/07.04.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  170/07.04.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Spînu Eugenia
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  169/07.04.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Gabor Moise şi Gabor Ghizela-Lenuţa
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  168/07.04.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului ,,Casă cu etaj,, situat în Timişoara, strada 16 Decembrie 1989 nr.25, inscris in C.F. nr. 412506, nr.topo 12275, la preţul de 330.000 euro
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  167/07.04.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă SAD, identificat cu C.F nr.413344-C1-U2 şi nr.topo 413344-C1-U2, a terenului aferent SAD identificat cu C.F nr. 413444 şi nr.topo 10337 in cota de 20/80 din suprafata de 737 mp, a terenului intravilan identificat cu C.F nr.430738 şi nr.topo 430738 în suprafaţă de 486 mp şi a grădinii identificată cu C.F nr.430737 în suprafaţă de 675 mp, la preţul de 130.000 euro ,situate în Timisoara, strada Memorandului nr.12.
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  166/07.04.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ,situat în Timişoara, strada Piaţa Victoriei nr.8, nr.ap. SAD 4, inscris in C.F. nr. 402321-C1-U1(provenit din C.F vechi nr.138047),nr.topo 1192/XXIII, la preţul de 250.000 euro
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  165/07.04.2015 privind aprobarea actului aditional de modificare a Contractului de Inchiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/03.03.2015 al Municipiului Timişoara pentru imobilul in care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 16, fara personalitate juridica
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  164/07.04.2015 privind aprobarea actului aditional de modificare a Contractului de Inchiriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/13.02.2015 al Municipiului Timişoara pentru imobilul in care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6, fara personalitate juridica
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  163/07.04.2015 privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011- privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor propuse, aprobarea Caietului de sarcini
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  162/07.04.2015 privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Ariadna nr.10
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  161/07.04.2015 privind respingerea atribuirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Regele Carol I , nr. 23, către PARTIDUL NOUA REPUBLICA FILIALA TIMISOARA
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  160/07.04.2015 privind atribuirea in folosinta gratuita Mitropoliei Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxa Romana -Timisoara a terenului , aferent Capelei Ecumenice in suprafata de 400 mp inscrisa in C.F. nr. 439168, situat in Timisoara, Bulevardul C.D. Loga nr.37
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  159/07.04.2015 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, către PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TIMIŞ
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  158/07.04.2015 privind modificarea suprafeţei înscrisă în CF nr. 414043, top A641/b de la 24699 mp la 24730 mp şi modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 604/10.12.2013 - privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Ministerului Apărării Naţionale , a terenului înscris în C.F. nr. 414043 Timişoara , nr. cadastral 414043, în suprafaţă de 24.699 mp.
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  157/07.04.2015 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 69 km 3+300 - 6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură)
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  156/07.04.2015 privind solicitarea trecerii unor imobile situate în Timişoara, aflate în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea realizării unor proiecte de investiţii
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul Timișoara - 07.04.2015

  155/07.04.2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 (poziţiile 425-432)
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  154/20.03.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare", Zona Torontal C.F. 403995, top 403995, Timişoara
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  153/20.03.2015 privind actualizare date pentru imobilul inscris in CF 435212 Timisoara in suprafata de 481137mp. si operatiunea de prima inscriere in Cartea Funciara a imobilului reprezentand TRONSON NOU INEL IV DE CIRCULATIE in suprafata de 14955 mp.
