Proces verbal din 11.11.2014

Proces-verbal al ședinței extraordinare din 11.11.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 11-11-2014 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. Ciprian Jichici

Din numarul total de 27 consilieri au participat 25;

Au absentat: Ovidiu Ciuhandu, Traian Stoia;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu si domnul secretar Ioan Cojocari;

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului Timisoara nr. 1194/07.11.2014

ANEXĂ

la Dispoziția nr. 1194

din data de 07.11.2014

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 31.10.2014.

 • 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr.SC2014 -26080/02.10.2014 pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor,scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timișoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 405/01.08.2014.

 • 3. Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Gloriei nr. 4.

 • 5. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr.12 în care funcționează Clinica de Cardiologie -ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu” prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428/24.11.2009, asupra construcțiilor - „Creșa cu program săptămânal nr. 17” și „Spălătorie creșă” situate în Timișoara, str. Drăgășani.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Timișoarei pentru susținerea Centrului Educațional Antimis.

 • 8. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timișoara la Convenția Primarilor (Covenant of Mayor) și aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire biserică, paraclis și clopotniță cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind sprijinirea festivalului “Timișoara Jazz Festival”.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.

Dl.JICHICI: Bună ziua stimați colegi. Vă propun să începem ședința de azi. Înainte de a deschide discuția legată de ordinea de zi o să-i dau cuvântul d-lui Primar.

Dl. PRIMAR: Bună ziua tuturor. Aș dori ca înainte de a intra în lucrările propriu zise să marcăm câteva lucruri importante. În primul rând aș vrea să aducem un omagiu celui care a fost Corneliu Coposu care s-a stins din viață în 11.11.1995, deci cu 19 ani în urmă. Cred că suntem de acord cu toții indiferent de opțiunile politice pe care le avem că seniorul Corneliu Coposu a fost o personalitate de prim rang a scenei politice românești a fost un om emblematic un om care trebuie să fie un model pentru noi cei care suntem actori politici la ora actuală și pentru generațiile viitoare. A îndurat multe suferințe în temnițele comuniste dar nu a abdicat de la crezul său de la un sistem sănătos de valori. Din păcate nu a avut prea mult timp la dispoziție să facă politică după revoluție și nu a mai prins perioada de maturizare a societății românești post comuniste încât să poată fi apreciat în viață la adevărata sa valoare. Din păcate prea de multe ori găsim apreciere post mortem și de prea puține ori pentru oamenii de valoare ai poporului, aflați în viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Al doilea lucru pe care aș vrea să-l marcăm este împlinirea a 94 de ani de la înființarea Universității Politehnica Timișoara la vremea respectivă cu denumirea Școala Politehnică Timișoara. Înființarea acestei instituții a fost o necesitate a României întregite, resimțită mai ales în plan regional după ce în 1919 Timișoara sa alipit de România Mare constituită pe parcursul anului 1918. Activitatea sa a devenit una de rezonanță națională și internațională. De-a lungul existenței sale peste 100 de mii de ingineri au fost dați țării, Europei, întregii lumi și mulți din ei au făcut cinste Timișoarei au făcut lucruri excepționale pentru Timișoara exercitându-și profesia. Să urăm universității La mulți ani! Vivat, Crescat, Floriat! În 12 Noiembrie, mâine se împlinesc 130 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș din Europa cu străzile iluminate electric. Este un din premierele de care avem toate motivele să fim mândri și să nu uităm că Timișoara a fost al doilea oraș din lume cu această performanță după New York. Această performanță ne onorează în plus. Aceastea au fost lucrurile pe care am vrut să le marcăm astăzi. Dl.JICHICI: Înainte de a trece la ordinea de zi fac apel la toți colegii din consiliul local să încercăm să ne respectăm unii pe alții să avem o atitudine decentă și vă spun că nu accept luări de cuvânt unii peste alții vă rog ca toată lumea să ceară dreptul la cuvânt și mă oblig să dau cuvântul tuturor celor care cer acest lucru. Sper să avem o ședință care să se încadreze în limitele normalului și ale decenței. Avem două puncte suplimentare pe ordinea de zi.

Dl. PRIMAR: Primul punct este urmare a unei sentințe judecătorești privind Ștrandul Termal, cei care administrează afacerea de la ștrandul Termal au obținut în instanță o sentință care ne obligă la următoarele: În numele legii instanța hotărăște: respinge excepția inadmisibilității invocată de pârât, de primărie, admite acțiunea formulată și precizată de reclamanta S.C. GPG Company S.R.L. cu sediul în

Timișoara în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Timișoara dispune anularea în parte a hotărârii consiliului local a Municipiului Timișoara 325/28.07.2009 cu privire la prelungirea locațiunii până la data de 30.09.2009 obligă pârâtul să adopte o hotărâre pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru suprafețe locative cu altă destinație decât aceea de locuință nr.1463/2004 încheiat între părți, pentru o perioadă de 8 ani. Obligă pârâtul să achite reclamantului suma de 5121,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată și dreptul de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședința publică din data de 22 Martie 2011 iar recursul ...imediat deci ce v-am citit ați reținut este din sentința din 2011 împotriva căreia s-a inițiat recurs.

Dna OLTEANU: E semnată din 2011 și suntem în 2014 acum o punem în aplicare?

Dl. PRIMAR: Deci urgența este oricum pentru că din 2011 exista obligația , ...dl. Secretar asta afirmați? Vă rog să afirmați că eu nu am fost în administrația precedentă și nu știu ce s-a întâmplat în 2011. De ce a apărut pe ordinea de zi suplimentară?

Dl. SECRETAR: Și la mine a apărut acum pe ordinea de zi.

Dl. PRIMAR: Cine explică? Dacă nu notă explicativă în scris pentru toți care veniți cu proiecte pe ordinea de zi suplimentară, să fie foarte limpede. Notă explicativă în scris pe care mi-o depuneți să-mi justificați de ce veniți cu proiecte suplimentare, cine poate explica de ce a apărut pe ordinea de zi acest proiect suplimentar cu titlu de urgență? Să vină cineva de la juridic și să ne explice. Până atunci vă spun despre al doilea punct de pe ordinea de zi nu este o hotărâre ci este o luare la cunoștință asupra Adresei nr. SC2014-029853/07.11.2014 a Consiliului Județean Timiș Direcția Evidența Persoanelor privind Nota de constatare întocmită în urma controlului tematic pe linie de evidență a persoanelor. Deci o hotărâre avem pe ordinea de zi suplimentară și luare la cunoștință asupra unei adrese.

