Proces verbal din 04.08.2014

Proces-verbal al sedinței extraordinare din 04.08.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

încheiat astazi 04 -08-2014 cu ocazia sedintei extraordinare a

Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. ALFRED SIMONIS

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 19.

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara Nr. 853/01.08.2014

Anexa:

La Dispoziția nr. 853 Din data de: 01.08.2014

  • 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, 557/31.10.2013 și 174/15.04.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. Internațional Recycling Energy SA în vederea finanțării proiectului "Valorificarea energetic a combustibilului alternative obținut din deșeuri municipal, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara”.

  • 3.  Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

  • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire.

  • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.

  • 6. Adresa nr. SC2014-019544/28.07.2014, cu privire la plângerea prealabilă formulată de Amschlinger Gerlinde și Enderle Erich Michael, prin mandatar Voiculescu Liviu, privind nelegalitatea Hotărârilor Consiliului Local nr. 302/2014, 303/2014, 304/2014 și 307/2014.

Dl. SIMONIS: Încep prin a mulțumi d-lor consilieri pentru participarea la ședința de plen, nu pot să nu remarc faptul că într-un anumit grup politic lipsesc totuși domnii consilieri sau o mare parte din ei. Vom începe prin a aproba Procesul Verbal al Ședinței din data de 01.08.2014.

Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru.

Supun la vot Ordinea de zi de azi. Sunt 6 puncte și dl. Primar la final vrea să introducă, deci introducem pe ordinea de zi încă un punct, o informare legată de Centrul de excelență.

Dl. PRIMAR: Da o informare vă rog legată de Centrul de excelență pentru juniori în fotbal pentru juniori și sigur v-aș ruga și cu un vot de principiu pentru implicarea noastră în acest proiect al Federației Române de Fotbal.

Dl. ORZA: Discutăm acum proiectul acesta cu excelența sau nu? Aha. Ok.

Dl. SIMONIS: Supun la vot Ordinea de zi de azi. Sunt 7 puncte.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Dl. MOȘIU: Aș propune de la capitolul 70.02.05 la capitolul 51.02 Activități pentru perfecționarea executivului, o sumă de 70 mii lei.

Dl. IDOLU: După cum știm în această perioadă recentă în trecut au avut loc niște fenomene meteo hidrologice nefavorabile pentru întreaga țară dar și pentru județul Timiș. Așa cum primăria Timișoara a inițiat o acțiune, Patriarhia Română a inițiat o acțiune pentru colectare bunuri, alimente pentru oamenii necăjiți din țara aceasta, consider că și Consiliul Local trebuie să întreprindă demersuri pentru ajutorarea acestor oameni pentru rezolvarea unor situații legate de infrastructură care s-au manifestat în județ în zona Gătaia, Șemlac, Jamu Mare, Denta. Cred că așa cum consiliul local a avut generozitatea și înțelepciunea să acorde bani pentru frații noștri, oraș înfrățit de la Vârșeț tot la fel ar trebui să sprijinim persoanele defavorizate sau administrațiile sau societățile locale înțeleg că e vorba de niște locuințe distruse, din banii consiliului local. Și am identificat și sursele de finanțare suma urmează să o stabilim de comun accord noi ne-am gândit undeva la 500 mii de lei dar sigur în dezbaterea care o avem vizavi de capitolele bugetare să putem susține, sunt convins că dl. Primar va fi de acord că a fost marcat de generozitate Vineri când a anunțat acțiunea de colectare bunuri, a apărut în toată presa, tot la fel și noi consiliul local pe lângă administrația primăriei trebuie să întreprindem aceleași demersuri. Acestea sunt propunerile grupului de consilieri PSD. Sursele o să le identificăm dacă sunteți de acord în principiu când discută m pe capitole. Dacă vreți pot să spun direct acum dar nu am intrat în subiect. Sunteți de acord să discutăm direct acum?

Dl. PRIMAR: Vreau să vă fac cunoscut că am anunțat deja și oficial că de mâine de la 8 dimineața până la 8 seara începe colectarea de ajutoare pentru sinistrați în sala de sport de la Liceul Electromotor. Și că ajutoarele sunt destinate localităților calamitate din județul Timiș iar în ipoteza în care vom strânge un excedent de diverse materiale ele vor fi direcționate și către concetățeni de-ai noștri aflați în suferință din alte județe. În privința sumelor trebuie să fim foarte atenți pentru că noi suntem într-o situație extrem de precară în momentul de față. Încasă rile pe lunile iunie, și iulie în acest an îmi spun cei care lucrează în aparatul primăriei de mulți ani, sunt mai mici decât oricând. Din motive pe care nu le cunoaștem. Avem foarte mari obligații de plată și riscăm să ne trezim cu poprire pe conturi dacă nu facem anumite plăți care deja își cumulează vechime. Sume simbolice sigur că s-ar putea găsi dar cu sume simbolice nu știu ce se va vedea în urma lor, ce se va simți de către cei sinistrați. De aceea am mers pe ideea de a strânge ajutoare cu participarea multor cetățeni pentru că sunt convins că timișorenii vor reacționa la apelul nostru care este apelul primă riei, consiliului local, e al administrației publice locale în ansamblul ei și mă aștept să primim donații importante care să vină ca un ajutor palpabil pentru cei aflați în suferință. Mi-e greu acum să fac aprecieri asupra sumelor pe care le-am putea identifica în zone din care să nu fim afectați. Pentru că repet nevoile sunt foarte mari și dacă chiar mai sunt anumite sume la capitole la care nu sunt șanse să fie cheltuiți banii sau poate nu este chiar așa de important să fie cheltuiți, am putea să-i direcționăm spre alte capitole unde presiunea este realmente foarte mare.

Dna. OLTEANU: Aș vrea să vă spun că am identificat și noi câteva surse de unde am putea să luăm ceva bani și în primul rând la primul punct de la rectificare avem necesitatea achitării taxei de membru al Asociației Municipiilor din România încă din 2008. Ori nu mi se pare normal în 2014 să plătim această taxă încă din 2008. Cred că ar fi trebuit și putem să purtă m o negociere să suportăm această taxă din 2012 de când dvs. ați preluat mandatul de primar și aș fi de acord cu aprobarea acestei sume în condițiile în care achităm taxa din 2012 și nu din 2008. Aceasta ar însemna că de aici ne-ar rămâne o sumă de 378 mii lei. Și aș mai avea dar puteți să-mi ră spundeți la aceasta. La noi nu apare corecția. Apare valoarea de 663.907,2 din 2008. Dacă sar face corecția ar rămâne o sumă de 378 mii lei.

Dl. PRIMAR: Pot răspunde la asta este un lucru pe care eu l-am cerut și dacă nu a fost operat să mi se explice și mie de ce nu a fost operat, pentru că eu am discutat la Asociația Municipiilor să ni se accepte să plă tim începând din iulie 2012, sigur nu e onorant pentru municipiul Timișoara municipiul care are cea mai mare forță financiară după capitală să aibă cotizația neplătită la Asociația Municipiilor din România începând din 2008. Dar am discutat cu conducerea asociației și acum se agreează , eu am încercat asta mai demult dar nu s-a agreeat, acum se agreează să plătim din iulie 2012. Și eu am și făcut corecțiile respective, nu știu cum stăm la sume, nu cumva s-au operat sumele acolo. Nu, este o sumă foarte mare dar problema e alta. Deci trebuie să ne gândim că avem foarte mari obligații de plată. Și de aceea eu insist să ținem banii pentru municipiul Timișoara pentru că nu ne prisosesc. Ne lipsesc.

Dl. IDOLU: Cu atât mai mult pare oportună solicitarea noastră a grupului de consilieri PSD pentru discutarea rectificării bugetare în această zi.

Pentru că vedeți și dvs. față de ce ați spus dvs. nu s-a regăsit în documentele primite de la administrația primăriei.

Dl. PRIMAR: Așa este de aceea am și fost de acord.

Dl. IDOLU: Suma ca să spunem e 663.907 lei și dacă aveți cunoștință cu mândrie am vrea să fim în conducerea prin primăria noastră în conducerea acestei asociații acestui ONG dacă puteți să ne spuneți când sunt alegeri în forul de conducere acolo adică să plătim din 2008 sau chiar din 2012 și să fim un oraș ca Timișoara un simplu membru este păcat.

Dl. PRIMAR: Nu știu când vor fi alegeri sigur că noi putem să aspirăm la anumite poziții acolo, în ceea ce mă privește personal nu am nici o miză politică și nici administrativă la nivel național în momentul de față, ca persoană vreau să mă concentrez cu tot ce pot pentru a realiza cât mai multe lucruri în municipiul Timișoara. Dar nu e în regulă să tot strângem datorii acolo și într-o bună zi să ajungem să fim dezafiliați. Pe acest motiv. Deci din iulie 2012 eu de aceea am și făcut corecțiile de rigoare trebuie să plătim cotizația și asta vă rog să votați.

Dl. ORZA: Pentru că mergeam destul de des la întrunirile acestei asociații, încă de la începutul existenței ei vreau să vă spun că ea a fost creeată inițial ca o instituție dacă pot să-i spun așa chiar parteneră a legislativului național. Pentru că de foarte multe ori apăreau legi și nu se consulta nimeni cu autoritățile locale și veneau tot felul de situații financiare legislative de natură să bulverseze activitatea localităților. Sigur că ea e pe mai multe segmente există o asociație a comunelor una aceasta a municipiilor există și a județelor, dar referindu-mă strict la aceasta din păcate ea dintr-un partener și pot să vă spun ca o scurtă paranteză că rezultatele cele mai bune le-a avut atunci când conducerea ei nu a avut aceeași coloratură cu puterea centrală. Numai că s-au luat măsuri în stilul nostru românesc ca să nu mai existe diferențe de genul acesta. Deci sigur că e bine să fim membri pentru că există tot felul de chestiuni de colaborare etc. Dar să nu idealizăm prea mult această asociație a municipiilor pentru că nu e ceea ce pare a fi. Și îmi asum chestiunea aceasta și legat de că tot vroiam să fac o intervenție pe buget e bine că ne preocupăm și totdeauna am făcut-o cu localitățile cu persoanele care au fost afectate de inundații chiar și din alte zone ale țării. Dar mi-ar fi plăcut să începem discuția pe buget legat de faptul că spre exemplu nu se mai fac investiții de 18 milioane de lei. Și eram interesat dar nu am reușit să găsesc pe cei care dețin datele pentru că am discutat cu cei de la economic și ei nu le știau punctual, la ce investiții se renunță, pentru că dacă la jumătatea anului renunțăm la 18 milioane, la o sumă la un plafon de sume înseamnă că perioada până la sfârșitul anului nu e de natură să poată să fie finalizate diverse proceduri de licitații etc. Deci aș vrea să știm care sunt lucrările care nu se mai fac în cuantumul acestor 18 milioane pentru că mă gândesc că astea sunt sigure că nu se mai fac. Cred că mai este și un tampon un buffer din acesta de sume care se va adăuga la finalul anului la nefacerea acestor investiții din diverse teme de birocrație administrativă, legislativă etc.

Dl. IDOLU: Ca o completare numai ca să nu vorbim de două ori înțeleg că dl. viceprimar vrea să ne răspundă, deci mai clar cheltuielile de capital scad cu 16.905,50 mii lei care probabil apar adică sigur apar la cheltuieli cu bunuri și servicii, dacă acesta e răspunsul pe care l-am interpretat noi v-aș ruga o confirmare din partea administrației.