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  152/20.03.2015 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  151/20.03.2015 privind aprobarea caracteristicilor si a indicatorilor tehnico-economici precum si realizarea lucrarilor de "Refunctionalizare si amenajari spatii" la sala Constantin Jude, Timisoara, Aleea FC Ripensia nr. 2, jud. Timiş
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  150/20.03.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  149/20.03.2015 privind însuşirea nomenclatorului stradal al Municipiului Timişoara, actualizarea denumirilor unor străzi, atribuirea de denumiri la şapte străzi respectiv două intrări şi schimbarea denumirilor la o stradă respectiv cinci tronsoane de străzi din Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  148/20.03.2015 privind aprobarea procedurilor de admitere şi de încetare a serviciilor în Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială şi transmiterea în folosinţă gratuită a corpurilor de clădire 1(S+P+M), 1A (P+E), 2(P+M) şi 3(P+E+M) situate în Timişoara, str. Telegrafului nr.8 către Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  147/20.03.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara, str Ana Ipatescu, nr 54, datorat datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015 Asociatiei ’’Societatea Romana Speranta’’
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  146/20.03.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii, situate in Timisoara, str Aleea Sanatatii, nr. 15, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015, Asociatiei Casa Faenza
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  145/20.03.2015 pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE", modificata prin Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.230/20.05.2014
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  144/20.03.2015 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul fiscal 2015
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  143/20.03.2015 privind transmiterea cu titlu gratuit a opt autoturisme, sapte marca Peugeot, tipul 2*8HZ*/2A8HZ*/206 si un autoturism marca Mercedes Benz, tipul 639/ZKCHM/Vito 115 CDI în proprietatea Directiei Politia Locală Timisoara
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  142/20.03.2015 privind incheierea Actului aditional de prelungire a Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.92/30.03.2004 între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Societatea Română Speranţa
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  141/20.03.2015 privind aprobarea Proiectului "Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  140/20.03.2015 privind aprobarea Proiectului "PROinovaţie prin firme de exerciţiu - de la şcoala competitivă la competitivitate în muncă", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  139/20.03.2015 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  138/20.03.2015 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru Persoanele Vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  137/20.03.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  136/20.03.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  135/20.03.2015 privind aprobarea condiţiilor de acces la infrastructura municipală (canalizaţia subterană) pentru reţelele de comunicaţii realizată în cadrul obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" cod SMIS 31507 şi încheierii contractelor privind constituirea dreptului de servitute dintre Municipiul Timişoara şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  134/20.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  133/20.03.2015 privind aprobarea contractului de asociere între Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Fotbal, în vederea organizării şi derulării activităţii Centrului Regional de Excelenţă pentru Fotbal Juniori din Timişoara
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  132/20.03.2015 privind aprobarea încheierii unui act aditional la contractul de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate ca fiind de interes public local pe care se afla garaje
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  131/20.03.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 623/19.12.2014
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  130/20.03.2015 privind aprobarea plăţii despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat pe strada Uranus, pe latura de est a Parcului Lidia (Pădurice Giroc) ocupat în prezent de baterii de garaje, înscris în C.F. 409015-C1 nr. cadastral 29076/1/1 pentru care s-a declarat interesul local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 592/09.12.2014
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  129/20.03.2015 privind trecerea in patrimoniul ASOCIATIEI 17 DECEMBRIE A RANITILOR SI A FAMILIILOR INDOLIATE DIN REVOLUTIA 1989, a imobilului din Timisoara, Calea Sagului nr.7
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  128/20.03.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.5, identificat cu C.F nr.415677 (provenit din C.F vechi nr.1589), nr.topo 6005, la preţul de 20.000 euro
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  127/20.03.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă S.A.D 9 situat în Timişoara, strada Stefan cel Mare nr.7, etaj I, ap.S.A.D 9, identificat cu C.F nr.400621-C1-U18 (provenit din C.F. vechi nr.131106), nr.topo 6837/X, la preţul de 31.500 euro
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  126/20.03.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 8/12 din imobilul ,,Casa cu 2 etaje", situat în Timişoara, strada Matei Corvin nr.5, identificat cu C.F nr. 422858, nr.topo 431, la preţul de 310.000 euro
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  125/20.03.2015 privind repartizarea ap. 11 din str. Miloia bl.B2 către Pînzaru Iulia Andreea
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  124/20.03.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Plavoşin Deian-Dan
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  123/20.03.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 501/23.10.2014 privind transmiterea in administrarea Universitatii de Vest Timisoara a imobilului situat in Timisoara, Piata Libertatii nr.1, cu titlu gratuit si a Contractului de administrare nr.1/18.11.2014
 • Hotărârea 122/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  122/20.03.2015 privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului reprezentand teren aferent la Calea Stan Vidrighin avand suprafata de 10804 mp.