Dl. SECRETAR: Pot să vă lămuresc, deci a rămas definitivă și irevocabilă în

 • 30.10.2014 avem o notă și de la Serviciul Juridic în care s-a spus că până în

 • 21.10.2014 dacă nu, curg daune combinatorii. Deci e regimul de urgență acesta, clar. Recursul nu e depus, de aceea am căutat și eu, e definitivă uitați-vă pe ștampilă. Scrie 30.10.2014. Și aveți un referat de la juridic. Consilier juridic Alina Jenariu care spune urgența e clar.

Dl. PRIMAR: E vorba, nu discutăm pe fond ci discutăm aceste aspecte organizatorice, pe fond este o hotărâre judecătorească, este o respingere a recursului, prin urmare trebuie să punem în practică ceea ce cere puterea judecătorescă. Acestea sunt cele două puncte. Oricum ceea ce am spus la început este valabil pentru că decizia mea a fost luată anterior și comunicată. Cine vine cu proiecte suplimentare trebuie să prezinte și o notă explicativă de ce nu a venit cu proiectul în timp util încât să nu fim nevoiți să suplimentăm ordinea de zi. Cum am spus-o în repetate rânduri, există situații de urgență există situații cu miză foarte mare în care eu cred că dacă vrem binele Timișoarei trebuie să trecem peste faptul că s-a venit târziu cu proiectele și trebuie să le supunem la vot și să le aprobăm.

Dar am constatat că sunt situații în care lucruri, care ar fi putut să fie făcute mai din vreme, nu sunt făcute la timp și asta nu se poate explica decât prin delăsare. Pentru că ziua de lucru nu are 8 ore să fie limpede dacă nu a fost până acum pentru cineva. Ziua de lucru are atâtea ore câte trebuie ca să ne facem treaba pentru orașul acesta. Dl. JICHICI: Supun la vot cele două puncte suplimentare.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -15 voturi pentru

- 3 abtineri

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 31.10.2014.

Dl. JICHICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 25 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre pentru aprobarea suplimentării valorii Contractului de prestări servicii nr.SC2014 -26080/02.10.2014 pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor,scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare din zona centrală a municipiului Timișoara, încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 405/01.08.2014.

Dl. PRIMAR: Eu cred ca nu mai e de discutat in jurul acestui punct , pentru ca am purtat discutii de la exagerat pana la penibil de lungi pe o tema foarte simpla. E vorba despre suplimentarea plafonului de bani alocati pentru intretinerea zonei centrale de spatii verzi a municipiului Timisoara, zona aflata sub contract cu societatea primariei Horticultura. Exista nevoia de lucrari pentru zona centrala, care si cate anume pot fi facute pana la sfarsitul anului, exista bani fara a fi nevoie de o rectificare de buget, care au fost initial alocati pentru alte sectoare ale orasului, in acele alte sectoare nu pot fi cheltuiti pentru ca nu avem un contract in perioada urmatoare cu nici un operator, si prin urmare este un lucru firesc in interesul timisorenilor sa punem la punct cat mai bine spatiile verzi din oras.

Pana la urma problema se reduce nu la ceva pozitiv ci la ceva negativ. Vrea cineva sa creeze dificultati societatii Horticultura sau nu? Cine voteaza pentru exprima votul firesc, natural, in interesul orasului, cine voteaza impotriva trebuie sa aibe un motiv care nu poate fi altul decat un gand rau pentru societatea consiliul local Horticultura.

Dl. JICHICI: Comisia I a avizat proiectul de hotarare cu o precizare.

Dl. IDOLU: Cu dorinta de a ajuta societatea Horticola sa-si faca datoria, iar pe de alta parte sa avem macar zona centrala ingrijita si pregatita pentru sezonul rece grupul PSD sustine proiectul asa cum s-a votat in sedinta din luna august. Asa cum n-am fost implicati nici unul din membri Consiliului Local in stabilirea sumei initiale a contractului, tot la fel nu putem aproba modificarea acelei sume. Cu dorinta de a merge mai departe , propunem delegarea administratiei primariei, domnul primar, domnul viceprimar sau orice persoana cu atributii de negociere a tarifelor, sa faca toate demersurile in cel mai scurt timp pentru a semna actul aditional cu marirea valorii lucrarilor.

E un amendament si in spiritul celor spuse de domnul primar cred ca e solutia cea mai potrivita.

Dl. PRIMAR: Haideti sa spunem lucrurilor pe nume pentru ca nu ne mai putem juca cu timisorenii si cu Timisoara. Prea multa bataie de joc la adresa cetatenilor acestui oras. Nu vreti sa votati pentru ca vreti sa nu mearga treaba bine pentru orasul Timisoara, nu vreti sa poata fi intretinute spatiile verzi si nu aveti nici macar barbatia sa spuneti lucrurile acestea raspicat. Nici nu se poate pune problema de asa ceva pentru ca stiti foarte bine domnule Idolu, si tot grupul PSD stie foarte bine ca in contractul din august este precizata suma si ca nu poate primarul sa stabileasca aceasta suma. Iar a discuta astazi inca o data, ore in sir, repetind tot ce am discutat data trecuta ne-ar pune intr-o lumina detestabila in ochii timisorenilor. Eu sunt om serios si va spun foarte limpede , eu la discutii de genul acesta nu mai particip. Eu vreau sa fac politica aplicata in administratie si nu politicianism. Ceea ce face grupul PSD de luni de zile este politicianism indreptat impotriva Timisoarei si impotriva timisorenilor.Vreti sa duceti lucrurile si mai departe? Duceti-le!

Nu va muri orasul acesta, vom ajunge la alegeri anticipate daca va trebui si vom face incat sa poata functiona consiliul local al municipiului Timisoara pentru ca ceea ce se intampla aici ced ca nu s-a mai intamplat in nici un oras cu pretentii din tara.Poate, in anumite localitati de alt rang, cu lume mai putin educata s-o fi intamplat. Dar ce se intampla aici , cu oameni cu pretentii nu cred ca s-a mai intamplat niciunde.

