Proces verbal din 25.03.2014

Proces-verbal al şedinţei extraordinare din 25.03.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 25-03-2014

Președinte de sedinta - cons. CIPRIAN JICHICI

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 27;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si pentru Secretar, Simona Dragoi.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 312 din data de 21.03.2014;

ANEXĂ la Dispoziția nr. 312 din data de 21.03.2014

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 11.03.2014.

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ion Marin Almăjan.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor minimis privind dezvoltarea regională “CLĂDIREA VERDE”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a cotei de 113/310 teren aferent spațiului înscris in Cartea Funciară nr. 413907 - C1 -U5 Timișoara ( nr. CF vechi 142162), nr. top 439/III ca „SAD compus din 9 camere și 2 grupuri sanitare cu 36,56% pci și 113/310 mp. teren în folosință” din imobilul din Timișoara, str. Matei Corvin nr.1 și scoaterea acestuia la licitație publică pentru vânzare.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor fara stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, a caietului de sarcini și a Contractului de delegare.

 • 6. Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de intres local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

 • 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani către Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Str. Bv. Iuliu Maniu nr. 40.

 • 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1C și SAD 3a, la prețul de 105.000 euro, situate in imobilul din Piața Traian nr.6.

 • 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 7 din str. Miloia bl. B2.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 11. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire a Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92/30.03.2004 între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Societatea Română Speranța.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • 13.Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare a Bisericii Milennium - Parohia Romano-Catolică Timișoara II Fabric.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Somo Kick Boxing, pentru organizarea și desfășurarea programului sportiv international Gala Box „Capitala Boxului Timișoara”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării pazei la blocul situat în Timișoara, str. Polonă, nr. 19.

 • 16. Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului „Infrastructura Regională de Afaceri și Inovare în sectorul IT&C”, situat pe str. Circumvalațiunii nr. 2-4, aparținând Municipiului Timișoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

 • 17. Proiect de hotărâre privind constituirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale.

 • 18. Adresa nr. CS2014 - 000027/11.03.2014 a d-lui Sorin Gheorghișan privind situația creată de firmele de tractari auto.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu, cu excepția proiectelor de hotărâre de la punctele 3 și 7.

Proiectul de hotărâre înscris la pct.3 a fost inițiart de domnii consilieri Radu Dragoș Dimeca, Bogdan Herzog, Dorel Bogluț.

Proiectul de hotărâre înscris la pct. 7 a fost inițiat de domnul consilier Radu Țoancă.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 25.03.2014

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local al municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

 • 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă.

 • 4. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015 a Convenției- anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen.

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2014, datorat bugetului local al municipiului Timișoara, de către Asociația Ecumenică a Bisericilor din România -AIDRom.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii, situate în Timișoara, str. Aleea Sănătății, nr. 15, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociației Casa Faenza.

 • 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, către Asociația “ADOR COPIII”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Timișoara”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Zurich nr.40.

 • 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la prețul de 180000 euro.

 • 12. Proiect de hotărâre privind colaborarea pentru realizarea proiectului „ Largest Plastic Bottle Sculpture” în parteneriat cu Asociația Ecostuff România.

 • 13. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.324/27.09.2011 privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor de tip ANL, blocurile B3, B4, B5, B6 și B7 situate în Timișoara Str. Miloia nr. 51.

 • 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. C. Brediceanu nr. 57 în folosință gratuită către Serviciul Public Asistență Medicală Școlară.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2014.

 • 18. Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local a unei zone din Bv. Sudului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

 • 20. Proiect de hotărâre privind atribuirea cotei de 135/216 părti din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25.

Dl. JICHICI: Dau cuvantul domnului primar pentru modificari aduse ordinei de zi. Dl. PRIMAR: Buna ziua! Vreau sa retrag de pe ordinea de zi punctul 12. Nu este normal sa avem atatea structuri pentru zona sociala, toate cu personalitate juridica. Proiectul de hotarare este menit sa rearanjeze lucrurile altfel in aceasta zona, prin crearea unei directii care sa cuprinda toate structurile care au existat pana acum dar care sa nu mai aibe fiecare in parte personalitate juridica pentru ca existenta mai multor structuri cu personalitate juridica presupune ca la fiecare dintre ele sa avem control managerial, la fiecare sa avem contabilitate, la fiecare sa avem resurse umane, samd

Asta incarca in mod nejustificat schema de personal cu consecinta ca nu avem personal suficient pentru fond, pentru activitatea de baza, dar avem pentru activitatile conexe suport.

Fiind facuta insa se pare prea in pripa modificarea, au fost niste scapari si sunt cateva angajamente in proiecte europene, daca nu avem grija sa rezolvam corect problema aceasta a reorganizarii, putem risca sa incurcam acele proiecte. Nu este asa o graba si putem sa lasam pentru sedinta viitoare aceasta modificare dar am vrut sa va explic care este ratiunea pentru care proiectul a aparut pe ordinea de zi.

Il retrag si vom aduce ajustarile de rigoare in tihna, sa nu gresim acuma prin amendamente si vom reveni peste doua saptamani aproximativ.

Va rog sa acceptati punctele suplimentare care au aparut. Sunt lucruri care sunt importante si urgente.

Mai este o solicitare mai veche, o solicitare pentru sediu pentru Partidul

Forta Civica, care nu este trecut in anexa si v-as ruga sa agreați pe langa proiectele care sunt pe lista suplimentara si pe care le aveti cu denumirile lor in clar, sa agreati si proiectul de hotarare privind atribuirea a 135/216 parti din SAD Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 25.