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  121/20.03.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Calea Dorobanţilor nr.32 înscris în C.F. nr. 404218 Timişoara nr. cad./top. 4473, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  120/20.03.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str.Tebea nr 12A
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  119/20.03.2015 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2015
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul Timișoara - 20.03.2015

  118/20.03.2015 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Peter George Oliver Freund
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  117/03.03.2015 privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Reţeaua de inovare "Morgenstadt: City Insights" - "Oraşul Viitorului: Perspective asupra Oraşului"
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  116/03.03.2015 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timişoara cu nr. top 5668 , în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  115/03.03.2015 privind aprobarea"Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Construire Sala sport la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  114/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Gradinita P.P. 27" in municipiul Timişoara, str. Brindusei, nr. 15
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  113/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Gradinita P.P. 11" in municipiul Timişoara, str. Versului, nr. 2
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  112/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 2" in municipiul Timişoara, str. Mures, nr. 8
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  111/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12" in municipiul Timisoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol), nr. 17
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  110/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25" in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  109/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 25" in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  108/03.03.2015 privind aprobarea "D.A.L.I." pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Generala nr. 24" in municipiul Timişoara, str. Brindusei, nr. 7
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  107/03.03.2015 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii "DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1"
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  106/03.03.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spalatorie auto", Blv. Liviu Rebreanu nr. 2, Timişoara
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  105/03.03.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere zona activitati economice - Productie si depozitare", Zona DN 6 km 564+600 dr., Extravilan, Timisoara
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  104/03.03.2015 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuală din partea Municipiului Timisoara pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara"
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  103/03.03.2015 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Timişoara Saracens Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  102/03.03.2015 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportiv㠄Clubul de Handbal Politehnica Timişoara"
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  101/03.03.2015 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuală, din partea Municipiului Timisoara pentru "ACS Poli Timişoara"
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  100/03.03.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 16/2015 privind exonerarea de la plata obligaţiilor accesorii (majorări şi penalităţi de întârziere) cuprinse în facturile emise în baza contractelor de închiriere/concesiune, generate în sarcina terilor contractanţi persoane fizice şi juridice fără vreo culpă contractuală din partea acestora ca urmare a recursului administrativ exercitat de catre Institutia Prefectului- Judetul Timis
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  99/03.03.2015 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2015 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  98/03.03.2015 privind încheierea actului adiţional de modificare şi prelungire a Convenţiei - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 96/26.02.2013 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate „Isus Speranţa României" pentru susţinerea Centrului Fraţii lui Onisim-Serviciul de ocrotire al Tinerilor Dezinstituţionalizaţi
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  97/03.03.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 538/31.10.2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  96/03.03.2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de cultură alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  95/03.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de tineret alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  94/03.03.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  93/03.03.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  92/03.03.2015 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Casa de Cultură a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  91/03.03.2015 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Biroul Permanent de Lucru al Consiliului Local Timisoara
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  90/03.03.2015 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  89/03.03.2015 privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  88/03.03.2015 privind aprobarea constituirii comisiilor de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, Filarmonica Banatul, şi respectiv pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  87/03.03.2015 privind încheierea unui act adiţional la Contractul de furnizare gaze naturale şi fideiusiune nr. 1000386125/12.2014/GN/647
