Proces verbal din 31.10.2014

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 31.10.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 31-10-2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. STEFAN SANDU;

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 26;

A absentat domnul consilier Ovidiu Ciuhandu;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari;

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara Nr.

1150 / 28.10.2014

Anexa la

Dispoziția nr. 1150

Din data de: 28.10.2014

 • 1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare în plen, din data de

23.10.2014

 • 2. Informarea nr. SC2014- 27264/15.10.2014 , a Direcției Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, privind urmărirea ducerii la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local pe semestrul I al anului 2014.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

 • 4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către AQUATIM S.A.

 • 5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare recepționate în perioada 2011-2013.

 • 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru îtreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar - gospodărești din Municipiul Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, precum și exprimarea intenției de cumpărare a imobilului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr. 36 a spațiului reprezentând cantina Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiș”, situat în Calea Aradului nr. 56.

 • 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, Piața Aurel Vlaicu nr. 3, înscris în CF nr. 411107 (provenit CF vechi 15509) , nr. topo 6814.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei culturale a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024.

 • 11. Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Fundația CardioPrevent și Municipiul Timișoara.

 • 12. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de sector cadastral pentru zona Braytim cuprinsă între str. Mureș - Calea Martirilor - str. Musicescu- str. General George Pomut.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 286/26.07.2011 pentru modificarea și completarea HCLnr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul Major de intervenție 1.1 -“Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub -domeniul: “Poli de creștere”

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.

13/26.06.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii potrivit Legii nr. 550/2002.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 252/04.12.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și din Comisia de contestații pentru vânzarea spațiilor medicale.

 • 16. Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/26.06.2012.

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014.

D-L SANDU: Buna ziua! O sa dau pentru inceput cuvantul d-lui Primar pentru a face un anunt legat de conferirea unui titlu de cetatean de onoare al municipiului nostru.

D-L PRIMAR: Buna ziua tuturor! E mult deja de cand Consiliul Local a decis acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului Timisoara d-lui Horst Schwoon. O sa fac pauze ca sa se poate traduce. S-a intamplat ca pana acum Domnia Sa nu a putut fi prezent in Timisoara pentru a-si primi insemnele si, drept urmare, va rog, stimati consilieri locali si d-le Presedinte de sedinta, sa agreati ca inainte de a incepe sedinta propriu-zisa de astazi, cu ordinea de zi anuntata, sa avem un moment de ceremonie in cadrul caruia sa-i conferim d-lui Horst Schwoon diploma de cetatean de onoare si emblema pe care obisnuim sa o dam in astfel de circumstante. Daca agreati si, inteleg ca agreeaza toata lumea, va rog sa trecem la procedura in speta.

D-l Horst Schwoon s-a nascut in anul 1937 in localitatea germana Oldenburg din actualul land Saxonia Inferioara. Si-a desfasurat activitatea profesionala in diferite concerne agroindustriale din zona Stuttgart, fiind specializat pe probleme comerciale. S-a ocupat, de asemenea, intensiv, de organizarea comunitatilor urbane din aceasta zona a Germaniei, fiind, timp de sase ani, incepand cu 2003, presedinte al Asociatiei Uniunilor Cetatenesti din Stuttgart. Din anul 2012, d-nul Schwoon indeplineste functia de presedinte onorific al acestei asociatii, care reuneste 32 de organizatii cetatenesti, cu mai mult de 6000 de membri. Implicarea activa in viata sportiva, 16 ani petrecuti ca antrenor al echipei de juniori Stuttgart, si cetateneasca, i-au adus d-lui Schwoon medalia de onoare a orasului Stuttgart. In ceea ce priveste legaturile cu Romania, se disting numeroase actiuni de ajutorare a populatiei, in special din zona Banatului si a Timisoarei, dupa Revolutia din 1989. In cadrul asociatiei umanitare NOD Stuttgart, prin care erau organizate actiuni de ajutorare a populatiei din Europa de Est, d-nul Schwoon a coordoant achizitia de bunuri de pe intreg teritoriul Germaniei si transportul acestora printr-o serie de convoaie catre Romania. La Timisoara, Deta, Lugoj, Liebling, Arad, au ajuns camioane incarcate cu alimente, imbracaminte, jucarii, medicamente, rechizite pentru scoala, obiecte sanitare, etc. De-a lungul a zece ani, care au urmat Revolutiei, au fost aduse in Banat bunuri de valoare, precum un intreg studio de filmare si aparatura specifica pentru TVR Timisoara, seminte in valoare de 275.000 marci germane, pentru Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, vehicule de transport persoane pentru Episcopia Romano-Catolica si un autovehicul ambulanta pentru spitalul din Deta. TVR Timisoara, Episcopia Romano-Catolica si Universitatea de Stiinte Agricole, s-au numarat printre institutiile partenere ale acestor actiuni umanitare. Pentru toate aceste merite, pentru aceste gesturi nobile facute fata de comunitatile locale din regiunea noastra si inclusiv din municipiul Timisoara ca si pentru celelalte merite ale d-lui Schwoon, Consiliul Local al municipiului Timisoara a decis sa-i decerneze titlul de cetatean de onoare al Timisoarei. Astazi, avem bucuria sa-l avem in mijlocul nostru pe d-nul Schwoon, si imi face placere sa-i pot inmana diploma si medalia aferente acestui titlu. Va aplaudam pentru tot ce ati facut pentru Timisoara si pentru regiunea noastra, pentru tot ce ati facut in cariera d-voastra, si va dorim multa sanatate si succes in ce va propuneti si pe viitor.

D-L SCHWOON: Mult stimate d-le Primar, mult stimate doamne si domni, membri ai Consiliului Local, stimate doamne, stimati domni, este aproape greu de crezut ca toate aceste evenimente au avut loc acum 25 ani. Atunci, noi toti, si eu am fost tineri si curajosi si plini de dorinta de a actiona. Astazi nu mai sunt atat de sanatos, dar eu imi amintesc cu mare placere si acum de acele evenimente la care am luat parte. Imi aduc aminte cu placere de dorinta noastra de a ajuta oamenii de aici. Munca a fost una grea si a cerut multa energie si chiar mult timp pentru a organiza ajutorul si de a pune pe drum toate aceste ajutoare. Toti cei implicati in organizatia noastra au adus jertfe ani de zile in acest sens. Cu toate acestea, mai ales tinerilor, oameni care ne-au ajutat, in special soferilor de tir care ne-au ajutat ca sa transportam aceste ajutoare, le-a facut si o mare placere acest lucru. Eu nu am fost intotdeauna omul din primul rand al frontului. Si cu toate acestea, am reusit sa depun multa munca in pregatirea de dinaintea acestor actiuni si in realizarea lor. Imi face mare placere faptul ca m-ati ales pe mine ca sa ma cinstiti in acest mod. In acest moment ma gandesc foarte mult si la toti cei care ne-au ajutat si care au depus eforturi in toate actiunile noastre de ajutorare de atunci. Si cu sincere multumiri accept onoarea pe care mi-o faceti si in numele celor care ne-au ajutat la aceste actiuni. Va sunt recunoscator pentru aceasta cinste si sunt mandru ca mi-a fost posibil, mie si colaboratorilor nostri sa ajutam in aceasta faza determinanta a istoriei, aici, in Timisoara si in Banat, pentru aceasta etapa de reincepere si de modernitate. Cu mare placere si in masura in care bunul Dumnezeu ma va ajuta sa-mi pastreze sanatatea, doresc sa ma implic si pe mai departe pentru a strange relatiile si a ajuta in legaturile dintre Stuttgart si Timisoara si pe mai departe. Un prim exemplu care poate urma de acum inainte este faptul ca d-na Wolf m-a rugat sa facem conexiuni pentru profesorii de aici in zona Stuttgart-ului, conexiuni pentru ca acesti profesori sa se dezvolte si in regiunea Stuttgart-ului. Multumim.

D-L PRIMAR: Multumim inca o data d-lui Schwoon.

D-L SANDU: Vom continua cu ordinea noastra normala de zi.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței extraordinare de plen, din data de 23.10.2014

Deschid procedura de vot.

- 23 voturi pentru

D-L SANDU: Procesul-Verbal din data de 23.11.2014 a fost aprobat. In ceea ce priveste ordinea de zi de astazi, exista o propunere a unui punct suplimentar. Dau cuvantul d-lui Primar pentru a va expune motivele care stau la baza prezentei acestui punct suplimentar pe ordinea de zi si ulterior vom vota in consecinta.

D-L PRIMAR: Dupa cum ati putut remarca, nu aveti o lista de proiecte pe ordinea suplimentara de zi, totusi, avem nevoie de o aprobare a unui act aditional la contractul pe care l-am aprobat in luna august cu privire la intretinerea spatiilor verzi de catre “Horticultura” in regim tranzitoriu de forta majora pe parcursul celor patru luni despre care se face vorbire in Hotararea 405 din 1 august 2014. Inainte de a va prezenta despre ce este vorba, as vrea sa clarificam ceva, vad ca se duce o campanie de presa care dezinformeaza. De fapt, cetatenii, vis-a vis de ce s-a intamplat cu spatiile verzi in ultimii ani. Si voi fi extrem de scurt. Vorbim in cifre sintetice. In ultimii doi ani, din vara lui 2012, august, pana in septembrie 2014, deci, in legislatura noastra, pentru intretinerea spatiilor verzi din Timisoara, altele decat zona centrala, s-au platit 15,5 milioane lei in total. In cei doi ani anteriori, pentru aceleasi zone, s-au platit 17,5 milioane lei. Drept urmare, nu cred ca poate avea cineva vreun motiv sa considere ca s-a lucrat la preturi incorecte, dupa cum nici nu se poate imputa cuiva ca ar fi fost incorecte preturile din cei doi ani anteriori. In fiecare situatie, preturile au fost stabilite prin licitatii, care au avut loc la momente de timp diferite, in conjucturi diferite si, prin urmare, s-au finalizat cu preturi diferite ale castigatorilor. Sumele sunt comparabile, nu sunt diferente uriase, insa, atata cat sunt, intamplator, sunt diferente in sensul pe care l-am prezentat. Isi permit unii sa pozeze in aparatori ai societatii “Horticultura” si, totodata, in acuzatori ai celor care dorim sa sprijinim “Horticultura”, dar sa o facem strict legal si nu sa cedam sub presiunile exercitate, pentru ca mai apoi sa avem parte de consecintele firesti pentru incalcari de lege. Eu am spus-o si in sedinta trecuta, prefer sa fiu criticat oricat de dur, chiar daca consider ca n-am nicio vina, dar, prefer sa fiu criticat oricat, pentru ca in anumite zone ale orasului sunt balarii, pentru ca spatiile verzi nu sunt intretinute cum trebuie, decat sa fiu apreciat ca spatiile verzi arata bine dar asta sa se intample cu incalcarea legii. N-am facut, nu fac si nu voi face niciodata nimic in contradictie cu legea si cer tuturor colaboratorilor, dintotdeauna, de cand mi s-a intamplat sa am responsabilitati am facut asta, sa pun inaintea oricarei alte exigente, pe aceea de legalitate. “Horticultura” a incasat in cei trei ani anteriori, pana in 2013, inclusiv in legislatura anterioara, pentru zona centrala a orasului, cca 8,5 milioane lei. Pentru ca au fost solicitari mai mari catre “Horticultura”, un volum de lucrari mai mare, toata lumea a putut vedea aranjamentele florale exceptionale pe care “Horticultura”, cu priceperea pe care o are, le-a facut, “Horticultura” a primit pentru anul 2013-2014, pentru zona centrala, cu 40% mai mult decat inainte. Cca 11,4 milioane lei. Repet, n-a primit acesti bani ca sa fie ajutata, pentru ca, si daca este o societate a noastra, a Consiliului Local, noi trebuie sa respectam legea. Nu putem sa ajutam “Horticultura” incalcand legea, nici cu atribuire de lucrari, nici cu plati facute. Dar volumul de lucrari efectuate a fost mai ridicat, categoria de lucrari a fost aceea tarifata bine, pentru ca inseamna lucrari dificile, migaloase, care comporta multa manopera si, pe cale de consecinta, “Horticultura” a fost foarte bine platita. Asta este realitatea cifrelor. Vorbele pot fi in fel si chip. Pentru ca “Horticultura” sa poata face si in continuare lucrari pe parcursul celor patru luni, cat am mandatat-o sa faca prin acea Hotarare din august 2014. E nevoie de fonduri suplimentare, pe care la acea vreme cand am adoptat hotararea, nu le-am putut prevedea, neavand nici macar rezerva bugetara de rigoare. Si atunci, actul aditional pe care va rog sa-l aprobati, prevede ca suma initial prevazuta de 585.483,87 lei, exclusiv TVA pentru “Horticultura” , in acest regim tranzitoriu, sa fie crescuta la 1.351.612,90 lei, exclusiv TVA. Evident, aceasta este o suma cadru. Din ea se plateste o parte mai mica sau mai mare, nicidecum mai mult de atat, in functie de volumul de lucrari efective care vor fi efectuate cu acceptul nostru. Este vorba despre un cadru, despre aceleasi tarife cu care “Horticultura” a lucrat in urma ultimei licitatii organizate, va reamintesc continutul Hotararii 405 si este vorba despre perioada aceasta tranzitorie. Acesta-i unicul punct suplimentar pe care va rog sa-l acceptati pe ordinea de zi.