Dl. PRIMAR: Întotdeauna la licitații prețul cu care se adjudecă o lucrare de investiții este mult mai mic decât prețul anvizajat inițial. Mult mai mic înseamnă cu 30% mai mic cu 40% mai mic, în mod frecvent reducerea sumelor nu înseamnă în principiu că obiective propuse nu mai sunt făcute, ele sunt făcute dar cu bani mult mai puțini. Asta pe de o parte, pe de altă parte există și unele lucruri punctuale și o să-l rog pe dl. viceprimar Diaconu să mă completeze, la care nu se poate ajunge în mod realist vorbind, la cheltuirea banilor care au fost prevăzuți inițial, din diverse motive. Transferul se face pe funcționare nu înseamnă bunuri și servicii asta înseamnă de exemplu că în loc să realizăm o lucrare la drumuri pe investiții, putem să realizăm o altă lucrare pe reparații. Noi vrem să lăsăm și în continuare bani mulți pentru acest sector al drumurilor al trotuarelor pentru că am fost foarte rămași în urmă și trebuie să recuperăm această rămânere în urmă. S-a putut vedea că s-a lucrat pe front foarte larg cred că v-am mai spus că sunt 190 și ceva de străzi pe care le-am asfaltat în acești doi ani de mandat și vrem să continuăm în ritm alert aici. Numai că unele lucrări care erau gândite pe investiții nu pot fi făcute din diverse motive în timp util vă dau și un exemplu concret și atunci banii îi vom folosi la reparații de drumuri în altă parte. Un exemplu concret este str. Podeanu. După ce am realizat acea nouă stradă pe lângă cimitir perpendiculară pe Stan Vidrighin o stradă care se dovedește extrem de utilă extrem de funcțională se impune acum să lărgim la patru benzi și str. Podeanu. Am dat undă verde pentru parcurgerea etapelor pe care le presupune o investiție S.F., proiect, ca ulterior să facem Caietul de sarcini și să scoatem la licitație lucrarea, din păcate la nivel de SDM care avea sarcina de a se ocupa de studiul de fezabilitate și de proiect în sensul de a comanda realizarea acestora de a achiziționa serviciul de realizare de elaborare a S.F. și P.T. , din erori de înțelegere a lucrurilor că din păcate apar, nu s-a făcut în timp util această documentație. Acum este totul gata numai că șansele să reușim să facem și licitația în acest an pentru a contracta executantul lucrării și a și putea efectua parte din lucrare sunt mici. Vremea este foarte capricioasă nu ne aștetăm ca în luna Decembrie și Ianuarie să putem lucra la amenajarea străzii. Ianuarie este oricum în anul bugetar următor. Și atunci de aici, bani pe care noi i-am avut în vedere ca fiind bani de investiții, rămâne o sumă disponibilă pe care sigur că vrem să o lăsăm în circuitul drumurilor dar în altă parte unde suntem capabili să facem intervenții și le putem face doar pe reparații.

Dl. DIACONU: În mod concret, principalele sume de la investiții care se transferă sunt legate de proiectul Inelului 4 legătura din str. Constructorilor până în zona UMT care avea alocat 10 milioane de lei. La care proiectul tehnic încă nu este finalizat, avizul de mediu trebuia să iasă săptămâna aceasta, ca atare urmează procedura de licitație și aceasta va fi finalizată probabil în jurul sfârșitului lunii Octombrie. Evident că în cele 3 luni rămase din an nu se pot cheltui 10 milioane de lei și am lăsat suma de 3 milioane acolo care poate fi cheltuită în cursul acestui an. De asemenea același lucru se poate spune despre Pasajul Jiul unde am lăsat 3 milioane din 7 pentru că suntem în aceeași zonă și vorbim și despre extinderile de la gradinițele PP nr.33 și PP nr. 22 care deși au prinse sume în buget și au și rămas cu sume în buget, procesul verbal de predare-primire între Inspectoratul Școlar și primărie încă nu este finalizat urmând ca abia după acest proces verbal să se continue în cazul uneia lucrările sau să se liciteze pentru cealaltă. Mai sunt câteva reduceri la unele studii și proiecte care aveau sume ceva mai mari decât necesarul și dacă le veți aduna vom ieși undeva în zona aceasta. Pe de altă parte eu voi avea câteva amendamente care readuc în zona de investiții câteva dintre sumele pentru funcționare.

Dl. BONCEA: Dl. primar eu sunt total de acord cu principiul dvs. că banii Timișoarei să rămână la nivel local însă este un lucru pe care nu-l înțeleg și aș dori să mă lămuriți dacă puteți. Spuneați la început că în lunile iunie și iulie au fost încasări mai mici decât în alți ani. În referatul privind rectificarea bugetului scrie că analizând execuția de casă la data de 28 iulie s-a constatat o încasare suplimentară a veniturilor. Zice execuția de casă la data de 28 iulie.

Dl. DIACONU: Vă răspund foarte clar. Există doar 3 capitole de încasări în care am efectuat aceste plusuri, iar din execuția de casă din iulie acolo încasările erau mai mari decât prevederile la începutul anului pe tot anul. Deci doar diferența între exercițiul dintre execuția de casă și prevederile de la începutul anului se regăsețte în suplimentar acum. Practic sunt sume pe care deja le-am încasat deci nu avem cum să nu le avem în calcul.

Dl. IDOLU: O singură observație ca să venim în sprijinul d-lui primar. Deci faptul că în mod frecvent se supraevaluează valoarea contractelor cred că e o greșeală și că trebuie căutat în aparatul administrației. Deci nu e corect frecvent să se supaevalueze cu 30% - 40%. Sunt convins că e o eroare de sistem și să nu concepem un buget greșit.

Dl. PRIMAR: Nu în aparatul primăriei d-le consilier. Pentru că aceste valori sunt stabilite de proiectanți. Proiectanții sunt cei care stabilesc aceste valori, noi nu avem în primărie specialiști în toate domeniile ca să-și permită ei să asume costuri ale diverselor tipuri de lucrări. Și prin lege de altfel proiectantul este cel ce asumă valoarea de referință. Valoarea de referință este după cum știm cea maximă la care se poate adjudeca lucrarea prin licitație. În procedura de licitație fiind concurență competiție prețul scade dar experiențele noastre de până acum arată că e bine că mergem după prețul cel mai mic pentru că toate dar absolut toate lucrările pe care le-am contractat după acest criteriu s-au desfășurat și s-au desfășurat în bune condiții. Acea afirmație făcută la un moment, v-am povestit despre ea de Curtea de Conturi că firma care a lucrat la Liceul Lenau ar fi dat faliment pentru că a câștigat licitația la un preț prea mic, acolo am fost criticați că am dat lucrarea la un preț prea mic, e total lipsită de temei pentru că firma respectivă avea de făcut alte încasări pentru lucrări pe care le-a efectuat în care și-a investit capital din credite sau veniturile pe care le avea nici nu știu că nu e problema noastră asta și nu a reușit să-și facă încasările de asta a intrat în dificultăți și nicidecum datorită relației cu primăria. Bun dar uneori e o problemă că...și oricine își pune această problemă, în momentul în care vezi că proiectantul spune că o anumită lucrare poate fi făcută cu 100 de lei și cineva demonstrează că lucrarea se poate face cu 50 de lei, înseamnă că proiectantul a mers prea sus. Pe de altă parte proiectanții întotdeauna își justifică acest prețuri prin tot felul de prețuri de referință pe care ei le folosesc. Pentru că nu vorbim de prețuri reglementate ci de prețuri de referință. De normative pe care ei le folosesc.

Dl. DIACONU: Pe de altă parte acest amendament, atunci când noi am făcut donația către Serbia am folosit fondurile de la situații de urgență. Și probabil acolo a trebuit să-și regăsească suma și cu siguranță vom mai avea nevoie dacă se votează amendamentul de încă o hotărâre de consiliu local care să aprobe destinația acestor bani. Amendamentele mele sunt câteva și primele sunt legate de introducerea în Programul de Dezvoltare 2014 a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la dezvoltarea sistemului de locuințe. E vorba de cele două contracte de finanțare pe blocuri care au fost deja semnate și îl predau în scris. Cel de-al doilea amendament se referă Proiectul Modernizarea Stațiilor de Transport Public Intermodal la nivelul Polului de Creștere Timișoara. Sursa de finanțare buget local cheltuieli neeligibile cu suma de 74,4 mii lei hotărârea de consiliu local aferentă acestei rectificări a fost dată data trecută, era vorba de branșamentele la curentul electric. Cel de-al treilea amendament se referă la suplimentarea sumei de 123.700 lei inclusiv TVA alocată Poliției Locale prin proiectul de hotărâre la suma de 184 mii lei inclusiv TVA pentru achiziționarea unui microbuz sursa diferenței de 60 mii lei este 72.02.05.

Dl. PRIMAR: E vorba de achiziția unui microbuz pentru nevoile de intervenție, nu este microbuzul nou costisitor după cum vedem folosit pentru a duce cu el cerșetorii. Să nu se înțeleagă greșit pentru că dintr-o formulă neinspirată se poate înțelege asta.

Dl. DIACONU: Se introduce pe lista de investiții obiectivul Complex cultural memorial 89 în vederea marcării a 25 de ani de la Revoluția Română din Decembrie în valoare de 765 mii lei. Sumă care se va realoca de la capitolul 84.02.03 Studii și proiecte 160 de mii 84.02.03.01 b-507 mii, 70.02.50c - 100 mii lei. De asemenea se realocă suma de 1 milion de lei de la capitolul subvenții RATT la capitolul 82.02.03 Străzi, cheltuieli materiale 400 mii lei capitolul 70.02 - 600 mii lei alimentări cu apă cheltuieli materiale.

Dl. PRIMAR: Se împlinesc anul acesta 25 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 și am considerat că ar fi potrivit să realizăm un monument deosebit ca omagiu adus celor ce și-au jertfit viata în Revoluția din Decembrie 1989. Respectiv celor care și-au expus viața participând la revoluție. După discuții succesive și care s-au intins pe o perioadă lungă de timp cu artistul plastic Luigi Varga am ajuns la o formulă pe care noi executivul o considerăm rezonabilă prin prisma costurilor pe care le incumbă și am dori să dăm undă verde realizării acestui monument astfel încât el să poată fi finalizat. S-a trecut de la bronz la fontă artistul susținând că sunt multe avantaje ale fontei în raport cu bronzul, pe noi ne-a interesat și aspectul pecuniar evident, costurile sunt cam pe jumătate la fontă față de bronz. Valoarea totală pentru 12 piese care sigur reprezintă figuri umane și o a 13-a piesă care este o cruce mai înaltă decât figurile umane, prețul ar fi în final la vreo 170 de mii parcă atâta era. Macheta sau mă rog monumentul în miniatură l-ați putut vedea când am avut cealaltă expoziție aici pe culoar. La o dimensiune sigur mică este un monument foarte interesant și v-aș ruga să acceptați acest amendament care alocă primii bani pentru realizarea acestui monument.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul d-lui Moșiu. Realocarea a 70 mii lei de la capitolul 70.02.05 la capitolul 51.02.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru.

Supun la vot amendamentele d-lui Diaconu în bloc. Cele 5.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru.

Dna. OLTEANU: Având în vedere discuția inițială aș dori să rectificăm suma privind achitarea taxei de membru astfel încât contribuția să fie din iulie 2012 iar diferența rămasă să o alocăm la capitolul 70.02.50 pentru inundații. Eu am calculat-o din 2012. Dar dvs. dacă ați spus că din iulie, trebuie recalculată suma și mă gândesc că Serviciul Economic va face calculul. Mulțumesc. Dl. IDOLU: Suma prevăzută în buget până în Iulie 2012 aceea.

Dna. OLTEANU: Din iulie 2012 până în 2014. Diferența prevăzută în rectificare.

Dl. PRIMAR: Nu a menționat suma, se va calcula ca să nu greșim aici. Aceasta rămâne acolo pentru a se plăti. Și suma care era prevăzută pentru plata perioadei 2008- iulie 2012 inclusiv să fie transferată la donații.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru.