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  86/03.03.2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L., situate pe raza Municipiului Timişoara, aprobarea actualizării Promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzare - cumpărare, aprobarea preţurilor de vânzare, precum şi actualizarea acestora la data vânzării, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/26.07.2011, abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/07.02.2012
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  85/03.03.2015 privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice în vederea acordării de asistenţă şi reprezentare juridică în Dosarul nr. 229/59/2013
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  84/03.03.2015 privind aprobarea plăţii despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat pe strada Uranus, pe latura de est a Parcului Lidia (Pădurice Giroc) ocupat în prezent de baterii de garaje, înscris în C.F. 409015-C1 nr. cadastral 29076/1/1 şi pe terenul situat în spaţiul verde şi alei din Zona Străzii Vasile Balmuş, înscris în C.F. nr. 53866 nr. top. 29231 pentru care s-a declarat interesul local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 592/09.12.2014
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  83/03.03.2015 privind aprobarea documentaţiei de apartamentare a imobilului situat în Timişoara, str. Melodiei nr. 10
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  82/03.03.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului inscris in CF 438994 Timisoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Saftescu Ecaterina,Vincze Stefan si Stanciu Elisabeta
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  81/03.03.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a cotei de 71% din 532 mp. teren aferent construcţiei situate în Timişoara, str. Fructelor nr. 5
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  80/03.03.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, Spaţiu Comercial II/3 situat în Timişoara, strada Piaţa Victoriei nr.6, nr.ap.II/3, la preţul de 10.000 euro
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  79/03.03.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, S.A.D 1 situat în Timişoara, strada Piaţa Victoriei nr.8, etaj P, la preţul de 250.000 euro
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  78/03.03.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.11, etaj parter, nr. ap. S.A.D, identificat cu C.F nr.402009-C1-U4, nr.topo 293/VI la preţul de 200.000 euro.
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  77/03.03.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Complexului Comercial , situat în Timişoara, strada Varful cu Dor nr.3, identificat cu C.F nr. 401222 (provenit din C.F vechi nr. 2670) , nr.topo7096, la preţul de 310.000 euro
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  76/03.03.2015 privind anularea poziţiei nr. 326 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 364/2013 în care este înscris imobilul din str. Proclamaţia de la Timişoara nr.7
 • Hotărârea 75/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  75/03.03.2015 privind transmiterea în administrarea operativă a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timişoara, a terenului situat în str. Albinelor nr.70 A şi B , înscris în C.F. nr.408573-Timişoara, nr. topo. 3450/3, în suprafaţă de 2169 m.p.
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  74/03.03.2015 privind darea în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara a unui imobil din domeniul public al Municipiului Timişoara, situat în Calea Buziaşului, înscris în C.F. nr. 427784, cu nr. top. 256/1/1/1/1/1
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  73/03.03.2015 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor, în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 69 km 3+300 - 6+400 (până la intrarea în sensul giratoriu de la centură)
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  72/03.03.2015 privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 (poziţiile 406-424)
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  71/03.03.2015 privind modificarea şi completarea inventarului domeniului public al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  70/03.03.2015 privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii privind trecerea imobilului inscris in CF 426742 Timisoara, nr top 10536, Piaţa Axente Sever, din domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  69/03.03.2015 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a unor suprafeţe de teren şi includerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş, în vederea realizării unor proiecte de investiţii
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul Timișoara - 03.03.2015

  68/03.03.2015 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2015-2018 al Municipiului Timişoara şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/11.03.2014
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  67/13.02.2015 privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate ce revin Municipiului Timişoara în cadrul Proiectului "Modernizarea Parcului Alpinet" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  66/13.02.2015 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara în vederea organizării proiectului "Timişoara - oraş al cetăţenilor" în perioada 2015 - 2017
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  65/13.02.2015 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unitatilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  64/13.02.2015 privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006-15414/31.07.2006
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  63/13.02.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial (fost apartament nr.1),etaj S+P, situat în imobilul din Timişoara, strada Dacilor nr.11, la preţul de 100.000 euro.
