Proces verbal din 27.11.2014

Proces-verbal al sedinței ordinare din 27.11.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 27-11-2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. CIPRIAN JICHICI;

Din numarul total de 27 consilieri au participat 22;

Au absentat: Dan Idolu, Andrei Petrisor,Traian Stoia,Vasile Vesa, si Bogdan Herzog;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu si domnul secretar Ioan Cojocari;

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului Timisoara nr. 1252/21.11.2014

ANEXA la Dispoziția nr.1252 din data de 21.11.2014

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 11.11.2014.

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Robert Dornhelm.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe anul 2015.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de furnizare gaze naturale și fideiusiune cu nr. 1000386125/12.2014/GN.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de închiriere a spațiilor în clădirea INCUBOXX realizată prin Proiectul “Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C”, cod SMIS 34472.

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timișoara.

 • 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 531/31.10.2014, pentru stabilirea modalității pentru achiziția serviciilor de întreținere și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodărești din UAT Municipiul Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a SAD 2B - parter, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9 la prețul de 30.000 euro.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - spațiu comercial D, situat în Timilșoara, Piața Traian nr. 7, parter, înscris în C.F. nr. 404512 - C1 - U5, nr. Topo 6833/XIV, la prețul de 140.000 euro.

 • 11. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Intrarea Peru cu număr topografic 437539 înscris în C.F. nr. 437539 Timișoara și număr topografic 437732 înscris în C.F. nr. 437732 Timișoara din str. Bujorilor, nr. 63.

 • 12. Proiect de hotărâre privind mutarea temporară a activităților școlare a Colegiului Național “Constantin Diaconovici Loga “ în spațiile din str. Lorena, nr. 35 aferente Colegiului Tehnic “ Regele Ferdinand”.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru activitatea Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.9 str. Miloia bl. B7.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Dumescu Claudia Carmen, chiriașă a ap. 32 din str. Miloia bl. B1 sc. B și Regep Daniela, chiriașă a ap.21 din str. Miloia Bl. B1, sc. A.

 • 16. Proiect de hotărâre privind ajustarea anuală a tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 39/22.02.2011 pentru sectorul 4 și nr. 40/22.02.2011 pentru sectorul 5 din Municipiul Timișoara.

 • 17.Proiect de hotărâre privind ajustarea anuală a tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 5/24.01.2011 pentru sectorul 1, nr.6/24.01.2011 pentru sectorul 2, nr. 7/24.01.2011 pentru sectorul 3 și nr. 108/29.06.2011 pentru sectorul 6 din Municipiul Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului   „Timfloralis” în

Municipiul Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2014 - 2015.

 • 20. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent apartamentelor nr. 2/b și nr. 2/c situate în Timișoara, str. Timotei Cipariu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Fundației Estera.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau” în Municipiul Timișoara, Zona Oituz, Str. Popa Șapcă nr. 5.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2020.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timișoara a programului “Gala Sportului Timișorean- ediția 2014”.

 • 24. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de construcție la biserica Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire Locuință P+ 1 E”, str. Rusu Sirianu nr. 7, Timișoara.

 • 26. Adresa nr. SC2014 - 27248/14.10.2014 a Instituției Prefectului Județului Timiș referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 405/2014 privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar - gospodărești din Municipiul Timișoara.

 • 27. Adresa nr. SC2014 -25364/04.11.2014 privind Raportul de control întocmit de Corpul de Control și Antifraudă al Primarului ca urmare a misiunii de control desfășurate la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Victor Babeș” Timișoara.

 • 28. Adresa nr.SC2014-027231/14.10.2014 a Grupului Constituțional “ Timișoara“ cu privire la legitimitate și legalitate în România.

29.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepta pct.18, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.

Proiectul de hotărâre înscris la pct. 18 a fost inițiat de doamna consilier Adelina Tîrziu și de domnul consilier Ștefan Sandu.

DL. JICHICI: Deschid sedinta Consiliului Local al municipiului Timisoara. Inainte de a trece la ordinea de zi si la discutiile legate de ordinea de zi, exista doua solicitari pentru doua foarte scurte prezentari de cate cinci minute, este vorba de doamna Ildiko Patachi pentru Consortiul Regional pentru Invatamant si Ocupare, “Crio Vest” si domnul Ionita Dobosi si prezentarea activitatii clubului de handbal. Va propun sa dam cate cinci minute fiecarei solicitari pentru o scurta prezentare. Va rog sa va exprimati acest acord, nu prin vot electronic, vot deschis cu mana.

Cine este pentru? Impotriva sau abtineri?

- 20 voturi pentru

D-NA PATACHI: Buna ziua! Va multumesc pentru cele cinci minute acordate. Doresc sa va prezint foarte pe scurt un rezultat al unui proiect numit “Titlu de excelenta Crio Vest”, este cea de a doua editie a acestui proiect, prin care incercam in regiunea noastra si in mod special in Timisoara sa identificam excelenta in scoli. Ceea ce am identificat in cadrul acestui proiect sunt patru unitati scolare in care am descoperit excelenta, fiind vorba de Colegiul Economic F.S.Nitti, Colegiul Ion Mincu, Energetic Regele Ferdinand si Electrotimis. De ce sunt, credem noi, importante aceste rezultate? Pentru ca aceste patru scoli au o oferta de calificari pentru 2014-2015, pentru peste 28 de calificari diferite, distincte, credem noi, relevante, pentru piata muncii. Am identificat care este prognoza pentru ceea ce produc aceste scoli pentru piata muncii si avem peste 2500 absolventi care vor fi pregatiti in peste 21 de calificari distincte de catre aceste patru scoli. Prognoza pe care o avem pentru perioada 2014-2018, informatie, credem, utila pentru investitori. Daca ne intereseaza trecutul acestor scoli, evolutia lor in perioada 2005-2014, situatia este aratata prin aceste grafice, cu tendinta de descrestere a numarului de elevi care sunt inscrisi in scoala si cu eforturi mari pentru mentinerea unei tendinte in doua dintre aceste scoli. In doua dintre aceste scoli s-a reusit sa se mentina o tendinta aproximativ constanta a scolarizarii, doar prin unificarea scolilor. Credem ca aceste rezultate sunt deosebit de importante pentru definirea retelei unitatilor scolare, pentru care putem oferi un suport prin experienta traita de aceste unitati scolare. Tot despre perioada 2005-2014, in aceste scoli putem sa observam dorinta lor de a include in oferta de calificari din ce in ce mai multe si diversificate specializari, totusi, si-au mentinut fiecare cate un specific, astfel incat, in final, putem sa documentam ca avem la nivelul orasului Timisoara cel putin patru unitati scolare care pot deveni centre puternice de formare profesionala, atat de necesare pentru economia viitoare. Am realizat aceasta monitorizare a unitatilor scolare de catre echipe in care au fost reprezentanti agenti ai mediului economic, reprezentanti ai autoritatilor locale si credem ca recomandarile lor pentru titlul de “excelenta” sunt legitime din cauza expertizei acestor persoane care si-au formulat aceste opinii. Avem propuneri de titluri de “excelenta” pentru atractivitatea ofertei, pentru dezvoltarea ofertei, pentru relevanta acesteia, inclusiv relatia pentru bussines. Cele patru scoli care sunt monitorizate cu cele opt titluri propuse, sunt documentate prin raportul sintetic pe care o sa avem bucuria sa vi-l punem la dispozitie, decernarea premiilor va avea loc in data de 8 decembrie la ora 16 in City Bussines Center, unde va asteptam cu drag si avem de gand sa extindem anul viitor acest mecanism daca veti considera ca este util pentru definirea retelei unitatilor scolare, pentru eficientizarea investitiilor in aceste unitati, pentru ca sa pastram din aceste scoli ceea ce a mai ramas functional, care este chiar la nivel de excelenta. Va multumesc pentru timpul acordat si va stam la dispozitie pentru detalii. Multumim pentru sprijinul Consiliului Local si Primariei pentru suportul pe care l-am primit pentru a face exercitiul un pic mai vizibil si cu materiale pe care am putut sa le pregatim.

DL. PRIMAR: Vreau sa apreciez activitatea pe care o desfasoara doamna Patachi, cunosc mai demult acitivitatea foarte buna pe care o face si vreau sa o asigur de sprijinul nostru si in continuare.

DL. JICHICI: Daca dintre colegii din Consiliul Local exista cineva cu intrebari? Nu. Dl.Dobosi.

DL. DOBOSI: Domnule Primar, domnule presedinte de sedinta, doamnelor, domnilor, vin in fata d-voastra in calitate de presedinte al clubului de handbal “Politehnica” Timisoara, dupa un si jumatate de activitate, in care regasim o structura organizatorica a unui parteneriat intre Consiliul Local al Timisoarei, Politehnica din Timisoara si Consiliul Judetean. Ne-am propus aceasta formare a structurii pentru o mai buna transparenta si o dezvoltare a performantei in ceea ce priveste handbalul. Campionatul 2014-2015 a regasit echipa “Politehnica” sub denumirea “Clubul de handbal, clubul sportiv Universitatea Politehnica Timisoara”, pentru ca nu vrem sa pierdem caracterul universitar al “Politehnicii”, obiectivul pentru acest campionat este calificarea intr-o cupa europeana. Sistemul de desfasurare a campionatului presupune calificarea in play-off, locurile 1-8 la sfarsitul campionatului regular si posibilitatea de a accede in fazele superioare. Ne propunem sa fim in primele patru echipe ale campionatului. La terminarea turului, ne gasim pe locul 8 in clasament, la sase puncte de locul 2, o premiza buna pentru obtinerea obiectivului. Echipa a fost infiintata in 1947 si avem doua rezultate majore, respectiv castigarea cupei Romaniei in anul 1986 si prima echipa campioana a Romaniei din afara capitalei in anul 1991. Ne propunem sa promovam traditia handbalistica in Banat, ne asumam aceasta traditie handbalistica din Banat si dorim ca Politehnica sa fie cea mai reprezentativa grupare din acest punct de vedere in aceasta zona. Si in transferurile pe care le-am facut, obiectivul pentru 2014-2015 si in continuare, este sa aducem jucatorii care au inceput handbalul in Timisoara, respectiv la Liceul Sportiv “Banatul” sau au inceput cariera de handbalisti aici. Din cele sapte transferuri pe care le-am facut in 2014, trei sunt astfel de jucatori. Ma refer la Cristian Fenici, component al echipei nationale, la Andrei Paius si la Gheorghe Irimescu. Vreau sa subliniez faptul ca gestionam in cadrul echipei din liga nationala 17 jucatori cu contract, iar in cadrul echipei din liga a doua 12 jucatori, in mare parte in parteneriat cu Liceul Sportiv “Banatul”. Sunt jucatori de la liceu pe care i-am promovat in divizia A. Gestionam la nivel de juniori Scoala Generala nr.7, Lugojul, Sannicolaul Mare si Politehnica gestioneaza la nivel de baieti un numar de 500 de copii pe care vrem sa-i monitorizam si promovam in aceasta structura. Cofinantatori sunt Clubul Sportiv “Universitatea”, Fundatia “Politehnica” si alte surse din sponsorizari si donatii. Structura sportiva, vicepresedintele sportiv, managerul sportiv si profesorul C-tin Stefan, antrenor secund liga intai si a doua. Un obiectiv pentru anul viitor este deschiderea oficiala a salii de sport polivalente, in care Politehnica, impreuna cu

Consiliul Local sunt intr-un parteneriat public si ne propunem sa aducem o echipa de top din Europa pentru deschiderea oficiala a cestei sali. Am sa va prezint in continuare bugetele alocate, atat pentru 2014, ceea ce vreau sa subliniez este faptul ca dintr-un buget de 3.806.000, 25 % din acest buget este din alte surse decat sursele autoritatilor locale, si, pentru anul viitor, dorim sa pastram aceasta proportie de cel putin 20-25%, in conditiile in care ne propunem performanta accederii in cupele europene. Finantatorii si sponsorii principali sunt Consiliul Local Timisoara, Consiliul Judetean, Universitatea “Politehnica”, Clubul Sportiv “Universitatea” din Timisoara, Fundatia “Politehnica”. Eu doresc sa va multumesc foarte mult pentru implicarea si increderea pe care ati acordat-o in realizarea acestui parteneriat.