Dl. IDOULU: Vizavi de referatul care privește rectificarea bugetului local am notat nr.13 referatul SC2014-14430 al Direcției de Mediu. V-am ruga să ne lămuriți în ce constă această despăgubire de 868.620 mii lei mi se pare o sumă foarte mare și relativ mare depinde cum s-a produs această. Dacă ne poate spune dl. Orza ceva că a fost inițiatorul acelui proiect.

Dl.DIACONU: S-a pierdut în instanță un proiect din 2008 dacă nu mă înșel Parcul Uzinei dar cred că dl. Bere dacă este vă poate spune mai multe date.

Dl. BERE: La proiectul de reabilitare al Parcului Uzinei Primăria Municipiului Timișoara la momentul respectiv a prevăzut penalități deoarece nu au fost realizate toate lucrările conform contractului. Societatea comercială ne-a înaintat un proces și în urma unui proces a unei sentințe definitive și irevocabile ne-a obligat să plătim și acele lucrări.

Dl. SIMONIS: În ce an au fost făcute lucrările?

Dl. BERE: În 2008.

Dl. ORZA: Atunci au fost tot felul de povești care nu au fost adevărate dar în fine nu asta e important, ideea e că noi am penalizat firma respectivă. Am fost obligați să lucrăm cu firma respectivă prin decizia acelei comisii de la nivel național. Nu știu cum îi spune, dl. secretar aceea de contestații. Deci ne-a fost impusă firma noi am declarat-o pierzătoare ne-a fost impusă s-a lucrat ei s-au angajat că termină, dacă țin eu minte în 30 de zile nu au terminat și li s-a dat tot felul de penalități. Conform contractului acum înțeleg că ne-au dat în judecată și am pierdut. Asta e România.

Dna. JUMANCA: Vizavi de referatul privind rectificarea bugetară a Direcției de Mediu ce privește alocarea transferul unei sume de 70 mii lei vizavi de achiziționarea unor unelte pentru buna funcționare a contractului, angajare de forță la Penitenciarul Timișoara, mi se pare o sumă imensă și dacă ați putea justifica domnule director Bere această sumă. Noi propunem o sumă de 20 mii lei care ar fi suficientă pentru cumpărarea acestor unelte și 50 de mii să fie alocați la reparații școli de exemplu. Pe lângă aceasta dvs. propuneți suma de 76 mii lei în vederea achiziționării, cumpărării mobilier Grădina Zoologică. Ce ar fi să cumpărăm mobilier la școli?

Dl. IDOULU: Și cu o întrebare dacă pentru penitenciar acele obiecte de inventar rămân în inventarul penitenciarului sau al?

Dl. BERE: Nu. Al Primăriei Municipiului Timișoara, sunt sculele cu care se lucrează la penitenciar inclusiv roabele necesare pentru transportul materialului excedent până la abrochiperul cu care se transportă materialul.

Dna. JUMANCA: Este o sumă de 70 mii lei

Dl. BERE: Este o notă de estimare și lucrările se întind pe o perioadă mai mare de timp, o să le avem și pentru anul ce vine, până acum nu am avut sculele, ne rugam de diverse entități să vină să ne ajute cu sculele.

Dl. IDOLU: Atunci ar trebui în bugetul Horticola dacă tot e societatea primăriei să aibă Horticola aceste scule nu penitenciarul. 200 de mii estimat.

Dl. PRIMAR: Sigur nu avem o fundamentare aici ca să putem afirma exact cât costă acele unelte, nici dna. Consilier nu cred că o are nici eu nu pot să vă spun cât costă acele unelte, dar un lucru aș vrea să fie clar pentru toată lumea, prezența penitenciarului în Timișoara este extrem de benefică pentru orașul nostru. Avem o forță de muncă disciplinată, eficientă pe care nu am putea-o găsi de la alți furnizori. Sunt o mulțime de intervenții pe care le-am făcut în oraș cu ajutorul forței de muncă de la penitenciar, relația cu conducerea penitenciarului este una de colaborare excelentă și putem să mobilizăm această forță de muncă acolo unde orașul are necesități. Dacă la atât au fost estimate costurile, 70 de mii, nu este o sumă atât de mare pentru că se vine și cu 100-200 de lucrători câteodată. Sigur că trebuie să avem grijă ce se face cu acei bani ce se cumpără, să se cumpere lucruri de calitate lucruri cu adevărat necesare. Însă prin prisma beneficității relației cu penitenciarul eu aș susține să dăm curs solicitării de unelte.

Dl. BERE: Am solicitat mai multe oferte pentru roabe, greble, hârlețe, târnăcoape și încercăm să le luăm de calitate pentru că am constatat că acolo unde noi lucrăm sunt intervențiile cele mai grele pe care le facem ca muncă brută cu penitenciarul și trebuie să fie aceste scule de calitate.

Dl. SIMONIS: Dacă ele rămân în inventarul primăriei nu văd de ce. Ei nu au scule, penitenciarul nu are scule.

Dl. BERE: Rămân în inventarul primăriei. Se distrug altfel.

Dl. ORZA: Primăria le cumpără? În inventarul cui intră? Al primăriei?

Dl. BERE: Al Primăriei Municipiului Timișoara. Și le refolosim.

Dl. IDOLU: Dar să ne înțelegem penitenciarul lucrează lucrează contra cost. Nu de dragul comunității. La tarife foarte bune, muncă disciplinată, dar înseamnă că aici nu s-a respectat, tocmai v-a contrazis dl. Director. Nu s-a respectat principiul ofertei celei mai scăzute ci a celei mai calitativ din punct de vedere tehnic. Așa ați spus.

Dl. BERE: Am solicitat să fie calitative dar am solicitat mai multe oferte. De asta v-am și comunicat.

Dl. MOȘIU: Cred că sunt mulți în sală care se pricep cât de cât la construcții. Deci această sumă e necesară pentru 350 de roabe cu 2 milioane, cu 200 mii lei sau 200 de roabe și 600 de scule de unelte, deci acum rămâne la latitudinea dvs. să vedeți ce se poate face cu 600 de scule și 200 de roabe. Și în cât timp.

Dl. SIMONIS: Sunteți de acord?

Dl. MOȘIU: Nu sunt de acord cu suma.

Dna. JUMANCA: Noi nu negăm aportul domnule primar, adus de către forța de muncă generată de Penitenciarul Timișoara, însă mi s-a părut suma puțin prea mare. Asta e tot mulțumesc. Cred că în învățământ avem mult mai mare nevoie școala începe la 15 Septembrie.

Dl. IDOLU: În condițiile în care amendamentul e transferarea unei sume către învățământ. Către copii.

Dl. SIMONIS: Nu mai dezbatem foarte mult până la urmă supunem la vot amendamentul, vă susțineți amendamentul dna. Consilier? 70 mii lei. Ați văzut câte cumpărăm?

Dl. PRIMAR: V-aș ruga, nu știu cât e suma dl. Director Bere, nu știu ce se cumpără care sunt prețurile. Dacă avem nevoie de acele obiecte, eu vă rog să lăsați suma ca să le putem avea, pentru că altfel vom resimți că avem forță de muncă și forța de muncă nu are cu ce să lucreze. Sigur că e nevoie și pentru școli dar noi am alocat sume foarte mari și alocăm în continuare pentru școli. Nu putem să tratăm lucrurile exclusivist pentru un domeniu sau pentru altul, trebuie să mergem în paralel cu susținerea tuturor cu atât cu cât reușim să facem față în fiecare moment. Însă frontul nostru a fost este și va rămâne un front foarte larg cu atenție acordată tuturor segmentelor care sunt în răspunderea noastră, în jurisdicția noastră. Deci dacă e nevoie de unelte în valoare de 70 mii lei pentru a putea folosi această forță de muncă foarte convenabilă atunci cred că trebuie să lăsăm suma.

Dl. SIMONIS: Bun oricum suma raportată la bugetul Timișoarei nu e importantă. Cred că e important să discutăm în comisie mai ales bugetul.

Dl. PRIMAR: Raportat la buget suma este infimă. Evident ce facem cu...

Dl. GEANĂ: Suma acestor unelte necesare a apărut ieri? Sau se știa de mai mult timp? Dacă se știa de mai mult timp, trebuia o fundamentare serioasă făcută. Deci nu punem o sumă cam atât, ar trebui, fără să avem o fundamentare. Dacă aceste unelte erau necesare de 2 luni de zile ne-am gândit, ei trebuiau să facă.

Dl. PRIMAR: Dl. Consilier este o fundamentare dar nu o avem noi aici acum evident că este. Dacă noi pentru fiecare articol din tot acest buget vrem să vedem aici în ședințe, păi nu ne ajung nici ședințele cu durata de 5 luni, non stop, vă gândiți că noi avem zeci de mii de repere pe care le achiziționăm pe diversele capitole de buget. Asta este o abordare ultraanalitică, cine dorește poate să meargă să vadă devizele să vadă situațiile la nivel de detaliu. Că nu putem să le prezentăm în consiliul local fiecare lopată fiecare găleată sau mai știu eu ce se cumpără. Dar transparența ca să fiu corect înțeles transparența este asigurată, oricine dorește să vadă ce s-a cumpărat și cu cât s-a cumpărat poate să o facă, nu are decât să contacteze Direcția de Mediu pe problema în speță sau alte direcții pe alte probleme și orice informație vă stă la dispoziție.

Dl. GEANĂ: Aceste unelte sunt folosite exclusiv de cei de la penitenciar pentru noi sau folosesc și pentru alte lucrări? Că e și problema aceasta.

Dl. DIACONU: Noi nu facem lucrări domnule consilier deci nu avem unde să le folosim altundeva decât unde avem forță de muncă. Forța de muncă e doar la penitenciar.

Dl. SIMONIS: Deci ele sunt pe inventarul primăriei se predau către penitenciar când începe lucrarea și se dau înapoi când se termină.

Dl. BERE: Chiar mai restrictivi suntem, nu le predăm la penitenciar avem autobuzele cu care facem transportul cu care asigurăm la locul de muncă și acele scule se găsesc la noi în mijlocul de transport în comun. Deținuții merg înapoi la penitenciar fără acele scule, rămân la noi.

Dna. JUMANCA: Susțin amendamentul. Propun înjumătățirea sumei. Deci 35 de mii, și îl rog pe dl. Director Bere să ne explice mai amănunțit referatul privind rectificarea bugetului în ce privește alocarea sumei, transferul sumei de 76 mii lei la Grădina Zoologică. Se achiziționează ce?

Dl. BERE: Noi am avut achiziționate știți bine pe Rainbow. Acele piese și a trebuit modificate ca poziție bugetară, e vorba de cotizația pe care noi am fi plătit-o și pentru care am luat piesele de joacă.

Dl. ORZA: Am o propunere de făcut. Sculele respective dacă tot am dat la Horticola dreptul să facă spații, haideți să le dăm la Horticola suma aceasta să se cumpere sculele, nu le ținem noi primăria prin autobuze sau mai știu eu pe unde și încă o dată cu tot respectul pentru colegii mei pentru oricare din ei, fraze de genul mi se pare suma prea mare sau mi se pare suma prea mică fără să o compari cu ceva concret și să avem în față o listă de ce se întâmplă cu banii respectivi sunt niște fraze care se pot spune oricând și oricum.

Dl. SIMONIS: Dna consilier nu a spus că sunt prea scumpe roabele a spus ca sumă.