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  62/13.02.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe si funcţiuni complementare la parter (Cladire de locuinte colective, cu mai mult de 2 apartamente)", str. Drubeta, nr. 79, Timişoara
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  61/13.02.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Centru social-spiritual", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  60/13.02.2015 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati clădire Scoala Grup Şcolar "Emanuil Ungureanu" Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici stabiliti de SC BUILDING OLM SRL
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  59/13.02.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare strada Chimiştilor"
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  58/13.02.2015 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 350/29.07.2008 să negocieze cu proprietarii imobilului situat în Bvd. Constantin Prezan nr. 85 A/B
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  57/13.02.2015 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.183/ 29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, modificată prin Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.629/16.12.2013
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  56/13.02.2015 privind continuarea proiectului "Participarea cetatenilor la actul decizional" pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a sedintelor de plen ordinare si extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  55/13.02.2015 privind aprobarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timişoara şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  54/13.02.2015 privind solicitarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială Timişoara si aprobarea cotei de combustibil pentru autovehiculele instituţiei
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  53/13.02.2015 privind solicitarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Serviciului de Ajutor Maltez in Romania, proiectul Cantina Sociala "Aurelian Balint" - "Bucatarie pe roti" Timişoara
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  52/13.02.2015 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  51/13.02.2015 privind includerea poetului, prozatorului şi traducătorului Anghel Dumbrăveanu pe lista personalităţilor din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 132/24.03.2009 - privind conferirea unei identităţi culturale, artistice, turistice şi educative Timişoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităţilor de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  50/13.02.2015 privind indexarea pentru anul 2015 a tarifelor pentru serviciile funerare şi a tarifelor pentru permisele de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  49/13.02.2015 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare instituţională dintre Municipiul Timişoara şi ADETIM-Agenţia de Dezvoltare Economică Timiş
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  48/13.02.2015 privind incheierea actului aditional de modificare şi prelungire a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  47/13.02.2015 privind atribuirea în folosinţă gratuită a locului de veci din cimitirul situat în Calea Şagului parcela 24A rândul 16 mormântul 17 unde este înhumat Eduard Pamfil personalitate marcantă a oraşului Timişoara
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  46/13.02.2015 privind aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea Contractului de inchiriere nr. 227/1998, încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. "M.C.H."S.R.L. cu sediul în str. Ştefan cel Mare nr. 33, Timişoara
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  45/13.02.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului inscris in CF 439052 Timisoara,ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc Sencu Daciana si Sencu Adriana Cosmina
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  44/13.02.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului inscris in CF 439046 Timisoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Iftimiciuc Sencu Daciana si Sencu Adriana Cosmina
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  43/13.02.2015 privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr.408000 Timişoara , alipirea imobilului nou rezultat în suprafaţă de 2124 mp cu imobilele înscrise în CF nr.418517 , CF nr.418516 , CF nr. 400894 Timişoara şi dezlipire a imobilului creat prin alipire , str.Ghe. Adam nr.15 si nr. 13A
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  42/13.02.2015 privind dezlipirea parcelei cu nr.cad. 412450 (nr.topo. vechi 21801) înscris în CF nr.412450 (CF vechi nr.26227) Timişoara din str.Herţa nr.4
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  41/13.02.2015 privind dezlipirea parcelelor cu nr. cad. A1988/261, nr. cad. A1988/262, nr. cad. A1991/92, nr. cad. A1991/93, nr. cad. A1991/94, nr. cad. A1991/96, nr. cad. A1991/97, nr. cad. A1991/100, alipirea parcelelor nou create cu nr. cad. propus A1988/261/1, A1988/262/1 cu parcelele cu nr. cad. A1988/232-259 şi A1988/272 şi alipirea parcelelor nou create cu nr. cad. propus A1991/92/1, A1991/93/1, A1991/94/1, A1991/96/1, A1991/97/1, A1991/100/1 cu parcelele cu nr. cad. A1991/16-35, A1991/54-71, A1991/77-91, A1991/95 şi A1991/98, înscrise în CF nr.140492 Timisoara
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  40/13.02.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din Timişoara, strada Splaiul Nistrului nr.1( fosta Splaiul Galati), etaj subsol, la preţul de 50.000 euro
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  39/13.02.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul din Timişoara, strada Splaiul Nistrului (fosta Spaliul Galaţi) nr.1, etaj parter, la preţul de 450.000 euro
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  38/13.02.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Anul 1848 nr. 30
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  37/13.02.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Nepos nr. 20