DL. PRIMAR: As vrea sa apreciez activitatea de la Clubul de Handbal “Politehnica” Timisoara, simt ca lucrurile se repun la punct acolo si ca vom reveni in prim-planul handbalului din Romania si sper ca acest obiectiv de participare la o cupa europeana sa fie atins. Ii multumesc domnului Dobosi personal pentru implicarea pe care o are, pentru treaba foarte buna pe care o face si doresc succes si mai departe.

DL. JICHICI: Doresc si eu sa va multumesc, desi mi-ati inmanat personal, accept aceasta minge in numele tuturor colegilor din Consiliul Local.

DL.TOANCA: Atrag atentia clubului de handbal si, in general, sportului timisorean, ca incheiem un an nefast pentru toate competitiile sportive in care au fost angrenate echipele din Timisoara, la fotbal am retrogradat, la rugby am ratat finala cupei campionatului, nu din pricina noastra, speram sa spalam rusinea duminica in finala cupei de la Cluj, la baschet, un loc mediocru. Am vazut in propunerea de buget pe 2015 o contributie de 2,4 milioane din partea Consiliului Local, asta inseamna inca o data si jumatate din cat va dam acum. Cred ca si echipa de handbal, care in acest an a provocat mari surprize, invingand campioana chiar la Constanta, dar a avut si mari sincope, trebuie sa ne arate, cel putin la incheierea turului ca merita sa dublam sau chiar sa triplam bugetul pentru anul viitor. Felicitari, proiectul este frumos, un proiect de parteneriat public privat, care, sper sa prinda si mult succes! Eu cred ca primaria si Consiliul Local al municipiului Timisoara reprezinta de departe, cei mai generosi parteneri in privinta sporturilor de echipa. Acesti bani pe care noi ii investim de la echipe de copii, juniori, echipe performante de seniori, ar trebui sa se reintoarca, intr-o forma sau alta, ca plus valoare in comunitate, in 15 decembrie avem gala campionilor, nu stiu ce o sa premiem, dar noi tinem standardul sus, va doresc mult succes, in special celor de la handbal.

DL.RUSET: Suntem in grafic, suntem pe locul opt si daca va uitati la punctaj, la doua victorii de locul doi. Este un campionat foarte strans, oricand se poate balansa.

DL. PRIMAR: Eu ma bucur ca doamna Gabriela Szabo a fost informata si corect, pentru ca a facut niste afirmatii care au fost preluate de presa, eu din presa le stiu, cum ca autoritatile locale nu se implica in sustinerea sportului. Daca autoritatile locale din Timisoara nu se implica in sustinerea sportului, atunci nu vad care, altele din Tara Romaneasca se implica, pentru ca asa cum si domnul consilier Toanca a mentionat, noi sustinem cu sume considerabile sporturile de echipa, toate, si ne bucuram ca este un anume reviriment si speram ca in campionatul urmator sa avem rezultate si mai bune, la baschet, la handbal si la rugby, speram ca duminica sa castigam cupa Romaniei si la fotbal sa revenim in liga I, toate merg mai bine anul acesta decat anul trecut, toate cele patru, cu ratarea, din pacate, a campionatului la rugby, dar sustinem in egala masura si sporturile individuale. Alocam, dupa cum d-voastra stiti, consilierii, dar stie si opinia publica timisoreana, alocam sume considerabile pentru a sustine toate sporturile si rezultatele nu sunt cele mai bune care ar putea fi, conform asteptarilor noastre, dar sunt multe rezultate care fac cinste municipiului Timisoara la multe ramuri sportive. Vom continua sustinerea si vom continua sa fim si mai exigenti fata de cei pe care ii sustinem sa faca performanta.

DL. JICHICI: Daca nu mai sunt alte luari de pozitie, trecem la discutia legata de ordinea de zi. Avem o propunere de doua puncte suplimentare pe ordinea de zi, un proiect de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Timisoara domnului Dorin Sarafoleanu si un al doilea punct, o adresa a domnului Corneliu Vaida referitoare la propunerea de declarare a domnului Victor Viorel Ponta “Persona Non Grata” in orasul martir Timisoara. Dau cuvantul domnului Primar referitor la punctele suplimentare.

DL. PRIMAR: In primul rand, as vrea sa-mi ingaduiti o apreciere de ordin general. Au trecut alegerile prezidentiale, a fost o lupta incinsa, o lupta dintre cele mai aprige care s-au purtat, ce a fost de demonstrat, s-a demonstrat, eu lansez un apel acum catre d-voastra, catre toti consilierii locali, indiferent de partid, indiferent de optiunea avuta ca independent, la alegerile prezidentiale, sa fim uniti pentru sprijinirea si promovarea intereselor Timisoarei. Nu trebuie sa ne preocupe altceva inainte de interesele Timisoarei si timisorenilor. Vor fi subiecte care necesita 18 voturi, nu ma refer la sedinta de astazi, in timp va rog sa fiti loiali Timisoarei si timisorenilor, dincolo de partizanatele politice. Pentru ca avem puncte suplimentare pe ordinea de zi, doua, vreau sa va spun ca am agreat sa apara ca punct suplimentar proiectul de hotarare privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Timisoara pentru domnul profesor, medic, Dorin Sarafolenu, si pentru ca Domnia Sa merita cu prisosinta un asemenea titlu, dar am aprobat pe ordinea suplimentara si pentru ca propunerea a venit de la grupul de consilieri PSD, de la domnul Radu Toanca, si cu sustinere din partea consilierului independent Flavius Boncea, pentru ca vreau sa dam un semnal de democratie matura, in care minoritatea este protejata. Chiar daca proiectul este suplimentar, eu va rog sa il sustineti pentru a fi pe ordinea de zi. Va mai informez ca am luat legatura cu domnul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie, Raica si cu domnul presedinte al Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes”, le-am cerut referinte, ele sunt ultrafavorabile, din partea amandurora, si din partea domnului presedinte al Senatului, domnul prof. Lighezan. Va rog sa votati pentru completarea ordinii de zi cu acest punct. Punctul doi este o intampinare care a fost depusa in atentia Consiliului Local si in atentia Primarului, prin care domnul Vaida, cetatean al Timisoarei, propune sa se declare domnul Victor Viorel Ponta ca “Persona Non Grata” in orasul martir Timisoara. Timisorenii l-au sanctionat pe domnul Ponta la vot, peste 70% dintre timisoreni nevotand cu domnul Victor Ponta. Dupa parerea mea, este o propunere exagerata, disproportionata, aceea de a-l declara pe domnul Victor Ponta “Persona Non Grata” in Timisoara. Drept urmare, a trebuit sa-mi fac cunoscuta opinia, avand in vedere ca mi-a fost adresata aceasta solicitare de a face demersuri in acest sens. Eu vin in fata d-voastra si va spun ca nu impartasesc o astfel de propunere. Cred ca este exagerata si cred ca este bine sa ne limitam la a informa ca avem o adresa care e destinata si Consiliului Local si Primarului. Am luat la cunostinta, dar, in ceea ce ma priveste, nu voi initia demersuri in sensul celor vrute de domnul Vaida.

DL.TOANCA: O sa va spun in 20 de secunde in ce consta urgenta. Primul punct suplimentar. Domnul Dorin Sarafoleanu, daca noi il vom onora astazi cu aceasta distinctie, ar putea veni la Timisoara in perioada 10-15 decembrie sa-si ridice titlul, sa-si lanseze cartea de memorii “Anatomia succesului”, este o carte senzationala pe care v-o recomand cu toata caldura. Prof.dr.Sarafoleanu este timisorean, nascut la Ghizela, a locuit in Timisoara, este un om cu conceptii de dreapta, este monarhist, eu am ales, impreuna cu colegul meu, Flavius Boncea, pentru a initia aceasta procedura de hotarare de Consiliu Local, ca o recunostinta a meritelor academice ale domnului profesor, este, cu prisosinta, cel mai mare ORL-ist din Romania, daca nu cel mai mare din lume, traieste alaturi de noi si este un model de reper academic si cultural. In sensul acesta, am grabit putin acest punct. In ce priveste punctul al doilea, este o simpla adresa, noi nu ne putem pronunta, indiferent de optiunile noastre politice, am luat la cunostinta, parerea mea personala si subscriu, ca sa-l completez pe domnul Primar, subscriu la ceea ce spunea, este inca o reminescenta, acel demers civic al domnului Vaida, pe care-l cunosc si respect, fara sa-i impartasesc conceptiile politice, a fost initiat intre cele doua tururi de scrutin, in strada, si eu cred ca aceasta campanie electorala s-a terminat, cine a avut sa fie sanctionat pentru greseli a fost sanctionat, mi se pare si exagerat, si o adresa care nu este in spiritul Timisoarei, a Consiliului Local si a comunitatii de aici.