Dl. JICHICI: Doriti sa formulati un amendament domnule Idolu ?

Dl. PRIMAR: Cum sa fie un amendament impotriva unui contract semnat? Este un contract care stabileste suma. Cum poate primarul sa stabileasca el suma ?

Dl. IDOLU: Tocmai l-am formulat in sensul in care suntem de acord cu continuarea ,asa cum am hotarat, derularii contractului, cu mentiunea ca delegam aparatul primariei sa negocieze sumele.

Dl. JICHICI: Rugamintea mea este ca in cazul in care formulam un amendament sa-l formulam strict pe textul proiectului de hotarare.

Dl. IDOLU: Se aproba continuarea ...

Dl. PRIMAR: Nu se cere sa se aprobe asta......Contractul este valabil

oricum, exista dar bani nu exista destui pentru a sustine un volum de lucrari la nivelul necesitatilor Timisoarei, deci problema se pune doar sa se suplimenteze bugetul pus la dispozitia contractului nu si cheltuirea banilor. Cheltuirea se face dupa necesitati in functie de volumul de lucrari care vor fi efecctuate.

Dl. IDOLU: Sa reformulati: Se aproba suplimentarea valorii contractului cu suma negociata de catre semnatarii din partea primariei Timisoara, respectiv primar, viceprimar sau alte cadre tehnice iar de cealalta parte, cei care negociaza un contract cu Horticola S.A.

Dl. SECRETAR: Eu vreau sa va spun ca nu voi accepta niciodata o treaba care din punctul meu de vedere nu este legala. Aici, cu tot respectul domnule Idolu, vreau sa va spun ca nu se poate negocia nimic. Contractul exista, e in vigoare, sumele sunt stabilite, nu are nimeni ce sa negocieze.Ca se doreste altceva, ca se doreste sa se arunce pe sarcina executivului o momeala, ca eu nu o vad altfel, dar, eu din punct de vedere juridic vreau sa va spun , in forma , cu amendamentul care -l aprobați si votul dumneavoastră e suveran, eu nu pun viza juridica.

DL. SIMONIS: In primul rand as vrea sa-l felicit pe domnul primar pentru ca astazi a devenit pentru a doua oara bunic, in al doilea rand eu nu am fost foarte lamurit din sedintele trecute cu privire la modul in care au ajuns primele 500 000 lei in baza acestui contract, alocati pe acest contract.

Eu nu-mi amintesc ca in proiectul de hotarare prin care am stabilit modalitatea de gestiune, cea prin atribuire directa, sa fim stabilit si o suma de 500000 lei. Exista aceasta suma alocata.

Daca inteleg eu, problema astazi este pentru faptul ca exista totusi abni disponibili pe cele 3 zone in care nu mai sunt contracte si nu mai sunt bani disponibili pentru zona centrala, poate putem face un proiect de hotarare sau un amendament prin care sa stabilim ca banii ramasi pe zone unde nu mai sunt contracte, indiferent de suma se vor muta pe zonele unde sunt contracte.

In felul asta macar evitam, sa discutam de sume, plafoane de raspunderea directa a Consiliului Local, atunci cand stabileste clar o suma.Poate pot face un amendament ca art. 3 sa inlocuiasca...

Dl. PRIMAR: Exact asta face acest proiect de hotarare, muta banii. nu stiu daca este corect asa din punct de vedere juridico-economic. Este in regula sa se vorbeasca indirect dar suma care se da aici este exact cea la care ati facut referire.

Eu sunt de acord cu amendamentul propus daca, din punct de vedere juridic este in regula.

Dl. SECRETAR: Valoarea convenita pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului este de 585 483 la care se adauga TVA.

Dl. SIMONIS: Macar suntem de acord cu ceva.Daca eu propun un amendament care va suna in felul urmator: Sumele ramase pe cele 3 zone din Timisoara care nu sunt contractate pentru serviciul de intretinere de spatii verzi se muta pe zona unde exista contracte fara sa stabilim sume, fara sa impartim noi tarife si chestiuni de genul asta.

Juridic exista posibilitatea ?

Dl. SECRETAR: Juridic, daca sunt bani cuprinsi in buget si sunt bani cuprinsi in buget ca referatul e semnat de directiunea buget, banii aia se folosesc.

Dl. PRIMAR: Intrebarea este daca e in regula sa se formuleze indirect ca banii ramasi de pe alte sectoare se suplimenteaza ?

Dl. SECRETAR : Nu am nici o obiectiune.

Dl. PRIMAR: Initiatorii au specificat suma luand ce nu e cheltuit pe celelalte sectare. Asa s-a ajuns la aceasta suma.

D -na : Celelalte 11 care au fost insirate in acea hotarare de consiliu din 1 august nr. 405 ,au fost lucrarile de intretinere, cele de taieri si cele de intretinere a locurilor de joaca si sumele au fost dramuite pentru toate contractele. Fiindca s-a semnat un singur contrat celelalte sume le-am scazut si le-am adaugat la aceasta...

Dl. SECRETAR: E aceeasi treaba.

D -na : Erau mai multe contracte .

Dl. SECRETAR: Nu conteaza aia.

Dl. ORZA: Ideea era ca noi discutam pe abstract. Sumele trebuie sa rezulte in baza calculului unor suprafete, unor lucrari care se mai pot face in perioada asta a anului. Sigur ca noi avem un plafon dat , cum zicea domnul secretar , s-au votat niste sume pe spatii verzi si ele pot fi cheltuite dar ele trebuie sa aibe legatura cu lucrarile ca degeaba dam asa , in alb niste bani care nu se pot face. Poate in formular ar trebui sa introducem si chestia asta : “ . in baza lucrarilor care urmeaza sa se faca..”

Dl. PRIMAR: Noi stabilim plafonul pana la care pot fi lucrari. Se vor face lucrari mai multe sau mai putine in functie de vreme si la sfarsit vom constata ca din acesti bani vor fi cheltuieti mai multi sau mai putini. Decontarile se vor face la tarife care nu se negociaza, se vor face la tarifele care au rezultat din ultima licitatie castigata de Horticultura. Aici , noi acuma cream posibilitatea sa se extinda frontul de lucru, volumul de lucrari si este o suma care e estimata si o avem la dispozitie. Cat vom cheltui, nu putem sa fundamentam ca daca stam acuma sa facem un studiu de fundamentare se termina contractul. E o suma plafon pe care o alocam nu o suma de cheltuit efectiv care va face obiectul unui decont neaparat. Eu sunt de acord cu .suma plafon.