Un alt proiect este cel care declara interesul public local pentru zona Parcul Bratianu. Avem doua posibilitati: sa agreem acest proiect de hotarare fie il putem include cu titlu de amendament intr-un proiect similar care declara interesul public local pentru zona ocupata de garaje pe strada Orion in cartierul Soarelui. Atunci va trebui sa amendam si titlul acelui proiect pentru ca in titlul sau apare si zona de sud a orasului si v-as propune sa inseram ceea ce este in taxtul acelei hotarari care nu a fost intocmita in timp util, cu titlul de amendament. Pozitia 18 de pe lista de suplimentare.

Dl. HERZOG: Rugamintea mea este daca putem sa retragem si proiectul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentara. Este vorba de acordarea unui spatiu pentru care am facut impreuna cu colegul Flavius Boncea o cerere pentru Asociatia Copii si Zane, pentru copii cu autism. V-as ruga daca ne dati un interval de timp ca impreuna cu domnul Stoia sa hotaram care e cea mai buna destinatie pentru spatiu.

Dl. PRIMAR: Nu este nici o problema, retrag si punctul 15 suplimentar.

Dl. TOANCA: Este un proiect la care se referea colegul meu Herzog, care vine din zona civica, inclusiv echipele de sport din Timisoara si o gramada de ONG -uri s-au mobilizat la finele anului trecut si au strans sume importante de bani urmand ca municipalitatea sa identifice un spatiu, s-a identificat acel spatiu, ramane de vazut care sunt prioritatile.

Este un proiect cu un impact social foarte mare in conditiile in care multi copii din Timisoara sufera de acest tip de boli si deocamdata tratamentul se face ambulatoriu. Este unproiect venit din zona privata cu o mare incarcatura si sper ca in doua saptamani sa luam o decizie .

Dl. PRIMAR: Sunt de acord, sustinem aceasta initiativa.

Dl. JICHICI: Daca nu exista alte interventii supun la vot completarea ordinei de zi cu cele 19 puncte propuse de domnul primar, 20 cu Forta Civica , fara punctul 15 retras, raman 19 puncte suplimentare. Cine este pentru ?

-20 voturi pentru

 • - 4 voturi împotriva

Cine este pentru ordinea de zi in ansamblul ei cu observatia ca punctul 12 a fost retras de catre domnul primar ?

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 11.03.2014.

Dl. JICHICI: Cine este pentru aprobarea procesului-verbal din sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 11.03.2014?

 • -  24 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

 • 2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ion Marin Almăjan.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor minimis privind dezvoltarea regională “CLĂDIREA VERDE”.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

 • -  20 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

 • 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a cotei de 113/310 teren aferent spațiului înscris in Cartea Funciară nr. 413907 - C1 -U5 Timișoara ( nr. CF vechi 142162), nr. top 439/III ca „SAD compus din 9 camere și 2 grupuri sanitare cu 36,56% pci și 113/310 mp. teren în folosință” din imobilul din Timișoara, str. Matei Corvin nr.1 și scoaterea acestuia la licitație publică pentru vânzare.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/28.01.2014 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și/sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor fara stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, a caietului de sarcini și a Contractului de delegare.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

 • -  22 voturi pentru

 • -   1 abtinere

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

 • 6. Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de intres local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de

5 ani către Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Str. Bv. Iuliu Maniu nr. 40.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

 • -  24 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORIDNEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1C și SAD 3a, la prețul de 105.000 euro, situate in imobilul din Piața Traian nr.6.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 7 din str. Miloia bl. B2.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

-20 voturi pentru

 • - 2 abtineri

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

 • 11. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire a Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92/30.03.2004 între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Societatea Română Speranța.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

-24 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare a Bisericii Milennium - Parohia Romano-Catolică Timișoara II Fabric.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

 • -  24 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Clubul Sportiv Somo Kick Boxing, pentru organizarea și desfășurarea programului sportiv international Gala Box „Capitala Boxului Timișoara”.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării pazei la blocul situat în Timișoara, str. Polonă, nr. 19.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

-  22 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16. Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului „Infrastructura Regională de Afaceri și Inovare în sectorul IT&C”, situat pe str. Circumvalațiunii nr. 2-4, aparținând Municipiului Timișoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Dl. SANDU: Am o intrebare catre conducerea Politiei Locale. Stim ca personalul aferent misiunilor cu care aceasta trebuie sa se confrunte este total insuficient. In ce masura Politia Locala poate asigura paza in bune conditii fara a aduce prejudicii celorlalte activitati pe care trebuie sa le desfasoare? Dl. PRIMAR: Am dat anumite dispozitii pentru a se putea asigura paza celor doua obiective pentru ca nu aveam suficient personal in Politia Locala altfel. Am incetat practic sa asiguram paza pentru alte obiective, ex. Timisoara ‘89

DL. JICHICI: Cine este pentru?

-25 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind constituirea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ al Minorităților Naționale.