D-L IDOLU: Apreciem interesul d-lui Primar pentru spatiile verzi din Timisoara, dar, imi pun intrebarea retorica si o pun pentru toti colegii consilieri daca noi am votat in septembrie vreo valoare a contractului. Nu-mi aduc aminte. Noi am votat atribuirea, delegarea de gestiune chiar daca informal nu respectam toata procedura catre “Horticultura”. Dar n-am votat o valoare. Eu presupun ca aceasta valoare de 585.483,87 lei si 1.351.612,90 este deja cuprinsa in bugetul primariei. Atunci ce sa mai votam daca am votat un buget si, daca n-am votat pentru 585.483,87, de ce sa votam modificarea acestei valori? Care e logica? Semnatarii contractului sunt, pe de o parte, reprezentantii primariei si, pe de alta parte, “Horticultura”. Noi am votat un buget pentru spatii verzi. Nici nu ma gandesc ca aceasta suma nu a fost inclusa deja in bugetul de spatii verzi. Eu cred ca cei care au intocmit bugetul pe 2014 n-au avut cum sa anticipeze ca vor ramane in impasul acesta. Ma gandesc ca au cuprins valoarea si trimestrului IV. E o intrebare.

D-L PRIMAR: Raspunsul este urmatorul: per ansamblu, pentru spatiile verzi, noi am avut aceasta suma, dar am stabilit ca nu mai incheiem contracte cu “Horticultura” si pentru celelalte trei sectoare, pentru ca nu ne putem intelege la pret. Nu mai reluam discutia, pentru ca am discutat ore in sir pe acest subiect si cred ca toata lumea a retinut cum stau lucrurile. Preturile cu care opereaza “Horticultura” sunt mai mari decat cele pe care le-am avut pe restul sectoarelor in urma licitatiilor si eu cel putin am spus ca nu-mi pot permite sa-mi asum un asemenea risc, sa aprob efectuarea de lucrari de acelasi tip la tarife mai mari pentru “Horticultura” fata de tarifele pe care le-au perceput altii. Pe de alta parte, “Horticultura” isi declina, nu numai interesul, ci capacitatea de a lucra la preturile respective, considerand ca sunt prea mici si ca i-ar crea minusuri in activitate si, prin urmare, nu mai incheiem contracte pentru celelalte trei sectoare. In total avem patru sectoare in oras. Ca sa poata “Horticultura” sa faca lucrari mai multe, decat am avut in vedere, dar aceleasi ca tip, care sunt deja obiect al contractului, este aceasta propunere de suplimentare a sumei. Repet, nu inseamna ca se va ajunge sa se si plateasca aceasta suma, dar se creeaza posibilitatea ca ea sa fie platita tot din bugetul dedicat pentru spatii verzi, suplimentand bugetul pentru zona centrala, fata de cum era gandirea initiala.

D-L IDOLU: Noi am votat un buget pentru spatii verzi pentru tot orasul, nu pe sectoare.

D-L PRIMAR: Nu se modifica bugetul total.

D-L IDOLU: E o relatie contractuala intre administratia Primariei si “Horticultura” pe baza unui vot de principiu al Consiliului Local. Noi nu am votat sume in Consiliul Local.

D-L PRIMAR: Da, pentru ca sumele erau de dinainte cuprinse in buget, pentru tot anul. De aceea, noi nu le-am votat.

D-L IDOLU: Atunci ce rost are sa le mai spun, daca sunt cuprinse?

D-L PRIMAR: Juridicul a cerut sa fie intr-un act aditional, avand in vedere tot ca o masura de precautie. Avand in vedere ca noi am aprobat prin contract ca “Horticultura” sa efectueze lucrari in aceste patru luni, printr-o hotarare de Consiliu Local am aprobat. Serviciul Juridic a spus ca ar trebui si limita superioara a sumei in care sa se afectueze lucrarile sa fie aprobata tot de Consiliul Local. De aceea si apare suplimentara, ca a fost observatie a Juridicului. In legislatia care exista si vorbesc de O.G. 51, O.G.71 si O.G.34, sunt atatea lucruri interpretabile, incat juristii si-au stors creierii si trebuie sa-i apreciem pentru efortul pe care l-au depus ca sa vada daca nu gresim. Eu nu sunt jurist, si atunci, inclusiv in aceasta privinta, au venit astazi si au spus ca ar trebui sa fie un act aditional la H.G.405 prin care sa fixam limita superioara a sumei, avand in vedere ca lucrarile se efectueaza pe baza unei hotarari, pe baza unui contract, dar contractul este pe baza unei hotarari de consiliu. Un contract trebuie sa aiba si o limita superioara a sumei. Asta este punctul de vedere juridic.

D-L IDOLU: Ati facut apel la Legea 51, 71, unde e vorba de licente. Nu discutam. Acolo scrie clar, se negociaza cu unitatea teritorial administrativa, nu cu Consiliul Local. Asa cum d-voastra ati semnat acest contract si bine ati facut, tot la fel, inclusiv clauza cu valoarea contractului, tot la fel, administratia primariei negociaza, nu Consiliul local, mai ales ca da cu virgule, un plafon sa dea cu virgule. Eu cred ca a avut la baza o socoteala. Plafonul maxim, 585.483,87 lei este chestie de logica. Am votat in plenul consiliului, votul pentru spatii verzi, ati fost mandatati sa negociati un contract cu “Horticultura”, nu ne cereti noua sa votam o valoare, pentru ca nu stim ce a stat la baza ei.

D-L PRIMAR: Nu am fost mandatati sa negociez, am hotarat aici si eu am spus-o de la inceput, am hotarat ca nu negociem tarife, ci folosim tarifele care s-u fixat prin ultima licitatie pe acel sector.

D-L IDOLU: Atunci nu facem apel la Legea 51.

D-L PRIMAR: Pentru sectorul central este functionala, pentru ca “Horticultura”, intamplator a fost castigatoarea licitatiei si la acele tarife vrea sa lucreze si in continuare, pe celelalte, nu. Hotarati cum vreti. Stimati colegi, eu sunt un tip tare, pe mine nu ma bate vantul. Puneti cata presiune vreti pe mine, orice se poate intampla, si daca dau unii cu pietre dupa mine, eu nu o sa semnez nicio negociere directa cata vreme voi fi primar. Negocierile directe sunt facute de oameni care vor sa traga foloase din acele negocieri. Eu nu vreau asa ceva. Totul e pe competitie. Si n-o sa fac nicio negociere. Puteti sa hotarati ce vreti, negociere directa eu n-o sa fac niciodata cat voi fi primar. Si ma indoiesc ca d-nul viceprimar Diaconu, daca i-as delega aceasta raspundere, ar fi dispus sa o faca, n-am discutat cu dansul, tin prea mult la dansul ca sa-l expun, punandu-l sa faca asa ceva. Preturile se stabilesc in competitii deschise, electronice, in care sa nu poata nimeni sa intervina sa le influenteze. Aici nu se negociaza niciun pret, Consiliul Local nu este chemat sa negocieze vreun pret, Consiliul Local este chemat sa spuna si o suma ca gestionar al bugetului local pana la urma. Consiliul Local stabileste ce se face cu banii, si fixeaza o valoare-plafon care e propusa la acest nivel. Daca vreti sa fie mai mica, ea poate fi mai mica, dar limita aceasta se incadreaza in bugetul initial destinat tot prin votul consiliului pentru intretinerea spatiilor verzi. Noi putem sa discutam foarte mult pe acest subiect, pozitia mea n-o sa se schimbe niciodata, vrem ca nici zona centrala sa nu fie intretinuta, eu vreau sa fie intretinuta, ma aude lumea acum, si ascultatorii West-City Radio, jurnalistii de presa scrisa vor relata in continuare pozitia fiecaruia. Eu vreau, sa se retina, spatiile verzi din zona centrala, mi-ar placea sa se intretina toate, asta e situatia, dar, nu voi face niciodata negociere directa pentru asta.

D-L IDOLU: la Legea 51, 71 era corecta O.U.G.34

D-L PRIMAR: Stiti bine ca discutam despre o perioada de forta majora cu durata de 4 luni, din care o luna e consumata aproape. Mai sunt 3 luni. Pentru atat discutam. Nu discutam pentru altceva. Pentru aceasta perioada, s-a mers pe O.G.71 pentru ca era suportul legal cel mai la indemana recomandat de juristi. Eu nu sunt jurist si e firesc sa respect punctul de vedere al juristilor.

D-L IDOLU: Tocmai confirm ceea ce spuneti d-voastra, dar v-ati contrazis probabil fara sa stiti. Nu trebuie sa vorbim de negocierea din Legea 51. Aceste tarife, mai devreme ati spus, sunt cele rezultate din licitatie. Dupa O.G.34, sa nu mai vorbim de Legea 51. Ori vorbim de O.G.34, tarife rezultate din licitatie si prelungim contractul cu patru luni, si nu putem sa aprobam ceva rezultat din licitatie, sau discutam de 51 si acolo se negociaza tarifele. Discutam ori de un subiect, ori de altul. Consiliul Local si-a facut datoria fata de oras pentru ca a votat un buget pentru spatii verzi in Timisoara, nu negociaza tarife.