Dl. RUSET: Trebuie sa avem in vedere ca in contract este prevazuta expres o anumita valoare, deci, printr-un act aditional trebuie modificata aceasta valoare. Noi putem sa luam in considerare, sa facem un amendament, sa mergem cu un plafon pe acest contract dar, asta nu inseamna ca nu trebuie incheiat un act aditional la acest contract.

Dl. JICHICI: Nu Consiliul Local trebuie sa faca actul aditional, ci trebuie sa-si dea girul pentru suplimentarea valorii si propunerea mea, in linie cu ce au propus si colegii de la PSD este sa acceptam textul ca “se aproba suplimentarea valorii contractului cu sumele disponibile in buget, alocate pentru spatii verzi.”

Dl. PRIMAR: Putem spune: cu sumele disponibile in bugetul actual pentru spatii verzi.

Dl. JICHICI: Doriti sa va asumati dumneavoastra amendamentul in forma asta? Atunci il formulez eu ca si amendament: modificarea art. 1 cu urmatorul text “Se aproba suplimentarea valorii contractului de prestare servicii nr. SC214-26080/02.10.2014 incheiat cu S.C. Horticultura S.A. Timisoara pentru intretinerea si amenajarea spatiilor verzi, parcurilor, scuarurilor a spatiilor verzi si a sistemelor de irigare din zona centrala a municipiului Timisoara incheiat in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 405, de la suma de 585 483,87 pana la o valoare care sa nu depaseasca sumele disponibile in bugetul municipiului Timisoara alocate pentru aceste activitati.”

Dl. PRIMAR: Pana la valoarea disponibila la data curenta in bugetul in vigoare alocata intretinerii spatiilor verzi.

Dl. JICHICI: Asta e trecut la 5.2 in contract. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

- 1 abtinere

Cine este pentru acest proiect cu amendamentul aprobat?

- 25 voturi pentru

Dl. RUSET: Fac un apel colegilor din Consiliul Local, sa ne gandim sa convocam o sedinta AGA pentru Horticultura in asa fel incat sa avem o discutie privind maniera in care noi dorim sa evolueze aceasta societate. Sa fie doar dependenta de contractele Consiliului Local sau sa fie mai puternica in piata ?

V-as ruga sa va ganditi la aceasta chestiune si in perioada urmatoare sa programam o intalnire AGA.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

3. Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în valoare de 15.000.000 lei.

Dl. PRIMAR: Va aduceti aminte ca nu e mult de cand am avut un proiect de hotarare similar care a fost votat de catre Consiliul Local si a devenit hotarare, care ne-a creat posibilitatea, sansa de a obtine printr-un mecanism instituit de guvern o compensare a datoriilor companiei COLTERM catre bugetul central al statului , datorii cu titlul de pierderi induse. Am spus atunci ca nu a fost vorba de bani pusi in miscare ci de un mecanism de compensare instituit de guvern care prezinta un lucru bun. Acelasi mecanism bun, ne creaza acum sansa sa mai compensam si alte 15 milioane de lei, datorie pe care Colterm o are catre furnizorii de carburant tot datorita pierderilor induse. Exista un material consistent intocmit in colaborare, de economistii Colterm si economistii din Directia Economica a Primariei Municipiului Timisoara sub coordonarea administratiei financiare, documentatia intrunind toate cerintele pentru ca o asemenea compensarea sa se produca, dar nimeni nu-ti garanteaza ca in final se va si produce, asa cum nici data trecuta nu am avut garantia. Se spune clar ca exista acest mecanism, ca se depun solicitarile de compensare dupa o anumita procedura si apoi se asteapta luarea deciziei. Inclusiv la nivelul Ministerului Finantelor se da aprobarea de compensare sau se respinge dosarul prin care se solicita asta.

Proiectul de hotarare de astazi este in aceeasi termeni formulat ca si cel de data trecuta numai ca vizeaza compensarea unor datorii cauzate de pierderi induse catre furnizorii de combustibil si nu catre bugetele existente la nivel central. Rugamintea este sa votati pentru ca daca reusim si aici o compensare atunci inseamna ca am iesit din situatia critica in care se afla si la ora actuala cu Compania COLTERM , singura din companiile noastre care a ramas si dupa 2 ani din legislatura actuala, intr-o situatie critica . E una mult mai buna acum, dupa compensarea de la inceputul legislaturii, dupa compensarea recenta si ar fi si mai buna situatia dupa aceasta noua compensare.

Dl. IDOLU: Ar trebui sa ne intoarcem in urma in aceasta vara si ultima sedinta AGA poate sa confirme toate demersurile facute de noua conducere de la COLTERM ca suntem pe drumul cel bun si cred ca cel mai potrivit ar fi sa explice cum a reusit dansul sa ajunga intr-o situatie de „culoar bun”, ceea ce , din experienta lor ar putea invata si Horticola si cred ca cel mai potrivit sa ne vorbeasca ar fi directorul de la Colterm.

Dl. Dir.MIRCEA: Inca din aceasta toamna am inceput dmersurile pentru a recupera creantele care sunt datorate din perioada 2006-2012, suma estimata la 31 decembrie era de 90 milioane lei. Cu ajutorul dumneavoastra, cu ajutorul colegilor din cadrul primariei, sprijinul domnilor din finante, am reusit, cu ajutorul guvernului care a dat acea Ordonanta de Urgenta a Guvernului care a completat Ordonanta nr. 9 de rectificare a bugetului de stat, am reusit sa recuperam acesti bani. Pierderile sunt ca urmare a neincasarii la timp a subventiilor.

Nu numai Colterm a beneficiat de acest lucru, cred ca cetatenii Timisoarei au beneficiat si ei de acest lucru pentru ca anul acesta suntem in stare sa furnizam in continuare agent termic fara nici un fel de probleme daca reusim sa stingem din datoriile fata de Complex Energetic Oltenia, despre acesta este vorba, furnizorul nostru principal de carbune, este o stingere partiala nu totala. Consider ca oricum nu se poate face decat cu ajutorul dumneavoastra acest lucru si de unii singuri n-am fi izbutit in nici un fel

Vă mulțumesc pe această cale tuturor d-lui primar d-lor consilieri colegilor din primărie și guvernului, normal.