DL.ORZA: Eu n-am sa ma refer la persoana in cauza, caruia i-a fost solicitat acest asa-zis, titlu. Am sa incerc sa pun punctul pe “i” pentru viitor si pentru tot ceea ce inseamna obiectul de activitate al Consiliului Local. Au mai fost cereri adresate Consiliului pentru inca doua persoane, chiar din afara sferei politice de a se da aceasta inderdictie si de a se folosi acest termen. Si vreau sa inteleaga opinia publica, e foarte important de inteles, acest termen de “Persona Non Grata” este folosit in diplomatie. Noi nu putem ca si Consiliu Local, dincolo de faptul ca nu avem in atributii asa ceva, nu putem sa operam cu astfel de termeni. Nu e obisnuit si nu e cerut lucrul asta, de lege. Sigur ca in doctrina publica se foloseste termenul asta, si chiar se foloseste in anumite cercuri, in cazinouri, etc, dincolo de cel al diplomatiei despre care va spuneam. Cred ca ar fi bine sa nu mai incercam sa folosim astfel de termeni in ceea ce inseamna jurisprudenta Consiliului Local, indiferent despre cine este vorba. Nu ma refer la Victor Ponta sau la Miron Cosma, sau la Mircea Sandu sau la altii care au fost solicitati in a primi aceasta titulatura. Cred ca subiectul a fost inchis foarte bine, zic eu, si foarte diplomat de domnul Primar, dar voiam sa aduc aceasta nuanta, ca, de fapt, nu de asta doar trebuie sa nul punem pe ordinea de zi, pentru ca cineva a fost sanctionat la vot in cazul de fata, ci pentru ca nu este in obiectul muncii Consiliului Local sa dea astfel de atribute unei persoane care, repet, este o chestiune strict legata de diplomatie. Se poate vedea si in actele oficiale ale Uniunii Europene, s.a.m.d.

DL. JICHICI: Cred ca este corecta observatia domnului Toanca. E corect sa includem pe ordinea de zi luarea la cunostinta, Consiliul Local ia la cunostinta o initiativa civica. Cred si eu ca spritul Timisoarei se manifesta inclusiv prin eleganta si cred ca eleganta ne impiedica in orice fel de situatie si legat de orice fel de persoana sa atribuim asemenea titluri.

Supun la vot adaugarea celor doua puncte suplimentare pe ordinea de zi.

Deschid procedura de vot:

- 21 voturi pentru

La cererea colegilor le supunem separat la vot.

PUNCTUL 1 ANEXA

1. Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului DORIN SARAFOLEANU.

Dl. JICHICI: Supun la vot adaugarea primului punct suplimentar pe ordinea de zi.

Deschid procedura de vot.

-19 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXA

 • 2. Adresa nr.SC2014-031233/21.11.2014 a d-lui Corneliu Vaida referitoare la propunerea de declarare a d-lui Victor Viorel Ponta “Persona Non Grata” in Orasul Martir Timisoara.

Supun la vot adaugarea punctului doi pe ordinea de zi suplimentara.

Deschid procedura de vot.

-7 voturi pentru

- 7 voturi impotriva

- 5 abtineri

Supun la vot ordinea de zi in forma initiala, la care se adauga doar primul punct de pe suplimentare.

Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 11.11.2014.

Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Robert Dornhelm.

DL. PRIMAR: Va aduceti aminte ca am argumentat de ce dorim sa dam curs acestei conferiri de titlu de Cetatean de Onoare domnului Dornhelm. Vreau doar sa va spun ca in 19 decembrie domnul Dornhelm va fi in Timisoara si cu ocazia prezentei domnului Dornhelm in Timisoara, vrem sa ii si decernam, insemnele titlului de Cetatean de Onoare.

DL. JICHICI: Supun la vot punctul doi de pe ordinea de zi.

Deschid procedura de vot.

-21 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice centralizat pe anul 2015.

Dl. JICHICI: Deschid procedura de vot.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de

Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

J    1.                           J              4                                  J

Dl. JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de furnizare gaze naturale si fideiusiune cu nr. 1000386125/12.2014/GN.

Dl. JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de închiriere a spatiilor în clădirea INCUBOXX realizată prin Proiectul “Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul IT&C”, cod SMIS 34472.

DL. JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru garajele aflate în proprietatea Statului Român sau a Municipiului Timisoara.

Dl.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 19 voturi pentru

DL. PRIMAR: Vreau cateva remarci sa imi ingaduiti, nu vis-a-vis de aceste garaje care au facut obiectul proiectului de hotarare, pentru ca aici lucrurile sunt clare. Sunt garaje sub blocuri, garaje de la stat la care a expirat contractele de inchiriere catre cei ce le utilizeaza si a trecut proiectul care prelungeste aceasta inchiriere. Vreau sa va informez si, avand in vedere ca sedinta de consiliu este radiodifuzata si transmisa la TV, sa ii informez pe cetateni ca acel angajament, ca intre blocuri vom face amenajari civilizate, frumoase, in locul garajelor, in timp, este unul care prinde viata. Asa cum am spus, nu ducem o campanie de demolare a tuturor garajelor, dar, pe masura ce ajungem in anumite zone cu amenajarile, garajele trebuie sa dispara. Vreau sa ii rog pe proprietarii de garaje sa fie intelegatori, sa nu ne puna in situatia de a avea litigii. Au beneficiat de terenul respectiv, de garajele construite pe teren, a venit vremea sa facem un salt in termeni de urbanism in orasul nostru, iar dansii trebuie sa puna umarul alaturi de noi. Vreau sa aduc lauda cetatenilor din cartierul Soarelui pentru atitudinea exceptionala pe care au avut-o. Vineri le-am solicitat sa-si desfiinteze garajele si n-au asteptat sa treaca nici macar trei zile, sambata, a doua zi, s-au mobilizat si au demolat toti garajele, spunandu-mi ca ei inteleg ca Timisoara este supusa acum unui proces de modernizare si nu au suparari, au beneficiat de ele cat s-a putut, a venit vremea sa nu se mai poata, nici macar nu au asteptat sa-i ajutam la demolare asa cum eu m-am oferit sa facem.

Am ajutat la degajarea terenului în final. Aș vrea ca aceeași atitudine pe care am văzut-o repet la vecinii mei din cartierul Soarelui și la cetățenii de pe strada Podeanu din zona Podeanu să fie regăsită și la alți concitadini de-ai noștri. Au fost la primărie proprietarii garajelor de pe strada Orion, strada Orion și străzile perpendiculare pe ea, trei, au fost amenajate excepțional. Și nu am putut finaliza lucrarea datorită unui număr important de garaje cred că sunt vreo 50 care ne-au determinat să ne oprim din ambele sensuri cam la mijlocul străzii. Spre exemplu nu am putut să finalizăm trotuarul nu am putut să finalizăm pista de biciclete care e superbă nu am putut să finalizăm operația de plantare de tei vrem să avem un aliniament de tei pe toată lungimea acestei străzi stradă care nu e deloc mică. Sunt majoritatea proprietarilor de garaje de pe strada Orion am înțeles că au fost la primărie că și-au exprimat acordul au spus că înțeleg că s-au făcut aceste amenajări și că ele trebuie finalizate dar un cetățean a lipit pe toate garajele un îndemn la revoltă la nesupunere, sigur că acel cetățean poate cu această opțiune că suntem într-o societate democratică dar nu aș vrea să scape din vedere că noi vom cere și prejudicii în final dacă ajungem în instanță celor care creează probleme, cetățenii care au clauze de despăgubire în contract, vor fi despăgubiți pentru că noi respectăm contractele da? Suntem oameni serioși și suntem o instituție serioasă cei care nu au clauză de despăgubire să nu încerce mai știu eu pe unde să forțeze nota pentru a primi despăgubire că nu e o modalitate legală nici dacă ne-am scălda noi în bani, să facem despăgubiri pentru cineva care a primit dreptul să-și construiască garaj pe terenul primăriei fără o astfel de clauză. Drept urmare în final îi rog pe toți cetățenii proprietari de garaje să fie pozitivi și când ajungem cu amenajarea în zona lor să nu creeze tensiuni inutile, vor fi oricum mulțumiți în final de ceea ce va fi între blocuri și comunic că în 2015 în primăvară vom începe deja amenajările între blocuri spații verzi locuri de parcare evident în primul rând locuri de parcare pentru toată lumea să nu mai stea cu mașinile prin noroaie apoi spații verzi, vom amplasa foișoare în anumte locuri vom avea și amenajări de joacă pentru copii, vom avea aparate pentru fitness în aer liber și ne vom consulta cu cetățenii și vom da o altă față orașului nostru pas cu pas pentru că nu se poate face totul peste noapte. Vă mulțumesc.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 531/31.10.2014, pentru stabilirea modalității pentru achiziția serviciilor de întreținere și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodărești din UAT Municipiul Timișoara.

Dl. JICHICI: Am un amendament la acest proiect de hotărâre. Este un amendament doar de formă, la art. 4 al proiectului de hotărâre lipsește textul, se introduce un nou articol 4 având următorul conținut, este trecut doar textul art.4, fiind o hotărâre de modificare și completare vin cu acest amendament pentru a păstra forma corectă a proiectului.

Dl. PRIMAR: Poate vă mirați de ce trebuie să mai modificăm ce am hotărât data trecută, din păcate juriștii nu ne-au sesizat atunci că folosirea anumitor termeni în text, ar putea duce cu gândul că forma prin care vrem noi să ajungem la un contract de întreținere a spațiilor verzi ar fi și alta nu neaparat licitația publică pe O.G. 34, ei spun că prezența anumitor cuvinte în text ar face asociere cu O.G. 51 pentru că acolo se regăsesc acești termeni ori noi am hotărât foarte limpede aici vrem licitație pe baza O.G. 34, și venim atunci cu acest amendament cu aceste intervenții în text care să înlăture ambiguitățile. Eu le-am reproșat juriștilor că nu au venit înainte să ne sesizeze că prezența acelor termeni ar putea să lase loc la interpretări.

Dl. MOȘIU: Am vrut să atrag atenția colegilor și dvs în legătură cu art 4 care sună așa destul de ciudat, se aprobă întocmirea de norme locale de deviz prin experți în domeniu, aș vrea să întreb de unde sunt acești experți în domeniu pentru normele de deviz care nu corespund realităților tehnologice actuale, este foarte corect dar nu știu cât este de legal. În scopul aducerii la zi a unor aspecte privind condițiile și tehnologiile de execuție resursele folosite și succesiunile de operațiuni tehnologice compunerea rețelelor cu precizarea forței de muncă necesare realizării unei unități de normă. Deci normele mare atenție colegi sunt niște norme date de lege că e legea veche sau nouă consumul de utilaje etc. deci aș vrea să atrag atenția cu comisia aceasta și experții care o să-și dea cu părerea eu vreau să întreb de unde sunt acești experți și de unde știu ei mai bine decât normele și Legea 215 cum se muncește în acest domeniu al spațiilor verzi că e foarte interesant cine a introdus acest articol 4 care sigur că va face diferențierea când e vorba de caietele de sarcini între o firmă sau alta eu zic că ar trebui să dispară, conform legii în vigoare, să nu mai adăugăm noi experți, care nu știm de unde sunt.