D-L PRIMAR: Nu mergem pe O.G.34 pentru ca juristii au spus ca nu putem merge, intrucat nu avem temei sa prelungim sau am avea un temei sa prelungim cu patru luni, dar este unul nu foarte solid, care ar putea sa creeze pentru cineva, cu rea intentie prilejul de a invinui Consiliul Local ca decide prelungirea pe O.G.34. O.G.71 permite delegare, chiar si pe termen lung. Juristii au spus sa nu mergem pe O.G.34, pentru ca prelungirea contractului vechi ar comporta niste aspecte critice, vulnerabile. Alt suport legal n-a fost gasit decat O.G.71. Si O.G.51 ar fi fost, dar in O.G.51 este acea solicitare de licenta. In domeniu nu se dau licente. O.G.71 nici nu cere licenta. Si acesta-i cadrul pe care noi am putea sa-l folosim si pe termen lung, dar, propunerea mea este sa nu-l folosim pe termen lung, pentru ca cel mai bine este ca preturile si operatorii sa se stabileasca prin licitatie. Nimeni nu mai poate fi acuzat de nimic. Si asta-i instrumentul, pe O.G.71., in care se permite o negociere, dar, in loc sa purtam o negociere, noi am decis ca mergem la tarifele care au rezultat in urma unei licitatii, fiind rezultate dintr-o competitie decat daca ar discuta doua, trei sau nu stiu cate persoane asupra acelor preturi pentru perioada tranzitorie, din care au mai ramas trei luni, daca noi mai discutam mult, se duc si aceste trei luni si vom face economii. “Horticultura” nu va incasa, pentru ca oricat vine d-nul Dragila, cu situatii de lucrari, fara contract in spate, nu o sa fie nimeni iresponsabil in primarie, sa semneze plati pentru lucrari fara contract. Iar daca dansul face lucrari, lucrarile pot fi in slujba comunitatii. Dar fara contract in spate nu pot fi platite.

D-L SECRETAR: Domnilor consilieri, haideti sa discutam la obiect. Uitati-va la punctul 6. Durata contractului: “Prezentul contract este valabil pana la incheierea noilor contracte de prestari servicii”. Deci, aici nu e vorba de o luna, doua sau trei, pana faci noile contracte, contractul asta este valabil. Uitati-va la valoarea contractului si tarife. Punctul 5.1: “Valoarea contractului convenita pentru indeplinirea contractului, platita prestatorului de catre beneficiar este de 585.483,87, la care se adauga TVA”. Si punctul 5.2 spune clar: “Valoarea contractului poate fi ajustata in functie de volumul de lucrari si resurse financiare alocate prin act aditional”. Stati sa lamurim o treaba.

D-L PRIMAR: Dati-mi voie, putin, aici are dreptate d-nul consilier Idolu, ca e o suma data cu virgula, este o abordare mecanica, care nu-si avea rostul. Din bugetul pe care l-am avut pentru spatii verzi. Nu trebuia sa se vina cu virgule, acum nu ne cramponam de faptul ca sunt doua zecimale insignifiante. Putea sa fie o suma mai rotunda in jos.

D-L JICHICI: La punctul 5.3 din contract, spune foarte clar: “Tarifele pentru serviciile aferente lucrarilor pentru intretinerea parcurilor, scuarurilor, spatiilor verzi si sistemelor de irigare se mentin cele prevazute in oferta financiara”. Exista o lista de tarife, este facuta, din punctul meu de vedere o estimare pentru lucrarile care ar trebui desfasurate pana la sfarsitul anului si rezulta suma. La punctul 8 scrie clar: “Documentele contractului. Punctul B. Oferta cu propunerile tehnice si financiare cu nr...din..., conform celei care a stat la baza acordului cadru 153 din 5.09.2013”. Stimati colegi, chestiunea din punctul meu de vedere este foarte simpla.

 • 1. Nu discutam de un contract cu o firma privata, oameni buni, discutam de un contract cu o firma aflata in subordinea Consiliului Local, unde noi, toti, facem parte din AGA.

 • 2. Este vorba de o prelungire in aceasta situatie care are cadrul legal si Executivul primariei vine si spune foarte corect :“Nu vrem sa intram la negocieri cu societatea respectiva, chiar daca este societatea noastra, chiar daca ar fi avantajata sa obtina niste tarife mai bune, ci vrem sa plecam rigid cu tarifele stabilite in licitatie”.

 • 3. Executivul vine si ne spune: “Oameni buni, trebuie sa suplimentam acest contract, pentru ca nu o sa avem de unde sa le dam bani pana la sfarsitul anului”. Stiti foarte bine ca lunile octombrie, noiembrie si partial decembrie sunt lunile in care se fac foarte multe lucrari de plantare pentru ca orasul sa arate cum ne place tuturor sa arate in lunile martie, aprilie si mai. Cred ca domnii colegi de la PSD exagereaza putin, aici este vorba strict de o suplimentare a sumelor pe un tarifar foarte clar, cel rezultat in baza unei licitatii. Nu este nicio prelungire de termen, singurul lucru este sa suplimentam suma ca sa-i putam plati pe oamenii astia.

D-L PRIMAR: Sa putem plati un volum de lucrari mai mare daca ele se vor impune. Creem cadrul acum si atunci lucrarile vor putea fi facute, daca nu, degeaba mai venim sa spunem ca ne-ar fi trebuit mai multi bani ca sa putem plati “Horticultura”, ca n-o mai putem plati, chiar daca “Horticultura” raspunde solicitarilor. De exemplu: Ei ii spun d-lui Dragila ca trebuie o interventie in Complexul Studentesc, pentru ca nu e in regula sa vedem gardul viu descompletat, gardul metallic prabusit si un dezastru ce este pe aleea principala. Dansul intervine acolo, dar daca ajungem sa facem plata, sunt multe situatii in care nu la solicitarea mea, altii sunt cei ce semnaleaza nevoia unor lucrari. “Horticultura” intervine, la sfarsit constati ca n-ai din ce sa platesti. Lucrarile erau necesare dar nu sunt bani suficienti sa fie platite. Pe de alta parte, in buget, noi avem bani, dar nu sunt prevazuti prin contractul acesta. Banii pe care oricum ii avem, am vrea sa-i facem accesibili de catre “Horticultura” in limita lucrarilor necesare a fi facute, nu altfel. Si in limita a ceea ce trebuie, pe zona centrala. S-ar putea ca din 1.350.000, sa constatam, peste trei luni, de acum incolo, ca nu s-au cheltuit decat 900.000, de exemplu. Dar daca tot exista banii, nu-I lasam la sectoare, unde si asa, n-au cum sa fie cheltuiti, ca nu mai avem contracte si ii prevedem aici. Daca va fi nevoie, o sa-i putem cheltui, daca nu, nu-i risipim. Nu-i cheltuim de dragul de a ramane cu zero la sfarsit de an.

D-L IDOLU: Atunci fac un amendament. Ciprian Jichici a vorbit foarte elocvent si corect. E vorba de tarife rezultate dintr-o licitatie in baza O.G.34 si in baza prelungirii duratei se mareste automat si valoarea. Probabil de aceea a iesit cu virgula, s-a inmultit valoarea unitara care a rezultat din licitatie cu ultimul trimestru. Atunci ar trebui, daca este sa credem ca asta e dorinta, nu sa aprobe suplimentarea valorii contractului, nu a negociat-o Consiliul Local, poate sa aprobe un plafon valoric pentru lucrari. Asta poate, dar sa negocieze in contract e ilegal. Un contract rezultat in urma unei licitatii, valoarea contractului nu se poate modifica nici macar de semnatari, decat in anumite conditii.

D-L PRIMAR: Eu sunt de acord, din punctul meu de vedere, o formulare ca cea pe care ati pomenit-o ar fi corecta. Aceasta suma nu este imperativ de cheltuit, e un plafon, se poate formula altfel, incat sa spunem ca se suplimenteaza suma plafon de 585.000, cat e prevazuta in contract, la 1.351.000. Ii rog pe juristi sa se pronunte aici, suntem intr-o zona a juridicului. D-l Idolu a operat mai mult sau poate exclusiv cu O.G.34 si mereu face trimitere la ea. Si eu am operat mai mult cu O.G. 34 ca rector si prima tentatie a fost sa prelungim pe O.G.34 si mi-ar fi placut sa putem prelungi, atunci nu aveam nici perioada de discontinuitate , numai ca juristii spun ca motivele prevazute in OG 34 pentru a putea prelungi, sunt indeplinite la noi dar de o maniera discutabila. Daca juristii ne spun ca putem invoca in fundamentarea acestui regim tranzitoriu ,facem. Suntem intr-un impas din care nu putem iesi decat cu o consiliere juridica.

DL. SIMONIS: Spunea domnul primar la inceput ca sunt unii care spun ca s-au practicat preturi incorecte in baza contratului incheiat cu societatile comerciale. Din pacate nimeni din Consiliul Local nu a spus lucrul asta ci Curtea de Conturi care a constatat un prejudiciu pentru ca s-au constatat preturi incorecte mult mai mari decat cele de pe piata.

Intrebarea noastra a fost de ce nu s-a comandat nici o banca din cele care costau 15 lei ?

Ma interesa daca suma aceasta care se suplimenteaza este alocata pentru contractul pe care il avem pentru atribuirea directa catre Horticultura in baza hotararii din august a Consiliului Local.

Dl. PRIMAR: Suma este o suma cadru pentru intretinerea spatiilor verzi din zona centrala de catre Horticultura prin contractul incheiat in baza hotararii 405 pe o perioada de 4 luni incepand din 2 octombrie.

Dl. SIMONIS: In acest caz eu nu voi vota proiectul de hotarare pentru ca eu atunci cand am votat acel proiect de hotarare am fost indus in eroare. Mi s-a transmis ca in urma unui control al Curtii de Conturi ni s-a recomandat chestia asta, lucru fals.

Eu am inteles din alocutiunea d-vs ca Curtea de Conturi a efectuart un control la Primaria Timisoara si ne-a recomandat sa facem delegarea aceasta de servicii. Ori, acel control a fost la Societatea Horticultura si eu nu cred ca trebuie sa comunicam cu Curtea de Conturi prin Horticultura.

Daca as fi stiut la acea vreme ca acel control a fost efectuat in 2012, comunicarea a venit in 2013 -mertie iar licitația pe anul trecut a fost facuta in iunie. Daca ne luam dupa date veti vedea ca si anul trecut primaria a organizat licitatie dupa decizia Curtii de Conturi. Nu inteleg de ce nu putem fac si acuma licitatie ?

Avem aici adrese de la Directia de Mediu catre dumneavoastra prin care ne anunta ca se incheie contractul si va trebui facuta licitatie.

Dl. SANDU: Suntem in situatia de a decide sau de a argumenta daca introducem pe ordinea de zi acest punct suplimentar.

Dl. SIMONIS: Daca nu dezbatem, riscam sa nu intre.

Dl. PRIMAR: Niciodata nu v-am dezinformat cu nimic. Erori mai apar in activitatea fiecaruia . Acel control a fost la Horticultura si nu la Primaria Mun. Timisoara. Decizia Curtii de Conturi se referea la ce face Consiliul Local si eu v-am citit aici cu hartiile in fata ce a scris acel auditor al Curtii de Conturi si ce face Curtea de Conturi e discutabil.

Nu cred ca ne este greu sa luam aceasta decizie de principiu si terminam si cu discutia cu Curtea de Conturi atunci. Nu sunt multe alternative si daca cineva de aici are alte idei eu il rog sa vina sa le enunte. Dupa toate consultarile cu juristii a rezultat ca nu avem altceva mai bun de facut decat sa parcurgem acest provizorat pana la incheierea licitatiilor pe baza lui O.G. 51 si O.G. 71 incercand sa respectam si prevederile din O.G. 34.

S-a incercat o mixtura de consonanta cu legislatia sa nu fie probleme. Propuneti o alta varianta care sa obtina aviz juridic. Asta este o varianta care are avizele juridice.

Dl. TOANCA: Voi incerca sa vin cu o varianta care sa nu confunde planurile. Art. 5.1 spune ca din acest contract valoarea convenita pentru indeplinirea contractului este de 585 483 plus TVA;

5.2 -valoarea contractului poate fi ajustata in functie de volumul de lucrari si resursele alocate prin act aditional.

