Hotărârea nr. 296/2014

296/06.06.2014 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar a domnului DIACONU DAN AUREL
Hotararea Consiliului Local 296/06.06.2014
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar a domnului DIACONU DAN AUREL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Adresa nr. SC2014 - 014369/03.06.2014 a grupului consilierilor locali PSD-PC-PPDD-UpT;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/22.06.2012 - privind alegerea viceprimarilor municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.43/30.01.2013 - privind modificarea componenţei Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În temeiul art.45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 06.06.2014;
Având în vedere Procesul Verbal al Comisiei de validare din data de 06.06.2014;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar a domnului DIACONU DAN AUREL, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.57 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcţia de viceprimar a domnului DIACONU DAN AUREL.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Diaconu Dan Aurel;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

AVIZAT

Secretar

IOAN COJOCARIJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind schimbarea din funcția de viceprimar a domnului DIACONU DAN AUREL

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Adresa nr. SC2014 - 014369/03.06.2014 a grupului consilierilor locali PSD-PC-PPDD-UpT;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/22.06.2012 - privind alegerea viceprimarilor municipiului Timișoara;

Având în vedere prevederile art.57 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

In temeiul art.45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă schimbarea din funcția de Viceprimar al Municipiului Timișoara a domnului DIACONU DAN AUREL.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituției Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Tehnice;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;

 • - Direcției Comunicare;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

 • - Domnului Diaconu Dan Aurel

 • - Mass-media locale;

Președinte de ședință, Consilier