Hotărârea nr. 615/2014

615/09.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara
Hotararea Consiliului Local 615/09.12.2014
privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-33012/08.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29 / 28.01.2014 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timisoara pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 324 / 26.06.2014 privind suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timisoara pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara";
Având în vedere Adresa Asociaţiei "Baschet Club Timişoara"cu nr. SC2014-032618/04.12.2014;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.6 lit.a) pct.6 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie pe anul 2014, din partea Municipiului Timisoara, pentru Asociaţia "Baschet Club Timişoara", cu suma de 100.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive").
(2) Cotizaţia alocată pe anul 2014 către Asociaţia "Baschet Club Timişoara" va fi în sumă totală de 3.154.000 lei.
Art.2: Rămân valabile celelalte prevederi cuprinse în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 29 / 28.01.2014.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Asociaţiei "Baschet Club Timişoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE,

MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE

SC2014-14798/10.06.2014

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBUBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind suplimentarea contribuției financiare din partea Municipiului Timișoara pentru "Asociația Baschet Club Timișoara" pentru anul 2014

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.326 / 29.07.2010 , a fost aprobată aderarea Municipiului Timișoara prin Consiliul Local Timișoara si S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, alaturi de Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Directia de Prestari Servicii Timis, la Asociatia’’Baschet-Club Timisoara’’, in conditiile modificarii si completarii statutului acestei asociatii.

Prin HCLMT nr. 29/28.01.2014, s-a aprobat contribuția financiară cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru AS Baschet Club Timișoara în sumă de 3.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. “ Cultură, recreere și religie”, (67.02.05.”Servicii recreative și sportive “). Pentru perioada semestrului I din anul 2014, aferentă activității sportive a echipelor Asociației din returului editiei competitionale 20132014, s-a alocat Asociatiei o cota din cotizatia anuala in suma maxima de 1.700.000 lei. Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director ale Asociatiei si executia ei se efectueaza pentru actiunile sportive din calendarele competitionale din returul editiei 2013-2014, perioada intercompetitionala de vara si turul editiei 2014-2015 , ale echipei de baschet seniori Baschet Club Timisoara si echipei secunde de tineret Baschet Club Timisoara 2, conform calendarelor Federatiei Romane de Baschet si calendarului international FIBA.

Prin adresa cu nr.SC2014-001218/20.01.2014, Asociația Baschet Club Timișoara a solicitat finanțarea din bugetul local pe anul 2014 cu suma de 80.000 lei, pentru organizarea Campionatului European de Baschet Feminin Under 18 Divizia B 2014, în parteneriat cu Federația Română de Baschet, faza evenimentului desfasurata in Timisoara, în perioada 17-27 iulie 2014. Solicitarea are la baza Parteneriatul de organizare a Campionatului European semnat intre Asociația Baschet Club Timișoara si Federația Română de Baschet , inregistrat cu nr. 990/21.05/2014, care a fost înaintat către Primăria Municipiului Timișoara prin adresa cu nr.SC2014-013698/28.05.2014.

Din conținutul documentului se pot menționa cadrul general si obiectul parteneriatului :

 • 1. FIBA Europe a luat decizia de a se organiza în România, în perioada 17-27 iulie 2014, Campionatul European de Baschet Feminin Under 18, Divizia B 2014 si a mandatat Federația Româna de Baschet sa organizeze evenimentul, in calitate de organizator.

 • 2. FR Baschet, Asociația Baschet Club Timișoara și Clubul Sportiv Municipal Oradea vor colabora in calitate de parteneri in vederea organizarii evenimentului.

 • 3. Acest eveniment sportiv se va organiza în incinta Sălii Polivalente (Olimpia)Constantin Jude din Timișoara, respectiv în incinta Arenei Antonio Alexe din Oradea, cu participarea a 17 echipe naționale feminine de baschet Under 18 împărțite în 4 grupe, din care două își vor desfășura meciurile la Timișoara și celelalte două la Oradea.

4.Sistemul competițional după care se va desfășura evenimentul este cel stabilit de FIBA Europe pe baza Regulamentului Campionatului European de Baschet Feminin Under 18, Divizia B 2014.

5.Echipa nationala a Romaniei va evolua in prima faza a competitiei la Timisoara; Finala evenimentului se va desfasura la Oradea.

In Parteneriat sunt stipulate si drepturile si obligatiile partilor semnatare. Din continutul punctului 2.2 privind drepturile și obligațiile Asociației Baschet Club Timișoara, mentionam urmatoarele:

 • 1. Baschet Club Timișoara va asigura desfășurarea evenimentului în Municipiul Timișoara, în perioada 15-27 iulie, în incinta Sălii Polivalente Olimpia.

 • 2. În perioada 1-15 iulie Naționala României va efectua un stagiu de pregătire în Sala Polivalentă (Olimpia) Constantin Jude din Timișoara.

 • 3. Baschet Club Timișoara se obligă să obțină din partea autorităților locale din Municipiul Timișoara și din Județul Timiș toate autorizațiile necesare desfășurării evenimentului în condiții de legalitate și maximă siguranță.

 • 4. Baschet Club Timișoara va asigura cazarea echipelor naționale și a staff-urilor tehnice ale acestora în hoteluri de minim 3 stele plus, pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului sportiv în Municipiul Timișoara.

