Hotărârea nr. 328/2014

328/26.06.2014 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Paul Neagu
Hotararea Consiliului Local 328/26.06.2014
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Paul Neagu


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2014-016075/23.06.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2014-016075/23.06.2014 a Fundaţiei Triade;
În conformitate cu prevederile articolului 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului PAUL NEAGU , în semn de recunoaştere pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea Municipiului Timişoara.
Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Aprobat Primar

Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Organizare Evenimente

SC2014- 016075-23.06.2013

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: comunicare@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Neagu

Avand în vedere solicitarea cu numărul SC2014-016075- 23.06.2014 din inițiativa Fundației TRIADE din Timișoara, a fost propus pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare domnul Paul Neagu.

Paul NEAGU s-a născut la București, în anul1938, fiind cel de-al doilea fiu dintre cei șase copii ai Rozaliei și ai lui Tudor Neagu. S-a stabilit în anul 1947 la Timișoara, orașul de pe Bega rămânând locul său de suflet, locul primilor ani ai tinereții, locul unde își regăsea întreaga familie de fiecare dată când, mai târziu, revenea în țară.

A urmat liceul la Timișoara (absolvit în 1954). După terminarea liceului, datorită problemelor materiale, este nevoit să muncească; paralel însă, ia primele ore particulare de desen cu pictorul Podlipny. În 1959 este admis la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, pe care îl absolvă în 1965.

Vremurile - în ciuda simulacrului de liberalizare pe care regimul de atunci încerca să-l promoveze - nu sunt resimțite de Paul Neagu ca fiind propice pentru a-și promova concepțiile sale artistice, astfel încât, în 1969, se stabilește la Londra. Pentru recunoașterea viziunii sale, artistul a avut nevoie de ani buni de trudă, de căutări și frământări care să-i înlesnească drumul spre recunoaștere.

Între 1972 și 1990, Paul Neagu desfășoară și o bogată activitate didactică. A predat la Chelsea School of Art (1975-1981), la Royal College of Art (1976-1986) și la Universitatea „Concordia” din Montreal, Canada (1982-1983), exercitând o mare influență asupra generațiilor de sculptori britanici și europeni. A educat câteva dintre elitele sculpturii britanice din ultimele decenii, cum ar fi Anish Kapoor, Tony Cragg, Richard Deacon, Anthony Gormley și Rachel Whiteread.

Între anii 1969 - 2000, Paul Neagu a vernisat peste cincizeci de expoziții personale în România, Anglia (26), Germania (2), Elveția (2), SUA (2), Irlanda (2), Japonia (4), Canada (1), Scoția (1), Italia (2) etc.

A participat de asemenea la peste patruzeci de expoziții în grup, organizate în Marea Britanie, Franța, Japonia, Slovenia, Statele Unite (inclusiv Alaska), Scoția, Iugoslavia, România, Italia, Germania, Polonia, Ungaria.

Pentru creația sa, i s-au acordat numeroase premii: premiul „Tony Cobbeld” (1976), premiul Consiliului Artelor din Marea Britanie (1973 și 1978) și a fost decorat de Guvernul

Red.A.M.A


Cod FO 53-01,ver.2

Japoniei (1996). A fost bursier al Arts Council (U.K. - 1975) și al The Pollock-Krasner Foundation (U.S.A. - 1990, 1991 și 2004).

În România, pe lângă lucrările ce se găsesc în patrimoniul muzeelor, la București, în Piața Charles de Gaulle (fostă Piața Aviatorilor), a fost dezvelit în anul 1997 monumentul Crucea Secolului, sculptură din bronz cu dimensiunile de 6 m diametru și 60 cm grosime, iar în 22 decembrie 1999, în Piața Victoriei din Timișoara, a fost ridicată sculptura monumentală Crucificare. Ea este, peste ani, moștenirea lăsatădePaul Neagu celor de acasă.

Paul NEAGU este considerat de critică drept un „un inovator, aflat pe filiația Brâncuși, Malevici, Gabo, mereu în căutare de noi forme de expresie și de noi concepții despre artă. Există la el o nerăbdare, o voință de acțiune și de afirmare, un spirit de aventură care îi deschid calea către toate cutezanțele: de la cele ale sculpturilor comestibile, ale sculpturilor palpabile, ale ciclurilor Anthropocosmos și Hyphen, până la cel cu aspirații cosmice, al Stelelor..” (Dicționar de Artă Contemporană)

Prin urmare propunem acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Timișoara domnului Paul Neagu, pentru vasta sa activitate ce a condus la promovarea municipiului Timișoara.

Viceprimar, Dan Diaconu


p. Secretar, Simona Drăgoi

Director,

Direcția Comunicare

Alina Pintilie

Consilier, Monica Sava

Avizat juridic

Red.A.M.A


Cod FO 53-01,ver.2

Fundatia TRIADE

300774 Timișoara

Calea Martirilor nr.51/45

R E C O M A N D A R E

Cu ocazia comemorării a 10 ani de la dispariția sculptorului Paul Neagu, personalitate de prestigioasă referință în istoria artei contemporane, Fundația Interart TRIADE, a luat în dezbatere, în cadrul ședinței din data de 01.06.2014, activitatea sa artistică, în vederea recomandării de a fi numit, post-mortem, de către Consiliul Local, cetățean de onoare al Timișoarei.

Prezentăm mai jos, în mod sintetic, profilul acestei personalități, în liniile care marchează trăsăturile sale definitorii:

Paul NEAGU s-a născut la București, în anul1938, fiind cel de-al doilea fiu dintre cei șase copii ai Rozaliei și ai lui Tudor Neagu. S-a stabilit în anul 1947 la Timișoara, orașul de pe Bega rămânând locul său de suflet, locul primilor ani ai tinereții, locul unde își regăsea întreaga familie de fiecare dată când, mai târziu, revenea în țară.