Amandoua sunt foarte corecte dar amandoua au fost negociate intre executivul municipalitatii si Horticultura.

Pentru a debloca situatia, acest proiect de situatie ar trebui sa se numeasca:

“ Se aproba suplimentarea contravalorii contractului de prestări sevicii ...pana la incidenta sumelor prevazute in bugetul municipiului Timisoara pe anul 2014 pentru spatii verzi.” Valorile, cuantumurile si alte discutii tehnice nu au ce sa caute intr-un for numit Consiliu Local.

Al doilea articol sa sune asa : “ valoarea contractului poate fi ajustata in functie de volumul de lucrari si resursele financiare alocate prin act aditional” . Nu se spune ca acest act aditional si valoarea lui trebuie sa treaca prin Consiliul Local. Noi, daca avem suma prevazuta in buget la spatii verzi, noi putem sa dam liber total legal si sigur ca vorbim de licitatia veche si de tarifele cu care lucreaza Horticultura. In functie de situatia de lucrari, in functie de volumul de lucrari se stabilesc aceste cuantumuri. Nu ne puneti sa votam o suma cu virgula decat in necunostinta de cauza, pentru ca nu noi am ajuns la valoarea de 585 483 si previzionam inca 700000. Daca am pune un plafon maxim prevazut de bugetul aprobat la spatii verzi s-ar debloca situatia.

DL. PRIMAR: Eu personal sunt de acord si cu acesta formulare. Nu am nici o retinere pentru ca spiritul hotararii acesta este. Suma e plafon si ea rezulta din ceea ce ati spus duneavosatra in termeni generici. Daca aceasta formula e preferata, personal nu am nimic impotriva, este functional.

D-na WOLF: Proiectul nu are avizul domnului secretar si as dori sa aud si opinia domnului secretar Cojocari.

Dl. SECRETAR: Eu mi-am facut o formulare. Banii care sunt prevazuti, referatul este semnat de directoarea economica, nu am vrut sa semneze juridicul daca nu sunt bani in buget. Banii pentru buget sunt trecuti in referat. Orice contract are o suma certa si eligibila. Era o suma de 500 si ceva si acuma spui sa puna la plafonul maxim.

Valoarea maxima convenita pentru indeplinirea contratului platit de catre beneficiar, va fi ajustata in functie de volumul de lucrari si resurse financiare la suma de ..asta cat e in buget pentru spatii verzi.

Dl. PRIMAR : Ae trebui sa spuna : valoarea maxima va fi ajustata pana la suma... Doamna Smaranda, e in regula o formulare generica asa cum spunea domnul Toanca? Sa nu precizam suma ?

D -na HARACICU: Legislatia prevede , toate platile si contractele se efectueaza in limita creditelor bugetare aprobate. Conform procedurii existente, in momentul cand vine pentru viza, aceste contracte, ele trebuie sa aibe propunere de angajare a cheltuielii emisa de directia de specialitate care au verificat si toate aceste surse ca se incadreaza in limita creditelor bugetare aprobate pe capitolul bugetar respectiv.

Dl. SECRETAR: Suma asta de 1 milion 3 sute asta e prevazuta la capitolul de spatii verzi.

Dl. PRIMAR: Prevederea bugetara este la acest nivel. Doamna Smaranda a semnat.

D-na HARACICU: Da, asa este.

DL. SECRETAR: Si de ce nu este bine cum am formulat ? Daca din suma aia de buget trebuie sa ai o suma certa si eligibila poti sa cheltui pana la suma cat e la spatii verzi

DL. PRIMAR: Daca in locul indicarii sumei, asa cum este acuma, noi spunem generic ca se suplimenteaza suma maxima ce poate fi cheltuita pana la valoarea prevederilor bugetare in intretinerea spatiilor verzi, fara sa o spunem. E corect ?

D -na HARACICU: E bine, dar este un act aditional.

Dl. HERZOG: Nu inteleg de ce e nevoie de o hotarare de consiliu local daca e nevoie de o suplimentare a bugetului pentru spatii verzi. Din moment ce nu depasim bugetul deja aprobat de ce nu se face un simplu act aditional.

Dl. PRIMAR: Juristii spun ca avand in vedere ca noi initial , cand am aprobat semnarea acelui contract prin HCL 405, am prevazut o suma care deriva din totalul prevederilor bugetare pentru sectorul central, acum cand vrem sa suplimentam suma pe motiv ca avem bani disponibili de pe alte sectoare, trebuie tot o aprobare de consiliu ca altfel actul aditional inseamna modificarea unor sume din contract aprobat de consiliu.

Daca nu era aprobat de consiliu sigur ca suma se putea modifica. Suma de 185 era aprobata pentru sectorul central de consiliu iar diferenta de bani se ia de la alte sectoare, acelasi capitol de buget si se trece la zona centrala, e nevoie de o noua hotarare de consiliu. Asta spun juristii.

D -na SARACAN: Juristii spun foarte bine dar nu foarte deschis. E o protectie pentru executivul primariei sa aprobe in consiliul local o valoare a acestui contract deoarece el este atribuit direct la Horticultura chiar daca dumneavoastra ati impus tarifele la negociere, cele obtinute din licitatie.

Daca el reiesea dintr-o licitatie, foarte bine, ati incheiat contractul, nu am aprobat acea valoare noi la contract, a fost incheiat de executivul primariei. Ca urmare si acuma se poate face la fel si as vrea ca domnul Cojocari sa spuna foarte cinstit daca este prin atribuire directa este mai acoperitor pentru toata lumea intr-o raspundere solidara, sa spunem , da , am stabilit suma la 1 300 000. Nu este nici o ilegalitate doar , da , este o forma de acoperire a primariei de ce a fost suplimentat de la 583 000 la 1 300 000. Este o suma mare dar va ramane si se va cantari si se vor face devize pentru suma asta daca este necesar.

Ei pot incheia contractul si fara aprobarea noastra in baza bugetului pe care-l au dar ii inteleg si pe ei ca am fost cu totii de acord sa dam la Horticultura, sa-I sprijinim si in aprobarea sumei. Sunt de acord cu domnul primar ca nu putem vorbi una la televizor si alta la consiliul local. Deci, ne asumam sa dam un contract la Horticultura de o suma de bani la tarife licitate sau plecam cu totii acasa si vorbim la televizor fara sa ne asumam. E o asumare colectiva.daca nu am furat nimic eu cred ca putem aproba un act aditional la Horticultura. Va multumesc!

Dl. SECRETAR: Este foarte clar formulat: “Valoarea maxima convenita pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre beneficiar in functie de volumul de lucrari si resursele financiare va fi in suma de 1 300 000 fara virgula aia, exclusiv TVA si se stabileste prin incheierea unui act aditional.”

Dl. PRIMAR: Toate decontarile se vor face conform contractului ca si pana acum dar daca volumul de lucrari e mai mare, sa putem plati . Daca vrem sa limitam volumul de lucrari la cat a fost initial ramane suma de 585 000, la sfarsitul anujlui la acest capitol de buget vom avea niste economii pentru ca nu mai semnam contracte si nu mai ptem cheltui banii pentru celelalte sectoare.

Dl. SANDU: Din clauzele contractului , noi discutam acum doar punctul 5.2 si despre acel act aditional care poate sa aloce alte resurse financiare.

Punctul 8.1 -a, b nu le modificam, noi discutam doar de actul adițional la punctul 5.2.

DL. PRIMAR: Scrie in hotararea 405 ca suma poate fi modificata prin act aditional si juristii spun : daca contractul e cu aprobarea consiliului , atunci si actul aditional, care e document de acelasi rang trebuie sa aibe aprobare tot de la consiliu.In textul hotararii este prevazut ca se poate suplimenta suma pentru a acoperi volum de lucrari mai mare. Nu alt tip de lucrari, nu alte tarife.

DL. SANDU: Suntem in situatia in care avem niste sume prevazute in buget pentru intretinere spatii verzi. Neavand alte contracte care sa consume respectivele sume, aceasta suma poate fi directionata exclusiv catre Horticultura pentru intretinerea spatiilor pe care dansii pot sa le intretina. Avem niste bani care nu pot fi cheltuiti pentru o alta firma si pentru alte contracte si atunci ii cheltuim pentru directiile in care exista contrate.

Dl. ORZA: Plec de la ce a spus doamna Saracan. Chestiunea se invarte nu in jurul sumei. Discutam o chestiune juridica. Avem un impas care exista si trebuie recunoscut si trebuie deblocat cumva, dincolo de oportunitate, legal.

In contractul respectiv care a fost votat in Consiliul Local e un articol citit de domnul Toanca care spune ca suplimentarea sumelor se face prin act aditional. Este clar ca suma aia este stabilita pentru spatii verzi.

Lucrurile ar fi fost mult mai simple daca prin Comisia de Negociere s-ar fi facut lucrul asta. Nu e nimic ilegal sa negociezi cu cineva mai ales ca ai Hotarare de Consiliu aprobata ca sa atribui lucrarea la societatea ta.

Avand la baza acea negociere, contractul aditional era automat pus in opera si el putea fi apoi aprobat.

Dl. SIMONIS: Daca se reuseste a se suplimenta banii astia exista posibilitatea ca Horticultura sa presteze si in alte zone decat in zona centrala?

Dl. PRIMAR: Nu.Contractul prevede clar zona centrala si un tip de lucrari, fiecare cu tariful sau. Volumul de lucrari poate fi marit.

Dl. ORZA : Sper ca am demarat preagatirea caietelor de sarcini? Nu ma refer doar la zona centrala.

Dl. PRIMAR : Da , dar mai trebuie sa luam hotararea de principiu. Horticultura are capacitate, noi avem nevoie de lucrari mai multe, bani pentru spatii verzi avem prevazuti. Pare ciudat ca intr-un astfel de context, avand toate avizele juridice sa nu mergem pe drumul asta.

Dl. SIMONIS: La 4, obiectul principal al contractului art. 4.1, spune ca prestatorul se obliga sa presteze serviciul de intretinere a parcurilor din zona centrala. Exista o completare prin care spune ca in cadrul contractului se va intretine si Parcul Copiilor, locurile de joaca, zonele verzi din incinta institutiilor de invatamant, sanatate, cultura si de culte care sunt in administrarea primariei.

Ma intereseaza daca aceste parcuri si zone verzi au fost intretinute inainte tot de horticultura pentru ca daca nu e asa, riscam sa platim preturile Horticulturii pe zonele licitate inante de Rogera.

Dl. PRIMAR: Numai cele care erau si inainte in raspunderea Horticulturii.Contractul e aprobat deja si este si semnat. S-au inclus in contract lucruri acre nu erau in sectorul Rogera anterior ?

Dl. Dir. BERE: Contractul pe zona centrala nu include alte activitati care au fost pana in momentul de fata la alte societati comerciale, vorbim de Rogera.

Dl. SIMONIS; In material; nu e fosrte clar. Aici spune ca Horticultura va intretine toate spatiile verzi care apartin primariei. Mi-e greu sa cred ca toate sunt in centru.

Dl. SANDU: Exista in cadrul acesti contract vreun mp de spatiu verde care inainte de existenta acestui contract a fost intretinut de o alta firma ?

Dl. BERE : Nu .

Dl. SIMONIS: Trebuie sa fie foarte clar stipulat pentru ca poate sa fie de maine.

Dl. PRIMAR: Este inadmisibil sa includem acum in contract spatii verzi care anterior au fost la alte societati comerciale. Asta iese din discutie.