 • 5. Baschet Club Timișoara va asigura 3 mese pe zi, în hotelurile unde sunt cazate, în regim de bufet suedez pentru echipele naționale și a staff-urilor tehnice ale acestora, pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului sportiv în Municipiul Timișoara.

 • 6. Baschet Club Timișoara va asigura transportul local pentru echipele naționale și a staff-urilor tehnice ale acestora, pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului sportiv în Municipiul Timișoara, precum și transferul Aeroport-Hotel-Aeroport.

 • 7. Baschet Club Timișoara va asigura cazarea delegațiilor de arbitri acompaniatori și arbitri neutri, a comisarilor FIBA Europe și a instructorilor FIBA Europe în hoteluri de minim 3 stele plus, pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului sportiv în Municipiul Timișoara.

 • 8. Baschet Club Timișoara va asigura 3 mese pe zi, în hotelurile unde sunt cazate, în regim de bufet suedez pentru delegațiilor de arbitri acompaniatori și arbitri neutri, a comisarilor FIBA Europe și a instructorilor FIBA Europe, pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului sportiv în Municipiul Timișoara.

 • 9. Baschet Club Timișoara va asigura transportul local pentru delegațiile de arbitri acompaniatori și arbitri neutri, a comisarilor FIBA Europe și a instructorilor FIBA Europe, pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului sportiv în Municipiul Timișoara precum și transferul Aeroport-Hotel-Aeroport.

 • 10. Baschet Club Timișoara va asigura transportul internațional pentru delegațiile de arbitri neutri, comisarilor FIBA Europe și staff FIBA Europe care vor participa la evenimentul sportiv desfășurat în Municipiul Timișoara.

 • 11. Baschet Club Timișoara va asigura baremul de arbitraj,conform normelor FIBA Europe(650 Euro/pers) pentru delegațiile de arbitri si oficiali, care vor participa la evenimentul desfasurat în Municipiul Timișoara.

 • 12. Baschet Club Timișoara va asigura cazarea delegaților FIBA Europe și FRB, în hoteluri de minim 3 stele plus, pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului sportiv în Municipiul Timișoara.

 • 13. Baschet Club Timișoara va asigura 3 mese pe zi, în hotelurile unde sunt cazati, în regim de bufet suedez pentru delegații FIBA Europe și FRB, care vor participa la evenimentul desfasurat în Municipiul Timișoara.

 • 14. Baschet Club Timișoara va asigura transportul delegaților FIBA Europe și FRB, pe întreaga durată a derularii enimentului desfasurat în Municipiul Timișoara.

 • 15. Baschet Club Timișoara va pune in mod egal la dispozitia echipelor nationale participante acces la sala de antrenament, vestiare, sala de recuperare, sala de joc, pentru pregatire pe timpul evenimentului.

 • 16. Baschet Club Timișoara se obliga ca toata infrastructura prevazuta la pct.15.sa fie modernizata in acord cu ultimul raport FIBA Europe si cu standardele prevazute in Mnualul de Organizare pentru desfasurarea unui asemenea eveniment.

 • 17. Pe toată durata de desfășurare a evenimentului Sala Polivalentă( Olimpia) Constantin Jude va fi pusă la dispoziția Comitetului de Organizare, 24 ore pe zi.

 • 18. Baschet Club Timișoara se obliga sa asigure intreaga contributie financiara si logistica pentru desfasurarea evenimentului in Municipiul Timisoara, la standardele FIBA Europe.

Valoarea de 54.000 lei este disponibilă, fiind aprobată prin H.C.L.M.T. nr. 232 din 20.05.2014, prin care s-au aprobat proiectele de activitate sportivă și contribuțiile financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociatii sau fundatii fară scop patrimonial, pe anul 2014. In Anexa nr. 1, pct. 6 - Proiecte proprii ale primăriei Municipiului Timișoara. este prevăzută suma de 54.650 lei.

Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuției Municipiului Timișoara pentru organizarea si desfasurarea Campionatului European sunt prevazute în parteneriatul cu nr. 990/21.052014 încheiat între Asociația Baschet Club Timișoara și Federația Română de Baschet la punctul 2.2 - Drepturile și obligațiile BC Timișoara;

Celelalte obligatii ale Asociatiei sunt cuprinse in subpunctele incluse la punctul.2.2. al Parteneriatului.

Având în vedere cele prezentate si tinand cont de calitatea de membru al Municipiului Timisoara in Asociația Baschet Club Timișoara, propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe suplimentarea cu 54.000 lei a cotizatiei anuale aprobate pe anul 2014 din partea Municipiului Timisoara, pentru " Asociația Baschet Club Timișoara ", din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere și religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"), pentru cheltuielile de organizare si desfasurare a Campionatului European de Baschet Feminin Under 18 Divizia B 2014, faza evenimentului din Timisoara, in perioada 15-27 iulie 2014.

In situația în care se constată că sume din contribuția financiară alocată din bugetul local Asociației Baschet Club Timișoara, nu au fost utilizate în scopul organizării Campionatului European de Baschet Feminin Under 18 Divizia B 2014, faza evenimentului din Timișoara, în perioada 15-27 iulie 2014, acestea vor fi recuperate de la Asociație.

Viceprimar,

Dan Diaconu

Director Direcția Economică, Smaranda Haracicu


Secretar, loan Cojocari

Director Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive si Culturale, loan Mihai Costa

Biroul Baze Sportive, Ion Crașovan

Avizat Juridic, Daniela Ștefan