Dl. ORZA:Ideea e că dl. Director trebuia să știe. Sigur că, cum spunea dl. Primar sunt 1 milion de repere dar de exemplu dacă se pune o întrebare trebuie să spună da domnule luăm 17 roabe 15 furci și mai știu eu ce. Atunci noi spunem mi se pare suma prea mare. Asta cu mi se pare e o chestie relativă. Dar indiferent cât ar fi ea propunerea mea e să o dăm la Horticola și să cumpere ei sculele respective că dacă le ținem doar pentru penitenciar și aici fac o paranteză dl. Idolu de multe ori penitenciarul lucrează mai bine decât firmele cu care primăria are contract. Poate Horticola le folosește tot timpul. Da, decât să le ținem pentru penitenciar. Eu propun ca suma respectivă să.

Dl. IDOLU: Nu trebuie să-mi spuneți asta dar dacă colega noastră este filolog și pune o asemenea problemă...

Dna. JUMANCA: Suma care?

Dl. PRIMAR: Eu aș susține să dăm suma la Horticultura și Horticultura să cumpere.

Dna. JUMANCA: Și eu susțin dar înjumătățită. Toată suma la Horticola.

Dl. PRIMAR: Sau haideți să facem pe viitor, acum dacă se achiziționează la noi să nu încurcăm lucrurile atâta tot. Și apoi să găsim o formulă prin care să transferăm la Horticultura și aceste unelte și altele care au fost cumpărate în alte etape. Și Horticultura să le pună la dispoziția penitenciarului. Cred că este corect. Acum să lăsăm lucrurile așa și să transferăm ulterior tot ce s-a achiziționat cu titlul de unealtă.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul d-lui Orza.

Dl. DIACONU: Haideți să ne gândim puțin înainte. Contractul nu este între penitenciar și Horticultura ci între penitenciar-primărie și primăria este cea care trebuie să asigere aceste unelte. Horticultura e o societate separată.

Dl. IDOLU: O simplă convenție între Horticultura și primărie rezolvă cazul.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul d-lui Orza așa cum l-a formulat dl. Primar. Să fiu exact.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 3 abțineri.

A trecut și acesta.

Supun la vot proiectul în integralitate.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru.

A trecut primul punct pe ordinea de zi.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012,

completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, 557/31.10.2013 și 174/15.04.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. Internațional Recycling Energy SA în vederea finanțării proiectului “Valorificarea energetic a combustibilului alternative obținut din deșeuri municipal, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara”

Dl. PRIMAR: Dacă vă amintiți am rămas data trecută puțin nedumiriți în privința faptului că pe de o parte în prima parte a materialului se vorbea de o sumă de o garanție pentru până la 80% din valoarea incineratorului, iar spre finalul acelui material ni se sugera să ne limităm la 51% cât e ponderea acțiunilor publice la incineratorul respectiv, IRE. Propunerea mea este să amendăm proiectul de hotărâre astfel încât garanția să fie pentru 51% fix. Cât sunt acțiunile în momentul de față. Sau am putea să facem și altceva. Și poate că e mai bună această idee să formulăm generic “se aprobă garantarea pentru un procent egal cu procentul acțiunilor publice din valoare”. Pentru că poate fi o dinamică se pot modifica acționariatele. Și atunci e mai bună formularea generală.

Dl. SIMONIS: Dar asta îi obligă pe ceilalți acționari să contribuie și ei.

Dl. PRIMAR: Îi poate obliga sau nu. Dacă executantul incineratorului reușește să-și obțină credit cu 51% garanție din partea noastră și fără garanție din partea partenerului nostru privat aducând el un alt garant, îl privește. În mod normal ar fi obligat și partenerul privat al nostru la IRE să vină cu garanție pentru 49%. Pot să vă spun că relația cu acest partener este una foarte proastă. De la este o firmă germană numită RAROMA și greu mai colaborăm acum, noi avem totuși majoritate și putem lua deciziile de rigoare. Dar cred că e mai potrivit să formulăm în termeni generali poate se mai schimbă ponderea acționariatelor.

Dl. ORZA: Sună și mai bine.

Dl. MOȘIU: Cred că ar fi normal ca exact cu suma sau cu procentul cu care garantează consiliul local sau primăria prin consiliul local cu atât ar trebui să garanteze și firma germană ori cu capitalul social ori cu bunuri în valoare cash sau scrisoare cu active sau Scrisoare de garanție bancară. Pentru că altfel eu nu văd cum își poate permite legal primăria să garanteze pentru o firmă privată. 49%.

Dl. SIMONIS: Garantează pe acțiunile pe care le deține. Asta facem prin modificare.

Dl. PRIMAR: Nu, dl. consilier poate nu am fost destul de clar, deci noi garantăm pentru o cotă parte egală cu procentul nostru de acțiuni acolo. Nu putem obliga partenerul să vină cu o firmă egală că el are acțiuni mai puține decât noi. Cu o sumă egală, are 49%. Dar noi nu-l putem obliga, nu avem cum prin hotărâre de consiliu să-l obligăm. Proiectul acesta poate fi dus la bun sfârșit în acești termeni sau poate eșua. Dar noi nu avem cum să obligăm o firmă privată să garanteze, ea își are propriul for de decizie, așa cum noi decidem în consiliul local.

Dl. SANDU: Da domnul primar dar ei pot merge inițial pe garanția noastră să deruleze până la jumătate investiția, apoi în caz de nefinalizare a proiectului să rămânem noi să plătim toate pagubele în sensul în care banca ar executa doar cele 51% garantate de noi, celălalt neavând nici o contribuție. Deci cred că este absolut obligatoriu ca în momentul în care noi facem o garanție, în paralel să vină și partenerul cu o garanție similară să nu rămână doar pe noi pentru că rămânem să garantăm până la jumătatea proiectului singuri și nu cred că e bine.

Dl. PRIMAR: Nu, nu este așa. Executantul lucrării va obține credit de la bancă numai în măsura în care-și găsește giranți. Și pentru atâta credit pentru cât are giranți. Dacă o bancă se hazardează să îi dea credit fără să gireze cineva e problema băncii, nimeni nu ne poate nouă pune în cârcă altceva decât asumăm. Noi asumăm 51% dar încă o dată vă aduc aminte, noi neam angajat deja printr-o hotărâre în vigoare din precedenta administrație pentru o girare pentru 90% din sumă. Consiliul Concurenței a fost cel care a spus că nu ne lasă pentru 90% ci că trebuie să ne limităm la până în 80%. Dar data trecută am sesizat că după ce ne spune că putem merge până la 80% Consiliul Concurenței ne sugerează că nu ne spune în termeni tranșanți dar ne sugerează să ne limităm la 51% pentru a nu risca să se catalogheze gestul nostru drept ajutor de stat și eu mi-am însușit acea sugestie nu aș vrea să riscăm nimic. Pentru că sancțiunile în cazul în care acorzi ajutor de stat sunt foarte mari. De aceea eu vă propun să nu votăm până în 80% și nici într-un caz să nu păstrăm 90% cât avem deja în vigoare ci să mergem fix pe procentul de acțiuni pe care îl avem, acum e 51% aprobăm pentru 51%. Dacă vor avea loc tranzacții de acțiuni și vom ajunge să avem mai mult atunci sigur vom putea pentru mai mult. Dacă dimpotrivă vom ajunge să avem mai puține acțiuni vom garanta pentru mai puține pentru un procent mai mic. Evident că schimbarea de pondere a acțiunilor se poate face cu aprobarea consiliului local. Dacă noi ne angajăm la majorare de capital sau nu ne angajăm la majorare de capital.

Dl. IDOLU: Aceasta solicitate de avalizare s-a făcut unilateral către consiliul local sau către partener? Ca să vorbesc mai concret decat a zis dl. Sandu. Adică da legal e cum spuneți dvs și e binevenit să evităm orice risc din punct de vedere juridic. Dar din punct de vedere comercial ar fi corect ca și partenerul în afacere în societate să garanteze în măsura acțiunilor, proporțional cu acțiunile pe care le deține. Și revin cu întrebarea s-a solicitat unilateral consiliului local prin...sau și partenerilor? Consiliul concurenței se referă numai la noi. Din punct de vedere juridic suntem acoperiți.

Dl. PRIMAR: Consiliul Concurenței este preocupat doar de cât garantăm noi nu-l interesează altceva. Absolut suntem acoperiți.

Dl. IDOLU: Dar din punct de vedere comercial?

Dl. PRIMAR: Și din punct de vedere comercial suntem acoperiți pentru că mai departe creditul acela va fi luat sau poate nici nu va fi nevoie, asta ar fi situația ideală în care nu ar fi nevoie să se ia un credit atât de mare pentru că ar avea să presupunem firma care a câștigat licitația ar avea proprii bani fără să se mai îndatoreze ca să susțină realizarea incineratorului. Nu e cazul, că rar găsești firme care să aibă atâția bani încât să-și asume investiții de zeci de milioane euro fără să recurgă la credite. Deci noi nu ne încărcăm cu absolut nimic încă o dată sunt lucruri care sunt asumate de consiliul local prin hotărâri mai vechi acum mergem doar mult mai jos. În loc de 90% acum mergem la 51%.

Dl. IDOLU: Deci e clar se perfecționează în bine acel, așa înțelegerea, să zic sub forma deci e mai bine acum e clar că e mai bine. Dar poate fi și mai bine din punct de vedere comercial dacă și partenerul în afacere își asumă o garanție.

Dl. PRIMAR: Sigur că ar fi ideal dar noi nu putem obliga partenerul.

Dl. IDOLU: Nu putem dar revin cu întrebarea s-a solicitat sau nu? A refuzat.

Dl. PRIMAR: S-a solicitat de către firma care are contractul cu IRE. Deci IRE are acționariatul public local pentru 51% din acțiuni și acționariat privat german 49% din acțiuni. Licitația pentru execuția incineratorului a fost realizată de către IRE de către această societate și societatea a avut parte de sprijinul hotărârii de consiliu local vechi care arăta că cel ce va câștiga licitația va putea să ia credit garantat până la 90% de către consiliul local. Și se solicită acum de către executant evident și de către IRE se solicită către toți acționarii și către partenerul german, asta se solicită. Pentru că așa ar fi corect dar eu vă repet că acționarul german nu se arată foarte deschis și atunci noi avem două posibilități, să asigurăm garanție în limitele aprobării care deja e dată dar mult mai jos decât nivelul ei maximal atât cât permite Consiliul Concurenței și să dăm astfel o șansă firmei care a câștigat licitația să realizeze incineratorul și să ajungem să-l avem pentru că e un lucru bun sau șansa să nu fim de acord să rămânem în acest blocaj și să nu mai construim acest incinerator. Care este consecința? Dacă mai întârziem mult consecința poate fi pierderea a cel puțin 15 milioane de euro. Pentru că din totalul de aproximativ 60 de milioane de euro cât valorează incineratorul, nouă ni se pot rambursa cca. 25% din bani dintr-un fond de rezervă dintr-un fond de mediu. Dacă mai întârziem mult acel fond va fi consumat de către alții.

255 din 60 de milioane înseamnă 15 milioane și vorbim de euro deci de aceea eu susțin că trebuie să dăm șanse realizării incineratorului. E greu de realizat chiar în acești termeni. Vă informez că riscul este foarte mare ca dacă numai noi garantăm pentru 51% și partenerul german nu vine și el cu garanție proiectul să nu se mai implementeze. Este acest risc dar oricum eu nu doresc ca noi să mergem mai sus de 51%. Cu orice risc.

Dl. ORZA: Nu vroiam să fac amendament vroiam să fac o subliniere legat de faptul că s-a vorbit de o hotărâre din trecut. Este o hotărâre din aprilie 2012 care într-adevăr se referă la același subiect al avalizării însă e de spus și asta. Partenerii nu mai sunt aceiași. S-a pornit într-o altă formulă și acum nu mai sunt aceeași parteneri. Și asta eu nu spun că e bine sau rău vreau doar să subliniez lucrul acesta.