Dl. DRAGILA: Terenurile din afara zonei centrale nu au fost cuprinse in contract, inclusiv Parcul Copiilor. In vechiul contract care a expirat pe data de 5 septembrie nu a fost prevazut Parcul Copiilor .

Dl. PRIMAR: Domnule Bere, cine intretinea Parcul Copiilor inainte.

Dl. BERE: Prin bunavointa Horticulturii intretineam si Parcul Copiilor inainte.

Dl. PRIMAR: Deci, nu era in contract la nici o societate comerciala. Era un serviciu facut de Horticultura in mod traditional in serviciul comunitatii.

Dl. BERE: Asa este!

Dl. DRAGILA: Eu v-am spus exact cum a fost vechiul contract.

Dl. SIMONIS: Parcul Copiilor fiind in zona centrala, nupoate nimeni sa interpreteze de ce facem la tarifele de centru.Problema este ca daca facem o scoala care este in Ciarda Rosie, fiind in zona in care s-au exercitat tarife foarte mici de catre o alta societate poate cineva sa ne spuna peste un an de zile ca am majorat tarifele. Trebuie sa fim foarte clari ce avem dreptul si ce nu.

Parcul Copiilor nu este in zona centrala.

Dl. PRIMAR: Domnule director Bere, cand se intocmesc caietele de sarcini nu este voie sa fie scapate astfel de obiective. Eu deduc ca ele au fost scapate, si daca au fost scapate s-a ocupat de ele Horticultura. Nu ca ar fi fost ceva ilegal, nu a facut Horticultura treaba altora dar au ramas in raspunderea nimanui. Nu e acuma momentul sa corectam asta, pentru cele trei luni cat e valabil contractul, eu propun un amendament la acest articol - 4.1 prin care sa ramana cum spunea si domnul Simonis doar Parcul Copiilor cu locurile de joaca, putem sa lasam si scolile din zona centrala, iar tot ce e in afara zonei centrale sa nu intre in acest contract, urmand ca atunci cand scoatem la licitatie, celelalte sectoare , inclusiv zona centrala, atunci in caietul de sarcini sa fie prins absolut totul.

Ideea ar fi sa ramana zona centrala si atat. Inclusiv institutiile publice, scoli si institutii medicale si culturale. Textul este ambiguu.E una din putinele situatii in care pot fi de acord cu domnul Simonis.

Dl. TOANCA: Contractul acesta de prestari servicii nu e incheiat de Consiliul Local, va rog completati-l ca nu e resortul Consiliului Local. Fredy a vazut foarte bine scaparea dar asta este o treaba intre executiv si societate.

Dl. PRIMAR: Da, dar provine dintr-un HCL anterior.

Dl. SANDU: Eu va propun sa votam introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotarare, votam ordinea de zi in ansamblu si apoi vom incepe cu acest punct suplimentar .Cine este pentru introducerea acestui punct suplimentar pe ordinea de zi, referitor la actul aditional din contractul de prestari servicii nr. 26080/02.11.2014 ?

- 12 voturi pentru

- 3 voturi impotriva

Cine este pentru ordinea de zi in intregime?

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere

SUPLIMENTAR 1

Dau cuvantul domnului Toanca.

Dl. TOANCA: Eu as agrea un proiect de hotarare care sa nu cuprinda sume ci sa faca referire la valoarea sumelor prevazute in buget.

Dl. PRIMAR: Eu personal agreez.

Dl. TOANCA : Nu e treaba noastra sa gestionam aceste probleme.

Dl. SANDU: Ce se intampla daca noi facem referire la o suma din buget dar ulterior intervine o modificare bugetara?

Dl. TOANCA: Noi facem referire la suma care exista la ora acutuala.

“ Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii valorii contratului prestari-servicii;

Art.1 - Se aproba suplimentarea sumelor a contractului de prestari-servicii nr. 260280/02.10.2014 incheiat cu S.C. Horticultura pentru intretinerea si amenajarea spatiilor verzi, parcurilor, scuarurilor si a sistemelor de irigare din zona centrala a Municipiului Timisoara, incheiat in conformitate cu prevederile HCL nr. 405 pe care noi,... stiti ca am avut dubii pentru ca si prefectul a avut un punct de vedere..

Se aproba suplimentarea pana la suma existenta la ora actuala in bugetul municipiului Timisoara la capitolul spatii verzi.Prin incheierea unui act aditional, bineinteles.

Dl. SANDU: Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ?

-17 voturi pentru

- 2 abtineri

D -na SARACAN: Nu stiu daca exprimarea esta asa “zona centrala”. Vorbim de tarif e care le-au avut castigate. Cum se cheama zona pe care au castigat, aia e zona si acuma. Nu cred ca sunt dubii si executivul nu-si putea permite sa faca altceva in contract dupa atatea sustineri ca noi vom aproba doar tarifele din licitatie sa le folosim.

Dl. IDOLU : Nu se pot introduce, nici un parc din nici o zona.

Dl. SECRETAR: Nu puteti introduce nimic in plus.

dl. SIMONIS: Si de ce nu ne spuneti domnule secretar ? Va rog mai avertizati-ne si daca nu va intrebam.

Dl. SANDU: Practic, noi prin hotararea de consiliu am votat doar actul aditional care prevede modificarea sumelor.

Dl. IDOLU: Si obiectul contractului este supus la vot .

Dl. JICHICI: Este vorba strict de plafon.

Dl. SANDU: Este vorba despre actul aditional prevazut la punctul 5.2

Dl. PRIMAR: Sa se voteze si ca obiectul de activitate este limitat la zona centrala inclusiv in ceea ce priveste scolile, spitalele, institutiile culturale, numai cele din zona centrala.

Dl. SIMONIS: Domnul Secretar ne-a spus ca nu avem dreptul sa adaugam in contract nimic, indiferent de zona.

Dl. SECRETAR: Ai inteles gresit. Nu poti introduce scolile si Parcul Copiilor care nu au fost.

Dl. PRIMAR: Daca nu au fost pana acum, se scot si de acum inainte si am terminat.

Dl. ORZA: Prin negociere, fiind un contract nou se putea introduce orice.

Dl. SECRETAR: In doua luni puteti face licitatie la punctul 6.

Dl. SIMONIS: Noi respectam tarifele din licitatie. Prelungim exact in conditiile licitatiei, nu poti adauga nici o zona in plus.

Dl. PRIMAR: Asa este. Sa continuam o activitate care s-a desfasurat in termeni licitati, exact in aceeasi termeni din toate punctele de vedere si asa cum pana acum a lucrat Horticultura pentru scolile respective, va lucra la nevoie si acum. Sa ne straduyim cat mai repede sa organizam licitatiile, sa avem contracte clare si sa terminam odata cu aceste discutii. La viitoarele licitatii caietul de sarcini va fi explicit. Va garantez ca avem grija sa nu se faca nimic decat ceea ce s-a stabilit initial.

Dl. SANDU: Cine este pentru acest proiect in ansamblu cu amendament ?

-13 voturi pentru

- 1 abtinere

Dl. PRIMAR: Discutam aici de doua ore si acum a aczut. Sa afle cetatenii ca noi vrem sa facem ceva pentru municipiul Timisoara. , cine sunt cei ce vrem si cine sunt cei ce nu vor. Noi acum discutam daca sa majoram suma, avand banii disponibili pentru o mai buna intretinere a spatiilor verzi din zona centrala de catre societatea primariei Horticultura. De ce stam aici de 2 ore. Trebuia din start sa se respinga punctul pe ordinea de zi si sa ramana Timisoara asa cum vor cei carora nu le place.

Dl. SIMONIS: Nu incercati sa aruncati in carca Consiliului Local faptul ca dumneavoastra nu ati organizat licitatiile astea de acum 6 luni.

Dl. FOLICA: Haideti sa trecem la ordinea de zi.

Dl. PRIMAR: Am acceptat inclusiv amendamentul asa cum l-a propus grupul PSD.

Dl. SIMIONIS: Nu imi spuneti ce sa votez si cum sa votez. E dreptul meu sa votez cum vreau. Eu va spun ca a intrat pe ordinea de zi cu 12 voturi si acum a cazut cu 13 voturi. Faptul ca domnul secretar ne spunea mai devreme ca el tace si nu ne spune cum e legal numai daca il intrebam. Noi suplimentam 700 000. Nu-mi spuneti mie sa dau 700 000 prin atribuire directa fara sa spuna secretarul ca e legal sau nu e legal.

Dl. PRIMAR: Domnul consilier Toanca a facut o propunere, a spus ca e de acord dar cu alta formulare pentru ca sumele precise nu are de unde sa la stie. S-a votat amendamentul. Care mai e obiectia ca nu a mai ramas nici o obiectie. In timpul asta mai pretindeti ca purtati de grija societatii Horticultura.

Dl. SANDU: Doriti refacerea votului, pentru cei care au fost iesiti din sala si poate si-au dorit sa voteze ?

Dl. SIMONIS: Nu.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Informarea nr. SC2014- 27264/15.10.2014 , a Direcției Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, privind urmărirea ducerii la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local pe semestrul I al anului 2014.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Dl. DIACONU : Am doua amendamente pe care vi le prezint in scris, unul pe Programul de Dezvoltare si unul de mutare a 80 000 in interiorul Programului de Investitii Locale de pe reabilitare spatii publice in centrul istoric la neeligibile 80000, din PUZ Viabilizare/echipare parc regional de cercetare dezvoltare in zona Polului de Crestere Timisoara si Centrul Regional de Transfer Tehnologic.

Dl. SANDU : Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

- 2 abtineri

Dl. DIACONU: Al doilea amendament , conform anexei, in cadrul Sectiunii de dezvoltare se propun urmatoarele modificari:

- Diminuarea cu suma de 600,00 mii lei a cap. 67.02.05.01 - Sport, pozitia Sala Politehnica (Polivalenta)

 • -  Diminuarea cu suma de 1692,58 mii lei a Cap. 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale;

 • -  Diminuarea cu suma de 234,00 mii lei a cap.84.02.03.01 - Drumiri si poduri

 • -  Diminuarea cu suma de 3906,00 mii lei a Cap. 84.02.03.02 -Transportul in comun;

 • -  Diminuarea cu suma de 3.030,50 mii lei a Cap 84.02.03.03 - Strazi ;

Si se propune transferul acestor sume in cadrul Sectiunii de functionare prin repartizarea sumelor disponibilizate astfel:

 • -  Suma de 1.692,58 mii lei la cap. 70.02.06 - iluminat public si electrificari rurale;

 • -  Suma de 2.000,00 mii lei la cap. 70.02.05 - alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice;

 • -  Suma de 1.900,50 mii lei la Cap. 84.02.03.03 - Strazi

 • -  Suma de 3.500 mii lei la cap. 84.02 - Transporturi, Titlul IV Subventii;

 • -  Suma de 370,00 mii lei la Cap. 67.02 - Servicii recreative si sportive

Dl. SANDU: Supun la vot amendamentul . Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect de hotarare cu acest amendament ?

 • -  23 voturi pentru

 • -   1 abtinere

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către AQUATIM S.A.

Dl. SANDU: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDIENI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare recepționate în perioada 2011-2013.

Dl. SANDU: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

 • -  2 abtineri

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru îNtreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar - gospodărești din Municipiul Timișoara

Dl. SANDU: Rugămintea mea ar fi către toți colegii consilieri, dacă chiar nu aveți de gând să participați la votul asupra acestui punct, măcar nu ne faceți să pierdem timpul.

Dl. SIMONIS: Nu avem materialul în mapă.

Dl. PRIMAR: Este materialul de data trecută e fix același material de data trecută e un proiect care a fost pe ordinea de zi data trecută când grupul PSD s-a retras și repunem astăzi pe ordinea de zi, dar puteați să-l distribuiți de la început că

nu...