Dl. HERZOG: Am formulat un amendament în comisia de buget și văd că nu apare în materialul pe care-l avem în față așa că aș dori să-l enunț acum. Puțin modificat că nu-mi mai amintesc 100% formularea care apare în avizul dat de comisie. Și...cred că pot să citesc și să agreem poate și împreună cu administrativul primăriei o formulă care să convină tuturor. Se aprobă acoperirea parțială de către Municipiul Timișoara și aici apare amendamentul „ sub condiția obținerii unor surse suplimentare echivalente de la bugetul de stat”. Adică să fie sub condiție să nu-l acceptăm că eu am fost singurul care m-am abținut data trecută fiindu-mi teamă având temerea că ne încărcăm cu o datorie pe care după aceea nu o să o putem compensa. Doamne ajută! Nu a fost cazul și s-a obținut compensarea. Dacă sunteți și ceilalți colegi sau dacă aveți de comentat asupra amendamentului.

Dl. JICHICI: Această datorie nu grevează bugetul municipiului Timișoara. Dl. Viceprimar vă rog.

Dl. DIACONU: Vroiam doar să adaug că acordul tripartit dintre Municipiul Timișoara-COLTERM și Energetic Oltenia prevede din toate punctele de vedere, că dacă acest lucru nu reușește, din bugetul de stat, acordul devine nul și ca atare.

Dl. PRIMAR: E corect amendamentul așa cum v-am explicat și data trecută sub această rezervă asumăm noi obligația noastră de a plăti aceste pierderi induse, sub rezerva că obținem bani de la bugetul de stat. Nu se obțin bani prin virare efectivă ci prin mecanismul compensării. E corect amendamentul D-lui consilier Herzog.

Dl. DIRECTOR S.C. COLTERM: Este un acord de compensare în trei, deci este un act încheiat, în cazul în care acești bani nu vin, nu se încheie acordul.

Dl. JICHICI: E OK și cred că nu strică.

Dl. DIRECTOR S.C. COLTERM: E doar o măsură de precauție dacă doriți.

Dl. JICHICI: Ați spus Se aprobă acoperirea parțială de către Municipiul Timișoara „ sub condiția obținerii unor surse suplimentare echivalente de la bugetul de stat”

Dl. HERZOG: Putem să reformulăm „sub condiția compensării integrale a sumei de la bugetul de stat”.

Dl. PRIMAR: Nu mai țineam minte nici eu exact cum era formularea și m-am uitat pe text. Art.1 spune așa: Se aprobă acoperirea parțială de către Municipiul Timișoara din surse de la bugetul de stat a pierderilor induse. Deci numai din aceste surse se pot acoperi. Noi putem să completăm în spiritul celor propuse de dl. Consilier Herzog „din surse de la bugetul de stat alocate în acest scop” ca să fie clar că nu luăm bani de la bugetul de stat, presupunând că i-am obține stimați colegi de la PSD, în alte scopuri. Glumim acum. Și atunci amendamentul s-a referit la art.1 cu această completare și ar fi în regulă.

Dl. IDOLU: Dorința vi s-a împlinit.

Dna. SARACAN: Asta vroiam să adaug și eu că scrie chiar în textul art.1 ce dl. Coleg dorea să inserăm, probabil se referea doar la titlu că din titlu nu reiese ce dumnealui dorește, dar scrie în art. 1 foarte clar bugetul de stat.

Dl. JICHICI: Amendamentul acesta cu : din surse de la bugetul de stat alocate în acest scop cred că este....

Dl. ȚOANCĂ: E o simplă remarcă să-l completez pe dl. Primar și să fac un scurt istoric, este a treia oară fără să și chiar vă rog și spun din start deși premierul candidează, acest guvern, aș vrea să nu se considere intervenția mea ca fiind politică, nu, vorbesc serios, ci tehnică. O să citez din dl. Primar în 2012 dacă vă amintiți, guvernul a intervenit masiv cu prima schemă de ajutor la COLTERM și RATT și, ca să citez din dl. Primar atunci a scăpat Timișoara de insolvență. Că exact așa v-ați exprimat, vorbesc cu cuvintele dvs. În urmă cu 2 luni, vorbim de suma de 65 de milioane de lei iar azi vorbim și vă dau tot cum să spun eu, toată asigurarea că se vor face toate demersurile ca și acești 15 milioane de lei să se scadă din creanțele COLTERM. E clar că și statul de-a lungul timpului după cum și noi primăria și consiliul local de-a lungul timpului am contribuit prin neplata unor sume la timp, am contribuit la acest dezastru. Deci asta am vrut este peste, vorba de o sumă care, prin cele 3 intervenții masive se ridică la 25 de milioane de euro. Care este un lucru nu de ici de colo pentru o companie aflată și ați văzut prin ce a trecut în ultimii 2-3 ani. Atât am vrut să spun mai apăsat să fim corecți până la capăt.

Dl. PRIMAR: Dl. Țoancă eu întotdeauna sunt corect și am scris în monitorul primăriei că a fost compensată acea datorie de 138 de milioane la acea vreme eu am organizat conferință de presă în ziua în care am aflat primul că mi s-a transmis că s-a aprobat și compensarea aceea de 66 de milioane de lei, acestea sunt lucruri bune care s-au întâmplat fără să se aloce bani efectiv ci într-un mecanism corect de compensare care a fost adoptat de guvern, nimeni nu este absurd să spună că nu se întâmplă nici un lucru bun, dar la fel de corect sunt atunci când spun că pentru proiectele Timișoarei s-au dat 0 lei, da? Deci pentru aceste compensări este foarte bun mecanismul și ne ajută enorm, ajută Coltermul, pentru proiectele pe care le-am tot enumerat și care sunt cunoscute de lume, realitatea este că sunt 0 lei. Bun, așa este corect să recunoaștem ce este bun și să spunem ce nu e bun dar mai e timp.