Dl. PRIMAR: Sunt aceeași parteneri nu s-a schimbat nimic. Tot firma RAROMA este care a fost inițial. Nu s-a schimbat nimic.

Dl. DIACONU: Eu am o completare însă, acest proiect nu e doar articolul 1 ci are o anexă hotărârea de consiliu local, o anexă cu un grafic cu modalitățile de plată cu cine acoperă celelalte sume și nu știu cum vom putea cuprinde aceasta într-un singur amendament. Dacă vă uitați pe anexă e un grafic de plăți de avalizare a biletelor la ordin. Pe mine mă depășește.

Dl. PRIMAR: Reducere proporțională.

Dl. SIMONIS: Deci: se aprobă avalizarea în cuantumul acțiunilor deținute de Primăria Municipiului Timișoara urmând ca toate sumele din tabel să fie diminuate procentual să fie puse în acord cu procentul acțiunilor pe care le deținem.

Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru și 2 abțineri.

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Dl. SIMONIS: Deci de la grupul PSD dacă face cineva nominalizarea.

Dna. OLTEANU: Pe dl. Ovidiu Brânzan de la PSD.

Dl. SIMONIS: Și mai trebuia o persoană un economist.

Dl. PRIMAR: Giurgiuț Marsilia Simona economist.

Dl. SIMONIS: Supun la vot cele două persoane.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru.

Dl. RUȘEȚ: Mai trebuie încă două persoane la rezervă. Aceștia sunt titularii pe care i-ați votat. V-am spus ca să nu trecem mai departe.

Dl. BONCEA: Mai trebuie și supleanți

Dna. OLTEANU: Pe dl. Piluț Ciprian.

Dl. ORZA: Nu trebuie și un CV? Când votăm. Pe dl. Brânzan îl știm.

Dl. GEANĂ: Asta am vrut să spun. Ni se spune așa.

Dl. SIMONIS: Supun la vot pentru dl. Piluț.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru.

Dl. MOȘIU: Domnule președinte ar trebui să specificați și condițiile nu cumva să se dea un nume, sunt niște condiții pentru a face parte din acest consiliu.

Dl. ORZA: Nu se poate să punem în consiliul de administrație al unui spital așa în orb niște oameni. Suntem oameni serioși. Noi votăm așa? În fața orașului niște oameni în consiliul de administrație pe care nici noi nu-i știm.

Dl. SIMONIS: Trebuie constituit consiliul. Ce să-i faci? Materialul a fost pe comisii săptămâna trecută. A patra rezervă.

Dl. ORZA: Materialul e material eu vorbesc de persoane că trebuia cine face propunerile să vină cu un CV. Discutăm ca principiu.

Dl. PRIMAR: Există mai multe persoane sigur că cine le propune trebuie să facă susținerea lor. PD-L are vreo propunere? E o poveste veche am așteptat propuneri din partea grupurilor politice proiectul a fost pe comisii nu s-au făcut propuneri anterioare cerem propuneri pe loc.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire.

Dna. OLTEANU: Doar două întrebări și apoi dl. Moșiu vă las să continuați. Peste tot termenul de încheiere a contractului este de 3 ani de zile și anual se ajustează tariful. Aș vrea să știu de ce nu se poate încheia contractul pe 12 luni și de ce se ajustează tariful?

Dl. BERE: Propunerea a fost de 3 ani de zile, pentru a rezolva această problemă conform legislației în vigoare iar modificarea tarifelor se face în funcție de rata inflației dată de la Statistică din anul precedent.

Dl. IDOLU: Legislația în vigoare nu cred că prevede obligativitatea încheierii unui contract pe 3 ani, în nici un domeniu.

Dl. BERE: Legislația prevede un număr de zile pe care noi trebuie să le acordăm câinilor pe care îi colectăm de pe domeniul public. Între timp s-au modificat dacă știți normele de aplicare a legii privind eutanasierea câinilor fără stăpân motiv pentru care am fost obligați să împărțim această activitate în două și motiv pentru care nu avem de unde să știm în momentul de față dacă în urma acelei suspendări rămâne definitivă și irevocabilă. Ce vom face cu toți câinii de pe domeniul public?

Dl. IDOLU: Deci din nou, e penibil să spuneți 3 ani țineți câinii fără stăpân.

Dl. PRIMAR: Vă fac o propunere scuze, că poate nu mai e nevoie de intervenție. Ca să încheiem discuțiile, noi trebuie să avem acest contract haideți să facem pe un an de zile și într-un an lucrurile se clarifică și o să vedem. S-a impus v-a explicat dl. Director data trecută, printr-o schimbare de legislație asupra căreia am fost atenționați de Instituția Prefectului. Care ne-a înștiințat că s-a schimbat legea și că trebuie separate aceste activități. Lucrurile sunt într-adevăr destul de confuze și nu e bine să mergem pe termen lung. Și eu propun să ne limităm la un an cu contractul și în acest timp probabil că vor mai fi și schimbări legislative și vom ajunge să facem o treabă mai bună decât astăzi.

Dna. OLTEANU: Exact asta era observația pe care vroiam să o fac și având în vedere că totuși contractele sunt puțin ambigue cred că e mai bine să mergem pe 12 luni.

Dl. MOȘIU: Eu aș vrea să-mi mențin punctul de vedere de Joi, este un proiect de hotărâre clar făcut cu adresă pentru o anumită firmă. Am primit o notă de informare. Toate legile adică legile la care se referă este Legea 101/2001 iar Institutul așa zis al Prefectului dă o recomandare adică Serviciului de achiziții publice. Și tot acest proiect de hotărâre a luat naștere în urma propunerii executivului respectiv a raportului de audit public intern. Din 2013. În nici un caz nu s-a schimbat legislația și alte povești. Este un proiect de hotărâre pentru o anumită firmă. Și cu asta am terminat și ca să vă clarific nu s-a schimbat nimic nu știu cine e de la Direcția de Mediu dacă e cineva pe aici. Nu s-a schimbat nimic din textul contractului de Joi. Și se scrie foarte clar delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora. E exact același titlu iar în contract la final au rămas cele 3 chestiuni cu incinerarea cu mumificarea 3 zile și 10 nopți. Deci predarea, nu s-a scris, măcar trebuia să se schimbe da? Vreau să fac un amendament tot referitor la contract nu la durata contractului. Printre altele sunt de 3 ani am înțeles va deveni un an. Dar să spuneți clar că se poate prelungi contractul dacă concesionarul realizează anumite investiții. Păi domnule să nu participe la licitație. Vă citesc. Scrie clar în contract predarea cadavrelor. Dar el în contract are arderea lor. Ce să înțeleg de aici?

Dl. PRIMAR: Nu trebuie să se poată prelungi contractul faceți amendament să nu se poată prelungi contractul. Eu ce vă rog, vrem să se ocupe cineva de câini? Haideți să aprobăm pentru un an de zile, faceți amendamente acolo unde este cazul, acolo unde legislația ne obligă să procedăm într-un anume mod, noi putem să aducem critici legislației dar trebuie să respectăm acele prevederi. În privința afirmațiilor vă rog nu vă mai hazardați că poate cineva și vă va cere să spuneți concret cine e firma care are destinație și va trebui să...care e vizată și va trebui să susțineți astfel de informații, vă rog foarte mult. Creeați eu am spus-o data trecută și nu cred că e bine să și trecem la fapte. Eu nu pot sta nepăsător văzând cum cineva calomniază instituția primăriei. Dacă cineva are suspiciuni să facă plângere penală cu țintă. Cine e cel suspectat să-și asume răspunderea de a sesiza organele în drept că așa este corect și civilizat. Așa să venim să spunem că nu știu cine a organizat licitația e cu țintă este profund incorect față de instituția primăriei față de oraș până la urmă. Încă o dată faceți la modul cel mai concret sesizare scrisă anchetă cine predestinează licitațiile, dacă se dovedește așa ceva, să fie pedepsit conform legii. Pușcărie etc, ce prevede legea dar dacă rămânem la un discurs politic în această sală de consiliu pe teme foarte concrete aducem prejudicii instituției aducem prejudicii în egală măsură cetățenilor orașului care așteaptă rezolvarea problemelor.

Dl. MOȘIU: La durata contractului punctul 3 să fie eliminat. Unde e: contractul se prelungește datorită neamortizării investiției.

Dl. PRIMAR: Susțin, foarte bine trebuie eliminat este neavenit.

Dna. SARACAN: Formulez eu pe scurt domnule președinte că nici punctul 2 nu are nici o relevanță. Deci art.3 din contract se modifică și devine un singur alineat. Durata contractului de delegare a gestiunii este de un an începând cu data atribuirii acestuia. Deci se anulează și 2 și 3. Dl. IDOLU: Așa cum scrie în cuprinsul contractului la obiectul contractului la durata contractului la drepturi peste tot scrie colectarea și predarea către unități de ecarisaj. Niciunde nu spune de depozitare în cameră frigorifică și neutralizare. Deci amendament ca.

Dl. DIACONU: E clar că aici trebuie schimbat tot titlul hotărârii ori intră în categoria de produse care sunt licitate. Ori se duc și către incinerator ori

Dl. PRIMAR: Da am discutat data trecută sunt câteva contradicții pe care noi nu am reușit să le înțelegem dl. Director nu a reușit să ni le explice convingător. Dar haideți să facem amendamente concret da, și să aprobăm atâta cât putem aproba înțelegând despre ce e vorba. Acolo unde nu putem fi convinși de anumite lucruri trebuie să intervenim să eliminăm acele lucruri dar să mergem înainte.

Dl. IDOLU: 12 luni categoric, fără posibilitate de prelungire și al doilea, să se rezume la tabelul anexa nr. 1 la contract - colectarea și transportul. Numai punctul 1. Să se elimine să se termine discuțiile. Punctul 2. 3 și mai mult la punctul 5 , 5% neprevăzut.

Dl. PRIMAR: Dl. Director nu putem înțelege străduiți-vă să ne explicați să înțelegem. Nu putem înțelege de ce trebuie și punctele 2 și 3.

Dl. BERE: Dl. Primar sunt 2 puncte comune. Așa cum am și făcut în nota de informare în care am spus: depozitarea în camera frigorifică respectiv neutralizarea cadavrelor au două surse distincte. Unu de pe domeniul public iar celălalt din adăpostul de animale. Ce facem cu cadavrele din adăpost dacă amendamentul privind legea eutanasierii va fi retras cum putem eutanasia în adăpost animalele? Dacă noi nu le putem depozita și neutraliza? Așa și scrie numai la câini.

Dl. PRIMAR: Dl. Director dar trebuie spus atunci că se referă numai la câinii din adăpost. Nu scrie în acel tabel nu scrie. De aici apar neînțelegerile. Pentru că dvs. Înțelegeți ce nu înțelegem noi? Despre asta e vorba.

Dl. IDOLU: Deci la obiectul contractului. Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public scrie explicit.

Dl. DIACONU: Se referă la domeniul public acum. Nu la ecarisaj, la ecarisaj e normal să existe neutralizare.

Dl. BERE: Cadavrele de pe domeniul public trebuie depozitate în camera frigorifică și neutralizate. Pot fi neutralizate de cel care va avea contractul sau pot fi duse la o unitate pentru a fi neutralizate.

Dl. MOȘIU: Cum se numește singura unitate care legal le poate neutraliza? Și care are depozit de cadavre.

Dl. BERE: Conform legislației.

Dl. MOȘIU: Nu conform, în Timișoara.

Dl. BERE: Dați-mi voie să citesc nu-mi sugerați răspunsul. Art.2 alin. 1 și 3 din Legea 101 pe 2001 spune foarte clar: activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare. E exact din lege. Dl. MOȘIU: Și exact așa s-a întâmplat și până azi?