Dl. PRIMAR: Dacă nu am înțeles corect îl rog pe dl. Bere să intervină și să explice. Problema este următoarea: noi am discutat aici există niște normative din anul 1968, 1971, 1972 care nu sunt imperative, ele pot fi înlocuite dar nu se poate lăsa licitația fără nici o referință, noi dorim dacă legea ne dă dreptul să fixăm niște normative să le înlocuim pe cale care sunt de o grămadă de ani și care nu mai corespund realităților, nu se mai folosește nu se mai tunde iarba cu secera nu cu coasa există motocositoare noi nu putem am dat un exemplu pentru că acest subiect l-am mai discutat în consiliu primăria este interesată să se întrețină bine un spațiu verde nu cu ce se întreține el. Cu ce se întreține este problema celui ce o întreține, dacă lucrează cu secera cu o motocositoare modernă sau manuală. Deci în acest sens s-a venit cel puțin asta știu eu s-a venit cu ideea ca acolo unde legea permite și subliniez acest lucru numai acolo unde legea permite să se înlocuiască normative depășite uzate moral, nu mai corespund realităților de acum, cu normative stabilite de către experți. În discuțiile purtate a rămas să avem în vedere ceea ce a rezultat în urma studiilor făcute de Societatea Horticultura pentru că dl. Director Drăgilă mi-a spus la un moment aici în ședință de consiliu că Horticultura și-a instituit niște standarde prin studii prin elaborări și prin urmare am putea să adoptăm drept normative ceea ce a rezultat din aceste studii desigur orientativ, licitația fiind una deschisă fiind una în care toți competitorii trebuie să beneficieze de tratament egal să asigurăm egalitatea de șanse și deschiderea pentru competiția ce va avea loc. Dacă am înțeles greșit lucrurile că și eu am cerut lămuriri sau dacă nu am spus tot ce este de spus îl rog pe dl. Director Bere să vină cu completări.

Dl. MOȘIU :Dl. Primar aveți dreptate exact ceea ce ați spus dvs. se îngrădește prin art.4 datorită acestor norme locale de deviz, adică li se impune celor care licitează anumit personal anumite utilaje deci asta v-am rugat să citiți, tocmai asta este. Ceea ce dvs ați spus nu se poate aplica.

Dl. PRIMAR: Dimpotrivă, normativele vechi sunt cele care îți spun cu câți oameni trebuie să lucrezi câtă iarbă poate tunde un om pe oră ori e aberant în 2014 să discutăm câtă iarbă poate tăia un om pe oră că dacă trei sfert de oră stă la fumat taie mai puțină dacă muncește o oră taie mai multă. Dacă folosește secera taie o cantitate dacă folosește motocositoare taie o altă cantitate și tocmai că s-a vrut cel puțin la nivel de deziderat s-a vrut să nu mai apară astfel de anomalii dar haideți să vedem îl rog pe dl. Bere încă o dată eu nu mă ocup de detalii eu mă ocup de lucrurile de principiu.

Dl. MOȘIU: Deci noi vom modifica niște normative legale și am dori să știm de ce asta e. dvs. Exact ceea ce ați spus dvs se anulează prin art.4. mai citim o dată. Se aprobă întocmirea de norme locale de deviz prin experți în domeniu. Am întrebat cine sunt sau mă rog pentru normele de deviz care nu mai corespund realităților tehnologice actuale adică se impun noi norme. În scopul aducerii la zi a unor aspecte privind condițiile și tehnologiile de execuție adică se modifică acelea vechi, exact cum ați spus dvs. Resursele folosite adică oamenii și succesiunile de operațiuni tehnologice adică nu mai dăm cu coasa folosim alte utilaje moderne ceea ce e perfect correct. Compunerea rețelelor cu precizarea forței de muncă deci acest regulament îți impune un anumit număr de forță de muncă da? Așa scrie, E foarte clar Compunerea rețelelor cu precizarea forței de muncă necesare realizării unei unități de normă.

Dl. PRIMAR: Până la referirea la forța de muncă sunteți de acord cu tot ce este? Dl. MOȘIU: Consumul de utilaje de unde știe acel expert ce utilaj performant am eu? Nu știu. Așa scrie aici.

Dl. PRIMAR: Nu, nu trebuie să știe dl. Bere vă rog să explicați ce e cu forța de muncă.

Dl. BERE: Aceste norme vor fi realizate după ce se va scoate la licitație toată activitatea. Nu poți face norme atâta timp cât nu ai activitate am discutat cu colegii de la Achiziții publice și legea ne permite să facem norme interne așa cum celelalte norme republicane sunt orientative deoarece sunt depășite și nu au apărut alte norme. Am avut discuții cu experți judiciari cei care ne-au și făcut acel studiu vizavi de acel presupus prejudiciu creeat de Curtea de Conturi iar aceștia ne-au recomandat în materialul pe care l-am făcut să creem norme interne pentru a evita aceste discuții.

Dl. MOȘIU: Eu nu știu ce ați înțeles dvs. dar aici scrie proiect de hotărâre care se face înainte de licitație, scrie foarte clar cum după? Deci după ce sens mai au? Sunt niște prețuri stabilite pentru 4 ani.

Dl. BERE: Nu au legătură cu licitația aceste norme trebuie creeate pentru că în momentul de față există doar acele norme republicane. Deci încă o dată nu au nici o legătură cu licitația și sunt norme de muncă. Luăm ca unitate de măsură metrul pătrat.

Dl. ȚOANCĂ : E un proiect Cu delimitarea celor 4 zone care este foarte corectă, punctul 4 este foarte clar din punctul meu de vedere că încă știu citi și foarte corect, dacă se instituie aceste norme după licitație și dacă cel care a câștigat agreează acest tip de colaborare cu primăria și cu asta basta eu zic că e o abordare corectă și coerentă. Atâta vreme cât punctul 4 nu împietează asupra caietului de sarcini iar incluisiv Horticola cei care câștigă licitația Horticola mă refer la zona centrală nu glumesc mie mi se pare foarte clar. Se aprobă norme locale. Unde scrie că înainte de licitație?

Dl. MOȘIU: Cu asta vii la licitație dl. Coleg eu am impresia că nu cititți art.4. E proiectul de hotărâre. E simplu. După ce am câștigat licitația îmi spune cineva cum să lucrez?

Dl. ȚOANCĂ : Dl. Bere putem scrie la punctul 4 cu subiect și predicat să fie clar că acest tip de norme locale vor intra în vigoare după ce lucrurile sunt clarE din punct de vedere al licitației?

Dl. BERE: Așa este dl. consilier.

Dl. SIMONIS: În primul rând m-ar interesa dacă nu ar fi nevoie de aceste norme pentru a face caietul de sarcini? Ceea ce ar însemna clar că ar trebui făcute înainte nu după cum spune dl. Bere. Pe de altă parte spunea dl. Bere că va trebui să hotărască câștigătorii licitațiilor dacă vor să lucreze după normele pe care noi le facem după licitație sau nu. Nu cred că putem risca ca după licitație societatea câștigătoare să spună că nu vrea să lucreze după normele noastre și să mai stăm un an cu spații neîntreținute. Deci trebuie găsită soluția foarte clar din punctul meu de vedere aceste norme ar trebui trecute în caietul de sarcini și cine se înscrie la licitațiue să știe foarte clar ce fel de activitate trebuie să presteze și care sunt condițiile pe care le punem noi.

Dl. MOȘIU: Deci haideți să presupunem băbește eu am câștigat licitația sau dvs, am 10 oameni, 2 tractoare 20 de cositoare am câștigat licitația și apoi vine primăria și spune domnule trebuie să ai 50 de oameni sau 5 și 10 tractoare, deci eu nu știu cred că glumim sau nu știu ce se întâmplă aici, aceste norme sunt clar introduse în caietul de sarcini, ce ne ascundem după deget? Asta e am atras atenția cine sunt experții pentru că vor fi introduse în caietul de sarcini. Cum adică pui normele după ce am câștigat licitația? Cred că e un film comic la ce asistăm azi.

Dl. JICHICI: Subliniați dl. Bere dacă normele se întocmesc înainte de licitație sau după și ce se întâmplă apoi cu câștigătorii licitației. Explicați procedura.

Dl. BERE: După licitație.

Dl. PRIMAR: Atunci cum se face departajearea competitorilor cum se face? Noi nu înțelegm tehnic cum se întâmplă lucrurile? Eu m-am așteptat ca normele să fie stabilite înainte de licitație pentru a se ști cum se fac decontările ulterior acestea erau așteptările acum sunt mirat să aflu că de fapt le stabilesc după poate e bine așa dar eu cel puțin și am văzut că și consilierii nu înțeleg cum e acest mecanism?

Dl. BERE: În momentul de față avem acele norme republicane la care dvs ați făcut referire altele neexistând legiuitorul ne permite să avem norme proprii pentru a putea evita disfuncțiuni pe viitor, în caietul de sarcini este prevăzut ca fiecare societate comercială să aibă dreptul să-și facă norme proprii. Asta nu însemană că primăria nu poate avea norme orientative pentru că altfel ne vom raporta permanent la cele din 1968.

Dl. MOȘIU: Eu fac normele mele.

Dl. PRIMAR: Cum se face decontarea dl. Director? Să luăm cazul cu iarba.

Dl. BERE: Unitățile de măsură sunt metri pătrați. Nu normă ore-muncă.

Dl. PRIMAR: Deci noi decontăm metrii pătrați de iarbă și cu normele ce fac? Cel ce tunde vine și ne arată de ce e credibil că a tuns atâția metri pătrați arătând cu ce a tuns? Cu câți oameni sau cum e?

Dl. BERE: Se vor realiza de către Primăria Municipiului Timișoara norme proprii iar orice societate comercială care participă la aceste activități pot să aibă normele lor proprii.

Dl. DIACONU: Pot să întreb eu mai direct, ca să înțelegem cu toții? Licitația care urmează, se realizează în baza normelor republicane sau în baza altor norme? Cu alte cuvinte normele republicane prevedeau că un om poate să taie la efort maxim 8mp./oră. Ceea ce e aberant, cu aceste norme se poate se va întocmi caietul de sarcini și se va licita?

Dl. BERE: Sunt norme orientative, suntem obligați să ne raportăm la normele pe care le avem normele republicane.

Dna. SARACAN: Deci ca să lămurim de normele locale va avea nevoie primăria așa cum se susține aici doar înainte de licitație. Ca să poată stabili valoarea estimată pe mp. Pe activitatea care vrem să o desfășurăm, după licitație Oferta câștigătoare va impune modul de decont dacă oferta s-a încadrat în valoarea noastră estimată și a și câștigat licitația, decontul pe forma lui de deviz cum și-a făcut devizul respectiv dar la evaluare se va vedea dacă acea firmă se încadrează sau nu deci normele 100% avem nevoie înainte de ele pentru a determina valoarea estimată. Că altfel nu înțeleg dl. Bere cum se poate spune la valoare estimată că un metru de cosit iarba e 10 lei dacă nu e calculat nicicum.

