Hotărârea nr. 591/2014

591/09.12.2014 modificarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 418/30.07.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 613/10.12.2013, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 49/25.02.2014
Hotararea Consiliului Local 591/09.12.2014
modificarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 418/30.07.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 613/10.12.2013, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 49/25.02.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-27416/16.10.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 63/2013 privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara si aprobarea tarifelor de parcare, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timişoara nr. 203/04.04.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 418/30.07.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 613/10.12.2013, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 49/25.02.2014;
Având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere art. 24 din Hotarârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Având în vedere art. 128 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 63/26.02.2013, modificat şi completat, în sensul introducerii în zona zero (verde) şi a următoarelor locaţii: P-ţa Timişoara 700 si P-ţa Badea Cârţan, în acest sens se vor modifica Anexele 4 şi 5 din Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/26.02.2013, modificat şi completat, rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi operatorul sistemului de parcare.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Politia Locala;
- Directiei Urbanism;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Anexa nr. 5

ZONE DE CONTROL SERVICIUL PARCARI CU PLATA

ZONA V - 0


ZONA V - 0

1

HUNIADE, P-TA (Parcare Modex)

2

LENAU, NIKOLAUS

3

FOCH, FERDINAND MARESAL(PARCARE mag. BEGA)

4

PIAȚA TIMIȘOARA 700

5

PIATA BADEA CÂRȚAN

ZONA R - 1

1

P-ȚA LIBERTĂȚII

2

BlAgA, LUCIAN

3

BOLYAI, IANOȘ

4

CANTEMIR, DIMITRIE

5

GEN. PRAPORGESCU

6

CARUSO, ENRICO

ZONA R- 2

1

P-ȚA SF. GHEORGHE

2

PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA

3

TELBISZ, cArOL Bocșa

4

BRĂTIANU ION C. Centrul civic

5

PACHA, AUGUSTIN

ZONA R - 3

1

MARTIN LUTHER

2

EUGENIU DE SAVOYA

3

P-TA TEPEȘ VODĂ Doicești

4

P-ȚA BRĂTIANU IONEL I.C. Dr. Russel

5

COȘBUC, GEORGE

6

PAUL CHINEZUL

7

CORVIN, MATEI

8

RADU NEGRU

9

GISSELLINI, F

10

PACHA, AUGUSTIN ( proclam. de la timisoara - palanca)

11

DODA, TRAIAN G-ral Țarcului

12

PALANCA

ZONA R - 4

1

ALECSANDRI, VASILE

2

LAZĂR, GHEORGHE ( unirii - ghe. dima )

3

UNGUREANU, E.

4

GRIGORESCU, E. G-ral

5

MUȘAT, C-TIN Serg.

6

P-ȚA UNIRII

ZONA R- 5

1

SFĂNTUL IOAN 1 Mai

2

BREDICEANU, CORIOLAN

3

DIMA, GHEORGHE

4

OITUZ

5

REGIMENTUL 5 VÂNĂTORI

ZONA R - 6

1.

NEMOIANU, IOSIF 16 Februarie

2.

COSMA, AUREL Dr.

3.

ENESCU Col.

4.

PARIS

5.

GABOR, LIVU , Dr.

6.

REPUBLICII B-dul (Paris- Sf. Ioan)

ZONA R - 7

1

16 DECEMBRIE 1989 ( p. victoriei - t.vladimirescu)

2

FERDINAND l Regele

3

BABEȘ, VINCENȚIU P.Craiului

4

20 DECEMBRIE 1989 Săvinești

5

HUNIADE, P-TA

ZONA R - 8

1.

Patriarh MIRON CRISTEA Asănești

2.

ROBESPIERRE, MAXIMILLIEN de

3.

EMINESCU, MIHAI ( michelangelo - 20 decembrie)

4.

ANDRAȘIU, GHEORGHE Privighet.

5.

BORZA, AL. Acad. Trandafirilor

6.

ENESCU, GEORGE

7.

C.D. LOGA (patriarh m. cristea - michelangelo)

8.

MICHELANGELO, B. ( eminescu - acad. al.borza)

ZONA R- 9

1

ȘTEFAN, CICIO POP

2

REVOLUȚIEI ( cicio pop - martir banciu )

3

Martir BANCIU , L. Narciselor

4

BEETHOVEN L. van

5

PETRESCU, CAMIL Oradea

6

BRASEY, RENE Tâmpa

7

EMINESCU, MIHAI ( michelangeo - revolutiei )

8

LOGA C. D. ( michelangelo -revolutiei)

9

MICHELANGELO B.