Dl. DIACONU: Am un amendament. Cap. 5 sectiunea 2 art. 11 se introduce alin 3 cu urmatorul text: “Fiecare organizatie reprezentativa a minoritatilor cu personalitate juridica nominalizeaza 2 reprezentanti si un supleant in plenul CCMN;

Cap. 5 sectiunea 3 - se modifica textul art. 14 in urmatorul sens: “Conducerea CCMN este alcatuita din 3 membri ai organizatiilor reprezentative ale minoritatilor cu personalitate juridica, cu activitate la nivelul municipiului Timisoara, alesi prin vor secret de catre plenul CCMN.

Dl. PRIMAR: Noutatea este ca se impune ca aceste organizatii sa aibe personalitate juridica.

Dl. JICHICI:Supun la vot amendamentele propuse de catre domnul viceprimar Diaconu.Cine este pentru?

-26 voturi pentru

Cine este pentru proiect in intregime?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

 • 18.Adresa nr. CS2014 - 000027/11.03.2014 a d-lui Sorin Gheorghișan privind situația creată de firmele de tractari auto.

S-a luat la cunostinta.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 25.03.2014

PUNCTUL 1 ANEXA

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local al municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn.

DL. JICHICI: Cine este pentru?

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXA

 • 2. Proiect de hotărâre privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

Dl. HERZOG: Am primit o sesizare de la dir.gen adj. PROFI care ne sesizeaza o problema care se intampla la magazinul din Calea Sagului, unde locatarii blocurilor turn din preajma, daca nu sunt constransi, parcheaza pe parcarea magazinului PROFI zile de-a randul si ingusteaza vadul comercial sau posibilitatile de a face cumparaturi pentru clientii lor.

Eu l-am întrebat daca nu se poate rezolva aceasta problema cu bariere, cum se intampla la Billa sau Kaufland si mi-a spus ca in cazul magazinului respectiv ar ingreuna intrarea in intersectie. As vrea sa discutam si acest aspect daca poate exista o modalitate coercitiva .

Nu am o solutie pe care sa v-o propun ca amendament dar poate din mai multe opinii care se spun aici ajungem la solutia cea mai potrivita.

Dl. DIACONU: Raspunsul este legat de acest punct, acel al PROFI-ului din Calea Sagului unde problema reala este problema parcarii in zona . Noi avem in momentul de fata un proiect pentru realizarea parcarilor din zona strazii luceafarului si tot ce tine de zona respectiva in spate care creste numarul locurilor de parcare cu aprox. 70%. Practic toti cetatenii din zona respectiva vor avea posibilitatea de parcare.

Dl. HERZOG: Atunci ramane solutia cu bariera.

Dl. SIMONIS: Eu sunt cel care am initiat acest proiect de hotarare in colaborare cu colegii de la Directia Tehnica, insa la art. 2 scrie ca “blocarea,ridicarea,transportul si depozitarea vehicolelor de catre alte autoritati este interzisa cu exceptia celor autorizate de Primaria Municipiului Timisoara”.

Mie mi-e teama ca nu cumva sa se autorizeze si alte societati. Inteleg ca la ora asta doar ADP-ul are dreptul de a ridica masini si a le transporta.

Cerem sa se faca o informare in Consiliul Local inainte de a se autoriza o asemenea firma.

Dl. PRIMAR: Nu cred ca este nici o problema.

Dl. SANDU: Se poate adauga un amendament prin care orice alta firma poiate fi autorizata pentru desfasurarea acestor activitati dar in urma unei HCL. Asa putem tine sub control total acest sector.

Dl. JICHICI: Cred ca ar fi o suprareglementare a situatiei si juridic nu cred ca ar fi o problema. Cred ca informarea Consiliului Local este mai mult decat suficienta.

Dl. ORZA: Ce se intampla in acea parcare era un abuz din partea acelei firme, indirect si cu acordul firmei Profi care dorea sa-si protejeze parcarea. Aceste parcari de la centrele comerciale reprezinta rezerve de parcari pentru cetatenii care locuiesc in zona care nu au unde sa-si lase masinile.

Ne hazardam sa dam niste reguli si sa incercam sa oprim un abuz facand un alt gen de abuz, administrativ.

Sunt pentru a gasi o solutie pentru aceasta zona dar sa gasim o solutie care sa fie aplicabila din punct de vedere juridic.

Cred ca art. 1 cu alin 1 si 2 era suficient. De la 2 incolo incep sa fie niste lucruri care din punct de vedere juridic sunt foarte interpretabile. Din pacate cei de la protecția consumatorului nu s-au implicat acolo pentru ca ei ar fi fost primii care ar fi avut o atributie directa , pe lege, sa verifice daca instiintarea celor care parcheaza acolo e facuta conform legii.

Cred ca trebuie sa vedem exact ce interzice legea si pe protectia consumatorilor si sa nu intram intr-o zona in care sa interzicem pe un doemniu privat blocarea unei roti sau alta forma de protectie a celor care au cosntruit acea parcare, in a carei proprietate se afla acea parcare cu niste elemente de administratie care nu-si gasesc locul. Sustin initiativa domnului Simonis din punct de vedere al nevoii de a reglementa acolo ceva dar sa reglementam intr-o forma care sa poata fi aplicata, neatacabila in justitie si sa fie eficienta atat pentru cetateni cat si pentru firma care are in proprietate parcarea.