Dl. IDOLU: Cu atât mai mult punctele 2 și 3 ce mai caută acolo?

Dl. BERE: Asta este una. Iar tot ce înseamnă cadavre în cadrul adăpostului sunt neutralizate și înainte de aceea puse la camera frigorifică.

Dl. PRIMAR: Dar cele din interiorul adăpostului sunt în celălalt contract nu?

Dl. BERE: Sigur de asta am zis că sunt două lucruri distincte dl. Consilier a întrebat de ce aceleași activități se regăsesc în ambele.

Dl. MOȘIU: Eu v-am spus că contractul prevede predarea domnilor.

Dl. BERE: Prima dată le adunăm și după aceea pot fi incinerate sau pot fi predate. Pentru că altfel ar fi exact cum ați spus dvs. tendențios și dat către o firmă acest contract în condițiile în care i-am impune să aibă incinerator. Nu impunem motiv pentru care pot fi puse la camera frigorifică iar ulterior în cazul în care are incinerator propriu poate să incinereze. În caz contrar pot fi duse la o unitate specializată.

Dl. SIMONIS: Ce se întâmplă dacă eliminăm punctul 2 și 3? Fizic.

Dl. BERE: Rămânem cu cadavrele. Cine le neutralizează? Ce se întâmplă cu ele?

Dl. MOȘIU: E simplu atunci nu mai scrieți predare în contract în titlul contractului. Dacă doriți cele două puncte. Că nu respectați exact legea.

Dl. BERE: Care lege? Faceți referire la lege când spuneți că nu o respect.

Dl. IDOLU: Ați spus dvs. Ați citit art. 2 colectarea și predarea către unități ați citat.

Dl. BERE: Da am citat.

Dl. IDOLU: Atunci cum, ce ați citat vă reproduc.

Dl. BERE: Predare către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare așa am citat. Dl. MOȘIU: Ce caută punctul 2 și 3 atunci în contract? Dacă se predau.

Dl. BERE: Și dacă are o unitate de neutralizare? O societate care e la licitație.

Dl. PRIMAR: Dl. Director întrebarea care a fost adresată mai devreme este foarte binevenită.

Presupunând că am elimina punctele 2 și 3 ce s-ar întâmpla mai departe cu niște cadavre care au fost colectate că în primul rând trebuie colectate. Din acel tabel. Concret luați tabelul.

Dna. SARACAN: Amendamentul meu era la art. din contract nu la anexă stimați colegi. Era la durata contractului care l-am bătut în cuie cu dvs. Pe un an. La anexă vorbim de activități pe care și Vineri ne-am străduit să le eliminăm din acest contract întrucât nu bate cu obiectul și titlul hotărârii. Singura persoană care e în afara a ce discutăm noi îmi pare rău că spun e dl. Director.

Dl. BERE: 2 și 3 din contract?

Dl. PRIMAR: Deci dl. director în tabelul care este anexa 1 la contract, pe prima poziție scrie colectarea și transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public. (Identificare, Colectare, încărcare, transport). La punctul 2. V-am citit tot ce scrie. Vă rog. Scrie depozitarea pe zi în cameră frigorifică până la incinerare. 3- neutralizarea cadavrelor etc. Bun, ce se întâmplă dacă eliminăm depozitarea și neutralizarea? Rămâne doar colecarea și transportul.

Dl. BERE: Nu putem finaliza toată activitatea deoarece dacă nu le depozităm undeva incineratorul nu funcționează pentru un singur animal. Trebuie depozitate iar apoi trebuie neutralizate conform legii la un incinerator. Ce facem cu cadavrele dl. primar?

Dl. SIMONIS: E prima oară când auzim că trebuie să se strângă mai multe cadavre pentru a le incinera.

Dl. MOȘIU: Se predau la incinerator. Scrie clar.

Dl. IDOLU: Fără să intrăm în amănunte că fiecare animal e ținut 3 zile. De ce 3 zile? Sâmbăta Duminica. 2 zile din 7.

Dl. MOȘIU: S-ar putea să învie.

Dl. BERE: Ce facem cu cadavrele? Trebuie neutralizate.

Dl. DIACONU: Haideți să încerc să rezum eu să fie foarte clar. Așa cum corect ați citat din lege această activitate poate avea ca finalitate predarea către ecarisaj sau neutralizarea. În proiectul de hotărâre neutralizarea nu este prevăzută. Deci e doar predarea către ecarisaj. Ca atare societatea ia câinele de pe stradă și conform proiectului în momentul de față poate să-l ducă doar până la ecarisaj. Dacă modificăm obiectul contractului și titulatura proiectului, se poate face și neutralizare, dacă nu trebuie să dispară 2 și 3 din anexă. Pentru că nu au logică.

Dl. BERE: Predare către ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Dna. SARACAN: Nu acesta este proiectul domnule director, pe care l-ați promovat imi cer scuze. Deci proiectul dvs are alt obiect. O să facem un amendament vă rog și din anexa 1 la contract se elimină punctul 2, 3 și 5 este puncte neprevăzute, vi-l las dvs că pot fi și neprevăzute probabil. Ca urmare rămâne doar punctul 1 iar la 5 dacă discutăm erau cheltuieli neprevăzute dacă considerăm că mai lăsăm neprevăzute. Că altfel nu ieșim la capăt să știți. Dl. director este într-o eroare după părerea mea.

Dl. BERE: Nu sunt deloc în eroare.

Dna. SARACAN: Titlul proiectului este că ei transportă la ecarisaj și avem doar colectare și transport.

Dna. WOLF: Dacă eliminăm punctul 2 și 3 înseamnă următorul lucru: colectăm cadavrele și le plimbăm. Identificare, colectare, încărcare, transport. La punctul 1.

Dl. MOȘIU: Le predăm scrie clar se predau.

Dl. FOLICĂ: Vă rog să-mi spuneți câte firme au acest crematoriu? Pentru animale. Câte firme au instalații de neutralizare?

Dl. BERE: Acesta este motivul pentru care în proiectul de hotărâre am prevăzut exact cum v-am citat din lege predare către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare. Acesta e motivul pentru care facem licitație, să vină agenți economici care îndeplinesc aceste condiții. Este prevăzut tot în lege.

Dl. PRIMAR: Dl. director dacă titlul îl schimbăm strict preluând exact textul din lege?

Dl. BERE: Asta am și propus la partea de unități de...

Dl. PRIMAR : Puneți în titlu exact textul din lege și atunci la obiectul contractului de asemenea trebuie să fim în consecvență și dacă se și...dacă după ce sunt predate cadavrele sunt și după ce sunt transportate sunt și predate la firma de ecarisaj ori la neutralizare atunci nu mai e nevoie de punctele 2 și 3. Se scapă de ele. Într-un fel sau altul. Nu le mai depozitează. De ce nu le poate preda? Le găsește le ridică și le predă la operatorul celălalt. De ce? Care e impedimentul că altfel nu se votează și rămânem cu cadavrele de câini pe stradă.

Dl. BERE: Dar trebuie depozitate într-o cameră într-o cameră frigorifică. Pentru că pot fi mai multe cadavre, poate fi adunat un singur cadavru de pe domeniul public. Nu poate fi predat imediat.

Dl. PRIMAR : De ce nu poate fi predat? Decât să-l descarce în propriul depozit să-l descarce direct la cel care-l incinerează.

Dl. BERE: Ce facem Sâmbăta dl. primar? Știți foarte bine că această activitate este non stop se va lucra și Sâmbăta și Duminica. Cine preia aceste cadavre? Ne asumăm riscul?

Dl. PRIMAR : Cel ce incinerează. E funcțională așa.

Dl. BERE: Atunci trebuie duse la camera frigorifică.

Dl. SANDU: E absolut sigur că nu vor exista în oraș două seturi de camere frigorifice două incineratoare.

Dl. SECRETAR: Deci dacă vreți să treacă eu am stat am ascultat am analizat. Eliminați 2 și 3. Se face licitație. Licitația nu e cu dedicație. Cine vine la licitație în Caietul de sarcini să aibă camera. Și am terminat povestea. Că duci un câine mort că Sâmbăta și Duminica. Eu nu fac amendament, dacă vreți dacă nu rămâneți cu 2 și 3 și stăm cu ei pe stradă.

Dl. BERE: La hotărârea de consiliu vă propun stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Dna. SARACAN: Aș ruga să fim puțin atenți DL. director ne citește a 10-a oară obligația legală dl. primar a repetat această obligație legală ori noi suntem pe un model dat de caiet de sarcini, urmează să scoatem la licitație ori obiectul trebuie să fie foarte clar. Ori doar îi transportă la ecarisaj așa cum este și promovat că restul nu știu de unde ne citește dl. director. Modelul de caiet de sarcini pus aici pentru aprobare este doar de a-i aduna de pe stradă și a-i preda la ecarisaj, nu are omul acesta alte obligații în tot contractul decât în tarif să ne ia banii ca să-i țină la frigider dar el obligația să-i țină la frigider nu o are în acest contract are în alte scripte ale d-lui director din mână. Ca urmare revenim la ce am discutat și Vineri obiectul hotărârii este bun obiectul contractului este bun modificăm durata la 12 luni și anexa care va avea un singur rând de data aceasta să nu mai facem confuzii activitatea de colectare și transport ce trebuie evaluată.

Dl. ORZA: Aș vrea să pun niște întrebări și din răspunsuri să aflăm de fapt cum se derulează activitatea. Păi nu stați puțin că nu, să o luăm în ordine. Păi nu activitatea deci până acum se făcea același lucru. Primăria dorește și nu e ilegal să facă operațiunile pentru că în lege există o specificație că se colectează cadavrele. Noi acum legăm totul de câini nu e vorba doar de câini e vorba și de alte cadavre. N alte variante. De pe domeniul public. Îl întreb pe dl. director ca să înțelegem un lucru, un incinerator conform legii este avizat pe o anumită rază? Adică pot fi de la două în sus pe o anumită rază?

Dl. BERE: Nu.

Dl. ORZA: Bun deci am aflat o chestiune importantă. A sigur cineva poate să-l ducă la Cluj da să-l adune din Timișoara să-l ducă la Cluj. Bun. Am reținut și asta. Deci repet primăria vrea să facă două contracte. Unu care să se refere strict la salubrizare și unul strict la managementul câinilor. Are conceptul acesta. Lucrul care a suscitat interesul consiliului local a fost faptul că sa spus de data trecută s-ar suprapune niște puncte din anexă legate de anumite operațiuni. Cea de depozitare la frigo sua cum îi spune și cea de ardere. Acum arderea înțeleg că se poate face în mod normal doar într-un singur loc. Sigur dacă nu se duce cu el în Bangladesh să-l ardă poate iese mai ieftin acolo. Deci absurd să ne gândim la asta. Dacă nu se dorește să rămână un singur contract evident că pot exista două pentru că legea specifică acest lucru. Deci nu e vorba de a rupe un obiect de activitate în două. Deci sunt lucruri separate. Legat de chestiunea cu un an să ții o licitație pe un an de zile, vorbesc acum la modul general nu mă refer la acest subiect. Mă refer la orice subiect vreți dvs. de la întreținere de spații verzi că tot suntem la mediu și până la întreținere școli. Deci dacă faci o licitație pe un an de zile pe birocrația din România pe contestații pe amânări pe întârzieri etc. Riști ca la repetare după fiecare an sunt niște sincope și niște perioade de gol în care nu te ocupi, faci tot felul de artificii prelungești contractul faci tot felul de chestii doar ca să acoperi perioada. Deci eu nu înțeleg repet logica de a vota pe un an de zile o anumită activitate. Nu mă interesează cine face activitatea respectivă. Ci mă refer la principiu. Să faci pe un an este neperformant. și pentru tine ca autoritate locală și pentru firma respectivă. Va fi o fușăreală cap coadă cu întârzieri. În momentul în care tot trebuie să repeți licitația la infinit. Deci ori faci o licitație se pleacă de la premisa că nu se face licitația corect. Păi dacă nu se face corectă nu se face nici pe un an corectă. Nu? Nu rezultă de niciunde că dacă o faci pe un an e corectă iar dacă o faci pe 3 ani e incorectă. Deci trebuie să ne gândim la chestia asta cu un an că nu rezolvăm nimic.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul dnei. Saracan, și anume diminuarea perioadei în care va fi licitat contractul de la 36 la 12 luni.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 11 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Dl. DIACONU: Deci cheltuieli neprevăzute nu știu dacă se pot scoate, noi am întors blocuri înapoi la proiecte în care am fost obligați.