Dl ȚOANCĂ: Dl. Primar ar trebui să...nu nu că nu vorbesc despre Spitalul de Copii sau alte lucruri pe care vă tot contraziceam la conferințele de presă de la partid. Ar trebui ca până la finele acestui an sau cel puțin începutul anului viitor când vom vota și noi bugetul să gândim o formulă, am avut un proiect de hotărâre în dezbatere, mulți colegi de aici, sub forma reprezentanților AGA în urmă cu o lună jumătate am fost la o ședință la COLTERM, să gândim să stingem și acele datorii istorice pe care municipalitatea le-a acumulat în ultimii 12 ani vizavi de această societate fie acei 28 de milioane de lei dați într-un an și jumătate fie nu știu să găsim resurse bugetare pentru dacă guvernul și-a stins creanțele să nu rămânem noi consiliul local Primăria Municipiului Timișoara datori la firma noastră. Asta era rugămintea și totodată provocarea pentru că am înțeles că dl. Secretar draftul de hotărâre, de proiect de hotărâre era, nu găsise formula juridică pentru a împrumuta de fapt a rambursa Coltermului sub forma a 27 de milioane de lei datoria noastră care de fapt e 80 milioane lei în timp, într-un an și jumătate. Iar cu acest proiect de hotărâre, noi l-am avut în față la AGA și dl. Viceprimar a fost acolo iar cu acest proiect de hotărâre cu acest ramburs dat de către municipalitate Colterm ar fi devenit în fața băncilor și în fața celorlalți parteneri mult mult mai solvabil. Asta era rugămintea și provocarea iar probabil în Decembrie sau în Ianuarie ar trebui să o ducem la bun sfârșit.

Dl. DIACONU: Doar două remarci și eu am de salutat Ordonanța 59 care ne permite aceste lucruri, pe de altă parte sigur mi-aș fi dorit să fim într-o ipostază mult mai bună în cea a Constanței de exemplu sau a Bucureștiului care au primit bani, cash din fondul de rezervă al guvernului pentru subvenția națională lucru care din păcate la noi nu s-a întâmplat și iată că la Constanța cu acești bani au redus prețul gigacaloriei. Nu suntem încă în acea ipostază se pare, însă dacă ne referim la ce acea sumă aproape toate sumele care sunt pierderi induse în momentul de față au fost compensate prin acest mecanism ca atare nu mai are obiect cererea celor 27 de milioane de lei. Indiferent de surse pierderile induse sunt de 80 de milioane de lei, ele au fost calculate și cele 67 plus 15, înseamnă 82 de milioane de lei.

DL.DIACONU: Pierderi induse inseamna intarzieri, inseamna dobanzi, inseamna penalitati.

DL.TOANCA: Sa inteleg ca Guvernul a acoperit si pierderile induse pe care noi, pe plan local le-am acumulat de-a lungul timpului.

DL.DIACONU: Toate pierderile induse pe care Coltermul le-a avut in acesti doi ani de functionare, cu exceptia anilor 2012, 2013, 2014, cand am platit la zi. Iata ca s-a putut subventia Coltermului.

DL.JICHICI: Si eu consider ca guvernul Romaniei a facut un act foarte corect. Mi se pare normal sa se intample asa. A facut domnul Toanca o remarca, nu ca domnul Prim-ministru candideaza, eu, ce nu reusesc sa inteleg este cum de nu are curaj domnul Prim-Ministru sa-si arate fata in Timisoara si sa sustina aceste sustineri extraordinare.

DL. FOLICA: Domnule Presedinte, ce trebuie sa intelegem noi, ca trebuie sa-i multumim d-lui Viorel Ponta, pentru ca isi face datoria fata de cetateni?

DL.JICHICI: Nu stiu.

DL.SIMONIS: Dati-mi si mie voie, domnule Presedinte, noi tacem deja de vreo jumatate de ora, dar n-o sa putem la nesfarsit.

DL.JICHICI: Ati primit cuvantul de cate ori l-ati cerut.

DL.SIMONIS: Am sa raspund domnului Folica, d-voastra inca nu. Guvernul acesta face un lucru absolut normal, pe care nu l-a facut niciun alt guvern din 2004 incoace. Trebuie salutat un act normal care nu s-a intamplat in ultimii 10,12, 13, 14 ani de zile.

DL. FOLICA: N-am ce sa comentez.

DL.JICHICI: Supun la vot amendamentul discutat. Reamintesc textul agreat. DL.MIRCEA: In masura in care se poate ca art.1 din Proiectul de hotarare sa ramana in aceeasi forma, sa nu ne trezim cu surpriza ca exista alt functionar in cadrul aparatului administrativ si va zice: “Domnilor, stati putin, astia ce fac aici? Daca s-a dat o forma si s-a acceptat, a liotararii...

DL.HERZOG: Renunt la formularea de amendament, nu e cazul sa complicam inutil.

DL.JICHICI: In aceste conditii, supun la vot proiectul de iotarare in ansamblul sau.

Desciid procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului situat în Timisoara, str. Gloriei nr. 4.

DL.JICHICI: Desciid procedura de vot.

-25 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara Bv. Revoluției 1989 nr.12 în care funcționează Clinica de Cardiologie -ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

DL.JICHICI: Desciid procedura de vot.

-23 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de exercitare a dreptului de administrare, transmis către Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu” prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428/24.11.2009, asupra construcțiilor - „Creșa cu program săptămânal nr. 17” și „Spălătorie creșă” situate în Timișoara, str. Drăgășani.

DL.JICHICI: Va atrag atentia ca este proiect de 18 voturi.

Deschid procedura de vot.

-25 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției între Consiliul Local

al Municipiului Timișoara și Arhiepiscopia Timișoarei pentru susținerea Centrului Educațional Antimis.

Deschid procedura de vot.

-25 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind reconfirmarea adeziunii Municipiului

Timisoara la Conventia Primarilor (Covenant of Mayor) si aprobarea Planului de Actiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului rri •     •

Timisoara.

DL.DIACONU: Avem nominalizari de consilieri locali pentru aceasta hotarare in echipa de implementare si monitorizare a planului de actiune in domeniul energiilor durabile.

DL.JICHICI: Este vorba de cinci consilieri. Va rog, domnilor colegi sa faceti propuneri.

DNA TARZIU: Din partea grupului PDL, domnul Stefan Sandu.

Dl. SIMONIS: Domnul Dan Idolu.

DL.BONCEA: Doamna Elena Wolf.