Dl. JICHICI: Din pacate cred ca s-a ajuns la aceasta situatie pentru ca alte institutii ale statului nu isi fac treaba. In acest caz al firmei despre care vorbim cu totii, serviciile prestate s-au dus intr-o zona de abuzuri, minciuna si inselaciune in ceea ce priveste tarifele practicate si atunci din pacate pentru a proteja Timisoara cred ca trebuie sa intervenim noi la nivelul Consiliului Local. In mod normal asemenea firme nu ar putea sa faca asemenea abuzuri daca activitatea unor institutii abilitate ale statului, si cred ca domnul Orza a mentionat foarte corect Protectia Consumatorului care nu a luat nici o masura ar fi fost facute la timp si in mod corespunzator.

Dl. SANDU : Sa nu uitam ca si in anii trecuti aceasta firma s-a remarcat prin interpretari abuzive ale diferite posibilitati de a parca in diferite zone ale orasului. Cunoasteti situatia de acum 2-3 ani cand erau masini inscriptionate, parcate in sensul giratoriu de la fantana cu Punctele Cradinale, in intersectia Circumvalatiunii cu Calea Aradului, in toate punctele centrale aceasta firma isi depozita niste masini care nu erau in stare de functionare doar pentru a face o reclama. Aceasta firma nu este la primul abuz si cred ca este de datoria noastra sa luam niste masuri.

Dl. DIMECA : La intersectia Aradului cu Circumvalatiunii exista o rulota a acestei firme care isi face publicitate pe domeniul public.

Dl. PRIMAR: Am mai avut si astazi o sesizare chiar din partea unei domnisoare jurnaliste, ca se face publicitate pe domeniul public.

Rog Politia Locala, domnule Cojan o sa primiti de la d-na Alina Pintilie datele, domnul consilier v-a indicat inca un loc si va rog sa interveniti fara sa va mai sesizam noi acolo unde vedeti ca se intampla asa ceva pe domeniul public. Iar unde vedeti ca stationeaza masini cu inscriptii, trebuie sa verificati daca proprietarii privati platesc taxa de publicitate.Daca nu, sa-I amendati. Nu ne putem lasa pacaliti asa cum vor niste smecheri care cred ca pot face o rice si noi suntem neputinciosi in fata lor.

Dl. BONCEA: Am o intrebare legata de art. 2 si 3 . Stim cumva cate unitati sunt autorizate de Primaria Timisoara sa faca aceste servicii sau cate spatii sunt aprobate de primarie unde sa fie depozitate aceste masini. Exista o procedura pentru a autoriza firme care se ocupa de blocare, ridicare, transport?

Exista o procedura pentru a transforma un spatiu intr-un spatiu de depozitare? Pentru ca altfel art. 2 si 3 nu au sens.

D-na DRAGOI: Art. 2 si 3 au fost prevazute tocmai pentru a putea descrie aceste fapte si a stabili contraventiile pentru a putea fi sanctionati cei care incalca prevederile. Aveam nevoie de un cadru, de un act normativ in sensul acesta. In ce priveste aplicarea, Directia Tehnica, cei care au initiat acest proiect...

Dl. BONCEA: Problema mea este la modul acesta. Firma Profi doreste sa apeleze la o societate care este autorizata de Primaria Municipiului Timisoara sa ridice masinile din parcarea proprie. La cine apeleaza?

Dl. URSU: Aceasta activitate de ridicari/blocari a fost adjudecata de catre societatea noastra printr-un contract de delegare de gestiune aprobat printr-o Hotarare de Consiliu Local .

Dl. BONCEA: Dumneavoastra aveti aceasta activitate pe domeniul public.Noi aici vorbim despre o activitate care este pe domeniul privat.

Pe domeniul privat nu stiu daca exista o procedura de autorizare din partea primariei timisoara pentru firme sa faca blocari de roti, sa ridice, sa transporte, sa depoziteze vehicule de pe domeniul privat.

Dl. PRIMAR: Explicatia care mi-a fost mie data de catre domnul director Chis a fost ca aceste parcari ale agentilor comerciali sunt puse in serviciul public si prin urmare se supun acelorasi reglementari din acest punct de vedere ca si proprietatea publica, ca si proprietatea municipalitatii, drept urmare acel contract despre care vorbea domnul Ursu este incident si vis-a-vis de aceste parcaje.

DL. BONCEA: Asta inseamna cumva ca o sa-I obligam pe cei care au aceste parcari private in serviciul public sa faca aceste contracte cu SDM-ul.

Dl. PRIMAR: Cu SDM-ul sau cu o alta firma care ajunge sa fie autorizata de catre municipalitate.

Si eu am intrebat daca este legal si mi s-au adus toate garantiile ca este in regula. Nu este obligatoriu sa fie SDM. Este obligatoriu sa fie un operator autorizat de catre municipalitate.

Dl. BONCEA: Cum autorizam alt operator ? Exista o procedura?

Dl. JICHICI: Avand in vedere ca hotararea se refera la domeniul public, ea este perfect legala si nu trebuie reglementat domeniul privat pentru ca el oricum daca vrea sa ridice acea masina trebuie sa treaca pe domeniul public cu ea ceea ce inseamna ca transportul oricum la un moment dat trece fie si printr-un metru patrat de spatiu public. Practic, noi nu reglementam domeniul privat si nu comitem nici un fel de abuz asupra domeniului privat in municipiul Timisoara.

Dl. BONCEA: Intr-adevar ,in ceea ce priveste transportul sunt de acord. Dar blocarea rotilor pe domeniul privat, acolo nu mai intram in povestea cu transportul pe domeniul public.