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  36/13.02.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, Str. Z. Petrovici nr. 1
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  35/13.02.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, Str. Ulpia Traiana nr. 99
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  34/13.02.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de 9/69, din terenul situat în Timişoara str. Vasilescu Vasia nr.12, în vederea reglementării situaţiei juridice şi a regimului de folosinţă, de către coproprietarii Damian Dorin şi Damian Codruţa, S.C. D AUTO XPERT S.R.L. şi Municipiul Timişoara
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  33/13.02.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Vulturilor nr. 33
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  32/13.02.2015 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Lazar Grunberg nr. 18
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  31/13.02.2015 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  30/13.02.2015 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul Timișoara - 13.02.2015

  28/13.02.2015 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului prof. dr. doc. AUREL CAROL NANU
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  27/23.01.2015 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, domnului Hell S. Stefan Walter
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  26/23.01.2015 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi revistei "Orizont"
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  25/23.01.2015 privind indexarea taxelor de concesiune pentru terenurile din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, respectiv a tarifelor de baza pe mp. la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  24/23.01.2015 pentru modificarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/24.03.2009, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 226/23.11.2012
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  22/23.01.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, 557/31.10.2013 , 174/15.04.2014 şi 411/04.08.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către SC International Recycling Energy SA în vederea finanţării proiectului "Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara"
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  21/23.01.2015 privind modificarea Capitolelor III şi VI din Regulamentul de publicitate stradală în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 160/28.04.2009
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  20/23.01.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului Casă cu etaj, situat în Timisoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr.26, inscris în C.F. nr.407600, numar topo 11808
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  19/23.01.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 5 şi a Mag.(S.R.10), situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  18/23.01.2015 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara str.E.Carusso - D.Cantemir nr.1, catre Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  17/23.01.2015 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara, pentru anul 2015
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  16/23.01.2015 privind exonerarea de la plata obligaţíilor accesorii (majorări şi penalităţi de întârziere) cuprinse în facturile emise în baza contractelor de închiriere/concesiune, generate în sarcina terţilor contractanţi persoane fizice şi juridice fără vreo culpă contractuală din partea acestora
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  15/23.01.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/ 27.04.2004 cu privire la componenţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe raza municipiului Timişoara şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  14/23.01.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara"
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  13/23.01.2015 privind aprobarea"Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  12/23.01.2015 privind aprobarea "Expertiză tehnică + D.A.L.I. + Studiu Geotehnic + Raport de Audit Energetic" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala nr.18" in Municipiul Timişoara, str. Amforei, nr. 6
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  11/23.01.2015 privind aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr. SC2014-26080/02.10.2014 pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timişoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  10/23.01.2015 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2015, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat sau socială
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  9/23.01.2015 privind repartizarea ap. 1 din str. Miloia bl.B12 şi a ap.9 din str. Miloia bl.B1 sc.B
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  8/23.01.2015 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. EURO PRO EST S.R.L.
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  7/23.01.2015 privind aprobarea împuternicirii Primarului Municipiului Timişoara în vederea efectuării demersurilor necesare convocării Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  6/23.01.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Popa Şapcă nr.16, înscris în C.F. nr. 429697 Timişoara nr. cad./top. 942, aferent locuinţei dobândite în baza Legii nr. 112/1995
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  5/23.01.2015 privind completarea Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Transport Timisoara
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  4/23.01.2015 privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timisoara
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul Timișoara - 23.01.2015

  3/23.01.2015 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Filarmonica "Banatul" Timisoara
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul Timișoara - 09.01.2015

  2/09.01.2015 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2014
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul Timișoara - 09.01.2015

  1/09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014