Dl. SIMONIS: Sunt de acord cu ceea ce spunea colega mea mai devreme ori facem caietul de sarcini pe baza normelor republicane și atunci acelea vor fi în vigoare pentru că pe acea licitație vor câștiga cei care vor căștiga și nu le vei putea introduce după aceea norme pe care le faci după licitație. Și le vor putea folosi pe cele ce se fac după, într-un nou contract în alt an și atunci trebuie să alegem clar acum. Dacă facem aceste norme locale cu care sunt de acord cele vechi fiind depășite total și le facem înainte trebuie să ne mișcăm repede și să le introducem în caietul de sarcini și câștigătorii vor ști la ce să se aștepte ori le facem după aceea și vom aplica într-un contract ulterior.

Dl. SANDU: Există două aspecte, în momentul în care normele vor fi întocmite după efectuarea licitației, vom avea un căștigător care-și asumă realizarea contractului în anumite condiții.

Dl. SANDU: A avea niste norme din partea primariei este destul de benefic pentru a putea verifica modul in care acest castigator la licitatie isi executa volumul de lucrari la care este supus.

Se vor putea vedea suprafetele pe care le putea ingriji cu numar de oameni dar trebuie sa tinem cont intotdeauna ca toate aceste norme sunt bazate pe o paralela intre echipament si om. Un om poate cu un anumit echipament sa realizeze un anumit volum de lucrari dar cu un alt tip de echipament va putea realiza un alt tip de lucrari.

Este absolut obligatoriu ca aceste norme , pentru a fi cat de cat exacte sa fie efectuate ulterior castigarii unei licitatii, si doar pe baza echipamentelor de care dispune firma castigatoare.

Dl. JICHICI: Va pot da un exemplu, sunt informatician de profesie. Am 80000 mp. iarba pe care vreau sa-i dau in intretinere, pe aceste norme inseamna ca am nevoie de 10 ore pentru cosirea acelei suprafete, asta insemna ca voi ajunge la un calcul si in mod evident, pentru a ma asigura de faptul ca acea suprafata este corect intretinuta, voi pune un numar minim de angajati care se ocupa cu cosirea ierbii in caietul de sarcini. S-ar putea sa se ajunga la un numar de angajati de ordinul zecilor sau sutelor in conditiile in care, cu o tehnologie moderna, pe norme actualizate, o alta firma cu o alta tehnologie o poate realiza cu 10 angajati.

Mie mi se pare mai mult decat logic si de domeniul evidentei ca daca intentionam sa umblam la norme si sa le completam cu norme locale acestea pot fi facute numai inaite de licitatie iar conditiile rezultate in baza acestor norme sa faca parte din caietul de sarcini.

Dl. MOSIU: Cum sa facem normele dupa ce am castigat licitatia ?

Dl. SECRETAR: Sunt doua aspecte. Clar ca normele trebuie facute inainte de licitatie pentru ca trebuie sa ai clar caietul de sarcini.Sunt foarte pertinente si foarte bine venite aceste norme pentru ca normele republicane, mai multe puncte sunt depasite in momentul de fata, dar problema care se pune este problema de timp.

Dl. SIMONIS: Tocmai de aceea eu am dat doua variante. Ori pierdem vremea cu noi norme locale si nu facem licitatia decat dupa aceea, ori dam drumul la,liciatie pe normele vechi, republicane si intr-o licitatie viitoare le vom aplica in caietul de sarcini.

Dl. JICHICI: Va atrag atentia ca in conformitate cu aceasta hotarare, o licitatie viitoare va fi peste 4 ani.

D -na SARACAN: Asa cum au fost discutii interminabile aici ca au castigat firme cu preturi foarte mici, de la inceput se stia ca nu sunt corecte si tot felul de discutii, aceste norme ar ajuta comisia de evaluare sa poata sa descalifice sau sa poata sa declare neconforme firme ale caror oferte sunt mult mai jos decat marja stabilita de acesti experti. Cantitatea de munca se transforma in valoare estimata, asta il ajuta pe domnul Bere si inca nu a inteles. Factorul de evaluare final este pretul si am auzit aici discutii ca a fost prea ieftin.

Dl. RUSET: Vreau sa supun atentiei daca nu putem sa spunem prin aceasta hotarare de cinsiliu ca un element al ofertei sa fie normele interne ale respectivei firme pentru ca asa cum s-a spus cu tehnologie diferita, fiecare poate sa aibe un alt tip de abordare si atunci aceste norme interne sa fie punctate in cazul licitatiei.

Dl. SIMONIS: Noi impunem anumite targeturi celor care vin la licitatie, nu le facem in functie de cine castiga licitatia ci in functie de ce utilaje au cei care castiga licitatia. Noi chemam la licitatie pe cei pe care vrem noi si anume in sensul in care au aparatura necesara pentru a intretine spatiile verzi in Timisoara.

Dl. IDOLU: Cat va ia sa intocmiti aceste norme?

Dl. BERE: Pentru a fi intocmite aceste norme trebuie realizate lucrari.Asta este motivul pentru care normele republicane sunt orientative iar fiecare societate poate veni cu norme proprii iar in caietul de sarcini va fi prevazut acest lucru cu mentiunea ca intre timp se vor realiza si normele proprii ale institutiei impreuna cu societatile care au castigat la momentul respectiv pentru ca noi trebuie sa cosim pentru ca sa putem vedea in cat timp se face cositul.

Dl. PRIMAR: Domnule director! Nu mai pot intra in vigoare normele noastre dupa ce se consuma licitatia. Nu au cum sa mai intre in vigoare dupa aceea. Nu stiu daca e legal sa se aprecieze credibilitatea unei oferte prin prisma normelor interne, ca sa poata aprecia daca acel tarif este unul credibil. De ce poate face cu 100 lei? Ca lucreaza cu 1000 de oameni sau ca lucreaza cu mai putini oameni si sa indice ce dotare tehnica foloseste pentru a fi credibila ca poate face lucrarea de calitate la pretul respectiv. Dar pentru o astfel de situatie nu mai avem acte normative ci avem un pret estimat, cat acceptam noi, maxim pe mp si apoi ofertele concrete sunt analizate prin prisma modului in care isi sustin preturile, daca sunt credibile sau nu.

Daca noi spunem ca se folosesc normativele din 1968, alea se folosesc atunci si nu poti sa descalifici o oferta care nu e conforma cu ele.

Dl. BERE: Legea permite ca orice societate comerciala sa-si faca norme proprii in conditiile in care noi, in caietele de sarcini am prevazut acest lucru. Fiecare societate va veni cu normele proprii, iar normativele republicane sunt orientative.

Dl. PRIMAR: Intervin in departajarea ofertelor normativele nationale, respectiv normele proprii sau intervine numai pretul pe unitatea de masura.

Normele interne ale firmelor sunt folosite atunci numai pentru a se analiza credibilitatea acelor oferte?

DL. BERE: Sunt normele lor interne.

Dl. MOSIU: Trebuie renuntat la art. 4 domnule primar.

Dl. PRIMAR: Atunci trebuie precizat aici foarte limpede lucrul acesta.

Dl. DIACONU : valoarea estimata a acestor contracte care se vor supune licitatiei a fost calculata in baza normelor republicane?

Dl. BERE: In baza normelor republicane si in baza tarifelor cu care s-a lucrat cu Horticultura , v-am spus nu o data ca celelalte preturi sunt foarte mici si nu putem lucra.

DL. PRIMAR: Acestea sunt doar preturi maximale ? Atunci nu-si are locul art. 4 aici, nu ne impiedica nimeni pe noi sa lucram la elaborarea de norme interne pentru licitatia de peste 4 ani . Functionarea contractului se va derula in conditiile licitate nu ne putem schimba post licitatie.

Dl. BERE: Putem sa eliminam art. 4.

Dl. JICHICI: Atunci transform amendamentul meu de completare a articolului intr-un amendament de eliminare a art. 4.

Dl. RUSET: Acele norme care se vor prezenta la licitatie sa fie si baza de decontare a facturii pe lucrari ulterioare.

Dl. JICHICI: Amendamentul meu este eliminarea art. 4 din proiectul de hotarare si renumerotarea corecta a celorlalte articole.

Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect in ansamblul sau ?

-20 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință a SAD 2B - parter, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9 la prețul de 30.000 euro.

Dl. JICHICI: Cine este pentru?

 • -  20 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

10 . Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință - spațiu comercial D, situat în Timișoara, Piața Traian nr. 7, parter, înscris în C.F. nr. 404512 - C1 - U5, nr. Topo 6833/XIV, la prețul de 140.000 euro.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11.Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Intrarea Peru cu număr topografic 437539 înscris în C.F. nr. 437539 Timișoara și număr topografic 437732 înscris în C.F. nr. 437732 Timișoara din str. Bujorilor, nr. 63.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12.Proiect de hotărâre privind mutarea temporară a activităților școlare a Colegiului Național “Constantin Diaconovici Loga “ în spațiile din str. Lorena, nr. 35 aferente Colegiului Tehnic “ Regele Ferdinand”.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ? - 22 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru activitatea Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau”.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.9 str. Miloia bl. B7.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Dumescu Claudia Carmen, chiriașă a ap. 32 din str. Miloia bl. B1 sc. B și Regep Daniela, chiriașă a ap.21 din str. Miloia Bl. B1, sc. A.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16. Proiect de hotărâre privind ajustarea anuală a tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 39/22.02.2011 pentru sectorul 4 și nr. 40/22.02.2011 pentru sectorul 5 din Municipiul Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17.Proiect de hotărâre privind ajustarea anuală a tarifelor la contractele de delegare a gestiunii activității de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 5/24.01.2011 pentru sectorul 1, nr.6/24.01.2011 pentru sectorul 2, nr. 7/24.01.2011 pentru sectorul 3 și nr. 108/29.06.2011 pentru sectorul 6 din Municipiul Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18. Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului   „Timfloralis” în

Municipiul Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  20 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2014 - 2015.

Dl. JICHICI: Avem nevoie de un singur membru. Pentru a fi expeditivi , avem anexele 1,2 si 3 , propunerea mea este sa luam persoana care se afla pe prima pozitie la fiecare liceu in mod implicit si daca dintre dumneavoastra, sunt elemente punctuale, scoli specifice unde doriti o alta abordare va rog sa ne anuntati altfel cred ca va necesita un timp foarte lung sa facem cate un vot si o discutie individuala pentru fiecare. In mod implicit

D-na TARZIU; Doresc sa va sesizez ca sunt anumiti colegi, consilieri locali care sunt la mai multe licee, institutii de invatamant.

Dl. JICHICI; Oricum fiecare consilier municipal va trebui sa faca parte din mai multe asemenea comisii pentru ca sunt mai multe institutii de invatamant.

D -na TARZIU: Nu este corect. Poate au fost trecuti in ordinea alfabetica.

