Hotărârea nr. 330/2014

330/26.06.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Janette Lorent
Hotararea Consiliului Local 330/26.06.2014
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Janette Lorent


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2014-016061/23.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa SC2014-016061/20.06.2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin. (8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara doamnei Janette Lorent , în semn de recunoaştere pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timişoara.


Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Aprobat Primar

Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE COMUNICARE Biroul Organizare Evenimente

SC2014- 016061/23.06.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: comunicare@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Janette Lorent

Având în vedere solicitarea cu numarul SC2014-016061 din data 20.06.2014 din inițiativa Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, a fost propusă pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare doamna Jannette Lorent.

Doamna Janette Lorent a făcut parte din delegațiile de prietenie și sprijin pentru Timișoara, în perioada primelor zile de după Revoluția timișoreană, mai exact în ianuarie 1990, când alături de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara a convenit să organizeze “Festivalul Inimilor”, generic menit a omagia eroii care, în decembrie 1989, s-au jertfit pe treptele Catedralei Mitropolitane.

De asemenea, tot cu sprijinul asociației din care face parte doamna Janette Lorent, a fost organizată ediția inaugurală a “Festivalului Inimilor” iar dl.Henry Coursaget, fondator al CIOFF ( Comitetul Internațional al Organizației Festivalurilor de Folclor ), organism patronat de UNESCO, în alocuțiunea rostită pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor, în iulie 1990, a făcut publică înscrierea României în cadrul acestui organism internațional, iar “Festivalul Inimilor” a fost trecut de domnia sa în Agenda anuală UNESCO a evenimentelor culturale.

În anii ce au urmat, Asociația “Amities, Echanges, Partages” din Linars , Franța și-a continuat activitatea de sprijinire a mai mulor instituții din Timișoara, doamna Jannette Lorent devenind una dintre cele mai apropiate prietene a orașului nostru. În acest sens, s-a implicat în sprijinirea substanțială cu ajutoare materiale a unor instituții din oraș: spitale timișorene dar mai ales a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

Totodată s-a implicat în organizarea a multor acțiuni și strategii de pregătire și formare profesională în Franța, pregătire de care au beneficiat atât asistenți sociali de la Casa de copii nr.2 și de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor cât și profesori de la Palatul Copiilor și de la Școala Generală nr.18 din Timișoara. De multe ori casa doamnei Jannette Lorent s-a transformat în loc de găzduire pentru timișoreni.

Prin urmare propunem acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Janette Lorent, pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timișoara.

Viceprimar, Dan Diaconu


p. Secretar, Simona Drăgoi

Director,

Direcția Comunicare

Alina Pintilie

Consilier, Monica Sava

Avizat juridic

REFERAT

Stimate Domnule Primar,

Cu permisiunea Dvs., vă adresez rugămintea de a iniția un proiect de HCL, pentru a acorda titlul de “Cetățean de Onoare” domnilor Janette și Marc Lorent și post mortem d-lui Henry Corsaget, cu prilejul organizării celei de a XXV-a ediții a sărbătorii folclorului mondial, intitulată “Festivalul Inimilor”.

în acest sens vă fac cunoscut faptul că persoanele mai sus menționate au făcut parte din delegațiile de prietenie și sprijin pentru Timișoara, în perioada primelor zile de după Revoluția timișoreană, mai exact în ianuarie 1990, când împreună am convenit să organizăm “Festivalul Inimilor”, generic menit a omagia eroii care, în decembrie 1989, s-au jertfit pe treptele Catedralei Mitropolitane.

De asemenea, tot cu sprijinul acestei asociații, am organizat ediția inaugurală a “Festivalului Inimilor” iar dl.Henry Coursaget, fondator al CIOFF ( Comitetul Internațional al Organizației Festivalurilor de Folclor ), organism patronat de UNESCO, în alocuțiunea rostită pe scena Teatrului de Vară din Parcul Rozelor, în iulie 1990, a făcut publică înscrierea României în cadrul acestui organism internațional iar Festivalul Inimilor a fost trecut de domnia sa în Agenda anuală UNESCO a evenimentelor culturale .

în anii ce au urmat Asociația “Amities, Echanges, Partages” din Linars , Franța și-a continuat activitatea de sprijinire a mai mulor instituții din Timișoara, Marc și Janette devenind unii dintre cei mai apropiați prieteni ai orașului nostru. în acest sens, s-au implicat în sprijinirea substanțială cu ajutoare materiale a unor instituții din oraș: spitale timișorene dar mai ales a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, a Casei de Copii de pe strada Onești, a Școlii Generale nr.18 și a Palatului Copiilor din Timișoara.

Totodată s-au implicat în organizarea a numeroase acțiuni și strategii de pregătire și formare profesională în Franța, pregătire de care au beneficiat atât asistenți sociali de la Casa de copii nr.2 și de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor cât și profesori de la Palatul Copiilor și de la Școala Generală nr.18 din Timișoara. De multe ori casa domnilor Marc și Janette Lorent s-a transformat în loc de găzduire pentru timișoreni.

Domnule Primar, în speranța că și de această dată veți ține cont de propunerea mea, atașez prezentei un raport al activității lui Marc și Janette Lorent, pe care i-am invitat să ne onoreze cu prezența la cea de-a XXV-a ediție a “Festivalului Inimilor” când sper că Duneavoastră personal să le înmânați prețioasele distincții, cu ocazia deschderii oficiale a sărbătorii folclorului mondial,din data de 10 iulie 2014.

Mulțumindu-vă pentru sprijin, vă asigur încă o dată de întreaga stimă și prețuire.

Pavel Dehelean

Director ’ îau -

Cas^p^'CuWră picipiului Timișoara


H, \!^ \ ...

/x '