ZONA R - 10

1

HECTOR

2

GOLDIȘ, VASILE Buftea

3

COANDA HENRI   Tulnicului

4

MEDICINEI

5

HEINE , HENRI

6

REGIMENTUL 13 CĂLĂRAȘI

7

EFTIMIE MURGU P-ța

8

REVOLUȚIEI

ZONA G - 11

1

TAKE IONESCU (v. goldis - l. filipescu)

2

POPOVICI, AUREL

3

ZUROBARA

ZONA G - 12

1

TAKE IONESCU ( filipescu -bader )

2

SEMENIC

3

BRANIȘTE

4

IORGA, NICOLAE

ZONA G - 13

1

NISTRULUI Splai    Galați

2

ZLATNA

3

ABRUD

4

LINȚIA , DIONISIE Prof.

ZONA G - 14

1

TRAIAN P-ța

2

3 AUGUST 1919

3

GHEORGHE MARINESCU

4

NISCHBACH I. Episc. Coloniei

5

I.L. CARAGIALE

6

MICLOȘ CORNELIU Acad. Mircești

7

P-ța ROMANILOR

8

DACILOR

ZONA G - 15

1

Prot. DRĂGHICI M. Ind. Lânii

2

TAKE IONESCU ( bader - infratirii)

ZONA G - 16

1

CONSILIUL EUROPEI P-ța

2

CIRCUMVALAȚIUNII

ZONA G - 17

1.

B-DUL CETĂȚII

2.

C-LEA TORONTALULUI ( consiliul europei -miresei )

3.

GHEORGHE LAZĂR ( circumvalatiunii-cetatii)

ZONA G - 18

1.

IULIU MANIU

ZONA G - 19

1

DRAGALINA, ION G-ral

2

TITULESCU, N.

ZONA G-20

1

VLADIMIRESCU TUDOR Splai ( dragalina - ady endre )

2

GHICA , ION

3

ADY ENDRE

4

GOJDU, EMILIAN

ZONA G - 21

1

SEILLER , ANTON

2

REPUBLICII B-dul (Seller - Dragalina)

3

MUREȘANU, ANDREI

4

GARII

ZONA G - 22

1

CAROL l Regele B-dul Tinereții

2

IOSEFIN , P-ța

3

16 DECEMBRIE (sinaia - iuliu maniu )

ZONA G - 23

1

BRÂNCOVEANU , C-TIN

2

ROMULUS ( brancoveanu - odobescu )

ZONA G- 24

1

ODOBESCU Zona

2

PORUMBESCU , CIPRIAN

ZONA G - 25

1

MIHAI VITEAZUL

2

ROMULUS ( odobescu - sf. rozalia)

3

SFÂNTA ROZALIA Mugurilor

4

FILARET BARBU   Pescarilor

5

MADGEARU, VIRGIL

6

REMUS

ZONA G- 26

1

BĂLCESCU, NICOLAE P-ța

2

BĂRAN CORIOLAN Giurgiu

3

ONEȚIU VIRGIL     Șoimoș

ZONA G - 27

1

MEȚIANU, IOAN Mitrop. Brașov

2

PLEVNEI P-ța

3

BERTHELOT, H. G-ral Caraiman

4

TREBONIU , LAURIAN

5

MOȚILOR

6

RĂDULESCU , I. H.

7

ODOBESCU ALEX.

8

MOCIONI AL. P-ța Șt. Furtuna

ZONA G - 28

1

VLADIMIRESCU, TUDOR ( ady endre - 16 decembrie )

2

TIMOTEI CIPARIU

3

ZUGRAF NEDELCU

4

MIRON COSTIN

ZONA G - 29

1

GHIRLANDEI

2

IZVORULUI

3

POPOVICI ,GEORGE ;Protopop

4

CANDEA , AUREL

ZONA G - 30

1

ARGES

2

PUTNA

3

PETRE RAMNEANTU

4

VARLAAM Mitopolit

ZONA G - 31

1

P-TA BISERICII

2

SORIN TITEL

ZONA G - 32

1

BELA BARTOK

2

IOAN CUREA

3

IOAN VIDU

4

TRAIAN LALESCU

ZONA A - 33

1

AUREL VLAICU

2

PETRU RAREȘ P-ța

3

ZĂVOI

ZONA A - 34

1

SIMION BĂRNUȚIU

ZONA A - 35

1.

ARADULUI C-lea ( miresei- agronomie)

ZONA A - 36

1

C-LEA TORONTALULUI ( miresei - felix)

ZONA A - 37

1.

ARIEȘ

2.

CASA TINERETULUI Parcare

3.