Dl. ȚOANCĂ: A fost retras când am luat eu de jos de la poartă, a uitați acum îl primim. Dl. Secretar de ce la prânz nu era materialul? S-au făcut niște modificări?

Dl. SECRETAR: Nu s-a făcut nici o modificare, au indus-o în eroare cei de la mediu pe fată că au zis că în locul acestui punct, bagă pe acesta suplimentar, nu m-a întrebat nimeni pe mine pe dl. Primar și m-am trezit că nu e pus.

Dl. SIMONIS: Eu nu înțeleg încurajăm aparatul primăriei să ne aducă materialele în plen? Că nu-mi dau seama. Haideți să recunoaștem că a fost o greșeală și trecem peste.

Dl. PRIMAR: Este același proiect care a fost data trecută, puteți să citiți și veți vedea el cuprinde și l-ați văzut data trecută că l-am și dezbătut cuprinde cele 4 variante de gestiune a spațiilor verzi. Și aș vrea să mă ascultați câteva cuvinte. Pentru că eu cred că nu are rost să mai lungim foarte mult vorba, vrem să dăm drumul la licitații? Dăm, nu vrem? La proceduri, să nu spun licitații că încă nu e stabilit. Există 4 posibilități legale care sunt toate prezentate ca variante în materialul pe care-l aveți încă de la ședința de data trecută. Bun. Acum, părerea mea este următoarea: părerea mea este că cea mai potrivită variantă ar fi să se opteze pentru scoaterea la licitație a tuturor celor 4 sectoare, zona centrală plus celelalte 3, la licitație. Fără delegare de gestiune fără negocieri fără complicații de acest gen care întotdeauna vor putea lăsa loc la diverse suspiciuni. Licitația este procedura bazată pe competiție pe competitivitate a ofertanților și cred că este cea mai bună soluție. Aș vrea să fac o precizare, până acum așa a fost tradiția, ca spațiile verzi să fie prinse în anumite contracte iar alte lucruri vizând tot vegetația și diverse amenajări de mediu din afara zonelor cu titlu de spații verzi să facă obiectul altor licitații. Pe cale de consecință au rămas în afară școli, spitale. În plus s-a mai întîmplat un lucru care nu cred că e normal. De exemplu, având în vedere că prin licitații diferite s-a stabilit cine se ocupă de spațiile verzi dintr-o zonă, ca să fiu concret, la cosmetizarea arborilor și o altă firmă se ocupa de cosmetizarea arborilor aflați în afara spațiilor verzi, s-a ajuns în situația în care tarifele pentru cosmetizarea unui arbore într-un parc să fie unele și peste drum în afara parcului să fie altele, ceea ce nu e în regulă. Și eu am cerut să fie pregătite caietele de sarcini astfel încât absolut tot ce ține de obiectul acestui contract pentru o anumită zonă indiferent dacă este în interiorul unui teritoriu cu titlu de spațiu verde sau în afara sa, să intre în contract să facă obiectul caietului de sarcini. Și atunci se rezolvă astfel de anomalii care s-au mai strecurat în timp. Deci, sunt 4 posibilități legale care se bazează pe cele 3 acte normative cu statut de lege: O.G. nr. 51, O.G. nr.71 și O.G. nr.34. Propunerea pe care eu o fac pentru că prin această hotărâre dvs. sunteți chemați să luați decizia de principiu, este să optați pentru varianta licitație. Dacă luăm această decizie mai bine zis dacă o luați azi rapid se definitivează caietele de sarcini, se trimit spre publicare, licitație electronică și câștigă cel mai bun.

Dl. BONCEA: Care dintre variantele de licitație 3 sau 4? Că ambele sunt cu licitație.

Dl. PRIMAR: 4 este licitație pe O.G. nr.34. Deci varianta 4 este cea la care este menționată O.G. nr.34, varianta 4 este cea care a fost folosită dintotdeauna în Timișoara și de precedenta administrație și de noi în urmă cu un an. Însă eu cred că licitațiile trebuie să se desfășoare pe o perioadă mai lungă, pe 4 ani și nu pe un an ca să ne trezim că prin contestații prin diverse cereri de clarificare până la urmă se intinde pe un an procedura de achiziție publică și se ajunge în gol de asistență tehnică de întreținere pentru spațiile verzi ale orașului.

Dl. ȚOANCĂ: Subscriu la ceea ce a spus dl. Primar doar cu o singură mențiune. Dacă vă uitați cu atenție în referat veți vedea că Curtea de Conturi a dat Decizia 10/10.01.2013 la Horticultura uitați-vă la al doilea paragraf din referat rezultat al unui audit, în care ni se sugerează aceste 4 variante. Între timp deci vorbim de Ianuarie 2013, între timp s-a întâmplat o licitație într-adevăr cum a spus dl. Primar pe un singur an în loc de 4 ani cum a fost în precedentul mandat. Deci părerea mea că aceste 4 variante care ni se supun acum la vot, în condițiile în care noi nu am ținut cont acum doi ani de ele atunci când ar fi trebuit să ținem cont de ele și s-au organizat licitații eu cred că e o soluție în plus. Nu vine consiliul local să spună executivului sau sie însuși domnule respectați legea. Sigur că subscriem la licitații ne întrebăm de ce nu s-au făcut până acum pentru că știm că prodedurile sunt greoaie sunt contestații sunt interese și venim și întrebăm din Ianuarie 2013, mâine poimâine sunt 2 ani între timp au fost licitate cele 4, anul trecut în vară dacă țin bine minte cele 4 contracte, de ce nu ne-am sesizat atunci? Acum mi se pare o chestie tardivă subscriem la varianta 4 fără să o votăm pentru că e normal să se facă licitație iar cel mai bun să câștige. Acesta e punctul nostru de vedere.

Dl.SANDU: Eu mă întreb ce o să răspundem când veți întreba în Decembrie de ce nu este cosită iarba în Timișoara.

Dl. PRIMAR: Bun dacă subscrieți fără să votați oameni buni ați căzut chiar într-un absurd. Controlul a fost la societatea Horticultura nu la primărie, așa cum am precizat și noi nu am știut de acea obligativitate de decizia Curții de Conturi, licitația a fost pregătită și ca să nu ajungem cu spațiile verzi neîntreținute i-am dat drumul după regulile după care s-au desfășurat licitațiile de ani și ani în Timișoara. Fără să fi auzit vreodată că vreun control al Curții de Conturi a făcut vreo sesizare de ilegalitate. În 2013 s-a întâmplat pentru prima dată și am ajuns în situația acum de a decide, deci dvs spuneți că nu vreți să decideți. Bun și asta este o asumare de răspundere și trebuie să se consemneze și de fapt votul acesta nu este secret trebuie tipărit trebuie făcut cunoscut opiniei publice și trebuie făcut cunoscut Curții de Conturi. Curtea de conturi a ținut să decidă consiliul și o parte dintre consilieri nu vor să decidă. Bun, să assume și această poziție, primarul nu are nici un rol aici eu mi-am achitat obligația de a iniția un proiect de hotărâre. Proiectul a fost inițiat a fost depus dvs. puteți să respectați ce a cerut Curtea de Conturi votând într-un fel sau altul sau să spuneți mă doare-n cot de ce spune Curtea de Conturi eu nu vreau să votez nicicum. Optați pentru ce vreți oameni buni dacă aici a ajuns consiliul local al municipiului Timișoara. Dacă aici a ajuns votați așa. Vă spun sincer că mă gândesc că e cazul să facem alegeri anticipate pentru Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Pentru a ajunge la o formulă funcțională pentru că această formulă de boicot la care a ajuns PSD pe care a creat-o PSD nu mai poate continua. Suntem în situația în care trebuie să ne gândim foarte serios dacă nu este cazul să facem alegeri anticipate. Nu dar s-au întrecut toate limitele mie începe să-mi fie rușine de timișoreni că unii, probabil că stau la TV să se uite, să vadă ce fac aleșii locali. Și să vă vadă pe dvs cum vă bateți joc de aceste ședințe să vadă grupul PSD cum obstrucționează probleme care nu au nici o conotație politică, probleme de interes pentru oraș de interes timișoreni. Fiți bărbați asumați alegeri anticipate și dacă electoratul dorește să fiți dvs. majoritari să fiți majoritari și să decideți în consecință. Deocamdată sunteți în postura de boicotori ai Timișoarei și veți da socoteală pentru această atitudine de boicot. Apropos dl. Cojan vă mulțumesc că mi-ați dat raportul de la controlul privind etnobotanicele mi-ați dat raportul și vă rog să continuați controlul asupra etnobotanicelor.

Dl. SIMONIS: Cu cei 11% pe care i-ați luat la europarlamentare....

Dl. PETRIȘOR: Să ne spuneți și nouă procedura prin care veți face asta.

Dl. ORZA: Vă rog frumos să ne calmăm. Deci eu unu sunt pentru licitație așa cum am fost și în anii trecuți când m-am ocupat de acest subiect. Doi, nu are rost să mai inflamați spiritele pe acest proiect de hotărâre. El și dacă îl votează PSD și dacă nu îl votează și dacă trece și dacă nu trece, executivul tot poate să țină licitație. Deci faptul că nu îl votează sau pică eu știu poate pică în consiliul local acest gen de proiecte de hotărâre chiar nu e nici o tragedie. Dar nu vă mai certați că e absurd. Deci e bine să se facă licitație sper să se facă licitație nu doar pe un an de zile nu știu dacă nu v-a spus dl. Primar poate a scăpat eu am mai spus acest lucru și repet nu am vrut să supăr pe nimeni, a fost o greșeală am spus-o deschis, nu se fac licitații pe un an pentru că există o birocrație absolut sufocantă când ții o licitație există posibilitatea de contestații, și riști să duci un an de zile cât ai avut de gând să faci serviciul respectiv, să te pierzi în hârtii. Și mai spun o dată pentru toată opinia publică dacă nu astupi o groapă azi și o astupi peste 6 luni e cum e, e un deranj dar nu e chiar așa o tragedie. Dar dacă 6 luni nu intervii la parcuri se pot întâmpla tragedii. Că parcurile nu sunt beton sunt vii, și dacă nu reușim să facem lucrări la parcuri astea se duc naibi și eu sunt legat și sufletește de ele că am contribuit la facerea multora dintre ele. Și nu-mi convine să văd că nu se lucrează cum ar trebui să se lucreze. Eu am trecut prin 7 ani de politizare cu Parcul Copiilor, 7 ani, nu vreau să vă scot votul să vă arăt tuturor partidelor cum s-a votat acolo. Că nu au fost unii mai breji și alții mai puțin breji azi. Toți și-au bătut joc de acel parc și înjurat a fost executivul. Deci eu zic să încheiem acest subiect repet sunt pentru și înțeleg că toată lumea e pentru licitație dar mai spun o dată nu e nici o tragedie dacă proiectul acesta nu trece. Eu îl votez dar nu e nici o tregedie dacă nu trece. Nu vă mai certați că mie personal 7 ani cu Parcul Copiilor mi-au ajuns.

Dl. PRIMAR: Dl. Consilier iertați-mă noi executivul avem obligația să facem ceea ce hotărăște consiliul local. Așa a spus Curtea de Conturi. Nu-i lăsați, pentru că în Curtea de Conturi există și am spus-o și asum încă o dată, o auditoare de la Curtea de Conturi a fost transferată de PSD în județul Timiș cu misiune, în țara asta trăim.