A urmat liceul la Timișoara (absolvit în 1954). După terminarea liceului, datorită problemelor materiale, este nevoit să muncească; paralel însă, ia primele ore particulare de desen cu pictorul Podlipny. În 1959 este admis la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, pe care îl absolvă în 1965.

Vremurile - în ciuda simulacrului de liberalizare pe care regimul de atunci încerca să-l promoveze - nu sunt resimțite de Paul Neagu ca fiind propice pentru a-și promova concepțiile sale artistice, astfel încât, în 1969, se stabilește la Londra. Pentru recunoașterea viziunii sale, artistul a avut nevoie de ani buni de trudă, de căutări și frământări care să-i înlesnească drumul spre recunoaștere.

Din multitudinea de manifestări artistice care poartă semnătura lui Paul Neagu, amintim:

  • •  manifestul Artei Palpabile, Edinburgh, 1969

  • •  înființarea Grupului de Artă Generativă din Londra (1972)

  • •  lansarea seriei Anthropocosmos, pictură, instalațiee, performanță (1969 - 1981)

realizarea lucrării Hyphen, „generator de subiecte” [punte], sculptură urmată de multiple variațiuni pe tema „punte” (1975)

  • •  Nouă Stațiuni Catalitice, lucrări de sculptură, oțel inoxidabil (1979 - 1987)

  • •  realizarea monumentală Starhead [Cap-stea], din oțel (1980 - 1987) pentru centrul Londrei

  • •  realizarea și îmbunătățirea continuă a lucrării Nenumitul [„apă” din bile de oțel] (1983 - 1984)

  • •  realizarea lucrărilor din familia Sculptura catalitică (1986 - 1994)

  • •  eseul despre sculptură: Spațiul adânc și timpul solid (1987)

  • •  îmbunătățirea, prin reluare, a temei Hyphen-ului și realizarea lucrării Newhyphen [Punte nouă] (1994)

  • •  realizarea monumentului Nemărginitul Hyphen pentru peisajul deosebit din provincia Guilin, China 1999 (Yuzi Paradise)

Între 1972 și 1990, Paul Neagu desfășoară și o bogată activitate didactică. A predat la Chelsea School of Art (1975-1981), la Royal College of Art (1976-1986) și la Universitatea „Concordia” din Montreal, Canada (1982-1983), exercitând o mare influență asupra generațiilor de sculptori britanici și europeni. A educat câteva dintre elitele sculpturii britanice din ultimele decenii, cum ar fi Anish Kapoor, Tony Cragg, Richard Deacon, Anthony Gormley și Rachel Whiteread.

Între anii 1969 - 2000, Paul Neagu a vernisat peste cincizeci de expoziții personale în România, Anglia (26), Germania (2), Elveția (2), SUA (2), Irlanda (2), Japonia (4), Canada (1), Scoția (1), Italia (2) etc.

A participat de asemenea la peste patruzeci de expoziții în grup, organizate în Marea Britanie, Franța, Japonia, Slovenia, Statele Unite (inclusiv Alaska), Scoția, Iugoslavia, România, Italia, Germania, Polonia, Ungaria.

Muzeele Victoria and Albert Museum și Tate Britain Londra, Galeria Naționala de Artă Modernă a Scoției din Edinburgh, Arts Council, The Henry Moore Foundation, Philadelphia Museum of Art, Chicago Art Institute, muzeele din Newcastle, Lausanne, Dallas, Viena, Tokyo, Japonia (Fukuoka Museum, Toshigi Museum), Muzeul de Artă Contemporană, Muzeul Național de Artă al României, din București, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul Bârlad, Muzeul Tulcea au în colecțiile lor lucrări ale lui Paul Neagu.

Pentru creația sa, i s-au acordat numeroase premii: premiul „Tony Cobbeld” (1976), premiul Consiliului Artelor din Marea Britanie (1973 și 1978) și a fost decorat de Guvernul Japoniei (1996). A fost bursier al Arts Council (U.K. - 1975) și al The Pollock-Krasner Foundation (U.S.A. - 1990, 1991 și 2004).

În România, pe lângă lucrările ce se găsesc în patrimoniul muzeelor, la București, în Piața Charles de Gaulle (fostă Piața Aviatorilor), a fost dezvelit în anul 1997 monumentul Crucea Secolului, sculptură din bronz cu dimensiunile de 6 m diametru și 60 cm grosime, iar în 22 decembrie 1999, în Piața Victoriei din Timișoara, a fost ridicată sculptura monumentală Crucificare. Ea este, peste ani, moștenirea lăsată de Paul Neagu celor de acasă...

Paul NEAGU este considerat de critică drept un „un inovator, aflat pe filiația Brâncuși, Malevici, Gabo, mereu în căutare de noi forme de expresie și de noi concepții despre artă. Există la el o nerăbdare, o voință de acțiune și de afirmare, un spirit de aventură care îi deschid calea către toate cutezanțele: de la cele ale sculpturilor comestibile, ale sculpturilor palpabile, ale ciclurilor Anthropocosmos și Hyphen, până la cel cu aspirații cosmice, al Stelelor...” (Dicționar de Artă Contemporană).

Acest profil, mult prea sumar, desigur, ni se pare că aduce, totuși, argumente suficiente și îndeajuns de convingătoare, pentru a ne îndreptăți demersul de a propune Consiliului Local Timișoara candidatura artistului Paul NEAGU ca cetățean de onoare al orașului.

PREȘEDINTE

Sorina JECZA-IANOVICI

Timișoara, 20 iunie 2014