Dl. JICHICI: Din partea grupului PNL il propun pe dl. Grigore Grigoroiu. DL.TOANCA: Dl.Geana Nistor, este inginer.

DL.JICHICI: Avem cele cinci propuneri. Mai sunt? Alte propuneri, nu.

Dl. IDOLU: Citind acest material si acest program generos, vreau sa pun o intrebare domnului Primar sau viceprimar. Exista in proiectele primariei cofinantate de la Uniunea Europeana un proiect de sistematizare a traficului

electronic automat, care, cu siguranta, eu ca sofer, stiu ca asteptarea la semafor, dupa semafor, produce emisii de CO2 masive. Nu putem face abstractie de acel proiect. Stiti cumva faza in care se afla la ora actuala?

DL.PRIMAR: Acesta este proiectul la care am intampinat cele mai mari dificultati. Dupa cum v-am informat de foarte multe ori si am informat pe cetateni prin intermediul mass-media, a fost un proiect cu o licitatie lansata in urma cu aproape un an si jumatate si licitatia inca nu este incheiata, dar este pe cale sa fie incheiata. Sper, cat de curand, sa putem sa dam drumul si la implementarea propriu-zisa a acestui proiect, pentru ca, dupa cum stiti ca sunt regulile pe proiectele europene, perioada de implementare curge din momentul semnarii contractului. Am semnat contractul nici nu mai stiu cand si iata ca n-am reusit sa facem in practica nimic datorita procedurii de achizitie publica si a fost mereu supus unor cereri de clarificare si reclarificare si contestata, s.a.m.d. Este bine ca licitatia a mers inainte, chiar daca a durat din calea afara de mult, miza este foarte mare, un proiect de 50 milioane aprox. si ca nu s-a ajuns la anulare si repornire de la zero. Sper, cat de curand, sa putem anunta ca trecem la punerea in practica si a acestui proiect si vom avea atunci gradul de succes si de reusita suta la suta, ceea ce e o performanta, e caz unic in Romania, poate mai au si altii suta la suta daca au avut un singur proiect, dar noi avem, la cele 26 mai adaugam vreo zece, sau mai mult de zece, ne apropiem de 40 de proiecte, nu le-am numarat exact, cu cele care au fost generate in ultima vreme in plus fata de cele care au fost depuse pe fonduri europene din perioada administratiei precedente.

Dl. IDOLU: La un moment dat, ati spus ca din cele 26 de proiecte, probabil unul nu va fi implementat, exact acesta, care are efecte majore asupra acestui proiect de, sa-i zicem, de ecologizare. Daca nu, varianta alternativa ar fi sa aducem purificatoare de aer de la domnul Petrica Folica in fiecare intersectie semaforizata. Cred ca e mult mai costisitoare.

DL.FOLICA: Dezinformati, pentru ca nu Folica Petrica aduce.

DL.PRIMAR: N-am spus ca, probabil, nu va fi implementat, am spus ca e supus unor riscuri mari, de a ajunge sa nu mai aiba timpul fizic pentru a fi implementat, acum sunt optimist si in privinta acestui proiect, cred ca va ajunge si el sa fie implementat, incat, ceea ce ne-am propus, sa batem toate recordurile la absorbtia de fonduri europene, sa se materializeze.

DL.JICHICI: Supun la vot proiectul cu nominalizarile facute in plen.

Deschid procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire biserică, paraclis și clopotniță cu oficiu parohial”, str. Ioan Alexandru, nr. 9, Timisoara.

Dl. JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind sprijinirea festivalului “Timisoara Jazz Festival”.

DL.HERZOG: In zona avem deja doua festivaluri de jazz, amandoua se desfasoara vara si, la un moment dat, erau chiar la concurenta ca si interval de desfasurare, Festivalul traditional de jazz de la Garana si Festivalul initiat de domnul Primar, in Timisoara, de vara. Ma gandeam daca chiar este nevoie si de acest al treilea festival, ma gandesc ca au mai fost editii anterioare, daca e o initiativa privata, se poate tine oricand, dar daca e nevoie de sustinerea Primariei, si daca „da”, de ce asa de mult pentru jazz si mai putin pentru alte tipuri de muzica sau alte activitati culturale. A doua observatie: acest festival e inclus in strategia culturala a orasului.

DL.DIACONU: Nu exista in niciun fel o preferinta din punct de vedere al fondurilor alocate catre jazz. Exista traditional un astfel de festival de jazz in cursul toamnei, iernii, este organizat de catre domnul Giura, si sustinerea pe care o acordam in acest moment este una punctuala pentru editia din acest an. Nu avem nevoie de fonduri suplimentare pe agenda Casei de Cultura din acest punct de vedere, sumele provin din economii din cadrul altor evenimente, sigur ca din punct de vedere a strategiei culturale pe care o avem la nivelul municipiului, aceasta va fi aplicata in prioritati si in tematici de finantare, incepand cu anul viitor, asta insemnand cu lansarea concursului de proiecte culturale din decembrie.

DL.HERZOG: El a fost inclus pe agenda aprobata de Casa de Cultura pana in decembrie anul trecut.

DL.DIACONU: A fost inclus pe agenda Casei de Cultura, acesta e motivul pentru care venim cu acest proiect de hotarare, includerea Festivalului pe agenda Casei de Cultura si finantarea lui din fonduri existente deja, insa, repet, dat fiind ca Consiliul Local a aprobat strategia culturala a municipiului, aceasta va intra efectiv in implementare in ghidul pe care, foarte probabil in urmatoarea sedinta de Consiliu Local il veti aproba cu privire la finantarile nerambursabile. Lucrurile nu vor mai fi discutabile din acest punct de vedere, daca ne-am asumat o strategie, acele obiective vor fi cele care vor fi finantate, fie pentru primarie, fie pentru operatorii culturali privati care participa la concursul de proiecte nerambursabile.

DL.PRIMAR: As vrea sa mai adaug ceva, cred ca sunt in consonanta cu lucrurile pe care le-a avut in vedere domnul consilier Herzog, cred ca e timpul sa avem in Timisoara si un festival de rock, dar unul tot asa, de mare substanta. De folk e mai usor de organizat, am primit solicitari in acest sens pentru folk pe facebook si am raspuns favorabil. Cred ca sunt solicitari pertinente si sunt de acord cu interventia domnului consilier Idolu. Cred ca si un festival de folk poate fi organizat cu atat mai mult cu cat acesta nu comporta costuri asa de mari. Un festival rock serios costa mai mult, dar cred ca merita, e un gen care se bucura de foarte mare apreciere, popularitate si traire in randul foarte multor persoane.