Dna. SARACAN: Vroiam să anunțăm și noi că agreem varianta 4 și cum sa disprins de aici cred că cei mai mulți suntem pentru varianta 4 propunem să supuneți la vot această varinată, oricum și din discursul colegilor s-a înțeles de mai demult de la proiectul anterior că agreează licitația dar probabil că laacest punct nu o mai agreează, deci pentru varianta 4 suntem și noi mulțumesc.

Dl. IDOLU: Vreau să vorbim cu calm pentru că am început discuția cu calm. Vreau să știe consilierii locali, am aflat acum câteva zile și noi, de o adresă a Curții de Conturi Timiș în 10.01.2013 către Consiliul Local al Municipiului

Timișoara. Și nu cred că a ajuns la nimeni dintre noi, în care se recomandă acum 2 ani aproape modalitățile prin care poate fi realizată gestionarea spațiilor verzi în Timișoara. Este semnată de dl. Primar 22.01.2013 și a dat sarcină d-lui consilier Chirilă și d-nei director Haracicu. Se știa deci noi acum am vrea să fim doar rezonabili, trebuie să găsim căi de rezolvare dar să fie rezonabil să nu ne ascundem după deget, există Direcția de Mediu către Serviciul de Achiziții, Serviciul a existat corespondență pe baza controlului auditului de la Curtea de Conturi la Horticultura. Să nu ne facem că nu știm noi nu am știut consiliul local. Și ceea ce a zis colegul meu....atât am vrut să spun. Nu s-a ținut cont de asta dar între timp fără să se țină

cont de acestea erau mai multe variante nu acum după 2 ani erau toate varinatele. A fost un răspuns al d-lui Țoancă care, azi am luat și noi act de aceste documente, despre asta e vorba.

Dl.SANDU: Aveți a cincea varinată? Pe lângă cele 4 din acest proiect.

Dl. PRIMAR: Ați luat act de aceste documente la ședința trecută îmi pare foarte rău și la ședința trecută inclusiv pentru...

Dl. IDOLU: Nu, de raportul Curții de conturi de la Horticultura. Poate dl. Chirilă știe.

Dl. PRIMAR: A de raport v-am adus la cunoștință în nenumărate rânduri sunt procesele verbale ale ședințelor de consiliu și se poate vedea de câte ori am făcut vorbire personal despre acea decizie a Curții de conturi. Dl. Idolu memoria celor care au fost consilieri locali la data respectivă cred că nu-i înseală. Și își amintesc de câte ori am vorbit despre acest subiect. Și și dvs. de când sunteți consilier m-ați auzit de vreo 3 ori. Să zicem.

Dl. IDOLU: Mie îmi pare rău că s-a ajuns la situația aceasta și cred că de aici începem.

Dl.PRIMAR: S-a ajuns aici și se poate ajunge la și mai rău pentru că sigur atunci când oamenii în loc să se concentreze să fie pozitivi să facă să se producă lucruri bune pentru comunitatea în care trăiesc, decid politic să fie obstrucționiști, că doar vă vedem că tot dați telefoane la cei ce vă comandă, că sunteți niște marionete aici nu? Atunci se ajunge la așa ceva.

Dl.SIMONIS: Dl. primar la dvs. în partid sunt poate la noi nu găsiți marionete. Vreau să vă adresez o întrebare simplă, acum 5 minute ne-ați spus că la data la care s-a organizat licitația pe care a câștigat-o Rogera anul trecut nu erați informat de controlul Curții de conturi de la Horticultura, asta ați spus mai înainte da?

Dl. PRIMAR: Da.

Dl. SIMONIS: Avem o adresă aici semnată de dvs. un document pusă data și e scrisul dvs. în data de 22.01.2013. Deci cu 6 luni înainte.

Dl. PRIMAR: Bateți câmpii v-am spus de o mie de ori dar nu aveți memorie și poate cauza pentru care nu aveți memorie este cea pe care o știm cu toții.

Dl. SIMONIS: Care e domnule cauza?

Dl. PRIMAR: Era publicată documentația de achiziție publică pe SEAP erau licitații lansate în acel moment, nu puteam să le retragem.

Dl. SIMONIS: Din Ianuarie?

Dl. PRIMAR: Da. Nu puteam să e retragem să lăsăm Timișoara cu spațiile verzi neîntreținute. Oameni buni PSD vrea ca și în continuare spațiile verzi din Timișoara să rămână în paragină. Ne boicotează de luni de zile la toate proiectele. Acesta e PSD-ul.

Dl. SIMONIS: Stimați colegi vi se pare normal ca dacă un consilier vrea să adreseze o întrebare să fie persiflat și jignit în acest hal? Până la urmă suntem în consiliul local dvs sunteți invitat aici dl. primar. Nu mai vorbiți peste noi și ne criticați cum votăm și ce să votăm, lăsați-mă să termin până la capăt raționamentul.

Dl. GRIGOROIU: Dl. Simonis nu mai faceți politică în plen.

Dl. SIMONIS: Am o întrebare ați spus acum 5 minute că nu știați de acest control nu că era licitația pornită că nu știați de el. Uite că știați aveți documentul semnat atât am zis. Iau procesul verbal să vedeți.

Dl. PRIMAR: Unde nu e minte nu e minte, nu știam oameni buni înainte de a lansa licitația de a o pregăti, noi nu știam așa cum n-a știut nici precedenta administrație este aici dl. orza care a fost viceprimar nimeni nu a știut despre aceste lucruri până la acel control. La acel control s-a aflat au început diligențele din păcate nu a mai fost timp fizic pentru a se trece prin etapele pe care încercăm să le traversăm acum și iată că nu reușim datorită obstrucției dvs. încât să fi putut face mai din vreme licitațiile. Este trist că spațiile verzi ale Timișoarei sunt fără întreținere datorită unor jocuri politice. Eu știu care e gândirea PSD hai să facem să fie rău în oraș pentru ca lumea să fie nemulțumită de Robu. Asta este de fapt strategia PSD nu ați pus umărul niciodată m-ați boicotat și când eram în alianță și atunci m-ați boicotat în toate felurile aici la vot v-ați rușinat și ați votat, în rest pe ascuns știu foarte bine ce ați făcut și cea mai mare greșeală a vieții mele pe toate planurile este că am avut încredere în oameni ca dvs. în viața mea nu o să mai greșesc astfel. Ați semănat vânt vă spun că veți culege furtună. Să vă fie limpede vă bateți joc de orașul Timișoara. Și timișorenii vă vor arăta furtuna lor.

Dl. SIMONIS: Și noi avem același sentiment dl. primar. Cu 11% veți avea 2 consilieri dacă faceți alegeri. Cât ați luat la europarlamentare.

Dl. GRIGOROIU: Haideți să începem ședința că stăm de 3 ore și ne certăm știu că vreți să apăreți în presă și prin metodele acestea...

Dl . SANDU: Supun la vot varianta 4 din proiect. Licitație deschisă către orice operator în domeniu.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 15 voturi pentru

Cu 15 voturi pentru varianta 4 a fost adoptată conform juridicului.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 30, imobil în care funcționează cantina și spălătoria Colegiului Tehnic de Vest, precum și exprimarea intenției de cumpărare a imobilului.

Dl . SANDU: Supun la vot

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

-1 abtinere

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr. 36 a spațiului reprezentând cantina Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiș”, situat în Calea Aradului nr. 56.

Dl . SANDU: Supun la vot

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, Piața Aurel Vlaicu nr. 3, înscris în CF nr. 411107 (provenit CF vechi 15509) , nr. topo 6814.

Dl . SANDU: Supun la vot

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

-1 abtinere

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei culturale a Municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024.

Dl. MOȘIU: Am fost invitat și am participat împreună cu încă doi consilieri la dezbaterea publică a acestui proiect foarte important zic eu pentru Timișoara în ideea ca orașul nostru să devină capitala culturii europene în 2021. Și aș vrea să fac câteva observații de comun acord cu cei doi colegi cu care am participat. Având în vedere că strategia e pe o durată de 10 ani am fi avut o plăcută surpriză dacă se găseau unii din cei peste 15 parlamentari în sală. Nu știu dacă au fost invitați sau nu. Deoarece strategia presupune un plan de investiții majore investiții care nu pot fi făcute strict din bugetu local. Clujul de exemplu va deschide acum o sală polivalentă de 10 mii de locuri. Noi am rămas doar cu un proiect neîmplinit și nu știu cum putem concura cu aceleași arme cu un oraș ca și Clujul de exemplu. Sigur ideea este frumoasă se pot întâmpla foarte multe lucruri interesante pe coloana vertebrală a orașului respectiv Canalul Bega. Dar avem un imens impediment ecluza de la Sănmihai presupune o sumă imensă și știți mai bine decât mine caredacă nu se realizează Bega în continuare ca și canal este unu din cele mai vechi canale din Europa, se colmatează. Și nu mai putem merge cu vaporașele atât de așteptate de către noi toți. Această investiție este a Consiliului Județean. Consiliul

Județean nu știu dacă are suma aceasta fără ajutorul guvernului de câteva milioane de euro.

Dl. SANDU: Ecluza este în sarcina Ministerului Transporturilor pentru că a fost ruptă de partea de ecologizare a Canalului Bega neputând fi inclusă în proiectul inițial de igienizare și reabilitarea malurilor Canalului Bega fiind o destinație pur de transport, a fost ruptă din acest proiect are o valoare de aproximativ 4,5 milioane de euro și trebuie să fie asumat proiectul respectiv de Ministerul Transporturilor, ceea ce de ani buni nu se întâmplă.

Dl. MOȘIU: Exact am specificat asta deoarece strategia culturală presupune foarte multe evenimente pe Canalul Bega care va fi mă gândesc una din cele mai frumoase din țară. După aceea sigur că ne lipsește un muzeu al tehnicii de exemplu. Timișoara e recunoscută ca un oraș care are sute de priorități atât din România, europene cât și mondiale. Iarăși un proiect fără ajutorul guvernului nu se poate realiza. Nu mai vorbesc de patinuar dar cel mai important cred că ar fi o sală polivalentă în cadrul căreia să putem să invintăm un număr cât mai mare de vizitatori. În aceeași sală mă așteptam să fie reprezentanți ai restaurantelor ai hotelurilor pensiunilor din zonă. Cei din Sibiu s-au ...deci investiția inițială a fost răsplătită de multe ori în momentul în care orașul Sibiu a devenit capitală a culturii europene și își continuă ascensiunea și azi după atâția ani. Deci cred că a fost, sigur strategia e frumoasă scriptic sunt niște tineri cu inițiativă care au făcut-o și care au depus un efort. Dar fără efortul nostru colectiv al comunității și la nivel de guvern eu zic că rămân doar niște vise și niște bune intenții pe care toți le avem având în vedere că noi de fapt trăim aici în Timișoara. Și fiecare ar trebui să aibă aceeași bună credință față de orașul care i-a investit și care chiar i-au înobilat cu înalta funcție de a accede în guvernul sau în forurile superioare de stat. Din păcate nici un parlamentar de la nici un partid nu a fost interesat de această strategie culturală. Vă mulțumesc.