SPITALUL JUDEȚEAN Parcare

4.

MUREȘAN I. Dr. Parcare (Șt. Stâncă)

ZONA A - 38

1

CALEA ȘAGULUI

2

16 DECEMBRIE ( iuliu maniu - dambovita )

ROMANIA

APROBAT

PRIMAR Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

modificarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr. 613/10.12.2013, respectiv HCLMT nr. 49/25.02.2014

Prin Hotărârea nr. 63/26.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara.

Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat asigură eficient îndeplinirea tuturor obiectivelor pe care și le propune un sistem de parcare și de asemenea, are efect direct sau indirect, asupra calitatii vietii si asupra calitatii mediului prin reducerea poluarii. Aceste obiective privesc modul în care se administrează locurile de staționare prin mijloace curente și au ca scop îmbunătățirea situației:

  • - reconfigurarea sistemului de parcare prin zonificarea acestuia pentru o mai bună administrare a locurilor de parcare existente pe raza municipiului si pentru crearea de venituri la bugetul local;

  • - modernizarea sistemului de plata pentru parcare prin SMS;

  • - utilizarea cât mai eficientă a locurilor de parcare existente;

  • - oferta de taxare prin mijloace moderne: telefonie mobilă.

Prin aceeași hotărâre menționată mai sus, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a decis ca sumele rezultate din exploatarea sistemului se constituie în venituri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara în proporție de 50%, respectiv ale operatorului în proporție de 50 %.

Prin HCLMT nr. 203/04.04.2013 Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiului Timișoara a fost modificat și completat pentru a veni în sprijinul cetățenilor străini care tranzitează Municipiul Timișoara, respectiv scutirea de la plata parcării a cetățenilor străini care tranzitează Municipiul Timișoara. De asemenea, au fost suspendate de la aplicare anumite dispoziții din Regulament, respectiv cele care privesc parcările special amenajate prevazute cu sisteme de control al accesului.

HCLMT nr. 418/30.07.2013, modifică si completează Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara, după cum urmează:

  • - instituirea unor zone de parcare speciale, denumite zona 0 (verde), în următoarele locații: P-ta Iancu Huniade (Parcare Modex); str. Nikolaus Lenau; str. Maresal Foch Ferdinand (Parcare mag. Bega);

  • - stabilirea tarifelor pentru aceste zone.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 613/10.12.2013 a aprobat ca tarifele de parcare stabilite prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timișoara nr. 418/30.07.2013 să se aplice și în anul 2014, iar prin Hotărârea nr. 49/25.02.2014 s-a aprobat modificarea art. 29 și art. 37 din Regulament, astfel: sumele de bani încasate din exploatarea sistemului să se constituie în venituri ale operatorului; reglementarea blocării și deblocării roților autovehiculelor și tarifele aferente.

Parcarea este un element important pentru desfasurarea cu succes a activitatilor in zona agroalimentară a orasului. Desi sunt asigurate servicii de transport public la un nivel destul de ridicat, numarul de vehicule care viziteaza aceasta zona este foarte mare si in continua crestere.

Drept urmare se impune luarea de măsuri pentru descurajarea parcării pe termen lung în anumite parcări din zona agroalimentară a Municipiului Timișoara pentru a controla cererea de locuri de parcare.

În noile zone de limitare a parcarii, monitorizarea punerii în aplicare a reglementărilor privind restricțiile existente reprezintă un element important pentru eficientizarea managementului parcărilor în special în zonele în care este o mare competiție pentru parcare.

Pentru a menține nivelul de confort dorit pentru zonele agroalimentare este necesară implementarea unui regim strict care să asigure în același timp un grad cât mai mare de rotație a utlizatorilor.

Pe strazile din jurul piețelor agroalimentare, parcarea va trebui să fie administrată cu atenție pentru a asigura un echilibru între cererea de parcare, vizibilitate și confort. De asemenea, trebuie acordată prioritate parcării pe termen scurt.

În conformitate cu prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, autoritățile administrației publice locale au

Cod FO 53-01, ver. 2

inițiativa și adoptă hotărâri referitoare la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane existente. De asemenea, în baza art. 128 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației rutiere și au atribuții în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule.

Prin adresa cu nr. 5604/08.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2014-001769/08.10.2014, SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA ne aduce la cunoștință faptul că se impune cu prioritate modificarea prevederilor Regulamentului Timpark, asa cum a fost aprobat prin HCL Timisoara nr. 63//26.02.2013, cu modificările și completările ulterioare, în sensul extinderii zonei zero (verde) și în locațiile adiacente pietelor agroalimentare din zona P-ta Timisoara 700 si P-ta Badea Cartan având în vedere necesitatea asigurării unui număr cât mai mare de locuri de parcare disponibile în zona acestor piețe, respectiv a asigurării unei fluidizări a traficului staționar din aceste zone.