Dl. : Un singur reprezentant al Consiliului Local face parte din comisie pentru fiecare scoala. Nu e vorba de consiliul de adminsitratie.

Dl. JICHICI: Este Comisia pentru calitate, unde prin ordinul, ministrul a specificat ca e un membru din consiliul local.

D-NA WOLF: Comisia pentru asigurarea calitatii in scoli lucreaza in paralel cu Consiliul de administratie, este independenta si ar trebui sa aibe alti membri decat cei care sunt in Consiliul de administratie al scolii respective. In aceasta idee nu putem sa aplicam algoritmul propus de dumneavoastra deoarece pe lista apar doar consilierii din consiliile de administratie.

Dl. DIACONU: In aceste conditii, daca nu pot face parte cei din Consiliul de administratie va propun amanarea punctului pentru o sedinta ulterioara pentru ca sunt foarte multe unitati de invatamant si foarte putini consilieri.

Dl. JICHICI: Eu va propun sa trecem rapid prin lista si eu voi nota pe tabel. Colegiul National Banatean :

Dl. TOANCA: Propun pe domnul Adrian Orza

Dl. JICHICI: Colegiul National C.D. LOGA

Dl. TOANCA: O propun pe doamna Olteanu.

Dl. JICHICI: Colegiul National ANA ASLAN

D-NA OLTEANU: Propun pe domnul cons. Sandu Stefan.

Dl. JICHICI: Colegiul National Ion Vidu;

Dl.TOANCA: Propun pe doamna Saracan;

Dl. JICHICI: Liceul Shakespeare;

D-na OLTEANU: Propun pe domnul Ovidiu Ciuhandu;

Dl. JICHICI: Liceul J.L. CALDERON;

D -na OLTEANU: O propun pe doamna Romanita Jumanca;

Dl. JICHICI: Liceul Bartok Bella;

D-na OLTEANU: Domnul Mosiu Simion

Dl. JICHICI: Liceul Nikolaus LENAU

Dl. TOANCA: Propun pe domnul Idolu.

Dl. JICHICI: Liceul Dositei Obradovici

D-na OLTEANU: Propun pe doamna Adelina Tarziu.

Dl. JICHICI: Liceul Grigore Moisil. Il propun pe domnul Toanca.

Liceul Pedagogic Carmen Silva,

D-na OLTEANU: Propun pe doamna Tarziu.

Dl. JICHICI: Liceul Sportiv Banatul, propun pe domnul Grigoroiu

Liceul de Arte Plastice- propun tot pe domnul Grigoroiu.

Liceul Penticostal LOGOS - propun pe domnul Folica

Liceul Romano-Catolic GERHARDINIUM

Dl. TOANCA : Propun pe doamna Wolf

Dl. JICHICI: Liceul Baptist -

Liceul Waldorf -

Dl. TOANCA: Propun pe domnul Jichici;

Dl. JICHICI: Colegiul Economic F.S. NITTY -D-na OLTEANU : Propun pe doamna Saracan;

Dl. JICHICI: Colegiul tehnic de Vest- propun pe domnul Dimeca Colegiul Silvic Casa Verde -

Dl. TOANCA: Propun pe domnul Boglut;

Dl. JICHICI: Colegiul Tehnic Azur -Dl. SIMONIS: Propun pe doamna Olteanu

Dl. JICHICI: Colegiul Tehnic Ema noil Ungureanu; D -na TARZIU: Domnul Ovidiu Ciuhandu;

Dl. JICHICI: Colegiul Tehnic Henri Coanda

Dl. TOANCA : Propun pe domnul Geana;

Dl.JICHICI: Colegiul Tehnic I.C. BRATIANU - domnul Ruset; Colegiul Tehnic Regele Ferdinand I

D-na OLTEANU : Propun pe domnul Simonis;

Dl. JICHICI: Colegiul Tehnic Ion Mincu Dl. TOANCA: Propun pe domnul Boglut Colegiul Tehnic Electrotimis - Dl. Mosiu

Lic. Tehnologic Transporturi Auto- dl. Taropa Liceul Teoretic de Industrie Alimentara - dl. Folica Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida - dl. HERZOG Liceul Tehnologic Agricol Petru Botis -dl. Petrisor Scoala Gimnaziala nr. 1 - Dl. Boncea Scoala Gimnaziala nr. 2 - dl. Stoian Scoala Gimnaziala nr. 6 -

Scoala Gimnaziala nr. 7 - dl. Stoian Scoala Gimnaziala nr. 12 - dl. Herzog. Scoala Gimnaziala nr. 13 - dl. Idolu Scoala Gimnaziala nr. 15 - dl. Orza Scoala Gimnaziala nr. 16 - dl. Grigoroiu Scoala Gimnaziala nr. 18 - dl. Orza Scoala Gimnaziala nr. 19 - dl. Taropa;

Scoala Gimnaziala nr. 21 - d-na Jumanca Scoala Gimnaziala nr. 24 - dl. Boncea Scoala Gimnaziala nr. 25 - Dl. Petrisor Scoala Gimnaziala nr. 27 - d-na WOLF Scoala Gimnaziala nr. 30 - DL.Toanca Scoala Gimnaziala Waldorf - dl. Boncea Gradinita PP nr. 2 - dl. Toanca Gradinita PP nr. 11 - Dl. Ciuhandu Gradinita PP nr. 14 - dl. Geana

Gradinita PP nr. 20 - d-na Jumanca

Gradinita PP nr. 22 - dl. Jichici

Gradinita PP nr. 23 - d-na Jumanca

Gradinita PP nr. 25 - dl. Ciuhandu

Gradinita PP nr. 26 - dl. Ruset

Gradinita PP nr. 32 -

Gradinita PP nr. 33 - dl. Dimeca

Gradinita PP nr. 36- dl. Folica

Gradinita PP nr. 38 - dl. Ciuhandu

Gradinita PP nr. 53 - dl. Herzog

Gradinita PP N.Lenau - dl. Sandu

Clubul Sportiv Scolar Bega - dl. Jichici

Clubul sportiv Scolar nr. 1 - dna Jumanca (dl. Toanca)

Palatul Copiilor - Andrei Petrisor

ANEXA 2

Liceul Teoretic Milenium - dl.Dimeca

Liceul UCECOM Spiru Haret - dl. Idolu

Liceul Ioan Slavici - dl. Stoian Scoala Privata Casa Sperantei - dl. Ciuhandu

ANEXA 3

Liceul teoretic Henry Coanda - dl. Idolu

Liceul Teoretic Socrates - dl. Ruset Scoala Sf. Antim Irvireanu - dl. Sandu

Montesori Hause - d-na Saracan

Dl. SANDU: Voiam sa intreb daca in spațiul fostei sc. Gen . nr. 9 functioneaza... si daca functioneaza de ce nu se regaseste in .?

Dl. JICHICI: Propun acesta sa fie primul punct la interpelari.

Supun la vot proiectul de hotarare cu nominalizarile facute. Cine este pentru ? - 21 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

20 . Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent apartamentelor nr. 2/b și nr. 2/c situate în Timișoara, str.

Timotei Cipariu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Fundației Estera.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-19 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Construire Corp 2 - Liceul Teoretic N. Lenau” în Municipiul Timișoara, Zona Oituz, Str. Popa Șapcă nr. 5.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

22 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2020.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

-19 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente organizării de către Municipiul Timișoara a programului “Gala Sportului Timișorean- ediția 2014”.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

24 . Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de construcție la biserica Parohiei Ortodoxe Ucrainene din Timișoara.

Dl. TOANCA: Avand in vedere conditiile meteo, am un deviz din partea beneficiarului in care se angajeaza ca din suma aprobata de Consiliul Local, banii se vor folosi exclusiv la procurarea materialelor incluse in deviz, fara manopera.

Manopera o suporta ei la anul.

Dl. JICHICI: Vom adauga solicitarea la hotarare.

Cine este pentru ?

- 17 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire Locuință P+ 1 E”, str. Rusu Sirianu nr. 7, Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  20 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2014 - 27248/14.10.2014 a Instituției Prefectului Județului Timiș referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 405/2014 privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar - gospodărești din Municipiul Timișoara

DL. JICHICI: Îl rugăm pe dl. Secretar să ne ofere lămuriri cu privire la acest punct.

DL. SECRETAR: Adresa este legată de prima noastră hotărâre care a fost cu Horticultura din luna august. Această hotărâre ați tot discutat-o și noi avem termen până la 01.12.2014 să dăm răspuns. Eu zic că răspunsul este pertinent, s-a hotărât licitație, dvs vă mențineți hotărârea și nu vor fi probleme.

DL. SIMONIS: Din câte îmi aduc eu aminte punctul de vedere al prefectului se referea la atribuirea directă și la contractul existent cu Horticultura. Nu are legătură cu modalitatea pe care am stabilit-o noi astăzi.

DL. PRIMAR: Noi am rămas fără contracte pentru spațiile verzi și prin hotărârea consiliului local din luna august am decis, cu titlu interimar, să dăm Horticulturii contractele, nu pe baza OG 34, care prevede și ea formulă de atribuire directă, dar nu ne-am fi încadrat aici, ci pe baza OG 51 și OG71. Amândouă le-am avut în vedere. Juriștii de la Prefectură s-au uitat în OG 51 și acolo se spune că astfel de atribuiri pot fi făcute doar dacă există o licență a operatorului, eliberată de autoritatea națională în domeniu. Pentru domeniul “spații verzi” nu există autoritate națională, și pe cale de consecință nu există licență în domeniu. Motivul invocat în susținerea ilegalității acelei hotărâri de consiliu nu este valabil pentru domeniul spațiilor verzi, ar fi fost valabil pentru alte domenii, în care într-adevăr se emit astfel de licențe pentru operatori. Noi oricum suntem într-o situație de forță majoră și am făcut acea atribuire către Horticultura, a sarcinilor de întreținere a spațiilor verzi doar cu titlu interimar, mai întâi până la stabilirea formei în care vrem să întrețină spațiile verzi, am stabilit apoi că forma este licitație și acum urmează să organizăm licitația. De îndată ce vom avea operator contractat prin licitație, efectele hotărârii din luna august vor fi sistate. Despre asta este vorba. Mai adaug doar faptul că până la urmă Horticultura nu a preluat și nici nu va prelua întreținerea spațiilor verzi pe celelalte sectoare decât cel central, datorită acelor nepotriviri de tarife. A rămas ca Horticultura să se ocupe, pe baza acelei hotărâri, numai de zona centrală, celelalte zone fiind fără contract. Vă informez că acolo intervenim cu deținuții din Penitenciarul Timișoara, pe baza contractului existent între Primărie și Penitenciar. Sperăm să finalizăm cât mai repede licitația și să avem întreținerea spațiilor verzi în condiții bune, așa cum se cuvine.