Dl. PRIMAR: Sigur că așa este printre punctele slabe ale orașului nostru se numără lipsa unei săli poivalente de mari dimensiuni eu am vorbit despre 15 mii de locuri și cred că la această capacitate trebuie făcută, lipsa unui stadion acoperit modern sigur este un alt punct slab pe care orașul nostu îl are. Aceste obiective nu pot fi asumate pe bugetul local pentru că ele costă sume atât de mari încât noi nu le putem duce. Evident că vom fi pe fază la orice sursă de finanțare noi putând contribui cu anumite sume dar nicidecum neavând capacitatea să le acoperim costurile în integralitatea lor. Ideea de muzeu al științei și tehnicii bănățene este una lansată demult eram rector când am organizat câteva întâlniri, a organizat și AGIR câteva întâlniri am fost în consonanță pe această idee chiar variante de teren unde să putem construi un muzeu care pe de o parte să aibă exponate tipice de muzeu pe de altă parte să aibă o secțiune cu lucruri ultramoderne cu ultimul nivel de tehnologie holograme și tot felul de standuri care să permită vizitatorilor să facă ei înșiși experimente dar și asta ia bani foarte mulți. Noi vom fi foarte pe fază pe noile fonduri europene avem un portofoliu de proiecte uriaș, să vedem ce sume nevor fi accesibile să vedem cum vom prioritiza proiectele noastre pentru a cheltui banii pe care-i putem obține de o manieră cât mai rațională cât mai benefică pentru orașul nostru. Dar e trist că pentru Timișoara nu se găsește nici un leu și dincolo de demagogie nici la ora actuală nu există nici un leu alocat pentru nici unul din obiectivele Timișoarei, centura Timișoarei conform răspunsului primit de la minister și de la CNADNR de la nivel național centura de sud nu este prinsă în nici un plan de viitor al guvernului României asta este situația. Stimați colegi nu mai avem timp foarte mult pentru că s-a lungit și această ședință prin politica de bicot dusă de grupul PSD în mod inutil în loc să discutăm lucruri importante, eu am pregătit un material să vă fac o informare pentru a vedea cât de departe sunt realitățile de toate minciunile pe care le colportează diverși pesediști. Am lista cu licitațiile făcute de către Primăria Municipiului Timișoara de când sunt eu primar puteți vedea firmele care au concurat firmele care au câștigat și cu ce sume au câștigat. Dintr-o listă de 78 de licitații organizate au fost câștigătoare o dată firma Dinu Instal a unui liberal cunoscut și o dată firma Promt a unui alt liberal cunoscut. Atât, în comptiții în care nimeni nu-i controlează pe oameni la carnetul de partid nimeni nu se interesează măcar de simpatiile sau antipatiile lor politice. Dar realitatea este aceasta ori opinia publică a fost intoxicată de PSD asistat de organul de presă sau de presiune nici nu știu cum să-l numesc sau două că două are în Timișoara că lucrurile ar sta astfel că e plin de firme liberale pe aici, ar fi fost foarte bine să fie plin de firme competitive cum iată cele două care doar de două ori au putut câștiga pentru că au lucrări în altă parte nici nu au avut nevoie să fie prea prezente aici, suficiente, dar este deplasat că discutăm măcar acest subiect în loc să ne vedem de treabă. Să apreciem ce se face în oraș să venim cu propuneri de mai bine că întotdeauna este loc de mai bine intoxicăm cu minciuni ordinare opinia publică pentru că cine nu e în stare să facă nimic în viața lui decât rele evident că încearcă să-l oprească și pe cel ce a dovedit că poate și dovedește că face. Voi face personal și acum vă fac un anunț în consiliul local dacă până acum am spus pe mine nu mă interesează decât prezentul și viitorul anchetele să le facă anchetatorii am foarte multe sesizări privind nereguli produse de către anumite persoane în Primăria Timișoara și voi creea comisii de preanchetă ca să pot face sesizările de rigoare către organele competente ale statului român. Să vedem cum s-au îmbogățit unii în halul în care s-au îmbogățit și cum își permit să încerce și acum să jefuiască și văzând că nu le merge creează tot felul de scenarii și intoxicări. Încă un lucru îl rog pe dl. viceprimar Stoia să-și completeze dosarul de personal nu am reușit în nici o manieră să-l fac să-și completeze dosarul de angajat, dacă are să aducă diploma dacă nu le are nu e nici un bai că sunt foarte respectate și persoanele fără studii superioare dar îl rog să aducă documentele necesare la dosarul de angajare pentru că este gol în momentul de față. I-am cerut în toate felurile de doi ani și nu aduce documentele la dosarul de personal. Să vă mai spun când s-a lansat licitația ia uitați-vă oameni buni licitația pentru spații verzi referat de necesitate 15.11.2012 de atunci am dat drumul la licitație numai că licitațiile în România durează 5-6 luni 8 luni și peste un an unele din ele. În 15.11.2012.

Dl. SIMONIS: După ce ați spus acest lucru v-am mai întrebat ceva? Atât de greu e să răspundeți unui consilier când vă întreabă ceva nu am dat cu bâta aici. Am pus o întrebare.

Dl. STOIA: Nu ați cerut-o niciodată e prima dată când o faceți dl. Robu. Acum o să aduc.

Dl. MOȘ IU: Dl. primar mă așteptam de la tineriii careau făcut această strategie să vină cu un proiect emblematic pentru orașul Timișoara un brand cred că aceea era primordial să înceapă cu așa ceva. Pentru că promovarea unui brand la nivel de regiune la nivel de Europa nu se poate face într-un an sau doi. Deci pe un anumit domeniu cum există festival de film de jazz de teatru trebuie să caute o chestie specifică zonei având în vedere multiculturalitatea noastră să fie un brand pentru oraș dar un brand la nivel de regiune. Pentru că asta ridică nivelul orașului și calitatea culturii. Asta a lipsit cu desăvârșire. Chiar am rămas suprinși dl viceprimar vă poate spune că am întrebat măi dar care e brandul? De oraș, având în vedere că e o strategie pe 10 ani.

Dl. SANDU: Da aveți perfectă dreptate și eu rețin că la anumite seminarii și prezentări făcute de diferiți specialiști în domeniul brandului municipiilor care au venit și ne-au vizitat chiar din alte țări s-a discutat de foarte multe ori despre identitatea noastră ca oraș. S-a spus foarte mult despre faptul că la momentul acesta Timișoara nu este definită nici ca oraș studențesc nici cultural ori aici trebuie în primul rând locuitorii orașului și cei care gestionează acest oraș să identifice profilul care se potrivește cel mai bine astfel încât respectivul profil să fie și promovat în consecință. Dar cred că putem supune la vot proiectul. Supun la vot -Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între

Fundația CardioPrevent și Municipiul Timișoara.

Dl. SANDU: Supun la vot -Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de sector cadastral pentru zona Braytim cuprinsă între str. Mureș - Calea Martirilor - str. Musicescu-str. General George Pomut.

Dl. SANDU: Supun la vot

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 286/26.07.2011 pentru modificarea și completarea HCLnr. 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - Sprijinirea dezvoltării durabiie a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul Major de intervenție 1.1 -“Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub -domeniul: “Poli de creștere”

Dl. ORZA: Doar o întrebare aș vrea să pun pentru că văd că sunt foarte multe discuții în spațiul public ce se întâmplă cu eventualele spații verzi din Piața Libertății? și care e gândirea? Apariției sau neapariției lor acolo?

Dl. PRIMAR: Proiectul de reabilitare a Pieței Libertății nu prevede spații verzi din start el tratează Piața Libertății după conceptul clasic de piață așa cum sunt piețele din Roma, Viena, Barcelona, Florența, Londra de unde vrem în Paris mai sunt unele și cu spații verzi dar prevede un număr de copaci. Acum au arhitecții sarcina să vină cu un studiu de amplasament pentru că proiectul a fost revizuit în urma descoperirilor arheologice și în acest context să vină cu o propunere de amplasare a am discutat noi 30-40 de copaci Care să fie plantați dar atât. Nu amenajări de spații verzi. Nu, de plantare de copaci este și practica cu arbori în ghiveci în foarte multe orașe din lume a se vedea în Munchen că nu e prea departe. De ce? Pentru că pavajele necesită pentru a fi stabil o fundație destul de densă care nu permite apei să hrănească să irige rădăcinile după nevoie și copacii se usucă. Și atunci se recurge la ghiveci. La noi toată lumea afirmă că ar rezista copacii și căutăm locurile cele mai potrivite unde să plantăm 30 eu am spus chiar 40 de copaci dacă reușim să identificăm locurile potrivite pentru 40. În orice caz cam înspre contur s-ar pune încât zona centrală să fie liberă acum în context dacă vreți să înțelegeți tot ansamblul pentru că e important să știți aceste lucruri, Piața Libertății va fi altfel de cum a fost până acum voi veni în fața dvs sper cât de curând cu o propunere ca Primăria Veche și partea ei care mai este în administrarea noastră să fie dată spre administrare Universității de Vest pentru a face acolo un spațiu universitar care ar anima piața studenții ar traversa piața plecând și venind la ore și eu cred că pentru Timișoara ar fi o mândrie să aibă o universitate de prestigiu o a doua universitate de prestigiu reprezentată în zona centrală. Nu departe este palatul administrativ al Politehnicii. Consiliul Județean a reușit să obțină de la Ministerul Apărării clădirea Garnizoanei. Eu sper și am vorbit cu președintele Titu Bojin în acest sens ca acolo să fie relocată Biblioteca Județeană care acum e dispersată și ocupă spații ale primăriei și atunci cu două astfel de instituții facem față, aproximativ amplasate, va fi o altă funcționalitate a Pieței Libertății piață care desigur va deveni mult mai plină de viață decât a fost până acum când era un simplu loc de tranzit. Atâta tot și sigur ea va fi folosită și în scop de tranzit pentru a se ajunge în aria pietonală str. L. Blaga str. V. Alecsandri și apoi toată rețeaua de străzi 10 străzi pietonale așa cum se prezintă acum. Iar pe fondurile 2014-2020 vom aplica un proiect care va extinde această zonă pietonală și cu ceea ce nu a fost prins acum înspre zona Victoriei înspre str. Mărășești inclusiv str. Mărășești inclusiv str. Sf. Ioan și tot acest întreg va fi de alt nivel și va da orașului nostru un farmecînplus substanțial față de frumusețea pe care orașul oricum o are.

Dl. SANDU: Supun la vot

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

-1abtinere

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/26.06.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii potrivit Legii nr. 550/2002.

Dl. SANDU: Există o propunere din partea Comisiei 1 dl. Herzog Bogdan dacă mai sunt și alte propuneri.

Dl. RUȘEȚ: Îl propun pe dl. Dimeca.

Dl. DIACONU: Veți vedea în anexă că înlocuirile sunt în general în locul d-lui Ciprian Bogdan.

Dl. ȚOANCĂ: Cine l-a propus pe dl. Herzog? El a fost de acord? Dacă cei ce l-au propus își mențin propunerea e post pe post și trebuie mers la vot secret.

Dl. DIACONU: Suntem de acord cu prezența d-lui Herzog grupul PNL. Am înțeles că propunerea e pentru președinția Comisiei 1.

Dl. RUȘ E Ț: Retrag propunerea rămâne dl. Herzog.

Dl. PRIMAR: Grupul PNL renunță poate fi dl.Herzog. Deci a fost o singură propunere.

Dl. SIMONIS: E o confuzie aici în locul cui e dl. Dimeca? În locul lui Ciprian Bogdan OK atunci.

Dl. SANDU: Supun la vot propunerea pentru dl. Dimeca

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru

Supun la vot proiectul în întregime.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 252/04.12.2012 privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și din Comisia de contestații

pentru vânzarea spațiilor medicale.

Dl. RUȘEȚ: Îl propun pe dl. Folică Petrică. A doua nominalizare dna Maria Saracan.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/26.06.2012.

Dl. VESA: Îl propun pe dl. Vasile Rușeț.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:-15 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 386/01.08.2014.

Dl. SANDU: Supun la vot proiectul. Sunt făcute nominalizările.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al Municipiului Timisoara si va multumesc pentru participare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                   SECRETAR

Cons. STEFAN SANDU                      IOAN COJOCARI