D-na DRAGOI: Ideea era sa se gaseasca un cadru general legal de unde sa se porneasca. Asta a fost modalitatea. Aveti enumerate in referatul de specialitate actele normative aplicabile.

Dl. BONCEA: Mi-as propune sa fac inca un amendament, sa mai adaugam un articol prin care sa imputernicim Directia Tehnica sa elaboreze o procedura de autorizare pentru societatile care doresc sa efectueze astfel de servicii pe raza municipiului Timisoara.

Dl. JICHICI: Avand in vedere ca SDM-ul a obtinut aceasta delegare printr-o Hotarare de Consiliu Local, cred ca in toate celelalte cazuri e absolut normal si logic sa se recurga tot la Hotarari de Consiliu Local. Nu vad de ce am avea nevoie de o procedura din acest punct de vedere?

Dl. BONCEA: Pentru că eu mă tem să nu fim dați la un moment dat în judecată și să ni se zică că noi am impus o regulă pe un domeniu privat și că obligăm un agent privat să facă un contract cu o societate care este a noastră.

Dl. ȚOANCĂ: Eu v-aș ruga să votați acest proiect de hotărâre așa cum a fost el formulat cel puțin din două motive: în primul rând pentru a da un semnal că încercăm să facem ordine în această zonă atât de controversată sigur că și intervenția colegilor mei și a d-lui Orza și a d-lui Boncea și a d-lui Herzog sunt de bun augur însă nu fac obiectul acestui proiect de hotărâre, eu mă bucur foarte tare că partea juridică, zona juridică din primărie a reușit să-i dea un caracter relativ oficial probabil sigur că vom fi atacați de firma respectivă. Eu cred că așa cum este formulat vom câștiga sigur că firmele private marile centre comerciale au la îndemână acea hotărâre de consiliu local la care făcea referire dl. Ursu și pot să facă cu ADP, sigur că aceleași firme în baza unor contracte cu niște societăți private de profil tot aici vor veni la primărie conform legislației pentru a se acredita strict în zona lor. Subscriu la ceea ce spunea dl. Primar în momentul în care un astfel de centru comercial mare, mic, mijlociu, cum vreți dvs. să-i spuneți obține autorizație de construire, se obligă ca în zona parcajelor conform legilor urbanismului în vigoare, să existe anumite reguli pentru public. Vedeți că în preambulul acestui proiect de hotărâre există și o notificare în care noi cerem, noi, se cere explicit: centrele comerciale au obligația de a înștiința clienții cu privire la modalitatea de parcare respectiv perioada de timp oferită precum și sancțiuni deci sunt niște lucruri care vin să reglementeze această problemă. Eu vă propun să o votăm așa, sigur că nu vom închide definitiv aveastă poveste dar va fi un semnal eu zic decisiv pentru firma respectivă, firmele respective, abuzurile care se întâmplă, faptul că anumite societăți comerciale mari au contract cu firma, altele nu au, problema la care făcea referire dl. Primar că există pe spațiul public așa într-o anumită devălmășie și forme de publicitate mascată etc. Asta vă propun sigur că toate propunerile dvs. pot căpăta dimensiunea unor amendamente dar pentru moment eu zic să ne oprim la cele 5 reglementări că sunt vizate juridic, reglementează un cadru și după aceea vedem ce facem și tot la primărie vor veni conform legii să se autorizeze pe bucățica privată sau au varianta ADP -ului, SDM care este fie vorba între noi deși nu vreau să îi fac publicitate de 10 ori mai ieftină mai corectă și mai civilizată.

Dl. PRIMAR: Eu aș propune să lăsăm lucrurile așa chiar dacă poate nu sunt la modul impecabil așezate, vom putea veni cu un proiect cu amendamente sau doar cu un nou proiect dacă va fi cazul. Este un teren pe care nu-l stăpânim în toate detaliile sale dar este un semnal clar pe care îl dăm că nu mai tolerăm să se întâmple ce s-a întâmplat până acum. Și haideți să venim cu puțină experiență să revenim și să facem lucrurile mai bine decât le facem azi dar să facem un pas. Dl. CIUHANDU: Cred că până la urmă lucrurile trebuie reglementate dar trebuie să existe până la urmă și o discuție și mi se pare logică o discuție între cei care reprezintă aceste centre comerciale și municipalitate, că până la urmă poate fi o firmă sau alta care ridică, aia poate are un contract cu societatea respectivă și mie mi se pare normal ca relația să existe între municipalitate și cei care desfășoară activitatea de vânzare comerț cu amănuntul sau en gros pe raza municipiului Timișoara că până la urmă cetățenii care plătesc taxe și impozite își parchează mașinile acolo și ar trebui să existe o anumită relație bună și care trebuie reglementată într-o formă sau alta.

Dl. PETRIȘOR: Nu este problemă decât cu un centru comercial, avem vreo 30 de centre comerciale. Unul singur, ele au făcut un studiu de amplasament oamenii mă gândesc când și-au deschis magazinul, acum ne învârtim după coadă pentru un singur centru comercial care o să facem parcări în acea zonă. Haideți să votăm proiectul că e vorba doar de Profi din Șagului. Numai acolo au fost probleme în rest nu a fost nici o problemă în nici un centru comercial, nu prea s-au ridicat mașini nu au fost reclamații, numai Profi, Casa Tineretului și Șagului. Dar principala problemă e cea din Șagului și avem în Timișoara cel puțin 40 de centre comerciale. Cu 40 de parcări semipublice. Același gen.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru

 • -  1 vot impotriva

 • -  3 abtineri

PUNCTUL 3:

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă.