DL. SIMONIS: Legea ne dă dreptul de a atribui direct pe o perioadă mai mare de 4 luni? E o întrebare pe care o adresez domnului Secretar. Ce se va întâmpla dacă noi ne menținem punctul de vedere astăzi și Prefectura va ataca hotărârea în contencios?

DL. SECRETAR: Eu nu am mai vrut să intru în amănunte. Domnul Prefect mi-a cerut toate documentele legale ce apartțin de SC Horticultura. I-am dus o mapă întreagă de documente și atunci am clarificat și problema acestei licențe și sa lămurit și această problemă, că Horticultura nu deține și nici nu trebuie să dețină o astfel de licență. Nu ne-a crezut pe noi și i-am adus răspuns de la organul central, de la București. Eu, din punctul meu de vedere, vis a vis de dânșii le-am spus că în timpul cel mai scurt se va proceda la promovarea unei alte hotărâri de consiliu care să prevadă licitația. Nu are ce să mai atace.

DL. PRIMAR: Vă aduc aminte că noi nu am formulat până acum răspunsul și nici nu v-ați pronunțat defapt asupra răspunsului pentru că am vrut să avem și un punct de vedere de la nivel național, dacă se emit astfel de licențe sau nu. Acum suntem în măsură să formulăm răspunsul. În privința întrebării referitoare la

perioada de 4 luni, această hotărâre nu s-a făcut pe baza OG 34 care limitează la 4 luni ci s-a făcut pe baza OG71 care nu are astfel de limitări.

DL. SIMONIS: A doua întrebare era ce se întâmplă dacă prefectura atacă, prin absurd, hotărârea în contencios.

DL. SECRETAR: Nu se întâmplă nimic, până se termină procesul e făcută licitația demult. Se suspendă hotărârea, dar ce hotărâre să mai suspende. Am avut o discuție cu dl. Prefect pe această temă și am lămurit problema. Aveți dvs alte informații?

DL. SIMONIS: Dl. Secretar, nu am alte informații, v-am pus o întrebare simplă. Dacă dvs. îmi spuneți acuma că prefectura nu va ataca hotărârea și vă asumați asta atunci e ok.

DL. SECRETAR: Nu îmi asum nimic. Orice hotărâre care este atacată de prefect în contencios se suspendă de drept.

DL. SIMONIS: Asta vă întrebam.

DL. SECRETAR: Și atunci care e problema?

DL. SIMONIS: Să fim atenți, nu să votăm așa...

DL. SECRETAR: Și dacă se anulează de către consiliu hotărârea, nu se mai poate aplica, nu se mai poate face nimic.

DL. PRIMAR: Se suspendă automat sau doar dacă se ajunge în contencios și se pronunță instanța?

DL. SECRETAR: Se suspendă automat.

DL. ȚOANCĂ: Am și eu o întrebare și vă rog să fiți atenți. Ce se întâmplă dacă noi nu ne menținem hotărârea, tot ce a făcut SC Horticultura din august și până acum e ilegal? În cazul în care consiliul local nu își menține punctul de vedere ce se întâmplă cu acea hotărâre din 2 august?

DL. SECRETAR: Din moment ce dvs considerați acuma că e ilegală și atunci ați considerat că e legală, toate lucrările pe care le-ați votat atunci că sunt legale le plătiți.

DL. SIMONIS: Le plătiți dvs. pentru că ați avizat de legalitate.

DL. SECRETAR: Eu mă judec. E o chestie de logică, de 23 de ani de când sunt Secretar, niciodată în treburi de acest fel Consiliul Local nu a revenit asupra hotărârii, pentru că așa i-am învățat și așa a fost bine. Dvs. aveți experiență de 2 ani.

DL. JICHICI: Unii învață mai greu, acesta este ultimul consiliu pe care îl învățați dl. secretar.

DL. PRIMAR: Acesta este primul pe care nu îl învățați.

DL. SECRETAR: Atunci faceți cum credeți.

DL. PRIMAR: Nu cred că, prin absurd, dacă s-ar renunța la această hotărâre, ar avea vreo acțiune retroactivă. Ce s-a făcut s-a făcut și ar ieși din vigoare astăzi. Nu mi se pare normal ca votul dat astărzi să împieteze asupra ceea ce s-a dat până acum, numai că nu cred că ar fi de dorit să rămână și zona centrală fără întreținere. Eu cred că votul a fost unul responsabil, cu aviz juridic. Nu a fost un vot dat cu aviz juridic negativ.

DL. SIMONIS: Pe mine m-ați convins. Mai am doar o chestiune foarte simplă. Dacă votăm menținerea punctului de vedere și prefectul atacă și câștigă, cine răspunde? Răspunde dl. Secretar că a avizat juridic, nu răspunde Consiliul Local.

DL. JICHICI: Dacă nu mai sunt alte puncte de vedere supun la vot menținerea hotărârii respective. Cu da se votează menținerea, cu nu respingerea.

Inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru

-1 vot împotrivă

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2014 -25364/04.11.2014 privind Raportul de control întocmit de Corpul de Control și Antifraudă al Primarului ca urmare a misiunii de control desfășurate la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Victor Babeș” Timișoara

DL. JICHICI: Am luat la cunoștință.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2014-027231/14.10.2014 a Grupului Constituțional “ Timișoara“ cu privire la legitimitate și legalitate în România

DL. JICHICI: Am luat la cunoștință.

Propun să lăsăm punctul de interpelări la sfârșit, mai avem un singur punct suplimentar de votat.

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului DORIN SARAFOLEANU

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru.

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Interpelările consilierilor municipali

____zv

D-NA TÎRZIU: În primul rând vreau să încep prin a mulțumi colegilor din Consiliul Local, am vrut să o fac la punctul 18 de pe ordinea de zi, dar a trecut foarte repede, vis a vis de aprobarea proiectului de hotărâre inițiat de mine și de colegul meu dl. Sandu, pentru festivalul florilor TIMFLORALIS, începând cu anul viitor și în mod deosebit aș dori să-i mulțumesc d-lui Primar pentru conlucrarea vis a vis de acest proiect, chiar dacă la acel moment nu am fost de aceeași parte a baricadei, din punct de vedere politic. Am apreciat întotdeauna deschiderea dumnealui față de proiectele inițiate de noi.

Am o interpelare vis a vis de punerea în practică a unei alte hotărâri de consiliu local și anume hotărârea nr. 186 din 15.04.2014 care privește obligativitatea comercianților din piețele agro-alimentare aflate în administrarea primăriei de a afișa produse de import sau produse românești pentru produsele pe care le comercializează. Am cerut și un punct de vedere oficial din partea Poliției Locale Timișoara și doresc să mulțumesc domnului Cojan și echipei dumnealui pentru conlucrare. Lucrurile nu stau atât de rău la punerea în aplicare a acestei hotărâri de consiliu local, în sensul în care, încă sunt foarte mulți comercianți care nu au afișat aceste etichete cu produse românești și de import și nu țin cont de punctele de penalizare pe care le primesc pentru nerespectarea acestor hotărâri și de amenzile care se instituie. Acum, în aceste 2 zile s-a făcut o oarecare vâlvă, probabil că s-a știut, sau s-a aflat că Poliția Locală desfășoară controale în toate piețele, dar mi-aș dori ca și administrația piețelor din Timișoara să se implice mai mult, având în vedere că și ei sunt organ de control, iar prin administratorii din fiecare piață trebuie să verifice zilnic punerea în aplicare a acestei hotărâri de consiliu local, mai ales că în propunerea inițială de consiliu local, poliția locală a venit cu o propunere către inițiatori, prin care să se aplice amenzi inclusive către administrația piețelor, în condițiile în care nu verifică cum trebuie și nu își îndeplinește corespunzător activitatea de punere în aplicare a acestei hotărâri.

DL. PRIMAR: Mă bucur că progresăm cu pregătirea Festivalului Florilor, a fost o inițiativă foarte bună, pe care am salutat-o, am susținut-o și o voi susține până la capăt. În privința a ceea ce se întâmplă în piețe, toate observațiile doamnei consilier Adelina Tîrziu sunt corecte. Din păcate, conducerea societății Piețe nu-și face datoria și nu ia măsuri împotriva comercianților care nu pun în practică hotărârea de consiliu pe care, din câte îmi aduc aminte, cu toții am susținut-o aici. Poliția și-a făcut treaba, dar există toleranță din partea conducerii societății Piețe și aș vrea să înceteze această toleranță. Voi cere în mod special să se intervină ferm și să ajungem odată la ceea ce ne-am propus să fie în piețele Timișoarei și anume să știm de unde provine fiecare produs și tot ce ne-am propus să fie evidențiat.

DL. MOȘIU: Aș vrea să profit că dl. Director Bere mai este aici și să-l rog ceva referitor la Piața Bălcescu. Scuarul din mijlocul intersecției este plin de ambrozie și scaieți. Am fost zilele trecute, nu știu dacă s-a remediat între timp situația, iar partea dreaptă de pe Porumbescu, cu toți pomișorii din Bălcescu spre Porumbescu, este plină de ambrozie. Dacă se usucă această plantă va lăsa semințe și este foarte important să se intervină înainte de a da înghețul.

Ieri și azi am fost în zona Fabric, sunt lucrări pe strada paralelă cu Spl. Galați și este blocat respectivul drum. Aș ruga, dacă se poate să se facă circulația pe ambele sensuri pe Spl. Galați. Persoanele care doresc să meargă la Poliție sau la Consiliul Județean, nu pot să o facă decât pe Take Ionescu, pentru că Spl. Galați are un singur sens de la Podul Decebal și până la Podul din Piața Badea Cârțan.

S-a asfaltat promenada de pe malul Begăi și e foarte frumos, în schimb au rămas niște grămezi de pământ, care în momentul în care vor îngheața și apoi se vor dezgheța, tot pământul acela va intra pe alei și e păcat. Dacă se poate să se solicite firmei respective să ia pământul de pe malurile Begăi, stânga, dreapta față de aleea proaspăt asfaltată.

Ziceam dl. Director Bere, dacă se poate să vorbiți la Horticulutura să se intervină în sensul din Bălcescu, nu cred că ar fi o așa de mare problem. Ambrozia e o plantă care crează foarte mari problem celor care sunt alergici.

DL. BERE: Nu pot să îl rog pe dl. Director Drăgilă, deoarece în zona respectivă, după cum bine știți, nu există contract, ci doar pe zona centrală. Tot așa cum, bine știți, Horticultura a refuzat, aici în plen, să efectueze lucrări în alte zone decât cea centrală.

DL. MOȘIU: Am înțeles, era vorba de siguranța cetățeanului.