Dna. SARACAN: Vom avea doar nr. de bucăți ori lei pe cap. Nu avem neprevăzute aici îi numărăm, înmulțim cu tariful și valoarea exactă fără neprevăzut.

Supun la vot amendamentul d-lui Idolu. Referitor la eliminarea articolelor 2 și 3 din tabel.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri.

A trecut și acest amendament.

Dl. PRIMAR: Aici pentru operativitate și în titlu și în linia 1 din tabel și în text trebuie să preluăm exact ce scrie în lege. În lege scrie transferul spre neutralizare nu neutralizarea.

Dna. SARACAN: Nu este corect dl. primar să....aici este doar activitatea de colectare de pe

stradă și dus la ecarisaj. Ecarisajul are următoarele obligații dacă vă uitați în proiectul următor de a-i depozita și a neutraliza. Deci în lege. Neutralizarea nu face parte din acest....

Dl. PRIMAR: Da. Păi tocmai, nu neutralizarea transferul spre neutralizare. Exact cum este în lege. Noi scriem colectarea și transportul, unde? Trebuie să preluăm exact ce este în lege. Transferul pentru depozitare sau pentru neutralizare.

Dna. SARACAN: Nu scrie la unități de ecarisaj? Scrie. La unități de ecarisaj.

Dl. PRIMAR: Bun dar în tabel nu ar trebui să fie în consonanță? Toate, asta este activitatea unică .

Dna. SARACAN: Da dar nu poate fi cu sau. Cum exprimă dl. Bere. E altă activitate ori.

Dl. PRIMAR: Nu cu sau, e sau spre neutralizare nu sau neutralizarea. Sau spre, transferul spre depozitare sau spre neutralizare. Nu, spre incinerare sau spre neutralizare nu mai știu cum era. Exact ca în lege asta propun eu.

Dl. BERE: Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Dl. PRIMAR: Cred că e bine cum e în lege pentru că este posibil ca cineva să fie doar operator de neutralizare, nu trebuie neaparat ca cel ce se ocupă de ecarisaj să facă și neutralizarea. În principiu și atunci acolo e mai flexibil că-l transferi spre operatorul de ecarisaj sau spre instalația de neutralizare. Îl transferi nu faci tu neutralizarea.

Dna. SARACAN: Dar dacă în prealabil primăria nu are un alt contract cu cineva de neutralizare această activitate cine o plătește? Deci omul acesta care licitează acum trebuie să știe foarte clar ce licitează mere pere prune adică mă duc de aici până în C. Șagului. Sau mă duc de aici până la Cluj. Sau până unde? Atunci trebuie să le cuplăm cumva că atunci într-adevăr rămâne activitatea pe dinafară dacă omul acesta îl transportă prețul neutralizării cine îl suportă? Dacă el doar transportă? Păi vorbim de două ore azi două Vineri. Și nu sunt ok.

Dl. PRIMAR: Operatorul de ecarisaj are obligația să facă neutralizarea?

Dl. BERE: În anexă e prevăzut exact cum dvs. domnule primar ați și citit cele două puncte din anexă.

Dl. PRIMAR: Deci după părerea mea trebuie să poată transfera acolo. Îl privește cu ce tarife vine, câștigă licitația nu i se mai dau bani în plus. Avem garanția că operatorul de ecarisaj îl neutralizează? Există această obligație?

Dna SARACAN: Neutralizarea este foarte scumpă. Proiectul următor e chiar acesta. Dacă noi impunem ca el să neutralizeze vom avea și garanția, dacă iar scriem cu sau nu putem. Asta trebuie să ne hotărâm. Cui impunem?

Dl. PRIMAR: Dar nu e la ora actuală rezolvată problema. Trebuie să impunem atunci. Ca să fie rezolvată problema. În regulă eu tocmai asta am vrut să semnalez. Că altfel problema poate rămâne fără soluție într-o variantă. Atunci putem să ne limităm aici la transferul spre operatorul de ecarisaj dar în această situație va fi obligatoriu să amendăm și proiectul următor introducând obligativitatea de a face acel operator neutralizarea și atunci cele două proiecte împreună sunt funcționale.

Dl. SANDU: Societatea de ecarisaj trebuie să aibe obligația de a prelua absolut toate cadavrele care apar în teritoriu.

Dl. PRIMAR: Dar ce facem că trebuie neutralizate.

Dl. IDOLU: În proiectul următor asta spune îl obligă prin contract. E un alt proiect de hotărâre.

Dl. PRIMAR: Să nu mai punem acel sau dar linia 1 trebuie că dacă rămâne așa e colectarea și transportul. Unde? Trebuie exact ca în lege. Dar până la sau, vă rog să citiți din lege. Până la sau.

Dna. SARACAN: Scrie predarea acestora unităților de ecarisaj, la mine așa scrie în preambul.

Dl. PRIMAR: Da dar eu mă refer la tabel. La linia 1 din Anexa 1. Acolo scrie colectarea și transportul cadavrelor nu scrie unde. Aici solicit eu să se scrie ca în lege.

Dna. SARACAN: O să scrie la amendamentul pe care l-am făcut și care a trecut deja, colectarea și transportul cadavrelor de animale găsite pe domeniul public la unitatea de ecarisaj.

Dl. SIMONIS: Am votat două amendamente. Cu perioada și cu eliminarea. Deci nu am votat.

Am eliminat 2 și 3 și am scurtat perioada. Altceva nu s-a votat ca amendament. Formulați un amendament.

Dl. BERE: Noi vorbim de transparență. Dacă avem transparență înseamnă că trebuie să dăm posibilitatea potențialilor operatori ori să aibă incinerator sau dacă nu să predea către o unitate autorizată altfel este echivalentul așa cum ați zis dl. consilier din start, dăm doar celui care are incinerator pe restul-i excludem din start.

Dl. SANDU: Dar pun o întrebare în cazul în care lăsăm operatorul să aibă sau să nu aibă cum se face diferențierea tarifelor și care va fi criteriul de atribuire a licitației?

Dl. BERE: Cât este tariful de incinerare. Și cât cere societatea cu care va avea contract.

Dl. SANDU: Dacă el nu are incinerator?

Dl. MOȘIU:Dl. director dar cine ar urmări aceasă sublimă și nelipsită activitate? Legea e din 2001 noi suntem în 2014. Deci cine va urmări câte cadavre dacă au 25 de kg au 50 au 14? Cine urmărește situația? Le pozează sau?

Dl. BERE: Ele fiind depuse în camera frigorifică înainte de a fi duse spre incinerare inspectorul care răspunde de acest contract aici vorbim de medicul veterinar merge și verifică tot ce înseamnă cantități. Se cântăresc.

Dl. ORZA: Deci noi riscăm să avem așa o firmă care adună cadavrele se duce la un incinerator și le arde. O altă firmă de ecarisaj care prinde câinii și când vrea să eutanasieze se duce la altă firmă care a câștigat licitația să-i ardă la Cluj. Deci în loc de o singură activitate o să avem 4. Zicea dl. primar cu scosul acela de sau e ok.

Dl. BERE: Acesta e motivul pentru care sunt două aspecte și vorbim de cadavrele rezultate din adăpost și cele de pe domeniul public.

Dl. SIMONIS: Se înlocuiește art.1 din tabel, linia 1 din tabel, poziția 1 din tabel cu următorul text: colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj.

Dna. WOLF: Acest amendament presupune că nu va exista decât la unitățile de ecarisaj și instalația de neutralizare respectiv incinerare.

Dl. SIMONIS: Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

1 abținere

1 vot împotrivă

Titlul proiectului?

Dl. PRIMAR: Tot ca în lege și titlul dar până la cuvântul sau. Ca să mergem exact după lege. E bun titlul. Eu vă rog să fim atenți la consecințe s-a corectat ce era de corectat s-a restricționat dar dacă nu votați nu va avea cine să ridice cadavrele de câini de pe străzi, să avem în vedere consecințele.

Dl. SIMONIS:. Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 17 voturi pentru

2 abț ineri

1 vot împotrivă

A picat.

Dl. PRIMAR: Rugămintea mea este veniți cu o inițiativă cu un proiect. Dacă ceea ce vi s-a propus cu amendamentele pe care le-ați făcut nu este aprobat soluția să rămână problema nerezolvată este inacceptabilă. Deci dacă pe dvs. nu vă îngrozește ideea că acum la început de vară fierbinte vom avea cadavre pe străzile orașului și nu va avea cine să le ridice pe mine mă îngrozește. Vă rog să veniți cu propuneri alternative elaborați un proiect care să rezolve problema.

Dl. SIMONIS:. Revenim la punctul 4 la vot. -Cine este pentru?

Se numără voturile:

La fel.

17 voturi pentru

2 abțineri

1 vot împotrivă

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Dl. SIMONIS:. Revenim la punctul 3.

Dna TÂRZIU: Din partea grupului PD-L dna. Conf.univ.dr. Rais Daniela.

Dl. SIMONIS:. Supun la vot propunerea.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru și 1 abținere.

A trecut.

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

A trecut.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.

Dl. PRIMAR: În condițiile date proiectul nr.5 cred că trebuie retras pentru că cele două. Bun dar atunci haideți să punem condiția care a fost enunțată aici. Este prezentă? Bun atunci rămâne la vot.

Dl. SANDU: Aș avea un amendament ca la acest punct să se specifice că în situația în care nu există un alt contract în derulare această firmă să execute și operațiunea de ridicare a cadavrelor de pe domeniul public. Ca să avem o situație acoperitoare.

Dl. PRIMAR: Nu avem posibilitatea să plătim că nu e tariful stabilit printr-o procedură de achiziție publică. Încă o dată la punctul 3 faceți alte amendamente faceți ce doriți dar trebuie să avem un proiect că altfel rămân câinii pe stradă. Nu e bun, scoateți tot ce nu e bun. Unii spuneți că e corect dacă mai sunt lucruri care nu sunt în regulă vă rog să le sesizați la modul concret. Faceți propuneri de înlocuire a lor spuneți cu ce să le înlocuim

Dna. OLTEANU: Având în vedere că Vineri am retras aceste două proiecte de pe ordinea de zi și am avut week end ul să ne documentăm să facem amendamentele pe care fiecare am dorit să le votăm și mie mi se pare normal să votăm acest proiect. Nu e normal să rămână câini neridicați de pe stradă.

Dl. BONCEA: Proiectul era foarte bine cum era făcut înainte de orice alt amendament. În momentul de față după eliminarea punctelor 2 și 3 din acel tabel mie mi se pare că vom avea o firmă care strange cadavrele și care nu știe unde să le predea.

Dl. SIMONIS:. Problema e că în momentul de față nici măcar acest serviciu nu se mai poate presta, rămân cadavrele pe stradă. Asta e problema.