În condițiile aglomerării traficului staționar din zona piețelor agroalimentare mai sus-menționate, considerăm că se impune luarea de urgență a unor măsuri care să ducă la descurajarea parcărilor pe termen lung, cu încurajarea parcării pe termen scurt, astfel asigurandu-se un raspuns mai prompt cererii de locuri de parcare pentru clienții acestor piețe.

Prin introducerea zonei zero (verde) și în zonele adiacente pietelor mentionate, se asigură un grad mai mare de rotație a utilizatorilor locurilor de parcare, ceea ce conduce în mod automat la o mai mare posibilitate de gasire a unui loc liber de parcare de către clienții acestor piețe.

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și de lucrările care se execută în mai multe zone ale orașului, propunem completarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara în sensul introducerii în zona zero (verde) și a următoarelor locații: P-ța Timișoara 700 si P-ța Badea Cârțan, în acest sens se vor modifica Anexele 4 și 5 din Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara.


VICEPRIMAR


DAN DIACONUDIRECTORȘEF SERVICIU,

ADRIAN COLOJOARĂ


ȘEF BIROU


CONSILIER


CRISTINA GAVRA


NASTASIA POP


AVIZAT JURIDIC


Cod FP 53-01, ver. 2


Anexa nr. 4


-                                 <5

6            A r<»

Riir

_,:■ '/x

vr /
Arii de CONTROL in zona tarifara III.

Spațiu destinat staționarii in zona tarifara 0. Spațiu destinat staționarii in zona tarifara I. Spațiu destinat staționarii in zona tarifara II.

Spațiu destinat staționarii in zona tarifara III.

Anexa nr. 4

PLANUL DE ZONIFICARE AL STRAZILOR SI PARCARILOR AFLATE IN EXPLOATAREA DIRECTIEI DE ADMINISTRARE PARCARI PUBLICE

Nr.

Crt.

DENUMIRE STRADA

ZONA

TARIFARA

OBSERVAȚII

1

03 August 1919

II

2

13 Călărași, Regimentul

I

3

16 Decembrie 1989

I

catedrala -pod maria

4

16 Decembrie 1989

II

pod maria - iuliu maniu

5

16 Decembrie 1989

III

iuliu maniu - dambovitei

6

20 Decembrie 1989

I

7

700 , P-ța

0

8

Abrud

II

9

Alecsandri, Vasile

I

10

Andrasiu , Gheorghe

I

11

Aradului; C- lea

II

consiliul europei - miresei

12

Aradului; C- lea

III

miresei - agronomie

13

Argeș

II

14

Arieș

III

casa tineretului - iosif bulbuca

15

Babeș , Vicentiu

I

16

Balcescu , Nicolae; P-ța

I

17

Banciu , Leontina; Martir

I

18

Băran , Coriolan

II

19

Barbu , Filaret

II

20

Bărnutiu , Simion

III

21

Bartok , Bela

II

22

Beethoven, Ludwig van

I

23

Bejan, Silviu

I

24

Berthelot, Henri; G-ral

II

25

Bisericii; P-ța

II

26

Blaga , Lucian

I

27

Bolyai , Janos

I

28

Borza , Alexandru; Acad.

I

29

Brancoveanu , C-tin

II

16 dec.- glad

30

Brancoveanu , C-tin

III

glad - rebreanu

31

Brâncuși , C-tin

II

32

Braniște

II

33

Brasey , Rene

I

34

Brătianu , Ion C.

I

35

Brătianu , Ionel I.C.

I

36

Brediceanu, Coriolan

I

37

Cândea, Aurel

II

38

Cantemir , Dimitrie

I

39

Caragiale , Ioan Luca

II

40

Carol I ; Regele

II

41

Cârțan, Badea; P-ța

0

42

Carusso , Enrico

I

43

Cetatii ; B-dul

II

44

Chinezul, Paul

I

45

Cipariu , Timotei

II

46

Circumvalațiunii; Str.

II

47

Coanda, Henri

I

48

Consiliul Europei ; P-ța

II

49

Corvin , Matei

I

50

Coșbuc, George

I

51

Cosma , Aurel ; Dr.

I

52

Costin , Miron

II

53

Cristea , Miron Patriarh

I

54

Crucii ; P-ta

II

55

Curea , Ioan

II

56

Dacilor

II

57

Dima , Ghe.