DL. SANDU: Vreau să atrag atenția asupra unui aspect care cu siguranță a fost semnalat și de foarte mulți cetățeni ai orașului. De o perioadă de timp, în fiecare intersecție, pe fiecare platou și în fiecare zonă comercială au apărut extrem de multe tonete, rulote, chioșcuri care comercializează diverse produse. În urma unei discuții cu Poliția Locală și le mulțumesc pe această cale pentru tot sprijinul acordat, s-a făcut o inventariere a rulotelor care sunt în oraș și aș dori totuși să pun niște întrebări Biroului Autorizații Activități Comerciale. În condițiile în care considerăm că o rulotă e un mijloc mobil pentru comerț, este ok ca rulotele să fie amplasate în oraș și să nu fie mutate de acolo cu anii, practic îndeplinind practic aceeași funcțiune ca și un chioșc? În al doilea rând există o situație total incorectă din punct de vedere concurențial, de exemplu pe platoul de pe Bv. Dâmbovița sau în Piața Dacia și mai sunt situații în oraș, când în zone puternic reprezentate din punct de vedere comercial, în fața spațiilor comerciale cu anumită destinație au apărut chioșcuri, tonete, rulote care vând exact aceleași produse ca și cele din spațiile comerciale în fața cărora se situează. Consider că este o concurență neloială față de cei care au închiriat și au făcut eforturi pentru a-și amenaja magazinele la anumite standarde, pentru că costul de exploatare a unei tonete sau rulote este mult mai mic decât cel de întreținere a unui spațiu și pe de altă parte condițiile sanitare sunt incomparabil mai jos decât cele ale magazinelor specializate. Mă întreb dacă este corect față de aceste magazine să le acordăm rulotelor spațiile din fața acestora. Este o situație care se repetă în mai multe zone din oraș.

Pe de altă parte în fiecare intersecție, Liviu Rebreanu cu Calea Șagului, Ana Ipătescu cu Calea Șagului, sensul giratoriu de la Mărăști au apărut chioșcuri de diferite tipuri, de diferite dimensiuni și forme care dau un aspect nepotrivit orașului. Nu cred că este benefic pentru oraș, nu cred că aduce niciun fel de plus pentru Timișoara existența acestor spații, cel puțin în zonele în care există spații suficiente comerciale, înțeleg prezența lor acolo unde sunt necesare, înțeleg prezența lor de-a lungul aleilor studențești și prezența lor în zone industriale, unde chiar nu sunt alte puncte în apropiere, însă trebuie regândit întreg sistemul prin care se acceptă aceste poziționări în oraș. De exemplu există o rulotă, care este și aceasta fixă chiar în mijlocul Pieței Traian. Nu cred că este potrivit, în condițiile în care noi impunem acum o anumită culoare fațadelor din oraș, în mijlocul unor piețe de tradiție și istorice să ne trezim cu o tonetă care stă nemișcată acolo cu lunile.

DL. PRIMAR: Împărtășesc întru totul observațiile domnului consilier Sandu. Desigur că dorim să avem un comerț civilizat în Timișoara și nu un comerț cu chioșcuri și rulote. Suntem pe cale să rezolvăm această problemă, din păcate există un număr important de rulote amplasate ilegal și îl rog pe dl. Director Cojan să continue verificările. Astăzi am dat dispoziție de îndepărtare a trei rulote care erau în această situație. Nu mai știu câte au aprobare, 17 sau 26, dar aveți o situație a celor care s-au aprobat în urma unei licitații. De îndată ce expiră contractele, vom fi extrem de restrictivi pe viitor. Sigur că este inadmisibil să avem rulote în mijlocul Pieței Traian. Vom corecta această situație anormală, așa cum am intervenit și în privința chioșcurilor, vom intervene și în privința rulotelor. Ele vor fi tolerate doar în zone speciale în care chiar se potrivește să existe, nefiind posibilă oferirea unui spațiu comercial într-o clădire. S-a dat exemplul Aleii Studenților, sigur că pentru studenți, pe un traseu pe care ei circulă grăbiți, putem să acceptăm să fie câte o rulotă, dar vor fi situații cu totul excepționale.

D-NA TÎRZIU: Eu aș dori o completare, noi am primit o informare de la Dl. Cojan și pentru aceasta îi mulțumim încă o dată, prin care ni se spune că în acest oraș sunt numai 28 de rulote. De aceea solicităm în scris o identificare a tuturor rulotelor, care cu siguranță nu sunt doar 28 la nivelul întregului oraș. Și am dori dacă se poate identificarea inclusiv prin poze a rulotelor care nu au autorizație de funcționare.

DL. MOȘIU: Noi avem chiar o hotărâre de consiliu local prin care stilul rulotelor trebuie să fie în concordanță cu stilul architectonic al zonei respective. Așa cum a remarcat și colegul meu, este suspect că sunt rulote acolo, care stau nemișcate de un an de zile și este suspect cum numărul lor a crescut, pentru că dacă cineva își lasă pe trotuar o mașină, imediat vine cineva să îl atenționeze.

DL. SANDU: Ar trebui poate ca în viitor să facem o diferențiere foarte clară între ceea ce înseamnă chioșc și rulotă. Adică dacă stă 365 zile pe an într-un loc, clar este chioșc, iar dacă este rulotă, trebuie să vedem câte ore poate să stea pe zi, care este orarul în care poate fi amplasată și când dispare din acea zonă.

DL. GEANĂ: Vreau să apreciez acțiunea de a se îngropa cabluri în conducte, în pământ, în municipiul Timișoara. Este o acțiune care va face ca Timișoara să arate mult mai frumos, dar de aici și până a vedea ce lasă în urma lor aceste firme din Arad, din Satu Mare etc, este un drum foarte lung. Mă refer la zona Plăvăț 2. Este inadmisibil să se depoziteze moloz, bucăți din asfalt pe trotuar, să distrugă garduri vii, pe care eu le-am pus acolo. I-am atenționat pe cei care au lucrat, dar n-au refăcut trotuarele, care cu câteva luni în urmă, au fost refăcute și acum din nou sunt sparte. Am venit la Primărie și din păcate am înțeles că sunt 3 inspectori care verifică aceste lucrări în Timișoara. Mi se par foarte puțini, pentru că sunt foarte multe lucrări, nimeni nu verifică și nu știu dacă ați fost d-le primar în zona Plăvăț 2 să vedeți cum totul este spart. Spațiile verzi au fost săpate, le-au distrus fără să le refacă, cu toate că eu știam că orice lucrare care se face, înainte de a se face se fotografiază și se lasă zona exact cum a fost găsită. Fac referire aici la firma RDS RCS care au lucrat în zonă. Din păcate am fost personal aici, am luat un domn inspector care a avut bunăvoința să vină cu mine, i-am arătat prin zonă, mi-a explicat că dânsul are atât de mare arealul încât efectiv îi este imposibil să urmărească totul. De aceea fac apel la dvs și probabil într-un viitor apropiat, împreună cu colegul meu dl. Bogluț, vom face un proiect de hotărâre prin care ar trebui să îmbunătățim această activitate de urmărire în Timișoara folosind o parte a pensionarilor. În multe țări civilizate, chiar și în Franța, pensionarii sunt folosiți pentru a sesiza tot ce se face rău în Municipiul Timișoara. Doresc să mi se răspundă ce măsuri s-au luat împotriva celor care au lucrat la reabilitarea zonelor.

DL. PRIMAR: Am mai discutat acest subiect, sigur că suntem cu toții nemulțumiți de ceea ce vedem în urma acestor firme, care nu sunt angajate de Primărie, sunt angajate de operatorii care dețin acele rețele. Îi presăm să lase în urma lor ordine, să refacă trotuarele și spațiile verzi așa cum au obligația de a proceda. Am dat până acum 40 de amenzi și continuăm cu această campanie de verificare și sancționare a celor care nu înțeleg să se conformeze și îi vom amenda până când se vor conforma. Fiți convins că nu-i lăsăm să-și facă de cap, dar este o luptă grea. Trebuie să vedem partea bună, vom scăpa Timișoara de acest căblărai aerian, pentru că arată groaznic, dar campania aceasta e una foarte grea, e una care produce extreme de mult deranj, să nu uităm că a duce toate cablurile în subteran presupune a sparge absolut toate străzile din orașul Timișoara pe ambele părți. Acesta este prețul pe care îl plătim, dar de acum înainte nu se va mai autoriza, evident, nicio montare de cablu aerian, totul va fi dus din start în subteran. Vom depăși și această perioadă grea și vom avea grijă ca deranjul să fie cât mai mic .

DL. GEANĂ: Așa cum am spus la început, apreciez acest lucru pentru că este foarte benefic Timișoarei, dar au trecut luni de zile de când s-au terminat și acoperit gropile în zona mea. Nu pot să accept să treacă luni de zile și să nu se refacă.

Mai am două sesizări: Acum câteva săptămâni, la intersecția str. Salcâmilor cu Lidia era un spațiu verde, care a fost la un moment dat plin de buruieni. Mi-a plăcut și am apreciat că a doua zi de la sesizare s-a rezolvat problema, dar între timp acest spațiu, care este destul de mare a devenit loc de parcare pentru nu știu câte mașini. Este păcat ca acel spațiu să fie folosit ca și parcare. Rog ca Poliția Locală să își facă datoria, oricum ei trec prin zonă și pot să vadă că sunt cel puțin 3 mașini parcate pe spațiul verde.

Ultima sesizare este legată de gunoaiele care există în parcurile din municipiul Timișoara. Am primit o sesizare legată de parcul de vis a vis de Novatim-ul de pe Aleea Sportivilor. Gunoaiele se strâng doar o dată pe săptămână și sunt foarte mulți copii și bătrâni care frecventează acest parc. În permanență mi s-a spus că există mult gunoi și nimeni nu vine să îl ia. Aș vrea să știu cine se ocupă de întreținerea acestor spații verzi până se va organiza licitația?

DL. PRIMAR: Acestea sunt consecințele faptului că nu avem contract, se intervine cu deținuții și cu Retim-ul. Acestea sunt condițiile, necorespunzătoare din păcate, dar sperăm să treacă repede această perioadă critic în care suntem fără contract.

DL. STOIAN: s-au asfaltat foarte multe străzi în Timișoara și lumea apreciază asta E cazul să atragem atenția la trecerile peste liniile de tramvai. Se vine cu viteză și se frânează brusc în fața liniilor de tramvai existând riscul producerii unor accidente. Am văzut la CFR o soluție, se pun ceva benzi de cauciuc între linii și te duci ca și cum nu ar fi liniile.

DL. PRIMAR: Propunerea este foarte bună și observația este foarte corectă, așa stau lucrurile în realitate. Vom încerca să aplăcăm acea soluție cu acel material cauciucat care se pare că e bun pe la calea ferată, unde se folosește.

DL. JICHICI: Declar închisă ședința ordinară de astăzi. Vă mulțumesc și vă urez o seară bună!

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Cons. CIPRIAN JICHICI

IOAN COJOCARI