DL.MOSIU: Eu am vrut sa intreb daca aceasta suma care e solicitata de fundatia culturala de jazz e o suma care se adauga la o alta suma, pentru ca, altfel, mi se pare o suma insignifianta fata de un festival de jazz. Fac parte dintre norocosii care au participat la Garana, la inceput, cand erau cateva zeci de persoane si acum sunt peste 10.000. Acest festival e un festival nou, care trebuie sa creasca. Ca si invitati, dupa cat am citit in referat, sunt in jur de 12 trupe. Banii acestia, daca ii impartim la 12 trupe, ies undeva la 475 euro. Sunt trupe din Japonia, din Finlanda, Germania, eu nu stiu, cine a solicitat suma aceasta si-a facut cumva un calcul economic, daca este singura suma, daca este singura suma este clar ca nu se poate face nimic cu acesti bani si ar fi bine sa o marim, pentru ca eu stiu ce probleme a intampinat domnul Giura la Garana, cand nu a avut destui bani si artistii erau parcati acolo.

DL.DIACONU: Este vorba de un festival pe care domnul Giura il organizeaza, in primul rand, si unde sumele cele mai importante a reusit sa le atraga din alte surse, sunt convins. Din pacate, solicitarea din partea fundatiei a fost una mai mare. Acestea sunt sumele de care noi dispunem astazi, in noiembrie si pe care le putem aloca din agenda culturala existenta. Acest lucru l-am si discutat cu domnul Giura inainte. Atat putem sa ajutam in acest moment. Noi ajutam, nu organizam acest festival, iar sumele pe care reuseste sa le stranga domnul Giura sunt separate si sunt private. Este la a saptea editie, nu este un festival nou.

DL.JICHICI: Am fost atentionat de domnul secretar ca din textul proiectului de hotarare lipseste plasarea in timp a festivalului si exista propunerea sa adaugam informatia: “se aproba includerea festivalului Timisoara Jazz Festival din perioada 28-30, pe agenda Casei de Cultura”.

Deschid procedura de vot pentru amendament.

-20 voturi pentru

Deschid procedura de vot pentru proiectul de hotarare in ansamblul sau.

- 20 voturi pentru

- 2 voturi impotriva

Trecem mai departe pe ordinea de zi suplimentara, cele doua puncte.

PUNCTUL 1 ANEXA

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional pentru prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1463/2004.

DL.JICHICI: As dori sa spun cateva cuvinte legate de acest punct. Voi vota, evident, in conformitate cu prevederile unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, dar vreau sa va atrag atentia, stimati colegi, ca din nou ne aflam in fata unei situatii in care puterea judecatoreasca dicteaza Consiliului Local al municipiului Timisoara si nu dicteaza orice, ci dicteaza o prelungire de contract. Si vreau sa va reamintesc, intr-o situatie aproape similara, este vorba despre un alt club din Timisoara, pe de o parte, exista o hotarare judecatoreasca de prelungire cu 10 ani de zile a contractului de inchiriere si, pe de alta parte, exista o actiune a DNA si un proces pe rol in care se investigheaza de ce s-a cerut prelungirea acestui contract. La asta se mai adauga un sir aproape nesfarsit de hotarari judecatoresti, care dicteaza Consiliului Local sa faca niste lucruri. De fiecare data am facut-o si o fac si acum, trag din nou un semnal de alarma si ma declar impotriva acestor practici ale unor magistrati din Timisoara si judetul Timis, care au impresia ca, prin niste hotarari pe care nu le comentez, ca pot dicta asemenea lucruri Consiliului Local al municipiului Timisoara. Este incorect si imoral ca acest lucru sa se intample. Problemele, contractele si lucrurile de genul acesta nu se rezolva pe aceste cai.

Va atrag atentia ca este vorba de un proiect de hotarare care necesita 2/3, deci 18 voturi.

Deschid procedura de vot.

- 17 voturi pentru

Instanta a decis ca noi sa dam o hotarare.

DL.PRIMAR: Situatia este absurda, eu v-am citit textul. Obliga Consiliul Local sa prelungeasca printr-o hotarare.

DL.JICHICI: Voi cere reluarea procedurii de vot. Stimati colegi, inca o data. Instanta obliga, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, Consiliul Local al municipiului Timisoara sa adopte o hotarare. Este incredibil, dar asta face instanta. DNA OLTEANU: As dori sa fac o remarca. Este incredibil, dar, de foarte multe ori, sunt oameni de afaceri, ca in cazul de fata, care vin sa-si gaseasca o solutie in Primarie si aparatul Primariei este cel care directioneaza catre instanta. Faptul ca acum trebuie sa punem in aplicare o hotarare judecatoreasca este, probabil, si pentru ca aceea este singura cale cu care plecam cu o solutie din cadrul Primariei. DL.JICHICI: Sunt partial de acord cu d-voastra, nu atunci cand e vorba de prelungiri de contracte.

Reiau procedura de vot.

DL.PRIMAR: Sa improspatam in memorie textul hotararii: “Obliga paratul sa adopte o hotarare pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru suprafete locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta nr.1463/2004 incheiat intre parti pentru o perioada de 8 ani”. Deci, toate acestea sunt scrise in dispozitivul sentintei.

DL.JICHICI: Reiau procedura de vot.

Deschid procedura de vot.

- 18 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 2 ANEXA

Adresa nr. SC2014-029853/07.11.2014 a Consiliului JudeteanTimis, Directiade Evidenta a Persoanelor privind Nota de constatare intocmita in urma controlului tematic metodologic pe linie de evidenta a persoanelor

DL.COJOCARI: Vreau sa-l felicit pe domnul Tarciatu pentru activitatea foarte laborioasa pe care o desfasoara. Ca urmare, puteti sa vedeti si rezultatele controlului.

DL.JICHICI: Va multumesc, stimati colegi, inchidem sedinta de astazi.

PRESEDINTE DE SEDINTA               SECRETAR

Cons. CIPRIAN JICHICI                 IOAN COJOCARI