Dna. TÂRZIU: În primul rând ca un preambul țin să apreciez acest proiect și în special țin să apreciez finanțarea ridicată acordată de către primărie pentru proiectele cu caracter sportiv 90% și d-le. Primar permiteți-mi să cred că în momentul în care va veni proiectul de HCL pentru finanțarea proiectelor culturale să se ridice această finanțare de la 70% cât este în prezent tot la 90%. În al doilea rând aș avea totuși câteva amendamente: și anume la capitolul 2 art.8 aș dori sunt enumerate categoriile de solicitanți eligibili care trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial, aș dori să se precizeze că nu sunt eligibile pentru aceste proiecte, nu sunt eligibili solicitanții care deja au o formă de asociere cu primăria și obțin cotizații de la primărie. Și dau un exemplu HCM deci handbalul sau rugby-ul în momentul în care ei deja primesc cotizație anuală de la primărie să nu mai ocupe puținul buget care a mai rămas pentru aceste proiecte, am înțeles că este în jur de 2 milioane de lei și cu astfel de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Aceasta ar la art.8, de asemenea la art.11 pct.1 aș dori să modificăm de la 3 la 2 finanțări care se pot contracta pe același domeniu iar la art.3 să micșorăm procentul din buget de la 20 la 10% pentru a permite totuși un număr mai mare de proiecte, dacă rămânem la 20% ar putea fi chiar numai 5 proiecte care s-ar putea aproba. Și de asemenea la cap.5 la criteriile de evaluare în fine la pct.1 criteriile de evaluare pentru programul Sportul pentru performanță la pct.5 aș dori să se facă o defalcare și anume deci este un maxim de 10 puncte care se acordă în funcție de structura și mărimea asociației care accesează acest proiect și dacă este monosportivă sau polisportivă și de aceea aș dori să se defalce acest lucru dacă este o asociație monosportivă să primească 5 puncte și dacă este polisportivă să primească 10 puncte. Pentru că așa nu știm care va fi criteriul de la 1 la 10 puncte pentru evaluarea acestei structuri, mărimea structurii organizației.

Dl. ȚOANCĂ: Am avut o discuție cu câțiva colegi din Comisia 5 și cu aparatul de specialitate al primăriei în speță cu dl. Costa subscriu la amendamentele colegei mele cu excepția unuia. Sunt de acord cu finanțarea a maximum 2 proiecte de asociație dar vă rog să ne dați premiza de încredere comisiei de specialitate și aparatului propriu să nu plafonăm de la 20 la 10% gradul de finanțare pentru că oricum avem foarte clar stabilite prin acest regulament criterii și încercăm să sprijinim cât putem performanța în sporturile altele decât cele 4 principale în care suntem asociați. Asta era rugămintea mea dacă se poate dacă nu sigur votăm să plafonăm la 10% nu aș merge pe atomizarea finanțării actului sportiv știți că există alte instituții în România și nu mă feresc să spun în Consiliul Județean Timiș unde de 10 ani se preferă finanțarea pe această zonă și pe zona culturală a 1000 -2000 de proiecte cu sume ridicule între 1-2-3-5 milioane de lei vechi. Și atunci vă rog să, că tot în consiliu votăm sumele, tot în consiliul local acum votăm criteriile deci să nu punem de la 20% la 10% să lăsăm la latitudinea consiliului local, asta e rugămintea mea în rest subscriu la toate amendamentele colegei mele.

Dl. DIACONU: Am o mică intervenție tot pe de o parte pentru a lăsa procentul de 20% pentru că sunt structuri sportive în care nu suntem asociați și care fac performanță și poate vor avea nevoie de mai mulți bani, e la dispoziția dvs. Pe de altă parte aș vrea să-l întreb și pe dl. Costa dacă reducerea de la 3 la 2 nu afectează fundamental cluburile polisportive. E pe domenii de activitate sau e pe club? Pentru că dacă e pe club de exemplu în CSM are probleme mari în a depune. Ok.

Dna TÂRZIU: O să retrag acel amendament am vorbit și eu cu dl. Costa înainte inițial mi-am păstrat punctul de vedere de la 20 la 10% în ideea că doream cât mai multe asociații să acceseze aceste proiecte dar dacă în comisii se vor reglementa și se vor stabili sumele totale care vor fi acordate îmi retrag acest amendament.

Dl. JICHICI: Repet amendamentele d-nei Târziu. Domeniul de aplicare art. 8 se completează textul : nu pot solicita finanțări nerambursabile asociațiile sportive persoanele juridice din categoriile prevăzute mai sus care beneficiază deja de o asociere cu primăria Timișoara și primesc cotizații de la Consiliul Local. Al doilea amendament pentru același domeniu la art.11 pentru același domeniu un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanțări în cursul unui an în cazul aplicării cu mai multe proiecte trebuie precizată ordinea importanței. Iar la punctul 5 la criteriile de evaluare la linia 5 se face o defalcare în loc de 10 puncte în total se defalcă 5 puncte pentru structură monosportivă și 10 puncte pentru structură polisportivă.