I

58

Doda , Traian; G-ral

I

59

Dragalina, Ion; G-ral

II

60

Drăghici, Melentie; Protop.

II

61

Eminescu , Mihai

I

62

Endre , Ady

II

63

Enescu George

I

64

Enescu; Col.

I

65

Ferdinand I ; Regele

I

66

Filipescu, Nicu

I

67

Foch , Ferdinand; Maresal( Parcare mag. Bega)

0

68

Gabor, Liviu; dr.

I

69

Garii

II

70

Ghica , Ion

II

71

Ghirlandei

II

72

Gojdu, Emilian

II

73

Goldis , Vasile

I

74

Grigorescu , G-ral

I

75

Grisellini , Francesco

I

76

Gusti , Dimitrie ; Acad.

II

77

Hector

I

78

Heine , Henrich

I

79

Huniade ; P-ța (Parcare Modex)

0

80

Huniade ; P-ța

I

81

Ionescu , Take

II

82

Iordan , Sebastian Martir

II

83

Iorga, Nicolae

II

84

Iosefin; P-ța

II

85

Izvorului

II

86

Kuttl ; P-ța

II

87

Lalescu, Traian

II

88

Laurian , Treboniu

II

89

Lazar , Gheorghe

I

unirii -circumvalatiunii

90

Lazar , Gheorghe

II

circumvalatiunii - cetatii

91

Lenau, Nikolaus

0

92

Libertatii ; P-ța

I

93

Linția, Dionisie; prof.

II

94

Loga , C-tin Diaconovici

I

95

Luther , Martin

I

96

Madgearu ,Virgil

II

97

Maniu, Iuliu

II

98

Marinescu, Ghe.; Dr.

II

99

Medicinei

I

100

Mețianu, loan ; Mitropolit

II

101

Michelangelo, Buonarotti

I

102

Micloși , Corneliu ; Acad.

II

103

Mihai Viteazul , B-dul

II

104

Mocioni, Alexandru; P-ța

II

105

Mocioni, Alexandru ; Str.

II

106

Modex

I

107

Moților

I

108

Mureșan , loan ; Dr.

I

109

Mureșanu, Andrei

II

110

Murgu , Eftimie ; P-ța

I

111

Mușat, C-tin ; Serg.

I

112

Nemoianu , Iosif ; Dr.

I

113

Negru , Radu

I

114

Nischbach, Joseph; Episc.

II

115

Nistrului ; Splaiul

II

116

Odobescu; Zona

II

117

Oituz

I

118

Onețiu , Virgil

II

119

Pacha , Augustin ; Episc.

I

120

Palanca

I

121

Paris

I

122

Paulescu , Nicolae ; Dr.

II

123

Perlea , Ionel ; Aleea

I

124

Petrescu , Camil

I

125

Plevnei, P-ta

II

126

Popovici , Aurel, C.

II

127

Popovici, George; Protop.

II

128

Porumbescu ,Ciprian

II

129

Praporgescu, David, G-ral

I

130

Proclamația de la T-șoara

I

131

Putna

II

132

Rădulescu, Ion Heliade

II

133

Râmneanțu, Petre

II

134

Rareș, Petru ; P-ța

III

135

Regimentul 5 Vânători

I

136

Remus

II

137

Republicii; B-dul

I

138

Revoluției 1989 ; B-dul

I

139

Robespierre, Maximilien de

I

140

Romanilor; P-ța

II

141

Romulus

II

142

Șagului ; C-lea

III

143

Șapca, Popa

II

144

Savoya , Eugeniu de

I

145

Seiller, Anton

II

146

Semenic

II

147

Sfântul Gheorghe, P-ța

I

148

Sfânta Rozalia

II

149

Sfântul Ioan

I

150

Spitalul Județean, Parcare

III

151

Stere , C-tin

II

152

Ștefan, Cicio - Pop

I

153

Telbisz, Carol

I

154

Țepeș, Vodă; P-ța

I

155

Tineretului, Casa; Parcare

III

156

Titel , Sorin

II

157

Titulescu , Nicolae; Splai

II

158

Torontalului

II

consiliul europei- cetatii

159

Torontalului

III

cetatii -liege

160

Traian , P-ța.

II

161

Ungureanu E.

I

162

Unirii; P-ța

I

163

Varlaam , Mitropolitul

II

164

Vladimirescu ,Tudor; Splai

II

165

Vlaicu, Aurel

III

166

Zăvoi

III

167

Zlatna

II

168

Zugrav Nedelcu

II

169

Zurobara

II