Hotărârea nr. 638/2014

638/20.12.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara participanţilor care s-au remarcat în timpul Revoluţiei din 1989 şi răniţilor care au atestată această calitate prin certificatul instituit prin lege
Hotararea Consiliului Local 638/20.12.2014
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara participanţilor care s-au remarcat în timpul Revoluţiei din 1989 şi răniţilor care au atestată această calitate prin certificatul instituit prin lege


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2014 -31138 / 17.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2014 -033441 din data de 11.12.2014 a Secretariatului de Stat pentru Recunosterea Meritelor Luptatorilor Impotriva Regimului Comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989;
Având în vedere Adresa SC2014-031688 din data de 25.11.2014 a "Asociaţiei 17 decembrie a răniţilor şi a familiilor îndoliate din Revoluţia 1989";
În baza regulamentului pentru acordarea Titlului de " Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin Hotărârea nr. 258 din data de 28.06.2005;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara participanţilor care s-au remarcat în timpul Revoluţiei din 1989, conform Anexei, şi răniţilor care au atestată această calitate prin certificatul instituit prin lege, în semn de recunoştinţă pentru actele de curaj de care au dat dovadă, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989

SECRETARIATUL DE STAT

PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR ■

LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST

INSTAURAT ÎN ROMÂNIAjN PERIOADA 1945-1989 Nr. 18/.......................

Data ......./al......../LQ./z...,.

Către


Primăria municipiului Timișoara

Domnului Nicolae Robu - Primar

In urma consultărilor la nivelul Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist Instaurat în Remania în Perioada 1945-1989, precum și cu cei direct vizați, implicați nemijlocit, reprezentativ și la nivel decizional în evenimentele revoluționare din Decembrie 1989 de la Timișoara, vă înaintăm prin prezenta propunerile instituției noastre privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Timișoara.

Subliniem pe această cale că lista anexată cuprinde numele celor care au contribuit decisiv la înlăturarea regimului dictatorial din România anului 1989, oameni care printr-o inițiativă isorică, deciși să înfrunte orice sacrificiu, au fondat Frontul Democratic Român, au supus aprobării cetățenilor orașului Proclamația Frontului și au declarat din "Balconul Operei", cu aprobarea entuziasta a mulțimii, Timișoara ca fiind oraș liber de comunism, pe 20 Decembrie 1989. Veți regăsi, în același document, și numele celor care au înfruntat față în față reprezentanții dictaturii în sediul județean al PCR, pe care l-au ocupat, transmițând tară echivoc puterii comuniste de la București revendicările timișorenilor într-un moment în care restul țării nu pornise încă pe calea confruntărilor directe ale Revoluției ce avea să ducă la căderea regimului și revenirea României în familia țărilor eliberate de regimuri totalitare.

Considerăm salutară acțiunea pe care ați inițiat-o în numele respectului și recunoștinței pentru cei care au schimbat la propriu soarta României, înscriind totodată numele Timișoarei în cartea de aur a istoriei naționale și universale, ca un simbol nemuritor al dorinței de libertate și demnitate a unui întreg popor.

Cu deosebit respect,SECRETARBucurești, Piața Presei Libere, nr.i, corp B, et,3, sector i, Telefon: (021) 319.86.26, Fax: (021) 319.86.28