Supun la vot amendamentele.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 25 voturi pentru

- 1 abtinere

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 26 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015 a Convenției- anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 25 voturi pentru

PUNCTUL 5:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2014, datorat bugetului local al municipiului Timișoara, de către Asociația Ecumenică a Bisericilor din România - AIDRom.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 6:

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în Timișoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2013, Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 25 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii, situate în Timișoara, str. Aleea Sănătății, nr. 15, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Asociației Casa Faenza.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

- 1 abtinere

Dl. RUȘEȚ: La punctul precedent nu cumva este o eroare materială? 2014 în loc de 2013 la titlu. Punctul 6.

Dl. ȚOANCĂ: E greșeală în titlu în material e corect. Schimbați titlul. Punctul 1 este 2014.

Dl. PRIMAR: E 2014 că nu putem retroactiv.

PUNCTUL 8:

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, către Asociația “ADOR COPIII”.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -24 voturi pentru

-  1 abtinere

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Timișoara”.

Dl. RUȘEȚ: Aici trebuie propusă o persoană.

Dl. DIACONU: E vorba de cel de-al 16-lea consilier. Mai trebuie încă o persoană. Dna.OLTEANU: Îl propun pe dl. Petrișor.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul cu această propunere care completează textul hotărârii.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -25 voturi pentru

PUNCTUL 10:

Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Zurich nr.40.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 25 voturi pentru

PUNCTUL 11:

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, situat în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1, la prețul de 180000 euro.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 26 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind colaborarea pentru realizarea proiectului „ Largest Plastic Bottle Sculpture” în parteneriat cu Asociația Ecostuff România.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 26 voturi pentru

PUNCTUL 13:

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.324/27.09.2011 privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public și aparținând Municipiului Timișoara de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 14:

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor de tip ANL, blocurile B3, B4, B5, B6 și B7 situate în Timișoara Str. Miloia nr. 51.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 25 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. C. Brediceanu nr. 57 în folosință gratuită către Serviciul Public Asistență Medicală Școlară.

Dl. JICHICI: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 16:

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 25 voturi pentru

PUNCTUL 17:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local, pe anul 2014.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -23 voturi pentru

PUNCTUL 18:

Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local a unei zone din Bv. Sudului.

Dl. PRIMAR: V-am explicat la început că așteptam încă un proiect de hotărâre neavându-l v-aș propune să amendăm proiectul referitor la garajele de pe strada

Orion din zona de Sud din cartierul Soarelui, astfel încât să cuprindem în cadrul lui declararea interesului public local și pentru terenul ocupat de garajele din Parcul Brătianu și să modificăm corespunzător și titlul atunci Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din municipiul Timișoara. Vă propun eu nu am dreptul să fac amendamente e o sugestie. Apoi un amendament referitor la zonă.

Dl. DIACONU: În primul rând la titlu: declararea ca fiind de interes public local a unor zone din municipiul Timișoara. Art.2 se introduce: se declară de interes public local terenul din Parcul Brătianu ocupat de cele două baterii de garaje în vederea construirii pe el a unui parcaj suprateran și se autorizează executivul PMT să acționeze pentru disponibilizarea respectivului teren conform anexei la prezenta hotărâre. Și predau anexa 2.

Dl. CIUHANDU: Cele două baterii de garaje înțeleg că sunt pe proprietatea municipalit ății?

Dl. PRIMAR: Garajele ca și construcții sunt proprietate privată o parte din ele dar terenul este al municipalității.

Dl. CIUHANDU: Și prin această hotărâre practic ele pot fi demolate?

Dl. PRIMAR: Declarăm interesul public dar nu pe ideea de a face expropriere ci pe ideea de a ajunge la o înțelegere cu proprietarii văzând că terenul este declarat de interes public. Dacă nu vor înțelege să-l disponibilizeze în felul acesta vom merge atunci prin instanță pe procedura de expropriere dar asta e mai lungă și am vrea să o evităm.

Dl. CIUHANDU: Mă gândeam că înseamnă că și în alte zone se va putea merge pe procedura aceasta ca să existe o înțelegere între municipalitate și ...

Dl. PRIMAR: Da este posibil să ajungem și în alte zone la necesitatea unor astfel de hotărâri deocamdată noi am reușit să desființăm garajele de pe strada Podeanu domnilor spun pentru dvs. Și pentru ceilalți care nu știți cum stau lucrurile am reușit să desființăm garajele de pe strada Podeanu în mod amiabil. Astă toamnă când am vrut să trecem la demolarea lor, cetățenii au venit la mine prin reprezentanți rugându-mă să amânăm până la venirea primăverii desființarea acelor garaje am fost am înțeles că și așa nu am fi căcut amenajări peste iarnă și acum în primăvară când ne-am dus să punem în aplicare ceea ce stabilisem încă din toamnă oamenii au fost extrem de civilizați, nu am avut nicio problemă în zonă nu a fost nevoie nici să venim în consiliu cu o hotărâre de tipul celor de azi. Și pe strada Orion am semnale că lumea e destul de pozitivă dar în Parcul Brătianu posesorii de garaje de acolo nu au vrut până acum să fie constructivi, nu au acceptat de un an de zile am avut câteva runde de discuții cu ei la un moment și eu, apoi dl. Staia dl. Stoia și avem nevoie de un suport de acest tip de o hotărâre de consiliu local și sperăm să înțeleagă, ei oricum au de plătit o taxă pentru că ce se întâmplă: acele garaje sunt de zeci de ani acolo din perioada comunistă. Niciodată proprietarii lor nu au plătit nici un leu de ocupare a domeniului public, nu au un contract de atribuire gratuită a acelui teren, noi le-am trasmis înștiințări că au de plătit pe ultimii 5 ani pentru că anii mai îndepărtați sunt deja sub incidența prescrierii că au de plătit o taxă de ocupare a domeniului public la tariful minim care există pentru ocuparea domeniului public și sumele sunt foarte mari chiar în aceste condiții. Nu cred că-și permite cineva să plătească astfel de sume. Nu scopul nu este să luăm bani de la ei scopul este să disponibilizăm acea zonă și sperăm să-i facem să înțeleagă lucrul acesta că realmente este un mare interes public local pentru acel teren în vederea construirii unui parcaj suprateran.