Dl. BERE: Nu va aduna nimeni cadavrele spuneți-mi o societate care e dispusă să ia cadavrele de pe domeniul public și să le țină acasă? Haideți să fim serioși. Deci dacă ele nu sunt ținute la camera frigorifică cum prevede legea așa cum foarte bine știți inclusiv atunci când avem un deces în familie peste un anumit timp trebuie să respectăm anumite norme. Nimeni nu se va angaja nici să ia cadavrele de pe domeniul public. Este legea cu modificările ulterioare. Din 2013 au venit modificările.

Dl. SIMONIS:. Revenim la punctul 4, ne gândim că d emâine e posibil să nu mai ia nimeni câinii de pe stradă.

Dl. BONCEA: Domnule director în condițiile în care au ieșit punctele 2 și 3 vă este util ca acest proiect să fie votat?

Dl. BERE: Fără punctele 2 și 3 nu va veni nici un operator care să ridice cadavrele.

Dl. PRIMAR: Dacă avem proiectul aprobat fără punctele 2 și 3 avem două posibilități la licitație: să constatăm că vine vreun operator totuși sau că nu vine. Dacă nu aprobăm nu putem nici măcar organiza licitația. Deci alegem răul cel mai mic.

Dl. SIMONIS: Supun la vot punctul 4.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru, a votat dl. Boncea pentru.

Bun a trecut și nr. 4.

Supun la vot Proiectul nr.5.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 18 voturi pentru. A trecut și acesta.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Adresa nr. SC2014-019544/28.07.2014, cu privire la plângerea prealabilă formulată de Amschlinger Gerlinde și Enderle Erich Michael, prin mandatar Voiculescu Liviu, privind nelegalitatea Hotărârilor Consiliului Local nr. 302/2014, 303/2014, 304/2014 și 307/2014.

Dl. SECRETAR: E un recurs grațios subiectul hotărârilor este domeniul public. Terenurile din domeniul public, spune să se scoată niște terenuri și să ia el ca privat. Să meargă în instanță.

Dl. SIMONIS:. Votăm menținerea punctului de vedere.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 19 voturi pentru

Ne-am menținut punctul de vedere.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

Informare cu privire la Centrul de excelență pentru fotbal.

Dl. PRIMAR: Vă prezint principalele prevederi ale acestui acord pe care ar urma să-l semnăm desigur printr-o hotărâre de consiliu local ce va intra pe ordinea de zi în luna Septembrie, cu FRF, proiectul vizează creearea unui centru de excelență în fotbal pentru juniori. Părțile ar avea contribuții după cum urmează: FRF va asigura personalul calificat antrenori specialiști echipamentele sportivilor suplimentarea veniturilor antrenorilor și infrastructuri deplasarea la evenimentele sportive internaționale, orice altă activitate sustenabilă convenită de părți prin acte adiționale. Primăria ar avea în sarcină următoarele lucruri: cazarea și masa sportivilor este vorba de 25 de copii elevi de liceu deci după vârste de 14 ani care ar constitui o clasă la Liceul Sportiv Banatul. Transportul local al acestor sportivi și asigurarea condițiilor de pregătire școlară, într-o clasă specială. Sigur acest lucru urmând să-l facem în colaborare cu Inspectoratul Școlar și cu suport din partea Ministerului Educației, apoi administrarea terenurilor de antrenament și sau joc puse la dispoziție acestei asocieri și infrastructura de joc respectiv antrenament constând în teren de joc clădiri administrative dependințe. Deci toate aceste lucruri noi le avem mă refer la lucrurile materiale avem inclusiv capacitatea administrativă a acestor terenuri. Ce se întâmplă cu jucătorii? Acești copii vor fi recrutați în principiu din partea de vest a țării din diversele centre de copii și juniori. Cei mai buni și vor fi aduși în acest centru de excelență. Evident că vor putea fi aduși și copii din alte părți din țară. Dar aria de observare și recrutare esențială va fi în această parte de țară. Copiii respectivi vor constitui o echipă care va fi înscrisă la categoria de vârstă superioară în competiție oficială a federației la categoria a de vârstă superioară categoriei lor. Având în vedere că ei sunt cei mai buni. Se are în vedere ca aceșt copii formați în acest centru să fie pe viitor principalii componenți ai loturilor naționale mai întâi de juniori și apoi desigur de seniori. De asemenea acești copii vor fi transferați înspre cluburile cele mai performante din țară. Transferul se va face contra cost. Evident. Banii obținuți din transferuri vor fi împărțiți după cum urmează: 25% din venituri revin FRF, 25% primăriei și 50% din fonduri vor reveni cluburilor care au format acești copii până la văârsta de 14 ani. Centrelor de copii și juniori. În mod normal principalul furnizor de copii pentru acest centru ar fi clubul ACS POLI pentru că este cel mai puternic centru de copii și juniori din această parte de țarî. Avem după cum cunoașteți 9 grupe de copii și juniori la acest centru. Prin urmare banii obținuți din vânzare s-ar duce către clubul ACS POLI Centrul de copii și juniori al clubului. După părerea mea proiectul este unul generos în orice caz este considerat de forurile europene de fotbal ca fiind cel mai important proiect pentru susținerea performanțelor în fotbal la juniori din Europa. Eu vă rog să susțineți acest proiect așa cum v-am spus va trebui să avem o hotărâre de consiliu local pe care în Septembrie o vom adopta dar ca semnal de poziție din partea noastră vizavi de acest proiect eu vă rog să dați un vot azi pentru că în funcție de poziția exprimată de noi și FRF își va prioritiza eforturile. Intenția inițială a federației a fost ca primul centru să fie realizat la Timișoara se vor realiza 8 în țară. Începând din 2015-2016. Deci peste un an abia va începe să funcționeze. Până atunci se fac toate preparativele. TG. Mureș a adoptat deja o hotărâre de consiliu local am aflat. Nu aș vrea să pierdem noi prim planul pentru că eu cred că este un proiect foarte important și chiar necesar în România având în vedere că de când nu a mai existat o preocupare sistematică și coerentă la nivel național pentru pregătirea copiilor în fotbal, fotbalul românesc a căzut de la an la an ajungând în starea de care nu cred că suntem mulțumiți nici unul din noi și nimeni din România.

Dl. ORZA: Ca să înțelegem exact fenomenul sigur dl. primar a spus ce facem noi, nu am înțeles ce face FRF dar cu ani în urmă copiii Timișoarei înscriși la cluburile de fotbal jucau pe pământ, n-au văzut iarba decât la tv. Acum joacă pe suprafață sintetică la Liceul Banatul s-a pus la punct și cantina și spațiul de locuit tot, practic liceul Banatul funcționa deja ca un fel de academie de fotbal. Problema de bază pe care am avut-o pentru că noi finanțam și Liceul Banatul Fiind liceu de Stat și Clubul POLI care juca în cupele europene și încercam să găsim o variantă prin care copiii pe care-i pregătim la LICEUL Banatul să ajungă să joace pentru echipa noatră. Datorită legilor federale internaționale nu poți obliga un părinte fiind vorba de minori să semneze pentru condițiile care le are puse la dispoziție de către primărie direct la Stadionul Dan Păltinișanu. Direct sau indirect prin Liceul Banatul finanțat tot de noi ca liceu de stat să semneze un contract cu POLI. Că se cheamă POLI sau ACS Timișoara e altceva. Deci chestia aceasta nu o vom putea garanta. Nu au fost părinți interesați să-și dea copiii după ce au beneficiat de toată infrastructura noastră absolut excelentă față de ce era în țară, să meargă la POLI care juca în cupele europene. Au fost și plecau direct de la Liceul Banatul ba la Avicola Buziaș ba nu știu unde. Ideea de a face o bază în care să vină copiii să se pregătească e generoasă. Problema e însă că noi ca și oraș nu vom câștiga nimic din asta. Pentru că acei copii vor pleca la ce echipe vor părinții lor. Nu vor putea să fie obligați să meargă la ACS acum cum zice dl. primar. Juridic nu se poate asta. Am studiat-o și dl. Secretar e martor aici pe toate fețele, cum putem să impunem părinților la înscrierea la școală la Banatul ca dacă clubul de bază piramidal care era POLI ca valoare aici în Timișoara îl vrea, să se și ducă acolo. Fiind liceu de stat nu se poate face chestia asta. FRF nu știu cu ce vine acum vine cu un nou How, sigur că noi avem tot pus la dispoziție, și e interesată să facă la Timișoara că altundeva în țară nu are situația asta pe care o are la Timișoara. Nu are nici terenuri sintetice nu are nici un liceu ca Liceul Banatul Sportiv, unde sunt clase de fotbal. Deci nu există niciunde în țară chestia aceasta. și am încercat repet să legăm de glie valorile care ar putea să se nască de clubul POLI și nu am putut. Deci practic sigur e frumos că facem în Timișoara chestia asta dar FRF nu ne poate garanta. Singurul lucru care ea îl garantează e că 25% din vânzarea jucătorilor ajunge la POLI. Păi un copil de câțiva ani care e bun la fotbal are un contract vă dați seama cam ce valoare e. Deci cu 25% nu-și va cumpăra în timp că facem suma acestor jucători nici măcar supa pe care o mănâncă la Liceul Banatul. Deci la prima vedere repet e o chestie generoasă. Să se facă dar dacă FRF vrea să scoată fotbalul din mocirla în care se află ar trebui să investească ea așa cum a făcut-o pe vremuri la Luceafărul unde s-a și produs celebra generație de aur. Altfel noi nu vom fi decât un instrument folosit și nu avem nici un câștig din chestia aceasta.

Dl. PRIMAR: Nu nu sunt de acord. FRF plătește antrenori federali care vor colinda țara și vor selecta cei mai bunic copii. Nu e un lucru ușor. În primul rând sunt cheltuieli de personal apoi FRF asigură costurile pentru participarea la competiții, deplasarea la turnee în străinătate costă, toate lucrurile acestea. Primăria încasează 25% din transferuri dar clubul ACS POLI dacă va fi așa cum se va întâmpla în mod clar principalul furnizor de copii pentru acest centru va încasa 50% pe lângă cei 25% care vin la primărie. Drept urmare vor rămâne în Timișoara 75% din fondurile obținute prin transfer. Acum cum asigurăm controlul? Ca să nu meargă copiii unde vor părinții, ba da se va încheia un contract cu părinții nu putem să limităm transferul lor la cluburi dar se va încheia un contract cu părinții bazat pe faptul că se asigură cazarea, masa se poate ba da. Nu s-a făcut asta înainte. Nu s-a dat gratuit cazarea și masa, când a fost președintele FRF aici a fost însoțit și de un jurist și a garantat căî din punct de vedere juridic se poate încheia acel contract care nu e un contract sportiv să ne înțelegem este un contract între două părți una care cheltuiește și cealaltă care e beneficiarul cheltuielilor. Partea care e beneficiar al cheltuielilor va trebui să ramburseze dacă nu respectă contractul tot ce a cheltuit, masa servită timp de 2-3-4 ani cât se învață aici și se face pregătirea în Centrul de excelență cazarea socotită la tariful la care este, transportul în comun socotit la tariful la care este salariile antrenorilor care s-au ocupat de copii. Va fi un contract acord al părților. Semnat în prealabil. Dacă părinții unui copil nu semnează acets contract copilul nu va fi primit în centru. Aceasta e pârghia. Am vrut ca și votul de principiu să fie dat în cunoștință de cauză. Este un vot- semnal că noi suntem interesați desigur în condițiile pe care le-am menționat nu în orice condiții. Cu semnarea acelui contract. Deci vă rog.

Dl. SIMONIS: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: 15 voturi pentru Vă mulțumesc declar ședința închisă.

Președinte de ședință,

Consilier ALFRED ROBERT SIMONIS

SECRETAR,

IOAN COJOCARI