 • 1. ADAM NICOLAIE GARDA OPERA

 • 2. ALBUTIU DAN OPERA

 • 3. AMBRU FLORIN GARDA OPERA

 • 4. APETREI LI VIU GARDA OPERA

 • 5. ARDELEAN GEORGECJ TIMIȘ SI OPERA

 • 6. AVRAM CORNEL OPERA

 • 7. BABANAS VALERIU VALENTIN GARDA OPERA

 • 8. BACANA LIVIU BALCON OPERA

 • 9. BARBU SORIN GARDA OPERA

 • 10. BARNA IONEL OPERA

 • 11. BARTHA ALEXANDRU CJ TIMIȘ

 • 12. BIRIES NICOLAE GARDA OPERA

 • 13. BLEDEA VASILE OPERA

 • 14. BOGLUTDOREL OPERA

 • 15. BOROSOIU PETRE MUGUREL CJ TIMIȘ SI OPERA

 • 16. BORZA STELIAN OPERA DIN 22

 • 17. BUHAIANU DINU GARDA OPERA

 • 18. BURLACU ADRIAN PUNCT SANITAR OPERA

 • 19. BURLACU TUDORIN CJ TIMIȘ SI OPERA

 • 20. CALDARARU LUCIAN OPERA

 • 21. CARP DAN OPERA

 • 22. CAPOTESCU MIRCEA OPERA

 • 23. CHETA LIVIU GARDA OPERA

 • 24. CHIS IOAN BALCON OPERA

 • 25. CHIS LIVIU GARDA OPERA

 • 26. CLAUDIU IORDACHE BALCON OPERA

 • 27. COJOCNEAN ȘTEFAN GARDA OPERA

 • 28. CURIBAN DUMITRU GARDA OPERA

 • 29. DECEAN MIHAIL

 • 30. DOLCA ION OPERA

 • 31. DUMA CONSTANTIN OPERA


 • 32. DUMITRESCU CONSTANTIN OPERA

 • 33. DUNCA ROMEO GARDA OPERA

 • 34. ETEMBERGER TIBERIU PORTUGALIA

 • 35. FLORESCU VIOREL ION BALCON OPERA

 • 36. FORTUNA LORIN BALCON OPERA

 • 37. GHERGA EUGEN CJ TIMIȘ SI OPERA

 • 38. GHILE AUREL BALCON OPERA

 • 39. GRIGORAS IOAN OPERA

 • 40. HAIDAU MIHAI OPERA DUPĂ 22

 • 41. IANCU RADOMIR GARDA OPERA

 • 42. IOVANEL LUCIAN PUNCT SANITAR OPERA

 • 43. IVAN ȘTEFAN BALCON OPERA

 • 44. JISA ION DORIN GARDA OPERA

 • 45. KOCSIS FRANCISC CJ TIMIȘ SI OPERA

 • 46. LORIK ALEXANDRU PAVEL GARDA OPERA SI TRENURILE DIN 21

 • 47.JURAVLE PETRU CJ TIMIȘ

 • 48. JURCA CORNEL OPERA

 • 49. JURJ OCTAVIAN CORDON FATA OPERA

 • 50. LUPASCU VALENTIN OPERA

 • 51. MARCU ION CJ TIMIȘ SI OPERA

 • 52. MARINESCU GABRIEL OPERA

 • 53. MILUTIN LUMINIȚA OPERA OPERA

 • 54. MINDRILA DAN OPERA OPERA

 • 55. MOLODET TIBERIU GARDA OPERA

 • 56. MORAR PETRISOR OPERA

 • 57. MOTICA RADU REZOLUȚIA DE LA OPERA

 • 58. MUNTEANU MIHAELA OPERA

59.OANCEA VIOREL ARMATA

 • 60. OPREA IOANBENI OPERA

 • 61. OPREA SORIN SEF GARDA OPERA

 • 62. PARVU MARIUS PETRU CJ TIMIȘ SI OPERA

 • 63. PAUT NICOLAIE ADJUNCT SEF GARDA OPERA

 • 64. PETRISOR PETRE CJ TIMIȘ

 • 65. PREDAN ȘTEFAN OPERA

 • 66. RADU MARINA RODICA - fosta GIURA OPERA

 • 67. SANDA ADRIAN BALCON OPERA

 • 68. SASARAN GRUIA BALCON OPERA

69.SAVU IOANCJ TIMIȘ

 • 70. ȘERB DOREL OPERA

 • 71. TOMAIOAN OPERA

 • 72. TRAISTARU MARIA (MIRONICA)BALCON OPERA

 • 73. VASUI VICTOR OPERA

 • 74. VLADESAN EMIL OPERA

 • 75. ZLOTEA SIMONA-fosta TOMUTA OPERA