Dl. GEANĂ: Dl. Primar ce se întâmplă cu garajele construite legal cu autorizație pe terenul primăriei? Care au avut contract de concesiune și li s-a ridicat contractul de concesiune.

Dl. PRIMAR: Unele dintre garajele construite chiar legal vor trebui desființate pentru că avem proiecte de amenajare în acele zone în autorizația de construire pe care ei au primit-o atunci când și-au realizat acele garaje era prezent și este un articol prin care ei se angajează să elibereze terenul atunci când primăria are nevoie de el și pe seama acelei clauze noi le cerem acum și celor care au garajele făcute cu autorizație să-l elibereze dacă avem nevoie de acea zonă că nu avem o campanie pur și simplu de desființare peste noapte în bloc a tuturor garajelor din oraș. Intervenim doar în acele zone unde avem lucrări avem proiecte și nu le putem materializa în prezența garajelor.

Dl. GEANĂ: În situația aceasta dacă în zona respectivă nu sunt sunt proiecte de interes al primăriei de ce nu se oficializează garajele?

Dl. PRIMAR: Pentru că în timp noi ne dorim ca în Timișoara să nu mai existe garaje și o spun cu toată impopularitatea ce spun acum, nu cred că aceste garaje aduc ceva funcțional respectiv estetic pentru orașul nostru, dimpotrivă avem nevoie de zone verzi de spații de joacă de zone amenajate în care să ne simțim bine de cartiere care să arate frumos și avem nevoie de locuri de parcare, garajele încurcă, dar încă o dată precizez într-o primă etapă noi am hotărât și am făcut-o împreună să desființăm garajele fără autorizație, nici pe acestea nu le desființăm așa printr-o campanie cu un anumit dedline fixat ci în măsura în care avem nevoie de zona respectivă în măsura în care avem capacitatea să facem amenajări acolo. Dar inevitabil ajungem și la garaje cu autorizație unde sunt proiecte care nu pot fi materializate dacă nu se desființează garajele. Și în mod onest le spunem cetățenilor că într-o bună zi probabil că se va ajunge și la garajul lor.

Dl. ȚOANCĂ: E o întrebare tehnică pentru dna. Drăgoi colegul nostru Simonis Alfred are un garaj în zona Orion vrea să fie demolat nu e problemă o să voteze pentru dar poate sau trebuie să se recuze? Nu cumva să fie declarat incompatibil. Că e mic și să nu facă vreo prostie.

Dl. PRIMAR: În declarația de presă pe care o să o fac după această ședință o să vin cu un exemplu. Deja avem o cerere de demolare venită din proprie inițiativă de la un proprietar de garaj de pe strada Orion.

Dl. JICHICI: Dl. Simonis vă atrag atenția că în conformitate cu legea dacă nu doriți să votați trebuie să anunțați acest lucru.

Dl. JICHICI: Supun la vot amendamentele d-lui. Diaconu .

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

- 1 abtinere

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 23 voturi pentru

PUNCTUL 19 ANEXA

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 20 ANEXA

Proiect de hotărâre privind atribuirea cotei de 135/216 părti din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. 3 August 1919 nr. 25.

Dl. JICHICI: Am un amendament la acest proiect. Având în vedere că nu există viză juridică din cauza faptului că nu au fost aduse până în acest moment acordurile coproprietarilor aș dori să fac un amendament prin care textul articolului 1 se completează în felul următor: textul original: se aprobă atribuirea cotei de 135/216 părți din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință Timișoara str3 August 1919 nr. 25 compus din 7 încăperi cu suprafața utilă totală de 114,90 mp. pe bază de contract de închiriere pe o perioadă de 1 an către Partidul Forța Civică filiala Timiș, ca sediu de partid.

Amendamentul meu completează acest text : “cu condiția depunerii acordurilor coproprietarilor în termen de 10 zile de la prezenta hotărâre”. Termenul de 10 zile provine de la faptul că hotărârea trebuie comunicată către prefectură în termen de 10 zile. Vă propun pentru ca toate lucrurile să fie clare să acceptăm acest amendament.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -22 voturi pentru

 • -  1 abtinere Supun la vot proiectul. -Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

 • -  1 abtinere

Dl. PRIMAR: Vă mulțumesc d-le. președinte pentru modul operativ și eficient în care ați condus ședința și vreau să mulțumesc tuturor consilierilor locali pentru aceleași contribuții la mersul excepțional al acestei ședințe. Iată într-o oră am reușit să trecem toate aceste proiecte care sunt toate de interes pentru Timișoara sau pentru unii cetățeni. Vă mulțumesc.

PRESEDINTE DE SEDINTA

P. SECRETAR

Cons. CIPRIAN JICHICI

SIMONA DRAGOI